PROGRAM KOMPUTEROWY" Obsluga Wagi Samochodowej"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KOMPUTEROWY" Obsluga Wagi Samochodowej""

Transkrypt

1 PROGRAM KOMPUTEROWY" Obsluga Wagi Samochodowej" marzec

2 1 Waga samochodowa SPIS TRESCI INSTRUKCJA OBSLUGI WAGI SAMOCHODOWEJ...2 WSTEP...3 WYMAGANIA SPRZETOWE...4 INSTALACJA BAZ DANYCH SQL...4 KONFIGURACJA... BAZ DANYCH SQL 7 INSTALACJA...8 URUCHOMIENIE I LOGOWANIE...12 OKNO GLÓWNE PROGRAMU...13 OPCJE PROGRAMU...13 PROGRAM UZYTKOWNICY WIDOK USTAWIENIA USTAWIENIA... PROGRAMU 18 USTAWIENIA... SIECIOWE 18 BAZA... DANYCH 18 KARTOTEKI OPERACJE WAZENIE WAZENIE... KONTROLNE 31 WAZENIE... TARY 31 PODGLAD... BILETÓW 31 PODGLAD... WAZEN 31 RAPORTY MAGAZYN ADMINISTRACJA OPIS ZABEZPIECZEN PROGRAMU...45 ZARZADZANIE SYSTEMEM...46 KONFIGURACJA SERWERA...47

3 INSTRUKCJA OBSLUGI WAGI SAMOCHODOWEJ 1 INSTRUKCJA OBSLUGI WAGI SAMOCHODOWEJ 1. PARAMETRY TECHNICZNE Typ wagi WMT 9.30B WMT 12.30B WMT 12.40B WMT 15.40B WMT 18.60B Długość 9m 12m 15m 18m 18m Szerokość 3m 3m 3m 3m 3m Obciążenie 30t maksymalne Obciążenie minimalne 200kg 30t 40t 40t 60t 200kg 400kg 400kg 400kg Działka legalizacyjna 10kg 10kg 20kg 20kg 20kg Klasa dokładności III III III III III Zakres równoważenia -30t tary T Typ przetworników FLINTEC RC3 C3 Typ miernika PUE 4/7 wagowego Zakres temperatur -40oC pracy przetworników +80 C Zakres temperatur -10oC pracy głowicy +40 C pomiarowej Stopień ochrony IP 54 głowicy pomiarowej Stopień ochrony IP 68 przetworników Transmisja i wydruk RS232 danych -40t -60t Wg punktu normy PN-EN 45501, błędy graniczne dopuszczalne przy legalizacji pierwotnej wynoszą: Zakres ważonych mas Błąd graniczny Zakres ważonych mas Błąd graniczny dopuszczalny e=10 kg dopuszczalny e=20 kg kg kg ± 5 kg ± 10 kg kg kg ± 10 kg kg kg ± 20 kg kg kg ± 15 kg kg kg ± 30 kg Zgodnie z punktem normy PN-EN 45501, błędy graniczne dopuszczalne w użytkowaniu są dwukrotnie większe niż błędy graniczne dopuszczalne przy legalizacji pierwotnej. 2

4 3 Waga samochodowa 2. PRZEZNACZENIE WAGI. Instrukcja zawiera podstawowe informacje dla Użytkownika statycznej elektronicznej wagi samochodowej typu WMT produkowanej przez Zakład Mechaniki Precyzyjnej RADWAG w Radomiu. Ważenia masy pojazdu dokonuje się poprzez pomiar siły nacisku przekazywanej przez konstrukcję pomostu wagi na czujniki tensometryczne. UWAGA: przed przystąpieniem do użytkowania wagi należy załączyć ją do sieci na okres około 60 min, w celu wygrzania i ustabilizowania się elementów elektronicznych wagi. Warunki prawidłowego użytkowania wagi - wjazd i zjazd z pomostu wagi z prędkością do 5 km/h - zakaz nagłego hamowania na pomoście wagowym - w czasie silnych wyładowań atmosferycznych należy wyłączyć zasilanie wagi UWAGA: 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wagi należy utrzymywać przestrzeń pod pomostem wagi w czystości. Niedopuszczalne jest, aby w przestrzeni pomiędzy pomostami oraz podłożem, a pomostami, znajdowały się materiały, które mogłyby spowodować złe działanie lub uszkodzenie wagi. 2. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby przestrzeń obok przetworników tensometrycznych była w należytej czystości (niedopuszczalne jest blokowanie czymkolwiek pracy przetworników). 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych przetworników spowodowanych nieprzestrzeganiem zasad prawidłowego użytkowania oraz uszkodzeń elektrycznych spowodowanych zdarzeniami losowymi. 2 WSTEP Program współpracuje z wagami samochodowymi firmy RADWAG". Program ten jest częścią systemu wagowego. Jest uzupełnieniem naszych wag samochodowych, dzięki któremu proces wielokrotnego ważenia samochodów ulega znacznemu skróceniu i ułatwieniu. Do głównych funkcji programu należą: odczyt danych z wagi oraz ich rejestrowanie archiwizowanie danych pomiarowych w postaci pliku (zestawienia ważeń) wydruk biletów wagowych generowanie raportów z ważeń rejestrowania ważeń kontrolnych UWAGA: Ze względu na aktualizację programu, istnieje możliwość nieznacznych rozbieżności pomiędzy zawartością niniejszej instrukcji, a stanem faktycznym. UWAGA: Firma RADWAG nie bierze odpowiedzialności za skutki działania programu, oraz ewentualne błędy powstałe w wyniku złego użytkowania programu.

5 WYMAGANIA SPRZETOWE 3 WYMAGANIA SPRZETOWE Zalecany zestaw komputerowy to: Procesor INTEL lub AMD>=500MHz; Pamięć RAM 64 MB; Karta graficzna SVGA 4Mb (rozdzielczo 800*600 przy 24 bitowej palecie kolorów); Dysk twardy >=10 GB; Myszka; Klawiatura; Monitor kolorowy o rozdzielczości 800x600; System Windows 98; Drukarka; Podstawowe wiadomości obsługi komputera (MS Windows 95/98) 4 INSTALACJA BAZ DANYCH SQL Modułu programu BAZY DANYCH SQL należy zainstalować na komputerze, pełniącym rolę serwera Baz danych. Może to być komputer, na którym ma być zainstalowany program Obsługa Wagi Samochodowej, lub inny komputer w sieci. Sposób instalacji: 1. Uruchomić plik setup.exe z katalogu <BAZY DANYCH DLA OPROGRAMOWANIA FIRMY RADWAG> 2. Po uruchomieniu pliku setup.exe program rozpocznie instalowanie Baz Danych, informując użytkownika o postępach w instalacji wyświetlając odpowiednie komunikaty. 4

6 5 Waga samochodowa W tym oknie użytkownik może wybrać miejsce instalacji programu.

7 INSTALACJA BAZ DANYCH SQL 6

8 7 Waga samochodowa Po zainstalowaniu Baz Danych program wyswietli komunikat o pozytywnym zakończeniu procesu instalacji. 4.1 KONFIGURACJA BAZ DANYCH SQL Po zakończeniu instalacji Baz Danych należy skonfigurować BAZY DANYCH RADWAG. Sposób postepowania: Uruchomić program Konfigurator Baz Danych. Zostanie otwarte okno dialogowe kofiguratora.

9 INSTALACJA BAZ DANYCH SQL Użytkownik musi w pierszej kolejności wykonać start baz danych. należy kiknąć w przycisk. Program uruchomi bazy danych SQL. Kolejnym krokiem jest załączenie baz danych. Aby to zrobić należy kliknąć przycisk. Program załaczy bazy danych i wyświetli komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji. W razie problemów program wyswietli komunikat o trudnościach. W takim przypadku należy się skontaktować z serwisem firmy RADWAG. Po skonfigurowaniu Baz Danych nalezy zamknąć okno i można przystąpić do instalacji właściwych modułów programu Obsługa Wagi Samochodowej. 5 INSTALACJA Aby zainstalować program należy włożyć płytę instalacyjną CD do napędu CD-ROM. Instalator programu Obsługi Wagi Samochodowej powinien uruchomić się automatycznie. Jeżeli instalacja ma być przeprowadzona ręcznie", należy uruchomić program <setup.exe> znajdujący się w głównym katalogu na płycie CD. Po uruchomieniu ukaże się okno dialogowe z powitaniem, po naciśnięciu przycisku <Dalej>, ukaże się następne okno z docelowym katalogiem, w którym będzie przechowywany program wraz z danymi (nazwę katalogu i umiejscowienie katalogu w swoim komputerze może ustalić sam użytkownik). Po przyciśnięciu ikony z komputerem w górnym lewym rogu okna <Instaluj>, nastąpi zainstalowanie programu. 8

10 9 Waga samochodowa

11 INSTALACJA Przy instalacji programu na komputerze do którego jest podłączony moduł wagowy, należy zaznaczyć składniki instalacji: Klient i Serwer. Przy instalacji programu na innym komputerze niż ten do którego jest podłączona waga, należy zaznaczyć tylko składnik:klient. 10

12 11 Waga samochodowa W końcowym oknie pojawi się komunikat o pomyślnym zainstalowaniu programu. Aby program wpracował poprawnie wskazane jest zrestartowanie komputera. W razie problemów przy instalacji skontaktować się z firmą RADWAG.

13 URUCHOMIENIE I LOGOWANIE 6 URUCHOMIENIE I LOGOWANIE Aby uruchomić program, należy wybrać z Menu Start, kategorię Programy, następnie zakładkę RADWAG, a w niej plik OWS. Po uruchomieniu program wyświetla okno logujące, w którym należy podać hasło użytkownika i zatwierdzić przyciskiem <ENTER>, po wprowadzeniu prawidłowego hasła zostanie otworzone Okno Główne programu Obsługi Wagi Samochodowej. UWAGA: 1. Przy pierwszym uruchomieniu programu po zainstalowaniu, gdy w programie nie ma jeszcze wprowadzonego żadnego użytkownika, należy po ukazaniu się okna logowania kliknąć w przycisk <Załoguj> bez wpisywania danych w pola <Użytkownik> i <Hasło>. 2. Po zalogowaniu należy wprowadzić nowe dane (nazwa, hasło) administratora programu. 3. Należy pamiętać, aby wprowadzić dane o użytkownikach programu z ich uprawnieniami (patrz punkt <uzytkownicy 14 > w instrukcji). 12

14 13 7 Waga samochodowa OKNO GLÓWNE PROGRAMU Po uruchomieniu programu zostanie otworzone główne okno programu, w którym znajdują się funkcje umożliwiające obsługę wagi i programu. W oknie programu zostaje wyświetlony panel, w którym znajduje W przypadku wykorzystania tary z bazy danych masa netto wyliczana jest automatycznie i dokument zostaje zamknięty. Aby zakończyć dokument otwarty należy dwukrotnie kliknąć jego ikonę (pola wjazd, wyjazd, towar, odbiorca, dostawca, itp. wypełnią się automatycznie). W programie występuje możliwość wprowadzenia zmiany towaru przy drugim ważeniu samochodu. 8 OPCJE PROGRAMU Program umozliwia ustawianie opcji programu wykozystujac górny pasek z rozwijalnym menu. 8.1 PROGRAM Po rozwinięciu menu operator ma dostęp do następujących opcji:

15 OPCJE PROGRAMU Użytkownicy Wyloguj Funkcja służy do zmiany aktuanego operatora programu, bez konieczności jego wyłączania. Po naciśnięciu przycisku program wyświetli okno, w którym należy potwierdzić polecenie wylogowania danego operatora programu. Po potwierdzeniu zostanei wyświetlone okno logowania. Jeżeli nie zostaną podane prawidłowe dane nastąpi wyłączenie programu. Koniec Funkcja służy do wyłączenia programu Obsługa Wagi Samochodowej UZYTKOWNICY UWAGA: pryz pierwszym uruchomieniu programu nalezy wprowadzic uzytkownika o uprawnieniach administratora, nadajac indywidualne haslo. Po wybraniu zakladki <Uzytkownikcy>, zostanie otwarte okno, w którym uprawniony operator ma mozliwosc zmain danych o uzytkownikach programu Obsluga Wagi Samochodowej. UWAGA: zmain ustawien moze dokonac tylko uzytkownik o uprawnieniach administratora. Z lewej strony okna zanjduje sie pole, w którym zanjduja sie grupy uzytowników programu. Po zaznaczeniu ejdnej z grup, po prawej stronie okna wyswietlane sa uprawnienia do ingerencji w ustawienia programu dla tej grupy. Zazanczenie pola obok opisu powoduje udostepnienie danej 14

16 15 Waga samochodowa funkcji dla operatora z danej grupy. Z prawej strony okna znajduje sie pole <Uprawnienia grupy), w którym administrator ustala opcje programu dostepne dla uzytkowników danej grupy. Ustawienia dotycza grupy, anie indywidualnego uzytkownika. Z poziomu okna uzytkownik moze: dodac grupe uzytkowników (po kliknieciu w przycisk ) dodac uzytkownika w danej grupie (po kliknieciu w przycisk usunac grupe lub uzytkownika ) Dodawanie grup Po wpisaniu danych i kliknieciu w przycisk, zostanie dodana nowa grupa. Dodawanie uzytkowników Przed dodaniem nowego uzytkownika nalezy wybrac grupe do której ma zostac dopisany uzytkownik, klikajac w nazwe grupy.

17 OPCJE PROGRAMU Po wybraniu grupy nalezy kliknac w pzrycisk wysweitlone pola, w których nalezy wpisac dane uzytkownika., z prawej strony okna zostana Po wpisaniu danych nalezy kliknac przycisk <Dodaj>. Program automatycznie doda nowego uzytkownika do danej grupy. Pozycje, która stracila waznosc mozna usunac. W takim przypadku nalezy zaznaczyc wiersz z danymi do usuniecia i kliknac w przycisk. Program wyswietli komunikat o potwierdzenie operacji i po jego potwierdzeniu zaznaczony wiersz zostanie usuniety z tabeli. 8.2 WIDOK Użytkownik ma możliwość sterowania funkcjami: 1. Wyświetlania panelu wagi, w którym wyświetlany jest aktualny stan masy znajdującej się na wadze oraz zanjdują się pzryciski ZEROWANIA I TAROWANIA umożliwiające sterowanie funkcjami wagi z poziomu programu kmputerowego.. 16

18 17 Waga samochodowa 2. Wyświetlania panelu pracy automatycznej wagi z wykożystaniem sygnalizacji śweitlnej, szlabanów i czytników kart transponderowych sterujących ruchem pojazdów na wadze. PRACA RĘCZNA Zaznaczenie pzrycisku <Praca ręczna> umożliwia sterowaniem ruchem na wadze (zapalanie poszczególnych świateł i otwiranie szlabanów) realizowane jest poprzez naciskanie odpowiednich przycisków na panelu. PRACA AUTOMATYCZNA Zaznaczenie pzrycisku <Praca automatyczna> umożliwia sterowaniem ruchem na wadze (zapalanie poszczególnych świateł i otwiranie szlabanów) realizowane jest przez program komputerowy zgodnie z ustawionymi opcjami.

19 OPCJE PROGRAMU 8.3 USTAWIENIA Operator może zadeklarować ustawienia programu i połączeń sieciowych wag współpracujących z programem komputerowym Obsługa Wag Samochodowych. UWAGA: Możliwość wejścia i zmiany ustawień może dokonywać tylko operator o odpowiednim stopniu uprawnień. Po rozwinięciu zakładki użytkownik ma dostęp do nastęujących funkcji: Ustawienia programu Ustawinia sieciowe Baza danych USTAWIENIA PROGRAMU W oknie ustawien programu operator deklaruje wartosci domyslne poszczególnych parametrów. Ustawiajac je oerator usprawnia prace z programem poprzez automatyczne wprowadzanie indywidualnych ustawien poczatkowych. USTAWIENIA GLÓWNE: 18

20 19 Waga samochodowa Okno ustawien jest podzielone na cztery strefy odnoszace sie do posczególnych parametrów programu. Domyslne ustawienia: wartosci przyjmowane jako domyslne podczas uruchamiania programu i wazenia pojazdów. Widok okien przy starcie: które okna beda automatycznie otwierane przy uruchamianiu programu. Bilety: ustawienia dla wydruków biletów z wazen.

21 OPCJE PROGRAMU Ustawienia wagi: Ustawienia odnoszace sie do ilosci wag obslugiwanych przez program oraz wystepowania w systemie sygnalizacji swietlnej, szlabanów i systemu identyfikacji pojazdów ESPO. USTAWIENIA DODATKOWE: Ilosc paneli automatu: ustawienie ilosci zainstalowanych swiatel i szlabanów na wadze samochodowej. 20

22 21 Waga samochodowa DANE FIRMY: Umożliwia wpisanie danych firmy użytkującej wagę i program, które pojawiają się na bilecie wagowym. Aby zmienic dane o firmie nalezy kliknac w przycisk Zmien. Zostana aktywowane pola i po zmianie wpisów nalezy kliknac w przycisk Zatwierdz USTAWIENIA SIECIOWE Jezeli program Obsluga Wagi Samochodowej jest zainstalowany na kilku komputerach spietych w siec, dla zapewnienia poprawnej pracy nalezy skonfigurowac opcje programu na kazdym z tych komputerów. 1. Komputer, do którego podlaczony jest modul wagowy: - musi miec zainstalowany serwer wagowy - musi miec zainstalowany program OWS (patrz instalacja programu)

23 OPCJE PROGRAMU - w ustawiniach sieciowych, wpisany Adres IP (adres ten program wpisuje automatycznie podczas instalacji) - moze byc zainstalowana BAZA DANYCH RADWAG (jezeli nie jest zainstalowna na innym komputerze w sieci) 2. Inny komputer w sieci: - musi miec zainstalowany program OWS - nie moze miec zainstalowanego serwera wagowego (patrz instalacja programu) 22

24 23 Waga samochodowa - moze byc zainstalowana BAZA DANYCH RADWAG (jezeli nie jest zainstalowna na innym komputerze w sieci) - w ustawiniach sieciowych, wpisany Adres IP komputera z zainstalowanym serwerem wagowym Sposób postepowania: Otworzyc okno Ustawienia sieciowe Sprawdzic Adres IP komputera, na którym zostal zainstalowany serwer wagowy Wpisac nowy adres w pola w oknie Ustawinia sieciowe Zapisac wprowadzony adres naciskajac przycisk <Zastosuj> Zrestarowac program.

25 OPCJE PROGRAMU BAZA DANYCH Dla serwera zainstalowanego na komputerze gdzie pracuje program Obsługa Wagi Samochodowej wpisać dane: Serwer (local)\baza RADWAG; ID sa. Natomiast, gdy serwer zainstalowany jest na innym komputerze w sieci należy wpisać dane: Serwer nazwa komputera z zainstalowanym serwerem Baz Danych (komputer1) lub IP komputera ( )\BAZA RADWAG, ; ID sa. 8.4 KARTOTEKI Zakładka Kartoteki służy do wprowadzania danych do pamięci programu komputerowego. 24

26 25 Waga samochodowa 1. Kartoteka samochodów Szukaj: Po kliknięciu w przycisk <Szukaj> program wysweitli okno, w którym użytkownik ma mozliwość wyszukiwania danego pojazdu. Wyszukiwanie można przeprowadzić na dwa sposoby wg. kodu lub rejestracji. Z poziomu otwartego okna uprawniony użytkownik może dokonywać zmian wpisów do kartoteki samochodów ważonych. Aby dodać nowy samochód dokartoteki należy kliknąć w przycisk <Dodaj>. zostanie otwarte okno danych o pojeździe. W górnej części okna znajduje się pole danych samochodu, natomiast w dolnej części użytkownik może ustawić powiązania najczęściej występujące z danym samochodem podczas tarnsakcji. wprowadzone powiązania będą automatycznie wprowadzane po wybraniu samochodu podczas ważenia. jeżeli dane te nie będą zgodne z aktualnym stanem podczas ważenia, przed zapisaniem ważenia użytownik może dokonać stosownych zmian w danych.

27 OPCJE PROGRAMU 2. Kartoteka kierowców 26

28 27 Waga samochodowa Szukaj: Z poziomu otwartego okna uprawniony użytkownik może dokonywać zmian wpisów do kartoteki kierowców. Aby dodać nowy samochód dokartoteki należy kliknąć w przycisk <Dodaj>. zostanie otwarte okno danych o kierowcy. 3. Kartoteka kontrahentów

29 OPCJE PROGRAMU Szukaj: Z poziomu otwartego okna uprawniony użytkownik może dokonywać zmian wpisów do kartoteki kontrahentów. Aby dodać nowy samochód dokartoteki należy kliknąć w przycisk <Dodaj>. zostanie otwarte okno danych o kontrahencie. W dolnej części okna danych o kontrahencie zanjdują sie pola do określenia charekteru transakcji dla danego kontrahenta. 28

30 29 Waga samochodowa 4. Kartoteka towarów Szukaj: Z poziomu otwartego okna uprawniony użytkownik może dokonywać zmian wpisów do kartoteki towarów. Aby dodać nowy samochód dokartoteki należy kliknąć w przycisk <Dodaj>. zostanie otwarte okno danych o towarze.

31 OPCJE PROGRAMU 5. Kartoteka transakcji Z poziomu otwartego okna uprawniony użytkownik może dokonywać zmian wpisów do kartoteki transakcji. Aby dodać nowy samochód dokartoteki należy kliknąć w przycisk <Dodaj>. zostanie otwarte okno danych o transakcji. 30

32 Waga samochodowa OPERACJE Zakładka Operacje służy do wejścia w odpowiednią funkcję programu WAZENIE Po uruchomieniu programu i zalogowaniu się, program jest gotowy do pracy. Aby rozpocząć opcję ważenia należy wybrać z zakładki OERACJE funkcję ważenie lub kliknąć w przecisk na pasku górnym. Po uruchomieniu funkcji zostanie otwarte okno operacji ważeń.

33 OPCJE PROGRAMU Operator wagi przed zapisaniem ważenia musi ustawić odpowiednie parametry w programie dotyczące towaru i dostawcy (nazwa towaru, spedytor, samochód itp.) oraz parametry dotyczące ważenia (wjazd, wyjazd, masa brutto, netto, zakup, sprzedaż). Po określeniu wszystkich wymaganych parametrów, wjeździe ważonego samochodu na platformę wagi oraz ustabilizowaniu się masy (na panlu wagi ukaże się napis <Odczyt stabilny>), zostanie udostępniony do użytku przycisk<odczyt Z WAGI>. Po kliknięciu w pzrycisk <Odczyt z wagi> zostanie wyświetlone dodatkowe okno oktualnie odczytaną masą z wagi. Po kliknięciu w przycisk <Odczyt> program odczyta wskazanie wagi. W następnej kolejności należy kliknąć przycisk <Zakończ transakcję>, program automatycznie doda transakcję do listy ważeń znajdujących się w dolnej części okna. 32

34 33 Waga samochodowa Odczyt automatyczny po wciśnięciu tego przycisku program oczekuje na osiągnięcie stabilnego wyniku na wadze (zaświeci się napis w żółtym polu STAB). Po osiągnięciu wyniku stabilnego wagi program automatycznie zapisze wynik do pamięci programu. Odczyt nastąpi tylko przy wypełnionych parametry wymagane do wykonania ważenia; WAZENIE KONTROLNE Umożliwia przegląd i dodawanie nowych ważeń kontrolnych. Aby dodać nowe ważenie należy w głównym oknie programu kliknąć przycisk <Ważenie kontrolne> wtedy ukaże się inne okno. Wyniki z ważeń kontrolnych nie są dodawane i nie są zapisywane do sumy wwiezionych/wywiezionych towarów (można zważyć pusty samochód, aby uzyskać informację do wprowadzenia tary do bazy danych).

35 OPCJE PROGRAMU WAZENIE TARY Funkcja sluzy do dokonywania wazen masy pojazdów pustych. Mozliwe tez jest dokonywanie obliczen statystycznych zmian wartosci tary dla wybranego pojazdu z dowolnej ilosci wazen. Po dokonaniu kilku wazen tary program automatycznie wylicza wartosc srednia tary, co na biezaco wyswietlane jest w dolnej czesci okna.. 34

36 35 Waga samochodowa Jezeli uzytkownik uzna, ze wartosc jest wystarczajaco dokladna, moze dana tare przypisac do samochodu, nalezy nacisnac przycisk i po potwierdzeniu polecenia program automatycznie te wartosc przypisze do wybranego samochodu. Aby podejzec jek zmieniala sie wartosc masy pojazdu podczas wazen nalezy kliknac w przycisk. zostanie wysweitlone dodatkowe okno zawierajace wykres mas poszczególnnych wazen. Wykres mozna wydrukowac po klknieciu w przycisk <Drukuj> PODGLAD BILETÓW Opcja umozliwia podglad wybranych dokumentów <BILET WAGOWY> utworzonych przez program z dokonanych transakcji.

37 OPCJE PROGRAMU Po kliknieciu w przycisk <Podglad biletów> zostanie wyswietlone okno, w którym operator musi wybrac dzien wykonania wazenia, a nastenie z menu rozwijalnego Nr biletu który ma zostac wyswietlony. Po wybraniu konkretnych danych nalezy kliknac w przycisk <Pokaz>, wtedy zostanie wyswietlony BILET WAGOWY dla wybranych danych. Bilet moze zostac: zapisany na dysku we wskazanym miejscu przez operatora jako plik *.html lub *.txt. nalezy kliknac w ikonke, w wyswietlonym oknie nalezy wskazac miejsce zapisu pliku, 36

38 37 Waga samochodowa i po kliknieciu w przycisk, bilet zostanie zapisany na dysku komputera. wydrukowany na podlaczonej drukarce nalezy kliknac w ikonke, w wyswietlonym oknie ustawic opcje wydruku, i po kliknieciu w przycisk, bilet zostanie wydrukowany.

39 OPCJE PROGRAMU PODGLAD WAZEN Funkcja sluzy do podgladu wazen zanjdujacych sie w pamieci programu. Aby wyswietlic wazenia nalezy ustawic zasady filtrowania danych i kliknac w przycisk <Odswiez> RAPORTY Opcja umożliwia utworzenie zestawień - raportów z ważeń zapisanych w pamięci programu. Po kliknięciu w przycisk <Raporty> zostanie wyświetlone okno logowania (jeżeli tak jest skonfigurowany program przez administratora) i po wpisaniu prawidłowej nazwy i hasła użytkownika wyświetlone zostanie okno umożliwiające wykonanie raportów wg założeń wprowadzonych przez operatora. 38

40 39 Waga samochodowa W oknie mozna wyróznic kilka stref. Pole deklarowania filtrowania danych wg których maja byc utworzone raporty. W polach tych operator deklaruje dane wg których program komputerowy generuje raporty. Jezeli operator zaznaczy pole obok filtrów raportu, to po kliknieciu w przycisk <Podglad>. Pole wdokonywania wydruków kartotek z poszczególnymi danymi. Operator przez zaznaczenie odpowiedniego pola ustala dane do raportu. Po zaznaczeniu pola i kliknieciu w przycisk <Podglad> program wygeneruje zestawienie wybranych danych.

41 OPCJE PROGRAMU Pole z przyciskami funkcyjnymi dla generowania i edycji raportów. Przycisk <Podglad> sluzy do wyswietlenia utworzonych raportów w formie takiej jak dla wydruków. Z poziomu tego okna operator mozne zapisac na dysku komputera jako plik *.htlm lub *.txt, lub wydrukowac na podlaczonej drukarce. 40

42 41 Waga samochodowa Pole definiowania dodatkowych filtrów dla raportów. Pole definiowania stalych wzorców wg których maja byc tworzone raporty (makra). Pole sluzace do definiowania wzorów raportów w zaleznosci od oczekiwan uzytkownika programu lub potrzeb kontrahentów MAGAZYN Dodaj na magazyn

43 OPCJE PROGRAMU Usuń z magazynu 8.6 ADMINISTRACJA Opcja służąca do sterowania pracą systemu i zarządzaniem przesyłania danych. Panel administracyjny: Opcja umożliwia: zakończenie transakcji niezależnie od stanu wyzerowania numeracji transakcji np. rozpoczęcie nowego okresu 42

44 43 Waga samochodowa Export danych: Opcja umożliwia eksport danych do pliku. Dane te mozna obrabiać w innych programach komputerowych. Operator ma możliwość eksportu wszystkich kartotek: samochodów, kierowców, towarów, kontrahentów, transakcji. Sposób postępowania: wybrać z menu rowijalnego tabelę do eksportu: wybrać opcję <Dodaj nagłówek pól>. Jeżeli zostanie zaznaczona opcja w pliku do każdego pola będzie dodany opis/nazwa. wybrać pola do exportu, za pomocą przycisku pola do pola docelowego, prawego przenieść dostępne nazwy z lewego wybrać rodzaj separatora danych: średnik, przecinek, tabulator

45 OPCJE PROGRAMU wybrać rozszerznie pliku: *.txt, *.cvs, *.doc kliknąć w przycisk program wyświetli kolejne okno w którym operator musi wskazać miejsce docelowe zapisania wygenerowanego pliku. Po wskazaniu miejsca program automatycznie wyeksportuje dane wg. założonych opcji. Import danych: Opcja umożliwia import danych do programu. Operator ma możliwość importu danych dotyczących: samochodów, towarów, kontrahentów. Przed importem operator musi skonfigurować opcje programu, aby zapewnić poprawność operacji. Muszą być ustawione: rodzaj danych: samochody, kontrahenci lub towary kolejność danych w pliku: marka, rejestracja, towary jak powyżej. kolejność i zawartość zależy od danych importowanych rodzaj separatora pól Po ustawieniu wszystkich opcji i kliknięciu w przycisk, program wyświetli kolejne okno w którym operator musi wskazać miejsce z kąd będą importowane dane. Po wskazaniu miejsca program automatycznie zaimportuje dane do bazy danych programu. 44

46 45 Waga samochodowa Import z poprzednich wersji: Opcja umożliwia import danych do programu ze starszych wersji programu Obsługa Wagi Samochodowej (rozszeżenie pliku *.mdb). Po kliknięciu w przycisk, program wyświetli kolejne okno w którym operator musi wskazać miejsce z kąd będą importowane dane. Po wskazaniu miejsca program automatycznie zaimportuje dane do bazy danych programu. W polu Ustawienia znajduje sie przycisk umozliwiajacy zmiane ustawien serwera (patrz zakladaka BAZA DANYCH 24 ) 9 OPIS ZABEZPIECZEN PROGRAMU Uprawnienia użytkowników programu podzielone są na dwie główne grupy: - administratorzy - wszystkie możliwe uprawnienia - użytkownicy - uprawnienia zależne od grupy do której są przypisani Pierwszym zarejestrowanym jest użytkownik o nazwie: 'admin' i haśle 'adm' Administrator ma możliwość zadeklarować, która z dostępnych opcji programu dostępna jest dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników, a która tylko dla zadeklarowanych grup - ewentualnie po załogowaniu się. Administrator ma również możliwość dodawania, kasowania lub zmianę uprawnień innych użytkowników. dodawanie, edycja, usuwanie użytkownika Z menu 'Administracja' wybrać pozycję 'Użytkownicy'. Program zażąda podania nazwy i hasła (musi to być administrator). Wyświetli się tabela

47 OPIS ZABEZPIECZEN PROGRAMU z listą zarejestrowanych użytkowników oraz przyciski służące do wyboru odpowiednich opcji. Uwagi grupa jest wartością numeryczną z przedziału od 1 do 4000; - użytkownik może należeć do jednej grupy, ale grupa może mieć wielu użytkowników; - po zadeklarowaniu użytkownika jako administratora przydział do grupy jest niedostępny. Deklarowanie opcji wymagających specjalnego traktowania. Z menu 'Administracja' wybrać pozycję 'Ustawienia'. Program zażąda podania nazwy i hasła (musi to być administrator). Wyświetli się tabela z listą opcji do obsługi, których wymagane są specjalne uprawnienia; opcje można dodawać, kasować lub zmieniać status. Uwagi opcjami, które nie podlegają edycji i zawsze wymagają logowania się jako: - administrator są 'Ustawienia' i 'Użytkownicy' - po zaznaczeniu opcji 'logowanie przy wejściu' program nie będzie wymagał logowania się, aby wejść do tej opcji oczywiście, jeżeli zalogowany użytkownik ma odpowiednie uprawnienia. 10 ZARZADZANIE SYSTEMEM Aby dany użytkownik mógł korzystać z systemu musi otrzymać zarejestrowaną kartę. Osobą uprawnioną do ingerowania w bazę danych podmiotów dopuszczonych do korzystania z systemu jest administrator wyposażony w kartę z kodem MASTER. Jeśli system czytników kart jest zasilony i połączony z komputerem, wczytanie karty administratora powoduje wyświetlenie okna potwierdzającego chęć skorzystania z bazy danych. Po wciśnięciu przycisku Wejście" otwiera się okno edycyjne bazy danych użytkowników. Od tej chwili administrator ma dostęp do zasobów użytkowników. Dwa rodzaje użytkowników. System przewiduje dwa rodzaje użytkowników: standardowy i uprzywilejowany. Użytkownik standardowy jest użytkownikiem przeznaczonym do korzystania z wagi. Użytkownik uprzywilejowany może przejechać bez ważenia. Dodawanie nowych użytkowników. Aby dodać nowego użytkownika należy wcisnąć przycisk dodawanie i wczytać nową, jeszcze nieaktywną kartę. Jej numer pojawi się w polu Nr karty". Teraz należy wypełnić pozostałe pola i wcisnąć przycisk Dodaj" oraz potwierdzić przed wyjściem zmiany przyciskiem Zapisz". W polu Uprawnienia" należy wpisać małą literę u" dla użytkowników uprzywilejowanych lub literę s" dla pojazdów przeznaczonych do ważenia lub m dla uprawnień administracyjnych. UWAGA!!! Po wczytaniu numeru karty pozostałe pola są wypełnione poprzednim aktywnym rekordem z bazy danych. Edycja użytkowników Aby mieć dostęp do dowolnego użytkownika należy zaznaczyć go w oknie głównym (wybrany rekord jest oznaczony strzałką w lewym skrajnym polu). W tym momencie pola edycji na dole okna są wypełnione polami wybranego rekordu z bazy danych. Po zmianie któregokolwiek pola w celu zachowania zmian należy wcisnąć przycisk Zapisz". Kasowanie użytkowników Aby skasować dowolnego użytkownika należy wcisnąć przycisk usuwanie a następnie zaznaczyć go i wcisnąć przycisk Usuń". Jak zwykle przed wciśnięciem przycisku Wyjście" jak zwykle potwierdzamy dokonane zmiany przyciskiem Zapisz". 46

48 47 11 Waga samochodowa KONFIGURACJA SERWERA Konfiguracja serwera I. Okno serwera Przed przystapieniem do pracy nalezy zaznaczyc parametr <Komunikacja z modulem cyfrowym>. W tym celu nalezy z poziomu okna serwera wejsc w zakladke program i otworzyc kolejna zakladke <Opcje> W oknie zaznaczyc parametr <Komunikacja z modulem cyfrowym>.

49 RADWAG Radom ul. Bracka 28 Centrala tel. (0-48) , tel./fax. (0-48) Dzial Sprzedazy (0-48)

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Nautilus LAB. Podręcznik administratora systemu. Moduł Cytologia/Histopatologia. ids Integrated Data Solutions Sp. z o.o. www.software-ids.

Nautilus LAB. Podręcznik administratora systemu. Moduł Cytologia/Histopatologia. ids Integrated Data Solutions Sp. z o.o. www.software-ids. Nautilus LAB Moduł Cytologia/Histopatologia Podręcznik administratora systemu ids Integrated Data Solutions Sp. z o.o. www.software-ids.pl Wersja 1.0-11_2011 Stanowisko główne i stanowiska zależne Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe GreenPro Cash i urządzenia parkingowe Instrukcja obsługi systemu parkingowego GREEN Center Polska Sp. z o.o. ul. Opalenicka 67 60-362 Poznań 1. Obsługa komputera 1.1 Włączenie komputera i logowanie 1.2

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji SoftPRO-TRUCK służącej do rejestracji, przeglądania oraz raportowania ważeń odbywających się na wadze samochodowej

Instrukcja obsługi aplikacji SoftPRO-TRUCK służącej do rejestracji, przeglądania oraz raportowania ważeń odbywających się na wadze samochodowej PROGRESS WAGOTRONIC S.A. Instrukcja obsługi aplikacji SoftPRO-TRUCK służącej do rejestracji, przeglądania oraz raportowania ważeń odbywających się na wadze samochodowej 1. Okno główne aplikacji SRW Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Zandro 1.5.5 1 Metryka dokumentu Autor: Tomasz Krówczyński Liczba stron: 14 Data utworzenia: 21-07-2014 Rewizja: 67 HISTORIA ZMIAN Data Autor Wersja Zmiany 21-07-2014 Tomasz Krówczyński

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

System Przepustkowy OPTIPASS. Kraków 2013

System Przepustkowy OPTIPASS. Kraków 2013 System Przepustkowy OPTIPASS Kraków 2013 O Programie Aplikacja została stworzona z myślą o instytucjach ewidencjonujących ruch osobowy na terenie swoich obiektów przy pomocy przepustek. Optipass jest systemem

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

CRP2011 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program do odczytu rejestratorów pastylkowych

CRP2011 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program do odczytu rejestratorów pastylkowych CRP2011 Program do odczytu rejestratorów pastylkowych INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-520 Katowice tel. 32 7890000, fax 32 2053377

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika systemu rejestracji ważeń ScaleSystem w wersji podstawowej

Podręcznik użytkownika systemu rejestracji ważeń ScaleSystem w wersji podstawowej http://www.scalesystem.pl Podręcznik użytkownika systemu rejestracji ważeń ScaleSystem w wersji podstawowej http://www.scalesystem.pl Spis treści 1 Informacje ogólne... - 4-2 Możliwości programu... - 4-2.1

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Nawiązanie połączenia...3 3. Logowanie do programu...5 4. Okno główne programu...6 5. Konfiguracja programu...6 6. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

System WAGMASTER. Wagi wagonowe Warszawa, ul.annopol 4A Tel. (022) , fax.: (022)

System WAGMASTER. Wagi wagonowe Warszawa, ul.annopol 4A Tel. (022) , fax.: (022) Skrócona instrukcja ważenia. System WAGMASTER Wagi wagonowe e-mail: schenck@schenckprocess.pl Strona 1 1. Uruchamianie programu WAGMASTER Po uruchomieniu programu wyświetlone zostanie okienko, w którym

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. programu NFZMonit

Instrukcja użytkownika. programu NFZMonit Instrukcja użytkownika programu NFZMonit INFOKLINIKA S.A., ul. Wyczółki 71, 02-820 Warszawa, tel.: +48 22 548 91 70, fax: +48 22 548 91 72, www.infoklinika.pl Sąd Rejonowy M.St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne Program Wagowy NUMER PRODUKTU KPZ SMARTSCALE Instrukcja dla wersji Standard, Professional, Premium wagi magazynowe Instrukcja użytkownika Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi,

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

RCP_S - instrukcja programu

RCP_S - instrukcja programu RCP_S - instrukcja programu - wersja jednostanowiskowa z bazą danych SQL - komputer z systemem operacyjnym: Win7, Win8, Win10 w wersji 32 lub 64 bitowej - na komputerze musi być możliwość zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT

Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT 2015 Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12 FS-Repertorium SQL Repertorium Tłumacza Przysięgłego INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-12 Aplikacja FS-Repertorium SQL jest następcą dobrze znanego od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika 2009 Jarek Andrzejewski www.ptja.pl wersja 1.0, 13 października 2009 Zmiany w dokumencie: Wersja Data Autor Zmiany 1.0 13.10.2009 Jarek Andrzejewski Pierwsza

Bardziej szczegółowo