Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1968 1970 1974 1979 1995"

Transkrypt

1 Karty inteligentne

2 Wprowadzenie Karty tłoczone Karty magnetyczne Karty elektroniczne (inteligentne, smart card) Pamięciowe, mikroprocesorowe Stykowe, bezstykowe (contactless), hybrydowe

3 Historia 1968 (Jürgen Dethloff i Helmut Grötrupp, Niemcy) idea karty opartej na układzie elektronicznym, 1970 (Kunitaka Arimura, Japonia) 1974 (Roland Moreno, Francja) zastosowanie karty w systemie płatniczym 1979 pierwsza karta procesorowa 1995 szerokie wykorzystanie kart procesorowych

4 Obszary zastosowań Transakcje płatnicze Programy lojalnościowe Zapis danych biometrycznych (elektroniczny dowód osobisty) Infrastruktura klucza publicznego (podpis cyfrowy) System GSM

5 Budowa karty

6 Rodzaje kart inteligentnych Natywne COS (Card OS) EMV (EN1546) JavaCard (ISO 7816) MPCOS, Cryptoflex, GemClub 3GPP, GSM (GSM 11.11) small OS.NET smartcard

7 Polecenia systemu operacyjnego READ BINARY odczyt pliku, WRITE BINARY zapis do pliku, UPDATE BINARY modyfikacja pliku, ERASE BINARY czyszczenie pliku, READ RECORD odczyt rekordu, WRITE RECORD zapis rekordu, APPEND RECORD dodanie rekordu, UPDATE RECORD modyfikacja rekordu, GET DATA odczyt danych z pliku, PUT DATA zapis danych do pliku, SELECT FILE wybór pliku, VERIFY weryfikacja np. hasła, INTERNAL AUTHENTICATE uwierzytelnienie karty, EXTERNAL AUTHENTICATE uwierzytelnienie terminala, GET CHALLENGE generacja liczby pseudolosowej, MANAGE CHANNEL zarządzanie kanałami logicznymi, GET RESPONSE pobranie odpowiedzi od karty związanej z ostatnio wydanym poleceniem, ENVELOPE umożliwia np. przesyłanie danych, które będą interpretowane jako komenda

8 Architektura aplikacji z SC Aplikacja kliencka Aplikacja karty Interfejs współpracy z czytnikiem CT-API PC/SC OCF SATSA API SO Czytnik

9 Czytniki i terminale Czytniki transmisja szeregowa z terminalem (np. PC) Pasywne Aktywne Firmy Phoenix GemPlus

10 Komunikacja system-karta System zewnętrzny ATR APDU Smart Cart Transmisja szeregowa asynchroniczna Synchroniczna Protokoły T0 T15 norma ISO RAPDU APDU

11 ATR i APDU TS T0 TA1 TB1... T1 T2... TCK CLA INS P1 P2 Lc Data Le CLA 0x rozkazy zgodne z ISO elektroniczna portmonetka 8x rozkazy specyficzne dla aplikacji A0 aplikacja GSM

12 RAPDU Data Sw1 Sw2 Status (sw1) 61, 90- OK. 62, 63 rozkaz zakończony ostrzeżeniem 64, 65 błąd wykonania rozkazu 67, 6F błąd sprawdzenia rozkazu

13 Architektura JavaCard instancja 1 apletu instancja 1 apletu aplety (cardlets) dodatkowe API JavaCard API JavaCard VM System operacyjny

14 Ograniczenia JCVM brak typów danych: long, double, float, char, brak klasy java.lang.system (została zastąpiona przez javacard.framework.jcsystem), brak procesu garbage collection (ponadto w rzeczywistych kartach nie ma możliwości defragmentacji użytej pamięci), brak Security Manager, nie ma możliwości stosowania wątków, dynamicznego ładowania klas, klonowania obiektów oraz używania wielowymiarowych struktur danych,

15 JCDK java.sun.com/javacard JavaCard Development Kit (JCDK) J2SE OpenCard Framework (dla aplikacji klienckich)

16 JavaCard API java.lang zawiera podzbiór podstawowych klas języka Java przeznaczonych dla kart, java.io podzbiór tego pakietu związany z wyjątkami, java.rmi pakiet używany do definiowania zdalnego interfejsu karty czyli metod wywoływanych przez CAD (chip accepting device); pozwala to na tworzenie aplikacji terminalowej w architekturze RMI, javacard.framework dostarcza strukturę klas i interfejsów używanych przy tworzeniu i komunikowaniu się z apletami kartowymi, javacard.security zestaw klas i interfejsów związanych z bezpieczeństwem, javacardx.crypto zestaw dodatkowych funkcji kryptograficznych. javacard.framework.applet jest to abstrakcyjna klasa bazowa dla wszystkich apletów, javacard.framework.aid używana jest do przechowywania AID (application identifier) aplikacji; JCRE tworzy instancję tej klasy w celu zarządzania i identyfikacji apletu, javacard.framework.apdu wykorzystywana do przechowywania rozkazu albo odpowiedzi APDU; klasa zaprojektowana jest do obsługi APDU niezależnie od stosowanego protokołu, javacard.framework.util klasa zawiera zestaw przydatnych statycznych metod (kopiowanie i porównywanie tablic, konkatenacja i rozdzielanie bajtów), javacard.framework.ownerpin klasa przeznaczona do przechowywania i zarządzania kodem PIN właściciela karty javacard.framework.iso7816 zawiera zestaw predefiniowanych stałych javacard.security.key bazowy interfejs dla wszystkich klas reprezentujących klucze,

17 Architektura kardletu import javacard.framework.*; public class Purse extends Applet { protected Purse () { } public static void install(byte[] barray, short boffset, byte blength) throws ISOException { Purse applet = new Purse(); } public void process(apdu apdu) throws ISOException { byte buffer[] = apdu.getbuffer(); } } public void select() { } public void deselect() { }

18 Projekt Operacja CLA INS Parametry dane Odpowiedź CREDIT 0x80 0x50 - Kwota (2 bajty) Aktualne saldo (2 bajty) lub kod błędu BALANCE 0x80 0x52 - Aktualne saldo i status DEBIT 0x80 0x54 - Kwota (2 bajty) Aktualne saldo (2 bajty) lub kod błędu VER_PIN 0x80 0x56 P1 P2 0x01 (kod użytk) - 0x02 (kod właśc) Kod PIN Status (sw2 ilośc pozostałych prób) UPD_PIN 0x80 0x58 P1 P2 0x01 (kod użytk) - 0x02 (kod właśc) Kod PIN Status

19 Implementacja package frst; import javacard.framework.*; public class Purse extends Applet { private final static byte PURSE_CLA = (byte)0x80; private final static byte CREDIT_INS = (byte)0x50; private final static byte BALANCE_INS = (byte)0x52; private final static byte DEBIT_INS = (byte)0x54; private final static byte VERIFY_PIN_INS = (byte)0x56; private final static byte UPDATE_PIN_INS = (byte)0x58; private final static short SW_DEBIT_VALUE_TOO_HIGH = (short)0x9101; private final static short SW_CREDIT_VALUE_TOO_HIGH = (short)0x9102; private final static short SW_WRONG_PIN = (short)0x69c0; private OwnerPIN userpin; private final static byte USER_PIN_P2 = (byte)0x01; private OwnerPIN ownerpin; private final static byte OWNER_PIN_P2 = (byte)0x02; private short balance; private static final short maximumbalance = (short)30000;

20 Implementacja public static void install(byte[] barray, short boffset, byte blength) throws ISOException { // dlugosc AID byte aidlen = barray[boffset]; short aidoffset=(short)(boffset+1); boffset = (short)(boffset+aidlen+1); // dlugosc danych kontrolnych byte clen=barray[boffset]; boffset=(short)(boffset+clen+1); // dlugosc danych dla apletu byte alen=barray[boffset]; } // stworzenie instancji apletu Purse applet = new Purse(bArray, (short)(boffset+(short)2), barray[(short)(boffset+(short)1)], (short)(boffset+(short)3+(short)barray[(short)(boffset+(short)1)]), barray[(short)(boffset+(short)2+(short)barray[(short)(boffset+(short)1)])]);... return;

21 public void deselect() { ownerpin.reset(); userpin.reset(); } Implementacja

22 Implementacja public void process(apdu apdu) throws ISOException { byte buffer[] = apdu.getbuffer(); } else if (buffer[iso7816.offset_cla] == ISO7816.CLA_ISO7816) { if (buffer[iso7816.offset_ins] == ISO7816.INS_SELECT) { if (selectingapplet()) { apdu.setoutgoingandsend((short)0, (short)0);} else { ISOException.throwIt(ISO7816.SW_FUNC_NOT_SUPPORTED); } } } if (buffer[iso7816.offset_cla] == PURSE_CLA) { switch (buffer[iso7816.offset_ins]) { case CREDIT_INS : processcredit(apdu); break; case BALANCE_INS : {...} case DEBIT_INS : {...} case VERIFY_PIN_INS : {...} case UPDATE_PIN_INS : {...} default: ISOException.throwIt(ISO7816.SW_FUNC_NOT_SUPPORTED); break; } } else { ISOException.throwIt(ISO7816.SW_CLA_NOT_SUPPORTED);}

23 Implementacja [PURSE_CLA] [CREDIT_INS] 0x00 0x00 0x02 [CREDIT_VAL_1] [CREDIT_VAL_2] 0x02 0x80 0x50 0x00 0x00 0x02 0x00 0x01 0x02 private void processcredit(apdu apdu) { if (!ownerpin.isvalidated()) ISOException.throwIt(ISO7816.SW_SECURITY_STATUS_NOT_SATISFIED); // odebranie danych przeslanych w komendzie APDU byte[] buffer = apdu.getbuffer(); byte datalength = buffer[iso7816.offset_lc]; //0x02 if (datalength!=2 datalength!=apdu.setincomingandreceive()) { ISOException.throwIt(ISO7816.SW_WRONG_LENGTH);} short amount = (short)(((buffer[iso7816.offset_cdata+1] ) & (short)0x00ff) ((buffer[iso7816.offset_cdata] << 8) & (short)0xff00)); } if (((short)(balance + amount) > maximumbalance) (amount <= (short)0)) ISOException.throwIt(SW_CREDIT_VALUE_TOO_HIGH); else { balance += amount;} buffer[0] = (byte)(balance >> 8); buffer[1] = (byte)balance; apdu.setoutgoing(); apdu.setoutgoinglength((short)2); apdu.sendbytes((short)0, (short)2);

24 Kompilacja Przykład App/kardlet.java javac g classpath <> -target 1.1 App/kardlet.java kardlet.class

25 Konwersja out EXP JCA CAP exportpath. applet 0xa0:0x0:0x0:0x0:0x62:0x0:0x0:0x0:0x2:0x1 App.kardlet App 0xa0:0x0:0x0:0x0:0x62:0x0:0x0:0x0:0x2 1.0 converter config plik.opt weryfikacja

26 Emulacja App 0xa0:0x0:0x0:0x0:0x62:0x0:0x0:0x0:0x2 com.sun.javacard.samples.wallet.wallet \ 0xa0:0x0:0x0:0x0:0x62:0x3:0x1:0xc:0x6:0x1 JCDWE cref

27 Architektura aplikacji z SC Aplikacja kliencka Aplikacja karty Interfejs współpracy z czytnikiem CT-API PC/SC OCF SATSA API SO Czytnik

28 OpenCard Framework W odróżnieniu od innych API, podstawowym celem OCF było uniezależnienie się od Producentów czytników kart (CardTerminal) SO karty (CardService) Dostawców aplikacji kartowych (ApplicationManagementCardService)

29 Architektura aplikacji z OFC

30 Konfiguracja opencard.properties #wysylanie APDU OpenCard.services = opencard.opt.util.passthrucardservicefactory # wirtualny terminal cref OpenCard.terminals=com.ibm.opencard.terminal.ibm5948.IBMCardTerminalFactory cref CREF localhost:9025 #com.isun.javacard.crefterminal.crefcardterminalfactory cref CREF localhost :9025 # sledzenie przebiegu aplikacji OpenCard.trace = opencard:3 com.sun:3 OpenCard.services.override = true OpenCard.terminals.override = true OpenCard.trace.override = true

31 Aplikacja OCF // uruchomienie uslugi SmartCard.start(); // oczekiwanie na karte CardRequest cr = new CardRequest(); cr.setwaitbehavior(cardrequest.anycard); SmartCard sc = SmartCard.waitForCard(cr); // identyfikator karty System.out.println(sc.getCardID()); ptcs=(passthrucardservice)sc.getcardservice(passthrucardservice.class, true); // wybranie apletu elektronicznej portmonetki final byte[] SELECT_PURSE={ (byte)0x00, (byte)0xa4, (byte)0x04, (byte)0x00, (byte)0x0a,(byte)0xd2, (byte)0x76, (byte)0x00, (byte)0x01, (byte)0x25, (byte)0x00, (byte)0x01,(byte)0x00, (byte)0x05, (byte)0x01, (byte)0x00}; // przeslanie komendy CommandAPDU apdu = new CommandAPDU(SELECT_PURSE); ResponseAPDU rapdu = ptcs.sendcommandapdu(apdu); if (rapdu.sw1()!=(byte)0x90) throw new Exception("Brak apletu PURSE w karcie!");

32 Karty.NET Dla systemów przed Vistą należy zainstalować uaktualnienie CSP (Cmar Card Crypotgraphic Service Provider) Do zarządzania certyfikatami używa się Certificate Lifecycle Manager.

33 Cykl życia karty implementacja proces w którym tworzona jest aplikacji zgodna z.net np. w języku C# lub VisualBasic.NET. Po tym jak aplikacja jest zapisana przeprowadzany jest proces kompilacji do kodu pośredniego CIL / MSIL. W normalnym środowisku aplikacja w postaci skompilowanego kodu CIL jest tłumaczona na kod maszynowy poprzez maszynę wirtualną CLR. W przypadku karty elektronicznej przed załadowaniem aplikacji na kartę, kod aplikacji tłumaczony jest na.net Smart Card Framework card-resident format binarny, który wielokrotnie pomniejsza rozmiar końcowego pliku. Każdy plik w postaci binarnej ładowany na kartę musi być podpisany elektronicznie tak aby można było zweryfikować jego pochodzenia / autora.

34 instalacja po załadowaniu pliku binarnego na pamięć karty, wywoływana jest główna metoda aplikacji: public static int Main. Powoduje to rozpoczęcie instalacji tj. zarejestrowania zdalnych typów, aby umożliwić klientom zdalne wywoływanie metod aplikacji znajdujących się na karcie elektronicznej

35 wykonywanie aplikacji Framework elektronicznej karty.net cechuje model relacji typu klient serwer. Za serwer przyjmuje się kartę elektroniczną, na której aplikacje są uruchamiane zdalnie poprzez terminal (klienta). Stan wykonania aplikacji na karcie jest ciągle utrwalany co w przypadku awarii zasilania lub wysunięcia w nieodpowiednim momencie karty pozwala na przywrócenie stanu aplikacji z przed zdarzenia

36 terminacja aplikacji (zakończenie jej działania) aplikacja działająca na serwerze (karcie elektronicznej), przestaje działać w momencie jej wyrejestrowania. Można to uczynić programowo lub poprzez narzędzie Card Explorer. Po wyrejestrowaniu usługi (aplikacji) instancja aplikacji zostanie usunięta a zarezerwowane obszary pamięci zwolnione poprzez automatyczny proces garbage collector.

37 Usunięcie aplikacji z karty aby usunąć aplikację z karty elektronicznej (wymazać pliki) należy w pierwszej kolejności wyłączyć serwis. Dopiero gdy instancja aplikacji zostanie wymazana, może nastąpić fizyczne usunięcie jej z pamięci karty elektronicznej

38 Architektura karty.net System operacyjny, Aplikacje, Środowisko uruchomieniowe., Loader czyli komponent softwarowy odpowiedzialny za pobieranie aplikacji wysyłanej do karty. Jest on odpowiedzialny za: sprawdzenie czy aplikacja w języku pośrednim IL jest bezpieczna, sprawdzenie czy aplikacja (plik) jest odpowiednio cyfrowo podpisany, upewnienie się, że wszystkie typy używane w aplikacji są obecna na karcie.

39 Ważną cechą elektronicznej karty.net jest zdolność do uruchamiania aplikacji jako część pewnego większego programu, systemu za pomocą mechanizmu zdalnego Remoting. Mechanizm ten umożliwia komunikację między procesami uruchomionymi na komputerze oraz karcie elektronicznej np. na tym samym komputerze lub dwóch połączonych siecią

40 .NET Remoting Dzięki metodzie RemotingServices.Marshal, która w celu umożliwienia komunikacji między procesami, tworzone jest specjalne PROXY dla obiektu serwera. W ten sposób uzyskujemy dostęp do metod oraz typów poprzez protokół transportowy ISO Komunikacja miedzy wieloma procesami aplikacji ma miejsce poprzez wcześniej ustanowione kanały dzięki klasom APDUSerwerChannel oraz APDUClientChannel odpowiedzialne za udostępnienie API dla programisty

41 .NET Remoting Aby wskazać zdalny obiekt należy wpisać jego ścieżkę URL komputera, na którym się znajduje oraz URI do którego procesu się odwołujemy np: apdu://gemalto Reflex USB v2:2222/cardservice Aby skomunikować się z kartą którą chcemy wybrać listy musimy użyć nazw zastrzeżonych : selfdiscover, promptdialog. Dzięki temu na ekranie komputera otrzymamy okienko z możliwością wyboru uruchomionego serwisu na zdalnej maszynie (karcie.net) do której próbujemy się połączyć

42 Podsumowanie Karty współpracujące z.net JavaCard Next Nowa generacja kart (z serwerem www) PRECYZYJNE KODOWANIE i TESTOWANIE!

43 Literatura i Linki W. Effing, W. Rankl. Smart Card Handbook, 2000, John Wiley & Sons M. Molski, M. Glinkowska, Karta elektroniczna - bezpieczny nośnik informacji, 2002, Mikom home.elka.pw.edu.pl/~pnazimek alt.technology.smartcards alt.satellite.tv.europe

Karty inteligentne - programowanie i zastosowania. Piotr Nazimek

Karty inteligentne - programowanie i zastosowania. Piotr Nazimek Karty inteligentne - programowanie i zastosowania Piotr Nazimek Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej Warszawa 2005 Plan seminarium karty elektroniczne - wprowadzenie komunikacja protokoły czytniki

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB

APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB Jakub Tomczak Promotor prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska Opiekun

Bardziej szczegółowo

LEGITYMACJA STUDENCKA Z BIOMETRYCZNĄ IDENTYFIKACJĄ OSOBY W OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA OSOZ Aplet josoz

LEGITYMACJA STUDENCKA Z BIOMETRYCZNĄ IDENTYFIKACJĄ OSOBY W OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA OSOZ Aplet josoz POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA LEGITYMACJA STUDENCKA Z BIOMETRYCZNĄ IDENTYFIKACJĄ OSOBY W OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA OSOZ Aplet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH

PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH INSTYTUT INFORMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKA POZNAŃSKA MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH inż. Mateusz LESZNER Promotor:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria programowania kart inteligentnych. Piotr Nazimek pnazimek@elka.pw.edu.pl

Inżynieria programowania kart inteligentnych. Piotr Nazimek pnazimek@elka.pw.edu.pl Inżynieria programowania kart inteligentnych Piotr Nazimek pnazimek@elka.pw.edu.pl Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Warszawa 2005 Inżynieria programowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Programowanie JavaCard Marek Gosławski Przygotowanie do zajęć dokumentacja JavaCard i GlobalPlatform środowisko programistyczne karta JavaCard Potrzebne

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

Witryny i Portale Internetowe

Witryny i Portale Internetowe Witryny i Portale Internetowe TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl 03.04.2003 Co powinieneś znać? Podstawy HTML Programowanie obiektowe Programowanie

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl JAVA Tomasz Grzywacz t.grzywacz@iel.waw.pl Literatura B. Eckel "Thinking in Java", Helion, 2001 Laurence Vanhelsuwe [i in.], Programujemy w Java, t.1-2, EXIT, Warszawa 1997 Kris Jamsa, Java, MIKOM, Warszawa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Zawartość Tarnowska Karta Miejska wstęp... 2 Tarnowska Karta Miejska - struktura... 2 Karta Premium dualna - zbliżeniowa oraz stykowa dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej

Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej Sponsor główny konferencji Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej Międzyuc Legityma I Krajowa Konferencja Użytkowników Systemów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej z warsztatami

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych Doc. dr inż. Maria Chałon Ochrona i bezpieczeństwo danych TEMAT2 NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO DANYCH W dzisiejszych czasach najcenniejsza jest informacja. Dla wielu firm dane są wręcz bezcenne, a ich utrata

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Paweł Brzeziński Kamil Czyżnielewski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Platforma.NET (.NET Framework) stanowi zintegrowane, niezależne od języka programowania środowisko programistyczne służące do wytwarzania i uruchamiania aplikacji lokalnych, internetowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Mobilny klient Web Serwisów dla urządzeń ipaq Kierunek, rok studiów: Wersja 0.1-9 z dnia 27.05.2008

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Wykład 8 Użyte przykłady częściowo zaczerpnięte z książki: T. Lis: "Java - Ćwiczenia praktyczne", Helion 2004 - wszystkie można

Bardziej szczegółowo

Język programowania Java. Marek Wojciechowski

Język programowania Java. Marek Wojciechowski 1 Język programowania Java Marek Wojciechowski 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Podstawy otwartych języków programowania Język Java

Podstawy otwartych języków programowania Język Java Podstawy otwartych języków programowania Język Java Wiktor Wandachowicz Platforma Java Stworzona przez Sun Microsystems, Inc. J2SE Java 2 Standard Edition (platforma ogólnego przeznaczenia/desktop) J2EE

Bardziej szczegółowo

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC85-0410-00 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo