Wykład X. Systemy kryptograficzne Kierunek Matematyka - semestr IV. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład X. Systemy kryptograficzne Kierunek Matematyka - semestr IV. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej"

Transkrypt

1 Wykład X Kierunek Matematyka - semestr IV Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik

2 Zarządzanie bezpieczeństwem

3 Kontrola dostępu Kontrola dostępu - sprawowanie nadzoru nad tym, którzy uczestnicy (osoby, procesy, maszyny) mają dostęp do których zasobów systemu, czytania jakich plików, które programy mogą uruchamiać, itp. Mechanizmy kontroli dostępu, które użytkownik widzi na poziomie aplikacji, mogą wyrażać bardzo bogatą i skomplikowaną politykę bezpieczeństwa. Współczesne firmy mogą przypisywać pracownikom jedną z dziesiątek rozmaitych ról. Każda z nich może wymagać stosowania pewnego podzbioru transakcji z wszystkich możliwych w systemie transakcji. Niektóre z transakcji mogą na przykład wymagać dwuosobowej weryfikacji.

4 Macierz praw dostępu Prawa: r - do odczytu, w - do zapisu, x - do uruchamiania, - brak uprawnień System Program Dane 1 Dane 2 Dane 3 operacyjny przetwarzający dane Alicja x x rw r Bob rwx rwx rw rw rw Cecylia rx x r r rw Dla dużych zbiorów użytkowników, programów i plików z danymi stosowanie tej formy określania praw dostępu jest niewydajne.

5 Grupy i role Wprowadzenie swego rodzaju klasyfikacji osób i pełnionych przez nich funkcji prowadzi do zdefiniowania niewielkiej liczby grup i ról. Każdy pracownik może należeć do jakiejś grupy (lub kilku grup) jednocześnie można mu przypisać jakąś rolę. Grupa to lista uczestników, podczas gdy rola to ustalony zbiór praw dostępu, które może nabyć jeden lub więcej uczestników na określony czas. W niektórych systemach nie występuje rozróżnienie pomiędzy tymi pojęciami. Przykład. Grupa kierownik wyraża pozycję znajdujących się w niej osób w organizacji. Podczas gdy asystent księgowości może sprawować funkcję kierownika podczas nieobecności właściwego kierownika (np. ze względu na chorobę).

6 Lista kontroli dostępu Lista kontroli dostępu (access control list - ACL) - jest to szczególna macierz praw dostępu przechowywana wraz z zasobem. Lista dla pliku - Dane 1: Alicja Bob Cecylia rw rw r Listy ACL są proste w realizacji. Wady: - ciężko rozpoznać wszystkie pliki do których ma dostęp użytkownik - odwołanie dostępu pracownika (został zwolniony) wymaga przeglądnięcia wszystkich list.

7 Realizacja ACL w systemach Unix/Linux W systemie Unix pliki mogą mieć tylko szczególne listy kontroli dostępu. Są to listy atrybutów rwx dla właściciela zasobu, grupy i świata. Przykład. Katalog: drwxrwxr-x Plik: -rw-r----- Alicja Studenci Alicja Studenci

8 Ograniczenia ACL w systemach Unix System operacyjny (jądro systemu) ma nieograniczony dostęp do wszystkich zasobów. Istnieje też użytkownik root (administrator), który ma pełne prawa do wszystkich działań. Trudno w tych systemach zaimplementować wiarygodny ślad rewizyjny w postaci pliku, którego nie można modyfikować. Administrator może manipulować przykładowo rachunkami, nie może także obronić się przed fałszywymi oskarżeniami o takie manipulacje. W dystrybucjach FreeBSD można określić pliki jako tylko do dopisywania. Można określić, że są one niemodyfikowalne i nieusuwalne dla użytkownika (nawet administatora), systemu lub dla obu.

9 Ochrona wielopoziomowa Systemy gromadzenia danych mogą je przechowywać wraz z przydzielonymi im różnymi klauzulami tajności (poufne, tajne, ściśle tajne,...). Dane może odczytać tylko uczestnik mający poświadczenia bezpieczeństwa co najmniej takie jak klauzula tych danych. Koncepcje wielopoziomowe pierwotnie opracowano do wspierania poufności w systemach wojskowych, to obecnie wiele systemów komercyjnych stosuje wielopoziomową politykę integralności.

10 Ochrona wielopoziomowa Systemy gromadzenia danych mogą je przechowywać wraz z przydzielonymi im różnymi klauzulami tajności (poufne, tajne, ściśle tajne,...). Dane może odczytać tylko uczestnik mający poświadczenia bezpieczeństwa co najmniej takie jak klauzula tych danych. Koncepcje wielopoziomowe pierwotnie opracowano do wspierania poufności w systemach wojskowych, to obecnie wiele systemów komercyjnych stosuje wielopoziomową politykę integralności. W Polsce klasyfikacja dokumentów wynika z Ustawy o ochronie informacji niejawnych i z grubsza jest następująca: informacja może być jawna, może być tajemnicą służbową, lub tajemnicą państwową.

11 Model Bella-LaPaduli Model BLP jest modelem bezpieczeństwa informatycznego, który został sformułowany w 1973 roku przez Davida Bella i Lena LaPadula. Jest on także znany jako ochrona wielopoziomowa. Systemy, które go implementują nazywa się systemami MLS (multilevel secure). Ich główną cechą jest to, że informacja nie może płynąć w dół.

12 Model Bella-LaPaduli Model BLP wymusza dwie własności: Warunek ochrony prostej: żaden proces nie może odczytywać danych z wyższego poziomu.

13 Model Bella-LaPaduli Model BLP wymusza dwie własności: Warunek ochrony prostej: żaden proces nie może odczytywać danych z wyższego poziomu. *-właściwość: żaden proces nie może zapisywać danych na niższy poziom. Ostatnia właściwość wynika z lęku przed złośliwym kodem. Użytkownik o wysokich poświadczeniach bezpieczeństwa, mógłby nieświadomie uruchomić program typu koń trojański, który mógłby skopiować dane na niższy poziom. Zatem system powinien wymuszać politykę bezpieczeństwa niezależnie od poczynań użytkowników.

14 Kerberos

15 Problem Konieczność przechowywania dużej ilości kluczy Klient musi mieć wiele haseł Trudności z dodawaniem kolejnych serwerów

16 Kerberos Kerberos (czyli Cerber w mitologii greckiej) - powstał w MIT (Massachusetts Institute od Technology) aby zapewnić użytkownikom otwartej sieci potrzebne im bezpieczeństwo przechowywanych i przesyłanych danych przez udzielanie do nich dostępu tylko uprawnionym jednostkom. Kerberos nie zajmuje się jednak przechowywaniem danych, a jedynie przyznaje (bądź nie) dostęp do określonych usług sieciowych. Obecnie aktualną wersją systemu Kerberos jest wersja 5.

17 Cechy i założenia systemu Kerberos Bezpieczeństwo Elastyczność Centralny serwer uwierzytelniający (AS) Architektura rozproszona składająca się ze stacji użytkowników i rozproszonych lub scentralizowanych serwerów W ramach Kerberosa działają: klienci, usługi oraz Ticket-granting Service (TGS) wydający klientom bilety umożliwiające skorzystanie z konkretnej usługi Klient podaje hasło tylko raz serwerowi AS Klient nie musi zdradzać hasła serwerom usług. Dostęp do usługi następuje na podstawie biletu. Bilety posiadają ograniczoną wartość czasową

18 Schemat Grafika zaczerpnięta ze strony:

19 Opis systemu Kerberos Logowanie do systemu: 1 Klient podaje nazwę klienta (login) i zgłasza AS zapotrzebowanie na dostęp do TGS. 2 AS generuje losowy klucz sesyjny S, oraz tworzy TGT-bilet składający się z: nazwy serwera TGS, nazwy klienta, IP klienta, stempla czasowego, czasu życia dla biletu i klucza S. Bilet szyfruje kluczem tajnym T serwera TGS. Następnie do tego szyfrogramu dołącza S i wszytko szyfruje kluczem C wygenerowanym z hasła klienta. Całość odsyła do klienta. 3 Klient odszyfrowuje za pomocą C to co otrzymał. Zatem zna klucz sesji S oraz posiada zaszyfrowany TGT-bilet. Jednocześnie jego hasło nigdy nie było wysyłane.

20 Opis systemu Kerberos Uzyskiwanie biletu do usługo: 4 Klient przesyła jednocześnie TGT-bilet oraz informacje dotyczące zapotrzebowania na usługi wraz z nazwą użytkownika, które są szyfrowane kluczem sesyjnym S. 5 TGS deszyfruje swoim tajnym kluczem T TGT-bilet. Otrzymuje w ten sposób klucz sesyjny S, którym następnie odszyfrowuje informacje od klienta. Następnie sprawdza, czy klient ma prawo skorzystać z usług, na które zgłasza zapotrzebowanie.

21 Opis systemu Kerberos 6 TGS przysyła klientowi bilet przeznaczony dla odpowiedniego serwera usług oraz wygenerowany nowy klucz sesyjny X. Bilet zawiera: nazwę serwera usług nazwę klienta IP klienta czas życia biletu klucz sesji X Bilet zostaje zaszyfrowany tajnym kluczem W serwera usług. Ten szyfrogram oraz klucz sesji X są szyfrowane kluczem S i wysyłane klientowi Bilet może być wykorzystywany wielokrotnie aż do wyczerpania się jego czasu życia.

22 Opis systemu Kerberos Uzyskiwanie dostępu do usługi: 7 Klient odszyfrowuje wiadomość od serwera TGS. Uzyskuje klucz sesji X oraz zaszyfrowany bilet. 8 Klient przesyła swoje zapotrzebowanie zaszyfrowane kluczem X oraz bilet do serwera usług. 9 Serwer usług odszyfrowuje swoim kluczem tajnym W bilet. Sprawdza jego ważność. Uzyskuje klucz sesji X. Odszyfrowuje nim zapotrzebowanie. 10 Dalsza komunikacja pomiędzy klientem a serwerem usług w ramach zapotrzebowania jest szyfrowana kluczem X, dopóki bilet nie utraci ważności.

23 Królestwa Kerberosa Wiele niezależnych systemów Kerberos może ze sobą współpracować. Serwery w ramach jednego systemu nazywamy królestwem. Jeżeli serwery TGS z różnych królestw znają swoje klucze tajne, to może nastąpić udostępnianie usług pomiędzy królestwami. Klient chcąc skorzystać z odległej usługo zgłasza się do swojego AS. Później do swojego TGS, który to da mu bilet do zdalnego TGS. Następnie zdalny TGS przekaże klientowi bilet do serwera usług w swoim królestwie. Oczywiście zakładając, że klient miał prawo do takiej usługi.

24 Koniec

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych oraz tendencje rozwojowe baz danych

Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych oraz tendencje rozwojowe baz danych Maria Chałon Ochrona i bezpieczeństwo danych oraz tendencje rozwojowe baz danych Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2007 Recenzenci Piotr KOCIATKIEWICZ Aleksander ZGRZYWA Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Dział anie 1.3.1 Projekt: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Raport częściowy

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych Doc. dr inż. Maria Chałon Ochrona i bezpieczeństwo danych Temat 1: Ataki, awarie, modele bezpieczeństwa Temat 2: Nieupoważniony dostęp do danych: 1.Mechanizmy uznaniowej kontroli dostępu do danych 2.Uwierzytelnianie

Bardziej szczegółowo

MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Mateusz Kleinert Szymon

Bardziej szczegółowo

iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi

iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi ii iseries: Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi Spis treści Część 1. Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi.................

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 11 1

Bezpieczeństwo. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 11 1 Ochrona i bezpieczeństwo Ochrona Cele ochrony Domeny ochrony Macierz dostępów Implementacja macierzy dostępów Cofanie praw dostępu Systemy działające na zasadzie uprawnień Ochrona na poziomie języka programowania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2011301. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2006 06757837.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2011301. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2006 06757837. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2011301 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2006 06757837.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych Doc. dr inż. Maria Chałon Ochrona i bezpieczeństwo danych TEMAT2 NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO DANYCH W dzisiejszych czasach najcenniejsza jest informacja. Dla wielu firm dane są wręcz bezcenne, a ich utrata

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. Ochrona + Bezpieczeństwo cz. I. Wojciech Kwedlo,Krzysztof Bandurski, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB

Wykład 11. Ochrona + Bezpieczeństwo cz. I. Wojciech Kwedlo,Krzysztof Bandurski, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Wykład 11 Ochrona + Bezpieczeństwo cz. I Wojciech Kwedlo,Krzysztof Bandurski, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Ochrona (ang. protection) Pojęcie ochrony dotyczy mechanizmu kontrolującego

Bardziej szczegółowo

Archiwum dokumentów podpisanych elektronicznie

Archiwum dokumentów podpisanych elektronicznie Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Mański Nr albumu: 209268 Archiwum dokumentów podpisanych elektronicznie Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zapory ogniowe Różne rodzaje zabezpieczeń Ochrona sieci przed włamaniami z zewnątrz

Zapory ogniowe Różne rodzaje zabezpieczeń Ochrona sieci przed włamaniami z zewnątrz Zapory ogniowe Nietrudno się domyślić, że jednym z najtrudniejszych zadań wykonywanych przez administratora podczas budowania sieci jest zapewnienie jej bezpieczeństwa. Podstawą bezpieczeństwa sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne 1 z 44 2014-01-03 13:29 SK Moduł 12 From Studia Informatyczne W tym rozdziale zostaną omówione i przedstawione podstawowe usługi sieciowe, z którymi większość użytkowników ma styczność na codzień. Część

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcia. 2. Dokumenty normatywne. 3. Polityka bezpieczeństwa WAFEL.COM

1. Pojęcia. 2. Dokumenty normatywne. 3. Polityka bezpieczeństwa WAFEL.COM 1. Pojęcia Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC) - "Orange Book" D -Ochrona minimalna (Minimal Protection) C - Ochrona uznaniowa (Discretionary Protection) C2 - Ochrona z kontrolą dostępu

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne protokoły Główne zagadnienia wykładu

Bezpieczne protokoły Główne zagadnienia wykładu Bezpieczne protokoły Główne zagadnienia wykładu Protokół Secure IP IPSec jest standardem stworzonym przez IETF (Internet Engineering Task Force). Jest protokołem warstwy trzeciej (poziom protokołu IP)

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

DR INŻ. WŁODZIMIERZ MOSOROW

DR INŻ. WŁODZIMIERZ MOSOROW POLITECHNIKA ŁÓDZKA DR INŻ. WŁODZIMIERZ MOSOROW 2007 Spis treści Spis treści... 2 Spis treści... 2 Spis treści... 2 Wstęp... 6 Wstęp... 6 Wstęp... 6 CZĘŚĆ I. Część teoretyczna... 10 1. Rozproszony system

Bardziej szczegółowo

White Paper. Bezpieczeństwo systemu DocuShare

White Paper. Bezpieczeństwo systemu DocuShare White Paper Bezpieczeństwo systemu DocuShare Bezpieczeństwo systemu DocuShare Przedsiębiorstwa są coraz bardziej zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa swoich sieci. Każda aplikacja dodana do sieci

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur

Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki Marcin Gryszkalis Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur Praca wykonana w Zakładzie Informatyki Stosowanej pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Michał Wróbel Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek Wydział

Bardziej szczegółowo

Wszystkie pytanka ze wszystkich lat by Teemonek

Wszystkie pytanka ze wszystkich lat by Teemonek Wszystkie pytanka ze wszystkich lat by Teemonek W RAMACH SAMOPOMOCY CHŁOPSKIEJ DOPISUJCIE NA NIEBIESKO [RGB(0, 0, 255)] KOMENTARZE, POPRAWKI I UWAGI, TAGUJĄC JE SWOIM NICKIEM KOMENTARZ DO CAŁEGO PYTANIA

Bardziej szczegółowo