Kontrakty budowlane. wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrakty budowlane. wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ"

Transkrypt

1 wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE ZAPŁATY W KONTRAKTACH BUDOWLANYCH ASPEKTY PODATKOWE ISTOTNE DLA INWESTORÓW I WYKONAWCÓW PARTNER MERYTORYCZNY ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODWYKONAWCÓW W PROCESIE BUDOWLANYM

2 Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na warsztaty, podczas których omówione będą relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą w świetle umów o roboty budowlane. Zaproszeni Eksperci z Krajowej Izby Syndyków, firmy Skanska oraz Strabag i Kancelarii Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy (SSW) przedstawią najbardziej istotne kwestie związane z realizacją projektów budowlanych, wywołujące problemy i kontrowersje w praktyce. Aldona Mlonek Manager Projektów Nowoczesna Firma PRZYJDŹ I DOWIEDZ SIĘ: jakie są sposoby zabezpieczenia umów zawieranych w procesie budowlanym na czym polega i jak powinna wyglądać zgoda inwestora na podwykonawcę kiedy może nastąpić i jakie są skutki przedwczesnego rozwiązania umowy jak rozliczyć kontrakt budowlany w sytuacji upadłości, co się dzieje z gwarancją i rękojmią za wykonane roboty jak zwiększyć szansę wierzycieli na odzyskanie swoich wierzytelności w jaki sposób wykonawca powinien regulować w umowie sposób wprowadzania robót dodatkowych lub zamiennych KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ: KONTAKT MARCIN PIOTROWSKI SPRZEDAŻ UCZESTNICTW tel. +48 /22/ ALDONA MLONEK MENEDŻER PROJEKTÓW tel. +48 /22/ Warsztaty kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.

3 17 WRZEŚNIA REJESTRACJA, PORANNA KAWA I ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW Odpowiedzialność w procesie budowlanym za roszczenie podwykonawcy Joanna Winter Radca Prawny, Associate, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Podwykonawcy w procesie budowlanym Odpowiedzialność inwestora za roszczenia podwykonawców Na czym polega i jak powinna wyglądać zgoda inwestora na podwykonawcę Zmiany w prawie dotyczące podwykonawców PRZERWA NA KAWĘ Upadłość wykonawcy i co dalej? Janusz Mazurek Radca Prawny, Partner, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Co z gwarancją i rękojmią w przypadku upadłości wykonawcy? Ogłoszenia upadłości likwidacyjnej lub układowej potrącenie Czy w przypadku upadłości wykonawcy można jeszcze odstąpić od umowy? Inwestor w przypadku upadłości podwykonawców ryzyka LUNCH Upadłość wykonawcy problem czy również okazja inwestycyjna? Wojciech Trzciński Radca Prawny, Senior Associate, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Upadłość to nie zawsze koniec cele postępowania upadłościowego Wpływ ogłoszenia upadłości na sytuację prawną wykonawcy, jego majątku oraz zawartych przez niego kontraktów Nabywanie spółek w stanie upadłości zasady i ograniczenia, korzyści i ryzyka Nabywanie majątku wykonawców w stanie upadłości zasady i ograniczenia, korzyści i ryzyka Uprawnienia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Mariusz Marek Niziołek Prodziekan Krajowej Izby Syndyków, Prezes Okręgowej Izby Syndyków w Krakowie Upadłość układowa Upadłość likwidacyjna Postulaty de lege ferenda jak zwiększyć szansę wierzycieli na odzyskanie swoich wierzytelności Roboty dodatkowe i zamienne Alicja Maruszewska Radca Prawny, Skanska S.A. W jaki sposób wykonawca powinien regulować w umowie sposób wprowadzania robót dodatkowych lub zamiennych, aby nie pozostać bez zapłaty za te roboty W jaki sposób wykonawca powinien zachowywać się w trakcie realizacji kontraktu, aby uniknąć sporu dotyczącego obowiązku zapłaty za roboty dodatkowe lub zamienne przez inwestora (rola powiadomień i procedowanie związane z formułowaniem roszczeń) Wynagrodzenie ryczałtowe a prawo żądania przez wykonawcę zapłaty za roboty dodatkowe Roboty dodatkowe w zamówieniach publicznych ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA WARSZTATÓW

4 18 WRZEŚNIA REJESTRACJA, PORANNA KAWA I ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW Rozwiązanie umowy o roboty budowlane Jakub Ziółek Radca Prawny, Partner, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Regulacja kodeksowa Przyczyny umowne Rozwiązanie umowy i co dalej? PRZERWA NA KAWĘ Gwarancja zapłaty w kontraktach budowlanych Jakub Ziółek Radca Prawny, Partner, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Funkcja gwarancji zapłaty za roboty budowlane Regulacja prawna gwarancji Rodzaje zabezpieczeń Praktyczne znaczenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane Podatki w robotach budowlanych Tomasz Wickel Doradca Podatkowy, Senior Associate, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Roboty budowlane realizowane etapami rozliczenie podatkowe Kary umowne i odszkodowania na gruncie podatku CIT oraz VAT Kaucja gwarancyjna i depozyt zabezpieczający umowę implikacje podatkowe Gwarancje i poręczenia od podmiotów zagranicznych z perspektywy podatku u źródła Nieodpłatne poręczenie Odstąpienie od umowy o roboty budowlane skutki na gruncie CIT oraz VAT; dokumentowanie rozliczeń LUNCH Zabezpieczenie roszczeń umownych a upadłość Krzysztof Misiewicz Radca Prawny, Strabag Sp. z o.o. Zabezpieczenia pieniężne kwoty zatrzymane, kaucje gwarancyjne Zabezpieczenia za pomocą instrumentów finansowych gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe Poręczenie Weksle Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Hipoteka Art. 647 (1) k.c ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

5 Alicja Maruszewska Radca Prawny, Skanska S.A. Janusz Mazurek Radca prawny, Partner, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych oraz w doradztwie i bieżącej obsłudze w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, upadłościowego, prawa pracy oraz zabezpieczeń wierzytelności, w tym prawa wekslowego, a także prawa karnego. Ponadto posiada doświadczenie w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorstw z uwzględnieniem procedur prawa upadłościowego i prawa cywilnego oraz prawa spółek. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krzysztof Misiewicz Radca Prawny, STRABAG Sp. z o.o. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych działających w branży budowlanej. Od kilku lat świadczy pomoc prawną na rzecz STRABAG i spółek koncernowych jednego z największych koncernów budowlanych w Polsce. W ramach świadczonej pomocy prawnej codziennie styka się z umowami związanymi z procesem budowlanym (umowy o generalne wykonawstwo, umowy podwykonawcze, umowy o prace projektowe, umowy dostawy umowy konsorcjum itp.). Ma bogate doświadczenie w polubownym rozwiązywaniu sporów pojawiających się na tle umów o roboty budowlane zarówno w sposób polubowny jak i też w prowadzeniu sporów sądowych. Mariusz Marek Niziołek Prodziekan Krajowej Izby Syndyków, Prezes Okręgowej Izby Syndyków w Krakowie Syndyk i adwokat wyspecjalizowany w prowadzeniu najtrudniejszych postępowań upadłościowych i obsłudze spółek we wszystkich cyklach ich działalności. Od 1994 r. nieustannie prowadzi postępowania upadłościowe jak dotychczas przede wszystkim w Sądzie krakowskim. Specjalizuję się poza prowadzeniem mediacji w najtrudniejszych sprawach i sporach: w prawie gospodarczym, prawie spółek i prawie upadłościowym. Wieloletnie doświadczenie w prawie spółek wynika z pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek, pełnienia obowiązków likwidatora, syndyka lub kuratora rozmaitych podmiotów oraz permanentny udział w licznych kursach i szkoleniach. W 2009 r. uzyskał jedną z pierwszych w Krakowie licencję syndyka nr 50 uprawniającą do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy. Jako syndyk specjalizuje się w prowadzeniu dużych i skomplikowanych postępowań upadłościowych. Jako nadzorca posiada wyjątkowe doświadczenie i predyspozycję do skutecznego kontrolowania i negocjowania układów w najtrudniejszych sytuacjach. Od 2011 Członek INSOL Europe i prodziekan Krajowej Izby Syndyków, odpowiedzialny za sprawy prawno organizacyjne. Wojciech Trzciński Radca prawny, Senior Associate, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego, cywilnego oraz podatkowego związanych z transakcjami łączenia, przejęć i przekształceń spółek oraz restrukturyzacji. Posiada doświadczenie w pracy dla klientów polskich oraz zagranicznych grup kapitałowych oraz funduszy private equity. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia na kierunku politologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tomasz Wickel Doradca podatkowy, Senior Associate, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Posiada doświadczenie w zakresie przekształceń oraz restrukturyzacji grup kapitałowych, opodatkowania instrumentów finansowych, prowadzenia postępowań podatkowych oraz sądowych. Brał udział oraz nadzorował liczne projekty w zakresie audytów podatkowych oraz audytów due diligence. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze podatkowej podmiotów polskich oraz inwestorów zagranicznych. Specjalizuje się w tworzeniu oraz implementacji podatkowych struktur optymalizacyjnych z wykorzystaniem planowania międzynarodowego, spółek osobowych, funduszy inwestycyjnych, fundacji. Licencjonowany doradca podatkowy oraz aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowe studia z prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Joanna Winter Radca prawny, Associate, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce rynku nieruchomości, w tym w szczególności przygotowywaniem transakcji nabywania i zbywania nieruchomości, analizą ich stanu prawnego, jak również innymi aspektami tego rynku. Świadczy także pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem opiniowania różnego rodzaju umów handlowych. Członek Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jakub Ziółek Radca prawny, Partner, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem nieruchomościami. Doradzał przy transakcjach na rynku nieruchomości związanych ze sprzedażą spółek (share deal) oraz aktywów (asset deal). Posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjowania umów najmu (zarówno po stronie wynajmującego, jak i najemcy), jak również w zakresie sporządzania i negocjowania kontraktów budowlanych. Jego kolejną specjalizacją są procesy sądowe dotyczące zagadnień związanych z nieruchomościami, w tym procesy cywilne (dotyczące odpowiedzialności inwestora, wykonawcy budowlanego, projektanta) oraz postępowania przed sądami administracyjnymi dotyczące spraw związanych z procesem inwestycyjnym. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

6 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROSIMY ODESŁAĆ FAKSEM NA NR DANE ZAMAWIAJĄCEGO ZGŁASZAM UCZESTNICTWO W WARSZTATCH DLA NASTĘPUJĄCYCH OSÓB TELEFON: FIRMA: ZAMAWIAJĄCY: IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: E MAIL: TELEFON: SIEDZIBA: TEL./FAKS: IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: E MAIL: TELEFON: E MAIL: NIP: IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: E MAIL: WYBIERZ WARSZTATY KONTRAKTY BUDOWLANE HOTEL MERCURE GRAND WARSZAWA CENA OBEJMUJE: UDZIAŁ W WARSZTACIE, KONSULTACJE, MATERIAŁY, PRZERWY KAWOWE, LUNCH, IMIENNY CERTYFIKAT. OŚWIADCZENIE OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z OGÓLNYMI WARUNKAMI ZAMÓWIENIA I AKCEPTUJĘ ŁĄCZNĄ KWOTĘ DO ZAPŁATY: POWYŻSZA KWOTA ZOSTANIE PRZEKAZANA W CIĄGU 7 DNI OD DATY PRZESŁANIA NINIEJSZEGO FORMULARZA NA RACHUNEK BANKOWY: NOWOCZESNA FIRMA S.A., ALIOR BANK UPOWAŻNIAMY NOWOCZESNĄ FIRMĘ S.A. DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ PODPISU ODBIORCY.... ZŁ BRUTTO RABATY DO 24 SIERPNIA RABAT 15% DO 31 SIERPNIA RABAT 10% PO 31 SIERPNIA CENA PLN DATA I MIEJSCE PIECZĄTKA FIRMY CZYTELNY PODPIS OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ CZYTELNY PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (OSOBA WPISANA DO KRS LUB PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI) WARUNKI UCZESTNICTWA 1. WARUNKIEM UCZESTNICTWA W WYDARZENIU JEST PRZESŁANIE DO ORGANIZATORA NINIEJSZEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. 2. PO ZAAKCEPTOWANIU FORMULARZA PRZEZ ORGANIZATORA ZOSTANIE WYSLANE POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA WRAZ Z FAKTURA PROFORMA. 3. CENA OBEJMUJE ZGODNIE Z ZAMÓWIENIEM: UDZIAŁ W WARSZTACIE, MATERIAŁY, PRZERWY KAWOWE, LUNCH, IMIENNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UCZESTNICTWO. 4. FAKTURA VAT ZOSTANIE WYSTAWIONA W CIĄGU 7 DNI OD DOKONANIA WPŁATY NA WSKAZANY RACHUNEK BANKOWY. 5. W PRZYPADKU WYCOFANIA ZGŁOSZENIA OSOBA ZAMAWIAJĄCA ZOSTANIE OBCIĄŻONA KOSZTEM 100% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA. 6. BRAK UISZCZENIA OPŁATY ZGODNIE Z OTRZYMANĄ FAKTURĄ PROFORMA ORAZ NIEOBECNOŚĆ PODCZAS WYDARZENIA NIE ZWALNIAJĄ Z OBOWIĄZKU DOKONANIA ZAPŁATY 7. W PRZYPADKU PRZESŁANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIO- WEGO, DOKONANIA WPŁATY I NIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Z POWODU WYCZERPANIA MIEJSC, CAŁA KWOTA WPŁACONA NA KONTO ORGANIZATORA ZOSTANIE ZWRÓCONA W CIĄGU 7 DNI. 8. WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZE- CHOWYWANIE I PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB REJESTRACJI ORAZ W CELACH MARKETINGOWYCH DLA NOWOCZESNEJ FIRMY SA I PARTNERA WYDARZENIA, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. NR. 133 POZ 833). WIEM, ŻE PRZYSŁUGUJE MI PRAWO DO WGLĄDU W SWOJE DANE I PRAWO DO ICH POPRAWIENIA. MARCIN PIOTROWSKI SPRZEDAŻ UCZESTNICTW TEL. +48 /22/

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

ROI W SOCIAL MEDIA MARKETINGU. wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY 11 12 PAŹDZIERNIKA 2012 R. KNOWLEDGE VILLAGE WARSZAWA

ROI W SOCIAL MEDIA MARKETINGU. wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY 11 12 PAŹDZIERNIKA 2012 R. KNOWLEDGE VILLAGE WARSZAWA wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY ROI W SOCIAL MEDIA MARKETINGU JAK ZAPLANOWAĆ I ZMIERZYĆ ROI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MIERNIKI SUKCESU LUB PORAŻKI DZIAŁAŃ JAK EFEKTYWNIE DOTRZEĆ DO ZDEFINIOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Manager w inwestycjach budowlanych

Manager w inwestycjach budowlanych Project Management w projektach budowlanych aspekty prawne i biznesowe. Manager w inwestycjach budowlanych WARSZTATY 19-20. maja 2015 Warszawa POZNAJ i ZNIWELUJ wszystkie obszary błędów w prowadzeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć błędów w procedurach przetargowych i w trakcie realizacji projektów?

Jak uniknąć błędów w procedurach przetargowych i w trakcie realizacji projektów? Warsztaty Projekty infrastrukturalne a kwestie prawne Jak uniknąć błędów w procedurach przetargowych i w trakcie realizacji projektów? Warszawa 11.06.2015 Dołącz do grona uczestników i Dowiedz się jakie

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa na Sympozjum podsumowujące najnowsze zmiany prawne i regulacyjne w obrębie kredytów konsumenckich i hipotecznych. Spotkanie ma na celu zweryfikowanie wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kredyt konsumencki i hipoteczny

Kredyt konsumencki i hipoteczny 29-30 listopada 2011r. Warszawa Kredyt konsumencki i hipoteczny Ostatnie spojrzenie na implementację najnowszych regulacji W programie Sympozjum: Prelegenci Sympozjum: Dr Tadeusz Białek, Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki ZAAWANSOWANE Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej Jak stosować najlepsze praktyki prawne i organizacyjne w strategii prowadzenia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej? Szanowni Państwo, dynamika rzeczywistości gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Konferencja portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 30 stycznia 2012 r., Hotel Mercure, Poznań Główny Partner Merytoryczny: FIRMA DORADCZA oraz

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

XXIV. Optymalizacja i bezpieczeństwo zatrudnienia. www.kongresprawapracy.pl EDYCJA. września 2014 r. BYDGOSZCZ. Pharma Review

XXIV. Optymalizacja i bezpieczeństwo zatrudnienia. www.kongresprawapracy.pl EDYCJA. września 2014 r. BYDGOSZCZ. Pharma Review XXIV 18 19 Optymalizacja i bezpieczeństwo zatrudnienia DZIEŃ I : DZIEŃ II PT. PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY Y DLA PRAKTYKÓW Świadectwo pracy czy to tylko obowiązek? Odpowiedzialność za mienie powierzone.

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW AGENDA Dzień I 21 maja 2012r. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA Jak wykorzystać narzędzia prawne i zabezpieczać dobra niematerialne oraz przedmioty własności przemysłowej w firmie? 09.00 09.30 rejestracja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy 26-27 listopada 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Główne Zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 10 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Problematyczne

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie

Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie Warsztaty Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie Aktualne możliwości i planowane zmiany w handlu 23 września 2015, Warszawa W programie m.in.: Jak raportować dane transakcyjne zgodnie z najnowszymi

Bardziej szczegółowo