Sieci komputerowe laboratorium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci komputerowe laboratorium"

Transkrypt

1 Sieci komputerowe laboratorium Temat ćwiczenia: Konfiguracja zapory ogniowej. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi metodami ataków na system komputerowy, z metodami wykrywania i ochrony przed atakami oraz z funkcjami i konfiguracją zapory ogniowej. Wprowadzenie porty, skanowanie portów (na podstawie PC World Computer - Komputery komunikują się ze światem zewnętrznym przez tzw. porty, które pozwalają zarówno na wysyłanie, jak i odbieranie danych. Porty są "oknami na świat", z których korzystają różne programy, jak przeglądarka internetowa, klient FTP, usługi w sieci lokalnej (np. udostępnianie plików przez IP). Portów jest Komunikacja (a także włamanie do systemu) jest możliwa jedynie przez otwarte porty. A zatem pierwszym etapem ataku na komputer w sieci jest identyfikacja otwartych portów, wykonywana przy użyciu tzw. skanerów portów. Raporty generowane przez skanery portów dają wiedzę nie tylko o otwartych portach, ale również o uruchomionych na obserwowanym komputerze usługach (serwerze WWW, FTP itd.), często też pozwalają ustalić wersję systemu operacyjnego. Skanery portów badają po kolei porty komputera (każdy ma swój numer). Mogą sprawdzić wszystkie lub jedynie wybrany zakres. Oczywiście sprawdzanie wszystkich portów zajmuje dość dużo czasu. Najczęściej uruchamiane w komputerach usługi korzystają z reguły z tych samych portów, np. serwer FTP pracuje w porcie 21, przeglądarka WWW - w porcie 80. Dlatego z reguły wystarczy skanowanie początkowych portów, co trwa dużo krócej. Sposobów badania portów jest kilka. Podstawowy polega na wykorzystaniu tzw. trzyetapowego uzgadniania połączenia. Jest to standardowa procedura tworzenia połączenia TCP, która ma następujący przebieg: Etap 1 - komputer inicjujący połączenie (klient) wysyła pakiet TCP ze znacznikiem SYN. Etap 2 - komputer odbierający połączenie (serwer) odsyła pakiet ze znacznikami SYN i ACK, potwierdzając żądanie utworzenia połączenia. Etap 3 - komputer inicjujący odpowiada pakietem ze znacznikiem ACK, co potwierdza odebranie z serwera pakietu ze znacznikiem SYN. Powyższa procedura jest przeprowadzana w całości tylko wtedy, gdy klient inicjuje połączenie przez otwarty port. Gdy port jest zamknięty, na drugim etapie nastąpi odesłanie pakietu ze znacznikiem RST, zrywającym połączenie. Z kolei podczas próby skanowania wyłączonego komputera nie będzie żadnej odpowiedzi. W ten sposób skaner portów umożliwia wykrycie włączonych komputerów oraz odróżnia porty otwarte od zamkniętych. ochrona zasobów firewall Działanie zapory ogniowej polega na filtrowaniu pakietów przychodzących i wychodzących na podstawie zbioru reguł (zwanych również filtrami). Reguły umożliwiają podjęcie decyzji, czy dany pakiet powinien być przepuszczony czy zablokowany. Reguły mogą dotyczyć między innymi: protokołu komunikacyjnego, portu na który przychodzą pakiety, adresu (IP, MAC, sieci) nadawcy, aplikacji która próbuje wysłać/odebrać pakiety. Możemy na przykład utworzyć regułę, która

2 dopuści wszystkie pakiety ICMP, która zablokuje ruch na porcie 80, albo która zablokuje wszystkie pakiety IP przychodzące z komputera o adresie Większość zapór ogniowych dopuszcza 3 tryby pracy: - Block All (zablokuj wszystko) blokowany jest cały ruch sieciowy - Allow All (dopuść wszystko) cały ruch jest przepuszczany - Normal (tryb normalny) decyzje o zablokowaniu lub przepuszczeniu pakietu podejmowane są na podstawie reguł Oczywiście największą funkcjonalność zapory uzyskujemy w trybie normalnym. Reguły możemy tworzyć na różne sposoby. Większość zapór posiada wstępnie zdefiniowany zbiór reguł, przepuszczający pakiety dla popularnych usług. Zbiór ten można modyfikować. Bardzo wygodnym sposobem jest tryb nauki kiedy filtry wykryją próbę połączenia nie opisaną istniejącymi regułami, pojawi się zapytanie czy dany typ połączeń powinien być blokowany czy przepuszczany i zgodnie z decyzją użytkownika zostaną utworzone odpowiednie reguły. Reguły można również tworzyć samodzielnie za pomocą wbudowanych edytorów. Literatura oraz wymagane informacje Podstawowe informacje o protokole TCP/IP i UDP (adresowanie IP, struktura pakietów, procedura uzgadniania połączeń TCP, porty, numery portów dla popularnych usług) Podstawowe informacje o niepublicznych zakresach adresów IP, adresach sieci i konfigurowaniu sieci na stacjach roboczych Umiejętność posługiwania się programem ping oraz umiejętność sprawdzenia konfiguracji IP komputera (ipconfig, właściwości połączenia sieciowego) Znajomość programów wykorzystywanych w ćwiczeniu (na podstawie instrukcji obsługi opisanych poniżej) Kasprzak A., Rozległe sieci komputerowe z komutacją pakietów, Wydanie II poprawione, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław, bardzo dobry opis i przykład konfiguracji firewalla Zadania do wykonania Do wykonania ćwiczenia niezbędne są dwie stacje robocze jedna z zainstalowaną zaporą ogniową Sygate oraz druga z zainstalowanymi programami SoftPerfect Network Scanner oraz SuperScan. Zadania 1 i 2 należy wykonywać przy wyłączonej zaporze ogniowej. 1) Wyszukiwanie komputerów w sieci lokalnej - SoftPerfect Network Scanner Zapoznać się z działaniem programu SoftPerfect Network Scanner, służącym do wyszukiwania komputerów i udostępnianych zasobów w sieci. Program jest bardzo prosty w obsłudze, instrukcję można znaleźć na stronie: - stronę można też wywołać z programu klikając ikonkę.

3 Za pomocą programu: - sprawdzić adres(y) IP komputera i ustalić zakres IP do przeszukania ikona - przeprowadzić kilka przeszukiwań w sieci lokalnej z różnymi opcjami: wyszukiwaniem udostępnianych zasobów, odwzorowywaniem nazw hostów, skanowaniem portu (np. 25 lub 80) - sprawdzić działanie opcji sortowania wyników - zapisać listę zidentyfikowanych hostów i zasobów do pliku - w sprawozdaniu zamieścić adres IP oraz maskę podsieci komputera, zakres przeszukiwanych adresów IP oraz przykład wykrytego komputera i dostępnych zasobów. 2) Skanowanie portów SuperScan Zapoznać się z działaniem programu SuperScan v3. Instrukcja (w formie pliku pomocy.hlp dla Windows) dostępna jest na stronie laboratorium lub po kliknięciu przycisku?. Wykonać następujące ćwiczenia: - wejść do opcji konfiguracyjnych programu (przycisk Port list setup ), przejrzeć listę numerów portów z opisem usług, które z nich korzystają. W sprawozdaniu zamieścić numery 5 wybranych, często wykorzystywanych portów. - przeprowadzić skanowanie portów komputera, na którym zainstalowany jest firewall (w tym ćwiczeniu wyłączony). W sprawozdaniu umieścić listę otwartych portów. - przeprowadzić skanowanie portów pięciu komputerów w laboratorium (ustawić odpowiedni zakres adresów do przeszukania) w sprawozdaniu zamieścić zakres skanowanych adresów IP i listę otwartych portów. 3) Konfiguracja zapory ogniowej Sygate Personal Firewall Uruchomić zaporę Sygate.

4 W oknie głównym programu widzimy wykresy natężenia ruchu przychodzącego i wychodzącego oraz zablokowanego a także historii ataków. W dolnej części widać listę aplikacji korzystających z usług sieciowych. Menu Security umożliwia wybranie trybu pracy zapory (Block All, Normal, Allow All). Z menu Tools uzyskujemy dostęp do: - Applications listy aplikacji kontrolowanych przez program zapory - Logs logów (dzienników) zawierających informacje o ruchu (Traffic), zagrożeniach bezpieczeństwa (Security), zdarzeń systemowych (System) - Options opcji konfiguracyjnych umożliwiających m. in. udostępnienia zasobów sieci lokalnej, zabezpieczeń zapory (proszę nie wprowadzać hasła!!!), powiadamiania em w razie wykrycia zagrożenia, itp. - Advanced rules wygodnego edytora reguł Wykonać następujące ćwiczenia: - Przełączyć zaporę w tryb Normal. Usunąć wszystkie reguły zapory: Applications -> Remove All oraz Advanced Rules -> Remove All - Uruchomić kilka programów komunikacyjnych (przeglądarkę, program ping, komunikator). Pojawią się pytania o dopuszczenie/zablokowanie połączenia. Obejrzeć szczegółowe informacje (przycisk Detail>> ) co zawierają? Dopuścić programy, aby mogły komunikować się przez sieć. Zaznaczyć opcję Pamiętaj odpowiedź, nie pytaj więcej o tą aplikację. Odpowiednia reguła dla programu zostanie dodana do listy Applications - Dla każdego trybu pracy zapory (Block All, Normal, Allow All) przeprowadzić badanie za pomocą programu ping (z drugiego komputera). Jak komputer reaguje na pingi opisać w sprawozdaniu. - Ustawić tryb pracy na Normal. Utworzyć regułę (Advanced Rules -> Add), która dopuści ruch pakietów związany z poleceniem ping (protokół ICMP, usługi echo request i echo reply w obu kierunkach) dla komputera o zadanym adresie MAC (drugi komputer - sprawdzić jego adres MAC). Budowę reguły opisać w sprawozdaniu. Sprawdzić działanie ping-a z komputera o podanym w regule adresie MAC i z innego komputera. Wyniki testu pokazać prowadzącemu i zamieścić w sprawozdaniu. - W trybie pracy Normal wykonać skanowanie portów komputera za pomocą programu SuperScan (musi działać reguła dopuszczająca ping-a, z poprzedniego podpunktu). Jak zapora reaguje na próby ataku (opisać w sprawozdaniu)? - Przejrzeć logi (Security Log, Traffic Log). W oknie Security Log wybrać jedną z informacji o skanowaniu portów. Wyświetlić dane agresora (Action -> Back Trace). - Uruchomić test zapory ogniowej, udostępniany przez producenta (przycisk Security Test lub z menu Tools -> Test Your Firewall ). Komputery w sieci uczelnianej posiadają prywatne adresy IP, co oznacza również, że są schowane przed siecią zewnętrzną, niemniej test ten może być przydatny do sprawdzenia bezpieczeństwa sieci. Przeprowadzić tylko Quick Scan. Rezultaty opisać w sprawozdaniu.

5 - Na koniec ćwiczenia usunąć wszystkie reguły zapory: (Applications -> Remove All, Advanced Rules -> Remove All ) i wyłączyć zaporę. Ocena W formie pisemnego sprawozdania przygotować dokładną analizę przeprowadzonego zadania: 1. Wprowadzenie, cel ćwiczenia. 2. Dokładny opis i analiza wykonanych zadań kierować się wskazówkami i pytaniami z treści ćwiczenia. 3. Wnioski. Na ocenę z tego ćwiczenia będzie wpływać: przygotowanie teoretyczne do ćwiczenia, praca w czasie realizacji zadań w laboratorium oraz sprawozdanie oddane na następnych (po wykonaniu zadania) zajęciach.

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.0 Suwałki 2011 Cel ćwiczenia Nabycie podstawowych

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 1. pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. pełne wsparcie dla 32- i 64-bitowej

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE mgr inż. Leszek IGNATOWICZ Numer albumu 110/EFS Analizator Wireshark w procesie wykrywania zagrożeń

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

INTRUX Firewall & QoS v 8.0

INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI 1 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Szybki start, czyli 8 kroków dla niecierpliwych...4 3. Instalacja systemu z obrazu dysku...5 3.1 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here}

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here} Warsztat Windows Server 2008 HEROES happen {here} Spis treści Laboratorium Initial Configuration Tasks...1 Laboratorium Role i funkcje...2 Laboratorium Active Directory...3 Laboratorium Serwer CORE...6

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo