Na rzecz praw człowieka na morzu. Przeciwko tanim banderom i substandardowej żegludze. Kampania związków zawodowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na rzecz praw człowieka na morzu. Przeciwko tanim banderom i substandardowej żegludze. Kampania związków zawodowych"

Transkrypt

1 Biuletyn Marynarski Międzynarodowa Federacja Transportowców nr 21 /2007 Kampania związków zawodowych Na rzecz praw człowieka na morzu Przeciwko tanim banderom i substandardowej żegludze Polish

2 Halvard Aasjord Pomaganie w przetrwaniu na morzu Kampania ITF przeciwko tanim banderom Na czele działalności ITF w branży morskiej znajduje się kampania marynarzy i dokerów na całym świecie przeciwko przenoszeniu statków pod tanie bandery (FoC) dla unikania przepisów i warunków narodowych oraz związków zawodowych. Kampania ma dwie strony: politycznie ITF walczy z rządami i organami międzynarodowymi celem zapewnienia istnienia prawdziwego powiązania między właścicielem statku i banderą jaką nosi; związkowo afilianci ITF walczą o ustanowienie możliwych do zaakceptowania minimalnych wynagrodzeń i norm socjalnych na wszystkich statkach FoC. Oznacza to, że związki w kraju, z jakim statek jest kapitałowo związany muszą ustalać warunki, które osiągają co najmniej poziom ustalony przez Komitet Uczciwych Praktyk ITF wspólny organ marynarzy i dokerów nadzorujący kampanię związkową. Ponadto, marynarze muszą należeć do związku z ITF, albo do Specjalnego Wydziału Marynarskiego ITF, o ile taki związek nie istnieje. W ostatnich latach ITF wynegocjowała międzynarodowy układ zbiorowy ze znaczną i rosnącą grupą operatorów statków w ramach Międzynarodowego Forum Negocjacyjnego (IBF); który zapewnia porównywalne normy, lecz przy większej elastyczności. Marynarze wynajęci do pracy na statkach FoC otrzymują często surowe polecenia zakazujące kontaktowania się z ITF. Niektórzy z nich muszą podpisywać kontrakty, w których przyjmują na siebie takie zobowiązanie. Istnieją nawet tacy pracodawcy, którzy podpisują układ ITF a potem oszukują swoje załogi wypłacając im niższe wynagrodzenia praktyka ta znana jest jako podwójna buchalteria. Marynarze na statkach FoC mający problemy z wynagrodzeniami i warunkami, albo jakiekolwiek inne skargi dotyczące sposobu ich traktowania, mogą albo skontaktować się z ITF bezpośrednio ( patrz nasze adresy i numery na stronie 21), albo z jednym z naszych inspektorów znajdujących się w portach całego świata (patrz mapa na środkowych stronach i szczegóły na odwrocie mapy).

3 Biuletyn Marynarski nr 21/ W skrócie Przegląd wiadomości, włącznie z kampanią przeciwko tanim banderom i substandardowej żegludze Prawa człowieka na morzu Dlaczego marynarze i rybacy należą do najbardziej narażonych i wyzyskiwanych grup pracowników 20 Nie można się ukryć Lista kontrolna tanich bander Inspektorzy ITF 4-stronicowa wkładka z przewodnikiem o kontaktach z ITF 25 Informacje Equasis, darmowa usługa informacyjna on line na temat statków, plus porada w.s. akcji protestacyjnych Fakty i liczby Tabela floty światowej Pamiętnik Tydzień w życiu zdegustowanego marynarza polskiego Porady kontraktowe Przeczytajcie przed zaokrętowaniem HIV/Aids Przeciwko ścianie milczenia Podaż siły roboczej Czy Filipińczycy mogą sprostać globalnemu popytowi? 37 Dokerzy Mord w Gwatemali Akcja protestacyjna 30 godzin walki o uczciwe wynagrodzenia Dobre zdrowie Znaczenie ćwiczeń Powiernictwo Marynarskie ITF Pomaganie w utrzymaniu kontaktów 43 Potrzebna pomoc? Darmowa linia pomocy telefonicznej dla marynarzy Opublikowano w marcu 2007 przez Międzynarodową Federację Transportowców (ITF) 49/60 Borough Road, London SE1 1 DR, United Kingdom Telefon : +44(20) Fax: +44(20) Website: Dalsze egzemplarze Biuletynu Marynarskiego (w j. angielskim, arabskim, chińskim, niemieckim, indonezyjskim, japońskim, polskim, rosyjskim, tagalog, hiszpańskim i tureckim) dostępne są od ITF pod powyższym adresem EDYCJA POLSKA: Wydawca OPCJA Gdańsk, ul. Podleśna 25 Tłumaczenie i konsultacja: Jacek Cegielski Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność ISSN Foto na okładce: Portpictures.nl Zdjęcia na stronach 2, i 43 (różnych autorów) pochodzą z konkursu fotograficznego Norweskiego Dyrektoratu Morskiego z roku 2005 Powyżej: Członkowie załogi statku Coral Sea z inspektorem ITF Adrian'em Mihalcioiu w rumuńskim porcie Konstanca Patrz artykuł na str. 11.

4 Międzynarodowa Federacja Transportowców Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) jest federacją w skład której wchodzi więcej niż 600 związków zawodowych z ponad 135 krajów, zrzeszających około 5 milionów pracowników. Założona w roku 1896, zorganizowana jest w sześciu sekcjach branżowych: marynarzy, kolejnictwa, transportu drogowego, lotnictwa cywilnego, portów, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa i usług turystycznych. Reprezentuje transportowców na poziomie światowym i promuje ich interesy poprzez globalne prowadzenie kampanii i solidarność. ITF jest jedną z 10 Globalnych Federacji Związkowych związanych z Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych (MKZZ) i częścią grupy Związków Globalnych. Obsługa ładunków Filipiński marynarz zginął w holenderskim porcie Filipiński marynarz został śmiertelnie przygnieciony 8-tonowym kontenerem na statku pod banderą Antigua i Barbuda zacumowanym w holenderskim porcie Rotterdam. Tragedia wydarzyła się w styczniu 2007, w trakcie mocowania ładunku przez załogę. Filipiński marynarz, Glenn Cuevas, był zatrudniony przez znajdującą się na Cyprze firmę Marlow Navigation. Wg holenderskiego związku FNV Bondgenoten, do wypadku na statku Eucon Leader, stanowiącym własność niemieckiej spółki Bernd Becker KG, doszło kiedy był on zacumowany przy Rotterdam Shortsea Terrminal. Statek objęty był układem zbiorowym zapobiegającym obsłudze i mocowaniu ładunku przez marynarzy, bez skontaktowania się z miejscowym związkiem dokerów i zrzeczenia się przezeń wykonywania takich prac do czego nie doszło. Związek przy wielu okazjach przypominał zarządzającemu statkiem o klauzuli dotyczącej obsługi ładunków, bez skutku. Związek postanowił przystąpić do akcji gdyby sprawa nie została rozwiązana. Tymczasem ITF wezwała spółkę do zagwarantowania, że zarządzający statkiem mają świadomość swych zobowiązań wynikających z układu IBF. Frenk Leys, Sekretarz Dokerów ITF, skomentował: Marynarze i tak cierpią już z powodu stresu i zmęczenia ze względu na wydłużony czas pracy. Jeśli, oprócz tego, zmusza się ich do prac tradycyjnie i historycznie wykonywanych przez dokerów mocowania i zabezpieczania kontenerów znacznemu zwiększeniu ulega ryzyko takich tragedii. ITF udzieli pomocy rodzinie Cuevas a w uzyskaniu odszkodowania od spółki. Rokowania zbiorowe Indyjskie związki odzyskały spore zaległe wynagrodzenia Indyjskim związkom zawodowym po zagrożeniu akcją strajkową udało się wynegocjować znaczące zaległości płacowe dla swych członków zmuszając armatorów do wycofania się. Afiliant ITF, Narodowy Związek Marynarzy Indii oraz Forward Seamen s Union of India domagały się aby szeregowi marynarze i

5 W skrócie podoficerowie otrzymali zaległe godziwe wynagrodzenia i udziały w zyskach armatorów. Marynarze doznali strat w wyniku znacznego opóźnienia w zawarciu układu zbiorowego i otrzymywali jedynie tymczasowe wynagrodzenie zapomogowe w kwocie do Rs (23 USD) dla szeregowych i Rs (43 USD) dla podoficerów. Mimo negocjacji związków z Narodowym Zrzeszeniem Armatorów Indii (INSA) pod koniec kwietnia, dopiero zagrożenie akcją strajkową na wszystkich statkach pod banderą Indii w dniu 29 sierpnia 2006 spowodowało ustępstwo pracodawców. ITF przyjęła na swym Kongresie w Durbanie, RPA, w sierpniu 2006, rezolucję popierającą akcję strajkową. Sekretarz Generalny David Cockroft wezwał też INSA do wcześniejszego zawarcia układu zbiorowego ze związkami. INSA zgodziła się teraz przyznać zaległości płacowe w kwocie Rs 1400 (30 USD) miesięcznie dla marynarzy szeregowych i Rs dla podoficerów. Wypłaty tych kwot niezależne są od tymczasowych zasiłków, jakie marynarze dotąd otrzymali i będą datowane wstecz w celu objęcia okresu, w którym nie obowiązywał układ zbiorowy. Rosja Ostatecznym celem jeden związek Przedstawiciele dwóch rosyjskich związków zawodowych uzgodnili, że drogą na przyszłość jest integracja w jeden związek. Członkowie władz afilianta ITF, Związku Marynarzy Rosji (SUR) oraz Związku Zawodowego Pracowników Transportu Wodnego Rosji (WTWUR) spotkali się w grudniu 2006 w St.Petersburgu, Rosja. W wyniku dyskusji na temat działalności związkowej i przyszłości ruchu związków zawodowych strony doszły do konkluzji, że istnieje potrzeba powołania jednego związku zawodowego, tak dla marynarzy, jak i pracowników transportu wodnego i uzgodniły integrację. Stworzono wspólną grupę roboczą w celu przygotowania projektów i opracowania szczegółów integracji. Grupa przystąpi do pracy w niedalekiej przyszłości. Strony uzgodniły powierzenie zadań koordynacyjnych Mikhaił owi Lyukhov owi, koordynatorowi ITF w Rosji i WNP. Zaległe wynagrodzenie Dodatkowe USD wynagrodzeń dla Filipińczyków Filipińska załoga statku Evangelistria pod banderą panamską celebruje zabezpieczenie jej przez ITF USD zaległych wynagrodzeń we wrześniu Masowiec wyznaczono do inspekcji w Liverpoolu, UK, po tym, jak na innym statku należącym do tej samej greckiej spółki stwierdzono wcześniej zaległości w wynagrodzeniach załogi na kwotę ok USD. Inspektor ITF Tommy Molloy stwierdził, że załoga Evanlelistria była systematycznie oszukiwana. Oprócz gotówki do rąk, marynarze otrzymali także podpisane listy gwarancyjne stwierdzające, że nie zostaną podjęte przeciwko załodze żadne działania po powrocie na Filipiny. 5

6 Sekretarz Generalny ITF David Cockroft, który przewodniczył zebraniu, zaoferował potwierdzenie porozumienia dwóch przywódców, V.Kepp a i I.Pavlov a, przez przyjazny uścisk dłoni komentując: Jesteśmy dzisiaj świadkami historycznego wydarzenia. Podjęliście decyzję o najwyższym priorytecie w sprawie zjednoczenia. Przyniesie ona długofalowe korzyści wszystkim: marynarzom i pracownikom transportu wodnego. Kodeks ISPS Nowy system raportowania w.s. schodzenia na ląd Państwa, które uniemożliwiają marynarzom schodzenie na ląd, ignorując założenia kodeksu bezpieczeństwa, jaki wszedł w życie w roku 2004, staną się celem nowego systemu raportowania ITF. System, który wkrótce zostanie wprowadzony, przewiduje zwrócenie się do Inspektorów ITF aby odnotowywali przypadki odmawiania marynarzom możliwości schodzenia na ląd albo uniemożliwiania im opuszczania statku. Pomoże to stworzyć wyczerpującą bazę informacji, w oparciu o badania ITF z roku 2005 w sprawie wpływu surowszych środków bezpieczeństwa nakreślonych w Międzynarodowym Kodeksie Bezpieczeństwa Statku i Urządzeń Portowych (ISPS). Około 58% związków marynarskich będących respondentami potwierdziło przypadki odmawiania zejścia na ląd. Szczególne problemy związane były z portami w USA. Było tak mimo faktu, iż ISPS wyraźnie przewiduje, że państwa powinny odpowiednio wziąć pod uwagę potrzebę marynarzy w zakresie schodzenia na ląd i dostępu do lądowych udogodnień socjalnych, włącznie z opieką medyczną. Jon Whitlow, Sekretarz Sekcji Marynarzy ITF, powiedział: polepszenie bezpieczeństwa w sektorze morskim wdrażane musi być w sposób zabezpieczający prawa człowieka wśród marynarzy. Obejmuje to gwarancję ich zdolności schodzenia na ląd. Nowy system raportowania pokaże zakres problemu i pomoże nam zagwarantować, że Kodeks ISPS i inne środki związane z ochroną bezpieczeństwa są odpowiednio wdrażane. Seszele Porzucona załoga wygrywa roszczenie o zaległe wynagrodzenia 18-osobowa załoga, porzucona w porcie na Seszelach, w sierpniu 2006 zgłosiła roszczenie 6 W skrócie o zaległe wynagrodzenie, podtrzymane decyzją sądową, dzięki interwencji ITF. Członkowie załogi na statku towarowym Al Manara pod banderą St.Kitts i Nevis, porzuceni zostali w lutym 2006 w Port Victoria. Pozostawieni zostali bez żywności i wody, po tym, jak statek, mający problemy z silnikiem, po 18-dniowym dryfowaniu został ostatecznie odholowany przez władze Seszeli do portu. Statek, z ładunkiem węgla stanowiący własność Irakijczyka żyjącego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, odbywał podróż z Somalii do Dubaju. Jego załoga składała się z marynarzy z wielu krajów, w tym Etiopii, Indii i Sudanu. Właściciel, z którym skontaktowała się ITF, okazał się być niezainteresowany warunkami socjalnymi załogi. Jednak, przy pomocy Duszpasterstwa Ludzi Morza (AOS) oraz ITF, podstawowe potrzeby załogi zostały spełnione. Międzynarodowy rejestr statków St.Kitts i Nevis, państwa bandery, zgodził się po naciskach ITF przeznaczyć dotację na rzecz AOS. W czerwcu 2006 przy pomocy ITF, która wyznaczyła prawnika do działania w imieniu Należy pogratulować załodze odważnej postawy w zagrożeniu ogromnymi grzywnami a nawet wyrokami więzienia. marynarzy, załoga zgłosiła roszczenie o zaległe wynagrodzenia.18 sierpnia sąd na Seszelach przyznał załodze łącznie USD zaległych wynagrodzeń. Większość załogi została natychmiast repatriowana, dwaj jej członkowie pozostali na statku do czasu jego sprzedaży wycenionej na USD pod koniec września Zaległe wynagrodzenia zostaną wypłacone z zysku. Australia Umowa o miejsca pracy w sporze dotyczącym przeflagowania Spór, do jakiego doszło w lipcu 2006, związany ze zwolnieniem marynarzy w wyniku planowanego przeflagowania australijskiego statku, zakończył się porozumieniem. Australijska załoga statku towarowego Stolt Australia przeprowadziła akcję protestacyjną przeciwko propozycji przejęcia jej miejsc pracy przez tańszą siłę roboczą z zagranicy i przeflagowania statku pod tanią banderę raju podatkowego Kajmanów. Tymczasem porozumienie wynegocjowane między Stolt i afiliowanym w ITF Morskim Związkiem Australii (MUA), przewidujące wycofanie statku z Australii na suchy dok w Singapurze, zachowuje zatrudnienie australijskiej załogi do czasu jej repatriowania z Singapuru. Zostanie ona ponownie zatrudniona we flocie australijskiej poprzez przedsiębiorstwo zarządzające statkiem ASP Ship Management Pty Ltd. Zrezygnowano z postępowania sądowego i z kar grzywny wobec członków załogi, jakie możliwe były na podstawie nowego prawa o stosunkach pracowniczych. Uzgodniono także szereg innych kluczowych obszarów, włącznie z zobowiązaniem się Stolt do współpracy z MUA, Australijską Radą Związków Zawodowych i z ITF celem stworzenia strategii dalszego udziału w australijskiej branży żeglugowej w przyszłości; statków z australijską licencją i obsadą. Paddy Crumlin, Sekretarz Narodowy MUA, Wiceprezydent ITF i Przewodniczący Sekcji Dokerów ITF skomentował to następująco: Należy pogratulować załodze odważnej postawy w zagrożeniu ogromnymi grzywnami a nawet wyrokami więzienia, jakie wynikają z nowego prawa przemysłowego rządu Howarda. Opowiedziała się ona za australijską żeglugą i australijskimi marynarzami uzysku-

7 Justin Tallis/reportdigital.co.uk Zdrowie i bezpieczeństwo ITF wzywa pracodawców i rządy do zajęcia się problemem zmęczenia Raport Centrum Psychologii Zawodowej i Zdrowotnej Uniwersytetu Cardiff przyłączył się do niepokojącego portretu branży morskiej, gdzie zmęczenie zagraża załogom, statkom i środowisku. Zamówiony przez ITF raport Właściwa obsada załogowa a zmęczenie marynarzy: perspektywa międzynarodowa zaprezentowany został Komitetowi Norm Szkolenia i Pełnienia Wacht (STW)Międzynarodowej Organizacji Morskiej, w Londynie, w styczniu 2007 roku. Raport ujawnia, jak daleko w tyle, w porównaniu z innymi branżami, znajduje się żegluga, w zakresie zajmowania się problemem. Poszerza on perspektywę ostatnich badań poprzez sprawdzenie badań międzynarodowych i sposobów, w jakie inne sektory transportu podchodzą do problemu. Stwierdza on wyraźne dowody istnienia zmęczenia morskiego, a jednak branża nie chce zainwestować środków w monitorowanie i zapobieganie. Raport odnotowuje, że na przykład w lotnictwie cywilnym, czas lotu regulowany jest przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego, przy ograniczeniu wynoszącym od 70 do 100 godzin lotu w okresie miesiąca (czas ten różni się w zależności od przepisów różnych krajów); w porównaniu z 98 godzinami pracy tygodniowo, na jakie zezwalają przepisy morskie. Raport zamówiony został przez ITF, jako część kampanii przeciwko zmęczeniu na morzu, jaką zainaugurowano w sierpniu 2006 roku. ITF koncentruje się na potrzebie nowych uregulowań dla zajęcia się problemem zmęczenia na morzu oraz zaniżonej obsady załogowej, jaka w znacznej mierze jest tego powodem. Celem jest przekonanie dostatecznej ilości rządów do potrzeby działania poprzez IMO. Rozczarowanie Inaugurując inicjatywę, Asystent Sekretarza Sekcji Marynarzy, John Bainbridge, stwierdził iż ITF jest niezmiernie rozczarowana sposobem egzekwowania istniejących przepisów, zwłaszcza gdy więcej krajów uznaje obecnie, że zmęczenie stanowi główny czynnik wypadków morskich. Najbardziej oczywistymi przykładami nierealistycznej obsady załogowej prowadzącej do zmęczenia są dwu- i jednoosobowe systemy wacht na mostku, powiedział. Liczne kompanie mają świadomość problemów marynarzy powodowanych zwiększonym obciążeniem pracą i szybszymi nawrotami, dodał. Jednak, niestety, zbyt liczne państwa bandery i firmy żeglugowe zignorowały te naciski na marynarzy i określają poziom obsady załogowej na podstawie względów konkurencyjnych. Wezwał afiliowane związki do przesyłania ITF szczegółów o wypadkach i obrażeniach marynarzy w wyniku zmęczenia. Zgodnie z zamówionym przez ITF raportem, dokonano niewielkiego postępu w zakresie regulowania i egzekwowania czasu pracy w branży. Dzieje się tak mimo długich okresów przebywania poza domem i wyraźnych zagrożeń dla zdrowia marynarzy oraz związków występujących między zmęczeniem i wypadkami. Zaniepokojenie Raport naświetla także niepokojące zjawisko fałszywych rejestrów, poprzez co wywiera się naciski na marynarzy zagrażając bezpieczeństwu i zdrowiu na statku. Raport nawołuje do holistycznego podejścia do zmęczenia morskiego, zachęcając do tworzenia statkowej kultury bezpieczeństwa wspartej realistycznymi poziomami obsady załogowej oraz do solidniejszego podejścia do regulacji. Komentując wyniki badań, John Bainbridge powiedział: Raport ten potwierdza co już wcześniej znaliśmy. Marynarze pracują rutynowo w wydłużonym czasie, narażając siebie i środowisko morskie. Czas powstrzymać narażanie marynarzy i zacząć uczyć się na przykładach najlepszej praktyki z innych branż. Właściwa obsada załogowa a zmęczenie marynarzy: perpsektywa międzynarodowa dostępny jest na stronie internetowej ITF po kliknięciu na Related Dockuments pod adresem: Zbyt liczne państwa bandery i firmy żeglugowe ignorują negatywne naciski na marynarzy i określają poziomy obsady w oparciu o względy konkurencyjne. 7

8 Żegluga wycieczkowa Kosztowne zawinięcie do holenderskiego portu Właściciele wycieczkowca Mona Lisa (na zdjęciu powyżej) długo nie zapomną pierwszego i jedynego zawinięcia do portu wycieczkowego Amsterdam w Holandii, w roku Podczas rutynowej inspekcji przez koordynatora ITF w Rotterdamie, Ruud a Touwen a, stwierdzono, iż mający zastosowanie układ wycieczkowy ITF zawarty między greckim związkiem marynarzy PNO i armatorem nie był honorowany. Załoga w dziale pokładowym i maszynowym składająca się głównie z Indonezyjczyków i Filipińczyków otrzymywała zaledwie jedną trzecią należnych wynagrodzeń. W przypadku starszego marynarza była to kwota 575 USD miesięcznie; zamiast USD, jak to przewidywał układ. Skontaktowano się natychmiast z zarządem oraz z PNO i złożono roszczenie w imieniu 52 marynarzy. Łączna kwota Roszczenie opiewało łącznie na USD, za jedynie kilka miesięcy, z wyłączeniem uprawnień urlopowych, jakie powinny być przyznane pod koniec kontraktu. Zostało zrealizowane po dwóch tygodniach w niemieckim porcie Cuxhaven, w obecności Touwen a. Statek czarterowany jest przez Holiday Kreutzfahrten z Niemiec i w miesiącach letnich pływa po Bałtyku i wzdłuż brzegów norweskich. jąc obszerne zainteresowanie mediów, społeczności i wsparcie polityczne. Ilość statków pod banderą australijską zmniejszyła się niemal o połowę pod rządami Howard a, z 78 do 52, średnio dwa statki rocznie przechodzą do rejestrów tanich bander. Kampanie Starania o lepsze warunki na statkach europejskich ITF i ETF zainaugurowały ważną kampanię zajmującą się kiepskimi warunkami pracy i dyskryminacją, jakich doświadczają marynarze na statkach europejskich. Kampania została ogłoszona w listopadzie 2006 w czasie europejskiej konferencji promowej w Brukseli, w której wzięli udział związkowcy z 17 krajów, a także pracodawcy, funkcjonariusze Komisji Europejskiej oraz członkowie Parlamentu Europejskiego. Zebrali się oni aby omówić niepewną przyszłość sektora promowego UE. Sekretarz Konfederalny Europejskiej Konfederacji Zw. Zawodowych, Joel Decaillon, szereg eurodeputowanych i innych twórców polityki wyraziło swe pełne poparcie dla inicjatywy. Naświetlając główny cel kampanii, delegaci omówili dyskryminujące wynagrodzenia na niektórych statkach pod banderami UE, zagrożenie utraty bazy umiejętności morskich UE oraz możliwość zagwarantowania godziwych warunków pracy jedynie wówczas, gdy marynarze włączeni zostaną do większości regulacji socjalnych obejmujących pracowników lądowych. Po alarmowaniu polityków przy licznych okazjach na temat wpływu zatrudniania tymczaso- 8 Biuletyn Marynarski ITF 2007 wego na warunki pracy marynarzy europejskich, związki zawodowe straciły cierpliwość. Jeśli nie powiodło się podejście łagodne, rozpatrzymy przyjęcie ostrzejszego podejścia, stwierdził Eduardo Chagas, Sekretarz Generalny ETF. Musimy pozbyć się koncepcji marynarzy, jako obywateli trzeciej kategorii. Morze Bałtyckie Nalot inspekcyjny wynagrodzony płacami załóg Przeprowadzono inspekcje 200 statków, podpisano trzy układy zbiorowe i wypłacono załogom USD zaległych wynagrodzeń podczas Bałtyckiego Tygodnia Akcji ITF w dniach 9-13 października Ubiegłoroczny tydzień kampanijny na Bałtyku odbył się pod hasłem Zachować czystość Bałtyku!. Miał on na celu zajęcie się substandardową żeglugą i wzmocnienie organizacji związkowej, a wzięli w nim udział afilianci ITF z 9 krajów: Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. Zespoły składające się z przedstawicieli różnych narodowości oraz zarówno dokerów, jak i marynarzy przeprowadzały inspekcje. Centrum koordynacyjne powołano w Tallinnie, Estonia, a odpowiadało ono za publikowanie regularnych raportów i informacji. Zespoły inspekcyjne przeprowadzały średnio 40 inspekcji każdego dnia, co było solidną pracą, powiedział Jaanus Kuiv Inspektor ITF w Estonii. Skuteczna komunikacja ze strony Inspektorów i współpraca z centrum koordynacyjnym doprowadziły do bardzo dobrego i zakończonego powodzeniam wydarzenia. Indie Marynarze odzyskują 21 mln USD na fundusze emerytalne Po 4-letniej bitwie tysiące marynarzy odzyska 21 mln USD funduszy emerytalnych, utraconych w wyniku oszustwa. Afiliant ITF Narodowy Związek Marynarzy Indii oraz Forward Seamen s Union of India prowadziły kampanię o zwrot pieniędzy do Marynarskiego Funduszu Zapomogowego. Fundusz, na jaki składali się marynarze, ma pomagać pracownikom po przejściu na emeryturę. Jednak w maju 2002 ujawniono, że pieniądze zostały sprzeniewierzone, a Komisarza funduszu aresztowano i oskarżono. W listopadzie 2006 rząd Indii ugiął się ostatecznie wobec zdecydowanej kampanii związkowej i nacisków ITF Sekretarz Generalny ITF David Cockroft omawiał tę sprawę z rządem Indii wyrażając zgodę na zwrot pieniędzy. Mahendra Sharma, Asystent Sekretarza Regionalnego ITF Azji/Pacyfiku, skomentował: Przywrócenie pieniędzy w funduszu zapomogowym jest wyraźnym zwycięstwem indyjskich marynarzy. Ostatecznie opłaciła się zdecydowana kampania prowadzona przez oba związki. Argentyna Zwycięstwo pracowników na statku-kasyno Opłaciła się długotrwała walka związków morskich o reprezentowanie pracowników na argentyńskim statku-kasyno. Ostatecznie uznano pracowników za marynarzy i zezwolono im na przystąpienie do związku.

9 W skrócie Afiliowany z ITF Sindicato de Obreros Maritimos (SOMU) walczył o prawo do reprezentowania marynarzy szeregowych zatrudnionych na Estella de la Fortuna, stanowiącym własność Casino Buenos Aires SA, wchodzącego w skład hiszpańskiej firmy wielonarodowej CIRSA. Negocjacje z pracodawcą doprowadziły ostatecznie w maju 2006 do porozumienia zezwalającego pracownikom na reprezentowanie przez SOMU, oraz dającego im takie same warunki pracy i płac, jakie dotyczą marynarzy. Poprzednio reprezentowani byli przez związek nie-morski, który zgodził się na warunki znacznie poniżej pułapu międzynarodowego dotyczącego marynarzy. W kwietniu 2005 Konferencja Sekcji Marynarzy ITF w Rio de Janeiro przyjęła rezolucję nadzwyczajną wspierającą SOMU i jego starania o uznanie pracowników za marynarzy. ITF wezwała też rząd argentyński do przyznania pływającym na statkach-kasynach marynarzom szeregowym takiego samego statusu, jakim cieszą się inni marynarze oraz promowania rokowań między SOMU i Casino Buenos Aires SA. Ponadto, wezwano afiliowane w ITF związki marynarzy do podjęcia akcji solidarnościowej, polegającej na przesyłaniu listów popierających do argentyńskiego ministra pracy. Enrique Omar Suarez, Sekretarz Generalny SOMu, skomentował: Dzięki wsparciu związków morskich, Generalnej Konfederacji Pracy, Argentyńskiej Konfederacji Transportowców z jednej strony i bezcennemu wsparciu ITF w kwestii naszej skargi, trwająca sześć lat walka dobiegła końca. Negocjacje finalizujące układ zbiorowy zakończone zostaną w najbliższych tygodniach. Akcja solidarnościowa Zwycięskie podziękowanie filipińskiej załogi za wsparcie dokerów Filipińska załoga wygrała ponad USD zaległych wynagrodzeń po tym, jak akcja strajkowa w porcie USA doprowadziła do zwycięstwa. Portowi dokerzy amerykańscy poparli strajk przez odmowę przekraczania linii pikietowej marynarzy. We wrześniu 2006, 18 filipińskich marynarzy na panamskim statku Endless przystąpiło do 4-dniowego protestu strajkowego w porcie Long Beach, Kalifornia, w związku z zaległymi wynagrodzeniami. Członkowie afilianta ITF, International Longshore and Warehause Union (ILWU), reprezentującego ponad dokerów amerykańskich, oraz cała społeczność morska w portach Los Angeles i Long Beach wsparli protest. Członkowie ILWU pracujący w Long Beach uhonorowali także linię pikietową poprzez odmowę obsługi masowca. Według Inspektora ITF Stefan a Mueller- Dombois, grecki armator statku naruszył warunki układu zbiorowego ITF, obejmującego marynarzy. Po weekendzie pełnych napięcia negocjacji poinformowano, że armator zgodził się wypłacić załodze USD i dokonać jej repatriacji, obiecując nie umieszczać marynarzy na czarnej liście. Frank Leys, Sekretarz Sekcji Dokerów ITF, stwierdził: Dokerzy będą zawsze udzielali pomocy marynarzom. Zrobiliśmy to tym razem i zrobimy zawsze gdy będziemy musieli. Stephen Cotton, Sekretarz Specjalnego Wydziału Marynarskiego ITF, dodał: Solidarność dokerów stanowi istotę kampanii ITF przeciwko tanim banderom. Ich wsparcie wprowadziło ogromną różnicę, pomagając marynarzom uzyskać pieniądze, jakie się im prawnie należały. ITF w akcji Ponad USD dla niedopłaconej załogi Około 28 członków załogi panamskiego chemikaliowca Nicos A (z lewej) świętuje po zapewnieniu im przez ITF USD zaległych wynagrodzeń. Gdy statek zawinął do argentyńskiego portu San Lorenzo, Inspektor ITF Rodolfo Vidal odkrył, że marynarze byli niedopłacani. ITF stwierdziła wypłacanie dyskryminujących wynagrodzeń obywatelom czterech narodowości na statku (Filipińczykom, Rosjanom, Cejlończykom i Ukraińcom), oraz że w pewnych przypadkach wynagrodzenia były znacznie niższe od stawek minimalnych przewidzianych przez Międzynarodową Organizację Pracy. 9

10 Jordania Dzięki wsparciu dokerów marynarze otrzymują należne płace Działalność solidarnościowa dokerów w jordańskim porcie przyniosła marynarzom sporą kwotę zaległych wynagrodzeń. Załoga składająca się z 15 Arabów, Ukraińców i Łotyszów uzyskała USD, po tym gdy członkowie afiliowanego z ITF Związku Portowców Jordanii zareagowali na wezwanie o pomoc marynarzy ze statku Magic Swan we wrześniu 2006 roku. Wznieśli oni alarm w egipskim Port Saidzie kierując się szczegółami kontaktowymi z Biuletynu Marynarskiego. Zawinięciu statku do jordańskiego portu Akaba towarzyszył strajk dokerów, którzy odmówili wyładowania statku i uzupełnienia paliwa, do czasu wypłacenia marynarzom należności. Błyskawiczna reakcja dokerów stwierdził przewodniczący Związku Portowców Mohammed Khraisat była bezpośrednim wynikiem udziału członków w seminarium ITF na temat tanich portów, które podkreśliło znaczenie działań solidarnościowych. Bilal Malkawi, z Biura Świata Arabskiego ITF, skomentował: Działalność ITF w regionie pomaga stworzyć możliwości związkowe do angażowania się na poziomie globalnym poprzez takie właśnie działania solidarnościowe. W skrócie MOP Wezwanie do ratyfikacji nowej Konstytucji morskiej ITF wzywa państwa do ratyfikowania konwencji mogącej znacznie poprawić warunki pracy marynarzy. Konwencja Pracy na Morzu 2006, przyjęta przez Międzynarodową Organizację Pracy, z chwilą jej wdrożenia przez państwa członkowskie MOP poprzez włączenie do praw krajowych, służyć będzie jako wyczerpująca i egzekwowalna Konstytucja dla marynarzy. Szereg spotkań wysokiego szczebla z rządami w trakcie których ITF odgrywa aktywną rolę w celu przyspieszenia ratyfikacji, ma miejsce na całym świecie. Konwencja wzmocni uprawnienia funkcjonariuszy kontroli państwa portu do zatrzymywania statków z powodu niezadowalających warunków pracy i życia ich załóg. W oparciu o jej postanowienia, kapitan statku będzie musiał być w stanie przedstawić certyfikat wydany przez państwo bandery i potwierdzający, że pracodawca przestrzega uzgodnionych norm pracy; wymagany będzie też dowód, że marynarze otrzymują wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, oraz, iż zapewnia się im co najmniej 10 godzin odpoczynku dziennie (77 godzin odpoczynku tygodniowo). Konwencja zawiera specyficzne wymagania w zakresie pomieszczeń mieszkalnych, włącznie z rozmiarami kabin i normami ogrzewania oraz wentylacji. Uprawnia marynarzy do należytej opieki medycznej oraz do repatriacji, na przykład w sytuacji choroby, obrażeń lub niewypłacalności armatora. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, konwencja wejdzie w życie w ciągu kilku najbliższych lat. Powiernictwo Marynarskie ITF Zaczynają się prace nad nowym ośrodkiem w Sierra Leone Miejscowi dygnitarze i przedstawiciele związków znaleźli się wśród gości uczestniczących w grudniu 2006 w ceremonii w Sierra Leone dla uczczenia rozpoczęcia prac budowlanych w nowym centrum marynarskim. Początek prac budowlanych stanowi ziszczenie dwuletniego programu Narodowego Komitetu Opieki Socjalnej Sierra Leone. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele związku, kościoła, rządu oraz władz portowych. Przy wsparciu Powiernictwa Marynarskiego ITF nowe centrum zapewniać będzie przebywającym w nim przez krótki okres marynarzom pełen zakres usług, włącznie z dostępem do internetu, barem i restauracją, a także grami oraz udogodnieniami rekreacyjnymi. Tom Holmer z Powiernictwa Marynarskiego ITF, skomentował: Centrum jest typowe dla tego co czynimy obecnie w Zachodniej Afryce dla promowania opieki 10 Biuletyn Marynarski ITF 2007 Strajk okupacyjny w Australii Filipińska załoga okazuje wdzięczność Załoga zarejestrowanego w Kuwejcie Mawasaki al Gasseem, będącego własności i eksploatowanego przez Kuwaiti Saudi Livestock, przyjeła z radością zaległe wynagrodzenia po powrocie na Filipiny po heroicznym, 8-miesięcznym strajku okupacyjnym przeprowadzonym w roku 2005 w australijskiej Adelaidzie. Sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta przez sąd federalny, który przyznał załodze wynagrodzenia i koszty repatriacji, na łączną kwotę ok USD. Większość załogi pochodziła z Cebu. Miejscowy Inspektor ITF, Joselito Pedaria, poinformował iż załoga przybyła do jego biura po odbiór należności i z radością wyraziła wdzięczność wobec ITF i Morskiego Związku Australii (MUA). Niektórzy z nich przychodzili do biura wielokrotnie by podziękować ITF i MUA, powiedział.

11 socjalnej nad marynarzami. Przy wsparciu koalicji grup zaangażowanych w branżę morską, małe budynki z udogodnieniami dla marynarzy zapewniają miły pobyt załogom przebywającym krótko w porcie. Podobne ośrodki powstały w Pointe- Noire, (Kongo), oraz San Pedro, (Wybrzeże Kości Słoniowej), a kolejne centrum powstanie w roku 2007 w Monrovii, Liberia. Zaległe wynagrodzenia Znacząca ugoda dla rosyjskiej załogi Długotrwały spór między łotewską firmą zarządzającą a jej rosyjską załogą przybliżył się, do rozwiązania po tym, jak marynarzom wypłacono w lutym 2007 roku zaległe wynagrodzenia. Spór zaognił się, gdy marynarze, wraz z dwoma Inspektorami ITF, zainstalowali się na panamskim statku Merchant Brilliant, usiłując uzyskać wypłatę zaległych wynagrodzeń w kwocie USD. Dwaj Inspektorzy, Ken Fleming i Bill Anderson, na życzenie załogi, pozostali na statku, jaki zakotwiczył na redzie brytyjskiego portu Heysham. Spółka ADG Shipmanagement SIA oraz załoga osiągnęły porozumienie w sprawie repatriacji i należnych wynagrodzeń po pomocy w negocjacjach udzielonej przez ITF. Nie zostało ono jednak uhonorowane zgodnie z oczekiwaniem, kiedy statek był w drodze do Heysham i właściciele, którzy przybyli na statek nie wypłacili należności załodze i zaczęli ją zastraszać. Według Ken a Fleming a, członkowie załogi odsyłani byli od Annasza do Kajfasza. Uzyskali jednak zaległe wynagrodzenia w kwocie USD, to jest mniej niż początkowa skarga, ponieważ siedmiu marynarzy wycofało swe roszczenia. ITF z zadowoleniem przyjęła decyzję czarterujących, firmy Norfolkline, polegającą na odcięciu się od zachowań ADG Shipmanagement SIA. Ken Fleming, Inspektor ITF bazujący w Dublinie, skomentował: Jest to pierwszy ważny krok na drodze do rozstrzygnięcia tego brzydkiego sporu i zapomnienia o nim. Następnym krokiem będzie wysłanie wszystkich członków załogi do domu. Akcja protestacyjna Solidarność na Morzu Czarnym Pochodząca z Ekwadoru załoga bahamskiego Coral Sea cieszy się z sukcesu osiągniętego po akcji strajkowej w rumuńskim porcie Konstanca w związku z wynagrodzeniami, warunkami i nieuczciwym traktowaniem. Po pięciodniowym wstrzymaniu się od pracy w listopadzie 2006 roku przy użyciu ciężarówek blokujących nabrzeże marynarze otrzymali należności za przepracowane nadgodziny oraz list gwarancyjny dotyczący akcji i obietnicę poprawy wyżywienia dokonano także wymiany kapitana i starszego mechanika Załoga, na zdjęciu powyżej, była szczególnie wdzięczna za wsparcie udzielone przez związki rumuńskie i Inspektora ITF, Adrian a Mihalcioiu. 11

12 Kampania przeciwko tanim banderom i substandardowej żegludze: fakty i liczby za rok 2006 Załogi ponad statków floty światowej były w ciągu 2006 roku w jakiejś formie kontaktu ze Specjalnym Wydziałem Marynarskim i jego zespołem Inspektorów. Inspektorzy odwiedzili łącznie statków w ciągu 2006 roku w porównaniu z w roku poprzednim. Kampania ITF doprowadziła do odzyskania mln USD zaległych wynagrodzeń i odszkodowań. 84% inspekcji przeprowadzono na statkach pod tanimi banderami, zwracając szczególną uwagę na statki o kiepskich notowaniach. Ilość marynarzy objętych układami zbiorowymi ITF wyniosła w 2006 roku Łącznie statków pod tanimi banderami objętych jest układami ITF a w ciągu 2006 roku podpisano nowych układów w 36 krajach. ITF dysponuje 129 Inspektorami w portach 42 krajów na całym świecie. W ciągu 2006 roku, członkowie afiliowanych z ITF związków zawodowych i załogi statków pod tanimi banderami podjęli działania związkowe dla poparcia kampanii ITF w 23 krajach na czterech kontynentach.

13 W skrócie Solidarność globalna Zapewniono układ dla floty chilijskiej Niemieccy dokerzy pikietują statek eksploatowany przez CSAV. Patrz Zapewniono układ dla floty chilijskiej. Kampania ITF, mająca swoją kulminację w miesiącu intensywnych działań na trzech kontynentach, zapewniła nowe układy pracy dla 19 statków eksploatowanych przez chilijską spółkę Campania Sudamericana de Vapores (CSAV). Inicjatywa ITF z listopada i grudnia 2006 roku doprowadziła do 40% zwiększenia przez ITF objęcia marynarzy we flocie CSAV pod tanimi banderami. Ponad połowa tych statków głównie kontenerowce w długotrwałych czarterach od armatorów niemieckich dysponuje obecnie warunkami ITF. Związki z ITF skoncentrowały się na flocie składającej się ze 130 jednostek po tym, gdy spółka w czerwcu 2006 odmówiła przyjęcia norm minimalnych dla załóg na swych czarterowanych statkach. Statki stanowiące własność CSAV są albo rejestrowane pod banderą narodową albo już objęte układami ITF. Działania obejmowały skoordynowaną kampanię na rzecz minimalnych norm pracy w grudniu 2006 roku realizowaną przez związki w portach Rotterdam, Hamburg, Antwerpia i Le Havre. W jej ramach dokerzy z niemieckiego związku Ver.di negocjowali z armatorem Oskar Wehr objęcie przez ITF trzech statków pod banderą Wysp Marshall a po tym, gdy CSAV Rio Baker natrafił na kampanię w Hamburgu. Członkowie holenderskiego związku FNV Bondgenoten oraz dokerzy z Ver.di opóźnili także statek Christine Schulte, pod banderą liberyjską, w Rotterdamie i w Hamburgu. Statek zmienił kurs usiłując uniknąć podobnych akcji w Antwerpii i Le Havre. Powinno to być przypomnieniem dla wszystkich czarterujących aby zagwarantowali, że statki są prawdziwie związkowo objęte. Dalsza akcja w Rotterdamie doprowadziła do układu ITF dla innego statku CSAV. W ciągu miesiąca doszło do kilku mniejszych rangą akcji protestacyjnych na Dalekim Wschodzie i obszarze Ameryk. Doprowadziły one do opóźnień takich statków jak cypryjski Libra Ecuador, przytrzymanego w Buenos Aires, oraz zarejestrowanego na Wyspach Marshall a CSAV Callao, opóźnionego w Jokohamie i Pusan. Stephen Cotton, Sekretarz Specjalnego Wydziału Marynarskiego ITF, powiedział: Była to skuteczna kampania ale, oczywiście, wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. ITF będzie naciskała na podpisanie memorandum wzywającego do objęcia wszystkich statków taką samą ochroną jak na stanowiących własność CSAV. W międzyczasie statki nie objęte będą w zainteresowaniu afiliantów ITF na całym świecie. Dodał on: Powinno to być przypomnieniem dla wszystkich czarterujących aby zagwarantowali, że statki są prawdziwie związkowo objęte. W roku 2007 przyjrzymy się innym czarterującym. Możecie mieć dostęp do bieżących informacji o ITF i działaniach związkowych dotyczących marynarzy pod: 13

14 Prawa człowieka Marynarze należą do najbardziej wyzyskiwanych i wykorzystywanych pracowników na świecie. Jednak ich losem rzadko zajmują się wpływowe media i opinia publiczna, twierdzi nowy raport ITF Co z oczu to z głowy. Co z oczu 14 Biuletyn Marynarski ITF 2007

15 to z głowy Martin Whitfield Żegluga jest pierwszą na świecie branżą globalną. Długo przed wynalezieniem nowoczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem transportowym marynarze mieli świadomość skutków globalizacji. Dla osób nie będących marynarzami przechadzka do każdego portu jest okazją do zasmakowania międzynarodowego aromatu i egzotycznych nazw wymalowanych na rufach przebywających w nim statków. Załogi są zapewne też międzynarodowe, stanowiąc mieszaninę narodowości z cudownym zróżnicowaniem kultur. Tymczasem większość marynarzy wie, iż romantyczny obraz życia na statku dumne żeglowanie od jednego gościnnego portu do drugiego jest mitem. Żegluga jest ogromnym interesem. Ponad 90% wolumenu handlu światowego przewożone jest drogą morską. Zarządzanie łańcuchem zaopatrzeniowym nie jest jedynie teorią ekonomiczną oznacza obserwowanie kontenerów od momentu opuszczenie fabryki w Chinach, do dnia ich otwarcia w Europie lub Stanach Zjednoczonych. Węgiel, ruda żelaza, stal, samochody, papier, cement, ropa i gaz krążą wokół globu dla konsumentów na całym świecie. Prawie nieuchronnie, metody i warunki pracy na statkach są głównie niewidoczne, zwracając na siebie uwagę szerszej opinii publicznej jedynie w sytuacjach poważnego wypadku lub rozległego zanieczyszczenia morza. Jednak nawet wówczas uwaga koncentruje się na dramatycznej akcji ratunkowej lub na pta- kach morskich pokrytych ropą. Tymczasem za kulisami mogą rozgrywać się przerażające sceny wyzysku, wykorzystywania i korupcji wolny rynek uwolnił ograniczone restrykcje i czasami niewiele moralności. Dokument wprowadzający, jaki ITF przygotowała na posiedzenie morskie ONZ opisał pewne problemy, z jakimi regularnie borykają się marynarze. Na przykład, odnotowano aktualnie 20 przypadków znanych ITF dot. porzuconych załóg z dala od domu. Bez wątpienia jest ich więcej na obszarach, na jakich nie istnieje ITF. Statki uległy kosztownym awariom, ich właściciele zbankrutowali, albo skumulowane długi przekraczają wartość złomu a dzieje się to w czasie boomu w żegludze. Kiedy czasy są trudniejsze, przypadków takich odnotowuje się więcej. 35-letnia przerdzewiała balia, Al Manara, zarejestrowana na karaibskich wyspach St.Kitts i Nevis, ale uprawiająca żeglugę między Somalią i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, dryfowała przez 18 dni na początku 2006 roku po uszkodzeniu maszyny i przed ostatecznym uratowaniem przez władze portowe Seszelów. Mieszana załoga z Indii, Birmy, Somalii, Iraku, Ukrainy, Sudanu i Etiopii nie otrzymywała wynagrodzeń od siedmiu miesięcy i została pozostawiona bez żywności. Przypadek taki podkreśla powszechny problem marynarzy w kłopotach ich położenie prawne jest znacznie bardziej skomplikowane niż jakichkolwiek pracowników lądowych. Od czasu II wojny światowej istnieje powszechna praktyka rejestrowania statków Za kulisami mogą rozgrywać się przerażające sceny wyzysku, wykorzystywania i korupcji. Życie na morzu odbywa się na ostrzu międzynarodowego kapitalizmu wolny rynek uwolnił ograniczone restrykcje i czasami niewiele moralności. 15

16 Prawa człowieka Brutalne traktowanie chińskich rybaków 6 chińskich rybaków zbiegło ze statku na Amerykańskim Samoa i ukrywało się przez kilka dni w górach w obawie przed złapaniem przez kapitana. Starali się uzyskać pomoc od agenta firmy ale nie otrzymali żadnej rady. Odebrano ich z posterunku policji i umieszczono ostatecznie w Ośrodku Marynarskim Pago Pago, który powiadomił ITF o losie rybaków. Mężczyźni poświadczyli ekstremalne nadużycia fizyczne wobec członków załogi Tunago 61, na jakim byli bici sporadycznie i systematycznie każdego dnia na życzenie szypra i jego brata, starszego mechanika. Szyper groził także śmiercią, twierdząc iż posiada broń i z łatwością może ich spisać co oznaczało wyrzucenie za burtę. Porwanie czy porzucenie? 9 indyjskich i ukraińskich członków załogi zbiornikowca Arabian Victory porzucono przez 45 dni bez żywności, wody i paliwa w temperaturach sięgających 40 stopni C. Powtarzające się wezwania kapitana o dostawy pozostały bez echa, podobnie jak apele o pomoc do miejscowych władz portowych i policji. Jedyna pomoc nadeszła od Misji dla Marynarza w Dubaju, która dostarczyła żywność i wodę. Ostatecznie kapitan złożył właścicielom 48-godzinne ostrzeżenie iż zamierza wypłynąć dla znalezienia schronienia w Indiach i postarał się o paliwo i zaopatrzenie od Misji. Jednak po przybyciu do Mumbaju odmówiono statkowi 16 Biuletyn Marynarski ITF 2007 zgody na zawinięcie. Armator złożył skargę utrzymując, że statek został uprowadzony przez załogę. Interwencje ITF w Kerala High Court spowodowały, że Arabian Victory mógł później zacumować w Kochi, gdzie został poddany inspekcji Straży Wybrzeża Indii i istotnie stwierdzono brak żywności i wody oraz kiepski stan zdrowia załogi. Oprócz cierpienia z powodu okropnych warunków na morzu, załoga nie była także opłacana a zaległość sięgnęła USD. Musiała walczyć o swe pieniądze z bankiem w Kuwejcie, który udzielił hipoteki statkowi na kwotę 10 mln USD i zagwarantował sobie pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń w przypadku sprzedaży. Minął ponad rok zanim załoga odzyskała swe pieniądze w wyniku sprzedaży statku. Bezwzględny wyzysk załogi 10 indonezyjskich rybaków wdarło się za płot otaczający Port Company w Port Nelson, Nowa Zelandia, starając się schronić przed wykorzystywaniem i nieludzkimi warunkami na Sky 75, 30-letnim statku rybackim zarejestrowanym w Korei. Załoga skarżyła się na słowne i fizyczne molestowanie oraz nadmiernie wydłużony czas pracy. Otrzymywała ona kiepskie wyżywienie, w tym zepsute mięso i warzywa oraz przeterminowane produkty. Oczekiwano spania po 12 w jednej kabinie, bez kocy, a dla umycia się polecono wychodzić na pokład Raport Co z oczu to z głowy, jaki opublikowany został przez ITF w roku 2006, zawiera szczegóły naruszeń praw człowieka doświadczanych przez marynarzy. Obejmuje on kilka przykładów naruszeń takich jak przypadki tutaj omówione. Pełny raport (dostępny jedynie w j. angielskim) można uzyskać elektronicznie pod: detail/2259 i korzystać z prysznica fal morskich. Na statku nie było środków medycznych ani odzieży ochronnej a załoga podała przykład jednego z rybaków, który doznał obrażenia ramienia i polecono mu kontynuować pracę bez opatrzenia. Oprócz poniżających i niewygodnych warunków pracy, załoga nie otrzymywała wynagrodzeń od czasu zaokrętowania. Każdy rybak zapłacił agencji załogowej w Dżakarcie 600USD za gwarancję uzyskania pracy. Bez wynagrodzenia ale do więzienia Załoga Capbreton 1 podjęła złą decyzję pozostając na statku po jego sprzedaży przez właścicieli francuskich nowym armatorom norweskim. Przez pierwszy rok nie otrzymywała wynagrodzeń, po czym, w lipcu 2003, statek został aresztowany na wodach nigeryjskich bez wymaganych zezwoleń i świadectw. Właściciele przekonali załogę do pozostania na statku do czasu rozwiązania sprawy ale pozostawiono ją bez regularnych dostaw żywności, wody i paliwa. Powodem pozostania na statku była próba odzyskania wynagrodzeń przed repatriacją do swych domów na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Beninie, Togo i Burkina Faso. Udało się jej zwrócić na siebie uwagę lokalnej prasy a nawet BBC. Jednak po 6 miesiącach sprawy przybrały zły obrót i załogę aresztowano, wtrącono do więzienia i oskarżono o przewożenie nielegalnego ładunku ropy z uszkadzanych ropociągów. W więzieniu, z dala od domu i bez pieniędzy, załoga musiała apelować o pomoc na leczenie a nawet na transport do i z sądu. Uwięzienie trwało 21 miesięcy, w wyników sporów prawnych przed sądami, w jakich pomocy rybakom udzielała ITF. Ostatecznie zwolniono ich w listopadzie 2005 z częścią wynagrodzeń i biletami do domu, ale bez odszkodowań lub przeprosin za niesprawiedliwe potraktowanie. Rządy terroru oprychów Załoga Salus, cumującego w Roenne, Dania, gdzie mrożono szprota do sprzedaży na rynku rosyjskim, skontaktowała się z ITF przekazując iż od czasu zaokrętowania nie otrzymuje wynagrodzeń. Dla niektórych był to okres dwóch lat. Dyrektor znajdującego się w Kaliningradzie operatora pojawił się w Roenne grożąc załodze przemocą i domagając się podpisania deklaracji przeciwko ITF. Oskarżony został on później przez policję za uderzenie Inspektora ITF. Członkowie załogi poinformowali policję, że zostali ostrzeżeni przed pojawieniem się wkrótce 2 nowych członków załogi jacy sprawią iż załoga będzie kąpać się we własnej krwi jeśli odmówi współpracy. Jeden z rybaków został pchnięty i pobity przez tych przybyszów kiedy dyrektor i ochroniarz starali się uniemożliwić mu ucieczkę. Policja znalazła go potem zamkniętego w kabinie z ustami zaklejonymi taśmą oraz rękoma skrępowanymi taśmą na plecach i nogami związanymi razem.

17 Erol Kahveci Co z oczu to z głowy w innych państwach niż te, z których pochodzą ich właściciele. Wykorzystywany przez armatorów z USA dla uniknięcia przepisów prohibicyjnych w latach 30-tych system tzw. tanich bander jest obecnie rozpowszechniony obejmując ponad połowę światowej floty. Jeden z problemów dotyczących tanich bander polega na tym, że kiedy armator nie dysponuje majątkiem w państwie bandery, nie istnieje możliwość ścigania przez to państwo jakichkolwiek przestępstw. W istocie, w szeregu krajach, w jakich rejestr statków używany jest w pierwszym rzędzie do zdobycia twardej waluty, istniejący system prawny niezdolny jest do ochrony marynarzy, którzy polegać muszą na ustawodawstwie państwa bandery. Taki rejestr jest jednak wygodny i atrakcyjny dla interesów armatorów unikających międzynarodowych przepisów i prawa pracy, orientujących się na najtańsze opłaty i najniższe podatki Jeśli marynarze nie otrzymują wynagrodzeń, cierpią z powodu kiepskiego wyżywienia lub pomieszczenia, do kogo mają się zwrócić jeśli armator nie wyraża tym zainteresowania? Państwo bandery często nie chce albo nie jest w stanie podjąć odpowiedzialności. Kraj rodzinny marynarza czasami interweniuje, ale zależy to od bliskości ambasady i dysponowania przez nią środkami pozwalającymi wesprzeć swych marynarzy. Mówiąc krótko, istnieje niewiele dostępnych opcji najlepszą jest zwykle przedstawiciel związkowy, taki jak Inspektor ITF, albo czasami Misja Marynarska lub podobna organizacja opiekuńcza. Raport ITF odnotowuje, iż unikalnie słaba pozycja marynarzy znana jest od dawna, oraz że już od roku 1920 Międzynarodowa Organizacja Morska odbywa specjalne sesja i wprowadza specjalne przepisy dotyczące tych co na morzu. Obejmują one normy minimalne dotyczące pomieszczenia i służby żywnościowej, sprawę dostępu do opieki medycznej oraz czas pracy i czas na lądzie. Istnieje zrozumienie w.s. dodatkowego stresu marynarzy powodowanego przebywaniem miesiącami na morzu, w towarzystwie tej samej, niewielkiej grupy osób, gdzie miejsce pracy jest równocześnie domem. Inne przepisy międzynarodowe obejmują bezpieczeństwo na morzu, ochronę przed degradującym traktowaniem oraz prawo swobody przystępowania do związków zawodowych. Jednak instrumenty międzynarodowe muszą znaleźć się w prawach krajowych i być wdrożone oraz egzekwowane. Zważywszy na fakt, iż system tanich bander (FoC) ustanowiono z zamysłem unikania przepisów, armatorzy angażujący się w wyzysk i molestowanie mają doskonałe miejsce schronienia. Na swym najbardziej ekstremalnym skraju struktura ta chroni przestępczość. W branży rybackiej FoC odgrywają zasadniczą rolę w poważnym problemie nielegalnych połowów - a uznaje się za takie około 20% łącznych połowów na świecie. Angażujący się w to korzystają z tanich bander aby ukryć swoje ślady, często rejestrując statki lub zmieniając ich rejestr kiedy przebywają one na morzu. Nie jest niespodzianką, że tacy przedsiębiorcy chcą także ignorować wszelkie przepisy dotyczące opieki socjalnej nad marynarzami. Substandardowe statki obsadzane są często niedoświadczonymi marynarzami, będącymi ofiarami fizycznego molestowania. Raport ITF opisuje, jak sześciu rybaków chińskich zbiegło ze statku w Amerykańskim Samoa i zrelacjonowało systematyczne bicie, wydłużony czas pracy bez przerw oraz kary w postaci odmawiania wyżywienia i wody. W duńskim porcie Roenne, rosyjscy członkowie załogi na chłodnicowcu do mrożenia ryb zostali pobici przez dwóch oprychów przysłanych na statek przez armatorów, po wniesieniu skargi, z powodu braku wynagrodzeń od dwóch lat. Nawet bez zagrożenia przemocą i wyzyskiem, życie marynarza może być ciężkie i wymagające, z długimi okresami przebywania na morzu i nieustanną rutyną. Czasy postoju statków porcie uległy skróceniu, ponieważ suwnice kontenerowe są w stanie rozładować statek w ciągu godzin, a nie dni. Dodatkowe środki ochrony bezpieczeństwa przyjęte po 11 września 2001 oznaczają odmawianie cennej możliwości schodzenia na ląd, zwłaszcza w portach USA. Badania wśród marynarzy filipińskich (największa marynarska siła robocza) wykazały, że 70% odmówiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy możliwości zejścia na ląd, ograniczając możliwości zadzwonienia do rodzin czy porozmawiania z innymi osobami niż członkowie załogi. Podjęto kilka prób poprawienia i zreformowania warunków pracy marynarzy; proces ten jest jednak zakłócany dominacją względów ekonomicznych nad względami opieki socjalnej nad marynarzami. Fakt iż większość siły roboczej pochodzi z biedniejszych narodów z niewielkimi wpływami, podczas gdy większość statków stanowi ostatecznie własność i jest kontrolowana przez armatorów z wpływowych gospodarek uprzemysłowionych nie powinien pozostać niezauważony. Martin Whitfield jest niezależnym dziennikarzem, specjalizującym się w zagadnieniach transportu i pracy. Nawet bez zagrożenia przemocą i wyzyskiem, życie marynarza może być ciężkie i wymagające z długimi okresami przebywania na morzu i nieustanną rutyną. 17

18 Prawa człowieka Pewne najgorsze przypadki naruszania praw człowieka stwierdza się w branży rybackiej, informuje KATIE HIGGINBOTTOM. Cuchnący interes Justin Tallis/reportdigital.co.uk 18 Wbranży rybackiej dochodzi do najgorszych przykładów maltretowania w miejscu pracy. Podczas, gdy w branży żeglugowej mamy Międzynarodową Konwencję Bezpieczeństwa Życia na Morzu oraz Międzynarodową Konwencję dotyczącą norm wyszkolenia pełniących wachty obie ratyfikowane przez państwa reprezentujące 99% światowej floty podobne konwencje dla rybołówstwa nie wykazują nawet oznak zbliżania się do ratyfikacji. W branży rybackiej istnieją także problemy związane z tanimi banderami. Szczególną plagą jest praktyka nielegalnych, niezgłaszanych i nieregulowanych połowów (IUU), w ramach której wielu pozbawionych skrupułów armatorów korzysta z anonimowości uzyskiwanej przez system FoC. Szacunki Grupy Oceny Zasobów Morskich (MRAG) sugerują, że na wszystkich oceanach połowy IUU kosztują państwa od 4,2 do 9,5 mld USD utraconych dochodów każdego roku, albo 20% wartości globalnych połowów. Oprócz niekorzystnego wpływu na uszczuplanie zasobów ryb i na wysiłki dla zagwarantowania zrównoważonej branży rybackiej, warunki na statkach IUU często są niebezpiecznie substandardowe. Załogi, rekrutujące się często z obszarów wiejskich i dysponujące ograniczonym doświadczeniem morskim, wraz z kiepskimi warunkami pracy, bywają często ofiarami nadużyć fizycznych i bezwzględnego lekceważenia przez przestępczych pracodawców. Nieregulowane Porównując pełnomorską flotę rybacką z flotą handlową, ministerialna Pełnomorska Grupa Zadaniowa odnotowuje, że ta pierwsza jest porównywalnie nieregulowana i cierpi na brak jawności co do własności i zarządzania statkami. Statki rybackie, jako klasa, są wyjęte z wielu konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), mających zastosowanie do statków handlowych. W świecie coraz bardziej świadomym znaczenia ochrony bezpieczeństwa morskiego, bezpieczeństwa i przestrzegania praw człowieka ta sytuacja jest nienormalna i kłopotliwa. Niedawny raport zamówiony przez Australijskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Leśnictwa, ITF oraz WWF International Zmieniający się charakter rybołówstwa pełnomorskiego wykazuje, w jaki sposób tanie bandery stanowią przykrycie dla połowów IUU. Odnotowuje on znaczną ilość statków poławiających na sporą skalę, jakie Załogi uznawane za niewydajne lub powodujące kłopoty są czasami porzucane w obcych portach. zarejestrowane są w FoC i łatwość, z jaką mogą one praktykować przeskakiwanie między banderami celem uciekania przed prawem lub uzyskiwania dostępu do nowych łowisk. Oprócz zagrożenia dla przetrwania i dla zrównoważonego zarządzania rybołówstwem, system FoC w rybołówstwie fundamentalnie narusza wysiłki międzynarodowe na rzecz zajęcia się sprawą sprawiedliwego dostępu do rybołówstwa na morzach pełnych i prowadzi do naruszeń praw człowieka kontynuowanych za zasłoną poufności. 10 października 2000 roku jednostka Amur pod banderą W. Św. Tomasza i Książęcej, zatonęła na subantarktycznych wodach Kergulenów. Statek uznano za niezdatny do żeglugi a załoga nie miała ani odpowiednich kontraktów ani nie była ubezpieczona. Wyposażenie ratownicze nie działało a 14 spośród 40 członków załogi zatonęło nie mogąc opuścić kabin umieszczonych w niebezpiecznych częściach statku. Jednostka opuściła port Montevideo pod nazwą Sils i banderą Belize. W trakcie pobytu na morzu zmieniono jej nazwę i banderę a w chwili zatonięcia zajmowała się nielegalnymi połowami zębaczy. W czerwcu 2005 ukraiński Simiez stanął w ogniu w podejrzanych okolicznościach w Montevideo. 11-osobowa załoga dziewięciu Chińczyków, Indonezyjczyk i ukraiński szyper zginęła w płomieniach. Władze portowe Montevideo wyraziły przekonanie, że członkowie załogi zamknięci byli w kabinachw czasie pożaru. Chociaż trudno udokumentować warunki na statkach IUU, raport Zmieniający się charakter rybołówstwa morskiego ujawnia, że naruszenia praw człowieka i praw pracowniczych występują powszechnie. Zawarte są w nim następujące komentarze Sintoners, chilijskiego związku reprezentującego pracowników rybołówstwa: Załogi statków IUU często albo nie posiadają kontraktów albo mają kontrakty podpisane przez fikcyjne spółki niemożliwe do odnalezienia w razie naruszenia praw pracowniczych lub praw człowieka, albo w przypadku aresztowania załogi lub zatonięcia statku Załogi uznawane za niewydajne lub powodujące kłopoty są czasami porzucane w obcych portach i muszą na własną rękę sta-

19 W trakcie 3-letniego zatrudnienia nie otrzymywali wynagrodzeń. Nie posiadali ani układu zbiorowego ani indywidualnych umów o pracę. Chociaż marynarze niezasłużenie cierpią z powodu pozbawionych skrupułów pracodawców i nieskutecznych przepisów, niektóre z najgorszych przypadków stwierdza się w sektorze rybołówstwa. Branża skupiająca szeroki zakres operacji, od statków przetwórni do przedsięwzięć rodzinnych, okazała się trudna do uzwiązkowienia i regulowania. W czerwcu 2005 roku, podczas konferencjimiędzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa nie udało się, niewielką ilością głosów, przyjąć konwencji starającej się uregulować i poprawić warunki pracowników branży. Konferencja ta zostanie zwołana ponownie w maju/czerwcu 2007 i istnieje nadzieja, że jej rezultat będzie bardziej pozytywny i że państwa członkowskie przystąpią szybko do ratyfikacji i wdrożenia jej postanowień. W branży rybackiej istnieją także problemy związane z tanimi banderami. Szczególną plagą jest praktyka nielegalnych, niezgłaszanych i nieregulowanych połowów (IUU), w ramach której pozbawieni skrupułów armatorzy korzystają z anonimowości uzyskiwanej przez system FoC. rać się o pomoc w ambasadach, miejscowych związkach rybaków, kościołach lub organizacjach charytatywnych aby uzyskać możliwość powrotu do domu Często dochodzi do fizycznego i/lub psychologicznego maltretowania załóg na statkach IUU W pewnych przypadkach azjatyccy marynarze pracują na statkach rybackich IUU jako przymusowa siła robocza i są zamykani w swych pomieszczeniach lub zakuwani w łańcuchy. Wymuszenia Tual, Indonezja, stał się domem dla około birmańskich rybaków przez ponad dwa lata. Zdjęci ze statków pod tajską banderą przetrzymywani byli przez właścicieli statków albo przez przedstawicieli tajskich przedsiębiorstw rybackich w Tual. W rezultacie często stawali się ofiarami wymuszeń ze strony miejscowych funkcjonariusze służb ochrony i imigracyjnych. Wynajęci bez indywidualnych umów o pracę nie byli odpowiednio wynagradzani i często podlegali nieludzkiemu traktowaniu. Większość Birmańczyków nie była prawdziwymi rybakami, ale rolnikami, którzy zbiegli jako uchodźcy z Birmy do Tajlandii. Ich aktualna sytuacja monitorowana jest przez Indonezyjski Związek Marynarzy Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), ale jest to utrudnione przez brak uznanego statusu uchodźców. Indonezyjczycy pracujący dla zagranicznych spółek rybackich często cierpią z powodu braku ochrony prawnej w wyniku niewłaściwych umów o pracę. W innym przypadku badanym przez KPI 28 rybaków zatrudniono przez agencję PT Baruna Siwa na Bali do pracy na Ianthe eksploatowanym przez Micronesia Longline Fishing Company. Dalsze kroki Afiliowane z ITF związki zawodowe z sektora rybołówstwa uzgodniły podczas Kongresu ITF w Durbanie w sierpniu 2006 szereg projektów strategicznych. Obejmują one: Wspieranie afiliantów w polepszaniu warunków pracy i życia wszystkich rybaków. Kontynuowanie kampanii politycznej na rzecz położenia kresu systemowi tanich bander i ustanowienia prawdziwego powiązania między właścicielem/spółką i banderą. Stworzenie polityki zrównoważonego rybołówstwa uwzględniającego czynniki środowiskowe i ekologiczne. Zachowanie i rozszerzanie sojuszy z organizacjami środowiskowymi zainteresowanymi rybołówstwem. Katie Higinbottom, starszy analityk Sekcji Marynarzy ITF, w Londynie, jest autorką raportu Co z oczu to z głowy. 19

20 Antigua and Barbuda bahamas barbados belize bermuda bolivia burma/myanmar cambodia cayman islands COMOROS cyprus Equatorial Guinea FRANCE (second register) georgia germany (second register) gibraltar honduras JAMAICA lebanon liberia malta marshall islands Tanie bandery mauritius MONGOLIA netherlands antilles NORTH KOREA panama são TOMÉ & PRÍNCIPE sri lanka st. vincent & the grenadines TONGA vanuatu Oto bandery morskie ogłoszone przez Międzynarodową Federację Transportowców TANIMI BANDERAMI Oprócz tych bander, istnieją rejestry żeglugowe, których statki mogą być traktowane, rozpatrując każdy z nich oddzielnie, jako eksploatowane pod tanią banderą. ITF House, Borough Road, London SE1 1DR Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) InternET:

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 27.5.2008 KOM(2008) 320 wersja ostateczna 2008/0107 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 911 wersja ostateczna 2011/0447 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjna Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do podpisania lub ratyfikacji, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Rozwoju 2009 2008/2135(INI) 11.11.2008 POPRAWKI 1-16 Filip Kaczmarek (PE414.227v01-00) w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Indiami (2008/2135(INI)) AM\752443.doc

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ

WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ 1. Konwencja Nr 2 dotycząca bezrobocia, z 1919 r. (Dz.U. z 1925 r., Nr 54, poz. 364). 2. Konwencja Nr 5 dotycząca określenia najniższego wieku dopuszczania

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ Konwencja Stambulska BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD PRZEMOCY JAKI JEST CEL KONWENCJI? Konwencja Rady Europy

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej: dostęp do wody i urządzeń sanitarnych jest prawem każdego człowieka!

Informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej: dostęp do wody i urządzeń sanitarnych jest prawem każdego człowieka! Historia Podczas kongresu w 2009 roku Europejska Federacja Związków Usług Publicznych (ang. European Public Services Unions, w skrócie EPSU) postanowiła zdobyć milion podpisów popierających inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Piotr Radwański. Źródła morskiego prawa pracy.

Piotr Radwański. Źródła morskiego prawa pracy. Piotr Radwański Źródła morskiego prawa pracy. Problematyka morskiego prawa pracy jest zagadnieniem, które z pewnością najbardziej interesuje marynarzy. Ci, często zagubieni w przepisach nie zawsze sprecyzowanego

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.6.2016 r. COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie podpisania, w imieniu unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Konwencji

Bardziej szczegółowo

Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r.

Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r. Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r. Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rybołówstwa 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Jaki problem jest rozwiązywany?

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Nazwa projektu Projekt ustawy o pracy na statkach morskich Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 czerwca 2011 r. (08. 06) (OR. en) 11050/11

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 czerwca 2011 r. (08. 06) (OR. en) 11050/11 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 czerwca 20 r. (08. 06) (OR. en) 050/ JAI 396 COSI 46 ENFOPOL 84 CRIMORG 8 ENFOCUSTOM 52 PESC 78 RELEX 603 NOTA Od: Prezydencja Do: Coreper/Rada Nr poprz. dok. 0088/2/

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI PRAWNE Z HISZPANII II Semestr 2011 r. Ustawa 38/2011 z dn. 10 października reforma prawa upadłościowego

WIADOMOŚCI PRAWNE Z HISZPANII II Semestr 2011 r. Ustawa 38/2011 z dn. 10 października reforma prawa upadłościowego WIADOMOŚCI PRAWNE Z HISZPANII II Semestr 2011 r. PRAWO UPADŁOŚCIOWE Ustawa 38/2011 z dn. 10 października reforma prawa upadłościowego Ustawa ta, która wejdzie w życie dn. 1 stycznia 2012 roku, znacząco

Bardziej szczegółowo

Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47

Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47 Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47 2 Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 14 lipca br. Vítor Gaspar, Minister Finansów Portugalii, przedstawił prognozy makroekonomiczne dla Portugalii

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 27.10.2015 r. COM(2015) 610 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Z dniem 18 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 4.8.2016 r. JOIN(2016) 38 final 2016/0243 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA NR 149. dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r.

KONWENCJA NR 149. dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r. Dz.U.1981.2.4 KONWENCJA NR 149 dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1981 r.) W imieniu Polskiej

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

Samoregulacja w reklamie

Samoregulacja w reklamie KIEDY PRAKTYKI HANDLOWE SĄ UCZCIWE? KONSUMENT WOBEC WYZWAŃ RYNKU Samoregulacja w reklamie Juliusz Braun Dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy Idea samoregulacji system dobrowolnego przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów Od 21 lipca 2012 r. nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców. SPRAWDŹ DOKUMENT POBYTOWY CUDZOZIEMCA 1 i przechowuj kopię! Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Konwencja Nr 181 dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy. Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy,

Konwencja Nr 181 dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy. Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, Konwencja Nr 181 dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET)

KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET) Norweski Rzecznik Praw Obywatelskich (Sivilombudsmannen): KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET) Zapobiega torturom i nieludzkiemu traktowaniu osób pozbawionych wolności Krajowy Zespół do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET przyjęty 6.10.1999 przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją A/54/4 i otwarty do podpisu 10.12.1999

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW DECYZJA PREZYDIUM Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 r. Rozdziały: 1. Prezenty

Bardziej szczegółowo

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku UZASADNIENIE Wniosek dotyczy przyjęcia, na mocy art. 218 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY. do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY. do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Dz.U.04.248.2484 PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 6 października 1999 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dz.U.1989.11.63 z dnia 1989.03.06 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 i

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 29.3.2010 B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

P o r a d n i k d l a m ł o d y c h W i l k ó w M o r s k i c h. S z u k a n i e p r a c y

P o r a d n i k d l a m ł o d y c h W i l k ó w M o r s k i c h. S z u k a n i e p r a c y P o r a d n i k d l a m ł o d y c h W i l k ó w M o r s k i c h czyli mój pierwszy wyjazd na statek Inicjatywa stworzenia ogólnodostępnego poradnika powstała w wyniku kilkuletnich doświadczeń związkowych

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO nr 1 XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA

STANOWISKO nr 1 XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA STANOWISKO nr 1 W sprawie : przywrócenia uprawnień emerytalnych Delegaci Walnego Zebrania Delegatów KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie

Bardziej szczegółowo

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej Informacja miesięczna sierpień 2015 r. 1. Przyjęcie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wdrażanie w Polsce. Rehabilitation value for societies in Europe

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wdrażanie w Polsce. Rehabilitation value for societies in Europe Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wdrażanie w Polsce Rehabilitation value for societies in Europe Warszawa, 7 października 2014 Droga do ratyfikacji Podpisanie Konwencji 30 marca 2007 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R 1 Skład Zarządu 1.1 Zarząd Ronson Europe N.V. (odpowiednio Zarząd oraz Spółka ) składa się z jednego lub większej

Bardziej szczegółowo

AKT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKO-LATYNOAMERYKAŃSKIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO 1

AKT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKO-LATYNOAMERYKAŃSKIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO 1 AKT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKO-LATYNOAMERYKAŃSKIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO 1 PREAMBUŁA Zebrani w Brukseli w dniu 8 listopada 2006 r., przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Parlamentu Andyjskiego,

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 22.9.2016 r. JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI DLA MARYNARZY

ZESTAWIENIE INFORMACJI DLA MARYNARZY ZESTAWIENIE INFORMACJI DLA MARYNARZY Korzystanie z usług prawników Marynarze czasem muszą skorzystać z pomocy prawników, jeśli w trakcie swojego zatrudnienia napotkają jakieś problem natury prawnej. Problemy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44 Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii 2015-06-15 17:24:44 2 Dostęp obywateli polskich do szwajcarskiego rynku pracy jest regulowany przez roczne kontyngenty ściśle limitujące liczbę pracowników. W Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

Pozycja prawna kapitana cz. 1. zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze specyfiki

Pozycja prawna kapitana cz. 1. zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze specyfiki Piotr Radwański Kapitan jako kierownik statku morskiego Sytuacja prawna kapitana statku morskiego wyróżnia się na tle innych form zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze

Bardziej szczegółowo

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących:

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących: UZASADNIENIE Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania został przyjęty w dniu 18 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 55 poz. 236 USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 55 poz. 236 USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 236 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 295, 1240. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2014 r. COM(2014) 384 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK PROTOKÓŁ do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 3 października 2013 r. (OR. en) 13408/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0020 (NLE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 3 października 2013 r. (OR. en) 13408/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0020 (NLE) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 3 października 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0020 (NLE) 13408/13 TRANS 466 MAR 126 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE. z dnia 26 lipca 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE. z dnia 26 lipca 1994 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy Jesteś pracownikiem tymczasowym w holenderskim sektorze budowlanym Pools / Polish Czy dostajesz to, co Ci się należy? Informacje dla zagranicznych pracowników i pracowników tymczasowych Publikacja organizacji

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków

Bardziej szczegółowo

Projekt. U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt. U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 oraz z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX

Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 Prezydencja szwedzka UE 1 lipca 31 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX 9 grudnia 2009 Streszczenie Sekretarze generalni

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 236, z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY Z dniem 22 lutego 2016 roku zaczęły obowiązywać zmiany w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502 z późn. zm.) dalej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87. z dnia 14 grudnia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87. z dnia 14 grudnia 1987 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego RADA

Bardziej szczegółowo

Konwencja haska z dnia 13 stycznia 2000 r. o międzynarodowej ochronie osób pełnoletnich

Konwencja haska z dnia 13 stycznia 2000 r. o międzynarodowej ochronie osób pełnoletnich DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE Konwencja haska z dnia 13 stycznia 2000 r. o międzynarodowej ochronie osób

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 21.9.2016 r. JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania,

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych *

Projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych * Władysław Rychłowski Projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych * Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami bądź z innym podmiotem mogącym być stroną

Bardziej szczegółowo

WYPADEK TO NIE PRZYPADEK

WYPADEK TO NIE PRZYPADEK WYPADEK TO NIE PRZYPADEK I Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 23-29 kwietnia 2007 r. Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ w grudniu 2005 r. ogłosiło, rezolucję w sprawie poprawy

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych

Bardziej szczegółowo

KOMITET EUROPEJSKICH REGULATORÓW RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Data: 12 stycznia 2006 r. Nr ref.: CESR/05-758 OŚWIADCZENIE

KOMITET EUROPEJSKICH REGULATORÓW RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Data: 12 stycznia 2006 r. Nr ref.: CESR/05-758 OŚWIADCZENIE KOMITET EUROPEJSKICH REGULATORÓW RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Data: 12 stycznia 2006 r. Nr ref.: CESR/05-758 OŚWIADCZENIE CESR przypomina emitentom i inwestorom o znaczeniu jasnego i przejrzystego ujawniania

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1540

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1540 Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1540 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.1.2017 r. COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2016/1903 ustalające uprawnienia do połowów na rok 2017

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Nieporozumienia w związku z polskim podatkiem źródłowym

Nieporozumienia w związku z polskim podatkiem źródłowym Nieporozumienia w związku z polskim podatkiem źródłowym Dr. Jolanta Samochowiec Mathys Warszawa, kwiecień 2011 Nowe międzynarodowe zobowiązania zmuszają Szwajcarię do zmian w obowiązujących dwustronnych

Bardziej szczegółowo