Sieci komputerowe od podstaw. Przyłączanie komputera do sieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci komputerowe od podstaw. Przyłączanie komputera do sieci"

Transkrypt

1 Sieci komputerowe od podstaw. Przyłączanie komputera do sieci PROGRAM SPOTKANIA: 1. Przedstawienie organizatora spotkania 2. Co to jest sieć komputerowa. Urządzenia biorące udział w przesyle danych. 3. Co potrzebujemy, aby przyłączyć się do sieci? 4. Jak skonfigurować sieć w moim komputerze? 5. Jak podłączyć nowy komputer do sieci LastNet? 6. Jak odczytać adres fizyczny komputera? 7. Nie ma sieci! Jak postępować w przypadku awarii? 8. Chciałbym przyłączyć kilka komputerów do sieci w jednym mieszkaniu. Czy i jak mogę to zrobić? 9. Sieci bezprzewodowe. 10. Pytania i odpowiedzi. 11. Co zrobić aby wstąpić do Stowarzyszenia Lastnet. Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa jest to zbiór urządzeń przetwarzających dane, które mogą wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem mediów transmisyjnych. Urządzeniami działającymi w sieciach mogą być zarówno komputery, drukarki, skanery jak i inne urządzenia. Do transmisji danych między tymi urządzeniami stosowane są kable miedziane, światłowody, podczerwień lub fale radiowe. Podstawowe elementy sieci Media transmisji kable miedziane (np. skrętka UTP kat 5e, kabel koncentryczny, przewody telefoniczne), światłowody, fale radiowe. Są to media przez które przesyłany jest sygnał między dwoma urządzeniami w sieci komputerowej. Koncentratory (zwane także węzłami okablowania). Są to centralne punkty połączeń w sieciach o strukturze gwiazdy. Koncentrator umożliwia każdemu z węzłów (np. komputerów) komunikowanie się ze wszystkimi innymi podłączonymi węzłami. Zastosowanie dwóch lub większej ilości połączonych ze sobą koncentratorów umożliwia prostą i tanią rozbudowę sieci. Najczęściej spotykanymi koncentratorami są przełączniki (switche). Router to urządzenie sieciowe, które określa następny punkt sieciowy do którego należy skierować pakiet danych. Proces ten nazywa się routingiem bądź trasowaniem. Router używany jest przede wszystkim do łączenia ze sobą sieci. Serwer to komputer udostępniający zasoby w sieci (strony www, dane, drukarki itp). Serwer jest jednym ze sposobów umożliwienia wspólnego korzystania z zasobów, takich jak drukarki, telefaksy, modemy, pocztowe połączenia oraz połączenia z Internetem. Serwery często są używane do przechowywania baz danych, plików i ich kopii zapasowych. Komputery połączone z serwerem nazywane są "klientami". Stacje robocze są to komputery z których korzystają użytkownicy sieci. Stacje robocze wyposażone są w karty sieciowe (zwane także kartami interfejsu sieciowego). Służą jako połączenie między komputerem i siecią, przekształcając dane wychodzące z komputera do postaci jaka może być przesyłana przez media transmisji (np. kabel sieciowy). Modemy są to urządzenia, które umożliwia przekaz i odbiór danych cyfrowych w sieciach np. operatorów telefonicznych czy kablowych. Zapora sieciowa (ang. firewall) - jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów przed intruzami. Termin ten może odnosić się zarówno do dedykowanego sprzętu komputerowego wraz ze specjalnym oprogramowaniem, jak i do samego oprogramowania blokującego niepowołany dostęp do komputera, na którego straży stoi. Zapory sieciowe są zwykle stawiane na styku

2 dwóch sieci komputerowych, np. Internetu i sieci lokalnej (LAN) (wtedy zapora pracuje często dodatkowo jako router), oraz na ważnych serwerach. Na zaporze można zdefiniować specjalna strefę DMZ - podsieć, która izoluje od wewnętrznej sieci lokalne serwery udostępniające usługi na zewnątrz. Przykładowe sieci komputerowe

3 Co potrzebuję aby przyłączyć komputer do sieci? Konieczne jest zainstalowanie w komputerze odpowiedniej karty sieciowej lub modemu w zależności od operatora sieci i medium transmisyjnego. Karta sieciowa lub modem musi być prawidłowo zainstalowana w komputerze oraz musi mieć zainstalowane sterowniki (oprogramowanie dostarczane przez producenta). Aby przyłączyć się do sieci LastNet potrzebujesz karty sieciowej pracującej w standardzie Ethernet ze złączem RJ45. Są to najczęściej wykorzystywane karty sieciowe i w obecnych komputerach często są zintegrowane z płytą główna. Ważniejsze pojęcia związane z konfiguracją sieci w komputerze 1. Adres IP to unikatowy (!) numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych, funkcjonujących w oparciu o protokół IP. Adresy IP są wykorzystywane w Internecie oraz sieciach lokalnych. Adres IP zapisywany jest w postaci czterech oktetów oddzielonych od siebie kropkami, np. prawidłowe adresy IP to lub Adres IP jest przyznawany każdemu użytkownikowi przez jego dostawcę internetu. 2. Maska podsieci, maska adresu (ang. subnetwork mask, address mask) - liczba służąca do wyodrębnienia w adresie IP części sieciowej od części hosta. Maska podsieci ma np. postać: lub Brama (gateway) adres urządzenia sieciowego (routera), przez które pakiety przesyłane są do innych sieci (np. do internetu) 4. DNS (Domain Name System, system nazw domenowych) - to system serwerów oraz protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki nim użytkownicy sieci nie muszą znać adresu IP serwisu np. To serwery DNS przekształcają adres na adres IP zrozumiały dla komputerów i urządzeń pracujących w sieci. 5. Adres DNS to adres IP serwera DNS. 6. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) to protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych adresu IP hosta, adresu IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS, maski sieci. Aby skonfigurować kartę sieciową potrzebne są od administratora sieci informacje o sposobie konfiguracji sieci. Możliwe są w zasadzie 2 sposoby konfiguracji: 1. Karta sieciowa uzyskuje adres IP, maskę siec, adres bramy oraz adres(y) serwera DNS z serwera DHCP (ten sposób wykorzystywany jest w sieci LastNet). 2. Konieczne jest ręczne wpisanie adresu IP, maski sieci, bramy oraz DNS-ów w komputerze. Chcę podłączyć nowy komputer do sieci LastNet. Jak to zrobić? Trzeba sprawdzić/zmienić ustawienia karty sieciowej tak, aby uzyskiwała parametry sieci z serwera DHCP. Aby to zrobić w Windows 2000 należy: Uruchomić Panel Sterowania Z Panelu sterowania wybrać Połączenia sieciowe

4 Kliknąć prawym przyciskiem myszy na połączeniu lokalnym i wybrać właściwości Wybrać konfigurację protokołu TCP/IP Skonfigurować protokół TCP/IP jak poniżej Po skonfigurowaniu sieci należy zamknąć wszystkie okienka konfiguracyjne klikając OK, a następnie zamknąć Panel Sterowania. Aby skonfigurować sieć w Windows XP: Kliknij prawym przyciskiem myszki na ikonce Moje Miejsca Sieciowe (ikonka może być na pulpicie) i wybierz właściwości.

5 W okienku połączenia sieciowe kliknij prawym klawiszem myszki na ikonce połączenie lokalne i wybierz właściwości W okienku właściwości połączenia lokalnego wybierz protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk właściwości Skonfiguruj właściwości protokołu internetowego jak poniżej Po skonfigurowaniu sieci należy zamknąć wszystkie okienka konfiguracyjne klikając OK, a następnie zamknąć Panel Sterowania. Ostatnim krokiem jest odczytanie i zgłoszenie administratorowi sieci adresu fizycznego karty sieciowej Jak odczytać i zgłosić administratorowi adres fizyczny komputera Mimo prawidłowej konfiguracji karty sieciowej (jak opisano powyżej) nowy komputer nie będzie działał w sieci tak długo, aż nie zostanie zgłoszony administratorowi systemu adres fizyczny (MAC) karty sieciowej tego komputera. Aby odczytać adres fizyczny karty sieciowej postępuj w następujący sposób (opis wspólny dla Windows XP i Windows 2000). Z menu Start wybierz opcję Uruchom. W okienku dialogowym wpisz cmd i naciśnij OK. Pojawi się czarne okienko w którym wpiszesz: ipconfig /all i naciśnij enter.

6 W wyniku polecenia zostanie wyświetlone szereg informacji, wśród których odczytasz adres fizyczny. Odczytany adres fizyczny wyślij do administratora sieci em lub przekaż telefonicznie ( ). Dzwoniąc podaj adres, numer bloku i mieszkania w którym została zainstalowana karta sieciowa i nowy komputer. Administrator po skonfigurowaniu serwera poinformuje Cię o tym fakcie i przekaże ewentualnie dalsze wskazówki. Twój komputer będzie gotowy do pracy w sieci LastNet. UWAGA! Jeśli używasz innego systemu operacyjnego (np. Linux) to na pewno wiesz jak wykonać czynności opisane powyżej. Jeśli nie skontaktuj się z administratorem, a on Ci pomoże. Nie ma sieci! Jak postępować w przypadku awarii? Przede wszystkim nie panikuj. Może być kilka przyczyn braku sieci. Zanim zadzwonisz do administratora poświęć kilka chwil na małą diagnozę, która pomoże w ustaleniu miejsca i przyczyny problemu. Gdy przeprowadzisz kilka kroków opisanych poniżej zadzwoń do administratora, powiedz, że dzwonisz z Ul. Ostatniej 2x/yy i wyjaśnij na czym polega problem informując o wynikach przeprowadzonych testów. Na początek sprawdź czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo podłączona do Twojego komputera. Jeśli tak uruchom linię komend (wybierz z menu Start opcję uruchom, wpisz w niej cmd i naciśnij OK - zgodnie z rysunkami powyżej). W linii komand wpisz ipconfig /all i sprawdź, czy Twoja karta sieciowa (połączenie lokalne) otrzymała z serwera odpowiedni Adres IP. Adresy IP w sieci LastNet składają się z 4 liczb (z których pierwsza liczba to zawsze 10) oddzielonych kropkami: format adresu IP w sieci LastNet: 10.dom.mieszkanie.komputer gdzie: dom to numer bloku na ul. Ostatniej; i tak dla bloku 2d w miejsce słowa dom wstawiana jest liczba 1, dla bloku 2e - liczba 2, dla bloku 2f liczba 3, dla bloku 2g liczba 4, dla bloku 2h liczba 5. mieszkanie numer mieszkania w bloku, komputer numer komputera w mieszkaniu Dla przykładu komputer w mieszkaniu 2e/24 (nie ma takiego mieszkania to tylko przykład) mógłby mieć adres np lub np itp. (czyli zmienia się tylko ostatnia liczba) Na poprzednim rysunku karta sieciowa uzyskała adres IP: Nie jest to prawidłowy adres w sieci LastNet. Gdyby tak się zdarzyło należy o tym powiadomić administratora. Jeśli Twój adres IP jest prawidłowy w linii komend wpisz ping (rysunek poniżej) Jeśli otrzymasz w wyniku następujące odpowiedzi: Upłynął limit czasu żądania (jak na rysunku) - spróbuj zapingować na adres Powiadom administratora o wynikach testów.

7 Chciałbym przyłączyć kilka komputerów do sieci w jednym mieszkaniu. Czy i jak mogę to zrobić? W mieszkaniu możesz posiadać wiele komputerów i wszystkie mogą jednocześnie być przyłączone do internetu. Nie ponosisz za to żadnych kosztów na rzecz Stowarzyszenia LastNet. Aby przyłączyć kilka komputerów w mieszkaniu musisz: 1. Rozdzielić w mieszkaniu sygnał sieciowy za pomocą switcha lub routera. Najtańsze switche kosztują ok. 30zł. Ponadto będziesz potrzebował przewody (skrętka) zakończone na obu końcach wtykami RJ45. Oba te elementy kupisz w większości sklepów komputerowych. 2. Jeśli rozdzielasz sieć za pomocą switcha musisz odczytać adres fizyczny z każdego komputera, który ma być przyłączony do sieci i zgłosić wszystkie adresy administratorowi sieci w sposób opisany wcześniej. 3. Jeśli stosujesz Router wystarczy, że zgłosisz adres fizyczny routera administratorowi (adres najczęściej jest napisany na obudowie routera). Pamiętaj, aby router połączyć z siecią LastNet za pomocą portu (gniazda) opisanego WAN! Jeśli przyłączysz go portem (gniazdem) LAN możesz spowodować kłopoty w działaniu sieci i zostaniesz wyłączony przez administratora! 4. Połącz komputery do switcha lub portów LAN routera. Sieć powinna działać. Zakończenie Oficjalna strona WWW Stowarzyszenia LastNet to: Zaglądaj na nią. Na niej na pewno znajdziesz interesujące cię informacje i aktualności.

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA. Herbaciana 9 05-816 Reguły PL. tel: +48 22 7536130 fax: +48 22 7536135. www: www.label.pl email: info@label.

LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA. Herbaciana 9 05-816 Reguły PL. tel: +48 22 7536130 fax: +48 22 7536135. www: www.label.pl email: info@label. ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Herbaciana 9 05-816 Reguły PL tel: +48 22 7536130 fax: +48 22 7536135 www: www.label.pl email: info@label.pl KONFIGURACJA SIECIOWA URZADZEŃ Z INTERFEJSEM ETHERNET Wydanie1 4 kwietnia

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Sieci komputerowe w powszechnym użyciu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Sieci komputerowe w powszechnym użyciu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Sieci komputerowe w powszechnym użyciu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Sieci komputerowe w powszechnym użyciu Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi!

UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi! UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi! Router Edimax LT-6408n umożliwia podłączenie do Internetu Cyfrowego Polsatu kilku komputerów jednocześnie. Mogą to być komputery członków Twojej rodziny, ale także wszystkich

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer druku Ethernet typu On-board INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI QL-580N QL-1060N Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy

Bardziej szczegółowo

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi Router bezprzewodowy G Instrukcja obsługi PM01110pd F5D7234-4 Spis treści Spis treści części 1 Wprowadzenie 1 Zalety sieci domowej 1 Zalety sieci bezprzewodowej 1 Optymalne umieszczenie routera pod względem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68 Sieci Apple AirPort 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Użycie Narzędzia AirPort do skonfigurowania dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu sieci

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe i Acrobat logo są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Przód urządzenia Status Wył. Znaczenie Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LAN1x t/m 4x Wł. Komputer lub inne urządzenie sieciowe jest podłączone

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń w technologii WiMAX Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja linii telefonicznej 3 3. Konfiguracja połączenia z internetem

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja rejestratora cyfrowego DVR do połączenia sieciowego przez Internet z użyciem łącza typu Neostrada.

Konfiguracja rejestratora cyfrowego DVR do połączenia sieciowego przez Internet z użyciem łącza typu Neostrada. Konfiguracja rejestratora cyfrowego DVR do połączenia sieciowego przez Internet z użyciem łącza typu Neostrada. (aktualizacja: 12-03-2013) Zdecydowana większość współczesnych rejestratorów cyfrowych do

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc. i/lub

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 5 1.1. Główne cechy 5 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 7130 5 1.3. Opis diod 6 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo