PROGRAM KOMPUTEROWY" Obsluga Wagi Samochodowej"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KOMPUTEROWY" Obsluga Wagi Samochodowej""

Transkrypt

1 PROGRAM KOMPUTEROWY" Obsluga Wagi Samochodowej" marzec

2 1 Waga samochodowa SPIS TRESCI INSTRUKCJA OBSLUGI WAGI SAMOCHODOWEJ...2 WSTEP...3 WYMAGANIA SPRZETOWE...4 INSTALACJA BAZ DANYCH SQL...4 KONFIGURACJA... BAZ DANYCH SQL 7 INSTALACJA...8 URUCHOMIENIE I LOGOWANIE...12 OKNO GLÓWNE PROGRAMU...13 OPCJE PROGRAMU...13 PROGRAM UZYTKOWNICY WIDOK USTAWIENIA USTAWIENIA... PROGRAMU 18 USTAWIENIA... SIECIOWE 18 BAZA... DANYCH 18 KARTOTEKI OPERACJE WAZENIE WAZENIE... KONTROLNE 31 WAZENIE... TARY 31 PODGLAD... BILETÓW 31 PODGLAD... WAZEN 31 RAPORTY MAGAZYN ADMINISTRACJA OPIS ZABEZPIECZEN PROGRAMU...45 ZARZADZANIE SYSTEMEM...46 KONFIGURACJA SERWERA...47

3 INSTRUKCJA OBSLUGI WAGI SAMOCHODOWEJ 1 INSTRUKCJA OBSLUGI WAGI SAMOCHODOWEJ 1. PARAMETRY TECHNICZNE Typ wagi WMT 9.30B WMT 12.30B WMT 12.40B WMT 15.40B WMT 18.60B Długość 9m 12m 15m 18m 18m Szerokość 3m 3m 3m 3m 3m Obciążenie 30t maksymalne Obciążenie minimalne 200kg 30t 40t 40t 60t 200kg 400kg 400kg 400kg Działka legalizacyjna 10kg 10kg 20kg 20kg 20kg Klasa dokładności III III III III III Zakres równoważenia -30t tary T Typ przetworników FLINTEC RC3 C3 Typ miernika PUE 4/7 wagowego Zakres temperatur -40oC pracy przetworników +80 C Zakres temperatur -10oC pracy głowicy +40 C pomiarowej Stopień ochrony IP 54 głowicy pomiarowej Stopień ochrony IP 68 przetworników Transmisja i wydruk RS232 danych -40t -60t Wg punktu normy PN-EN 45501, błędy graniczne dopuszczalne przy legalizacji pierwotnej wynoszą: Zakres ważonych mas Błąd graniczny Zakres ważonych mas Błąd graniczny dopuszczalny e=10 kg dopuszczalny e=20 kg kg kg ± 5 kg ± 10 kg kg kg ± 10 kg kg kg ± 20 kg kg kg ± 15 kg kg kg ± 30 kg Zgodnie z punktem normy PN-EN 45501, błędy graniczne dopuszczalne w użytkowaniu są dwukrotnie większe niż błędy graniczne dopuszczalne przy legalizacji pierwotnej. 2

4 3 Waga samochodowa 2. PRZEZNACZENIE WAGI. Instrukcja zawiera podstawowe informacje dla Użytkownika statycznej elektronicznej wagi samochodowej typu WMT produkowanej przez Zakład Mechaniki Precyzyjnej RADWAG w Radomiu. Ważenia masy pojazdu dokonuje się poprzez pomiar siły nacisku przekazywanej przez konstrukcję pomostu wagi na czujniki tensometryczne. UWAGA: przed przystąpieniem do użytkowania wagi należy załączyć ją do sieci na okres około 60 min, w celu wygrzania i ustabilizowania się elementów elektronicznych wagi. Warunki prawidłowego użytkowania wagi - wjazd i zjazd z pomostu wagi z prędkością do 5 km/h - zakaz nagłego hamowania na pomoście wagowym - w czasie silnych wyładowań atmosferycznych należy wyłączyć zasilanie wagi UWAGA: 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wagi należy utrzymywać przestrzeń pod pomostem wagi w czystości. Niedopuszczalne jest, aby w przestrzeni pomiędzy pomostami oraz podłożem, a pomostami, znajdowały się materiały, które mogłyby spowodować złe działanie lub uszkodzenie wagi. 2. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby przestrzeń obok przetworników tensometrycznych była w należytej czystości (niedopuszczalne jest blokowanie czymkolwiek pracy przetworników). 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych przetworników spowodowanych nieprzestrzeganiem zasad prawidłowego użytkowania oraz uszkodzeń elektrycznych spowodowanych zdarzeniami losowymi. 2 WSTEP Program współpracuje z wagami samochodowymi firmy RADWAG". Program ten jest częścią systemu wagowego. Jest uzupełnieniem naszych wag samochodowych, dzięki któremu proces wielokrotnego ważenia samochodów ulega znacznemu skróceniu i ułatwieniu. Do głównych funkcji programu należą: odczyt danych z wagi oraz ich rejestrowanie archiwizowanie danych pomiarowych w postaci pliku (zestawienia ważeń) wydruk biletów wagowych generowanie raportów z ważeń rejestrowania ważeń kontrolnych UWAGA: Ze względu na aktualizację programu, istnieje możliwość nieznacznych rozbieżności pomiędzy zawartością niniejszej instrukcji, a stanem faktycznym. UWAGA: Firma RADWAG nie bierze odpowiedzialności za skutki działania programu, oraz ewentualne błędy powstałe w wyniku złego użytkowania programu.

5 WYMAGANIA SPRZETOWE 3 WYMAGANIA SPRZETOWE Zalecany zestaw komputerowy to: Procesor INTEL lub AMD>=500MHz; Pamięć RAM 64 MB; Karta graficzna SVGA 4Mb (rozdzielczo 800*600 przy 24 bitowej palecie kolorów); Dysk twardy >=10 GB; Myszka; Klawiatura; Monitor kolorowy o rozdzielczości 800x600; System Windows 98; Drukarka; Podstawowe wiadomości obsługi komputera (MS Windows 95/98) 4 INSTALACJA BAZ DANYCH SQL Modułu programu BAZY DANYCH SQL należy zainstalować na komputerze, pełniącym rolę serwera Baz danych. Może to być komputer, na którym ma być zainstalowany program Obsługa Wagi Samochodowej, lub inny komputer w sieci. Sposób instalacji: 1. Uruchomić plik setup.exe z katalogu <BAZY DANYCH DLA OPROGRAMOWANIA FIRMY RADWAG> 2. Po uruchomieniu pliku setup.exe program rozpocznie instalowanie Baz Danych, informując użytkownika o postępach w instalacji wyświetlając odpowiednie komunikaty. 4

6 5 Waga samochodowa W tym oknie użytkownik może wybrać miejsce instalacji programu.

7 INSTALACJA BAZ DANYCH SQL 6

8 7 Waga samochodowa Po zainstalowaniu Baz Danych program wyswietli komunikat o pozytywnym zakończeniu procesu instalacji. 4.1 KONFIGURACJA BAZ DANYCH SQL Po zakończeniu instalacji Baz Danych należy skonfigurować BAZY DANYCH RADWAG. Sposób postepowania: Uruchomić program Konfigurator Baz Danych. Zostanie otwarte okno dialogowe kofiguratora.

9 INSTALACJA BAZ DANYCH SQL Użytkownik musi w pierszej kolejności wykonać start baz danych. należy kiknąć w przycisk. Program uruchomi bazy danych SQL. Kolejnym krokiem jest załączenie baz danych. Aby to zrobić należy kliknąć przycisk. Program załaczy bazy danych i wyświetli komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji. W razie problemów program wyswietli komunikat o trudnościach. W takim przypadku należy się skontaktować z serwisem firmy RADWAG. Po skonfigurowaniu Baz Danych nalezy zamknąć okno i można przystąpić do instalacji właściwych modułów programu Obsługa Wagi Samochodowej. 5 INSTALACJA Aby zainstalować program należy włożyć płytę instalacyjną CD do napędu CD-ROM. Instalator programu Obsługi Wagi Samochodowej powinien uruchomić się automatycznie. Jeżeli instalacja ma być przeprowadzona ręcznie", należy uruchomić program <setup.exe> znajdujący się w głównym katalogu na płycie CD. Po uruchomieniu ukaże się okno dialogowe z powitaniem, po naciśnięciu przycisku <Dalej>, ukaże się następne okno z docelowym katalogiem, w którym będzie przechowywany program wraz z danymi (nazwę katalogu i umiejscowienie katalogu w swoim komputerze może ustalić sam użytkownik). Po przyciśnięciu ikony z komputerem w górnym lewym rogu okna <Instaluj>, nastąpi zainstalowanie programu. 8

10 9 Waga samochodowa

11 INSTALACJA Przy instalacji programu na komputerze do którego jest podłączony moduł wagowy, należy zaznaczyć składniki instalacji: Klient i Serwer. Przy instalacji programu na innym komputerze niż ten do którego jest podłączona waga, należy zaznaczyć tylko składnik:klient. 10

12 11 Waga samochodowa W końcowym oknie pojawi się komunikat o pomyślnym zainstalowaniu programu. Aby program wpracował poprawnie wskazane jest zrestartowanie komputera. W razie problemów przy instalacji skontaktować się z firmą RADWAG.

13 URUCHOMIENIE I LOGOWANIE 6 URUCHOMIENIE I LOGOWANIE Aby uruchomić program, należy wybrać z Menu Start, kategorię Programy, następnie zakładkę RADWAG, a w niej plik OWS. Po uruchomieniu program wyświetla okno logujące, w którym należy podać hasło użytkownika i zatwierdzić przyciskiem <ENTER>, po wprowadzeniu prawidłowego hasła zostanie otworzone Okno Główne programu Obsługi Wagi Samochodowej. UWAGA: 1. Przy pierwszym uruchomieniu programu po zainstalowaniu, gdy w programie nie ma jeszcze wprowadzonego żadnego użytkownika, należy po ukazaniu się okna logowania kliknąć w przycisk <Załoguj> bez wpisywania danych w pola <Użytkownik> i <Hasło>. 2. Po zalogowaniu należy wprowadzić nowe dane (nazwa, hasło) administratora programu. 3. Należy pamiętać, aby wprowadzić dane o użytkownikach programu z ich uprawnieniami (patrz punkt <uzytkownicy 14 > w instrukcji). 12

14 13 7 Waga samochodowa OKNO GLÓWNE PROGRAMU Po uruchomieniu programu zostanie otworzone główne okno programu, w którym znajdują się funkcje umożliwiające obsługę wagi i programu. W oknie programu zostaje wyświetlony panel, w którym znajduje W przypadku wykorzystania tary z bazy danych masa netto wyliczana jest automatycznie i dokument zostaje zamknięty. Aby zakończyć dokument otwarty należy dwukrotnie kliknąć jego ikonę (pola wjazd, wyjazd, towar, odbiorca, dostawca, itp. wypełnią się automatycznie). W programie występuje możliwość wprowadzenia zmiany towaru przy drugim ważeniu samochodu. 8 OPCJE PROGRAMU Program umozliwia ustawianie opcji programu wykozystujac górny pasek z rozwijalnym menu. 8.1 PROGRAM Po rozwinięciu menu operator ma dostęp do następujących opcji:

15 OPCJE PROGRAMU Użytkownicy Wyloguj Funkcja służy do zmiany aktuanego operatora programu, bez konieczności jego wyłączania. Po naciśnięciu przycisku program wyświetli okno, w którym należy potwierdzić polecenie wylogowania danego operatora programu. Po potwierdzeniu zostanei wyświetlone okno logowania. Jeżeli nie zostaną podane prawidłowe dane nastąpi wyłączenie programu. Koniec Funkcja służy do wyłączenia programu Obsługa Wagi Samochodowej UZYTKOWNICY UWAGA: pryz pierwszym uruchomieniu programu nalezy wprowadzic uzytkownika o uprawnieniach administratora, nadajac indywidualne haslo. Po wybraniu zakladki <Uzytkownikcy>, zostanie otwarte okno, w którym uprawniony operator ma mozliwosc zmain danych o uzytkownikach programu Obsluga Wagi Samochodowej. UWAGA: zmain ustawien moze dokonac tylko uzytkownik o uprawnieniach administratora. Z lewej strony okna zanjduje sie pole, w którym zanjduja sie grupy uzytowników programu. Po zaznaczeniu ejdnej z grup, po prawej stronie okna wyswietlane sa uprawnienia do ingerencji w ustawienia programu dla tej grupy. Zazanczenie pola obok opisu powoduje udostepnienie danej 14

16 15 Waga samochodowa funkcji dla operatora z danej grupy. Z prawej strony okna znajduje sie pole <Uprawnienia grupy), w którym administrator ustala opcje programu dostepne dla uzytkowników danej grupy. Ustawienia dotycza grupy, anie indywidualnego uzytkownika. Z poziomu okna uzytkownik moze: dodac grupe uzytkowników (po kliknieciu w przycisk ) dodac uzytkownika w danej grupie (po kliknieciu w przycisk usunac grupe lub uzytkownika ) Dodawanie grup Po wpisaniu danych i kliknieciu w przycisk, zostanie dodana nowa grupa. Dodawanie uzytkowników Przed dodaniem nowego uzytkownika nalezy wybrac grupe do której ma zostac dopisany uzytkownik, klikajac w nazwe grupy.

17 OPCJE PROGRAMU Po wybraniu grupy nalezy kliknac w pzrycisk wysweitlone pola, w których nalezy wpisac dane uzytkownika., z prawej strony okna zostana Po wpisaniu danych nalezy kliknac przycisk <Dodaj>. Program automatycznie doda nowego uzytkownika do danej grupy. Pozycje, która stracila waznosc mozna usunac. W takim przypadku nalezy zaznaczyc wiersz z danymi do usuniecia i kliknac w przycisk. Program wyswietli komunikat o potwierdzenie operacji i po jego potwierdzeniu zaznaczony wiersz zostanie usuniety z tabeli. 8.2 WIDOK Użytkownik ma możliwość sterowania funkcjami: 1. Wyświetlania panelu wagi, w którym wyświetlany jest aktualny stan masy znajdującej się na wadze oraz zanjdują się pzryciski ZEROWANIA I TAROWANIA umożliwiające sterowanie funkcjami wagi z poziomu programu kmputerowego.. 16

18 17 Waga samochodowa 2. Wyświetlania panelu pracy automatycznej wagi z wykożystaniem sygnalizacji śweitlnej, szlabanów i czytników kart transponderowych sterujących ruchem pojazdów na wadze. PRACA RĘCZNA Zaznaczenie pzrycisku <Praca ręczna> umożliwia sterowaniem ruchem na wadze (zapalanie poszczególnych świateł i otwiranie szlabanów) realizowane jest poprzez naciskanie odpowiednich przycisków na panelu. PRACA AUTOMATYCZNA Zaznaczenie pzrycisku <Praca automatyczna> umożliwia sterowaniem ruchem na wadze (zapalanie poszczególnych świateł i otwiranie szlabanów) realizowane jest przez program komputerowy zgodnie z ustawionymi opcjami.

19 OPCJE PROGRAMU 8.3 USTAWIENIA Operator może zadeklarować ustawienia programu i połączeń sieciowych wag współpracujących z programem komputerowym Obsługa Wag Samochodowych. UWAGA: Możliwość wejścia i zmiany ustawień może dokonywać tylko operator o odpowiednim stopniu uprawnień. Po rozwinięciu zakładki użytkownik ma dostęp do nastęujących funkcji: Ustawienia programu Ustawinia sieciowe Baza danych USTAWIENIA PROGRAMU W oknie ustawien programu operator deklaruje wartosci domyslne poszczególnych parametrów. Ustawiajac je oerator usprawnia prace z programem poprzez automatyczne wprowadzanie indywidualnych ustawien poczatkowych. USTAWIENIA GLÓWNE: 18

20 19 Waga samochodowa Okno ustawien jest podzielone na cztery strefy odnoszace sie do posczególnych parametrów programu. Domyslne ustawienia: wartosci przyjmowane jako domyslne podczas uruchamiania programu i wazenia pojazdów. Widok okien przy starcie: które okna beda automatycznie otwierane przy uruchamianiu programu. Bilety: ustawienia dla wydruków biletów z wazen.

21 OPCJE PROGRAMU Ustawienia wagi: Ustawienia odnoszace sie do ilosci wag obslugiwanych przez program oraz wystepowania w systemie sygnalizacji swietlnej, szlabanów i systemu identyfikacji pojazdów ESPO. USTAWIENIA DODATKOWE: Ilosc paneli automatu: ustawienie ilosci zainstalowanych swiatel i szlabanów na wadze samochodowej. 20

22 21 Waga samochodowa DANE FIRMY: Umożliwia wpisanie danych firmy użytkującej wagę i program, które pojawiają się na bilecie wagowym. Aby zmienic dane o firmie nalezy kliknac w przycisk Zmien. Zostana aktywowane pola i po zmianie wpisów nalezy kliknac w przycisk Zatwierdz USTAWIENIA SIECIOWE Jezeli program Obsluga Wagi Samochodowej jest zainstalowany na kilku komputerach spietych w siec, dla zapewnienia poprawnej pracy nalezy skonfigurowac opcje programu na kazdym z tych komputerów. 1. Komputer, do którego podlaczony jest modul wagowy: - musi miec zainstalowany serwer wagowy - musi miec zainstalowany program OWS (patrz instalacja programu)

23 OPCJE PROGRAMU - w ustawiniach sieciowych, wpisany Adres IP (adres ten program wpisuje automatycznie podczas instalacji) - moze byc zainstalowana BAZA DANYCH RADWAG (jezeli nie jest zainstalowna na innym komputerze w sieci) 2. Inny komputer w sieci: - musi miec zainstalowany program OWS - nie moze miec zainstalowanego serwera wagowego (patrz instalacja programu) 22

24 23 Waga samochodowa - moze byc zainstalowana BAZA DANYCH RADWAG (jezeli nie jest zainstalowna na innym komputerze w sieci) - w ustawiniach sieciowych, wpisany Adres IP komputera z zainstalowanym serwerem wagowym Sposób postepowania: Otworzyc okno Ustawienia sieciowe Sprawdzic Adres IP komputera, na którym zostal zainstalowany serwer wagowy Wpisac nowy adres w pola w oknie Ustawinia sieciowe Zapisac wprowadzony adres naciskajac przycisk <Zastosuj> Zrestarowac program.

25 OPCJE PROGRAMU BAZA DANYCH Dla serwera zainstalowanego na komputerze gdzie pracuje program Obsługa Wagi Samochodowej wpisać dane: Serwer (local)\baza RADWAG; ID sa. Natomiast, gdy serwer zainstalowany jest na innym komputerze w sieci należy wpisać dane: Serwer nazwa komputera z zainstalowanym serwerem Baz Danych (komputer1) lub IP komputera ( )\BAZA RADWAG, ; ID sa. 8.4 KARTOTEKI Zakładka Kartoteki służy do wprowadzania danych do pamięci programu komputerowego. 24

26 25 Waga samochodowa 1. Kartoteka samochodów Szukaj: Po kliknięciu w przycisk <Szukaj> program wysweitli okno, w którym użytkownik ma mozliwość wyszukiwania danego pojazdu. Wyszukiwanie można przeprowadzić na dwa sposoby wg. kodu lub rejestracji. Z poziomu otwartego okna uprawniony użytkownik może dokonywać zmian wpisów do kartoteki samochodów ważonych. Aby dodać nowy samochód dokartoteki należy kliknąć w przycisk <Dodaj>. zostanie otwarte okno danych o pojeździe. W górnej części okna znajduje się pole danych samochodu, natomiast w dolnej części użytkownik może ustawić powiązania najczęściej występujące z danym samochodem podczas tarnsakcji. wprowadzone powiązania będą automatycznie wprowadzane po wybraniu samochodu podczas ważenia. jeżeli dane te nie będą zgodne z aktualnym stanem podczas ważenia, przed zapisaniem ważenia użytownik może dokonać stosownych zmian w danych.

27 OPCJE PROGRAMU 2. Kartoteka kierowców 26

28 27 Waga samochodowa Szukaj: Z poziomu otwartego okna uprawniony użytkownik może dokonywać zmian wpisów do kartoteki kierowców. Aby dodać nowy samochód dokartoteki należy kliknąć w przycisk <Dodaj>. zostanie otwarte okno danych o kierowcy. 3. Kartoteka kontrahentów

29 OPCJE PROGRAMU Szukaj: Z poziomu otwartego okna uprawniony użytkownik może dokonywać zmian wpisów do kartoteki kontrahentów. Aby dodać nowy samochód dokartoteki należy kliknąć w przycisk <Dodaj>. zostanie otwarte okno danych o kontrahencie. W dolnej części okna danych o kontrahencie zanjdują sie pola do określenia charekteru transakcji dla danego kontrahenta. 28

30 29 Waga samochodowa 4. Kartoteka towarów Szukaj: Z poziomu otwartego okna uprawniony użytkownik może dokonywać zmian wpisów do kartoteki towarów. Aby dodać nowy samochód dokartoteki należy kliknąć w przycisk <Dodaj>. zostanie otwarte okno danych o towarze.

31 OPCJE PROGRAMU 5. Kartoteka transakcji Z poziomu otwartego okna uprawniony użytkownik może dokonywać zmian wpisów do kartoteki transakcji. Aby dodać nowy samochód dokartoteki należy kliknąć w przycisk <Dodaj>. zostanie otwarte okno danych o transakcji. 30

32 Waga samochodowa OPERACJE Zakładka Operacje służy do wejścia w odpowiednią funkcję programu WAZENIE Po uruchomieniu programu i zalogowaniu się, program jest gotowy do pracy. Aby rozpocząć opcję ważenia należy wybrać z zakładki OERACJE funkcję ważenie lub kliknąć w przecisk na pasku górnym. Po uruchomieniu funkcji zostanie otwarte okno operacji ważeń.

33 OPCJE PROGRAMU Operator wagi przed zapisaniem ważenia musi ustawić odpowiednie parametry w programie dotyczące towaru i dostawcy (nazwa towaru, spedytor, samochód itp.) oraz parametry dotyczące ważenia (wjazd, wyjazd, masa brutto, netto, zakup, sprzedaż). Po określeniu wszystkich wymaganych parametrów, wjeździe ważonego samochodu na platformę wagi oraz ustabilizowaniu się masy (na panlu wagi ukaże się napis <Odczyt stabilny>), zostanie udostępniony do użytku przycisk<odczyt Z WAGI>. Po kliknięciu w pzrycisk <Odczyt z wagi> zostanie wyświetlone dodatkowe okno oktualnie odczytaną masą z wagi. Po kliknięciu w przycisk <Odczyt> program odczyta wskazanie wagi. W następnej kolejności należy kliknąć przycisk <Zakończ transakcję>, program automatycznie doda transakcję do listy ważeń znajdujących się w dolnej części okna. 32

34 33 Waga samochodowa Odczyt automatyczny po wciśnięciu tego przycisku program oczekuje na osiągnięcie stabilnego wyniku na wadze (zaświeci się napis w żółtym polu STAB). Po osiągnięciu wyniku stabilnego wagi program automatycznie zapisze wynik do pamięci programu. Odczyt nastąpi tylko przy wypełnionych parametry wymagane do wykonania ważenia; WAZENIE KONTROLNE Umożliwia przegląd i dodawanie nowych ważeń kontrolnych. Aby dodać nowe ważenie należy w głównym oknie programu kliknąć przycisk <Ważenie kontrolne> wtedy ukaże się inne okno. Wyniki z ważeń kontrolnych nie są dodawane i nie są zapisywane do sumy wwiezionych/wywiezionych towarów (można zważyć pusty samochód, aby uzyskać informację do wprowadzenia tary do bazy danych).

35 OPCJE PROGRAMU WAZENIE TARY Funkcja sluzy do dokonywania wazen masy pojazdów pustych. Mozliwe tez jest dokonywanie obliczen statystycznych zmian wartosci tary dla wybranego pojazdu z dowolnej ilosci wazen. Po dokonaniu kilku wazen tary program automatycznie wylicza wartosc srednia tary, co na biezaco wyswietlane jest w dolnej czesci okna.. 34

36 35 Waga samochodowa Jezeli uzytkownik uzna, ze wartosc jest wystarczajaco dokladna, moze dana tare przypisac do samochodu, nalezy nacisnac przycisk i po potwierdzeniu polecenia program automatycznie te wartosc przypisze do wybranego samochodu. Aby podejzec jek zmieniala sie wartosc masy pojazdu podczas wazen nalezy kliknac w przycisk. zostanie wysweitlone dodatkowe okno zawierajace wykres mas poszczególnnych wazen. Wykres mozna wydrukowac po klknieciu w przycisk <Drukuj> PODGLAD BILETÓW Opcja umozliwia podglad wybranych dokumentów <BILET WAGOWY> utworzonych przez program z dokonanych transakcji.

37 OPCJE PROGRAMU Po kliknieciu w przycisk <Podglad biletów> zostanie wyswietlone okno, w którym operator musi wybrac dzien wykonania wazenia, a nastenie z menu rozwijalnego Nr biletu który ma zostac wyswietlony. Po wybraniu konkretnych danych nalezy kliknac w przycisk <Pokaz>, wtedy zostanie wyswietlony BILET WAGOWY dla wybranych danych. Bilet moze zostac: zapisany na dysku we wskazanym miejscu przez operatora jako plik *.html lub *.txt. nalezy kliknac w ikonke, w wyswietlonym oknie nalezy wskazac miejsce zapisu pliku, 36

38 37 Waga samochodowa i po kliknieciu w przycisk, bilet zostanie zapisany na dysku komputera. wydrukowany na podlaczonej drukarce nalezy kliknac w ikonke, w wyswietlonym oknie ustawic opcje wydruku, i po kliknieciu w przycisk, bilet zostanie wydrukowany.

39 OPCJE PROGRAMU PODGLAD WAZEN Funkcja sluzy do podgladu wazen zanjdujacych sie w pamieci programu. Aby wyswietlic wazenia nalezy ustawic zasady filtrowania danych i kliknac w przycisk <Odswiez> RAPORTY Opcja umożliwia utworzenie zestawień - raportów z ważeń zapisanych w pamięci programu. Po kliknięciu w przycisk <Raporty> zostanie wyświetlone okno logowania (jeżeli tak jest skonfigurowany program przez administratora) i po wpisaniu prawidłowej nazwy i hasła użytkownika wyświetlone zostanie okno umożliwiające wykonanie raportów wg założeń wprowadzonych przez operatora. 38

40 39 Waga samochodowa W oknie mozna wyróznic kilka stref. Pole deklarowania filtrowania danych wg których maja byc utworzone raporty. W polach tych operator deklaruje dane wg których program komputerowy generuje raporty. Jezeli operator zaznaczy pole obok filtrów raportu, to po kliknieciu w przycisk <Podglad>. Pole wdokonywania wydruków kartotek z poszczególnymi danymi. Operator przez zaznaczenie odpowiedniego pola ustala dane do raportu. Po zaznaczeniu pola i kliknieciu w przycisk <Podglad> program wygeneruje zestawienie wybranych danych.

41 OPCJE PROGRAMU Pole z przyciskami funkcyjnymi dla generowania i edycji raportów. Przycisk <Podglad> sluzy do wyswietlenia utworzonych raportów w formie takiej jak dla wydruków. Z poziomu tego okna operator mozne zapisac na dysku komputera jako plik *.htlm lub *.txt, lub wydrukowac na podlaczonej drukarce. 40

42 41 Waga samochodowa Pole definiowania dodatkowych filtrów dla raportów. Pole definiowania stalych wzorców wg których maja byc tworzone raporty (makra). Pole sluzace do definiowania wzorów raportów w zaleznosci od oczekiwan uzytkownika programu lub potrzeb kontrahentów MAGAZYN Dodaj na magazyn

43 OPCJE PROGRAMU Usuń z magazynu 8.6 ADMINISTRACJA Opcja służąca do sterowania pracą systemu i zarządzaniem przesyłania danych. Panel administracyjny: Opcja umożliwia: zakończenie transakcji niezależnie od stanu wyzerowania numeracji transakcji np. rozpoczęcie nowego okresu 42

44 43 Waga samochodowa Export danych: Opcja umożliwia eksport danych do pliku. Dane te mozna obrabiać w innych programach komputerowych. Operator ma możliwość eksportu wszystkich kartotek: samochodów, kierowców, towarów, kontrahentów, transakcji. Sposób postępowania: wybrać z menu rowijalnego tabelę do eksportu: wybrać opcję <Dodaj nagłówek pól>. Jeżeli zostanie zaznaczona opcja w pliku do każdego pola będzie dodany opis/nazwa. wybrać pola do exportu, za pomocą przycisku pola do pola docelowego, prawego przenieść dostępne nazwy z lewego wybrać rodzaj separatora danych: średnik, przecinek, tabulator

45 OPCJE PROGRAMU wybrać rozszerznie pliku: *.txt, *.cvs, *.doc kliknąć w przycisk program wyświetli kolejne okno w którym operator musi wskazać miejsce docelowe zapisania wygenerowanego pliku. Po wskazaniu miejsca program automatycznie wyeksportuje dane wg. założonych opcji. Import danych: Opcja umożliwia import danych do programu. Operator ma możliwość importu danych dotyczących: samochodów, towarów, kontrahentów. Przed importem operator musi skonfigurować opcje programu, aby zapewnić poprawność operacji. Muszą być ustawione: rodzaj danych: samochody, kontrahenci lub towary kolejność danych w pliku: marka, rejestracja, towary jak powyżej. kolejność i zawartość zależy od danych importowanych rodzaj separatora pól Po ustawieniu wszystkich opcji i kliknięciu w przycisk, program wyświetli kolejne okno w którym operator musi wskazać miejsce z kąd będą importowane dane. Po wskazaniu miejsca program automatycznie zaimportuje dane do bazy danych programu. 44

46 45 Waga samochodowa Import z poprzednich wersji: Opcja umożliwia import danych do programu ze starszych wersji programu Obsługa Wagi Samochodowej (rozszeżenie pliku *.mdb). Po kliknięciu w przycisk, program wyświetli kolejne okno w którym operator musi wskazać miejsce z kąd będą importowane dane. Po wskazaniu miejsca program automatycznie zaimportuje dane do bazy danych programu. W polu Ustawienia znajduje sie przycisk umozliwiajacy zmiane ustawien serwera (patrz zakladaka BAZA DANYCH 24 ) 9 OPIS ZABEZPIECZEN PROGRAMU Uprawnienia użytkowników programu podzielone są na dwie główne grupy: - administratorzy - wszystkie możliwe uprawnienia - użytkownicy - uprawnienia zależne od grupy do której są przypisani Pierwszym zarejestrowanym jest użytkownik o nazwie: 'admin' i haśle 'adm' Administrator ma możliwość zadeklarować, która z dostępnych opcji programu dostępna jest dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników, a która tylko dla zadeklarowanych grup - ewentualnie po załogowaniu się. Administrator ma również możliwość dodawania, kasowania lub zmianę uprawnień innych użytkowników. dodawanie, edycja, usuwanie użytkownika Z menu 'Administracja' wybrać pozycję 'Użytkownicy'. Program zażąda podania nazwy i hasła (musi to być administrator). Wyświetli się tabela

47 OPIS ZABEZPIECZEN PROGRAMU z listą zarejestrowanych użytkowników oraz przyciski służące do wyboru odpowiednich opcji. Uwagi grupa jest wartością numeryczną z przedziału od 1 do 4000; - użytkownik może należeć do jednej grupy, ale grupa może mieć wielu użytkowników; - po zadeklarowaniu użytkownika jako administratora przydział do grupy jest niedostępny. Deklarowanie opcji wymagających specjalnego traktowania. Z menu 'Administracja' wybrać pozycję 'Ustawienia'. Program zażąda podania nazwy i hasła (musi to być administrator). Wyświetli się tabela z listą opcji do obsługi, których wymagane są specjalne uprawnienia; opcje można dodawać, kasować lub zmieniać status. Uwagi opcjami, które nie podlegają edycji i zawsze wymagają logowania się jako: - administrator są 'Ustawienia' i 'Użytkownicy' - po zaznaczeniu opcji 'logowanie przy wejściu' program nie będzie wymagał logowania się, aby wejść do tej opcji oczywiście, jeżeli zalogowany użytkownik ma odpowiednie uprawnienia. 10 ZARZADZANIE SYSTEMEM Aby dany użytkownik mógł korzystać z systemu musi otrzymać zarejestrowaną kartę. Osobą uprawnioną do ingerowania w bazę danych podmiotów dopuszczonych do korzystania z systemu jest administrator wyposażony w kartę z kodem MASTER. Jeśli system czytników kart jest zasilony i połączony z komputerem, wczytanie karty administratora powoduje wyświetlenie okna potwierdzającego chęć skorzystania z bazy danych. Po wciśnięciu przycisku Wejście" otwiera się okno edycyjne bazy danych użytkowników. Od tej chwili administrator ma dostęp do zasobów użytkowników. Dwa rodzaje użytkowników. System przewiduje dwa rodzaje użytkowników: standardowy i uprzywilejowany. Użytkownik standardowy jest użytkownikiem przeznaczonym do korzystania z wagi. Użytkownik uprzywilejowany może przejechać bez ważenia. Dodawanie nowych użytkowników. Aby dodać nowego użytkownika należy wcisnąć przycisk dodawanie i wczytać nową, jeszcze nieaktywną kartę. Jej numer pojawi się w polu Nr karty". Teraz należy wypełnić pozostałe pola i wcisnąć przycisk Dodaj" oraz potwierdzić przed wyjściem zmiany przyciskiem Zapisz". W polu Uprawnienia" należy wpisać małą literę u" dla użytkowników uprzywilejowanych lub literę s" dla pojazdów przeznaczonych do ważenia lub m dla uprawnień administracyjnych. UWAGA!!! Po wczytaniu numeru karty pozostałe pola są wypełnione poprzednim aktywnym rekordem z bazy danych. Edycja użytkowników Aby mieć dostęp do dowolnego użytkownika należy zaznaczyć go w oknie głównym (wybrany rekord jest oznaczony strzałką w lewym skrajnym polu). W tym momencie pola edycji na dole okna są wypełnione polami wybranego rekordu z bazy danych. Po zmianie któregokolwiek pola w celu zachowania zmian należy wcisnąć przycisk Zapisz". Kasowanie użytkowników Aby skasować dowolnego użytkownika należy wcisnąć przycisk usuwanie a następnie zaznaczyć go i wcisnąć przycisk Usuń". Jak zwykle przed wciśnięciem przycisku Wyjście" jak zwykle potwierdzamy dokonane zmiany przyciskiem Zapisz". 46

48 47 11 Waga samochodowa KONFIGURACJA SERWERA Konfiguracja serwera I. Okno serwera Przed przystapieniem do pracy nalezy zaznaczyc parametr <Komunikacja z modulem cyfrowym>. W tym celu nalezy z poziomu okna serwera wejsc w zakladke program i otworzyc kolejna zakladke <Opcje> W oknie zaznaczyc parametr <Komunikacja z modulem cyfrowym>.

49 RADWAG Radom ul. Bracka 28 Centrala tel. (0-48) , tel./fax. (0-48) Dzial Sprzedazy (0-48)

Wag Transport Samochodowy (Wag-TS)

Wag Transport Samochodowy (Wag-TS) (Wag-TS) Wagotechnika sp.j. Lublin 2006-2011 Wymagania programu Program Wag Transport samochodowy jest aplikacją służącą do gromadzenia danych z wag samochodowych i dalszego przetwarzania ich w bazie danych.

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne Program Wagowy NUMER PRODUKTU KPZ SMARTSCALE Instrukcja dla wersji Standard, Professional, Premium wagi magazynowe Instrukcja użytkownika Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań.

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi, którym jest firma GS Software Grzegorz Stolarski Robert Trawiński Spółka Jawna, ul. Półłanki 80 lok 402, 30-740 Kraków. Firma GS Software

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

EMK program Ewidencji Mienia Komunalnego v 6.x.x. 1.1. Ogólna charakterystyka programu... 4. 1.2. Wymagania sprzętowo programowe...

EMK program Ewidencji Mienia Komunalnego v 6.x.x. 1.1. Ogólna charakterystyka programu... 4. 1.2. Wymagania sprzętowo programowe... EMK wersja.6.x.x Spis treści : 1. WSTĘP... 4 1.1. Ogólna charakterystyka programu... 4 1.2. Wymagania sprzętowo programowe... 4 2. INSTALACJA... 6 2.1. Instalacja oprogramowania klient serwer.... 6 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA...

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji opłat za wywóz śmieci Ewidencja opłat ver 1.0.17 Spis treści 1. WSTĘP.... 3 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.... 3 1.2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA...

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej Ewidencja podatkowa ver 1.5.98 Spis treści 1. WSTĘP.... 3 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.... 3 1.2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE.... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl 2 Spis treści I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) http://www.bsgryfino.pl Spis treści SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT... 5 1.2 PODPIS CYFROWY... 5 1.3 WYLOGOWANIE... 5 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Menadżer Serwisu Multi

Menadżer Serwisu Multi Menadżer Serwisu Multi Podręcznik użytkownika by Krzysztof Pietras 1 Menadżer Serwisu Multi Spis treści O programie...5 Instalacja...7 Konfiguracja połączenia z bazą danych...8 Tworzenie nowej bazy danych...8

Bardziej szczegółowo

AkcyzaEU. Program do tworzenia dokumentów akcyzowych ADT/UDT oraz wymiany komunikatów z systemem BACHUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AkcyzaEU. Program do tworzenia dokumentów akcyzowych ADT/UDT oraz wymiany komunikatów z systemem BACHUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AkcyzaEU Program do tworzenia dokumentów akcyzowych ADT/UDT oraz wymiany komunikatów z systemem BACHUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2007 2 Huzar-Software AkcyzaEU 3 1. WSTĘP...5 UMOWA LICENCYJNA...6

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.86.327

Moduł Serwis. Wersja 3.86.327 Moduł Wersja 3.86.327 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 13 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU PR MASTER

INSTRUKCJA DO PROGRAMU PR MASTER INSTRUKCJA DO PROGRAMU PR MASTER Wersja PRM 4.4.12 Rev. E 2 PR Master Instrukcja użytkownika SPIS TREŚCI Spis treści... 2 I. Wprowadzenie... 4 Rozdział 1. Przygotowanie systemu do pracy... 5 1.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo