dr inż. Kajetan Wojsyk Konferencja Elektroniczna dokumentacja medyczna - szanse i zagrożenia Białystok,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr inż. Kajetan Wojsyk Konferencja Elektroniczna dokumentacja medyczna - szanse i zagrożenia Białystok, 2013-09-02"

Transkrypt

1 dr inż. Kajetan Wojsyk Konferencja Elektroniczna dokumentacja medyczna - szanse i zagrożenia Białystok,

2 Stan aktualny punkt wyjścia Istnieją autonomiczne, odrębnie tworzone zasoby informacyjne zawierające jednostkowe dane medyczne Dokumentacja medyczna występuje w dwóch postaciach Rejestry medyczne prowadzone są odrębnie, bez mechanizmów zapewniających ich interoperacyjność Niska świadomość znaczenia jakości rejestrowanych danych, postaci i formatów, w jakich dane są zapisywane wśród pracowników ochrony zdrowia oraz pracowników organów rejestrowych Bierne oczekiwanie na jednolite informatyczne rozwiązania centralne Skomplikowany (niejednoznaczny) stan prawny dotyczący możliwości przechowywania / przetwarzania danych medycznych przez podmioty niebędące podmiotami leczniczymi Lęk i obawa przed skutkami elektronicznej interoperacyjności

3 Ewolucja Rewolucja Ewolucja systemów informacyjnych (papierowych i elektronicznych) polegająca na stopniowej likwidacji barier przepływu danych medycznych, danych statystycznych i finansowych oraz danych o zasobach ochrony zdrowia (z zachowaniem pełnej kontroli nad przepływem i udostępnianiem danych) Rewolucja polegająca na zmianie jakości i kontroli rzeczywistych kosztów leczenia pacjenta wynikająca z usunięcia niesprawności przepływu informacji Cel: znaczący wzrost efektywności leczenia w skali kraju

4 Schemat systemu informacji w ochronie zdrowia opublikowany jest na stronie Istotą systemu jest: Możliwość wykorzystania istniejących już, lecz do tej pory odrębnych zasobów informacyjnych administracji publicznej, Elektronizacja danych medycznych, które dotychczas zapisywane były na papierze a więc z natury rzeczy były nieprzetwarzalne (m. innymi brak możliwości sprawnej realizacji badań statystycznych), kumulacja wiedzy o liczebności i kosztach realizacji procedur medycznych, możliwość pozyskania użytecznej wiedzy nt. wystawianych recept, skierowań, zleceń itd. (zapobieganie nadużyciom)

5 Kluczowe pojęcie: interoperacyjność Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Ww. rozporządzenie reguluje sprawę współdziałania odrębnie budowanych systemów, które muszą między sobą wymieniać dane.

6 Współpraca systemów lokalnych z systemem P1 W czerwcu 2013 r. udostępniono reguły tworzenia EDM dla recept, skierowań i zleceń: - o dostęp do materiałów zawnioskowało kilkaset podmiotów - zebrano ponad 130 konstruktywnych propozycji rozszerzeń/zmian - w najbliższym czasie odbędą się warsztaty uzgodnieniowe W IV kwartale 2013 r. nastąpi udostępnienie środowiska testowego dla producentów oprogramowania Źródło: mat. CSIOZ

7 Elektroniczna dokumentacja medyczna Obowiązek prowadzenie dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci elektronicznej - od dnia 1 sierpnia 2014 r. Od 1 sierpnia 2014 r. nałożenie na usługodawców obowiązku zamieszczania w SIM danych umożliwiających pobranie danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej przez innego usługodawcę lub pobranie dokumentów elektronicznych niezbędnych do prowadzenia diagnostyki, zapewnienia ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia usługobiorców w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Źródło: mat. CSIOZ

8 P2 i P1 w kontekście ustawy o SIOZ System informacji jest obsługiwany przez: P2 P1 1) Platformę Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych; 2) Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Źródło: mat. CSIOZ

9 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia System informacji obejmuje bazy danych funkcjonujące w ramach: Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych: Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia, Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego, Systemu Monitorowania Zagrożeń, Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo- Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych, Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych; rejestrów medycznych. Źródło: mat. CSIOZ

10 Model działania / Ustawa o SIOZ System P1 nie gromadzi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, a informacje o niej Centralizowane są rejestry np. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Źródło: mat. CSIOZ

11

12 Uwaga! w Biuletynie Informacyjnym dostępnym w menu na stronie głównej CSIOZ zamieszczane będą cyklicznie informacje o liczbie i rodzaju błędów wykrytych w podstawowym rejestrze konstytutywnym (RPWDL) ze wskazaniem organów odpowiedzialnych za stan danych w rejestrze Wg badań z dnia w najlepszym stanie znajduje się rejestr prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego. Jego doświadczenia powinny być przekazane pozostałym wojewodom rejestr musi być uporządkowany PRZED interoperacyjnym udostępnieniem go innym rejestrom!

13 Zakres danych przekazywanych przez usługodawców Źródło: mat. CSIOZ

14 Zdarzenie Medyczne 1 Lista Zdarzeń Medycznych w układzie chronologicznym Powiązane ze Zdarzeniem Medycznym rekordy Indeksu EDM w układzie chronologicznym Indeks EDM 1 Indeks EDM n Zdarzenie Medyczne n Indeks EDM 1 Indeks EDM n Zawiera informacje m.in. o Typ zdarzenia Usługodawca Data zdarzenia Rozpoznanie/Procedury Pracownik medyczny Zawiera m. in. informacje takie jak: Typ dokumentu Usługodawca Data wystawienia Pracownik medyczny Referencja do dokumentu u usługodawcy

15 Realizacja e-recepty Paczka recept Źródło: mat. CSIOZ

16 Realizacja e-recepty Paczka recept Centralny Wykaz P1 Dane pacjenta Dane lekarza Dane usługodawcy P1 Numeracja nadawana w P1 Zestawienie zrealizowanych recept Weryfikacja uprawnień lekarza i pacjenta Realizacja i e-taksacja NFZ Źródło: mat. CSIOZ

17 Realizacja e-recepty Wydruk PIN 1534 Kod recepty Paczka recept Źródło: mat. CSIOZ

18 Realizacja e-recepty IKP preautoryzacja PESEL PIN 1534 Kod recepty Źródło: mat. CSIOZ

19 Realizacja e-recepty Paczka recept P1 PIN 1534 PESEL Kod recepty Źródło: mat. CSIOZ

20 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml-stylesheet href="{nazwa_transformaty}.xsl" type="text/xsl"?> <ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:extpl="http://www.csioz.gov.pl/xsd/extpl/r1" Przykład - fragment e-recepty xsi:type="extpl:clinicaldocument"> <typeid extension="pocd_hd000040" root=" "/> <templateid extension="{template_dokumentu_bazowego}" root="{oid_templaty_pl}"/> <templateid extension="{template_dokumentu_recepty}" root="{oid_templaty_pl}"/> <id extension=" " root="{oid_identyfikatory_recept}" displayable="true"/> <code code=" " codesystem=" " codesystemname="loinc" displayname="prescription for medication Document"> <translation code="rec" codesystem="{oid_typy_dokumentow}"> <qualifier> <name code="kdlek" codesystem="{oid_klasyfikacje_dokumentow}" displayname="kategoria dostępności leku"></name> <value code="rp" codesystem="{oid_kategorie_dostepnosci_leku}" displayname="rp"></value> </qualifier> <qualifier> <name code="trec" codesystem="{oid_klasyfikacje_dokumentow}" displayname="typ recepty"></name> <value code="g" codesystem="{oid_typy_recepty}" displayname="recepta na lek gotowy"></value> </qualifier> </translation> </code> <title>recepta</title> <effectivetime value=" "/> <confidentialitycode code="n" codesystem=" "/> <languagecode code="pl-pl"/> <setid extension="432231" root="{oid_identyfikatory_zbiorów_wersji_recepty}"/> <versionnumber value="1"/>

21 Cechy dokumentu medycznego wg HL7 CDA Trwałość (Persistence) Dokument istnieje w niezmienionej postaci od chwili wystawienia przez cały okres narzucony przez wymagania prawne i operacyjne. Przynależność (Stewardship) Dokument jest przechowywany i udostępniany przez organizację, która ponosi za to odpowiedzialność prawną i operacyjną. Gotowość do autentykacji (Potential for authentication) Dokument jest zestawem informacji przygotowanym do autentykacji przez jego wystawcę. Kontekstowość (Context) Dokument ustala domyślny kontekst dla swojej zawartości. Kompletność (Wholeness) Autentykacja dokumentu odnosi się do jego całości, a nie do wybranych części. Czytelność dla człowieka (Human readability) Dokument musi być (przede wszystkim) czytelny dla użytkownika.

22 Dziękuję za uwagę

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 14 października 2013 EuroSoft Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE EuroSoft Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 1. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ P.1. OPRACOWANIE REKOMENDACJI KLASYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Informacje o dokumencie Właściciel Autorzy Zatwierdził Centrum

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu Agenda Czym jest interoperacyjność? Wiodące projekty centralne i regionalne w ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny PAŹDZIERNIK 2013, WYDANIE DWUNASTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne dla oprogramowania w świetle przepisów prawa. Marzena Kwaczyńska Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka

Wymagania prawne dla oprogramowania w świetle przepisów prawa. Marzena Kwaczyńska Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka Wymagania prawne dla oprogramowania w świetle przepisów prawa Marzena Kwaczyńska Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka Compliance (z ang. zgodność) osiągnięcie zgodności z przepisami prawa, normami, wymaganiami

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/125 Informatyzacja szpitali w latach 2011-2012 (do 31.08.). Jednostka

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy wprowadzenia e-dokumentacji medycznej. Key problems with implementation of e-medical records

Kluczowe problemy wprowadzenia e-dokumentacji medycznej. Key problems with implementation of e-medical records Praca Poglądowa Zdr Publ 2012;122(2): 195-200 Review Article MARIUSZ SKRZYPEK 1, JOLANTA SZYMAŃSKA 2, ANDRZEJ CZUBEK 3 Kluczowe problemy wprowadzenia e-dokumentacji medycznej Key problems with implementation

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Perspektywa informatyzacji działalności podmiotów przetwarzających dane...

Perspektywa informatyzacji działalności podmiotów przetwarzających dane... mgr inż. Tomasz Radziszewski Perspektywa informatyzacji działalności podmiotów przetwarzających dane osobowe pacjentów 1. Wstęp W dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie jednym z głównych surowców

Bardziej szczegółowo

LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo