BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013"

Transkrypt

1 BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY

2 STOSUNKI POLSKO-BIAŁORUSKIE Białoruś jest ważnym partnerem dla Polski ze względu na jej bliskie sąsiedztwo i wspólną historię. Dlatego Polska, również w ramach Unii Europejskiej, wychodzi z szeregiem inicjatyw mających na celu zaangażowanie Białorusi we współpracę z krajami regionu oraz UE. Do takich inicjatyw należy m.in. Partnerstwo Wschodnie oraz Europejski Dialog na rzecz Modernizacji dla Białorusi. Z uwagi na kwestię łamania praw człowieka, szykanowanie opozycji oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego stosunki dwustronne Polski z Białorusią pozostają w ostatnich latach napięte. Sytuacja uległa szczególnemu pogorszeniu po wyborach prezydenckich w grudniu 2010 roku, kiedy to nastąpiły masowe aresztowania i represje wobec kontrkandydatów Aleksandra Łukaszenki na stanowisko prezydenta RB, oraz innych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i opozycji protestujących przeciw wynikowi wyborów. Od tej pory sytuacja na Białorusi nie ulega poprawie. Białoruś pozostaje 26. partnerem handlowym Polski na świecie oraz 3. na obszarze WNP. Polska natomiast jest 7. partnerem handlowym dla RB, wśród krajów UE zajmuje natomiast 4. miejsce. Cechą charakterystyczną polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej jest wysokie zaangażowanie we współpracę z Białorusią małych i średnich przedsiębiorstw. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, polityka_wschodnia/stosunki_dwustronne_polityka_wschodnia/bialorus POLSKIE PLACÓWKI NA BIAŁORUSI Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi Białoruś, Mińsk, Biaduli 11, Tel.: Tel. dyżurny: Faks: Faks: Konsulat Generalny RP w Brześciu Białoruś, Brześć, Kujbyszewa 34, Tel.: (w godzinach pracy placówki) Tel. dyżurny: (czynny 24 h) Faks: Konsulat Generalny RP w Grodnie Białoruś, Grodno, Budionnego 48A, Tel.: Tel. dyżurny: Faks: Polska uznała niepodległość Białorusi w dniu 27 grudnia 1991 roku. Ceremonia nawiązania stosunków dyplomatycznych odbyła się 2 marca 1992 roku. Podstawą stosunków dwustronnych jest podpisany 23 czerwca 1992 roku Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Polska może służyć swoim doświadczeniem niełatwej transformacji ustrojowej i oferuje swoje wsparcie wschodnim sąsiadom. Działania proreformatorskie w Europie Wschodniej i na Kaukazie Południowym są konieczne nie tylko jako cel sam w sobie. Prowadząc do stabilności i rządów państwa prawa za wschodnią granicą, zapewniają bezpieczeństwo i realizację interesów Polski i UE. Są elementem budowy pokojowego ładu ogólnoeuropejskiego. - fragment publikacji PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ Na Białorusi mieszka według spisu urzędowego około 255 tys. Polaków i osób polskiego pochodzenia. Instytut Polski w Mińsku Białoruś, Mińsk, Wołodarskiego 6, Tel.: , BIULETYN ELEKTRONICZNY

3 KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KATOWICACH 18 września Ambasador Viktar Gaisenak w ramach III Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach przedstawił prezentację gospodarczego i inwestycyjnego potencjału Białorusi. Dyplomata podczas prezentacji zwrócił uwagę na otwarty charakter białoruskiej gospodarki i jej orientację na eksport, oświadczył o zainteresowaniu Białorusi w dynamicznej i zrównoważanej współpracy tak z Rosją, jak z UE. W związku z tym, jak zaznaczył Gaisenak, upolitycznienie współpracy z Białorusią i stwarzanie dokoła niej negatywnych mitów szkodzi przede wszystkim interesom krajów europejskich. Viktar Gaisenak podkreślił, że w związku z brakiem pełnego międzyrządowego dialogu Białorusi z krajami UE w tym z Polską hamuje wiele obopólnie korzystnych projektów w różnych sferach współpracy. Więcej: NIE TYLKO BIZNES. PALITVIAZNI.INFO Fundacja Rozwoju Inicjatyw Demokratycznych wraz z nowopołocką i mohylewską filią Centrum Praw Człowieka Viasna prowadzi portal na którym można znaleźć szczegółowe informacje na temat ponad 170-ciu więźniów politycznych na Białorusi, sylwetki osób obecnie odbywających wyroki oraz aktualności dotyczące stanu przestrzegania praw człowieka w tym kraju. Na bieżąco publikowane są autorskie wywiady z więźniami i ich bliskimi oraz informacje dotyczące wydarzeń na Białorusi. Portal jest prowadzony w czterech wersjach językowych: białoruskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej. Więcej: I MIĘDZYNARODOWE FORUM WYSOKICH TECHNOLOGII 27 listopada w Centrum Edukacji i Biznesu NOWE GLIWICE w Gliwicach odbyło się I MIĘDZYNARODOWE FORUM WYSOKICH TECHNOLOGII. Jego organizatorem było Miasto Gliwice i firma Herman und Doland. W trakcie I MIĘDZYNARODOWEGO FORUM WYSOKICH TECHNOLOGII podpisane zostało oficjalne porozumienie pomiędzy Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE a Parkiem Wysokich Technologii w Mińsku (Białoruś). To wydarzenie ma stanowić rozwinięcie dotychczasowych działań gliwickiego TECHNOPAR- KU skupiających się na wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej i na szerokiej współpracy z instytucjami naukowymi i technologicznymi, uczelniami wyższymi, parkami naukowymi oraz organizacjami zagranicznymi a zarazem potwierdzenie udziału tej instytucji w rozwoju przedsiębiorczości poza regionem. Patronat honorowy nad imprezą objął Ambasador Republiki Białorusi. Organizacja I MIĘDZYNARODOWEGO FORUM WYSOKICH TECHNOLOGII wpisuje się w promocję gospodarczą Gliwic i politykę władz miejskich ukierunkowaną na wspieranie innowacyjnych inicjatyw. Więcej: 3 BIULETYN ELEKTRONICZNY

4 WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Istotnym celem funkcjonowania RODM jest wsparcie komunikacji pomiędzy jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w regionie oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych, szczególnie w kontekście współpracy i działań międzynarodowych. Dlatego też zachęcamy Państwa do przesyłania nam informacji o wszelkich działaniach o charakterze międzynarodowym, które Państwo prowadzicie. Dzięki temu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach stworzy kompleksową bazę działań międzynarodowych w województwie śląskim, która wkrótce zmieni się w swoistą bazę dobrych praktyk. Informacje prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: Informacje o Państwa działaniach powinny zawierać następujące elementy: nazwa organizatora ze strony polskiej oraz dane teleadresowe, krótki opis działalności organizatora polskiego, organizator ze strony krajowej lub zagranicznej (jeśli dotyczy), krótki opis działalności organizatora zagranicznego, miejscowość, w której odbyło się spotkanie, rodzaj działania (konferencja, spotkanie, publikacja itp.), tytuł działania, opis działania, data wydarzenia, partnerzy działania, przybliżona liczba odbiorców, dodatkowe informacje (odnośniki do stron internetowych, zdjęcia). Wyrażone w publikacji opinie są poglądami jej autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 4 BIULETYN ELEKTRONICZNY

5 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach ul. Kościuszki Katowice tel ; , wew. 23 fax , wew Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych