Adam Meissner SZTUCZNA INTELIGENCJA. Architektury systemów eksperckich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adam Meissner SZTUCZNA INTELIGENCJA. Architektury systemów eksperckich"

Transkrypt

1 Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej Adam Meissner SZTUCZNA INTELIGENCJA Architektury systemów eksperckich Literatura [1] Chwiałkowska E., Sztuczna inteligencja w systemach eksperckich, Wyd. MIKOM, Warszawa, [2] Cichosz P., Systemy uczące się, WNT, Warszawa, [3] Lebowitz J., The Handbook of Applied Expert Systems, CRC Press, [4] Martinek J., Materiały do wykładów z przedmiotu sztuczna inteligencja, prowadzonych w latach na Wydz. Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. [5] Puppe F., Systematic Introduction to Expert Systems, Springer-Verlag, [6] Russell S.J., Norvig P., Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, New Jersey,

2 1.Wprowadzenie Adam Meissner Plan wykładu 2.Metody pozyskiwania (akwizycji) wiedzy od ekspertów. 3.Metody reprezentowania i przetwarzania wiedzy. 4.Zagadnienia komunikacji z użytkownikiem i udzielania objaśnień. 5.Środowiska do tworzenia systemów eksperckich. 6.Podsumowanie. Wprowadzenie znaczenie terminu system ekspercki System ekspercki to program komputerowy wyposażony w wiedzę i umiejętności wnioskowania właściwe dla specjalistów z pewnej dziedziny [5] typowa architektura systemu eksperckiego (wg. [5]) użytkownik ekspert przypadki specyficzne, dotyczące analizowanego problemu interfejs z użytkownikiem moduł udzielania objaśnień mechanizm wnioskujący moduł akwizycji wiedzy wiedza dziedzinowa eksperta wyniki pośrednie oraz rozwiązanie problemu 2

3 rys historyczny lata 50-te: rozwój teorii gier, zdefiniowanie podstawowych strategii prowadzenia gier dwuosobowych (np. strategia minimaksowa), badania nad algorytmami przeszukiwania heurystycznego (np. algorytm A*), lata 60-te: skonstruowanie pierwszych systemów rozwiązujących proste problemy, np. GPS (Newell A, Simon H.) oraz SHRDLU (Winograd T.), badania nad automatycznym wnioskowaniem zdefiniowanie reguły rezolucji (Robinson J.R.), lata 70-te: ukształtowanie się koncepcji systemu eksperckiego, powstanie pierwszych systemów eksperckich, takich jak: MYCIN (Feigenbaum E., 1976) diagnozowanie bakteryjnych zakażeń krwi, regułowa reprezentacja wiedzy, wnioskowanie na podstawie współczynników pewności, CADUCEUS (Uniw. Pittsburgh, ok. 1985) diagnozowanie chorób wewnętrznych, zaimplementowany w języku INTERLISP, rozpoznaje ok tj. 75% wszystkich znanych jednostek chorobowych, problem współwystępowania chorób, PUFF (1979) system diagnozowania chorób płuc, zaimplementowany z wykorzystaniem powłoki EMY CIN, duża trafność postawionych diagnoz (ok. 85%), 3

4 DENDRAL (Feigenbaum E., Buchanan B., Lederberg J.) określanie struktury związku chemicznego na podstawie analizy spektralnej, zaimplementowany w INTERLISPie, generowanie i testowanie hipotez, PROSPECTOR (SRI Int., przełom lat 70/80) interpretowanie map geologicznych, odkrycie bogatych złóż rudy molibdenu w stanie Washington (wartych ok. 1 mld USD), MACSYMA (MIT, początek lat 70-tych) wykonywanie obliczeń symbolicznych, zaimplementowany w języku LISP, popularny wśród matematyków i inżynierów, HERSAY I i II (Uniw. Carnegie-Mellon) rozpoznawanie mowy, pionierskie rozwiązania z zakresu architektur tablicowych. kryteria klasyfikowania systemów eksperckich ([1]) dziedzina zastosowań (np. medycyna, inżynieria, matematyka, chemia, fizyka, geologia, meteorologia, rolnictwo, prawo, zarządzanie, doradztwo finansowe, wojskowość, transport, kosmonautyka, sterowanie produkcją) przeznaczenie: s. kontrolne sterowanie złożonymi procesami (np. produkcją), s. diagnostyczne rozpoznawanie i klasyfikowanie przypadków, systemy te są szeroko stosowane w technice, medycynie, analizie chemicznej i wielu innych dziedzinach, 4

5 s. testujące wykrywanie wad w badanych wyrobach, ich rozszerzeniem są systemy naprawcze, proponujące metody usuwania usterek, s. projektujące (np. CAD, CAM) wspomaganie procesów projektowania, stosowane np. w elektronice, mechanice i inżynierii budowlanej, s. edukacyjne (Intelligent Computer Aided Instruction), wspomaganie nauczania, s. interpretujące interpretowanie danych, np. system PROSPECTOR, s. planistyczne wspomaganie konstruowania planów działań, systemy te są wykorzystywane m. in. przez strategów wojskowych, s. prognostyczne przewidywanie zachowań układów dynamicznych na podstawie stanów wcześniejszych, systemy te wykorzystuje się np. do prognozowania pogody. sposób reprezentowania wiedzy i metody jej przetwarzania [5] logika pierwszego rzędu i jej podzbiory (np. logika klauzul Horna, język Prolog), reguły JEŻELI-TO, wnioskowanie progresywne (ang. forward chaining), wnioskowanie regresywne (ang. backward chaining), ramy i obiekty, logiki nieklasyczne - np. modalne, temporalne, wnioskowanie niemonotoniczne, algorytmy utrzy-mywania wiarygodności. 5

6 Metody pozyskiwania wiedzy od ekspertów metody manualne kluczowa rola inżyniera wiedzy, prowadzenie wywiadów z ekspertem, wykorzystanie kwestionariuszy i diagramów, analiza raportów eksperta, obserwowanie pracy eksperta, zalety w porównaniu z metodami automatycznymi: większe możliwość porozumiewania się eksperta i inżyniera wiedzy, możliwość uwzględnienia w modelu specyficznych aspektów rozpatrywanych zagadnień, wady: niechęć ekspertów do współpracy, problemy z werbalizowaniem wiedzy przez eksperta, przekłamania wynikające z udziału inżyniera wiedzy, czasochłonność, metody automatyczne i półautomatyczne środowiska do pozyskiwania wiedzy od eksperta, np. systemy TEIRESIAS, ACQUIST, KNACK, KRITON, KSSO "odkrywanie" wiedzy na podstawie decyzji eksperta - algorytmy uczenia maszynowego. 6

7 konstruowanie drzew decyzyjnych założenia: dany jest zbiór D decyzji eksperta, klasyfikujących podany zbiór przykładów S na podstawie wartości wyróżnionych cech, zadanie: skonstruować drzewo, którego wierzchołki wiszące reprezentują elementy zbioru D, a wierzchołki wewnętrzne odpowiadają cechom; każda krawędź wychodząca z wierzchołka wewnętrznego reprezentuje jedną z możliwych wartości cechy przypisanej temu wierzchołkowi, ww. zadanie jest przykładem problemu indukowania pojęć, który wchodzi w zakres uczenia maszynowego [2], do najpopularniejszych metod konstruowania drzew decyzyjnych należy algorytm ID3 Rossa Quinlanna (1979) oraz jego warianty i udoskonalenia. Algorytm ID3 Dane: zbiór przykładów S. Wynik: korzeń w drzewa decyzyjnego dla S. Metoda: 1. Utworzyć wierzchołek w. 2. Jeżeli zbiór S zawiera wyłącznie przykłady pozytywne, to w jest liściem o etykiecie 1; stop. 3. Jeżeli zbiór S zawiera wyłącznie przykłady negatywne, to w jest liściem o etykiecie 0; stop. 4. Wśród wszystkich cech występujących w zbiorze S znaleźć cechę c o maksymalnym zysku informacyjnym. 5. Podzielić zbiór S na podzbiory S 1,..., S n w których cecha c ma odpowiednio tę samą wartość; n jest liczbą wartości cechy c. 6. Nadać wierzchołkowi w etykietę c. 7. Dla każdego zbioru S i (i = 1,..., n) skonstruować drzewo decyzyjne ID3(S i ) i połączyć jego korzeń z wierzchołkiem w krawędzią o etykiecie reprezentującej wartość cechy c w zbiorze S i. 7

8 Przykład 1 (wg. [2]) 2015 Adam Meissner Dany jest zbiór przykładowych decyzji eksperta w kwestii, czy przy danym stanie pogody można (d(x) = 1) albo nie można (d(x) = 0) grać w tenisa. x aura temperatura wilgotność wiatr d(x) 1 słoneczna wysoka duża słaby 0 2 słoneczna wysoka duża silny 0 3 pochmurna wysoka duża słaby 1 4 deszczowa umiarkowana duża słaby 1 5 deszczowa niska normalna słaby 1 6 deszczowa niska normalna silny 0 7 pochmurna niska normalna silny 1 8 słoneczna umiarkowana duża słaby 0 9 słoneczna niska normalna słaby 1 10 deszczowa umiarkowana normalna słaby 1 11 słoneczna umiarkowana normalna silny 1 12 pochmurna umiarkowana duża silny 1 13 pochmurna wysoka normalna słaby 1 14 deszczowa umiarkowana duża silny 0 drzewo decyzyjne {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14} aura słoneczna pochmurna deszczowa {1, 2, 8, 9, 11} {3, 7, 12, 13} {4, 5, 6, 10, 14} wilgotność 1 wiatr normalna duża słaby silny {9, 11} {1, 2, 8} {4, 5, 10} {6, 14}

9 Metody reprezentowania i przetwarzania wiedzy regułowa reprezentacja wiedzy wiedza dziedzinowa na temat rozpatrywanego wycinka rzeczywistości (tzw. świata) jest skończonym zbiorem reguł, każda reguła ma ogólną postać JEŻELI Warunek TO Akcja wyrażenie Warunek jest zazwyczaj koniunkcją literałów, np. pacjent_skarży_się_na(ból_gardła) Temperatura > 37,5, wyrażenie Akcja jest skończonym, niepustym ciągiem, w którym wyróżnia się wnioski (ang. implications), czyli implikowane formuły np. stwierdzona_dolegliwość(angina), instrukcje, czyli działania zmieniające stan świata, np. zaaplikować_pacejntowi(aspiryna) Przykład 2 (wg. [2]) Drzewo decyzyjne z przykładu 1 można reprezentować w postaci następującego zbioru reguł. JEŻELI aura(słoneczna) wilgotność(duża) TO 0 JEŻELI aura(słoneczna) wilgotność(normalna) TO 1 JEŻELI aura(pochmurna) TO 1 JEŻELI aura(deszczowa) wiatr(silny) TO 0 JEŻELI aura(deszczowa) wiatr(słaby) TO 1 9

10 przetwarzenie wiedzy regułowej istnieją dwie, podstawowe metody przetwarzania wiedzy regułowej wnioskowanie progresywne (ang. forward chaining), wnioskowanie regresywne (ang. backward chaining), jednym z elementarnych działań, wykonywanych w ramach obu ww. metod jest porównywanie wyrażeń; wykorzystuje się do tego celu algorytm unifikacji, dopasowania wyrażenia do wzorca (ang. pattern matching) wnioskowanie progresywne [5] Algorytm FC Dane: baza wiedzy KB obejmująca zbiór reguł R i zbiór faktów F oraz hipoteza H. Wynik: sygnał tak, jeżeli KB H albo sygnał nie w przeciwnym wypadku; nowy zbiór F. Metoda: 1. Jeżeli H F to stop(tak). 2. Skonstruować zbiór C złożony ze wszystkich reguł ze zbioru R, których warunki są spełnione, tj. dla dowolnej reguły postaci L 1... L n A ze zbioru C, L i F gdzie i = 1, n. 3. Jeżeli C = to stop(nie), w przeciwnym wypadku uszeregować zbiór C zgodnie z przyjętymi kryteriami. 4. Wykonać akcję A pierwszej reguły ze zbioru C; jeżeli akcja A jest wnioskiem to dołączyć A do zbioru F. 5. Przejść do kroku 1. 10

11 Popularne strategie szeregowania zbioru C: przyjąć naturalny porządek w zbiorze, uszeregować zbiór począwszy od reguł, których warunki odnoszą się do przypadków wprowadzonych do bazy wiedzy jako ostatnie (tj. najpóźniej), uszeregować zbiór począwszy od reguł o najbardziej złożonych warunkach, uszeregować zbiór z wykorzystaniem wiedzy dodatkowej, np. przypisującej regułom priorytety. Udoskonalenia algorytmu ogólnego klasyfikowanie reguł ze względu na podobieństwo warunków, przyrostowe konstruowanie zbioru C, indeksowanie reguł ze względu na zmienne występujące w warunkach. Powyższe udoskonalenia zrealizowano w algorytmie RETE (C.L. Forgy, 1974) wykorzystywanym w wielu popularnych systemach eksperckich (np. CLIPS) i w środowiskach do ich konstruowania (np. OPS5). 11

12 wnioskowanie regresywne [5] Algorytm BC Dane: baza wiedzy KB obejmująca zbiór reguł R i zbiór faktów F oraz hipoteza H. Wynik: sygnał tak, jeżeli KB H albo sygnał nie w przeciwnym wypadku. Metoda: 1. Jeżeli H F to stop(tak). 2. Skonstruować zbiór C złożony ze wszystkich reguł ze zbioru R postaci W A, takich że A = H (W jest dowolną koniunkcją literałów). 3. Jeżeli C = to stop(nie), w przeciwnym wypadku ze zbioru C wybrać dowolną regułę L 1... L n A. 4. Wykonać algorytm BC dla każdego L i, gdzie i = 1, n. Jeżeli każdą z uzyskanych odpowiedzi jest tak to stop(tak), w przeciwnym wypadku usunąć wybraną regułę ze zbioru C. 5. Przejść do kroku 3. 12

13 reprezentowanie wiedzy za pomocą ram koncepcja reprezentowania wiedzy za pomocą ram (ang. frames) pochodzi od Marvina Minskyego (1975), baza wiedzy jest zbiorem klas i ich wystąpień (czyli obiektów), definicja klasy obejmuje atrybuty, ich wartości domyślne (opcjonalnie) i metody, wśród których można wyróżnić tzw. demony, w zbiorze klas określa się relację dziedziczenia, atrybuty obiektu mają wartości określone ("konkretne"), do reprezentowania klas, jak również obiektów, służą ramy, elementami ramy są klatki (ang. slots), które wypełnia się fasetami (ang. facets), faseta jest parą nazwa:wartość; za pomocą faset określa się m. in. wartości przechowywane w klatce i ich typy. Przykład 3 (wg. [5]) Reprezentacja klasy i obiektów za pomocą ram w języku FRL Frame: expert system Slots: AKO: $value: program Programming environment: $require: (LISP, PROLOG, OPS5, C) $default: LISP $if-needed: "look up references". Frame: Slots: MYCIN AKO: $value: expert system. 13

14 komunikacja z użytkownikiem i udzielanie objaśnień ogólne metody komunikowania się systemu z użytkownikiem język stylizowany na naturalny (wykorzystywany w tzw. systemach dialogowych), język symboli graficznych (piktogramy, ikony), metody udzielania objaśnień objaśnianie przez retrospekcję (ang. retrospective explanation), objaśnianie kontrfaktyczne (ang. counterfactual explanation) [1], udzielanie odpowiedzi intensjonalnych (ang. intensional answers). środowiska do tworzenia systemów eksperckich języki programowania: PROLOG, LISP, powłoki (ang. shells) EMYCIN, KAS (powłoka systemu PROSPECTOR), AGE (powłoka systemu HERSAY), środowiska narzędziowe (ang. toolkits) Personal Consultant Plus, produkt firmy Texas Instruments, zaprogramowany w języku IQLISP, reprezentowanie wiedzy w postaci reguł lub ram, możliwość wnioskowania progresywnego i regresywnego, przetwarzanie informacji niepewnej, edytor bazy wiedzy, moduł udzielania objaśnień (język stylizowany na angielski), 14

15 OPS5, system opracowany i zaprogramowany na Uniwersytecie Carnegie Mellon (początkowo) w języku LISP, reprezentowanie wiedzy w postaci reguł, wnioskowanie progresywne, edytor bazy wiedzy wyposażony w mechanizm usuwania błędów, KES, produkt firmy Software Architecture & Engineering Inc., zaprogramowany w języki FRANZ LISP, konstruowanie systemu na podstawie wymagań sformułowanych w języku stylizowanym na naturalny, reprezentowanie wiedzy za pomocą reguł i ram, wnioskowanie regresywne, przetwarzanie informacji niepewnej, KEE, system opracowany przez firmę IntelliCorp, zaprogramowany w języku INTERLISP, przeznaczony do wspomagania tworzenia baz wiedzy z wykorzystaniem ram, SRL, opracowany przez Instytut Robotyki Uniwersytetu Carnegie Mellon, zaprogramowany w języku FRANZ LISP, przeznaczony do wspomagania tworzenia baz wiedzy z wykorzystaniem ram, umożliwia posługiwanie się metawiedzą, RULEMASTER, system opracowany przez Radian Corporation, przeznaczony do wspomagania tworzenia systemów eksperckich z regułową reprezentacją wiedzy, zawiera m.in. interpreter języka RADIAL służącego do wyrażania reguł (wnioskowanie progresywne i regresywne) oraz kompilator RADIAL C, moduł indukowania reguł na podstawie przykładów moduł udzielania objaśnień w języku stylizowanym na angielski. 15

16 Podsumowanie weryfikowanie i testowanie systemów eksperckich kryteria formalne: niesprzeczność i pełność zgromadzonej wiedzy, kryteria nieformalne: np. konsekwencja, użyteczność, zagadnienia istotne przy budowaniu systemów eksperckich skuteczne pozyskiwanie wiedzy od ekspertów, zapewnienie niesprzeczności, pełności i użyteczności wiedzy zgromadzonej w bazie, konieczność udzielania zrozumiałych i wyczerpujących odpowiedzi użytkownikowi, trudności z realizacją wnioskowania na podstawie wiedzy zdroworozsądkowej (ang. commonsense knowledge) kierunki rozwoju systemów eksperckich nowe rozwiązania w zakresie komunikowanie się systemu z użytkownikiem (system przyjazny użytkownikowi ), poszukiwanie rozwiązań problemu dużych baz wiedzy, badania nad metodami reprezentowania wiedzy niepełnej, niepewnej i zmieniającej się w czasie. 16

Ekspertyza. Komputerowe systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym

Ekspertyza. Komputerowe systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGROINŻYNIERIA GOSPODARCE Ekspertyza Komputerowe systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA Może to? SZTUCZNA INTELIGENCJA przygotował ze źródeł własnych i internetowych Artur Przelaskowski Może tam? SYSTEMY EKSPERTOWE Definicje SE Wspomaga korzystanie z wiedzy i ułatwia podejmowanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagania decyzji

Systemy wspomagania decyzji Systemy wspomagania decyzji Andrzej PIECZYŃSKI Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Systemy wspomagania decyzji 1 270 Plan wykładów 1. Wprowadzenie. Iloraz inteligencji. Proces podejmowania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 5 Systemy eksperckie Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy eksperckie SE Sztuczna inteligencja - (ang. artificial intelligence, AI) Dział informatyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO...

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO... Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 1.1 Przegląd literatury - stan wiedzy... 6 1.1.1 Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe... 6 1.1.2 Opis metodologii CBR... 7 1.1.3 Przykład zastosowania CBR w okrętownictwie...

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji

Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji Dariusz Sala Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji 1. Wprowadzenie W połowie lat 70. ubiegłego wieku podjęto drugi

Bardziej szczegółowo

Niepewność w wiedzy. Agnieszka Nowak - Brzezińska

Niepewność w wiedzy. Agnieszka Nowak - Brzezińska Realizacja niepewności wiedzy w systemach ekspertowych Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, ul. Będzinska 39, Sosnowiec, Polska Tel (32) 2 918 381, Fax (32) 2 918 283 21 czerwca 2010 Table of contents

Bardziej szczegółowo

1 Sztuczna Inteligencja

1 Sztuczna Inteligencja 1 Sztuczna Inteligencja Większość programów komputerowych nie zachowuje się szczególnie inteligentnie. Wszędzie tam, gdzie znamy dokładny algorytm działania, prowadzący do wykonania interesującego nas

Bardziej szczegółowo

Adam Meissner SZTUCZNA INTELIGENCJA. Reprezentowanie i przetwarzanie wiedzy o czasie

Adam Meissner SZTUCZNA INTELIGENCJA. Reprezentowanie i przetwarzanie wiedzy o czasie 2015 Adam Meissner Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej Adam Meissner Adam.Meissner@put.poznan.pl http://www.man.poznan.pl/~ameis SZTUCZNA INTELIGENCJA Reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Techniczne systemy informatyki jako narzędzia odkrywania wiedzy i symulacji życia

Techniczne systemy informatyki jako narzędzia odkrywania wiedzy i symulacji życia NAUKA 3/2004 21-56 ROMAN SŁOWIŃSKI Techniczne systemy informatyki jako narzędzia odkrywania wiedzy i symulacji życia Informatyka jest nauką badającą procesy algorytmiczne, które opisują i przetwarzają

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

Eksploracja danych TADEUSZ MORZY

Eksploracja danych TADEUSZ MORZY NAUKA 3/2007 83-104 TADEUSZ MORZY Eksploracja danych Intensywny rozwój technologii generowania, gromadzenia i przetwarzania danych z jednej strony, z drugiej, upowszechnienie systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY KLASYFIKATORÓW SVM DLA DANYCH NIEZBALAN-

ZESPOŁY KLASYFIKATORÓW SVM DLA DANYCH NIEZBALAN- Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Rozprawa doktorska ZESPOŁY KLASYFIKATORÓW SVM DLA DANYCH NIEZBALAN- SOWANYCH Maciej Zięba Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową 1

Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową 1 Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową 1 Izabela Rojek 2 Streszczenie: Referat przedstawia inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową.

Bardziej szczegółowo

technologia informacyjna #1

technologia informacyjna #1 technologia informacyjna #1 Tomasz Przechlewski Strona 1 z 91 Wprowadzenie Dane, informacja, wiedza Informacja to jest przyrost wiedzy, który może być uzyskany na podstawie danych. (Tstchizris i Lochovsky)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 PWNT Gdańsk STRESZCZENIA Rozdział 1. Narzędzia wspomagające generowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE. Artur Przelaskowski WPROWADZENIE

SYSTEMY INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE. Artur Przelaskowski WPROWADZENIE SYSTEMY INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE Artur Przelaskowski WPROWADZENIE Motto Rozwój: od infrastruktury przez informatyzację po inteligencję użytkową Standardy: od normalizacji poprzez standardy do przezroczystych

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE 109-135 Krzysztof RÓŻANOWSKI 1 SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA Streszczenie Pojęcie sztucznej inteligencji, mimo powszechności używania tego terminu, nie jest łatwe do

Bardziej szczegółowo

HOMO INFORMATICUS INFORMATYKA+ czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie. Redaktor naukowy: prof. dr hab. Maciej M. Sysło

HOMO INFORMATICUS INFORMATYKA+ czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie. Redaktor naukowy: prof. dr hab. Maciej M. Sysło HOMO INFORMATICUS czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie Redaktor naukowy: prof. dr hab. Maciej M. Sysło INFORMATYKA+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Metody modelowania, oceny jakości i weryfikacji reguł i procesów biznesowych

Metody modelowania, oceny jakości i weryfikacji reguł i procesów biznesowych mgr inż. Krzysztof Kluza mgr inż. Weronika T. Adrian prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza dr inż. Grzegorz J. Nalepa dr hab. Marcin Szpyrka mgr inż. Krzysztof Kaczor mgr inż. Szymon Bobek Katedra Automatyki

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki PRACA MAGISTERSKA MARIUSZ SASKO LINGWISTYCZNY SYSTEM DEFINICYJNY

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane systemy baz danych

Zaawansowane systemy baz danych Wprowadzenie do kursu: Zbyszko KRÓLIKOWSKI Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań e-mail: Zbyszko.Krolikowski@cs.put.poznan.pl 1. Wstęp Organizacja nowoczesnego społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Zespół nr 3 Zespół: Ilona Grobarek Łukasz Grzywański Izabela Mączka Damian Tomalik Kamil Twórz Wrocław, maj 2007 1 Spis treści Cele 3 1. Niezawodność 4 2. Systemy

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘWZIĘCIACH HANDLOWYCH WSPIERANE SYSTEMEM OPARTYM NA WIEDZY

PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘWZIĘCIACH HANDLOWYCH WSPIERANE SYSTEMEM OPARTYM NA WIEDZY PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘWZIĘCIACH HANDLOWYCH WSPIERANE SYSTEMEM OPARTYM NA WIEDZY Zbigniew BUCHALSKI, Robert BUCHALSKI Streszczenie: W artykule przedstawiono pewną koncepcję systemu ekspertowego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ METOD PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH OBRÓBKI

ROZWÓJ METOD PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH OBRÓBKI ROZWÓJ METOD PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH OBRÓBKI Jan DUDA Streszczenie: W referacie przedstawiono formalny opis procesu technologicznego obróbki oraz metod jego projektowania. Dokonano także

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji

Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji Postępy e-edukacji Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji c Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2013 Wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska copyright by: Tadeusz A. Grzeszczyk 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Schematy przetwarzania.

Schematy przetwarzania. Schematy przetwarzania. Funkcjonalne i algorytmiczne struktury danych. 1 Bezpośrednim punktem odniesienia sekwencji dal prac określonych podczas projektowania procesów jest ta struktura systemu informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Technika modelowania środowiska rzeczywistego wykorzystywana przy budowie edukacyjnych gier taktycznych

Technika modelowania środowiska rzeczywistego wykorzystywana przy budowie edukacyjnych gier taktycznych XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Technika modelowania środowiska rzeczywistego wykorzystywana przy budowie edukacyjnych gier taktycznych Jakub Radziulis, prof. Witold Hołubowicz, Rafał

Bardziej szczegółowo