SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON"

Transkrypt

1 SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń w technologii WiMAX

2 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja linii telefonicznej 3 3. Konfiguracja połączenia z internetem Niezbędne elementy wyposażenia i konfiguracji komputera Połączenie komputera z anteną zewnętrzną Instalacja i konfiguracja niezbędnych składników systemu Windows Konfiguracja systemu Windows XP Konfiguracja systemu Windows Vista Konfiguracja systemu Windows Rejestracja i aktywacja usługi Pierwsze połączenie z internetem Aktywacja usługi Szybki Internet Kolejne połączenia z internetem Zanim zadzwonią Państwo na infolinię Netii Jeżeli... stwierdzają Państwo zaniżony transfer Jeżeli mają Państwo tylko usługę internetową Jeżeli mają Państwo usługę telefoniczną + internetową 19 2

3 1. Informacje wstępne Poniższa instrukcja zawiera opis niezbędnych czynności do korzystania z linii telefonicznej oraz dostępu do internetu. Instalację i konfi gurację urządzeń wykonuje specjalista Netii. 2. Instalacja linii telefonicznej Specjalista, dokonujący instalacji i konfi guracji urządzeń niezbędnych do korzystania z usług oferowanych przez Netię, sprawdza czy linia telefoniczna działa poprawnie. Po zakończeniu testów wykonywanych przez specjalistę Netii, następuje podłączenie kablem telefonicznym aparatu do gniazdka znajdującego się w urządzeniu wewnętrznym. Jest to jeden z elementów zestawu radiowego dostarczonego przez Netię. urządzenie ODU kabel ETH 230 V 230 V kabel antenowy dł. max. 90 m urządzenie IDU kabel telefoniczny bramka VG telefon urządzenie wewnętrzne Uwaga: zasilacz urządzenia wewnętrznego musi być podłączony do gniazda wtykowego z bolcem ochronnym. Po poprawnym zainstalowaniu urządzenia IDU oraz bramki VG po około 1 minucie powinny zaświecić się następujące diody: na urządzeniu IDU: dioda WIRELESS dioda ETH dioda POWER na bramce VG: dioda PWR dioda z symbolem dioda z symbolem dioda z symbolem jeśli podłączony jest komputer podczas korzystania z telefonu 3

4 3. Konfiguracja połączenia z internetem W celu połączenia z internetem niezbędne jest posiadanie odpowiednio wyposażonego i skonfi gurowanego komputera Niezbędne elementy wyposażenia i konfiguracji komputera Wymagane wyposażenie komputera: karta sieciowa zgodna ze standardem Ethernet (standard IEEE); jeżeli komputer nie posiada karty sieciowej, to należy ją zainstalować i skonfi gurować zgodnie z zaleceniami producenta; karta sieciowa nie jest dostarczana przez Netię; system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7. Niniejsza instrukcja nie zawiera informacji dotyczących konfi guracji innych systemów operacyjnych np. Linux, MacOS oraz starszych wersji systemów Windows (95, 98, Me, NT, 2000). Konfigurację połączeń z internetem w innych niż wymienione systemach operacyjnych, należy wykonać zgodnie z zaleceniami dostawcy lub producenta danego systemu operacyjnego Połączenie komputera z anteną zewnętrzną Prosimy o podłączenie komputera zgodnie ze schematem pokazanym w punkcie 2. Kartę sieciową zainstalowaną w komputerze prosimy połączyć z portem oznaczonym jako LAN w urządzeniu abonenckim (kabel sieciowy nie jest dostarczany przez Netię) Instalacja i konfiguracja niezbędnych składników systemu Windows Systemy Windows XP, Windows Vista i Windows 7 nie wymagają instalacji żadnych dodatkowych składników oprogramowania. Wszystkie niezbędne elementy (obsługa połączeń z wykorzystaniem protokołu PPPoE) są dostępne w ramach tych systemów, jedynie potrzebna jest ich odpowiednia konfi guracja. W dalszej części instrukcji, w punktach Konfiguracja systemu Windows XP, Konfiguracja systemu Windows Vista oraz Konfiguracja systemu Windows 7 opisane zostały wszystkie czynności niezbędne do zestawienia połączenia z internetem. Uwaga: karta sieciowa zainstalowana w komputerze, do której podłączone jest urządzenie wewnętrzne, nie wymaga dodatkowej konfiguracji. 4

5 Konfiguracja systemu Windows XP 1. Klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę Moje miejsca sieciowe prosimy wybrać Właściwości. 2. Z Zadań sieciowych prosimy wybrać Utwórz nowe połączenie. 3. W oknie Kreator nowego połączenia prosimy kliknąć Dalej. 5

6 4. Po pojawieniu się okna ustawień połączenia sieciowego prosimy o wybranie Połącz z internetem, a następnie kliknięcie Dalej. 5. W oknie Przygotowywanie prosimy wybrać Konfi guruj moje połączenie ręcznie, a następnie kliknąć Dalej. 6. W oknie Połączenie internetowe prosimy o wybranie Połącz używając połączenia szerokopasmowego wymagającego nazwy użytkownika i hasła, a następnie kliknięcie Dalej. 6

7 7. W polu Nazwa usługodawcy internetowego prosimy o wpisanie dowolnej nazwy np. wimax-netia. 8. Istnieje możliwość wyboru opcji dostępności: Do użytku dla wszystkich gdy inne osoby korzystają z komputera i dostępu do internetu poprzez własne konta logowania lub Tylko do mojego użytku. Po wyborze właściwej opcji prosimy kliknąć Dalej. 9. W oknie Informacje o koncie internetowym prosimy wpisać nazwę użytkownika i hasło oraz je potwierdzić. Nazwa użytkownika: Hasło: internet internet 7

8 10. W celu zakończenia konfi guracji połączenia z internetem prosimy w ostatnim oknie kliknąć Zakończ. 11. Jeśli nie powstała na pulpicie ikona o nazwie np. wimax-netia, to uruchomienie sesji połączenia z internetem odbywa się poprzez wybranie w Panelu sterowania zakładki Połączenia sieciowe i kliknięcie na ikonę wimax-netia Konfiguracja systemu Windows Vista 1. W celu konfi guracji systemu Windows Vista prosimy o klikniecie lewym przyciskiem myszy na Panel sterowania, a następnie z rozwijanego okna dostępnych opcji wybranie lewym przyciskiem Sieć i Internet. 8

9 2. W oknie Połącz z Internetem prosimy o wybranie Połączenie szerokopasmowe (PPPoE). 3. W polach konfi guracyjnych okna Połącz z Internetem Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) prosimy wpisać odpowiednio: Nazwa użytkownika: internet Hasło: internet Nazwa połączenia: dowolna np. wimax_netia Dodatkowo użytkownik może zaznaczać opcje Zezwalaj innym osobom na korzystanie z tego połączenia jeśli inne osoby korzystają z komputera i dostępu do internetu poprzez własne konta logowania. 9

10 4. W celu zakończenia konfi guracji połączenia z internetem w ostatnim oknie prosimy kliknąć Utwórz. Pojawi się okno z informacją: połączenie z Internet jest gotowe do użycia. 5. Jeśli nie powstała na pulpicie ikona o nazwie np. wimax_netia, to uruchomienie sesji połączenia z internetem odbywa się poprzez wybranie w Panelu sterowania zakładki Połączenia sieciowe i kliknięcie na ikonę wimax_netia Konfiguracja systemu Windows 7 1. W celu konfi guracji systemu Windows Vista prosimy o kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ikonę Start, a następnie na Panel sterowania 10

11 2. Z okna dostępnych opcji klikamy na ikonę: Sieć i Internet. 3. Następnie prosimy o wybranie Centrum sieci i udostępniania. 11

12 4. W kolejnym oknie prosimy o kliknięcie Skonfi guruj nowe połączenie lub nową sieć. 5. Następnie prosimy o wybranie Połącz z internetem i kliknięcie przycisku Dalej. 12

13 6. Prosimy o wybranie Połączenie szerokopasmowe (PPPoE). 7. W oknie Połącz z internetem prosimy o wpisanie w polach: Nazwa użytkownika: internet Hasło: internet Nazwa połączenia: dowolna np. WiMAX Netia Dodatkowo istnieje możliwość zaznaczenia opcji Zezwalaj innym osobom na korzystanie z tego połączenia jeśli inne osoby korzystają z komputera i dostępu do internetu poprzez własne konta logowania. Następnie klikamy Połącz. 13

14 8. Gdy dane internet / internet zostały wprowadzone, po około 30 sekundach pojawi się komunikat: Połączenie z Internetem nie powiodło się. Prosimy o wybranie opcji Mimo to skonfi guruj połączenie i kliknięcie Zamknij. 9. Powtórzyć kroki w pkt Następnie z boku strony widoczne jest wejście do menu Zmień ustawienia karty sieciowej. Prosimy o znalezienie skonfi gurowanego połączenia (nazwa wykreowana w punkcie 7 np. WiMAX Netia ) i przeciągnąć na pulpit. 11. Przy kolejnych logowaniach do uruchomienia i rozłączenia sesji dostępu do internetu można korzystać z ikony przeciągniętej na pulpit komputera. 14

15 4. Rejestracja i aktywacja usługi 4.1. Pierwsze połączenie z internetem Po zakończeniu instalacji i konfi guracji oprogramowania wymaganego do zrealizowania połączenia z internetem (zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 3. Konfi guracja połączenia z internetem ), podczas pierwszego połączenia z internetem, prosimy podać hasło i nazwę użytkownika, jak poniżej: Nazwa użytkownika: Hasło: internet internet Pierwsze połączenie z internetem, przy użyciu powyższej nazwy użytkownika i hasła, umożliwia aktywację usługi Szybki Internet lub Szybki Internet dla Firm. W tym celu prosimy o wpisanie w pasku adresu: 15

16 4.2. Aktywacja usługi Szybki Internet Na stronie serwisu aktywacji prosimy wpisać Numer telefonu, na którym świadczona jest usługa lub Numer umowy, który po kliknięciu Dalej należy potwierdzić 6 cyfrowym kodem aktywacyjnym. Po wypełnieniu danych identyfi kacyjnych zostanie przyznana indywidualna nazwa użytkownika (login) oraz hasło. Można je zapisać na dysku za pomocą przycisku Zapisz bądź wydrukować za pomocą przycisku Drukuj. Uwaga: bez aktywacji usługi Szybki Internet lub Szybki Internet dla Firm możliwe będzie wyłącznie połączenie ze stroną Po zakończeniu procesu aktywacji każdemu użytkownikowi zostanie przydzielona indywidualna nazwa użytkownika (login) oraz hasło. Hasło i login można zapisać na dysku za pomocą przycisku Zapisz bądź wydrukować za pomocą przycisku Drukuj. Następnie prosimy o rozłączenie się z internetem. Podczas nawiązywania kolejnego połączenia jako nazwę użytkownika i hasło prosimy wprowadzić otrzymane dane. Tak nawiązane połączenie nie jest już ograniczone i umożliwia dostęp do wszystkich stron internetowych oraz innych usług (prywatna poczta internetowa, serwer ftp itp.) Uwaga: przy loginach i hasłach rozróżniane są małe i duże litery. 16

17 4.3. Kolejne połączenia z internetem Kolejne połączenia powinny być wykonywane z wykorzystaniem indywidualnej nazwy użytkownika i hasła. W celu uniknięcia każdorazowego wpisywania hasła i nazwy użytkownika wystarczy zaznaczyć pole Zapisz hasło w oknie połączenia z internetem. W przypadku utraty hasła możliwe jest jego przypomnienie poprzez powtórzenie procesu aktywacji lub kontakt z infonetią: (koszt połączenia równy cenie jednej jednostki taryfi kacyjnej), z telefonów komórkowych

18 5. Zanim zadzwonią Państwo na infolinię Netii prosimy przeczytać uważnie! 5.1. Jeżeli korzystając z usługi internetowej stwierdzają Państwo zaniżony transfer. Zmniejszenie prędkości dostępu do internetu może być spowodowane: podłączeniem dodatkowych urządzeń sieciowych do urządzenia IDU (router, router z obsługa sieci Wi-Fi, przełącznik internetowy) w celu obsługi kilku komputerów w lokalu użytkownika, zainstalowaniem niewłaściwych, nielicencjonowanych programów antywirusowych, korzystaniem z nielegalnych wersji systemów operacyjnych na komputerach użytkownika Jeżeli mają Państwo tylko usługę internetową, prosimy postępować według poniższych wskazówek. 1. Prosimy sprawdzić czy urządzenie IDU jest podłączone do prądu (świeci się dioda POWER). 2. Prosimy sprawdzić czy do urządzenia IDU podłączone są oba przewody zakończone wtyczkami RJ-45. Czarny przewód prowadzący do anteny ODU powinien być wpięty do gniazdka RADIO zaś szary/biały (prowadzący do bramki VG) wpięty do gniazda ETHERNET. 3. Prosimy o wyłączenie z prądu urządzenia IDU na 15 sekund, następnie ponownie włączenie go. Po około 40 sekundach urządzenie zaloguje się do systemu i zaświecą się diody POWER i WIRELESS. Jeżeli nie zaświeci się dioda WIRELESS, prosimy o kontakt z infonetią i zgłoszenie awarii. 4. Jeżeli nie świeci się dioda ETH prosimy włączyć komputer i poczekać aż uruchomi się system operacyjny komputera. Prosimy o utworzenie nowego połączenia / lub skorzystanie z istniejącego w celu połączenia się z internetem. 5. Komunikat o błędzie nr 691 informuje, że wprowadzono nieprawidłową nazwę użytkownika bądź hasło. Komunikat oznaczony innym numerem błędu zazwyczaj sygnalizuje niepoprawną konfi gurację karty sieciowej (najczęściej źle działający sterownik karty lub nieodpowiedni tryb pracy karty). 6. Połączenie z internetem łatwo zdiagnozować za pomocą komendy ping. Prosimy kliknąć w przycisk Start (systemu Windows), a następnie z pojawiającego się menu wybrać Uruchom. W wierszu poleceń prosimy wpisać ping a następnie wcisnąć klawisz Enter. Jeżeli uzyskają Państwo odpowiedź, prosimy ponownie uruchomić komendę ping w innej postaci: ping Uzyskanie odpowiedzi świadczy o poprawnym działaniu internetu na Państwa komputerze. W przypadku braku odpowiedzi prosimy o kontakt z infonetią. 18

19 5.3. Jeżeli mają Państwo usługę telefoniczną + usługę internetową, prosimy postępować według poniższych wskazówek. 1. Prosimy sprawdzić czy urządzenia podłączone są do prądu: na urządzeniu IDU świeci się dioda POWER, a na bramce VG świeci się dioda oznaczona PWR. 2. Prosimy sprawdzić czy do urządzenia IDU podłączone są oba przewody zakończone wtyczkami RJ-45. Czarny przewód prowadzący do anteny ODU powinien być wpięty do gniazdka RADIO zaś szary/biały (prowadzący z gniazdka WAN bramki VG) do gniazda ETHERNET. Prawidłowe połączenie wszystkich urządzeń systemu sygnalizowane jest zaświeceniem wszystkich diod na urządzeniu IDU. Na bramce VG powinny zaświecić się diody PWR i dioda oznaczona ikoną. Gdy komputer jest uruchomiony powinna świecić się dodatkowo dioda, a podczas korzstania z telefonu dioda. 3. Prosimy na 15 sekund wyłączyć oba urządzenia z prądu, następnie włączyć je ponownie. Po około 40 sekundach antena ODU zaloguje się do systemu wtedy zaświecą się wszystkie diody na urządzeniu IDU, oraz diody i na bramce VG. 4. Jeżeli nie świeci się dioda WIRELESS na urządzeniu IDU, prosimy o kontakt z infonetią i zgłoszenie awarii. 5. Jeżeli nie świeci się dioda na bramce VG, prosimy sprawdzić kabel łączący urządzenie IDU z bramką VG. 6. Jeżeli pomimo wykonania wszystkich powyższych czynności brak sygnału telefonicznego lub internetu, prosimy o kontakt z infonetią i zgłoszenie awarii. Uwaga: kartę sieciową komputera należy podłączyć bezpośrednio (a nie przez router) do gniazdka oznaczonego LAN w bramce VG. 19

20

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Na linii telefonicznej Netii lub TP SA 5 Krok 1. Podłączenie modemu 6 Krok 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem THOMSON SpeedTouch 536v6 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu THOMSON SpeedTouch

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem ASMAX AR 1004g Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu ASMAX AR 1004g 5 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET. podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G

SZYBKI INTERNET. podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G SZYBKI INTERNET podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu 4 Parametry funkcjonalne modemu Pirelli P.DG A4000G 5 Instalacja modemu 6 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON Podręcznik Użytkownika Szybki Internet, Lepszy Telefon Modem Pirelli DRG A223G Spis treści Wymagania techniczne 3 Zawartość pakietu 4 Instalacja modemu 5 1. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

MOBILNY INTERNET. Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100

MOBILNY INTERNET. Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100 MOBILNY INTERNET Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100 Spis treści 1. Pierwsze kroki 3 Wprowadzenie 3 Specyfikacja techniczna 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Zasady użytkowania

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800 przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika. Spis treści

Przewodnik użytkownika. Spis treści PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Przewodnik użytkownika przeznaczony jest dla korzystających z usługi SFERIOstrada, oferowanej przez SFERIA S.A. Usługa SFERIOstrada umożliwia szerokopasmowy dostęp do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CZĘŚĆ 2 WINDOWS 7 MacOS X Panther (10.3) URUCHAMIANIE POŁĄCZENIA KONFIGURACJA DOMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA BEZPŁATNE KONTO POCZTOWE/WWW LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń. wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń. wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi Router bezprzewodowy G Instrukcja obsługi PM01110pd F5D7234-4 Spis treści Spis treści części 1 Wprowadzenie 1 Zalety sieci domowej 1 Zalety sieci bezprzewodowej 1 Optymalne umieszczenie routera pod względem

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet Lepszy. Telefon. podręcznik użytkownika Modem Zyxel 2602R

Szybki. Internet Lepszy. Telefon. podręcznik użytkownika Modem Zyxel 2602R Szybki Internet Lepszy Telefon podręcznik użytkownika Modem Zyxel 2602R 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane nam zaufanie i wybór oferty Netii. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z naszych usług

Bardziej szczegółowo

EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200

EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 2.0 Konfiguracja routera bezprzewodowego... 3 2.1 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Wersja polska LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób

Bardziej szczegółowo

ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika

ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika Copyright 2010 ZTE Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego podręcznika nie może być powielana ani przesyłana w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat.

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat. Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL www.tp.pl 9330 Twój świat. Cały świat. Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3 Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo