Program. Przedsiębiorca a własność intelektualna eliminacja ryzyk. (regulacje polskie, orzecznictwo niemieckie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program. Przedsiębiorca a własność intelektualna eliminacja ryzyk. (regulacje polskie, orzecznictwo niemieckie)"

Transkrypt

1 Program Przedsiębiorca a własność intelektualna eliminacja ryzyk (regulacje polskie, orzecznictwo niemieckie) Cele szkolenia Celem szkolenia jest przede wszystkim kompleksowe zidentyfikowanie i przedstawienie podstawowych problemów i ryzyk, które pojawiają się w działalności przedsiębiorstw w ramach zagadnień związanych z szeroko pojętą własnością intelektualną. Przedstawiane przez nas kwestie będą omawiane przede wszystkim w oparciu o prawo polskie, jednakże wiele uwag posiada charakter uniwersalny lub też dotyka problemów przekraczających polskie granice. W szczególności przedstawimy Państwu aktualne stanowiska sądów niemieckich prezentowane w orzeczeniach, które zapadły na gruncie bieżących zagadnień i problemów prawnych związanych z różnymi aspektami własności intelektualnej. Zaproponowana przez nas tematyka jest istotna zarówno z punktu widzenia przedsiębiorstw zagranicznych posiadających w Polsce swoje oddziały lub przedstawicielstwa, jak i grup kapitałowych, ale także dla przedsiębiorców wchodzących w relacje biznesowe z polskimi niepowiązanymi z nimi kapitałowo podmiotami. Zagadnienia, które Państwu proponujemy, dotyczą problemów powstających na gruncie prawa autorskiego, własności przemysłowej, jak i prawa podatkowego czy tez przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Grupa docelowa Do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno kadrę zarządzającą, do której zadań należy tworzenie strategii mających na celu ochronę tych aspektów działalności przedsiębiorstwa, które związane są z wszelkimi przejawami własności intelektualnej w pracy przedsiębiorstwa. Zapraszamy również przedstawicieli działów prawnych, a także pracowników biorących udział w tworzeniu umów, czy też wdrażaniu projektów, w których pojawia się jakikolwiek element mający związek z własnością intelektualną przedsiębiorstwa.

2 Rejestracja: 9-9:30 Blok prezentacji: 9:30-12:30 (z przerwą kawową 15 min) I) Jak skutecznie nabyć prawa własności intelektualnej? 1) Jak zapewnić sobie jak najwięcej praw? 2) Umowy z pracownikami 3) Umowy śmieciowe 4) Umowy zawierane z agencjami reklamowymi 5) Umowa z modelką/modelem Ewa Rusak, Oskar Tułodziecki II) Aspekty podatkowe nabywania praw własności intelektualnej 1) Podatki dochodowe 2) Amortyzacja 3) VAT Piotr Augustyniak III) Zarządzanie własnością intelektualną 1) Rola i znaczenie praw własności intelektualnej 2) Podmioty praw autorskich i praw własności przemysłowej 3) Metody ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie Ewelina Madej, Michał Ziółkowski IV) Własność intelektualna jako narzędzie planowania podatkowego 1) Jurysdykcje zagraniczne 2) Rodzaje umów między licencjobiorcą a licencjodawcą 3) Działania niedozwolone Piotr Augustyniak 12:30-13:30 Przerwa obiadowa Blok prezentacji: 13:30-16:30 (z przerwą kawową 15 min) V) IP, IT i prawo mediów: aktualne tematy w Niemczech 1) Znaki towarowe 2) Nieuczciwa konkurencja 3) Prawo autorskie 4) Ochrona danych osobowych 5) Prawo mediów Martin von Albrecht VI) Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa przed konkurencją? 1) Czym właściwie jest tajemnica przedsiębiorstwa? 2) Tajemnica przedsiębiorstwa w orzecznictwie sądów polskich 3) Umowy z pracownikami: umowy o zachowaniu poufności oraz o zakazie konkurencji Ewa Rusak, Marta Wysokińska VII) Dane osobowe - utrapienie każdego przedsiębiorcy? 1) Czy pracodawca może przetwarzać wszystkie dane osobowe pracownika? 2) Przetwarzanie danych osobowych w grupie kapitałowej 3) Dane osobowe kontrahentów 4) Audyt danych osobowych? Ewelina Madej, Dorota Koseła

3 VIII) Reklama 1) Granice reklamy - reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji 2) Przegląd orzecznictwa oraz najnowszych uchwał Komisji Etyki Reklamy Marta Wysokińska, Oskar Tułodziecki

4 Preleganci Oskar Tułodziecki Radca prawny, Partner, K&L Gates, Warszawa Oskar Tułodziecki zajmuje się prawem własności intelektualnej oraz prawem mediów, a także prawem cywilnym i gospodarczym. Doradza klientom w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, opracowywania projektów i negocjowania umów. Oprócz doradztwa w zakresie prawa autorskiego i znaków towarowych, występuje w imieniu swoich klientów w sprawach dotyczących tajemnicy handlowej, ochrony danych osobowych oraz ochrony baz danych. Znaczną część jego praktyki stanowią postępowania sądowe z zakresu własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji, a także przeciwdziałanie piractwu i podrabianiu produktów. Reprezentuje licznych klientów w zakresie nielegalnego importowania oraz dystrybucji nielegalnych towarów. Współpracuje również z organami celnymi i innymi organami egzekucyjnymi w Polsce, a także w wielu innych państwach Europy Środkowo- Wschodniej.

5 Piotr Augustyniak, LL.M. Doradca podatkowy, Partner, K&L Gates, Warszawa Piotr Augustyniak jest specjalistą prawa podatkowego, doradcą podatkowym. Jego doświadczenie obejmuje wsparcie klientów polskich i zagranicznych oraz międzynarodowych korporacji m.in. w zakresie planowania podatkowego, organizacji struktur działalności gospodarczej, nabywania, wydzielania i sprzedaży spółek. Jego praktyka skupia się na międzynarodowym prawie podatkowym, w tym planowaniu podatkowym dotyczącym zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zarówno spółek, jak i zamożnych klientów indywidualnych (High Net Worth Individuals). Z sukcesem reprezentuje klientów w sporach sądowych jak również postępowaniach kontrolnych i podatkowych w szczególności zakresie VAT, CIT i PIT. Dr. Martin von Albrecht Partner, K&L Gates, Berlin Dr. Martin von Albrecht zajmuje się przede wszystkim prawem mediów. Posiada także bogate doświadczenie w doradzaniu wiodącym niemieckim i międzynarodowym firmom w zakresie prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji i finansowania w sektorze filmowym, telewizyjnym i muzycznym. Jest prawnikiem rekomendowanym przez międzynarodowe rankingi w dziedzinie prawa mediów.

6 Ewelina Madej Radca prawny, Associate, K&L Gates, Warszawa Ewelina Madej jest radcą prawnym w warszawskim biurze kancelarii. Zajmuje się przede wszystkim prawem autorskim, znakami towarowymi, sprawami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także z zakresu ochrony danych osobowych. Ewelina Madej uczestniczyła w procesach due dilligence spółek oraz w procesach związanych z audytem danych osobowych. Ewelina Madej posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach związanych ze zwalczeniem piractwa, w tym piractwa internetowego oraz w sporach o nazwy domen internetowych prowadzonych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Ponadto, doradza klientom w kwestiach związanych z bieżącą obsługą korporacyjną. Marta Wysokińska Radca prawny, Associate, K&L Gates, Warszawa Marta Wysokińska zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa własności intelektualnej, a jej praktyka dotyczy wielu sektorów przemysłu. Doradza klientom w transakcjach dotyczących nabywania praw własności intelektualnej. Bierze również udział w obsłudze prawnej transakcji dotyczących licencjonowania, a także w sprawach sądowych dotyczących własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu międzynarodowych klientów w sprawach związanych z przeciwdziałaniem praktykom pirackim zarówno w zakresie prawa autorskiego, jak i prawa znaków towarowych. Marta Wysokińska skupia się ponadto na zagadnieniach dotyczących przemysłu rozrywkowego. Brała między innymi udział w pracach nad stworzeniem ram prawnych dla produkcji filmowej. Zajmuje się także regulacjami dotyczącymi nowych technologii. Jej doradztwo dotyczyło miedzy innymi prawnych aspektów restrukturyzacji usług IT między innymi dla banku oraz ubezpieczyciela w związku z wyjściem z grupy kapitałowej poprzez zbycie akcji. Posiada także cenne doświadczenie w doradzaniu w zakresie ochrony danych osobowych.

7 Ewa Rusak Aplikant adwokacki, Junior Associate, K&L Gates, Warszawa Ewa Rusak jest aplikantką adwokacką i pracuje na stanowisku Junior Associate w warszawskim biurze kancelarii. Zajmuje się szerokim spektrum spraw z zakresu prawa własności intelektualnej: prawa autorskiego, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ochrony znaków towarowych. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem kampanii medialnych, ochrony dóbr osobistych i ochrony danych osobowych, także w wymiarze transgranicznym. Zajmuje się tematyką prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie. Jej doświadczenie obejmuje tworzenie regulaminów konkursów, doradztwo dotyczące działalności promocyjnej w sieci Internet, zagadnienia z zakresu handlu elektronicznego i praw konsumenta. Dorota Koseła, LL.M. Radca prawny, Associate, K&L Gates, Warszawa Dorota Koseła jest radcą prawnym, zajmuje się doradztwem w zakresie umów w obrocie gospodarczym, prawa telekomunikacyjnego, prawa nowych technologii i mediów. W swojej praktyce zawodowej doradzała i uczestniczyła w negocjacjach w zakresie umów z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, umów w zakresie płatności mobilnych, venture capital, umów na dostawę i wdrożenie sprzętu i oprogramowania, marketingowych i kontentowych. Dorota Koseła posiada doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej. Doradzała polskim i międzynarodowym podmiotom również odnośnie do prawa korporacyjnego, prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej i zamówień publicznych.

8 Michał Ziółkowski Rzecznik patentowy, Associate, K&L Gates, Warszawa Michał Ziółkowski jest rzecznikiem patentowym praktykującym w zakresie własności intelektualnej. Zajmuje się zgłaszaniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych w celu uzyskania ochrony oraz prowadzi postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu ochrony praw własności przemysłowej. Doradza klientom we wszystkich aspektach prawa patentowego, prawa znaków towarowych i prawa autorskiego oraz w innych sprawach związanych z ochroną tych praw. Koncentruje się w swojej praktyce na prawie wspólnotowych znaków towarowych i wzorów. Doświadczenie Michała Ziółkowskiego obejmuje kwestie dotyczące: naruszeń praw własności przemysłowej, prawa autorskiego, antypiractwa, badania prawnego spółek (due diligence), analizy zdolności patentowej, zarządzania portfolio znaków towarowych, a także sporządzania opinii, umów licencyjnych i innych umów dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej oraz domen internetowych. Informacja o K&L Gates Kancelaria prawna K&L Gates Jamka sp. k. w Warszawie stanowi część globalnej kancelarii prawnej K&L Gates LLP. Główne obszary praktyki warszawskiego biura K&L Gates obejmują spory sądowe i arbitrażowe, restrukturyzację i postępowania upadłościowe, sektor energetyczny i projekty infrastrukturalne, własność przemysłową, rynki kapitałowe i transakcje M&A, międzynarodowe restrukturyzacje podatkowe, a także sektorowe zamówienia publiczne. Kancelaria oferuje klientom również wyspecjalizowaną wiedzę w sektorach, takich jak energia odnawialna, żywność i suplementy diety, przemysł filmowy, outsourcing, energia atomowa, przemysł zbrojeniowy oraz ochrona inwestycji zagranicznych. Kancelaria K&L Gates LLP zrzesza ponad 2000 prawników w biurach znajdujących się w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Azji, Australii i na Bliskim Wschodzie. Biura K&L Gates są strategicznie ulokowane w głównych światowych ośrodkach biznesowych, w tym w Berlinie, Frankfurcie, Paryżu, Londynie, Warszawie, Moskwie, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Dubaju, Dausze, Singapurze, Hong Kongu, Pekinie, Sydney i w São Paulo. Zapewnia to naszym klientom globalne rozwiązania prawne świadczone przez lokalnie dostępnego doradcę.

dr Jan Byrski Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ewelina Madej Kancelaria K&L Gates Przemysław Zegarek Kancelaria Lex Artist

dr Jan Byrski Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ewelina Madej Kancelaria K&L Gates Przemysław Zegarek Kancelaria Lex Artist Strona tytułowa 9 10 marca 2015r. Hotel Westin Warszawa Główne Zagadnienia Prelegenci $ $ NOWE ZADANIA GIODO I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH $ $ PRAKTYCZNY ASPEKT SKŁADANIA dr Jan Byrski Traple Konarski

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA USŁUG PRAWNYCH OFERTA USŁUG PRAWNYCH Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni to zespół ponad 20 prawników wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach prawa. Klienci doceniają nasze interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe doradztwo prawne

Kompleksowe doradztwo prawne Kompleksowe doradztwo prawne O nas kim jesteśmy? Kancelaria Foryś Wojciechowski powstała w 2004 roku w Krakowie i jest prowadzona przez radców prawnych: Agnieszkę Wojciechowską, Radosława Wojciechowskiego

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl O KANCELARII O KANCELARII Działamy po to, aby Twoja firma mogła zająć się już tylko biznesem... 1 Stanowimy kancelarię radców prawnych zajmującą się kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawna sektora IT

Obsługa prawna sektora IT Obsługa prawna sektora IT KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW AGENDA Dzień I 21 maja 2012r. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA Jak wykorzystać narzędzia prawne i zabezpieczać dobra niematerialne oraz przedmioty własności przemysłowej w firmie? 09.00 09.30 rejestracja

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KANCELARII

INFORMACJA O KANCELARII MICHAŁ SOBCZYŃSKI ALEKSANDRA SOBCZYŃSKA INFORMACJA O KANCELARII Poznań, czerwiec 2011 r. SOBCZYŃSCY ADWOKACI ul. Ogrodowa 10/3, 61-821 Poznań, tel.: (61) 654 98 00, fax: (61) 852 58 32, www.sobczynski.com.pl

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych 27-28 maja 2015 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zasady współpracy CUW z Grupą Kapitałową Optymalny kontrakt świadczenia usług przez CUW (SLA) Budowanie efektywnego zespołu zarządzającego Jak CUW powinien dbać o

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy 26-27 listopada 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Główne Zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 10 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Problematyczne

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Konferencja portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 30 stycznia 2012 r., Hotel Mercure, Poznań Główny Partner Merytoryczny: FIRMA DORADCZA oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA

OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA WSTĘP I. INFORMACJE OGÓLNE O KANCELARII II. ZAKRES USŁUG

Bardziej szczegółowo

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: 17-18 listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa

Konferencja GDZIE I KIEDY: 17-18 listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa Organizator: Patroni honorowi: 20 lecie Konferencja GDZIE I KIEDY: 17-18 listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: omówienie założeń nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo