OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO"

Transkrypt

1 Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: MT Spełnienie wymagań - wypełnia Wykonawca * Warunki ogólne: 1.1 Pojazd fabrycznie nowy i zabudowany. Wyposażony pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: Ustawa Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz z późn. zm.). Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji wydane przez właściwego Ministra. 1.2 Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. Świadectwo dopuszczenia może zostać przedstawione Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru. Żuraw hydrauliczny zabudowany z tyłu pojazdu powinien posiadać aktualne badania UDT dopuszczające urządzenie do eksploatacji. 1.3 Pojazd spełnia wymogi określone w Polskiej Normy PN-EN oraz PN-EN Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Numer do umieszczenia na pojeździe zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. 1.5 Zamawiający wymaga aby wszelkie czynności polegające na dopasowaniu wyposażenia pojazdu dostarczanego przez zamawiającego do przedziałów technicznych w pojeździe odbywały się w siedzibie zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się zastosowanie sprzętu własnego wykonawcy jako wzoru w w/w czynnościach przy czym zastosowanie takiego rozwiązania wymaga wcześniejszego uzgodnienia z zamawiającym. 2. Podwozie: 2.1 Pojazd oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności wyposażony w: urządzenie dźwiękowe umożliwiające podawanie komunikatów słownych,

2 dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu oraz pojedynczą lampę sygnalizacyjną koloru niebieskiego wysyłającą sygnał błyskowy z tyłu pojazdu. Wszystkie lampy sygnalizacyjne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon. dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne LED wysyłające sygnał błyskowy niebieski z przodu pojazdu. 2.2 Pojazd wyposażony w dodatkowy pneumatyczny lub elektroniczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę i dowódcę, uruchamiany oddzielnym włącznikiem. 2.3 Masa samochodu nie może przekroczyć kg 2.4 Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji typu, potwierdzające parametry podwozia i spełnia m.in. następujące warunki: silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min. 270 KM, silnik spełniający normę emisji spalin i zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) obowiązującą w dniu odbioru pojazdu, umożliwiającą rejestrację pojazdu, min. EURO V, zużycie energii nie więcej niż 11 Mj/km, kategoria podwozia uterenowiony (2), układ napędu 4x4, z możliwością blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylniej oraz mechanizmu międzymostowego, przełącznik blokady mechanizmu różnicowego powinien posiadać blokadę przed niezamierzonym włączeniem, koła na osi przedniej pojedyncze, na osi tylnej pojedyncze lub podwójne, ogumienie uniwersalne szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do zmiennych warunków atmosferycznych, pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane do stałego przewożenia na pojeździe; wyklucza się możliwość przewożenia koła na dachu pojazdu, układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem, układ hamulcowy wyposażony w system ABS, zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu, 2 (dwa) zaczepy typu szekla z przodu pojazdu, każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kn do mocowania lin do wyciągania pojazdu, pojazd wyposażony w tylnej części w zaczepy holownicze, posiadające homologację lub znak bezpieczeństwa, umożliwiające holowanie przyczep z zaczepem oczkowym jak również z zaczepem kulowym posiadające złącze ABS. Z tyłu pojazdu zainstalowane przyłącza układu elektrycznego (instalacja 24V oraz dodatkowo 12V) i pneumatycznego do podłączenia instalacji przyczepy. W przypadku zastosowania gniazda elektrycznego typu Euro 4 do pojazdu należy dołączyć złącze pozwalające na przyłączenie do niego eksploatowanych wtyk typu Euro 3. oświetlenie pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą osłon. 2.5 Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów zgodnie z Normą PN EN 14214, co winno być potwierdzone stosownym dokumentem. W instrukcji użytkowania samochodu zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie wyłącza stosowania ww. paliwa. Podać producenta, typ, model i odmianę podwozia, typ silnika oraz rok produkcji

3 3. Kabina i wyposażenie: 3.1 Kabina pojazdu czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wyposażenie kabiny: zamki ryglujące wszystkie drzwi kabiny, wszystkie drzwi zamykane tym samym kluczem, fotele kierowcy i dowódcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo fotel kierowcy amortyzowany z regulacją wysokości, cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do mocowania aparatów oddechowych jednobutlowych (zakładanie aparatów w pozycji siedzącej) z możliwością odblokowania każdego aparatu indywidualnie, aparaty oddechowe kompletne dostarcza zamawiający, mocowanie aparatów oddechowych z konstrukcją dźwigni uniemożliwiającą przypadkowe odblokowanie aparatów, np. podczas nagłego hamowania, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, wszystkie fotele wyposażone w zagłówki i pasy bezwładnościowe, indywidualne oświetlenie nad fotelem dowódcy, system ogrzewania i wentylacji kabiny niezależny od pracy silnika, klimatyzacja, reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków zainstalowany w kabinie pojazdu, o mocy min. 55 W i zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, reflektor pogorzeliskowy o mocy min. 70 W, umieszczony z przodu kabiny pojazdu, po prawej stronie, trzy latarki (bez wymogu klasy EX), źródło światła LED, zasilanie akumulatorowe, siła światła nie mniej niż 100 lumenów. Latarki powinny mieć uchwyty zabezpieczające przed przemieszczaniem oraz ładowarki samochodowe, podłączone do instalacji pojazdu. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek samochodowych jako mocowań przy zabezpieczeniu przed przemieszczaniem. Dodatkowo do latarek należy zapewnić ładowarki sieciowe ~230V 3 szt, radio CD wraz z głośnikami, Ponadto w kabinie należy przewidzieć miejsce oraz dokonać montażu i podłączenia poniższego wyposażenia dostarczanego przez zamawiającego: 1 szt. radiotelefon przewoźny z anteną ćwierćfalową ze sprężyną, dopuszczony do stosowania w sieci PSPo częstotliwości VHF MHz, moc 5-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 khz, nie mniej niż 250 kanałów, np. Motorola GM 360 lub równoważne. 3 szt. kompletnych radiotelefonów przenośnych dopuszczonych do stosowania w sieci PSP o częstotliwości VHF MHz, moc 0,5-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 khz, minimum 250 kanałów, np. Motorola GP 360 lub równoważne, wraz z ładowarkami samochodowymi zasilanymi z instalacji elektrycznej pojazdu. Ładowarki samochodowe należy rozumieć jako mocowania radiotelefonów, przy czym dopuszcza się dodatkowe rozwiązania w zakresie mocowania, uniemożliwiające swobodne przemieszczanie się radiotelefonów w kabinie pojazdu. 1 szt. kompletny system satelitarnego pozycjonowania pojazdu wraz z urządzeniami rejestrującymi

4 podstawowe parametry pracy pojazdu tj. ELTE GPS. Urządzenie kompletne należy zdemontować z pojazdu wskazanego przez zamawiającego. 3.2 Pojazd wyposażony w zintegrowany przewód zasilający sprężonego powietrza i prądu o napięciu ~ 230V, automatycznie odłączający się w momencie opuszczania stanowiska wyjazdowego z garażu pojazdu. W kabinie pojazdu sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji pojazdu do zewnętrznego źródła. 3.3 Pojazd wyposażony w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne, co najmniej w przedziale kierowcy i dowódcy. 3.4 Pojazd wyposażony w podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne. 3.5 Wylot spalin silnika nie skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu i przystosowany do współpracy z urządzeniami oddymiającymi (typ i rodzaj urządzenia oddymiającego uzgodniony z Zamawiającym, w trakcie realizacji zamówienia). 3.6 Pojazd wyposażony w 2 kliny samochodowe pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o ilości środka 4 kg. 3.7 Instalacja elektryczna pojazdu wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki. Wyłącznik umieszczony w łatwo dostępnym widocznym miejscu i wyraźnie oznakowany. 3.8 Instalacja elektryczna pojazdu wyposażona dodatkowo w przetwornicę napięcia 24/12 V o mocy niezbędnej do zasilenia urządzeń zasilanych napięciem 12V. 3.9 Kolor: błotniki i zderzaki: białe RAL 9010, kabina, zabudowa pożarnicza: czerwień sygnałowa RAL 3000, drzwi żaluzjowe: naturalny kolor aluminium, elementy ramy podwozia czarne Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3400mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) nie wyżej niż 1850mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie pojazdu. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii W skrajnym-tylnym przedziale sprzętowym pojazdu zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z zainstalowanym radiotelefonem samochodowym, umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego oraz kamerę cofania z wyświetlaczem kolorowym umieszczonym w kabinie. Wyświetlacz kamery cofania z ekranem o przekątnej co najmniej 6. Kamera przystosowana do pracy w warunkach atmosferycznych (-25 0 C ; C) oraz oświetleniu zewnętrznym 0 lux. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min. 3 % 3.14 Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25 C do + 50 C Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 300 km

5 3.16 Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta w czasie min. 4 godz. podczas postoju. Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. 4. Zabudowa pożarnicza 4.1 Nadwozie wykonane w z materiałów odpornych na korozję. 4.2 Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z oświetleniem jego powierzchni oraz sprzętu na nim zamocowanym. Na podeście zamontowane elementy umożliwiające mocowanie i przewożenie sprzętu ratowniczego dostarczanego przez zamawiającego tj.: - 4 przęsła drabiny nasadkowej aluminiowej D2,7N, - 1 szt. drabinka posiadająca uchwyt, który umożliwia wchodzenie po balkonie ( drabinka balkonowa ), Ponadto na podeście należy wykonać i zabudować 2 skrzynie na sprzęt ratowniczy (wielkość skrzyń oraz rodzaj przechowywanego sprzętu do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia). 4.3 Drabina do wejścia na dach pojazdu. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600mm. 4.4 Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. W kabinie pojazdu sygnalizacja otwarcia skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 4.5 Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie wewnętrzne LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. 4.6 Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 lx w odległości 5m od pojazdu. 4.7 Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). 4.8 Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. 4.9 Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad i tac, skonstruowane w sposób umożliwiający ich obsługę w rękawicach strażackich oraz typowych ochronnych Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. Skrytki, w których ma być przewożony sprzęt ratowniczy napędzany silnikiem spalinowym lub kanistry z paliwem do tego sprzętu, wykonane jako wentylowane W skrytkach zapewnione miejsce do przewożenia i zamocowania kompletu ratowniczego zestawu narzędzi hydraulicznych Rodzaj, ilość i typ urządzeń zostanie podany przez zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. W/w narzędzia dostarcza Zamawiający 4.12 W skrytkach zapewnione miejsce do przewożenia i zamocowania zestawów ratowniczego sprzętu wysokościowego w przystosowanych do przenoszenia w trwałych pojemnikach. Rodzaj, ilość i typ urządzeń zostanie podany przez zamawiającego w trakcie realizacji W/w zestawy ratowniczego sprzętu wysokościowego dostarcza Zamawiający

6 4.13 W skrytkach zapewnione miejsce do przewożenia i zamocowania sprzętu ratowniczego dostarczanego przez zamawiającego tj: - pilarka łańcuchowa do drewna o długości prowadnicy min. 400 mm. 2 szt. - pilarka ratownicza z łańcuchem widiowym, - 1 szt. - piła tarczowa do stali i betonu spalinowa z zapasowymi tarczami min po 5 szt., - 1 szt. - akumulatorowe urządzenie do wycinania szyb klejonych wraz z ładowarką oraz zapasowymi piłami - 1 kpl. - nóż do cięcia pasów i zbijak do szyb hartowanych - po 1 szt. - lampa akumulatorowa ostrzegawcza migająca kolor światła żółty 3 szt. - wiertarka udarowa akumulatorowa z ładowarką 1 szt. - diodowo-akumulatorowe oświetlenie na maszcie, reflektor emitujący wiązkę światła o białej z płynną regulacją w zakresie od 500lm do 6000lm 1 szt. - ubranie ługo i kwasoodporne przeciwochlapaniowe 2 szt. - rękawice gumowe ługo i kwasoodporne przeciwochlapaniowe 2 pary, - sprzęt ratownictwa wysokościowego - młot udarowo obrotowy o napędzie elektrycznym z zestawem końcówek - 1 szt. - szlifierka kątowa elektryczna z zestawem tarcz do betonu i stali min po 5 szt. - 1 kpl. - wciągarka linowa mechaniczna o sile uciągu min 400 kg wraz z akcesoriami 1 kpl. - łom wielofunkcyjny (wielofunkcyjne narzędzie ratownicze) - 2 szt, - zestaw narzędzi nieiskrzących 1 kpl wg Standardu Wyposażenia samochodu SRt tj.: 3 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4,6,8 mm), 3 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy : PH-1, PH-2, PH-3), 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki, 1 szt. cęgi boczne lub czołowe, 1 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz o rozstawie min. 20, 9 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17,16x18,17x19,20x22,21x23, 24x27, 26x28), 9 kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17,16x18,17x19,20x22,21x23, 24x27, 26x28), 4 szt. kluczy sześciokątnych tzw. imbus (rozmiary : 5,6,8,10,12mm), 1 szt. młotek ślusarki 1 kg, 1 szt. przecinak, - poduszka pneumatyczna wysokociśnieniowa o nośności minimum: 50 kn, 150 kn, 300 kn, 400 kn, 600 kn 2 szt. - osprzęt do zasilania w/w poduszek z butli sprzężonego powietrza min. 6 litrów 2 kpl - butle na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o poj. min 6 litrów 6 szt Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego reflektorów min lumenów. sterowany z pilota przewodowego i zasilany z agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu pojazdu. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 5 m. 5. Inne wyposażenie

7 Żuraw hydrauliczny zabudowany w tylnej części pojazdu, o parametrach: zasięg hydrauliczny w poziomie - min 6,9 m max udźwig min 2780 kg min udźwig przy max zasięgu 700 kg 2. Żuraw wyposażony w system podpór stabilizujących, sterowanych hydraulicznie lub manualnie w zakresie wysuwu ramion podporowych oraz hydraulicznie w zakresie cylindrów podporowych. Podpory do pozycji transportowej nie mogą być obracane w płaszczyźnie pionowej z pozycji pracy o więcej niż Zamawiający dopuszcza, aby żuraw obracał się w zakresie 180 0, czyli od podpory do podpory. 3. Żuraw wyposażony w system sterowania z pulpitu stałego i dodatkowo ze zdalnego pulpitu operatora (sterowanie drogą radiową) w pełnym zakresie parametrów i możliwości pracy żurawia. 4. Zestaw szekli, zawiesi linowych i łańcuchowych oraz zawiesi pasowych i wężowych do żurawia, min 3 tonowe i długości 8 metrów - 1kpl ( szekle okrągłe bez zabezpieczenia 4 szt. 3 t i 4 szt. 5 t., zawiesia linowe 2 szt. o dł. 2 m i 2 szt. o dł. 4 m., zawiesia łańcuchowe, pasowe i wężowe po 2 szt. ) 5. Taśma napinająca (z tzw. Grzechotką ) dwuczęściowa o wytrzymałości min 30 kn i długości min 8 m 2 szt. 6. Taśma napinająca (z tzw. Grzechotką ) dwuczęściowa o wytrzymałości min 60 kn i długości min 8 m 2 szt. 5.2 Hydrauliczna wyciągarka linowa z liną roboczą o długości co najmniej 40m i udźwigu bez zwielokrotniania min 5000kg zamontowana w tylnej części pojazdu w sposób nie ograniczający parametrów innych urządzeń pojazdu oraz zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Do wyciągarki dołączone dodatkowe zblocze rolkowe współpracujące z hakiem żurawia i liną wyciągarki umożliwiające pracę w zakresie Wyciągarka o sile uciągu min 5000kg i min długość liny 40 m. Wciągarka powinna być zamontowana do przedniej części podwozia pojazdu zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia w obrysie zderzaka. Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w podwoziu celem zamontowania wciągarki powinno być uzgodnione z producentem podwozia. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu stałego i/lub przewodowo z pulpitu przenośnego. Sterowanie drogą radiową, jeżeli występuje, zawsze powinno być traktowane jako sterowanie dodatkowe. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Jeżeli bęben wciągarki znajduje się poza zasięgiem wzroku operatora (np. gdy jest wbudowany pod pojazdem), powinien być wyposażony w urządzenie do układania liny. 5.4 Zestaw do usuwania niewielkich rozlewisk paliwa i płynów eksploatacyjnych: urządzenie ciśnieniowe o pojemności min 10 l. do podawania roztworu dyspergentu, dyspergent 10l, sorbent mineralny do substancji ropopochodnych w pojemniku 50kg dozownik mechaniczny do rozkładania sorbentu (siewnik)

8 5.5 Agregat prądotwórczy zabudowany w pojeździe, o mocy min. 16 kva i parametrach co najmniej 3x230V/400V wykonany w ochronie IP 67 zasilany z silnika samochodu przez przystawkę odbioru mocy. 5.6 Agregat prądotwórczy przenośny trójfazowy o mocy min. 5 kva wykonany w ochronie IP 67 wraz z zestawem najaśnic przenośnych 4 x 500 W 1 kpl. urządzenie dostarcza zamawiający. 5.7 Agregat prądotwórczy jednofazowy 230V przenośny o mocy min 2 kva do zasilania odbiorników czułych na jakość prądu zasilania 1 szt. urządzenie dostarcza zamawiający. 5.8 Przedłużacz elektryczny 230V, z przewodem o długości min. 20m nawiniętym na bębnie, umożliwiającym swobodne rozwijanie i zwijanie. Przedłużacz wyposażony w rozdzielacz elektryczny 4x230V. Wszystkie elementy przedłużacza i rozdzielacza posiadające stopień ochrony IP kpl. 5.9 Przedłużacz elektryczny 400V, z przewodem o długości min. 30m nawiniętym na bębnie, umożliwiającym swobodne rozwijanie i zwijanie. Przedłużacz wyposażony w rozdzielacz elektryczny 2x400V. Wszystkie elementy przedłużacza i rozdzielacza posiadające stopień ochrony IP kpl 5.10 Zestaw żarówek lub żarników zapasowych do lamp, reflektorów i najaśnicy stanowiących wyposażenie samochodu. W zestawie powinno znajdować się co najmniej po 2szt. Każdego typu żarówki lub żarnika. Zapas nie dotyczy urządzeń wykonanych całkowicie w technologii LED Wentylator nadmuchowo-wyciągowy z napędem elektrycznym, o wydatku powietrza min. 1600m 3 /h, wykonany w standardzie EX z kompletem rękawów. Długość rękawów min. 15m przy czym rękaw do odsysania o długości co najmniej 5m. urządzenie dostarcza zamawiający Hol sztywny i linka holownicza stalowa (uciąg do 5000 kg) 1 kpl 6. Warunki gwarancji i serwisu, dokumenty które dostarcza Wykonawca 6.1 Gwarancja min. 36 miesięcy. W okresie gwarancyjnym Wykonawca dokonuje wymaganych przez producenta przeglądów samochodu na własny koszt. Wykonawca zapewnia na własny koszt wymagane przy przeglądach płyny eksploatacyjne, robociznę, oleje itp. 6.2 Dostępność części zamiennych przez minimum 15 lat. 6.3 Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim dostarcza Wykonawca 6.4 Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu dostarcza Wykonawca (wszelkie badania potrzebne do rejestracji urządzeń na pojeździe i samego pojazdu wykonuje na swój koszt Wykonawca) 6.5 Czas reakcji serwisu max. 72 godz. 6.6 Ilość punktów serwisowych na terenie RP wykonujących wszystkie naprawy minimum 1. Uwaga: W kolumnie nr 3. Spełnienie wymagań należy wypełnić wszystkie pola podając parametry charakterystyczne oraz informacje o zastosowanych rozwiązaniach. Standard Wyposażenia samochodu SRt Załącznik nr 13 do Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej z dnia (zatwierdzony przez KG PSP w dniu ).. (podpis i imienna pieczątka wykonawca

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 Nr sprawy IZP. 271.3.2012 załącznik do siwz oraz oferty Dostawcy Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 LP. MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2

Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 I. Podwozie z kabiną: Podać markę i typ samochodu: 1. 3. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla samochodu ciężarowego uterenowionego z HDS

Wymagania techniczne dla samochodu ciężarowego uterenowionego z HDS Wymagania techniczne dla samochodu ciężarowego uterenowionego z HDS LP. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI PROPOZYCJE OFERENTA I. Podwozie z kabiną 1. Pojazd fabrycznie nowy (rok produkcji 2012). Podać markę

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.6.2015

Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.6.2015 PT.2370.6.1.2015 Poznań, dnia 3 sierpnia 2015 r. Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.6.2015 W dniach 29 i 31 lipca 2015 r. do

Bardziej szczegółowo

c) wymagania formalne.

c) wymagania formalne. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr 01/ZP/2012 Szczegółowe wymagania dotyczące lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego o nadwoziu typu furgon, z napędem na tylną oś, o DMC do

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 Nr sprawy IZP. 271.3.2.2012 załącznik do siwz oraz oferty Dostawcy Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 LP. MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO POTWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Lp. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE Wypełnia Oferent Podać zastosowane 1 SAMOCHÓD

Lp. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE Wypełnia Oferent Podać zastosowane 1 SAMOCHÓD Załącznik nr 5 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4X2 NA WYPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WE FRYSZTAKU Lp. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Tom III SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Wymagania dla nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żyglinek

Bardziej szczegółowo

Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy

Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne Zamawiającego) Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy L.P 1. Pojazd powinien spełniad wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2 z pompą i zbiornikiem, przewidzianego do realizacji zadania pn. ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy ZP/1/ZOW/2013 Załącznik nr 1f) do SIWZ

Numer sprawy ZP/1/ZOW/2013 Załącznik nr 1f) do SIWZ Numer sprawy ZP/1/ZOW/2013 Załącznik nr 1f) do SIWZ Wymagania minimalne dla sześciu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych Samochody fabrycznie nowe nie rejestrowane Pojazdy 1 i 2 z 6 OSP NIEMCE OSP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Szczecin dnia 10 marca 2014 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

www.straz.powiatwolsztyn.pl Załącznik nr 1 do SIWZ

www.straz.powiatwolsztyn.pl Załącznik nr 1 do SIWZ MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO Z FUNKCJĄ ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ CHEMICZNO EKOLOGICZNYCH Lp. Wyszczególnienie Wypełnia wykonawca Wymagane

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i WYPOSAŻENIA POJAZDU

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i WYPOSAŻENIA POJAZDU Załącznik nr 2 do SIWZ MK. 341-3/09 OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i WYPOSAŻENIA POJAZDU Podstawowe wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego PN-EN 1846-1:S-2-6-5000-8/3200-1 Lp.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Mielec dnia 16.09.2015r ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Wójt Gminy Mielec na podstawie 2 pkt.1 Zarządzenia Nr 436/A/2014 zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Wymagania techniczne dla lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego Wymagania techniczne dla lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego L.p Warunki zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta I. Podwozie 1.

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 11-08-2010 r.

Polanica-Zdrój 11-08-2010 r. UM-AM-341/ 006 /2010 OGŁOSZENIE Polanica-Zdrój 11-08-2010 r. 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74) 868-06-00

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Samochody klasy C. 24 sztuk

Opis przedmiotu zamówienia. Samochody klasy C. 24 sztuk Załącznik Nr 1A Nr spr. 5/ZP/CBA/2007 Opis przedmiotu zamówienia Samochody klasy C CZĘŚĆ I Ilość sztuk 24 sztuk Rodzaj nadwozia Hatchback lub liftback Ilość drzwi 5 Wymiary: - Rozstaw osi [mm] 2500-2700

Bardziej szczegółowo

.. załącznik nr 1 A do SIWZ Wymagania dla samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Zasań

.. załącznik nr 1 A do SIWZ Wymagania dla samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Zasań .. załącznik nr 1 A do SIWZ Wymagania dla samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Zasań L.P I. WYMAGANIA PODSTAWOWE Pojazd powinien spełniać wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1a do SIWZ. 8/2011/ZP Strona 1. /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV)

Załącznik Nr 1a do SIWZ. 8/2011/ZP Strona 1. /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV) /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV) DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI 2. Maksymalna moc [ KW ] min. 220 3. Długość pojazdu [mm] 4850-5110

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Załącznik nr 1 L.p Żądane Uwagi Oferowane -1- -2- -3- -4- Warunki ogóle dla samochodu 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi. Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.... (producent/marka/model pojazdu) Oferowany samochód osobowy jest fabrycznie nowy, nie

Bardziej szczegółowo

spełnia) lub NIE (gdy silnik nie spełnia wymagań SIWZ) 2. Moc maksymalna [kw] min. 140

spełnia) lub NIE (gdy silnik nie spełnia wymagań SIWZ) 2. Moc maksymalna [kw] min. 140 /pieczęć / Parametry techniczne samochodu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE Wpisać TAK (gdy silnik 1. Silnik z zapłonem samoczynnym ZS, spełniający normę co najmniej EURO 5 spełnia) lub NIE (gdy

Bardziej szczegółowo

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ.

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ. Załącznik nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data WYMAGANIA I OPIS TECHNICZNY DO OFERTY (każda ze stron powinna być podpisana) Dane wykonawcy (firma, adres korespondencyjny,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Załącznik nr 1 L.p Żądane Uwagi Oferowane -1- -2- -3- -4- Warunki ogóle dla obu samochodów 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 nowych samochodów

Bardziej szczegółowo

OFERTA AMBULANS TYPU B

OFERTA AMBULANS TYPU B OFERTA AMBULANS TYPU B Volkswagen Transporter L2H2 2,0 TDI (rok produkcji 2014), 140 KM Zabudowa rok 2015 używany (tylko pokazy), na liczniku 3,5 tys. km Zabudowa przedziału medycznego: 1. Ogrzewanie i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) NAZWA: Nr referencyjny nadany sprawie: JRP.231.19.2015.KG CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1 DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ Zał. Nr 4 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ cena brutto zł (słownie złotych) Oferujemy dostawę fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Żuromin, dnia 4 listopada 2013 r. Nr sprawy: PIW.FIN.236-1/13

Żuromin, dnia 4 listopada 2013 r. Nr sprawy: PIW.FIN.236-1/13 Żuromin, dnia 4 listopada 2013 r. Nr sprawy: PIW.FIN.236-1/13 Wykonawcy wszyscy Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel. (056) 61-19-200, fax. (056) 61-19-212

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel. (056) 61-19-200, fax. (056) 61-19-212 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel. (056) 61-19-200, fax. (056) 61-19-212 Toruń, dnia 17.09.2015 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: PIW.FIN.236-1/13 Załącznik nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi)

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi) Załącznik Nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO 1. Rok produkcji: 2015 2. Typ nadwozia: sedan/limuzyna 3. Liczba drzwi: 4 4. Silnik: diesel 5. Pojemność silnika:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH KG PSP - CNBOP - czerwiec 00 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- -GAŚNICZEGO (załoga + LUB +, zbiornik wody 000 dm )...

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego podwozie podwójna kabina

Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego podwozie podwójna kabina Załącznik nr 1 Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego podwozie podwójna kabina lp. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI 1. Podwozie z kabiną 2. 1.1 Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania minimalne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Wymagania minimalne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Numer sprawy ZP/1/ZOW/2015 Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagania minimalne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Parametr Wymagania minimalne Wypełnia wykonawca podać zastosowane rozwiązania lub parametry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1

WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1 Zał. nr 3 do SIWZ WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1 LP. Żądane Warunki Zamawiającego Warunki 1. Podwozie z kabiną 1.1 Pojazd

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Wymagania techniczno eksploatacyjne 18 pojazdów autosegmentu B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Wymagania techniczno eksploatacyjne 18 pojazdów autosegmentu B Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 19 samochodów osobowych przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE. 8/2010/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE. 8/2010/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne samochodu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI 2. Moc maksymalna w kw/km min. 200 / 272 3. Długość [mm] min. 5150 4. Szerokość (bez

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód osobowy przystosowany do przewozu osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) REGON: O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia postępowanie do 30 tys. EURO na dostawę pn.: Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w formie leasingu

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. 1 Wymaga ogólne Wymagania wobec przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla nadwozia wymiennego / kontenera / kwatermistrzowskiego

Specyfikacja techniczna dla nadwozia wymiennego / kontenera / kwatermistrzowskiego Specyfikacja techniczna dla nadwozia wymiennego / kontenera / kwatermistrzowskiego L.p. I Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta Rama nośna kontenera wraz z elementem zaczepowym

Bardziej szczegółowo

IR.3.2013 Tarnów 11-02-2013 r.

IR.3.2013 Tarnów 11-02-2013 r. Wg rozdzielnika IR.3.2013 Tarnów 11-02-2013 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 14-02-2013 r. na dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego typu mikrobus dostosowanego do przewozu

Bardziej szczegółowo

Dostawa do siedziby Zamawiającego SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM BRAMOWYM I ŻURAWIEM o następujących parametrach technicznych :

Dostawa do siedziby Zamawiającego SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM BRAMOWYM I ŻURAWIEM o następujących parametrach technicznych : Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 6 do SIWZ Dostawa do siedziby Zamawiającego SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM BRAMOWYM I ŻURAWIEM o następujących parametrach technicznych : I. DANE POJAZDU 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 1. Cena brutto 18 szt. fabrycznie nowych samochodów (segment B) wynosi. zł., w cenę wliczono podatek VAT wg stawki 23% tj.. zł.

O F E R T A. 1. Cena brutto 18 szt. fabrycznie nowych samochodów (segment B) wynosi. zł., w cenę wliczono podatek VAT wg stawki 23% tj.. zł. Załącznik nr. 2... (Nazwa i adres Wykonawcy) data sporządzenia oferty lub konsorcjum w składzie: (lider). (członek)..(członek) O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr l. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... nr Konta... składamy ofertę na dostawę: (podać markę i model sprzętu)

Załącznik Nr l. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... nr Konta... składamy ofertę na dostawę: (podać markę i model sprzętu) Załącznik Nr l FORMULARZ OFERTOWY NAWIĄZUJĄC DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZA- MÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SKŁADAMY OFERTĘ NA DOSTAWĘ fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:...

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:... Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy)..., dnia... (miejscowość) FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:.... Tel.... Fax.... NIP:... REGON:.... Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

nr spr. 16/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1

nr spr. 16/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 nr spr. 16/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Opocznie Przedmiot zamówienia zgodnie

Bardziej szczegółowo

Numery operacyjne zostaną podane na etapie realizacji zamówienia

Numery operacyjne zostaną podane na etapie realizacji zamówienia Lp. WYMAGANIA UWAGI I. WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Pojazd musi spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z prawem o ruchu drogowym 1.1 Pojazd musi posiadać niezbędne dokumenty zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 +Załącznik nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 Lp. I. Podwozie z kabiną 1.1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA/WYKONAWCY 1 (nazwa i adres siedziby Wykonawcy, nr tel. i faksu ) ... ... ... ... ...

WYKONAWCA/WYKONAWCY 1 (nazwa i adres siedziby Wykonawcy, nr tel. i faksu ) ... ... ... ... ... ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS:

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty technicznej CZĘŚĆ I ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4 x 4 (UTERENOWIONY)

Formularz oferty technicznej CZĘŚĆ I ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4 x 4 (UTERENOWIONY) Formularz oferty technicznej CZĘŚĆ I ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4 x 4 (UTERENOWIONY) Załącznik nr 4 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) OFERTA PRZETARGOWA POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 38-400 KROSNO ul. Bieszczadzka 1 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup ciągnika rolniczego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:180673-2011:text:pl:html PL-Kraków: Ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki 2011/S 110-180673 Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia LP. I. Wymagania ogólne 1 Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia i zabudowy zgodny z rokiem dostawy. 2 Pojazd zabudowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 Załącznik nr 2 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 Lp. I. Podwozie z kabiną 1.1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pojazdów:

Specyfikacja pojazdów: Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna: Samochody ciężarowe - 4 szt.: Specyfikacja pojazdów: Lp Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania Oferowane parametry* 1 2 3 1 Rodzaj pojazdu Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Jastrzębia: Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Jastrzębia Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla kontenera proszkowego

Wymagania techniczne dla kontenera proszkowego Wymagania techniczne dla kontenera proszkowego L.P WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO PROPOZYCJE WYKONAWCY I Wymagania dla kontenera 1 Kontener fabrycznie nowy, rok produkcji kontenera i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla lekkiego samochodu z napędem terenowym

Wymagania dla lekkiego samochodu z napędem terenowym Wymagania dla lekkiego samochodu z napędem terenowym Lp. Wymagania techniczne Propozycje Oferenta 1. Samochód specjalny operacyjny rozpoznawczo ratowniczy z napędem 4x4 typu pick-up. 2. Samochód fabrycznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego

INFORMACJA. Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego OR.272.4.2013.EL Mielec, dnia 29 maja 2013 roku INFORMACJA Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego Działając

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 09.04.2014 r. WT.2370.6.2014. Do Wykonawców do publicznej wiadomości

Olsztyn, dnia 09.04.2014 r. WT.2370.6.2014. Do Wykonawców do publicznej wiadomości KOMENDA WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 10-045 OLSZTYN, UL.NIEPODLEGŁOŚCI 16 TEL. (0-89) 52-29-500, FAX (0-89) 52-29-505 WT.2370.6.2014 Olsztyn, dnia 09.04.2014 r. Do Wykonawców do publicznej

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):..

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY...... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. tel.: fax.: e-mail Nr

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczno użytkowe dla nośnika kontenerów.

Minimalne wymagania techniczno użytkowe dla nośnika kontenerów. Załącznik nr 3A do SIWZ WT. 2370.38.202 Minimalne wymagania techniczno użytkowe dla nośnika kontenerów. L.p Wymagania minimum Parametry Wykonawcy I. Podwozie z kabiną Pojazd spełnia: -wymagania ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa. Siedziba Nr telefonu/faks.. adres

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach znak ZP/1/2015

Dotyczy: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach znak ZP/1/2015 Łomianki, 29 październik 2015 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach znak ZP/1/2015 Zamawiający,

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 1 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 12 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Służby Komunalne, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Służby Komunalne, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. Czerwionka-Leszczyny: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka dla potrzeb Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach Numer ogłoszenia: 269516-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATUNKOWO-GAŚNICZEGO (GCBA) Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM (4x4) PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1

WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATUNKOWO-GAŚNICZEGO (GCBA) Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM (4x4) PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1 Zał. nr 2 do SIWZ WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATUNKOWO-GAŚNICZEGO (GCBA) Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM (4x4) PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1 LP. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI PROPOZYCJE WYKONAWCY 1. Podwozie

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4, GBA 3,0 /16 do postępowania pn:

Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4, GBA 3,0 /16 do postępowania pn: Załącznik nr 5 do SIWZ Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4, GBA 3,0 /16 do postępowania pn: Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trąbki Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 specyfikacja techniczna Pakiet I. Specyfikacja techniczna samochodu osobowego o nadwoziu 4-drzwiowym typu sedan

Załącznik nr 1 specyfikacja techniczna Pakiet I. Specyfikacja techniczna samochodu osobowego o nadwoziu 4-drzwiowym typu sedan Załącznik nr 1 specyfikacja techniczna Pakiet I Specyfikacja techniczna samochodu osobowego o nadwoziu 4-drzwiowym typu sedan... (producent/marka/model pojazdu) Oferowany samochód osobowy jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Część B specyfikacji technicznej. Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ekologiczno-chemicznego

Część B specyfikacji technicznej. Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ekologiczno-chemicznego Część B specyfikacji technicznej Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ekologiczno-chemicznego L.p. Warunki zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta I. Podwozie Podać markę i typ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI 2 1. SILNIK

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI 2 1. SILNIK 1. SILNIK 1.1 Wysokoprężny z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą z bezpośrednim wtryskiem paliwa sterowany elektronicznie o mocy min. 130 kw, 2. PRZENOSZENIE NAPĘDU 2.1 Napęd na koła przednie lub tylne

Bardziej szczegółowo

Urzędy Miast i Gmin Urzędy Gmin powiatu kieleckiego

Urzędy Miast i Gmin Urzędy Gmin powiatu kieleckiego KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w KIELCACH ul. Sandomierska 81/83, 25 324 Kielce, tel. (0-41) 369-30-10, fax 369-30-15 www.km.straz.kielce.pl km@straz.kielce.pl Urzędy Miast i Gmin Urzędy Gmin

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OCENA TECHNICZNA nr: 282/FIAT D/DW675XA Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/09/26 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email z dnia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na leasing samochodu dostawczego z zabudową warsztatowo-serwisową.

Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na leasing samochodu dostawczego z zabudową warsztatowo-serwisową. Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na leasing samochodu dostawczego z zabudową warsztatowo-serwisową. 9 października 2015 r. Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w. 341-1/10 Śliwice, 2010-07-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w. 341-1/10 Śliwice, 2010-07-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 341-1/10 Śliwice,

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 4,GBA 2,5/16

MINIMALNE WYMAGANIA DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 4,GBA 2,5/16 Załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia MINIMALNE WYMAGANIA DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 4,GBA 2,5/16 L.p. Wyszczególnienie WYPEŁNIA WYKONAWCA * Wpisać wyraz

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OCENA TECHNICZNA nr: 2630/Ford Mondeo/GD 738HT Wykonawca opinii : mgr inż. Marek Sawicki - RS000192 Właściciel: IDEA LEASING S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Dokument: Dowód rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE Wpisać TAK (gdy silnik 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI. 21/2010/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE Wpisać TAK (gdy silnik 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI. 21/2010/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne samochodu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE Wpisać TAK (gdy silnik 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI spełnia) lub NIE (gdy silnik nie spełnia 2. Moc maksymalna w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: PIW.Fin-Ad.6086/32/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo