ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE TYLKO DO KOŃCA 2013 ROKU!!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE TYLKO DO KOŃCA 2013 ROKU!!!"

Transkrypt

1 ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE TYLKO DO KOŃCA 2013 ROKU!!! Zwrot VAT za materiały budowlane będzie można uzyskać tylko do końca 2013 roku. Rząd zapowiada likwidację systemu zwrotu VAT za materiały budowlane od 2014 roku z zachowaniem praw nabytych. Osoby, które do końca 2013 roku złożą wniosek o zwrot VAT, będą miały 5 lat na wyczerpanie limitu tego zwrotu. Jeżeli po 1 maja 2004 roku budowałeś lub remontowałeś swój dom lub mieszkanie, posiadasz faktury VAT na zakup materiałów budowlanych, możesz odzyskać 15% wydatkowanej kwoty netto, nawet do , 56 PLN. Od dnia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku, wzrosła stawka podatku VAT na większość materiałów budowlanych z 7% na 22%. Aby zrekompensować indywidualnym inwestorom tą podwyżkę, powstała ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468) regulująca zasady zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynku mieszkalnego. Umożliwiono w ten sposób odzyskanie powstałej różnicy w podatku VAT. Wiąże się to z koniecznością złożenia wniosku do urzędu skarbowego i indywidualnym ubieganiem się o zwrot tej kwoty. Biuro rachunkowe Ma-Tax świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie, jeśli chcesz ubiegać się o zwrot vat za materiały budowlane, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W zakładce " Zwrot VAT za materiały budowlane " dowiesz się więcej. Nowe zasady zwrotu. Dla osób, które w 2011 roku po raz pierwszy składają wniosek o zwrot vat za materiały budowlane obowiązują nowe niższe limity. Czyli w przypadku wniosków składanych w I kwartale 2011 ogólne limity zwrotu dla tych osób wyniosą: 1 / 8

2 zł przy inwestycjach wymagających pozwolenia na budowę; zł przy pozostałych inwestycjach. Wszystkie te osoby,w granicach ww. limitów ogólnych, mogą odliczyć: 1) 68,18 % naliczonego VAT - z faktur ze stawką 22 %, 2) 65,22 % - naliczonego VAT - z faktur ze stawką 23 %, Dla osób, które w 2011 roku będą składały kolejne wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane (czyli w poprzednich latach już składały takie wnioski) obowiązują dotychczasowe limity ogólne. W przypadku wniosków składanych w I kwartale 2011 ogólne limity zwrotu dla tych osób wyniosą: zł - inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę zł - pozostałe inwestycje. Jeżeli w następnych latach dojdzie do podwyższenia stawki podstawowej VAT (np. do 24%, czy 25%), wówczas dojdzie do dalszego proporcjonalnego zmniejszenia tych limitów procentowych: 62,50 % naliczonego VAT - z faktur ze stawką 24 %, 60 % naliczonego VAT - z faktur ze stawką 25 %. Odliczenia te będą oczywiście możliwe w ramach niższych limitów ogólnych: - 12,097% jeżeli pierwszy wniosek będzie złożony w roku stosowania stawki 24% VAT; - 12% jeżeli pierwszy wniosek będzie złożony w roku stosowania stawki 25% VAT. Zmiany te wynikają z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach 2 / 8

3 publicznych oraz niektórych innych ustaw. Do końca 2010 roku obowiązywał wykaz materiałów opracowany na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 1997 roku. W miejsce tej klasyfikacji od 2011 roku stosuje się nową klasyfikację - PKWiU z 2008 roku. Dlatego też i wykaz materiałów budowlanych dla potrzeb zwrotu VAT został ustalony od 2011 roku z uwzględnieniem PKWiU Nowy wykaz, obowiązujący od 2011 roku zawiera mniej pozycji ale jest to tylko wynikiem nowych grupowań statystycznych. Zakres asortymentowy materiałów budowlanych w wykazie pozostał ten sam. Nowy wykaz materiałów zawarty jest w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki 22 %. Dokument ten został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury z 27 września 2010 r. (nr 11, poz. 35). KTO OTRZYMA ZWROT? Uprawnionymi do złożenia wniosku o zwrot VAT z materiałów budowlanych są osoby fizyczne, które: 1) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na: - budowie budynku mieszkalnego; - nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie, (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone 3 / 8

4 w odrębnych przepisach; - remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, 2) poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, 3) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%, 4) nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w związku z inwestycjami wymienionymi w pkt 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej np.deweloperzy, firmy budowlane), 5) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego (akt własności, umowa najmu, użyczenia, spółdzielcze prawo do lokalu itp.), 6) posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia. ILE MOŻNA ODZYSKAĆ? Wysokość przysługującego zwrotu uzalezniona jest od kilku czynników: - od wysokości poniesionych wydatków które kwalifikują się do odliczenia, - czy wymagała ona pozwolenia na budowę - czy wcześniej - z tytułu poniesienia tych wydatków - korzystałeś w latach z ulg mieszkaniowych, na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. I oczywiście zwrot jest limitowany. Wysokość limitu uzależniona jest od ceny 1 m 2 powierzchni użutkowej budynku mieszkalnego. Limity dotyczą okresów pięcioletnich, liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku o zwrot. 4 / 8

5 Obecnie limit wynosi (dla wniosków składanych w IV kwartale 2010 roku): 1. na wydatki nieodliczane wcześniej w ramach ulgi budowlanej bądź remontowej: ,61 zł dla inwestycji związanych z wydatkami wymagającymi pozwolenia na budowę ,12 zł dla inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę (remont, modernizacja itp.) 2. na wydatki odliczane wcześniej w ramach ulgi budowlanej bądź remontowej: ,77 zł dla inwestycji związanych z wydatkami wymagającymi pozwolenia na budowę ,47 zł dla inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę (remont, modernizacja itp.) PAMIĘTAJ Odliczeniu podlegają tylko wydatki na materiały mające ścisły związek z remontowanym mieszkaniem bądź budowanym domem, nie odliczysz więc wydatków na zakup kostki brukowej wykorzystanej na podjazdy, płotu betonowego, ogrodzenia czy bramy wjazdowej. CENNIK OFERUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ ZA NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ!!! 5 / 8

6 Przygotowanie wniosku jest z pewnością bardzo pracochłonne. Dlatego możesz powierzyć to specjalistom. Opłata za przygotowanie wniosku uzależniona jest od ilości dostarczonych faktur, nie zaś od kwoty przysługującego zwrotu. 50 zł za przygotowanie wniosku + 2 zł za każdą dostarczoną fakturę. (do 10 pozycji towarów na fakturze; faktury z większą ilością pozycji liczone są jako kolejna faktura za każdą rozpoczętą 10-tkę pozycji) BEZ WZGLĘDU NA KWOTĘ ZWROTU!!! Zryczałtowana opłata 10 zł za wysyłkę wniosku. Nie ma innych ukrytych opłat. Dlatego wystarczy policzyć faktury i zdecydować czy chcesz samemu przygotowywać wniosek, czy oddać to w ręce specjalistów. Czas przygotowania wniosku 2-5 dni!!! WYPEŁNIJ FORMULARZ {aicontactsafeform pf=1 use_css=1} PODSUMOWANIE 6 / 8

7 Wyślij czytelne kopie faktur na adres: Biuro Rachunkowe MA-TAX ul. Dzieci Warszawy Warszawa Kopie faktur zwrócimy Ci wraz z wnioskiem. Pracujemy na papierowych fakturach które składasz później do urzędu: zaznaczamy pozycje podlegające odliczeniu, czasem uzupełniamy symbol PKWiU. Dzięki temu wniosek jest bardziej czytelny dla urzędnika. W ciągu 2 do 5 dni od otrzymania kopii faktur otrzymasz informację o wysokości zwrotu oraz opłacie za przygotowanie wniosku. Po otrzymaniu wpłaty na nasz rachunek bankowy odeślemy Ci gotowy wniosek wraz z fakurami listem poleconym priorytetowym. Podpisz wniosek i wraz z kopiami faktur oraz kopią pozwolenia na budowę (lub kopią aktu wlasności lokalu, umowy najmu, użyczenia) złóż w swoim urzędzie skarbowym. Urząd ma 4 miesiące na zwrot pieniędzy. MATERIAŁY DO POBRANIA Broszura informacyjna obowiązująca Broszura informacyjna od dnia wydana przez r. Ministerstwo Finansów o zwrocie nie wydatków zwiazanych z budownictwem Pobierz mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja Ustawa o zwrocie VAT Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U.2005 nr 177 poz. 1468) Tekst ujednolicony na podstawie Dz.U nr 23 poz.138, Dz.U nr 192 poz oraz Dz.U. z 2010 roku Nr 56, poz. 338; Stan prawny aktualny na Pobierz dzień r. Wykaz materiałów budowlanych - załącznik obowiązujący do końca 2010 roku (PKWiU z roku 1997 r.) Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. Wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są Pobierz opodatkowane podatkiem VAT. Wykaz materiałów budowlanych - załącznik obowiązujący od 2011 roku (PKWiU z roku 2008 r.) Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastrukury z dnia 3 września 2010 r. Wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są Pobierz opodatkowane podatkiem VAT. 7 / 8

8 Wskaźnik ceny 1m2. Cena 1 metra kwadratowego Link powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego Zwrot VAT za materiały budowlane będzie można uzyskać tylko do końca 2013 roku. Rząd zapowiada likwidację systemu zwrotu VAT za materiały budowlane od 2014 roku z zachowaniem praw nabytych. Osoby, które do końca 2013 roku złożą wniosek o zwrot VAT, będą miały 5 lat na wyczerpanie limitu tego zwrotu. 8 / 8

ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM PONIESIONYCH OD DNIA 1 MAJA 2004 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R.

ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM PONIESIONYCH OD DNIA 1 MAJA 2004 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R. ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM PONIESIONYCH OD DNIA 1 MAJA 2004 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R. Jeśli w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. poniosłeś

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym K-049/1 Obowiązuje od 1.09.2011 r. I. Kogo dotyczy : Osób fizycznych, które: - po dniu

Bardziej szczegółowo

Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Kto i od kiedy może ubiegać się o zwrot

Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Kto i od kiedy może ubiegać się o zwrot Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (źródło: www.infor.pl) 29 sierpnia br. została uchwalona długo oczekiwana ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Jak odzyskać VAT. od zakupionych materiałów budowlanych. e-poradnik. gazetaprawna.pl. Podatki Podatki Podatki Podatki

Jak odzyskać VAT. od zakupionych materiałów budowlanych. e-poradnik. gazetaprawna.pl. Podatki Podatki Podatki Podatki e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Jak odzyskać VAT od zakupionych materiałów budowlanych Jak odliczyć VAT od materiałów zakupionych w 2011 r. Kto może się ubiegać o zwrot Ile można odzyskać Jak

Bardziej szczegółowo

Jak odzyskać VAT. e-poradnik. na zakupione materiały budowlane. egazety Prawnej. Komentarze, praktyczne rady i przepisy. Kto może ubiegać się o zwrot

Jak odzyskać VAT. e-poradnik. na zakupione materiały budowlane. egazety Prawnej. Komentarze, praktyczne rady i przepisy. Kto może ubiegać się o zwrot e-poradnik egazety Prawnej Jak odzyskać VAT na zakupione materiały budowlane Komentarze, praktyczne rady i przepisy Kto może ubiegać się o zwrot Ile można odzyskać Jak ustalić limit zwrotu indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 1154. Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 1154. Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne Październik 2005 Urszula Smołkowska Informacja Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 1)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 1) Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 1)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 177, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 września 2013 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 września 2013 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1304, 1608, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków zwi

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków zwi USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.) 0) Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady zwrotu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu. interpretacja indywidualna. Sygnatura IPPB2/415-224/11-2/AK. Data 2011.05.18. Autor. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Rodzaj dokumentu. interpretacja indywidualna. Sygnatura IPPB2/415-224/11-2/AK. Data 2011.05.18. Autor. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-224/11-2/AK Data 2011.05.18 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2014

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1194 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2012 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Likwidacja działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. 1 WYREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGŁOSZENIE DO URZĘDU MIASTA / URZĘDU GMINY W celu zgłoszenia zaprzestania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Lokal w działalności gospodarczej

Lokal w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej 2010 Tax Care S.A. Lokal w działalności gospodarczej Optymalizować, znaczy zmniejszać łączne obciąŝenia podatkowe - na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. 2010-11-10

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej - 2010 Spis treści Stosowane skróty i określenia. 5 1. Zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Stan prawny na 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych... 4 1.1 Czym jest ryczałt?... 4 1.2

Bardziej szczegółowo

AMORTYZACJA PODATKOWA

AMORTYZACJA PODATKOWA AMORTYZACJA PODATKOWA www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów AMORTYZACJA PODATKOWA Amortyzacja to pieniężny wyraz stopniowego zużywania się trwałych składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo