INTELEKTUALNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTELEKTUALNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA"

Transkrypt

1 wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA MARCA 2014r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA: NAJNOWSZE ZMIANY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INTERNECIE OCHRONA PATENTU ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI PATRON MEDIALNY

2 BIORĄC UDZIAŁ W WARSZTATACH OTRZYMUJĄ PAŃSTWO ZAŚWIADCZENIE O PUNKTACH SZKOLENIOWYCH DO PRZEDSTAWIENIA W KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: Podczas warsztatu dowiedzą się Państwo jak skutecznie chronić własność intelektualną swojego przedsiębiorstwa w tym prawa autorskie, a także znaki towarowe czy design marki. Poznają Państwo również odpowiedzi m.in. na pytania dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony własności intelektualnej w Internecie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia wiedzy związanej z ochroną patentu, problematyką sprzedaży własności intelektualnej i optymalizacji podatkowej obrotu prawami do niej. Udział w warsztatach pozwoli Państwu także na wymianę doświadczeń z ekspertami oraz wykorzystanie przedstawionych rozwiązań w praktyce. KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE: Prezesi i Członkowie Zarządu Prawnicy, Radcowie Prawni Dyrektorzy ds. własności intelektualnej Dyrektorzy i pracownicy działów prawnych Rzecznicy Patentowi Dyrektorzy działów marketingu Pracownicy agencji reklamowych i brandingowych TRANSMISJA ONLINE Istnieje możliwość udziału w warsztatach na odległość, dzięki bezpośredniej i interaktywnej transmisji online. Decydując się na taką formę udziału, otrzymujecie Państwo komplet prezentacji wszystkich Prelegentów, bezpośrednią transmisję wszystkich wykładów i ćwiczeń, a także możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym poprzez forum obsługiwane przez moderatora. Transmisja online to możliwość udziału w warsztatach bez konieczność podróżowania szczególnie polecamy takie rozwiązanie dla osób pracujących w dużej odległości od Warszawy. Nowoczesna Firma S.A. jest organizatorem prestiżowych kongresów, konferencji i warsztatów. Dostarczamy wiedzę o najnowszych trendach, produktach i sposobach zarządzania. Nasze działania odpowiadają na indywidualne potrzeby przedsiębiorców Przekazujemy wiedzę i rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb kadry zarządzającej. Zajmujemy się także promocją i sprzedażą usług z zakresu zarządzania i prowadzenia biznesu. KONTAKT MARCIN PIOTROWSKI SPRZEDAŻ UCZESTNICTW tel PATRYCJA KURIATA MENEDŻER PROJEKTÓW patrycja tel

3 DZIEŃ I 20 MARCA REJESTRACJA, PORANNA KAWA I ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NAJNOWSZE AKTY PRAWNE I NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY JAKIE ZE SOBĄ NIOSĄ; M.IN.: Nowelizacja Ministerstwo Finansów - wyłączenie rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz. U. UE L ) Oskar Tułodziecki, Radca prawny, Partner kierujący Praktyką Prawa Własności Intelektualnej K&L Gates OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PRAKTYCE Jak ochronić własność przemysłową? Ochrona marki, wzorów przemysłowych, designu i znaków towarowych firmy Michał Ziółkowski, Rzecznik patentowy, Ewa Rusak, członkowie Praktyki Prawa Własności Intelektualnej K&L Gates PRZERWA NA KAWĘ OCHRONA PATENTU Przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące zgłoszeń i ochrony patentowej Ochrona patentu przedsiębiorstwa w praktyce Adrianna Zięcik, Rzecznik patentowy, Szef ochrony znaków towarowych, AOMB Polska LUNCH OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INTERNECIE Odpowiedzialność dostawców usług internetowych i pośredników internetowych Jak ochronić własność zgodnie z najnowszymi regulacjami Które treści w sieci są chronione? Oskar Tułodziecki, Radca prawny, Partner kierujący Praktyką Prawa Własności Intelektualnej K&L Gates Dorota Koseła, Radca prawny, członek Praktyki Prawa Własności Intelektualnej K&L Gates PRZERWA NA KAWĘ SPRZEDAŻ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ twórczość pracownicza a prawo autorskie ochrona twórcy,prawa twórcy ochrona sprzedawcy a prawo nabywcy umowa sprzedaży definiowanie momentu przeniesienia praw, ograniczenia przenoszalności praw autorskich Ewa Bereszko, Aplikantka adwokacka, prawnik, Kancelaria BWW Law & Tax ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA WARSZTATÓW

4 DZIEŃ II 21 MARCA REJESTRACJA, PORANNA KAWA I ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW NARUSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ JAK SIĘ BRONIĆ? analiza naruszeń podrabiane towary, w tym identyfikowanie, zabezpieczanie dowodów nieuczciwej konkurencji Michał Ziółkowski, Rzecznik patentowy, Ewa Rusak, członkowie Praktyki Prawa Własności Intelektualnej K&L Gates OCHRONA PRAW AUTORSKICH - NAJNOWSZE ORZECZNICTWO pojęcie zawinionego naruszenia ustalanie wysokości odszkodowania przedawnienie roszczeń spory o zapłatę na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi Anna Kobylańska, Adwokat, Counsel, PwC Legal PRZERWA NA KAWĘ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ A PODATKI możliwości optymalizacji podatkowej obrotu prawami do własności intelektualnej przedsiębiorstwa Marcin Bazylczuk, Radca prawny, Kancelaria BWW Law & Tax LUNCH ZARZĄDZANIE PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ dobre praktyki Ewelina Madej, Radca prawny, członek Praktyki Prawa Własności Intelektualnej K&L Gates PRZERWA NA KAWĘ NOWE TENDENCJE W ZAKRESIE ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (W TYM W ZAKRESIE IT) NA ŚWIECIE I ICH WPŁYW NA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW nowe tendencje na świecie w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji - tło prawne i gospodarcze ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako instrument prawny wpływają na przestrzeganie praw własności intelektualnej (w tym praw do IT) nowe propozycje czynów nieuczciwej konkurencji a IP ( i IT) podsumowanie Szymon Syp, Niezależny ekspert 16:00 ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

5 ANNA KOBYLAŃSKA - ADWOKAT, COUNSEL, PWC LEGAL Kieruje praktyką ochrony własności intelektualnej i danych osobowych w PwC Legal. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i ochrony baz danych. Posiada także szerokie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa konsumenckiego. Prowadzi sprawy obejmujące nowe technologie, spory o domeny internetowe i korzystanie z danych w Internecie. Anna Kobylańska jest autorem książki pt. Ochrona znaków towarowych w Internecie. Jest także współautorem książek Ochrona danych osobowych w praktyce przedsiębiorców oraz Protection of Trade Marks: Online Use and Anticybersquatting. A European Perspective. Anna Kobylańska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest wykładowcą w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, a także członkiem Komitetu ds. Internetu INTA (międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego specjalistów z zakresu prawa znaków towarowych). DOROTA KOSEŁA, RADCA PRAWNY, ASSOCIATE, K&L GATES Zajmuje się doradztwem w zakresie umów w obrocie gospodarczym, prawa telekomunikacyjnego, prawa nowych technologii i mediów. W swojej praktyce zawodowej doradzała i uczestniczyła w negocjacjach w zakresie umów z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, umów w zakresie płatności mobilnych, venture capital, umów na dostawę i wdrożenie sprzętu i oprogramowania, marketingowych i kontentowych. Dorota Koseła posiada doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej. Doradzała polskim i międzynarodowym podmiotom również odnośnie prawa korporacyjnego, prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej i zamówień publicznych. EWA BERESZKO, APLIKANTKA ADWOKACKA, PRAWNIK, KANCELARIA BWW LAW & TAX Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie nowych technologii. Doradza Klientom w zakresie problematyki związanej prawem własności przemysłowej oraz nieuczciwą konkurencją, w tym w zakresie ochrony znaków towarowych, prawa autorskiego, licencji oraz wdrażania rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach. Pracowała m.in. dla Capgemini Polska, New Media Ventures oraz Grupy Lew. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kurs prawa brytyjskiego i europejskiego organizowany w ramach Szkoły Prawa Brytyjskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z fundacją Iuris Angliae Scientia. Aktualnie jest studentką studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii, organizowanych przez Kolegium Studiów Społecznych Instytutu Polskiej Akademii Nauk. EWA RUSAK, APLIKANT ADWOKACKI, JUNIOR ASSOCIATE, K&L GATES Zajmuje się prawem autorskim, w tym zwłaszcza sprawami z zakresu zwalczania piractwa internetowego, a także sprawami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ewa Rusak posiada również doświadczenie związane z ochroną wizerunku oraz ochroną znaków towarowych. EWELINA MADEJ RADCA PRAWNY, ASSOCIATE, K&L GATES Zajmuje się prawem autorskim, znakami towarowymi oraz sprawami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Doradza klientom w kwestiach związanych z bieżącą obsługą korporacyjną. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach związanych ze zwalczeniem piractwa, w tym piractwa internetowego. Ponadto posiada doświadczenie w sporach o nazwy domen internetowych prowadzonych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

6 MARCIN BAZYLCZUK, RADCA PRAWNY, KANCELARIA BWW LAW & TAX Posiada dziewięcioletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawno-podatkowym. Doradza przy restrukturyzacjach, połączeniach, podziałach, przekształceniach spółek osobowych i kapitałowych, a także przy procesach związanych z wnoszeniem aportów, dopłat, konwersją wierzytelności. Uczestniczy przy transakcjach sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Przeprowadza przeglądy podatkowe, badania typu due diligence, w tym również w zakresie pierwszego zasiedlenia nieruchomości. Doradza klientom w zakresie oceny ryzyk podatkowych transakcji gospodarczych, planowaniu i optymalizacjach podatkowych. Reprezentuje klientów w sporach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Doradza ponadto w zakresie podatkowych aspektów planowania i prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty podatkowe. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego opublikowanych m.in. w Prawo i Podatki, Dziennik Gazeta Prawna i Rzeczpospolita. MICHAŁ ZIÓŁKOWSKI, RZECZNIK PATENTOWY, ASSOCIATE, K&L GATES Jest rzecznikiem patentowym praktykującym w zakresie własności intelektualnej. Zajmuje się zgłaszaniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych w celu uzyskania ochrony oraz prowadzi postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu ochrony praw własności przemysłowej. Doradza klientom we wszystkich aspektach prawa patentowego, prawa znaków towarowych i prawa autorskiego oraz w innych sprawach związanych z ochroną tych praw. Koncentruje się w swojej praktyce na prawie wspólnotowych znaków towarowych i wzorów. Doświadczenie Michała Ziółkowskiego obejmuje kwestie dotyczące: naruszeń praw własności przemysłowej, prawa autorskiego, antypiractwa, badania prawnego spółek (due diligence), analizy zdolności patentowej, zarządzania portfolio znaków towarowych, a także sporządzania opinii, umów licencyjnych i innych umów dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej oraz domen internetowych. OSKAR TUŁODZIECKI, RADCA PRAWNY, PARTNER, K&L GATES Zajmuje się prawem własności intelektualnej oraz prawem mediów, a także prawem cywilnym i gospodarczym. Doradza klientom w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, opracowywania projektów i negocjowania umów. Oprócz doradztwa w zakresie prawa autorskiego i znaków towarowych, występuje w imieniu swoich klientów w sprawach dotyczących tajemnicy handlowej, ochrony danych osobowych oraz ochrony baz danych. Znaczną część jego praktyki stanowią postępowania sądowe z zakresu własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji, a także przeciwdziałanie piractwu i podrabianiu produktów. Reprezentuje licznych klientów w zakresie nielegalnego importowania oraz dystrybucji nielegalnych towarów. Współpracuje również z organami celnymi i innymi organami egzekucyjnymi w Polsce, a także w wielu innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. SZYMON SYP, NIEZALEŻNY EKSPERT Specjalizuje się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, prawie medycznym oraz prawie konkurencji. Współpracuje jako niezależny ekspert z kancelariami prawnymi oraz przedsiębiorstwami. Szymon jest doktorantem (ekonomia) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie prowadzi badania i przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE), doktorantem z wolnej stopy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą implementacji kapitału warunkowego do prawa polskiego. Szymon jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego oraz programu LLM Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiował także w ramach wymiany studenckiej i był stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbył również pobyt badawczy w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie). Aktywnie współtworzy - Business&Law, Prawo a Medycyna oraz Antitrust in Poland.

7 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROSIMY ODESŁAĆ FAKSEM NA NR DANE ZAMAWIAJĄCEGO ZGŁASZAM UCZESTNICTWO W WARSZTATACH DLA NASTĘPUJĄCYCH OSÓB FIRMA: ZAMAWIAJĄCY: IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: TELEFON: SIEDZIBA: TEL/FAKS: IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: TELEFON: NIP: IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: TELEFON: WYBIERZ OŚWIADCZENIE WARSZTAT OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WARSZAWA CENA OBEJMUJE: UDZIAŁ W WARSZTACIE,KONSULTACJE, MATERIAŁY, PRZERWY KAWOWE, LUNCH, IMIENNY CERTYFIKAT PLN NETTO +23% VAT OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z OGÓLNYMI WARUNKAMI ZAMÓWIENIA I AKCEPTUJĘ ŁĄCZNĄ KWOTĘ DO ZAPŁATY: POWYŻSZA KWOTA ZOSTANIE PRZEKAZANA W CIĄGU 7 DNI OD DATY PRZESŁANIA NINIEJSZEGO FORMULARZA NA RACHUNEK BANKOWY: NOWOCZESNA FIRMA S.A., BANK ING UPOWAŻNIAMY NOWOCZESNĄ FIRMĘ S.A. DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ PODPISU ODBIORCY.... NETTO + 23% VAT RABAT 15% DO 7 MARCA 2014 UDZIAŁ W WEBINARIUM - TRANSMISJA ONLINE: Cena obejmuje: pełną transmisję przez 2 dni, możliwość zadawania pytań poprzez moderowane forum, a także komplet prezentacji do pobrania ze strony wydarzenia.nf.pl 990 ZŁ +23 VAT DATA I MIEJSCE PIECZĄTKA FIRMY CZYTELNY PODPIS OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ CZYTELNY PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (OSOBA WPISANA DO KRS LUB PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI WARUNKI UCZESTNICTWA 1. WARUNKIEM UCZESTNICTWA W WYDARZENIU JEST PRZESŁANIE DO ORGANIZATORA NINIEJSZEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. 2. PO ZAAKCEPTOWANIU FORMULARZA PRZEZ ORGANIZATORA ZOSTANIE WYSLANE POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA WRAZ Z FAKTURA PROFORMA. 3. CENA OBEJMUJE ZGODNIE Z ZAMÓWIENIEM: UDZIAŁ W WARSZTACIE, MATERIAŁY, PRZERWY KAWOWE, LUNCH, IMIENNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UCZESTNICTWO. 4. FAKTURA VAT ZOSTANIE WYSTAWIONA W CIĄGU 7 DNI OD DOKONANIA WPŁATY NA WSKAZANY RACHUNEK BANKOWY. 5. W PRZYPADKU WYCOFANIA ZGŁOSZENIA OSOBA ZAMAWIAJĄCA ZOSTANIE OBCIĄŻONA KOSZTEM 100% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA. 6. BRAK UISZCZENIA OPŁATY ZGODNIE Z OTRZYMANĄ FAKTURĄ PROFORMA ORAZ NIEOBECNOŚĆ PODCZAS WYDARZENIA NIE ZWALNIAJĄ Z OBOWIĄZKU DOKONANIA ZAPŁATY 7. W PRZYPADKU PRZESŁANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, DOKONANIA WPŁATY I NIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Z POWODU WYCZERPANIA MIEJSC, CAŁA KWOTA WPŁACONA NA KONTO ORGANIZATORA ZOSTANIE ZWRÓCONA W CIĄGU 7 DNI. 8. WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB REJESTRACJI ORAZ W CELACH MARKETINGOWYCH DLA NOWOCZESNEJ FIRMY SA I PARTNERA WYDARZENIA, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. NR. 133 POZ 833). WIEM, ŻE PRZYSŁUGUJE MI PRAWO DO WGLĄDU W SWOJE DANE I PRAWO DO ICH POPRAWIENIA. 9. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE. MARCIN PIOTROWSKI SPRZEDAŻ UCZESTNICTW TEL. +48 /22/

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

Program. Przedsiębiorca a własność intelektualna eliminacja ryzyk. (regulacje polskie, orzecznictwo niemieckie)

Program. Przedsiębiorca a własność intelektualna eliminacja ryzyk. (regulacje polskie, orzecznictwo niemieckie) Program Przedsiębiorca a własność intelektualna eliminacja ryzyk (regulacje polskie, orzecznictwo niemieckie) Cele szkolenia Celem szkolenia jest przede wszystkim kompleksowe zidentyfikowanie i przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty budowlane. wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

Kontrakty budowlane. wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

8-9 września 2014 Hotel Mercure Centrum Digital Knowledge Village Warszawa. wyzwania perspektywy dylematy

8-9 września 2014 Hotel Mercure Centrum Digital Knowledge Village Warszawa. wyzwania perspektywy dylematy 8-9 września 2014 Hotel Mercure Centrum Digital Knowledge Village Warszawa wyzwania perspektywy dylematy GOŚCIE SPECJALNI: Dr Christina Hummer LL.M. Partner SCWP SCHINDHELM Philippe Coen Prezes, European

Bardziej szczegółowo

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA ocena klienta w świetle rekomendacji T i S uproszczona procedura wiarygodności kredytowej klienta określanie wskaźnika dti przez bank Każdy uczestnik otrzyma certyfikat

Bardziej szczegółowo

ROI W SOCIAL MEDIA MARKETINGU. wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY 11 12 PAŹDZIERNIKA 2012 R. KNOWLEDGE VILLAGE WARSZAWA

ROI W SOCIAL MEDIA MARKETINGU. wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY 11 12 PAŹDZIERNIKA 2012 R. KNOWLEDGE VILLAGE WARSZAWA wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY ROI W SOCIAL MEDIA MARKETINGU JAK ZAPLANOWAĆ I ZMIERZYĆ ROI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MIERNIKI SUKCESU LUB PORAŻKI DZIAŁAŃ JAK EFEKTYWNIE DOTRZEĆ DO ZDEFINIOWANYCH

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW AGENDA Dzień I 21 maja 2012r. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA Jak wykorzystać narzędzia prawne i zabezpieczać dobra niematerialne oraz przedmioty własności przemysłowej w firmie? 09.00 09.30 rejestracja

Bardziej szczegółowo

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK Strona Tytułowa 23-24 kwiecień 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa Jaką odpowiedzialność prawną, cywilną i karną ponoszą członkowie zarządu? GŁÓWNE ZAGADNIENIA Aktualny stan prawny jak poradzić sobie z brakiem

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY Strona Tytułowa 13 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI 嵣 嵣 Zakres odpowiedzialności według nowej ustawy antymonopolowej 嵣 嵣 Najczęstsze przypadki porozumień ograniczających

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów

TAJEMNICA BANKOWA i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający Strona Tytułowa Główne zagadnienia yrozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osób fizycznych ytajemnica bankowa w outsourcingu

Bardziej szczegółowo

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Strona Tytułowa Informacje Ogólne Program 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Formularz Zgłoszeniowy Prelegenci BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY PRELEGENCI GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI WARSZTATY Praktyczne rozwiązania najważniejszych problemów Główne zagadnienia Pozycja osoby w firmie farmaceutycznej Pułapki i zagrożenia w pracy QP Odpowiedzialność prawna osoby Rola QP w obrocie z zagranicą

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Daniel Borkowski Specjalizacja, doradztwo prawne i biznesowe dla sektora Oil, Gas & Energy

Daniel Borkowski Specjalizacja, doradztwo prawne i biznesowe dla sektora Oil, Gas & Energy Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Wpływ IRiESP na rynek energetyczny Zasady okreslające obrót paliwem na giełdzie gazu Problemy związane z nominacją i alokacją paliwa gazowego Charakterystyka rynku bilansującego

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W OBIEKTY TELEKOMUNIKACYJNE REGULACJE PRAWNE ORAZ WYMIAR BUDOWLANO ŚRODOWISKOWY. 4 5 kwietnia 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

INWESTYCJE W OBIEKTY TELEKOMUNIKACYJNE REGULACJE PRAWNE ORAZ WYMIAR BUDOWLANO ŚRODOWISKOWY. 4 5 kwietnia 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa 4 5 kwietnia 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Pozyskiwanie nieruchomości na cele telekomunikacyjne w aktualnym otoczeniu prawnym Ustanowienie służebności przesyłu aktualna

Bardziej szczegółowo

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów 10% zniżki dla członków Izby Gospodarczej Farmacja Polska Magdalena Wojciechowicz Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca:

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca: Strona Tytułowa warsztaty 13 14 marca 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Prelegenci: Katarzyna Barańska Kancelaria Prawna White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy dr Jerzy Kopyra Akademia Prawa

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY W PIGUŁCE. Program poparty szczegółowym badaniem potrzeb szkoleniowych, a w nim m.in.:

WARSZTATY W PIGUŁCE. Program poparty szczegółowym badaniem potrzeb szkoleniowych, a w nim m.in.: 19-20 listopada 2014 WARSZTATY W PIGUŁCE w firmach farmaceutycznych Program poparty szczegółowym badaniem potrzeb szkoleniowych, a w nim m.in.: Zarządzanie działem w firmie farmaceutycznej uprawnienia

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo