Rajmund Radziewicz Snort & ACID - inteligentne węszenie w sieci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rajmund Radziewicz Snort & ACID - inteligentne węszenie w sieci"

Transkrypt

1 1 z :51 Rajmund Radziewicz Snort & ACID - inteligentne węszenie w sieci WPROWADZENIE Systemy wykrywania włamań (IDS - Intrusion Detection System) to zasadniczo dość nowe narzędzia, służące do badania anomalii, wykrywania nieprawidłowości i dodatkowego zabezpieczania określonych segmentów sieci. Stanowią one swoiste uzupełnienie firewalli, z którymi potrafią współpracować - a które często nie wystarczają do zapobiegania szczególnie wyrafinowanym i dobrze przemyślanym atakom na naszą sieć. IDS'y jako systemy służące przede wszystkim do monitorowania ruchu TCP/IP (niektóre pozwalają na ingerowanie w ten ruch) potrafią o wiele więcej niż jedynie filtrować pakiety, które wychodzą i przychodzą do naszego komputera. Jako że posiadają one jednocześnie funkcje wyspecjalizowanych snifferów (sniffing - węszyć) i analizują cały ruch sieciowy według bardzo precyzyjnych reguł - pozwalają np. na wykrywanie niesprawnych urządzeń (np. serwera DNS, rutera) lub atakujących nasz serwer wirusów (co może być groźne w przypadku sieci opartych na systemie MS Windows). Są jak komputerowe systemy wczesnego ostrzegania, które pozwalają wykryć nieporządane działania i niebezpieczne narzędzia, zanim jeszcze dotrą do naszego firewalla. Żeby w pełni zrozumieć zasadę działania systemu IDS, sniffera, czy chociażby firewalla - powinniśmy przypomnieć sobie mechanizm działania protokołów z rodziny TCP/IP odpowiedzialnych za przesyłanie danych w sieci. Jako że o samym TCP/IP powstało wiele opasłych tomów i obszernych dokumentów RFC, pozwole sobie tylko na krótkie wyjaśnienie kilku najistotniejszych kwestii. Zasadniczo TCP/IP jest zbiorem zwartych protokołów, niezależnych od sprzętu czy systemu operacyjnego. To właśnie ten zbiór tworzy dzisiejszy Internet, do którego podłączona jest nasza sieć, czy też serwer. Podstawą jest protokół IP (Internet Protocol). Odpowiada on za przesyłanie danych i jest protokołem transportowym sieci. Najmniejszą jednostkę danych nazywa się czasami datagramem IP. Zawiera informacje o adresie docelowym i źródłowym przesyłanego datagramu. Zajmuje się dzieleniem tego datagramu na mniejsze kawałki przed wysłaniem, oraz sklejaniem go kiedy dotrze już do komputera docelowego. Zajmuje się także wyborem najdogodniejszej trasy podczas wędrówki przez Internet (trasowanie - routing). IP posiada jednak pewną wadę. Jest protokołem bezpołączeniowym, co oznacza że sam nie ustanawia połączenia i nie sprawdza czy odległa maszyna jest gotowa na odebranie przysłanych jej danych. Nie zapewnia też wykrywania błędów podczas transmisji i ich korekty. Protokołem który doskonale uzupełnia IP jest TCP (Transmission Control Protocol). Jest to protokół połączeniowy, który sprawdza czy dane zostały dostarczone bezawaryjnie do adresata. Ustanawia też bezpieczne połączenie z tym adresatem i po przesłaniu danych zamyka połączenie. W dużym uproszczeniu TCP przesyła tak długo dane, aż otrzyma potwierdzenie od komputera docelowego że wszystkie dane zostały

2 2 z :51 przez niego odebrane prawidłowo. Każdy segment takich danych (dla IP dane są datagramami, dla TCP segmentami) posiada swoją sumę kontrolną (tzw. CRC) która jest sprawdzana. Precyzując nieco ten mechanizm - odbywa się to na zasadzie tzw "trójetapowego uzgadniania połączenia". Znajomość mechanizmu tego "uzgadniania" jest bardzo istotna, ponieważ wiele wirusów i eksploitów wykorzystuje go właśnie do tego, żeby przedostać się do naszej sieci i/lub systemu. W momencie wymiany informacji pomiędzy dwiema maszynami w sieci, połączenie to jest uzgadniane i synchronizowane za pomocą specjalnych bitów, dodawanych do przesyłanych datagramów. TCP hosta inicjującego połączenie nie zaczyna od razu wysyłać faktycznych danych, a wysyła kontrolny datagram z bitem SYN ustawionym na 1. Oznacza to chęć synchronizacji połączenia. Po odebraniu takiego pakietu serwer (o ile określony port, na który klient chce się połączyć nie jest zajęty) przydziela odpowiednie bufory TCP oraz potwierdza odbiór odpowiadając bitem SYN+ACK - czyli zgodą na połączenie. Host po otrzymaniu SYN+ACK odpowiada kolejnym SYN, ustawionym tym razem na 0. To oznacza zakończenie uzgadniania połączenia i rozpoczęcie przesyłania danych. Po zakończeniu przesyłania danych, połącznie zamykane jest również w sposób bezpieczny i kilkuetapowy. Serwer wysyła do klienta datagram z ustawionym bitem FIN (oznaczającym chęć zakończenia połączenia), klient odpowiada FIN+ACK, a na sam koniec serwer potwierdza ostateczne "pożegnanie" wysyłając datagram z ustawionym ACK. Jest jeszcze specjalna odmiana protokołu, lżejszego od TCP, który również nie jest nastawiony połączeniowo (wysyła pakiety nie pilnując czy dotrą na pewno na miejsce), pozwala natomiast na znacznie szybsze realizacje połączeń. Pilnuje również integralności pakietów w trakcie transportu. Protokół nazywa się UDP (User Datagram Protocol) i wykorzystywany jest np. w usłudze TFTP (Trivial FTP). TCP/IP opisuje się również często na przykładzie czterowarstwowego modelu. Składa się on z następujących elementów: - warstwy aplikacji - warstwy transportowej - warstwy sieciowej - warstwy fizycznej Żeby nie rozwodzić się zbyt technicznie, można zobrazować taki model na bardzo prostym przykładzie. Załóżmy że pobieramy z serwera WWW stronę internetową. Aplikacja nazywająca się "serwer WWW" wysyła w tym przepadku do aplikacji nazywającej się "przeglądarka" po stronie klienta pakiety zawierające daną stronę (tekst, grafikę itd). Pakiety obsługiwane są na poziomie aplikacji przez protokół HTTP. Ten protokół dodaje do takich pakietów własne nagłówki i przekazuje je do warstwy transportowej. W warstwie transportowej pakiety trafiają do protokołu TCP. Otrzymuje on pakiety sklejone z nagłówkami HTTP. Adresuje je dodając do nich numer portu komputera lokalnego, z którego wychodzą i numer portu komputera docelowego. Numery te umieszcza w swoim własnym nagłówku, który również dokleja i przekazuje całość do warstwy sieciowej. W tej warstwie pakiety przejmuje protokół IP. Dodaje on kolejny (własny) nagłówek, w którym umieszcza adres IP komputera źródłowego i docelowego. Tak oklejone paczuszki IP przekazuje do warstwy najniższej - fizycznej. W tej warstwie (najczęściej jest to warstwa

3 3 z :51 ethernetu) dodawany jest kolejny nagłówek zawierający adresy kart sieciowych (MAC) komputera lokalnego i zdalnego. Z tyloma nagłówkami pakiety wędrują następnie przez Internet. Po dotarciu na miejsce, komputer docelowy rozpoznaje po nagłówku warstwy fizycznej że paczki adresowane są akurat do niego. Usuwa taki nagłówek i przekazuje paczki do wyższych warstw. Tam są one kolejno "rozbierane" z poszczególnych nagłówków, aż trafią do warstwy najwyższej (aplikacji), gdzie przekazane zostaną przeglądarce internetowej. Ewentualne komunikaty o błędach w trakcie wedrówek pakietów zgłasza nam jeszcze inny protokół - ICMP (Internet Control Message Protocol). Zajmuje się on zgłaszaniem wszelkich błędów w trakcie wędrówki datagramów przez sieć. Takie błędy to np. wyłączona maszyna docelowa, nieosiągalna sieć, albo wyczerpanie się licznika "czasu życia pakietu" (TTL - Time to Live. Protokoły TCP/IP wymagają aby każdy router przez który przechodzi pakiet zmniejszał wartość pola TTL o 1. Zapobiega to błąkaniu się się wszelkich zagubionych pakietów zbyt długo po Internecie. Rola systemu IDS polega na śledzieniu ruchu TCP/IP wg określonych reguł, przechwytywaniu wyżej opisanych pakietów i ich analizie. Taka analiza oraz ocena zaistniałej w sieci sytuacji możliwa jest dzięki wykorzystaniu tzw. bazy sygnatur oraz w przypadku niektórych systemów wykrywania włamań - badaniu anomalii na podstawie pobranych wcześniej próbek ruchu sieciowego (stanowiącego następnie punkt odniesienia). Np. specjalny preprocesor snorta - SPADE implementuje właśnie taką funkcjonalność. Baza sygnatur jest zestawem specjalnych regułek, określających jakie działania IDS ma traktować jako niebezpieczne. Przykładowo jeśli pakiety TCP wychodzące z portu 110 (pop3, czyli poczta) zawierają w przenoszonych danych określone ciągi znaków wskazujące na obecność skryptu VBScript (najczęściej wirus w załączniku) - IDS może o tym zaalarmować lub przykładowo wyrzucić taki pakiet z bufora TCP, zanim dotrze do celu. Informuje go o tym specjalna regułka. IDS'y mają więc najczęściej obszerne i często aktualizowane bazy takich regułek (sygnatur). To chyba tyle w ramach wstępu do zagadnienia jakim jest analiza ruchu sieciowego. Oczywiście bardzo pobieżnego wstępu. Warto może jeszcze nadmienić, że systemy wykrywania włamań (anomalii) dzielą się na: - systemy oparte na serwerze - czyli takie które służą do ochrony pojedyńczej maszyny. Analizują logi systemowe, nawiązane aktualnie połączenia sieciowe, często mają także wbudowaną funkcję kontroli integralności plików systemowych - systemy oparte na sieci (NIDS - Network IDS) - to systemy analizujące całą sieć, potrafiące kontrolować połaczenia pomiędzy różnymi maszynami w tej sieci. Wymagają ustawienia interfejsu sieciowego w tzw. tryb "promiscous" (rozwlekły), pozwalający na przechwytywanie wszystkich pakietów w sieci (nie tylko tych, ktore są skierowane do maszyny na której pracuje NIDS). SNORT + ACID Snort, którego symbolem jest węsząca świnka, jest właśnie przykładem jednego z najlepszych i najskuteczniejszych NIDS'ów. Dostępny jest na wiele platform systemowych (w tym również Windows) i udostępniany na zasadach licencji GPL. Potrafi wyszukiwać i dopasowywać do wzorców podejrzane treści w

4 4 z :51 strumieniach pakietów, wykrywać wiele ataków i anomalii, np. takich jak przepełnienia bufora, skanowanie portów, ataki na usługi WWW, FTP, SMB, ataki typu ARP spoofing. Posiada często aktualizowaną bazę sygnatur. Między innymi źródłem regułek dla Snorta jest baza arachnids udostępniana publicznie przez firmę Max Vision Network Security. Nasza świnka potrafi również integrować się z systemami baz danych (jak np. z MySQL) - co pozwala na stosowanie bardzo wygodnych dodatków, takich jak chociażby ACID. Wspomniany ACID (Analysis Console for Intrusion Databases) jest specjalnym modułem Snorta tworzącym interfejs WWW do analizy logów umieszczonych w bazie danych. Jest to rozbudowany system raportujący, na który składa się zestaw skryptów PHP, znacznie ułatwiających przeglądanie alarmów, sortowanie i zaawansowane wyszukiwanie wykrytych ataków. Snort przechwycone przez siebie pakiety przepuszcza przez tzw. preprocesory. To one filtrują strumień TCP/IP szukając na różnych jego warstwach wszelkich nieprawidłowości (wykrywanych na podstawie regułek lub badaniu anomalii na podstawie pobranych próbek ruchu sieciowego). Do standardowo aktywnych zaraz po instalacji preprocesorów należą: http_decode - który przetwarza adresy HTTP i konwertuje na ASCII znaki zakodowane szesnastkowo. Zapobiega to ukrywaniu pewnych danych, które zakodowane mogłby być przekazane za pomocą zapytania do serwera WWW. portscan - wykrywa skanowania portów, w tym skanowania typu NULL, FIN, SYN+FIN frag2 - skleja i buforuje zdefragmentowane pakiety. Często analiza pojedyńczych datagramów nie wykazuje żadnych niebezpieczeństw. Dane wędrują sobie pofragmentowane do portu jednego z komputerów w naszej sieci. Po dotarciu do tego komputera i złożeniu ich przez aplikację - okazuje się że może to być np. niebezpieczny eksploit albo wirus stream4 - bardzo rozbudowany preprocesor służący do śledzenia połączeń, odtwarzania i szczegółówej analizy strumieni TCP. Wykrywa niektóre wysublimowane skanowania portów, testuje sumy kontrolne i poprawność pojedyńczych datagramów. rpc_decode - wykrywa próby podejrzanych odwołań do usługi RPC (zapewnianej przez portmappera). Po przepuszczeniu pakietów przez preprocesory oraz ich analizie na podstawie sygnatur, Snort zarejestrowane zdarzenia zapisuje do plików dziennika. Potrafi stosować zresztą różne odmienne formy tego zapisu: rejestrowanie w binarnym formacie tcpdump, rejestrowanie w pełnej, opisowej postaci, wysyłanie komunikatu na gniazdo uniksowe (np. w celu dalszej obróbki przez inną aplikację), zapisywanie do bazy danych itd. Możemy też zdefiniować własne regułki - na podstawie których Snort będzie np. resetował lub blokował podejrzane połączenia. Zajmiemy się tym zaraz po instalacji i konfiguracji samego NIDS'a i dodatkowego modułu raportującego ACID.

5 5 z :51 Rysunek 1. Składowe systemu NIDS. INSTALACJA I KONFIGURACJA Zaczynamy od instalacji odpowiednich pakietów. To czego potrzebujemy to Snort z domyślnym wsparciem dla MySQL'a oraz ACID: apt-get install snort-mysql acidlab-mysql Po pobraniu pakietów przeprowadzona zostanie wstępna konfiguracja. W przypadku paczki acidlab-mysql zostaniemy m.in zapytani o serwer WWW z jakiego chcemy korzystać (zasadniczo wystarczy zostawić domyślne "Apache"), o nazwę bazy w której przechowywane będą logi (snort_log), nazwę hosta, nazwę i hasło użytkownika, nazwę bazy przeznaczoną na archiwa (snort_archive). W przypadku snort-mysql zostaniemy zapytani o konfigurację tzw. sensora (czyli interfejsu sieciowego na którym nasłuchiwać ma NIDS. Domyślnie jest to eth0). Następnie wpisujemy adres sieci jaką Snort ma monitorować. Jeśli komputer ze Snortem wpięty jest np. do switcha rozdzielającego kilka podsieci - możemy oczywiście wpisać tu kilka adresów rozdzielonych przecinkiem. Rzecz w tym, że przez komputer z systemem wykrywania włamań pakiety adresowane do danej sieci muszą przechodzić. Nowsze switche mają specjalny port zarządzalny, na który przełączany jest cały ruch z pozostałych portów. Do niego właśnie należy wpinać komputer z NIDS'em. Jeśli mamy np. tylko jeden komputer który chcemy monitorować - wystarczy zamiast adresu sieci wpisać adres IP tego komputera.

6 6 z :51 Rysunek 2. Konfiguracja poinstalacyjna pakietu ACID. Po wykonaniu całej wstępnej konfiguracji, musimy utworzyć dwie bazy danych: snort_log i snort_archive na archiwa alarmów. W tym celu uruchamiamy serwer MySQL: # cd /etc/init.d ;./mysql start Następnie: # mysql -u mysql -p Enter password: mysql> create database snort_log; Query OK, 1 row affected (0.01 sec) mysql> create database snort_archive;

7 7 z :51 Query OK, 1 row affected (0.01 sec) mysql> quit Po utworzeniu naszych baz należy wygenerować dla nich odpowiednie tabele. Tym razem nie musimy robić tego 'ręcznie', ponieważ z pakietami snort-mysql i acidlab-mysql mamy dostarczone odpowiednie pliki *.sql. Wystarczy się nimi posłużyć. Najpierw tworzymy tabele wymagane przez ACID'a: # mysql -u root -p snort_log < /usr/share/acidlab/create_acid_tbls_mysql.sql # mysql -u root -p snort_archive < /usr/share/acidlab/create_acid_tbls_mysql.sq Teraz tabele Snorta (jako że są spakowane, najszybciej będzię kiedy posłużymy się zcatem): # zcat /usr/share/doc/snort-mysql/contrib/create_mysql.gz mysql -u root -p snort_log # zcat /usr/share/doc/snort-mysql/contrib/create_mysql.gz mysql -u root -p snort_archive Po tej operacji powinniśmy jeszcze dokonać małej zmiany w głównym pliku konfiguracyjnym Snorta. Jeśli skonfigurowaliśmy system tak, żeby nasłuchiwał tylko na jednym interfejsie (jeden aktywny sensor), będzie to plik /etc/snort/snort.conf. Gdyby sensorów było więcej - pliki będą się kolejno nazywały: snort.eth0.conf, snort.eth1.conf itd. Najważniejsze opcje jakie musimy ustawić w tym pliku - to definicja dwóch zmiennych: $HOME_NET oraz $EXTERNAL_NET. HOME_NET oznacza naszą sieć domową (jeśli mamy tylko jeden komputer, wpiszemy tam IP tego komputera). EXTERNAL_NET to cała strefa zewnętrzna, z której wszelki ruch sieciowy będzie wnikliwie analizowany. Przykładowy wpis może więc wyglądać następująco: var HOME_NET /24 var EXTERNAL_NET!$HOME_NET Wpis /24" przy HOME_NET oznacza sieć o adresie z maską podsieci klasy C. Jest to specjalna notacja oznaczania adresów - CIDR (Classes Internet Domain Routing) domyślnie używana przez Snorta. Dzieje się tak dlatego - że NIDS nie może beztrosko zakładać, że wszystkie adresy w sieci używają standardowych masek podsieci. Poniżej mamy wpis równoważny mniej więcej temu - że wszystko co nie jest naszą siecią domową traktowane będzie jak sieć zewnętrzna, z której potencjalnie może nastąpić jakiś atak. Zamiast takiego wpisu moglibyśmy wstawić tam jakiś konkretny adres, czy też zestaw adresów. W /etc/snort/snort.conf znajdziemy również kilka innych, opcjonalnych zmiennych jak np. var DNS_SERVERS $HOME_NET var SMTP_SERVERS $HOME_NET var HTTP_SERVERS $HOME_NET var SQL_SERVERS $HOME_NET Domyślnie oznaczają one, że wszelkie serwery DNS, poczty, czy też baz danych w naszej sieci - obejmuje

8 8 z :51 zmienna HOME_NET. Gdyby się jednak okazało, że np. nasz lokalny serwer DNS jest w zupełnie innej podsieci, a z wiadomych przyczyn będzie następował nasilony ruch pomiędzy tym serwerem a komputerami w naszej sieci domowej (oznaczonymi przez zmienną HOME_NET) - to warto poinformować o tym Snorta wpisując: var DNS_SERVERS [tu adres IP serwera DNS] W innym przypadku nasz NIDS mógłby taki wzmożony ruch uznać za podejrzany i niepotrzebnie o tym alarmować. Po ustawieniu tych zmiennych możemy uruchomić Snorta poleceniem: cd /etc/init.d ;./snort start Musimy pamiętać, że jeśli chcemy korzystać z dodatkowego modułu raportującego ACID, w tle musi pracować cały czas serwer WWW Apache i serwer baz danych MySQL. Po wystartowaniu Snorta za pomocą skryptu znajdującego się w /etc/init.d uruchomi się on w trybie NIDS, czyli jako sieciowy system wykrywania anomalii. Można go natomiast uruchomić również w dwóch innych trybach - jako sniffer i tzw. "packet logger". W trybie sniffer przechwytuje na bieżąco wszystkie pakiety i wyświetla ich zawartość na ekranie (działa jak typowy sniffer). Żeby uczynić z naszego Snorta zwykłego sniffera, wystarczy polecenie: snort -vd Opcja "-v" powoduje że Snort będzie wyświetlał informacje o nagłówkach TCP/IP/UDP/ICMP, opcja "-d" wymusza wyświetlanie również zawartości tzw. payloadu (czyli właściwych danych przeznaczonych dla warstwy aplikacji). Fragment przykładowej sesji Snorta uruchomionego w trybie "sniffer": snort -vd Running in packet dump mode Log directory = /var/log/snort Initializing Network Interface eth0 --== Initializing Snort ==-- Initializing Output Plugins! Decoding Ethernet on interface eth0 -*> Snort! <*- --== Initialization Complete ==--

9 9 z :51 Version (Build 30) By Martin Roesch 01/10-17:49: :2446 -> :53 UDP TTL:64 TOS:0x0 ID:12530 IpLen:20 DgmLen:60 DF Len: C A...www D 70 2D C simp-st.pl... =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 01/10-17:49: :53 -> :2446 UDP TTL:239 TOS:0x0 ID:58362 IpLen:20 DgmLen:165 DF Len: C A...www D 70 2D C simp-st.pl... C0 0C C D9 1C 92 9E C C E ind Jeśli chcemy uruchomić Snorta w trybie "packet logger" wykonujemy polecenie: snort -b -l katalog Opcja "-b" oznacza że aplikacja będzie zrzucać logi w binarnym formacie tcpdump, natomiast "-l" powoduje że logi te zapisywane będą w określonym katalogu. Przed uruchomieniem w ten sposób Snorta wspomniany katalog należy utworzyć. Zapisane w takim formacie logi można następnie poddawać dodatkowej obróbce za pomocą aplikacji Ethereal (który również obsługuje format tcpdumpa). Oczywiście właściwym i najbardziej rozbudowanym trybem jest NIDS i takim też będziemy się dalej posługiwać. Jeśli mamy działającego i uruchomionego Snorta, MySQL'a i Apache'a - wchodzimy na adres: Zobaczymy interfejs ACID'a, pokazujący nam liczbę sensorów, wskaźniki zarejestrowanych alarmów oraz kilka innych opcji. Możemy przeglądać wszystkie dzienniki Snorta, mamy też łatwy dostęp do baz sygnatur, wyszukiwarki itp. Żeby przetestować możliwości naszego świeżo upieczonego systemu wykrywania anomalii, spróbujmy z maszyny znajdującej się poza zdefiniowanym HOME_NET przeskanować porty komputera, na którym uruchomiliśmy NIDS'a. Możemy posłużyć się bardzo funkcjonalnym programem do testowania otwartych portów, wykrywania zdalnego systemu operacyjnego - nmapem. Założmy że chroniony serwer to Wykonujemy standardowe skanowanie, polegające na tym, że nmap wysyła na nasz serwer pakiety TCP z ustawioną flagą SYN, testując w ten sposób otwarte porty (bit SYN, jak już wspominane było na początku artykułu oznacza chęć połączenia na określony port):

10 10 z :51 nmap -ss Po sprawdzeniu w powyższy sposób maszyny ze Snortem, możemy odświeżyć uruchomionego w przeglądarce ACID'a i sprawdzić czy zarejestrował on jakieś podejrzane działania. Okazuje się że nie tylko wykrył skanowanie systemu - ale zidentyfikował je jako "ICMP PING NMAP". Pokazuje również dodatkowe informacje, m.in adres komputera z którego wyszło skanowanie i dokładny czas incydentu. Nawet jeśli spróbujemy użyć specjalnych flag "-sf", w celu częsciowego ukrycia połączeń na określone porty - Snort i tak bezbłędnie je wykrywa. Spróbujmy teraz np. zasymulować działanie robaka CodeRed i wyszukajmy poprzez serwer WWW pliku "scripts/root.exe". Wpisujemy więc na zewnętrznej maszynie: W odpowiedzi dostajemy odpowiednie alarmy: 56: [**] [1:1256:2] WEB-IIS CodeRed v2 root.exe access [**] [Classification: Web Application Attack][Priority: 1]

11 11 z :51 Rysunek 3. Interfejs modułu raportującego. Oczywiście jako że nasza maszyna pracuje pod kontrolą Linuksa - regułkę dotyczącą CodeRed można usunąć z arsenału Snorta (o tym jak to zrobić za chwilę), no chyba że w naszej sieci znajdują się jakieś maszyny z systemem podatnym na takie ataki. Podobnie bezbłędnie reaguje nasz NIDS na dyskretne, rozproszone w czasie skanowanie portów pojedyńczymi pakietami FIN, czy np. próby ataków na skrypty PHP, polegające na wykorzystaniu przesyłania danych za pomocą metody "get". Jeśli nie sprawdza się wówczas danych wejściowych - można pod taka zmienną podczepić np. własny skrypt. Na podobne błędy narażone są skrypty zawierające funkcję include(),

12 12 z :51 w których nie sprawdza się parametrów. Wpisanie więc w przeglądarce: również spowoduje wygenerowanie alarmu. REGUŁKI SNORTA - TWORZENIE SYSTEMU PREWENCYJNEGO Póki co Snort sprawdza się doskonale jako system monitorujący naszą sieć. Pliki z poszczególnymi regułkami, które wykorzystuje, znajdują się w katalogu /etc/snort/rules. Wszystkie mają rozszerzenie *.rules, natomiast w pliku konfiguracyjnym /etc/snort/snort.conf znajduje się sekcja określająca jakie pliki będą przez NIDS'a używane. Fragment tej sekcji może wyglądać jak poniżej: include $RULE_PATH/local.rules include $RULE_PATH/bad-traffic.rules include $RULE_PATH/exploit.rules include $RULE_PATH/scan.rules Jeśli przykładowo nie jesteśmy zainteresowani określoną regułką - wystarczy wykomentować linię z jej nazwą z tego właśnie pliku. Reguły identyfikujące poszczególne ataki określają kilka sposobów reagowania na zaistniałe zdarzenie. Może to być przepuszczenia pakietu (pass), zarejestrowanie incydentu (log), czy ogłoszenie alarmu (alert). Jeśli mamy wkompilowaną obsługę tzw. flexresp ("fexible response" zapewniane jest przez bibliotekę libnet i pozwala na ingerencję w strumień TCP/IP) - możemy także używać bardziej wyrafinowanych parametrów: resp i react. Pozwalają one aktywniej reagować na atak. Za pomocą opcji resp można doprowadzić do zerwania podejrzanego połączenia, natomiast opcja react służy do blokowania dostępu do określonych usług (np. WWW). Pakiet snort-mysql instalowany z repozytoriów Debiana posiada już wkompilowaną obsługę flexresp. Przykładowa regułka którą możemy np. dopisać do /etc/snort/rules/local.rules mogłaby wyglądać następująco: log tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 110 \ ("msg: Próba połączenia z pop3";) Oznacza to, że wszelkie próby połączeń TCP przychodzące z sieci zewnętrznej (jednokierunkowy operator "->"), z dowolnego portu (any) do sieci zdefiniowanej przez zmienną HOME_NET na port 110, mają być zarejetrowane w logach z komunikatem "Próba połączenia z pop3". Język sygnatur umożliwia również zadeklarowanie reguły, która określa pakiety poruszające się w obie strony, za pomocą dwukierunowego operatora: "<>" zamiast "->". Bardziej aktywne reguły można definiować za pomocą wspomnianych opcji "resp" i "react". Np: alert tcp any any -> $HOME_NET 80 \ (msg: "Uwaga! Próba połączenia z serwerem WWW"; resp: rst_all;)

13 13 z :51 spowoduje, że dowolne połączenia TCP z dowolnego portu na port 80 jakiegoś komputera w naszej sieci będą zapisywane do logów w postaci alarmu "Uwaga! Próba połączenia z serwerem WWW" oraz przerywane za pomocą "rst_all" (nadawca otrzyma pakiet z TCP z ustawioną flagą RST, która przerwie połączenie). W wyniku działania powyższej regułki nikt spoza sieci HOME_NET nie zobaczy naszego serwisu WWW. Można również filtrować pakiety po ich zawartości (opcja "content"), np. alert tcp any any -> $HOME_NET any \ (msg: "Ktoś próbuje odpalić shellkod!"; content:" e8 c0 ff ff ff /bin/sh"; resp: icmp_all) Jak można wywnioskować z bardzo prostej składni - wszelkie pakiety z dowolnego portu skierowane do naszej sieci na dowolny port docelowy, zawierające podejrzany fragment kodu (w tym wypadku może być to shellkod próbujący wykonać przepełnienie stosu), zostaną "poczęstowane" informacją że zarówno sieć, port jak i host są nieosiągalne (opcja icmp_all). Inne przydatne opcje "active response" to: rst_snd - wysłanie pakietu TCP RST do nadawcy rst_rcv - wysłanie pakietu TCP RST do odbiorcy icmp_net - wysłanie pkaietu ICMP_NET_UNREACH do nadawcy icmp_host - wysłanie pakietu ICMP_HOST_UNREACH do nadawcy icmp_port - wysłanie pakietu ICMP_PORT_UNREACH do nadawcy Opcje icmp_all i rst_all są sumą wszystkich powyższych. Wszelkie logi zaistaniałych zdarzeń widoczne w postaci estetycznych tabelek ACID'a, możemy również przeglądać zaglądając bezpośrednio do dzienników Snorta. Spis wszystkich alarmów znajduje się w pliku /var/log/snort/alert. Pliki /var/log/snort/*log* zawierają dzienniki w binarnym formacie programu tcpdump. Spróbujmy przenalizować jeden z alarmów znajdujący się w pliku alert: [**] [1:469:3] ICMP PING NMAP [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] 01/10-14:55: > ICMP TTL:40 TOS:0x0 ID:57742 IpLen:20 DgmLen:28 Type:8 Code:0 ID:63871 Seq:55619 ECHO [Xref => Pierwsza linia to: [**] [1:469:3] ICMP PING NMAP [**] Na samym jej początku mamy trzy liczby oddzielone od siebie dwukropkiem. Liczba "1" to tzw. identyfikator generatora. Jedynka w tym wypadku oznacza samego Snorta (mogą być również poszczególne podsystemy NIDS'a i wówczas wartość ta będzie inna). Liczba 469 to identyfikator konkretnej sygnatury o nazwie "ICMP

14 14 z :51 PING NMAP" występującej w jednej z baz sygnatur. Kolejna linia to: [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] Mówi nam ona, że alarm jest zaklasyfikowany do szerszej kategorii o priorytecie 2 (im niższa znajdzie się tutaj wartość, tym poważniejszy wydarzył się incydent). Następnie: 01/10-14:55: > Ten wpis mówi o dokładnej dacie zarejestrowanego połączenia i podaje adresy źródłowy i docelowy datagramów TCP. No i ostatnia linijka: [Xref => oznacza łącze do bazy sygnatur Snorta. W tym wypadku jest to baza znajdująca się na W przypadku jakiegoś innego zdarzenia mogłaby pojawić się tu równie dobrze baza arachnids. PODSUMOWANIE - CZYLI STUDIUM DROBNEGO OSZUSTWA Pamiętajmy o tym że żaden, nawet najlepiej zaprojektowany system NIDS nie zastąpi administratora. To on ostatecznie decyduje, które ze zgłoszonych alarmów są rzeczywiście poważne - a które wynikają z pewnych nieścisłości konfiguracyjnych lub sposobu działania określonych aplikacji sieciowych. Pamiętajmy również że NIDS nie będzie nigdy nieomylny. Jeśli ktoś bardzo się postara może "obejść" pewne jego mechanizmy. Nie należy więc zbyt restrykcyjnie i dosłownie podchodzić do wszystkich zgłaszanych alarmów. Dla przykładu wyobraźmy sobie pewną sytuację, w której ktoś skanuje porty naszego serwera. Snort komunikuje nas o tym - podając również adres komputera, z którego następiło skanowanie. Jak wiemy, adres źródłowy i docelowy wszystkich przesyłanych w sieci pakietów zapisany jest w nagłówku IP. Wystarczy teraz że ów ktoś (np. za pomocą nmapa) sfałszuje adres źródłowy w nagłówku i wyśle pakiety TCP, np. z ustawionym bitem FIN na kilka portów naszego komputera: nmap -S e eth0 -P0 -sf -v ip_naszego_komputera Po tej operacji Snort zakomunikuje - że ktoś z adresu (w tym przypadku jest to skanował nam porty ;-) Czy pomyłka NIDS'a oznacza że coś z nim jest nie tak? Raczej nie. Nasz system nie sniffuje przecież wszystkich połączeń w Internecie. Jeśli paczka ze sfałszowanym adresem wyszła z komputera "ciekawskiego" i dotarła przez sieć do naszego serwera - system wykrywania anomalii nie może przecież prześledzić całej jej trasy. Tego typu drobiazgi należy mieć po prostu na uwadze kiedy analizujemy logi naszej "inteligentnej świnii".

15 15 z :51 Na zakończenie warto jeszcze dodać że Snort jest narzędziem, które zasadniczo nie odbiega od swoich komercyjnych i bardzo drogich odpowiedników. Obecnie wiele firm - jak np. SourceFire założona przez twórcę opisywanego systemu, Martina Roescha - zajmuje się świadczeniem komercyjnych usług zwiazanych ze Snortem oraz sprzedażą specjalistycznych urządzeń (sprzętowych NIDS'ów), stanowiących rozbudowane sensory oparte o Snorta, podłączane w różnych punktach sieci. Powstaje cała masa aplikacji zwiększająca jego funkcjonalność. Przykładowo pakiet Snortsam łączący Snorta z Checkpoint Firewall-1 lub Cisco Pix. Wystarczy zajrzeć zresztą na i wpisać w wyszukiwarce "snort" - żeby przekonać się ile dodatkowych narzędzi, modułów i rozszerzeń powstaje dla tego popularnego NIDS'a. Prawdziwą jego "siłę przebicia" stanowi przede wszystkim otwarta architektura i duża liczba developerów skupiona wokół projektu. To że wspierany jest on dodatkowo przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się bezpieczeństwem - należy chyba uznać za duży plus. - strona domowa systemu Snort - moduł raportujący ACID - biblioteka libnet - SourceFire powrót

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Router programowy z firewallem oparty o iptables

Router programowy z firewallem oparty o iptables Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Router programowy z firewallem oparty o iptables Celem ćwiczenia jest stworzenie kompletnego routera (bramki internetowej), opartej na iptables. Bramka umożliwiać ma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS)

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) 9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) System Intrusion Prevention w urządzeniach NETASQ wykorzystuje unikalną, stworzoną w laboratoriach firmy NETASQ technologię wykrywania i blokowania ataków

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SIECIACH

BEZPIECZEŃSTWO W SIECIACH PREZENTACJA NA SYSTEMY OPERACYJNE Katarzyna Macioszek styczeń 2007 DEFINICJA ROBAKA CO TO JEST ROBAK? PRZYKŁADY ROBAKÓW Robak - program komputerowy zdolny do samoreplikacji przez sieć bez interakcji użytkownika

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP FILTROWANIE IP mechanizm decydujący, które typy datagramów IP mają być odebrane, które odrzucone. Odrzucenie oznacza usunięcie, zignorowanie datagramów, tak jakby nie zostały w ogóle odebrane. funkcja

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej

Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej możliwości podsłuchiwania/przechwytywania ruchu sieciowego pakiet dsniff demonstracja kilku narzędzi z pakietu dsniff metody przeciwdziałania Podsłuchiwanie

Bardziej szczegółowo

Wireshark analizator ruchu sieciowego

Wireshark analizator ruchu sieciowego Wireshark analizator ruchu sieciowego Informacje ogólne Wireshark jest graficznym analizatorem ruchu sieciowego (snifferem). Umożliwia przechwytywanie danych transmitowanych przez określone interfejsy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w M875

Bezpieczeństwo w M875 Bezpieczeństwo w M875 1. Reguły zapory sieciowej Funkcje bezpieczeństwa modułu M875 zawierają Stateful Firewall. Jest to metoda filtrowania i sprawdzania pakietów, która polega na analizie nagłówków pakietów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Metody ataków sieciowych

Metody ataków sieciowych Metody ataków sieciowych Podstawowy podział ataków sieciowych: Ataki pasywne Ataki aktywne Ataki pasywne (passive attacks) Polegają na śledzeniu oraz podsłuchiwaniu w celu pozyskiwania informacji lub dokonania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2014/2015 Michał Cieśla pok. D-2-47, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach

Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach mgr inż. Rafał Jachowicz, Instytut Informatyki Stosowanej PŁ Instrukcję opracowano na podstawie materiałów mgra inż. Łukasza Jopka Router programowy z firewallem

Bardziej szczegółowo

7. Konfiguracja zapory (firewall)

7. Konfiguracja zapory (firewall) 7. Konfiguracja zapory (firewall) Konfiguracja firewalla w rozwiązaniach NETASQ podzielona jest na dwie części. Pierwszą z nich są reguły domyślne a drugą polityki konfigurowane przez administratora. W

Bardziej szczegółowo

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci N, Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci 1 Ochrona danych Ochrona danych w sieci musi zapewniać: Poufność nieupoważnione osoby nie mają dostępu do danych Uwierzytelnianie gwarancja pochodzenia Nienaruszalność

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Polecenie ipconfig pozwala sprawdzić adresy przypisane do poszczególnych interfejsów. Pomaga w wykrywaniu błędów w konfiguracji protokołu IP Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

z paska narzędzi lub z polecenia Capture

z paska narzędzi lub z polecenia Capture Rodzaje testów i pomiarów pasywnych 40 ZAGADNIENIA Na czym polegają pomiary pasywne sieci? Jak przy pomocy sniffera przechwycić dane przesyłane w sieci? W jaki sposób analizować dane przechwycone przez

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet

Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet na przykładzie protokołu PPTP Paweł Pokrywka Plan prezentacji Założenia Cele Problemy i ich rozwiązania Rozwiązanie ogólne i jego omówienie Założenia Sieć

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach Router programowy z firewallem oparty o iptables Celem ćwiczenia jest stworzenie kompletnego routera (bramki internetowej), opartej na iptables. Bramka umożliwiać

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe laboratorium

Sieci komputerowe laboratorium Sieci komputerowe laboratorium Temat ćwiczenia: Konfiguracja zapory ogniowej. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi metodami ataków na system komputerowy, z metodami wykrywania

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe.

Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Literka.pl Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe Data dodania: 2010-06-07 09:32:06 Autor: Marcin Kowalczyk Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa Warstwa sieciowa Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezentacji Aplikacji podjęcie decyzji o trasowaniu (rutingu) na podstawie znanej, lokalnej topologii sieci ; - podział danych na pakiety Sesji Transportowa

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Identyfikacja właściciela domeny. Identyfikacja tras

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium podstaw telekomunikacji

Laboratorium podstaw telekomunikacji Laboratorium podstaw telekomunikacji Temat: Pomiar przepustowości łączy w sieciach komputerowych i podstawowe narzędzia sieciowe. Cel: Celem ćwiczenia jest przybliżenie studentom prostej metody pomiaru

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 5 1 / 22 Warstwa transportowa Cechy charakterystyczne:

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Wojciech Dworakowski. Zabezpieczanie aplikacji. Firewalle aplikacyjne - internetowych

Wojciech Dworakowski. Zabezpieczanie aplikacji. Firewalle aplikacyjne - internetowych Firewalle aplikacyjne - Zabezpieczanie aplikacji internetowych Wojciech Dworakowski Agenda Dlaczego tradycyjne mechanizmy nie wystarczają? Wykorzystanie zaawansowanych firewalli Firewalle aplikacyjne architektura

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji: 2013-08-14

Data modyfikacji: 2013-08-14 Data modyfikacji: 2013-08-14 Co zawiera ten dokument: Ten dokument przedstawia, w jaki sposób zainstalować program Kancelaris PLUS 4 za pomocą standardowego instalatora na serwerze MySQL w wersji 5.0 i

Bardziej szczegółowo

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów...

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów... SIECI KOMPUTEROWE DATAGRAM IP Protokół IP jest przeznaczony do sieci z komutacją pakietów. Pakiet jest nazywany przez IP datagramem. Każdy datagram jest podstawową, samodzielną jednostką przesyłaną w sieci

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpieczeństwa

Podstawy bezpieczeństwa Podstawy bezpieczeństwa sieciowego Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Złośliwe oprogramowanie Wybrane ataki na sieci teleinformatyczne Wybrane metody bezpieczeństwa sieciowego Systemy wykrywania intruzów

Bardziej szczegółowo

Firewall bez adresu IP

Firewall bez adresu IP Firewall bez adresu IP Jak to zrobić Janusz Janiszewski Janusz.Janiszewski@nask.pl Agenda Wstęp Jak to działa? FreeBSD Kiedy stosować? Wady i zalety Inne rozwiązania Pytania? Typy firewalli Filtry pakietów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach dr inż. Robert Banasiak, mgr inż. Rafał Jachowicz, Instytut Informatyki Stosowanej PŁ, 2013

Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach dr inż. Robert Banasiak, mgr inż. Rafał Jachowicz, Instytut Informatyki Stosowanej PŁ, 2013 Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach dr inż. Robert Banasiak, mgr inż. Rafał Jachowicz, Instytut Informatyki Stosowanej PŁ, 2013 Temat: Proste aplikacje IDS oraz monitory sieci Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Ping. ipconfig. getmac

Ping. ipconfig. getmac Ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego hosta. Parametry polecenie pozwalają na szczegółowe określenie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego.

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego. Sz@rk Server - konfigurowanie systemu Sz@rk Server jest serwerem aplikacji z wydzieloną logiką biznesową, pracującym w architekturze opartej o usługi (SOA). Dane pomiędzy serwerem i klientami przesyłane

Bardziej szczegółowo

Robaki sieciowe. + systemy IDS/IPS

Robaki sieciowe. + systemy IDS/IPS Robaki sieciowe + systemy IDS/IPS Robak komputerowy (ang. computer worm) samoreplikujący się program komputerowy, podobny do wirusa komputerowego, ale w przeciwieństwie do niego nie potrzebujący nosiciela

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Sieci

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych? Zadanie 1. Rysunek przedstawia topologię A. magistrali. B. pierścienia. C. pełnej siatki. D. rozszerzonej gwiazdy. Zadanie 2. W architekturze sieci lokalnych typu klient serwer A. żaden z komputerów nie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów.

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów. Co to jest interfejs sieciowy? Najogólniej interfejsem sieciowym w systemach linux nazywamy urządzenia logiczne pozwalające na nawiązywanie połączeń różnego typu. Należy jednak pamiętać iż mówiąc interfejs

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 PHP i bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Użycie baz danych Bazy danych używane są w 90% aplikacji PHP Najczęściej jest to MySQL Funkcje dotyczące baz danych używają języka SQL Przydaje się

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia warstwy drugiej modelu OSI - metody zabezpieczania i przeciwdziałania Autor: Miłosz Tomaszewski Opiekun: Dr inż. Łukasz Sturgulewski

Zagrożenia warstwy drugiej modelu OSI - metody zabezpieczania i przeciwdziałania Autor: Miłosz Tomaszewski Opiekun: Dr inż. Łukasz Sturgulewski Praca magisterska Zagrożenia warstwy drugiej modelu OSI - metody zabezpieczania i przeciwdziałania Autor: Miłosz Tomaszewski Opiekun: Dr inż. Łukasz Sturgulewski Internet dziś Podstawowe narzędzie pracy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 9 System wykrywania włamań (IDS)

Laboratorium nr 9 System wykrywania włamań (IDS) Laboratorium nr 9 System wykrywania włamań (IDS) Laboratorium nr 9 dotyczy wykrywania włamań/zagrożeń za pomocą specjalnych reguł oraz sygnatur ataków. Będziemy korzystać z jednego z najpopularniejszych

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Robert Jaroszuk Where you see a feature, I see a flaw... Zimowisko TLUG Harcerski Ośrodek Morski w Pucku, styczeń 2008 Spis Treści 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja (GM) AMXBans #1.5.1/ #1.6.1 na serwerze gry/stronie WWW. Wymagania

Instalacja (GM) AMXBans #1.5.1/ #1.6.1 na serwerze gry/stronie WWW. Wymagania Instalacja (GM) AMXBans #1.5.1/ #1.6.1 na serwerze gry/stronie WWW Wymagania Aby poprawnie zainstalować (GM) AMXBans # 1.5.1/ # 1.6.1, potrzebujemy; * Najnowsze wydanie MetaModa * Najnowsza wersja AMXMod

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze - podstawy

Przekierowanie portów w routerze - podstawy Przekierowanie portów w routerze - podstawy Wyobraźmy sobie, że posiadamy sieć domową i w tej sieci pracują dwa komputery oraz dwie kamery IP. Operator dostarcza nam łącze internetowe z jednym adresem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Zapora systemu Windows Vista

Zapora systemu Windows Vista Zapora systemu Windows Vista Zapora sieciowa (ang. firewall) jest to jeden ze sposób zabezpieczania systemu operacyjnego poprzez uniemożliwienie uzyskania dostępu do komputera przez hakerów lub złośliwe

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i zarządzanie serwerami zabezpieczającymi Koncepcja ochrony sieci komputerowej

Wdrażanie i zarządzanie serwerami zabezpieczającymi Koncepcja ochrony sieci komputerowej Wdrażanie i zarządzanie serwerami zabezpieczającymi Koncepcja ochrony sieci komputerowej Marcin Kłopocki /170277/ Przemysła Michalczyk /170279/ Bartosz Połaniecki /170127/ Tomasz Skibiński /170128/ Styk

Bardziej szczegółowo

Model warstwowy Warstwa fizyczna Warstwa łacza danych Warstwa sieciowa Warstwa transportowa Warstwa aplikacj. Protokoły sieciowe

Model warstwowy Warstwa fizyczna Warstwa łacza danych Warstwa sieciowa Warstwa transportowa Warstwa aplikacj. Protokoły sieciowe Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Konsultacje: czw. 14.00-15.30, pokój 3.211 Plan prezentacji Warstwowy model komunikacji sieciowej Warstwa fizyczna Warstwa łacza danych Warstwa sieciowa Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Gniazda surowe. Bartłomiej Świercz. Łódź,9maja2006. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Gniazda surowe

Gniazda surowe. Bartłomiej Świercz. Łódź,9maja2006. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Gniazda surowe Gniazda surowe Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź,9maja2006 Wstęp Gniazda surowe posiadają pewne właściwości, których brakuje gniazdom TCP i UDP: Gniazda surowe

Bardziej szczegółowo

Projektowani Systemów Inf.

Projektowani Systemów Inf. Projektowani Systemów Inf. Wykład VII Bezpieczeństwo Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo związane z danymi Konstrukcja magazynów danych Mechanizmy zapisu i modyfikacji danych

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Filtrowanie pakietów IP minihowto

Filtrowanie pakietów IP minihowto Filtrowanie pakietów IP minihowto Daniel Letkiewicz Abstrakt: Dokument zawiera podstawowe informacje o filtrowaniu pakietów IP za pomocą programu ipf. Przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo