OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO"

Transkrypt

1 Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: MT Spełnienie wymagań - wypełnia Wykonawca * Warunki ogólne: 1.1 Pojazd fabrycznie nowy i zabudowany. Wyposażony pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: Ustawa Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz z późn. zm.). Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji wydane przez właściwego Ministra. 1.2 Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. Świadectwo dopuszczenia może zostać przedstawione Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru. Żuraw hydrauliczny zabudowany z tyłu pojazdu powinien posiadać aktualne badania UDT dopuszczające urządzenie do eksploatacji. 1.3 Pojazd spełnia wymogi określone w Polskiej Normy PN-EN oraz PN-EN Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Numer do umieszczenia na pojeździe zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. 1.5 Zamawiający wymaga aby wszelkie czynności polegające na dopasowaniu wyposażenia pojazdu dostarczanego przez zamawiającego do przedziałów technicznych w pojeździe odbywały się w siedzibie zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się zastosowanie sprzętu własnego wykonawcy jako wzoru w w/w czynnościach przy czym zastosowanie takiego rozwiązania wymaga wcześniejszego uzgodnienia z zamawiającym. 2. Podwozie: 2.1 Pojazd oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności wyposażony w: urządzenie dźwiękowe umożliwiające podawanie komunikatów słownych,

2 dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu oraz pojedynczą lampę sygnalizacyjną koloru niebieskiego wysyłającą sygnał błyskowy z tyłu pojazdu. Wszystkie lampy sygnalizacyjne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon. dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne LED wysyłające sygnał błyskowy niebieski z przodu pojazdu. 2.2 Pojazd wyposażony w dodatkowy pneumatyczny lub elektroniczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę i dowódcę, uruchamiany oddzielnym włącznikiem. 2.3 Masa samochodu nie może przekroczyć kg 2.4 Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji typu, potwierdzające parametry podwozia i spełnia m.in. następujące warunki: silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min. 270 KM, silnik spełniający normę emisji spalin i zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) obowiązującą w dniu odbioru pojazdu, umożliwiającą rejestrację pojazdu, min. EURO V, zużycie energii nie więcej niż 11 Mj/km, kategoria podwozia uterenowiony (2), układ napędu 4x4, z możliwością blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylniej oraz mechanizmu międzymostowego, przełącznik blokady mechanizmu różnicowego powinien posiadać blokadę przed niezamierzonym włączeniem, koła na osi przedniej pojedyncze, na osi tylnej pojedyncze lub podwójne, ogumienie uniwersalne szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do zmiennych warunków atmosferycznych, pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane do stałego przewożenia na pojeździe; wyklucza się możliwość przewożenia koła na dachu pojazdu, układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem, układ hamulcowy wyposażony w system ABS, zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu, 2 (dwa) zaczepy typu szekla z przodu pojazdu, każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kn do mocowania lin do wyciągania pojazdu, pojazd wyposażony w tylnej części w zaczepy holownicze, posiadające homologację lub znak bezpieczeństwa, umożliwiające holowanie przyczep z zaczepem oczkowym jak również z zaczepem kulowym posiadające złącze ABS. Z tyłu pojazdu zainstalowane przyłącza układu elektrycznego (instalacja 24V oraz dodatkowo 12V) i pneumatycznego do podłączenia instalacji przyczepy. W przypadku zastosowania gniazda elektrycznego typu Euro 4 do pojazdu należy dołączyć złącze pozwalające na przyłączenie do niego eksploatowanych wtyk typu Euro 3. oświetlenie pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą osłon. 2.5 Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów zgodnie z Normą PN EN 14214, co winno być potwierdzone stosownym dokumentem. W instrukcji użytkowania samochodu zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie wyłącza stosowania ww. paliwa. Podać producenta, typ, model i odmianę podwozia, typ silnika oraz rok produkcji

3 3. Kabina i wyposażenie: 3.1 Kabina pojazdu czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wyposażenie kabiny: zamki ryglujące wszystkie drzwi kabiny, wszystkie drzwi zamykane tym samym kluczem, fotele kierowcy i dowódcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo fotel kierowcy amortyzowany z regulacją wysokości, cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do mocowania aparatów oddechowych jednobutlowych (zakładanie aparatów w pozycji siedzącej) z możliwością odblokowania każdego aparatu indywidualnie, aparaty oddechowe kompletne dostarcza zamawiający, mocowanie aparatów oddechowych z konstrukcją dźwigni uniemożliwiającą przypadkowe odblokowanie aparatów, np. podczas nagłego hamowania, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, wszystkie fotele wyposażone w zagłówki i pasy bezwładnościowe, indywidualne oświetlenie nad fotelem dowódcy, system ogrzewania i wentylacji kabiny niezależny od pracy silnika, klimatyzacja, reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków zainstalowany w kabinie pojazdu, o mocy min. 55 W i zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, reflektor pogorzeliskowy o mocy min. 70 W, umieszczony z przodu kabiny pojazdu, po prawej stronie, trzy latarki (bez wymogu klasy EX), źródło światła LED, zasilanie akumulatorowe, siła światła nie mniej niż 100 lumenów. Latarki powinny mieć uchwyty zabezpieczające przed przemieszczaniem oraz ładowarki samochodowe, podłączone do instalacji pojazdu. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek samochodowych jako mocowań przy zabezpieczeniu przed przemieszczaniem. Dodatkowo do latarek należy zapewnić ładowarki sieciowe ~230V 3 szt, radio CD wraz z głośnikami, Ponadto w kabinie należy przewidzieć miejsce oraz dokonać montażu i podłączenia poniższego wyposażenia dostarczanego przez zamawiającego: 1 szt. radiotelefon przewoźny z anteną ćwierćfalową ze sprężyną, dopuszczony do stosowania w sieci PSPo częstotliwości VHF MHz, moc 5-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 khz, nie mniej niż 250 kanałów, np. Motorola GM 360 lub równoważne. 3 szt. kompletnych radiotelefonów przenośnych dopuszczonych do stosowania w sieci PSP o częstotliwości VHF MHz, moc 0,5-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 khz, minimum 250 kanałów, np. Motorola GP 360 lub równoważne, wraz z ładowarkami samochodowymi zasilanymi z instalacji elektrycznej pojazdu. Ładowarki samochodowe należy rozumieć jako mocowania radiotelefonów, przy czym dopuszcza się dodatkowe rozwiązania w zakresie mocowania, uniemożliwiające swobodne przemieszczanie się radiotelefonów w kabinie pojazdu. 1 szt. kompletny system satelitarnego pozycjonowania pojazdu wraz z urządzeniami rejestrującymi

4 podstawowe parametry pracy pojazdu tj. ELTE GPS. Urządzenie kompletne należy zdemontować z pojazdu wskazanego przez zamawiającego. 3.2 Pojazd wyposażony w zintegrowany przewód zasilający sprężonego powietrza i prądu o napięciu ~ 230V, automatycznie odłączający się w momencie opuszczania stanowiska wyjazdowego z garażu pojazdu. W kabinie pojazdu sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji pojazdu do zewnętrznego źródła. 3.3 Pojazd wyposażony w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne, co najmniej w przedziale kierowcy i dowódcy. 3.4 Pojazd wyposażony w podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne. 3.5 Wylot spalin silnika nie skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu i przystosowany do współpracy z urządzeniami oddymiającymi (typ i rodzaj urządzenia oddymiającego uzgodniony z Zamawiającym, w trakcie realizacji zamówienia). 3.6 Pojazd wyposażony w 2 kliny samochodowe pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o ilości środka 4 kg. 3.7 Instalacja elektryczna pojazdu wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki. Wyłącznik umieszczony w łatwo dostępnym widocznym miejscu i wyraźnie oznakowany. 3.8 Instalacja elektryczna pojazdu wyposażona dodatkowo w przetwornicę napięcia 24/12 V o mocy niezbędnej do zasilenia urządzeń zasilanych napięciem 12V. 3.9 Kolor: błotniki i zderzaki: białe RAL 9010, kabina, zabudowa pożarnicza: czerwień sygnałowa RAL 3000, drzwi żaluzjowe: naturalny kolor aluminium, elementy ramy podwozia czarne Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3400mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) nie wyżej niż 1850mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie pojazdu. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii W skrajnym-tylnym przedziale sprzętowym pojazdu zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z zainstalowanym radiotelefonem samochodowym, umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego oraz kamerę cofania z wyświetlaczem kolorowym umieszczonym w kabinie. Wyświetlacz kamery cofania z ekranem o przekątnej co najmniej 6. Kamera przystosowana do pracy w warunkach atmosferycznych (-25 0 C ; C) oraz oświetleniu zewnętrznym 0 lux. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min. 3 % 3.14 Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25 C do + 50 C Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 300 km

5 3.16 Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta w czasie min. 4 godz. podczas postoju. Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. 4. Zabudowa pożarnicza 4.1 Nadwozie wykonane w z materiałów odpornych na korozję. 4.2 Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z oświetleniem jego powierzchni oraz sprzętu na nim zamocowanym. Na podeście zamontowane elementy umożliwiające mocowanie i przewożenie sprzętu ratowniczego dostarczanego przez zamawiającego tj.: - 4 przęsła drabiny nasadkowej aluminiowej D2,7N, - 1 szt. drabinka posiadająca uchwyt, który umożliwia wchodzenie po balkonie ( drabinka balkonowa ), Ponadto na podeście należy wykonać i zabudować 2 skrzynie na sprzęt ratowniczy (wielkość skrzyń oraz rodzaj przechowywanego sprzętu do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia). 4.3 Drabina do wejścia na dach pojazdu. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600mm. 4.4 Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. W kabinie pojazdu sygnalizacja otwarcia skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 4.5 Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie wewnętrzne LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. 4.6 Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 lx w odległości 5m od pojazdu. 4.7 Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). 4.8 Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. 4.9 Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad i tac, skonstruowane w sposób umożliwiający ich obsługę w rękawicach strażackich oraz typowych ochronnych Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. Skrytki, w których ma być przewożony sprzęt ratowniczy napędzany silnikiem spalinowym lub kanistry z paliwem do tego sprzętu, wykonane jako wentylowane W skrytkach zapewnione miejsce do przewożenia i zamocowania kompletu ratowniczego zestawu narzędzi hydraulicznych Rodzaj, ilość i typ urządzeń zostanie podany przez zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. W/w narzędzia dostarcza Zamawiający 4.12 W skrytkach zapewnione miejsce do przewożenia i zamocowania zestawów ratowniczego sprzętu wysokościowego w przystosowanych do przenoszenia w trwałych pojemnikach. Rodzaj, ilość i typ urządzeń zostanie podany przez zamawiającego w trakcie realizacji W/w zestawy ratowniczego sprzętu wysokościowego dostarcza Zamawiający

6 4.13 W skrytkach zapewnione miejsce do przewożenia i zamocowania sprzętu ratowniczego dostarczanego przez zamawiającego tj: - pilarka łańcuchowa do drewna o długości prowadnicy min. 400 mm. 2 szt. - pilarka ratownicza z łańcuchem widiowym, - 1 szt. - piła tarczowa do stali i betonu spalinowa z zapasowymi tarczami min po 5 szt., - 1 szt. - akumulatorowe urządzenie do wycinania szyb klejonych wraz z ładowarką oraz zapasowymi piłami - 1 kpl. - nóż do cięcia pasów i zbijak do szyb hartowanych - po 1 szt. - lampa akumulatorowa ostrzegawcza migająca kolor światła żółty 3 szt. - wiertarka udarowa akumulatorowa z ładowarką 1 szt. - diodowo-akumulatorowe oświetlenie na maszcie, reflektor emitujący wiązkę światła o białej z płynną regulacją w zakresie od 500lm do 6000lm 1 szt. - ubranie ługo i kwasoodporne przeciwochlapaniowe 2 szt. - rękawice gumowe ługo i kwasoodporne przeciwochlapaniowe 2 pary, - sprzęt ratownictwa wysokościowego - młot udarowo obrotowy o napędzie elektrycznym z zestawem końcówek - 1 szt. - szlifierka kątowa elektryczna z zestawem tarcz do betonu i stali min po 5 szt. - 1 kpl. - wciągarka linowa mechaniczna o sile uciągu min 400 kg wraz z akcesoriami 1 kpl. - łom wielofunkcyjny (wielofunkcyjne narzędzie ratownicze) - 2 szt, - zestaw narzędzi nieiskrzących 1 kpl wg Standardu Wyposażenia samochodu SRt tj.: 3 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4,6,8 mm), 3 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy : PH-1, PH-2, PH-3), 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki, 1 szt. cęgi boczne lub czołowe, 1 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz o rozstawie min. 20, 9 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17,16x18,17x19,20x22,21x23, 24x27, 26x28), 9 kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17,16x18,17x19,20x22,21x23, 24x27, 26x28), 4 szt. kluczy sześciokątnych tzw. imbus (rozmiary : 5,6,8,10,12mm), 1 szt. młotek ślusarki 1 kg, 1 szt. przecinak, - poduszka pneumatyczna wysokociśnieniowa o nośności minimum: 50 kn, 150 kn, 300 kn, 400 kn, 600 kn 2 szt. - osprzęt do zasilania w/w poduszek z butli sprzężonego powietrza min. 6 litrów 2 kpl - butle na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o poj. min 6 litrów 6 szt Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego reflektorów min lumenów. sterowany z pilota przewodowego i zasilany z agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu pojazdu. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 5 m. 5. Inne wyposażenie

7 Żuraw hydrauliczny zabudowany w tylnej części pojazdu, o parametrach: zasięg hydrauliczny w poziomie - min 6,9 m max udźwig min 2780 kg min udźwig przy max zasięgu 700 kg 2. Żuraw wyposażony w system podpór stabilizujących, sterowanych hydraulicznie lub manualnie w zakresie wysuwu ramion podporowych oraz hydraulicznie w zakresie cylindrów podporowych. Podpory do pozycji transportowej nie mogą być obracane w płaszczyźnie pionowej z pozycji pracy o więcej niż Zamawiający dopuszcza, aby żuraw obracał się w zakresie 180 0, czyli od podpory do podpory. 3. Żuraw wyposażony w system sterowania z pulpitu stałego i dodatkowo ze zdalnego pulpitu operatora (sterowanie drogą radiową) w pełnym zakresie parametrów i możliwości pracy żurawia. 4. Zestaw szekli, zawiesi linowych i łańcuchowych oraz zawiesi pasowych i wężowych do żurawia, min 3 tonowe i długości 8 metrów - 1kpl ( szekle okrągłe bez zabezpieczenia 4 szt. 3 t i 4 szt. 5 t., zawiesia linowe 2 szt. o dł. 2 m i 2 szt. o dł. 4 m., zawiesia łańcuchowe, pasowe i wężowe po 2 szt. ) 5. Taśma napinająca (z tzw. Grzechotką ) dwuczęściowa o wytrzymałości min 30 kn i długości min 8 m 2 szt. 6. Taśma napinająca (z tzw. Grzechotką ) dwuczęściowa o wytrzymałości min 60 kn i długości min 8 m 2 szt. 5.2 Hydrauliczna wyciągarka linowa z liną roboczą o długości co najmniej 40m i udźwigu bez zwielokrotniania min 5000kg zamontowana w tylnej części pojazdu w sposób nie ograniczający parametrów innych urządzeń pojazdu oraz zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Do wyciągarki dołączone dodatkowe zblocze rolkowe współpracujące z hakiem żurawia i liną wyciągarki umożliwiające pracę w zakresie Wyciągarka o sile uciągu min 5000kg i min długość liny 40 m. Wciągarka powinna być zamontowana do przedniej części podwozia pojazdu zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia w obrysie zderzaka. Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w podwoziu celem zamontowania wciągarki powinno być uzgodnione z producentem podwozia. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu stałego i/lub przewodowo z pulpitu przenośnego. Sterowanie drogą radiową, jeżeli występuje, zawsze powinno być traktowane jako sterowanie dodatkowe. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Jeżeli bęben wciągarki znajduje się poza zasięgiem wzroku operatora (np. gdy jest wbudowany pod pojazdem), powinien być wyposażony w urządzenie do układania liny. 5.4 Zestaw do usuwania niewielkich rozlewisk paliwa i płynów eksploatacyjnych: urządzenie ciśnieniowe o pojemności min 10 l. do podawania roztworu dyspergentu, dyspergent 10l, sorbent mineralny do substancji ropopochodnych w pojemniku 50kg dozownik mechaniczny do rozkładania sorbentu (siewnik)

8 5.5 Agregat prądotwórczy zabudowany w pojeździe, o mocy min. 16 kva i parametrach co najmniej 3x230V/400V wykonany w ochronie IP 67 zasilany z silnika samochodu przez przystawkę odbioru mocy. 5.6 Agregat prądotwórczy przenośny trójfazowy o mocy min. 5 kva wykonany w ochronie IP 67 wraz z zestawem najaśnic przenośnych 4 x 500 W 1 kpl. urządzenie dostarcza zamawiający. 5.7 Agregat prądotwórczy jednofazowy 230V przenośny o mocy min 2 kva do zasilania odbiorników czułych na jakość prądu zasilania 1 szt. urządzenie dostarcza zamawiający. 5.8 Przedłużacz elektryczny 230V, z przewodem o długości min. 20m nawiniętym na bębnie, umożliwiającym swobodne rozwijanie i zwijanie. Przedłużacz wyposażony w rozdzielacz elektryczny 4x230V. Wszystkie elementy przedłużacza i rozdzielacza posiadające stopień ochrony IP kpl. 5.9 Przedłużacz elektryczny 400V, z przewodem o długości min. 30m nawiniętym na bębnie, umożliwiającym swobodne rozwijanie i zwijanie. Przedłużacz wyposażony w rozdzielacz elektryczny 2x400V. Wszystkie elementy przedłużacza i rozdzielacza posiadające stopień ochrony IP kpl 5.10 Zestaw żarówek lub żarników zapasowych do lamp, reflektorów i najaśnicy stanowiących wyposażenie samochodu. W zestawie powinno znajdować się co najmniej po 2szt. Każdego typu żarówki lub żarnika. Zapas nie dotyczy urządzeń wykonanych całkowicie w technologii LED Wentylator nadmuchowo-wyciągowy z napędem elektrycznym, o wydatku powietrza min. 1600m 3 /h, wykonany w standardzie EX z kompletem rękawów. Długość rękawów min. 15m przy czym rękaw do odsysania o długości co najmniej 5m. urządzenie dostarcza zamawiający Hol sztywny i linka holownicza stalowa (uciąg do 5000 kg) 1 kpl 6. Warunki gwarancji i serwisu, dokumenty które dostarcza Wykonawca 6.1 Gwarancja min. 36 miesięcy. W okresie gwarancyjnym Wykonawca dokonuje wymaganych przez producenta przeglądów samochodu na własny koszt. Wykonawca zapewnia na własny koszt wymagane przy przeglądach płyny eksploatacyjne, robociznę, oleje itp. 6.2 Dostępność części zamiennych przez minimum 15 lat. 6.3 Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim dostarcza Wykonawca 6.4 Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu dostarcza Wykonawca (wszelkie badania potrzebne do rejestracji urządzeń na pojeździe i samego pojazdu wykonuje na swój koszt Wykonawca) 6.5 Czas reakcji serwisu max. 72 godz. 6.6 Ilość punktów serwisowych na terenie RP wykonujących wszystkie naprawy minimum 1. Uwaga: W kolumnie nr 3. Spełnienie wymagań należy wypełnić wszystkie pola podając parametry charakterystyczne oraz informacje o zastosowanych rozwiązaniach. Standard Wyposażenia samochodu SRt Załącznik nr 13 do Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej z dnia (zatwierdzony przez KG PSP w dniu ).. (podpis i imienna pieczątka wykonawca

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego L.p. WT.2370.2.2015 1 załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego Wyszczególnienie 1 Warunki ogólne 1.1. Pojazd zabudowany i wyposażony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem 1 2 3 Lp. Wymagane parametry techniczno-użytkowe 1 Warunki ogólne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM Załącznik nr 6 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 Lp. I. Podwozie z kabiną 1.1. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania minimalne

I. Wymagania minimalne Numer sprawy: MT.2370.02.2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania minimalne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ZAKŁAD-LABORATORIUM TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA STRAŻY POŻARNEJ WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Zlecenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka 60-867

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu dowodzenia i łączności SLDŁ

Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu dowodzenia i łączności SLDŁ Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu dowodzenia i łączności SLDŁ LP WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI PROPOZYCJE OFERENTA I Warunki ogólne 1.1 Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu

Bardziej szczegółowo

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł projektu Numer projektu Program Numer i nazwa dziedziny wsparcia Partnerzy projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu dla kwot niŝszych niŝ określone w art 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 11-08-2010 r.

Polanica-Zdrój 11-08-2010 r. UM-AM-341/ 006 /2010 OGŁOSZENIE Polanica-Zdrój 11-08-2010 r. 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74) 868-06-00

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Samochodu operacyjnego

OPIS TECHNICZNY Samochodu operacyjnego OPIS TECHNICZNY Samochodu operacyjnego Wykonawca wypełnia wskazane pozycje kolumny Oferta wykonawcy podając parametry techniczne oferowanego produktu, [tj. poprzez wskazanie konkretnego parametru albo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-MINIMALNE WYMAGANIA DLA LEKKIEGO SPECJALNEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZEGO TYPU MIKROBUS

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-MINIMALNE WYMAGANIA DLA LEKKIEGO SPECJALNEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZEGO TYPU MIKROBUS Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-MINIMALNE WYMAGANIA DLA LEKKIEGO SPECJALNEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZEGO TYPU MIKROBUS Lp. Wymagania minimalne stawiane przedmiotowi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (kod CPV: 34200) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej

Specyfikacja techniczna dla przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej Specyfikacja techniczna dla przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej L.p. Warunki Zamawiającego Uwagi Potwierdzenie zgodności wykonania I Wymagania ogólne Przyczepa z pompą do wody zanieczyszczonej powinna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kontrakt 2: Dostawa sprzętu mobilnego do obsługi ZZO Jarocin. Rozbudowa ZZO Jarocin"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kontrakt 2: Dostawa sprzętu mobilnego do obsługi ZZO Jarocin. Rozbudowa ZZO Jarocin NR/5/2014 Jarocin, dnia 29.01.2015r. Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-25/JRP/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA p.n. Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Bardziej szczegółowo

TOM III. Opis techniczny dostaw

TOM III. Opis techniczny dostaw PROJEKT: Czysta woda dla Krakowa uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Myślenice NAZWA ZAMÓWIENIA: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów IV etap Kontrakt nr 31 Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 20.05.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 20.05.2014 r. Gmina Stoszowice Stoszowice 97; 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie NIP: 887-16-35-220 tel. (74) 8164 510, fax. (74) 8181 059; e-mail: gmina@stoszowice.pl Nr sprawy: RR.271.3.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na dostawę dziewiętnastu nowych niskopodłogowych autobusów miejskich

Zapytanie ofertowe. na dostawę dziewiętnastu nowych niskopodłogowych autobusów miejskich Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JW 4620 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH CPV główne: 341 100 00-1 Samochody osobowe. Załączniki: Nr 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. CZĘŚĆ III SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiot zamówienia: Dostawy pięciu zestawów ciężarowych na potrzeby ZUOK Olsztyn: samochody ciężarowe typu hakowiec wraz z przyczepą oraz dziesięciu kontenerów

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012 Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wodociągi Sp. z o.o. ul. Reymonta 12 48-340 Głuchołazy Tel.: +48 774391932, Fax.: +48 774391742 www.wodgluch.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/04/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik nr 19 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik Nr 6 do Umowy NR: DOA.III.273.86.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYMAGANIA TECHNICZNE) SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo