MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Łódź, dnia 17 czerwca 2014 r. MK MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, znak sprawy MK Na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że: 1. W pkt Załącznika Nr 1 do SIWZ zapis: 1.1 Samochód fabrycznie nowy rok produkcji Podwozie samochodu uterenowione z napędem 4 x 4 z blokadą tylnego mostu załączanie blokady w kabinie, z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 250 kw. Silnik musi spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin. Filtr powietrza powyżej ramy. 1.3 Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów. 1.1 Samochód fabrycznie nowy rok produkcji Dopuszcza się rok produkcji Podwozie samochodu uterenowione z napędem 4 x 4 z blokadą tylnego mostu załączanie blokady w kabinie, z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 250 kw. Silnik musi spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 (dopuszcza się wymogi Dyrektywy CEE EURO 5 dla podwozia z 2013 r.) w zakresie emisji spalin. Filtr powietrza powyżej ramy. 1.3 Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów. Dopuszcza się skrzynię biegów zautomatyzowaną. 2. W pkt 1.5 Załącznika Nr 1 do SIWZ wykreśla się zapis: 1.5 Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe co najmniej jednej osi. 3. W pkt 1.12 Załącznika Nr 1 do SIWZ zapis: 1.12 Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc Kabina wyposażona w: - zawieszenie kabiny przy zastosowaniu poduszek pneumatycznych, -

2 1.12 Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc Kabina wyposażona w: - zawieszenie kabiny przy zastosowaniu poduszek pneumatycznych (dopuszcza się zawieszenie mechaniczne kabiny), - 4. W pkt 1.26 Załącznika Nr 1 do SIWZ zapis: 1.26 Pojazd fabrycznie wyposażony w instalację zraszaczową Pojazd wyposażony w instalację zraszaczową. 5. W pkt 2.19 Załącznika Nr 1 do SIWZ zapis: 2.19 Autopompa musi być wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń w zakresie od 1% do 6% ze skokiem co 0,5 % w całym zakresie wydajności pompy Autopompa musi być wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń w zakresie od 1% do 6%. 6. W pkt 2.20 Załącznika Nr 1 do SIWZ zapis: 2.20 Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy o wysokości min. 4,5 m, mierzony od podłoża do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 360 o i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w samochodzie (zamontowany w zabudowie lub między zabudową, a kabiną), wysuwany z minimum dwoma najaśnicami o łącznej mocy min W (2 x 1000 W) w systemie LED, podłączony do agregatu prądotwórczego IP 55. Do zasilania masztu wymagany agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kva umieszczony w zabudowie. Wymagane zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni oraz sygnalizacja jego podniesienia w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym. Wysuw masztu z wykorzystaniem instalacji pneumatycznej pojazdu lub własnej. Wymagana możliwość automatycznego złożenia masztu do pozycji wyjściowej Samochód wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy o wysokości min. 4,5 m, mierzony od podłoża do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 360 o i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w samochodzie (zamontowany w zabudowie lub między zabudową, a kabiną), z najaśnicami wykonanymi w systemie LED o maksymalnej mocy strumienia świetlnego min lumenów, podłączony do agregatu prądotwórczego IP 55. Do zasilania masztu wymagany agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kva umieszczony w zabudowie. Wymagane zabezpieczenie masztu przed

3 samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni oraz sygnalizacja jego podniesienia w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym. Wysuw masztu z wykorzystaniem instalacji pneumatycznej pojazdu lub własnej. Wymagana możliwość automatycznego złożenia masztu do pozycji wyjściowej. 7. W pkt 3.1 Załącznika Nr 1 do SIWZ zapis: 3.1 Piła spalinowa ratownicza do cięcia materiałów budowlanych (dachy) oraz blach karoseryjnych o mocy silnika min. 6,5 KM i maksymalnej masie do 10,0 kg, głębokość cięcia 24 wraz z zapasowym wyposażeniem: prowadnica + łańcuch. Np. typu Piła Multicut CE 2171 RS 24 lub równoważna 1 kpl. 3.1 Piła spalinowa ratownicza do cięcia materiałów budowlanych (dachy) oraz blach karoseryjnych o mocy silnika min. 6,5 KM i maksymalnej masie bez osłony do 10,0 kg, długości prowadnicy min. 24 wraz z zapasowym wyposażeniem: prowadnica + łańcuch. Np. typu Piła Multicut CE 2171 RS 24 lub równoważna 1 kpl. 8. W pkt 3.4 Załącznika Nr 1 do SIWZ zapis: 3.4 Przenośna stacja oświetlenia strumieniowego 12 V z akumulatorową ładowarką, z dwoma lampami typu LED na rozkładanych masztach czas pracy lampy min. 7/14 h 1 kpl. 3.4 Przenośna stacja oświetlenia strumieniowego 12 V z akumulatorową ładowarką 1 komplet, z dwoma lampami typu LED na rozkładanych masztach o łącznej maksymalnej mocy strumienia świetlnego min lumenów. Czas pracy stacji min. 7/14 h. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1 Zamawiający wymaga dostarczenia samochodu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku 2014 na podwoziu spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami normy EURO-6; (punkt 1.4 i 1.8 Załącznika nr 6 do SIWZ). Wszystkie podwozia wyprodukowane po 1 stycznia 2014r. obligatoryjnie muszą być wyposażane w silniki EURO VI, znacznie droższe i znacznie bardziej kłopotliwe, tym bardziej biorąc pod uwagę specyfikę użytkowania w jednostkach Straży Pożarnej. Nadto dostawy takich podwozi większość producentów realizować będzie nie wcześniej niż w miesiącu wrześniu. Czy mając powyższe na uwadze, Zamawiający dopuści dostawę pojazdu skompletowanego w 2014 roku na bazie fabrycznie nowego podwozia z roku 2013 spełniającego normę emisji spalin EURO V z możliwością rejestracji w 2014 roku, co niewątpliwie wpłynie na obniżenie ceny ofertowej, a argument ten powinien mieć znaczenie zważywszy na fakt, że

4 Zamawiający określił najniższą cenę jako jedyne kryterium wyboru oferty. Pojazdy z silnikami Euro 5 są zdecydowanie tańsze w zakupie i późniejszej eksploatacji oraz, co szczególnie ważne w pojazdach dla Straży Pożarnych, są zdecydowanie mniej niezawodne i kłopotliwe w codziennej obsłudze. Odpowiedź na pytanie nr 1 Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu skompletowanego w 2014 roku na bazie fabrycznie nowego podwozia z roku 2013 spełniającego normę emisji spalin EURO V z możliwością rejestracji w 2014 roku zgodnie z załączoną modyfikacją. Pytanie nr 2 Zamawiający wymaga, by samochód był wyposażony w automatyczną skrzynię biegów (punkt 1.6 załącznika nr 6 do SIWZ). Czy Zamawiający dopuści samochód ze skrzynią biegów ze zautomatyzowanym systemem zmiany przełożeń? Proponowana skrzynia jest pozbawiona typowych wad skrzyni automatycznej i nie wymaga co rocznej wymiany oleju co w konsekwencji sprawia, że jest znacznie tańsza w eksploatacji, jednocześnie zapewniając zbliżone do skrzyni automatycznej funkcje. Odpowiedź na pytanie nr 2 Zamawiający dopuszcza samochód wyposażony w skrzynię biegów ze zautomatyzowanym systemem zmiany przełożeń zgodnie z załączoną modyfikacją. Pytanie nr 3 Zamawiający wymaga by kabina pojazdu była zawieszona na poduszkach pneumatycznych (punkt 1.12 załącznika nr 1 do SIWZ) Tak postawione wymaganie Zamawiającego jest w tym przypadku pozbawione technicznie logicznego uzasadnienia. Z uwagi na fakt, iż tylko jeden producent oferuje takie rozwiązanie, tak określone wymagania, wedle naszego odczucia, zostały postawione nie po to by spełniały się w codziennym użytkowaniu, lecz by utrudnić uczciwą konkurencję, i by w postępowaniu wziął udział jedyny producent oferujący pojazdy na podwoziach firmy MAN. Niemniej pytamy: czy Zamawiający dopuszcza mechaniczne zawieszenie kabiny w sześciu punktach, które, z racji przeznaczenia pojazdu, lepiej będzie się sprawdzać w codziennym użytkowaniu i w żaden sposób nie ustępuje rozwiązaniom wymaganym przez Zamawiającego? Odpowiedź na pytanie nr 3 Zamawiający dopuszcza mechaniczne zawieszenie kabiny w sześciu punktach zgodnie z załączoną modyfikacją. Pytanie nr 4 Zamawiający wymaga by w przedziale pracy autopompy zamontowany był włącznik do uruchamiania silnika pojazdu (punkt 2.15 załącznika nr 1 do SIWZ).

5 Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie i wyłączanie silnika pojazdu, ze względu na nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu w przedziale obsługi autopompy tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej (np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne jego uruchomienie z uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze sobą elementów nie powinno się odbywać się z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu bez możliwości włączania silnika i załączania autopompy z przedziału tylnego? Odpowiedź na pytanie nr 4 Zamawiający nie dopuszcza dostawy pojazdu bez możliwości włączania silnika i załączania autopompy z przedziału tylnego. Pytanie nr 5 Zamawiający wymaga, by wokół otworu ręcznego zwijania szybkiego natarcia zamontowana była tarcza ochronna (punkt 2.18 załącznika nr 1 do SIWZ). Wypróbowanym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest umieszczenie zwijadła szybkiego natarcia w prawej tylnej skrytce pojazdu zamykanej żaluzją i nie wymagają żadnych dodatkowych elementów ochronnych ręcznego napędu zwijania. W celu uniknięcia nieporozumień wracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie i dokładniejszy opis wymaganego rozwiązania z ochronną tarczą wokół otworu ręcznego zwijania szybkiego natarcia. Odpowiedź na pytanie nr 5 Zamawiający wyjaśnia, iż dotyczy to przypadku, w którym korba do zwijadła, umożliwiająca ręczne zwijanie będzie przechodziła przez zewnętrzne elementy zabudowy. Pytanie nr 6 Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w hamulce tarczowe co najmniej jednej osi ( punkt 1.5 załącznika nr 1 do SIWZ). Czy zamawiający dopuści samochód wyposażony w hamulce bębnowe na obu osiach, które ze względu na konstrukcję są mniej wrażliwe na zanieczyszczenia, a co za tym idzie tańsze w późniejszej eksploatacji. Odpowiedź na pytanie nr 6 Zamawiający dopuszcza samochód wyposażony w hamulce bębnowe na obu osiach zgodnie z załączoną modyfikacją. Pytanie nr 7 Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego żąda złożenia aktualnego świadectwa dopuszczenia CNBOP (punkt V, 4 c) SIWZ).

6 Chcielibyśmy podkreślić, że świadectwo dopuszczenia CNBOP jest dokumentem niezbędnym przy wprowadzaniu pojazdu pożarniczego do podziału bojowego. Dostarczenie świadectwa razem z ofertą nic nie wnosi, a może jedynie ograniczyć możliwość złożenia oferty Wykonawcom, którzy nie posiadają wymaganego dokumentu na dzień składania ofert. Czy zatem Zamawiający, mając na uwadze zapewnienie zasad równego traktowania wykonawców, dopuści możliwości dostarczenia świadectwa CNBOP najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego? Odpowiedź na pytanie nr 7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia świadectwa CNBOP najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Pytanie nr 8 Zamawiający wymaga, by autopompa była wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń w zakresie od 1% do 6% ze skokiem co 0,5% (punkt 2.19 załącznika nr 1 do SIWZ). Czy Zamawiający dopuści dozownik zgodny z normą zapewniający możliwość dozowania środka pianotwórczego w zakresie 1%, 3% i 6%? Odpowiedź na pytanie nr 8 Zamawiający dopuszcza dozownik zgodny z normą zapewniający możliwość dozowania środka pianotwórczego w zakresie 1%, 3% i 6% zgodnie z załączoną modyfikacją. Pytanie nr 9 Zamawiający wymaga, by pojazd był wyposażony w maszt oświetleniowy z najaśnicami LED o łącznej mocy min. 2000W zasilany z agregatu (2x1000W) (punkt 2.20 załącznika nr 1 do SIWZ). Czy Zamawiający dopuści maszt oświetleniowy wyposażony w min. dwie najaśnice LED o łącznej mocy strumienia świetlnego odpowiadającej mocy strumienia świetlnego jak dla lamp halogenowych o mocy 2000W? Odpowiedź na pytanie nr 9 Zamawiający wymaga wykonania masztu oświetleniowego zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem punktu 2.20 Załącznika Nr 1 do SIWZ. Pytanie nr 10 Czy Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ Parametry techniczno-użytkowe dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, ppkt 3.1 w wymaganiach minimalnych dot. piły spalinowej ratowniczej nie miał na myśli zamiast głębokości cięcia 24, długości prowadnicy 24? Na dzień dzisiejszy żadna piła spalinowa ratownicza nie spełnia wymagania głębokości cięcia 24. W związku z tym prosimy o zmianę parametru technicznego wymaganego w SIWZ.

7 Odpowiedź na pytanie nr 10 Zamawiający wymaga piły spalinowej ratowniczej zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem punktu 3.1 Załącznika Nr 1 do SIWZ. Pytanie nr 11 Istnieją różne interpretacje odpowiednika 1000 W halogenu, prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dwóch najaśnic po 20 tyś lm czy po 25 tyś lm? Odpowiedź na pytanie nr 11 Zamawiający wymaga wykonania masztu oświetleniowego zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem punktu 2.20 Załącznika Nr 1 do SIWZ. Pytanie nr 12 Czy Zamawiający wymaga przenośnej stacji oświetlenia strumieniowego 12 V z akumulatorową ładowarką na rozkładanych masztach z lampami o mocy strumienia świetlnego z każdej lampy - 8, 10 czy 14 tyś lumenów? Odpowiedź na pytanie nr 12 Zamawiający wymaga przenośnej stacji oświetlenia strumieniowego 12 V z akumulatorową ładowarką zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem punktu 3.4 Załącznika Nr 1 do SIWZ. Pytanie nr 13 Pkt Autopompa musi być wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskanie stężeń w zakresie od 1 % do 6 % ze skokiem, co 0,5 % w całym zakresie wydajności pompy. Czy Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia tego wymagania w Świadectwie Dopuszczenia CNBOP, które należy załączyć do oferty czy też na zasadzie deklaracji spełnienia wymagań przez Wykonawcę? Odpowiedź na pytanie nr 13 Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu wymagań dozownika automatycznego i dopuszcza dozownik zgodny z normą zapewniający możliwość dozowania środka pianotwórczego w zakresie 1%, 3% i 6%. Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia tego wymagania w Świadectwie Dopuszczenia CNBOP Pytanie nr 14 Czy pojazd ma spełniać Wytyczne standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych KG PSP i czy na potwierdzenie powyższego wystarczy deklaracja producenta czy zapis w Świadectwie Dopuszczenia? Odpowiedź na pytanie nr 14 Zamawiający wymaga potwierdzenia w deklaracji producenta.

8 Pytanie nr 15 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający wymaga aktualnego świadectwa dopuszczenia na przedmiot zamówienia (V.4.c SIWZ) załączonego do oferty. Informujemy, że Świadectwo Dopuszczenia CNBOP dotyczy produktu przedstawionego do badań, a nie oferowanego, dlatego też w niektórych parametrach może odbiegać od wymagań Zał. Nr 1, co będzie zgodne z prawem. Gdyby przyjąć za aktualne dosłownie brzmienie zapisu Zamawiającego przedmiot zamówienia musiałby być już wyprodukowany na podstawie Zał. Nr 1 do SIWZ i dopuszczony do użytkowania przez CNBOP co oczywiście jest niemożliwe. Odpowiedź na pytanie nr 15 Zgodnie z pkt. V.4.c SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa CNBOP wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Podpisał: KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ st. bryg. mgr inż. Andrzej Wyciszkiewicz

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w SZCZAWNICY ul. SZLAYA SZCZAWNICA woj. małopolskie NIP REGON KRS

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w SZCZAWNICY ul. SZLAYA SZCZAWNICA woj. małopolskie NIP REGON KRS OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w SZCZAWNICY ul. SZLAYA 84 34-460 SZCZAWNICA woj. małopolskie NIP 735-235-13-05 REGON 490693905 KRS 0000023042 Znak: P-1/2014 Szczawnica, dnia 31 października 2014 r. Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z silnikiem o mocy 278KM? Odpowiedź: NIE

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z silnikiem o mocy 278KM? Odpowiedź: NIE Ostróda, 26 września 2014 ZP.271.11.2014 Strona internetowa Zamawiającego Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie.

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja i Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia MK.2370.10.2015 Łódź, dnia 17 sierpnia 2015 r. Modyfikacja i Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa ciężkiego samochodu

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy Pzp. Wyjaśnienie treści SIWZ

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy Pzp. Wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy /wszyscy/ Dotyczy : Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Łubniany, dnia 05.08.2014r. ZP.271.OSP.1.A.2014 Otrzymują Wykonawcy którzy pobrali SIWZ treść niniejszego pisma zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Bardziej szczegółowo

I Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

I Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Postępowania nr ZP/1/ZOW/2017 na dostawę 43 szt. samochodów ratowniczogaśniczych dla OSP w ramach projektu pn. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy Pzp. Wyjaśnienie treści SIWZ

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy Pzp. Wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy /wszyscy/ Dotyczy : postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mocowania koła zapasowego na dachu pojazdu?

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mocowania koła zapasowego na dachu pojazdu? OSP.271.1.2014 Wodzisław, dnia 22.05.2014r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWA JEDNEGO FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia r. i odpowiedzi

Pytania z dnia r. i odpowiedzi Projekt pn. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Częstochowie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego IZ.271.24.2017 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.6.2015

Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.6.2015 PT.2370.6.1.2015 Poznań, dnia 3 sierpnia 2015 r. Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.6.2015 W dniach 29 i 31 lipca 2015 r. do

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT

Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT PT.2370.2.7.2015 Poznań, dnia 5 maja 2015 r. Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.2.2015 W dniu 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Adresat/Wszyscy Wykonawcy. Odpowiedź na zapytanie nr 4 z dnia r. Nr sprawy: ZP 1/2013. Toruń, dnia r.

Adresat/Wszyscy Wykonawcy. Odpowiedź na zapytanie nr 4 z dnia r. Nr sprawy: ZP 1/2013. Toruń, dnia r. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. kujawsko-pomorskie 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel. (56) 623 83 46, fax (056) 655 78 01 Toruń, dnia 12.07.2013 r. Adresat/Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Lublin dnia 17 października 2014 r. WL.2370.38.2014 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: Przetarg nieograniczony na Dostawę 34 sztuk agregatów prądotwórczych przewoźnych o mocy min. 40 kva

Bardziej szczegółowo

ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdynia, dnia 17.10.2017 r. ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i przeniesienie prawa własności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Zakup samochodu do działań ratowniczo gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance.

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Zakup samochodu do działań ratowniczo gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance. Znak: DIN-ZP.271.1.20.2014 Podegrodzie, dn. 05.08.2014 r. Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Zakup samochodu do działań ratowniczo gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance. W związku

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego. na podwoziu z napędem 4 x 4 kategorii II dla

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego. na podwoziu z napędem 4 x 4 kategorii II dla Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 kategorii II dla potrzeb OSP w Krygu Data publikacji 2014-05-14 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Dostawa

Bardziej szczegółowo

'a"l"ł j% :'!:J' G']N"4tl M" Th?'

'alł j% :'!:J' G']N4tl M Th?' 'a"l"ł j% :'!:J' G']N"4tl M" Th?' VV Kk))ałCaC\ń/ie oi.!ii-5":iów)i.ia'4'/' 7-4'! rl X

Bardziej szczegółowo

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedrzynie gm. Gózd

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedrzynie gm. Gózd OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a mniejszej niż wyrażoną w złotych równowartość kwoty 137 000 euro Zakup

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania powania przetargowego na. na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.3.2015.2015 PT.2370.3.10.2015

Uczestnicy postępowania powania przetargowego na. na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.3.2015.2015 PT.2370.3.10.2015 PT.2370.3.10.2015 Poznań, dnia 23 czerwca 2015 r. Uczestnicy postępowania powania przetargowego na Dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego niczego wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.3.2015.2015

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach znak ZP/1/2015

Dotyczy: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach znak ZP/1/2015 Łomianki, 29 październik 2015 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach znak ZP/1/2015 Zamawiający,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 Nr sprawy IZP. 271.3.2.2012 załącznik do siwz oraz oferty Dostawcy Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 LP. MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO POTWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w. 341-1/10 Śliwice, 2010-07-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w. 341-1/10 Śliwice, 2010-07-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 341-1/10 Śliwice,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ MODYFIKACJA SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ MODYFIKACJA SIWZ Korczew, 27.07.2017 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: Przetarg nieograniczony - Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Korczew. Znak postępowania GP

Bardziej szczegółowo

ODBIORY TECHICZNO-JAKOŚCIOWE SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

ODBIORY TECHICZNO-JAKOŚCIOWE SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH mł. bryg. mgr inż. Zbigniew SURAL Zakład-Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej ODBIORY TECHICZNO-JAKOŚCIOWE SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH Odbiory techniczno-jakościowe sprzętu straży

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 Nr sprawy IZP. 271.3.2012 załącznik do siwz oraz oferty Dostawcy Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 LP. MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i Wyjaśnienia (1) Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja i Wyjaśnienia (1) Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia MK.2370.2.2016 Łódź, dnia 17 czerwca 2016 r. Modyfikacja i Wyjaśnienia (1) Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego na Dostawę samochodu specjalnego z drabiną o

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;... ;...

Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;... ;... NO-223/V/16 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;...e-mail;... (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Na: Dostawa używanego średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa. Siedziba Nr

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Dostawę fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Ożarowie Mazowieckim

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Dostawę fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Ożarowie Mazowieckim Ożarów Mazowiecki 2014-04-10 Znak postępowania: RZP.271.12.2014 Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki Do Wykonawców WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy ZP/1/OSP/2012 Załącznik nr2 do SIWZ

Numer sprawy ZP/1/OSP/2012 Załącznik nr2 do SIWZ Numer sprawy ZP/1/OSP/2012 Załącznik nr2 do SIWZ Wymagania dla lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x2 Parametr Wymagania minimalne 1. Typ nadwozia Kabina na ramie Przeszklenie w części

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) NAZWA: Nr referencyjny nadany sprawie: JRP.231.19.2015.KG CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1 DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy w postępowaniu

Wykonawcy w postępowaniu PLNG/PO/AK/2634/2014 Warszawa, dnia 23.12.2014 r. Wykonawcy w postępowaniu RZ/62/ZP/2014/PLNG Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu ratowniczo gaśniczego na cele

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Mielec dnia 16.09.2015r ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Wójt Gminy Mielec na podstawie 2 pkt.1 Zarządzenia Nr 436/A/2014 zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wypełnia Wykonawca: podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wypełnia Wykonawca: podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne Specyfikacja techniczna Wymagania dla 1 sztuki lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t. DMC z napędem 4x2 z zabudową kontenerową Samochód fabrycznie nowy nie rejestrowany Parametr 1. Typ nadwozia

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 65-074 Zielona Góra ul. Kasprowicza 3/5 tel. 068 325 57 79, tel. 068 45 75 623 e-mail biuro@zosprp.com

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2

Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 I. Podwozie z kabiną: Podać markę i typ samochodu: 1. 3. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 37-120 Markowa, woj. podkarpackie, tel. 017 2265352, faks 017

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 37-120 Markowa, woj. podkarpackie, tel. 017 2265352, faks 017 Page 1 of 6 Markowa: Zakup lekkiego, używanego samochodu pożarniczego dla Gminy Markowa z przeznaczeniem dla OSP Tarnawka Numer ogłoszenia: 301856-2011; data zamieszczenia: 22.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

.. załącznik nr 1 A do SIWZ Wymagania dla samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Zasań

.. załącznik nr 1 A do SIWZ Wymagania dla samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Zasań .. załącznik nr 1 A do SIWZ Wymagania dla samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Zasań L.P I. WYMAGANIA PODSTAWOWE Pojazd powinien spełniać wymagania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Raciechowice: Zakup i dostawa dwóch używanych samochodów pożarniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Numer ogłoszenia: 138816-2010;

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/28/15 Załącznik nr 1

ZGOK.ZAM/28/15 Załącznik nr 1 Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest leasing z dostawą (leasing operacyjny) dwóch używanych kompletnych samochodów ciężarowych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ GMINA BYCZYNA Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl WG.271.7.1.2015 Aszch Byczyna, dnia 01.06.2015 r. Wszyscy wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. tel.: (+48 22) 340 19 22, faks: (+48 22) 340 10 65 Warszawa, 24 listopada 2017 r. DZ/392/2017/ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl znak sprawy: DP.VIII.3321-1/10 Zielona Góra, 2010-02-12 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO: Załącznik Nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO: PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH SAMOCHODU POŻARNICZEGO 1. Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Tom III SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Wymagania dla nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żyglinek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2 Załącznik nr 1 do SIWZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2 Lp. I. Podwozie z kabiną 1.1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Orli Staw, dnia 13 marca 2015 r. UA

Orli Staw, dnia 13 marca 2015 r. UA Orli Staw, dnia 13 marca 2015 r. UA.271.1.5.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do Zakładu Unieszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

Prażmów: Zakup używanego samochodu pożarniczego z napędem 4x4. Straży Pożarnej w Woli Prażmowskiej.

Prażmów: Zakup używanego samochodu pożarniczego z napędem 4x4. Straży Pożarnej w Woli Prażmowskiej. Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.prazmow.pl Prażmów: Zakup używanego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla

Bardziej szczegółowo

Kostrzyn nad Odrą, dnia r.

Kostrzyn nad Odrą, dnia r. Kostrzyn nad Odrą, dnia 27.11.2015r. związku z otrzymanymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę przegubowego nośnika narzędzi oraz maszyn do prac

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 18 sierpnia 2015r. Informacja dla Wykonawców dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa samochodów typu BUS i FURGON.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 09.04.2014 r. WT.2370.6.2014. Do Wykonawców do publicznej wiadomości

Olsztyn, dnia 09.04.2014 r. WT.2370.6.2014. Do Wykonawców do publicznej wiadomości KOMENDA WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 10-045 OLSZTYN, UL.NIEPODLEGŁOŚCI 16 TEL. (0-89) 52-29-500, FAX (0-89) 52-29-505 WT.2370.6.2014 Olsztyn, dnia 09.04.2014 r. Do Wykonawców do publicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 Lp. I. Podwozie z kabiną: Podać markę i typ samochodu: 1. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAJEMY!!!!!! Star 200 STRAŻ POŻARNA!!!!, rok 1988 OPINIA RZECZOZNAWCY. LInk do OTOMOTO ;} Dane techniczne. Rok produkcji:

SPRZEDAJEMY!!!!!! Star 200 STRAŻ POŻARNA!!!!, rok 1988 OPINIA RZECZOZNAWCY. LInk do OTOMOTO ;} Dane techniczne. Rok produkcji: SPRZEDAJEMY!!!!!! Star 200 STRAŻ POŻARNA!!!!, rok 1988 LInk do OTOMOTO ;} OPINIA RZECZOZNAWCY. Dane techniczne Rok produkcji: 1988 Wskaż, licznika: 19621 km 1 / 7 Nr rejestracyjny: KPC 6346 Marka, typ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna autobusów

Specyfikacja techniczna autobusów Załącznik nr 6 do SIWZ Specyfikacja techniczna autobusów Niepodzielone fragmenty tabeli należy uznać za wspólne dla obydwu typów autobusów 1. Pojemność autobusu - ilość pasażerskich miejsc siedzących od

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w D ostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Krasnem-Lasocicach Data publikacji 2014-07-21 Rodzaj zamówienia T ryb zamówienia Dostawa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Szczecin dnia 10 marca 2014 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 17.10.2008r. Nr sprawy: 3410-6/2008 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana Załącznik nr 7 do SIWZ Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tabelę wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań określonych przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodów pożarniczych, pomp wysokiej wydajności i działek wodno pianowych

Dostawa samochodów pożarniczych, pomp wysokiej wydajności i działek wodno pianowych Katowice, dnia 25.08.2016 r. WT.2370.9.2016 Dotyczy: Dostawa samochodów pożarniczych, pomp wysokiej wydajności i działek wodno pianowych Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, w związku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy GMINA MIASTO RACIĄŻ Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu Numer ogłoszenia: 236658-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Temat 8: Agregaty prądotwórcze i oddymiające

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Temat 8: Agregaty prądotwórcze i oddymiające SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Temat 8: Agregaty prądotwórcze i oddymiające Mł. bryg. P. Wójcik T/P Agregat prądotwórczy - to urządzenie składające się z prądnicy i silnika spalinowego napędzającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: LEKKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO SPECJALNEGO DO WSPARCIA DZIAŁAŃ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: LEKKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO SPECJALNEGO DO WSPARCIA DZIAŁAŃ Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: LEKKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO SPECJALNEGO DO WSPARCIA DZIAŁAŃ dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie Lp. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Jastrzębia: Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Jastrzębia Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) OFERTA PRZETARGOWA POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 38-400 KROSNO ul. Bieszczadzka 1 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup ciągnika rolniczego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę samochodów osobowych, Znak sprawy ZP 4/2017.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę samochodów osobowych, Znak sprawy ZP 4/2017. Wydział Zamówień Publicznych ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa tel.: +48 22 490 29 02 faks: +48 22 830 00 62 TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa e-mail: przetargi@tdt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy. 1 Oferta część I 2 Oferta część II 3 Oferta część III

Część IV SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy. 1 Oferta część I 2 Oferta część II 3 Oferta część III Część IV SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta część I 2 Oferta część II 3 Oferta część III Spis formularzy 4 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 5 Pełnomocnictwo do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: Minimalne wymagania techniczno- użytkowe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: Minimalne wymagania techniczno- użytkowe 1 Zał. nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr... SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: 2 ZESTAWÓW CIĘŻKICH HYDRAULICZNYCH NARZĘDZI RATOWNICZYCH. Lp. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slomniki.pl/www

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slomniki.pl/www Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slomniki.pl/www Słomniki: Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wężerów. gmina Słomniki Numer

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

L.p. WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU* OKREŚLONE W SIWZ 1 2 3

L.p. WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU* OKREŚLONE W SIWZ 1 2 3 Załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: Rz.271.57.2011 Wymagania Taktyczno - Techniczne dla samochodu specjalnego, ratowniczo-gaśniczego typ ciężki 4x4 dla Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

Informacja o zapytaniach Wykonawców oraz o zmianach w SIWZ

Informacja o zapytaniach Wykonawców oraz o zmianach w SIWZ WL.2370.10.2014 Lublin, dnia 15 kwietnia 2014 r. Informacja o zapytaniach Wykonawców oraz o zmianach w SIWZ Dotyczy: Przetarg nieograniczony na Dostawę 17 sztuk zestawów narzędzi hydraulicznych, (nr sprawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna dotycząca zamówienia na: Dostawę 3 sztuk ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

Specyfikacja Techniczna dotycząca zamówienia na: Dostawę 3 sztuk ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 Specyfikacja Techniczna dotycząca zamówienia na: Dostawę 3 sztuk ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 L.p Wyszczególnienie Wymagania Wypełnia Oferent Minimum 1 Podwozie z

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 z funkcją do ograniczenia stref skażeń ekologicznych

Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 z funkcją do ograniczenia stref skażeń ekologicznych Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 z funkcją do ograniczenia stref skażeń ekologicznych L.p Wyszczególnienie Wymagania Wypełnia Oferent Minimum

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 1. Cena brutto 18 szt. fabrycznie nowych samochodów (segment B) wynosi. zł., w cenę wliczono podatek VAT wg stawki 23% tj.. zł.

O F E R T A. 1. Cena brutto 18 szt. fabrycznie nowych samochodów (segment B) wynosi. zł., w cenę wliczono podatek VAT wg stawki 23% tj.. zł. Załącznik nr. 2... (Nazwa i adres Wykonawcy) data sporządzenia oferty lub konsorcjum w składzie: (lider). (członek)..(członek) O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dostawę

Bardziej szczegółowo

G M I N A S A B N I E

G M I N A S A B N I E G M I N A S A B N I E ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, tel. (25) 787 41 90, fax (25) 787 42 49 e-mail: zamowienia@sabnie.pl, strona internetowa: www.sabnie.pl Sabnie, dnia 28 lipca 2016 r. RIŚ.271.2.6.2016

Bardziej szczegółowo

; OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

; OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/reszel_gmina_miejsko_-_wiejska/ Reszel: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: LEKKIEGO SAMOCHODU ROZPOZNANIA RATOWNICZEGO dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: LEKKIEGO SAMOCHODU ROZPOZNANIA RATOWNICZEGO dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: LEKKIEGO SAMOCHODU ROZPOZNANIA RATOWNICZEGO dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie Lp. Wymagania minimalne Wypełnia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ( pieczęć firmy) Załącznik Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU z art.44 Ustawy prawo zamówień publicznych (w tym art. 22 ust.1 P.z.p.)., dn.... Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

www.straz.powiatwolsztyn.pl Załącznik nr 1 do SIWZ

www.straz.powiatwolsztyn.pl Załącznik nr 1 do SIWZ MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO Z FUNKCJĄ ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ CHEMICZNO EKOLOGICZNYCH Lp. Wyszczególnienie Wypełnia wykonawca Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2 z pompą i zbiornikiem, przewidzianego do realizacji zadania pn. ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4

Załącznik nr 1. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 Załącznik nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 Lp. I. Podwozie z kabiną 1.1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań

Bardziej szczegółowo

2. Oferujemy czas reakcji serwisu..od zgłoszenia usterki/awarii. Minimalne wymagania Zamawiającego

2. Oferujemy czas reakcji serwisu..od zgłoszenia usterki/awarii. Minimalne wymagania Zamawiającego Załącznik nr 1.1 do SIWZ Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 - PNEUMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i WYPOSAŻENIA POJAZDU

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i WYPOSAŻENIA POJAZDU Załącznik nr 2 do SIWZ MK. 341-3/09 OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i WYPOSAŻENIA POJAZDU Podstawowe wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego PN-EN 1846-1:S-2-6-5000-8/3200-1 Lp.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH KG PSP - CNBOP - czerwiec 00 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- -GAŚNICZEGO (załoga + LUB +, zbiornik wody 000 dm )...

Bardziej szczegółowo

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2)

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2) LS 35 3,5 t NLR85A - Ls 35 Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy Ls 35 E Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2490 D min. 650 Długość całkowita K 4735 Zwis przedni A 1100 Długość zabudowy (min/max) (1)

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP. TEMAT 6: Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu

SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP. TEMAT 6: Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP TEMAT 6: Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu Autor: Marek Płotica Definicja Agregat prądotwórczy - jest to urządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KIEROWCÓWKONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP. TEMAT 2: Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych

SZKOLENIE KIEROWCÓWKONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP. TEMAT 2: Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych SZKOLENIE KIEROWCÓWKONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP TEMAT 2: Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych Autorzy: Adam Gontarz Zbigniew Sural Dariusz Czerwienko Samochód pożarniczy - samochód

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x2 (furgon)

Minimalne wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x2 (furgon) Sprawa Nr ZP 2/2015 Minimalne wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x2 (furgon) Załącznik nr 3B do SIWZ Lp. Parametr Wymagania minimalne 1. Pojazd fabrycznie nowy i opatrzony

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łaziska, Łaziska 76, Łaziska, woj. lubelskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łaziska, Łaziska 76, Łaziska, woj. lubelskie, tel , faks Łaziska: DOSTAWA JEDNEGO UŻYWANEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, ŚREDNIEGO DLA GMINY ŁAZISKA Z PRZEZNACZENIEM DLA OSP W NIEDŹWIADZIE DUŻEJ Numer ogłoszenia: 343378-2010; data zamieszczenia: 25.10.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy ZP/1/ZOW/2013 Załącznik nr 1b)do SIWZ

Numer sprawy ZP/1/ZOW/2013 Załącznik nr 1b)do SIWZ Numer sprawy ZP/1/ZOW/2013 Załącznik nr 1b)do SIWZ Wymagania minimalne dla dwóch lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych Samochody fabrycznie nowe nie rejestrowane Pojazd 1 z 2 OSP Ewunin Parametr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl 1 z 5 2012-09-14 10:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Wilcza: Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne. Wymagania minimalne

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne. Wymagania minimalne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na bazie furgonu z napędem 4 x 2 (opis niniejszy należy wypełnić, podpisać i dołączyć do oferty) Załącznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo