Polanica-Zdrój r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polanica-Zdrój 11-08-2010 r."

Transkrypt

1 UM-AM-341/ 006 /2010 OGŁOSZENIE Polanica-Zdrój r. 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, Polanica-Zdrój tel. (+48-74) fax.(+48-74) , 2/ Określenie trybu zamówienia : przetarg nieograniczony 3/ Przedmiot zamówienia: a/ Dostawa1 szt. średniego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego GBA z napędem terenowym 4x4 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju Kod CPV ; b/ opis przedmiotu zamówienia Podwozie: Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym spełniającym wymogi EURO-4 o mocy powyżej 200 KM z napędem 4x4, Układ kierowniczy ze wspomaganiem, Układ hamulcowy wyposażony w ABS (możliwość odłączenia podczas jazdy w terenie), Ciśnienie w układzie hamulcowym 10 bar, Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewnia możliwość wyjazdu w ciągu 60 s od chwili uruchomienia silnika samochodu, Stały napęd obu osi, skrzynia redukcyjna, możliwość blokady mechanizmów różnicowych osi tylnej i przedniej oraz między osiowego, pojedyncze koła na osi przedniej na tylnej osi podwójne, Pojazd wyposażony we wzmocnione resory i amortyzatory oraz stabilizatory osi przedniej i tylnej, Pojazd wyposażony w zaczep do holowania z przodu pojazdu, Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny, Silnik pojazdu dostosowany do ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy, Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy, Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, Pełnowymiarowe koło zapasowe, brak mocowania na pojeździe, Pojemność zbiornika paliwa litrów zapewnia przejazd min. 300km oraz 4 godz. pracę autopompy, Akumulatory wzmocnione 2 x 160 Ah, Alternator o mocy 1920 W. Kabina:

2 Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, podnoszona hydraulicznie, w układzie miejsc (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w : - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - klapa wentylacyjna w dachu, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków, - reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu i mocowany na zewnątrz kabiny, - uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy, Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia Na dachu kabiny zamontowane jest urządzenie sygnalizacyjno ostrzegawcze, akustyczne i świetlne sterujące 2 lampami ostrzegawczymi niebieskimi i głośnikiem (+ lampa niebieska z tyłu pojazdu na zabudowie). Urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów słownych za pomocą radiotelefonu, Dodatkowo 2 lampy stroboskopowe niebieskie mocowane z przodu pojazdu, Z tyłu pojazdu fala świetlna kolor pomarańczowy, Dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowy włącznikiem z miejsca kierowcy, Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, biegunem ujemnym na masie, Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy), W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon, w zakresie częstotliwości VHF MHz, moc 1-25 W i odstęp międzykanałowy 12,5kHz oraz dodatkowym zewnętrznym głośnikiem w przedziale autopompy, Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizacja świetlna światło cofania. Zabudowa: Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, aluminium), Poszycia wewnętrzne skrytek wykonane z blachy aluminiowej, Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z aluminium, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków, Skrytki na sprzęt i przedział autopompy SA wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, w kabinie sygnalizacja świetlna i dźwiękowa otwarcia skrytek. - główny wyłącznik oświetlenia skrytek jest zainstalowany w kabinie kierowcy, Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu,

3 Autopompa jest wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5m w czasie do 30s, z głębokości 7,5m w czasie do 60s, W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia oraz manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej silnika pojazdu, - regulator prędkości obrotowej wału autopompy, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika i ciśnienia oleju, W kabinie kierowcy znajdują się urządzenia kontrolno pomiarowe: - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu, - licznik motogodzin pracy autopompy, Wszystkie elementy układu wodno pianowego są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów, Przedział autopompy jest wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25st.C. Kolorystyka: - nadwozie z kabiną i zabudowa w kolorze czerwonym RAL 3000, - błotniki i zderzaki w kolorze białym, - podwozie i rama w kolorze czarnym lub szarym, zabezpieczone przed korozją Urządzenia dodatkowe: Wyciągarka elektryczna - 5,6t, Maszt oświetleniowy, pneumatyczny, 4 x 500W, sterowanie elektryczne pracą. Dodatkowe sygnały dźwiękowe, pneumatyczne Wyposażenie dodatkowe: - węże tłoczne W52 10 szt. - węże tłoczne W75 10 szt. - prądownice pianowe 3 szt. - wytwornice pianowe 2 szt. - prądownice wodne 4 szt - rozdzielacze 2 szt. - osprzęt armatury wodnej - piła do stali i betonu - piła do drewna - motopompa pływająca - agregat prądotwórczy - zestaw oświetlenia zewnętrznego - drabina pożarnicza wysuwana

4 Na samochodzie zapewnione jest miejsce i mocowania na przewożenie sprzętu i wyposażenia zgodnie z CNBOP. Gwarancja: Podwozie - 24 miesięcy Zabudowa - 24 miesiące 4/ Wymagania stawiane Wykonawcy w związku z realizacja zamówienia: a/ Wykonawca zobowiązany jest do dokonania własnej kalkulacji cenowej i zebrania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do określenia wartości ryczałtowej usługi. b/ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia który powinien spełniać następujące wymagania: 1)odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2)być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami, 3)do elementów wyposażenia samochodu wymienionego w załączniku nr 1 (Specyfikacja techniczna) w pkt. 3.2, 3.3, 3.4 należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowe aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku - w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U z 2007r. Nr 143 poz. 1002). c/zamawiający informuje że zadanie realizowane jest w ramach projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych, współfinansowanego ze środków Europejskie Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska pod numerem CZ.3.22/1.3.00/ W związku z powyższym pojazd należy wyposażyć w trwałe oznaczenia w formie naklejek lub tabliczek informacyjnych zgodnie z działaniami wymienionymi we wniosku projektowym i zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006. Trwałość i czytelność ww. oznaczeń winna być zapewniona na okres co najmniej 6 lat. d/ wszelkie ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, e/ określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax, oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5/ Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia : * adres strony internetowej, z której można pobrać specyfikację istotnych warunków zamówienia : * specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą przetargu można odebrać w dni pracujące,w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju, pokój nr 27, w godz. 8:00-14:00.

5 6/ Termin realizacji zamówienia : data rozpoczęcia : od dnia podpisania umowy -- data zakończenia r.. 7/ Miejsce i termin składania ofert. Ofertę przetargową należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, Polanica-Zdrój pok. nr 16 (sekretariat) w terminie do dnia 24/08/2010 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24/08/2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 14 (sala posiedzeń). 8/ Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości ,- PLN ; słownie : dwadzieścia cztery tysiące złotych. 9/ Informacja o możliwości składania ofert częściowych oraz złożenia oferty wariantowej: * nie dopuszcza się składania ofert częściowych, * nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 10/ Kryterium oceny ofert. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się jednym kryterium : cena ofertowa %. 10/ Warunki udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych : a/ posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b/ posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie) c/ znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d/ polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. e/ nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca musi posiadać zarejestrowaną działalność w przedmiocie Zamówienia. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ

6 wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 2i oświadczeniach (Wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do ofert. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu : a/ formularz oferty wg załączonego wzoru z wykorzystaniem druku stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;, sporządzony w języku polskim, wypełniony na maszynie do pisania lub ręcznie nieścieralnym atramentem/ tuszem, lub sporządzony na komputerze, podpisany przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta. Uwaga : Oferent oznaczy wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z numeracją zawartą w SIWZ a każdy z wymaganych do złożenia dokumentów dokument, z wymienionych niżej, jako kolejny załącznik b/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert c/ aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u. p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), d/ aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u. p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), e/ aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert f/ jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa j/w Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: * nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

7 * nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ; Dokument, o którym mowa w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 Wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. g/ informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, zaś w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, h/ wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjami zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. i/ wykaz osób uprawnionych do składania oświadczeń woli i występowania w imieniu Oferenta, jeśli nie będzie to wynikało z w/w rejestru lub wpisu j/ wykaz wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia / a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. k/ parafowany przez Oferenta formularz projektu umowy (każda strona), z uzupełnionymi danymi dotyczącymi oferenta. 11/ Termin związania ofertą. Oferenci pozostaną związani ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert. 12/ Aukcja Elektroniczna. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 13/ Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 14/ Bliższych informacji można uzyskać w tutejszym Urzędzie pok. nr 26, tel. (+48-74) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Sławomir Nogaj.

8 15/ Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu o godzinie 12:22 pod nr

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł projektu Numer projektu Program Numer i nazwa dziedziny wsparcia Partnerzy projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka 60-867

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu dla kwot niŝszych niŝ określone w art 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM Załącznik nr 6 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 Lp. I. Podwozie z kabiną 1.1. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: +48 895229500, fax. +48 895229505, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 20.05.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 20.05.2014 r. Gmina Stoszowice Stoszowice 97; 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie NIP: 887-16-35-220 tel. (74) 8164 510, fax. (74) 8181 059; e-mail: gmina@stoszowice.pl Nr sprawy: RR.271.3.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów.

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Pojazd specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezodpływowych.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Pojazd specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezodpływowych. Znak: GGiOŚ.271.1.2015.IL Czeremcha, dn. 04 03-2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) dla postępowania udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania minimalne

I. Wymagania minimalne Numer sprawy: MT.2370.02.2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania minimalne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSU DROGOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSU DROGOWEGO ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ul. Strzegomska 30 58-160 Świebodzice, tel.: (074) 666-96-10, fax (0-74) 666-96-10 e-mail: zgk@zgk.swiebodzice.pl adres strony internetowej: www.zgk.swiebodzice.pl/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Mikołajki Pomorskie, 2012-06-08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.27271.3.2012. Nazwa zadania: Wykonanie zabudowy samochodu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek tel. 54/ 412 18 00 fax. 54/ 412 18 04 e-mail saniko@saniko.com.pl www.saniko.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW ZAMÓWIENIE SEKTOROWE o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW PKS.SA-DT/ZP/20/4/2015/1 ROZDZIAŁ I. Nazwa (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Stawiski, dnia 04.02.2008r. Zakup samochodu dziewięcioosobowego typu bus przystosowanego do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę Znak: 341/3/07 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż samochodów i wyposażenia technicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.osirochota.waw.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.osirochota.waw.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w okresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zakup wraz z dostawą do Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu dwóch sztuk pojazdów do zbierania odpadów

Zakup wraz z dostawą do Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu dwóch sztuk pojazdów do zbierania odpadów Zakup wraz z dostawą do Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu dwóch sztuk pojazdów do zbierania odpadów Milicz: Zakup wraz z dostawą do Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu dwóch sztuk pojazdów do zbierania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn Znak sprawy: ZP.271.1.2013 Strona 1 z 31 Ryn, dnia 23.09.2013r. Zatwierdzam: Prezes Zarządu OSP w Rynie Andrzej Mieczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka.

Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę w formie leasingu finansowego używanego samochodu ciężarowego wywrotka. I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; siedziba: 18-100

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego L.p. WT.2370.2.2015 1 załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego Wyszczególnienie 1 Warunki ogólne 1.1. Pojazd zabudowany i wyposażony

Bardziej szczegółowo