Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce Pieszczatka Etap III (granica polsko białoruska) powiat hajnowski RP obwód brzeski RB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce Pieszczatka Etap III (granica polsko białoruska) powiat hajnowski RP obwód brzeski RB"

Transkrypt

1 Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce Pieszczatka Etap III (granica polsko białoruska) powiat hajnowski RP obwód brzeski RB IPBU /09

2 Projekt IPBU /09 jest współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Projekt okładki, opracowanie graficzne i skład: FOLIO Białystok 2013

3 Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewodą Podlaskim i Wiceministrem Rozwoju Regionalnego nastąpiło dnia 19 kwietnia 2011 r. w Łańcucie. Jest to pierwsza w Europie umowa na dofinansowanie strategicznego projektu transgranicznego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 3

4 4 Czas trwania projektu: 24 miesiące, tj. od 15 lipca 2011 roku do 15 lipca 2013 roku. Całkowity planowany koszt projektu Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce Pieszczatka Etap III (granica polsko białoruska) powiat hajnowski RP obwód brzeski RB wynosi ,04 Euro. Wkład własny Beneficjenta wynosi ,37 Euro (budżet Wojewody Podlaskiego), tj. 10,07%. Pozostałe wydatki o łącznej kwocie ,67 Euro, tj. 89, 93% stanowią środki z Programu.

5 5 Celem ogólnym projektu jest ochrona interesów politycznych i ekonomicznych Polski oraz Unii Europejskiej. Cel projektu jest zgodny z celem Priorytetu 2. Poprawa jakości życia Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina Zamierzenia projektu dokładnie wpisują się w Działanie 2.2. priorytetu - Sprawne i bezpieczne granice. Celem Projektu jest, zwiększenie efektywności infrastruktury i procedur granicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa na granicy. Większa przepustowość w przejściu granicznym Połowce - Pieszczatka i bezpieczeństwo podróżnych na granicy warunkują realizację pozostałych celów programu. Projekt polega na partnerstwie i budowie w partnerstwie infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka. Partnerem projektu jest Państwowy Komitet Celny Republiki Białorusi.

6 6 Dzięki rozbudowie infrastruktury przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa na granicy państwowej, ograniczenie nielegalnych przekroczeń granicy, uaktywnienie się podmiotów gospodarczych w rejonie przejścia, a co za tym idzie zwiększenie zatrudnienia w regionie i poprawa warunków życia mieszkańców. Jednocześnie modernizacja i rozbudowa dróg dojazdowych do przejścia, zmniejszy ryzyko kolizji i wypadków. Poprawie ulegnie międzynarodowa komunikacja drogowa w relacji Polska Białoruś Rosja. Planowane przejście graniczne zajmować będzie łącznie pow. 18, 09ha. Przedsięwzięcie jest projektem symetrycznym, realizowanym po obu stronach granicy polsko białoruskiej tj. budowa drogowego przejścia granicznego w Połowcach po stronie polskiej, tj.: Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce Pieszczatka Etap III (granica polsko białoruska) powiat hajnowski RP obwód brzeski RB oraz budowa drogowego przejścia granicznego w Pieszczatce po stronie białoruskiej, tj.: Budowa i oprzyrządowanie drogowego przejścia granicznego Peschatka - Etap III (granica białorusko polska) obwód brzeski RB - powiat hajnowski RP.

7 7 Drogowe przejście graniczne w Połowcach Drogowe przejście graniczne w Pieszczatce

8 8 W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono: Inżyniera Kontraktu prac związanych z realizacją projektu budowy drogowego przejścia granicznego w Połowcach - GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Wykonawcę budowy obiektów drogowego przejścia granicznego w Połowcach POLBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Obiekty do realizacji w ramach projektu finansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina : Pawilon wartowników Nr 11B Wiaty Nr W5A i Nr W5B Pawilony odpraw celnych samochodów Nr 9A i Nr 9B Budynek główny Budynki kontroli szczegółowej samochodów Nr 4A i Nr 4B

9 9

10 10

11 Pawilon wartowników Nr 11B 11

12 12 Wiaty Nr W5A i Nr W5B

13 Budynek główny 13

14 14 Budynek główny

15 Budynkek kontroli szczegółowej samochodów Nr 4A 15

16 16 Budynek kontroli szczegółowej samochodów Nr 4A

17 Budynkek kontroli szczegółowej samochodów Nr 4A 17

18 18 Budynek kontroli szczegółowej samochodów Nr 4B

19 Drogowe przejście Połowce - Pieszczatka funkcjonuje od grudnia 1993 r., ale do 2007 r. odprawy odbywały się tam wyłącznie po stronie białoruskiej. Po wejściu Polski do Schengen, w 2007 r., po stronie polskiej zaczęła funkcjonować tymczasowa infrastruktura, umożliwiająca prowadzenie przez polskie służby graniczne odpraw. Placówka ma status przejścia osobowego bilateralnego - wyłącznie dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białoruś (i tylko dla samochodów osobowych i autokarów). Po zakończeniu inwestycji Połowce będą nowoczesnym przejściem międzynarodowym, na powierzchni około 18 ha. Służby graniczne będą tam odprawiać w ciągu doby, w dwóch kierunkach, około 200 samochodów ciężarowych do 7,5 t oraz około 2000 samochodów osobowych i 50 autobusów. Połowce to jedyne przejście na granicy Unii Europejskiej, które nie ma statusu międzynarodowego. 19

20 20 Spotkania Partnerskie i monitorujące projekt: I Spotkanie robocze I Spotkanie Grupy Sterującej Projektem II Spotkanie robocze Wizyta monitorująca Projekt III Spotkanie robocze I Spotkanie partnerskie na Białorusi IV Spotkanie robocze II Spotkanie partnerskie na Białorusi V Spotkanie robocze II Spotkanie Grupy Sterującej Projekt III Spotkanie partnerskie na Białorusi VI Spotkanie robocze III Spotkanie Grupy Sterującej Projekt

21 I Spotkanie Grupy Sterującej Projekt (góra) I Spotkanie robocze(dół po lewej) 21

22 22 II Spotkanie robocze

23 Wizyta monitorująca Projekt 23

24 24 II Spotkanie robocze

25 I Spotkanie partnerskie na Białorusi (góra) IV Spotkanie robocze (dół po prawej) 25

26 26 V Spotkanie robocze (góra) II Spotkanie Grupy Sterującej Projekt (dół po lewej)

27 III Spotkanie partnerskie na Białorusi 27

28 28 III Spotkanie partnerskie na Białorusi

29 VI Spotkanie robocze 29

30 30 VI Spotkanie robocze

31 31 Korzyści z partnerstwa Dzielenie się umiejętnościami i doświadczeniem Dostęp do określonych grup docelowych Dostęp do nowych idei i doświadczeń innych Promocja regionu Aktywizacja społeczności i wzrost świadomości

32 32

33 Budynek kontroli szczegółowej samochodów Nr 4A 33

34 34 Budynek kontroli szczegółowej samochodów Nr 4A

35 Budynek kontroli szczegółowej samochodów Nr 4A 35

36 36 Budynek kontroli szczegółowej samochodów Nr 4B

37 Pawilony odpraw celnych samochodów Nr 9A (góra) i 9B (dół po prawej) 37

38 38 Pawilon wartowników Nr 11B

39 Wiaty Nr W5A i W5B 39

40 40 Wiaty Nr W5A i W5B

41 41

42 42 Drogowe przejście graniczne w Białowieży Drogowe przejście graniczne w Bobrownikach Drogowe przejście graniczne w Kuźnicy

43 43 Drogowe przejście graniczne w Połowcach Rzeczne przejście graniczne w Rudawce Kolejowe przejście graniczne w Siemianówce

44 Projekt IPBU /09 jest współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.