Instrukcja obsługi aplikacji. Sello To WebMobile7 2 wersja 2.3.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi aplikacji. Sello To WebMobile7 2 wersja 2.3.0"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi aplikacji Sello To WebMobile7 2 wersja Strona 1

2 1 Wstęp o aplikacji Celem aplikacji jest uproszczenie procesu wysyłki firmom/osobom korzystających z oprogramowania Sello firmy INSert (www.sello.pl) oraz aplikacji kurierskiej WebMobile7 (zwanym dalej WM7) firmy Siódemka S.A. (www.siodemka.com). Teraz zamiast ręcznego przepisywania wszystkich przesyłek do aplikacji WebMobile7 lub ręcznego wypisywania listów przewozowych mamy możliwość wydruku wszystkich etykiet adresowych w znacznie krótszym czasie. Strona 2

3 2 Instalacja Aby pobrać aplikację należy skontaktować się z IT Siódemki pod adresem: Do uruchomienia aplikacji należy zainstalować pakiet.net Framework 4.0 (można pobrać ze strony Microsoftu). Po otrzymaniu aplikacji uruchamiamy instalator dwukrotnym kliknięciem LPM. Jeżeli pojawi się okno bezpieczeństwa pozwalamy aplikacji na uruchomienie klikając przycisk Uruchom (do zainstalowania aplikacji wymagane są prawa administratora systemu). W kolejnym oknie klikamy przycisk Dalej > Strona 3

4 Jeżeli zgadzamy się na warunki licencji zaznaczamy pole Akceptuję warunki umowy i klikamy przycisk Dalej >. Wybieramy ścieżkę pod którą zostanie zainstalowana aplikacja (zalecane jest pozostawienie domyślnej ścieżki). Aby przejść dalej klikamy przycisk Dalej >. Wybieramy nazwę pod którą instalator wstawi aplikację w Menu Start (zalecane jest pozostawienie domyślnej ścieżki). Aby przejść dalej klikamy przycisk Dalej >. Strona 4

5 Wybieramy czy ma być zainstalowany skrót do aplikacji na pulpicie. Aby przejść dalej klikamy przycisk Dalej >. W kolejnym oknie zostanie wyświetlone okno podsumowania instalacji. Aby rozpocząć instalację klikamy na przycisk Instaluj. Strona 5

6 Po wykonaniu instalacji wybieramy czy od razu ma być uruchomiona aplikacja. Aby zakończyć instalację klikamy na klawisz Zakończ. Strona 6

7 3 Panel główny Panel główny jest głównym miejscem pracy z aplikacją to w nim wykonywane są wszystkie operacje niezbędne do codziennej pracy. Dostępne są dwa tryby pracy: 1. Na podstawie paczek zakładka Paczki. 2. Na podstawie List Wysyłkowych z Sello zakładka Listy Wysyłkowe. Ilustracja 1: Panel główny - zakładka Paczki. Strona 7 Ilustracja 2: Panel główny - zakładka Listy Wysyłkowe

8 Panel można podzielić na kilka części: Menu narzędzi dostępne są tu czynności, które można wykonać w obu zakładkach Zakładki omawiane będą w kolejnych rozdziałach. 3.1 Menu narzędzi Menu pozwala na wykonywanie podstawowych czynności w codziennej pracy. Poszczególne przyciski pozwalają na: Pobierz dane przycisk rozpoczyna proces pobierania danych z bazy Sello. W zależności od zakładki pobierany jest inny zestaw: Zakładka Paczki pobierane są dane paczek o wybranych kryteriach Zakladka Listy Wysyłkowe pobierane są dane list wysyłkowych Ustawienia menu rozwijane pozwalające na konfigurację aplikacji: Import / eksport danych ustawienia wydruku Eksportuj po naciśnięciu tego przycisku zaimportowane z Sello dane zostaną przetworzone i wyeksportowane do systemu WebMobile7. Zamknij listę przycisk ten służy do przygotowywania Dokumentu Wydania Paczek. Po jego naciśnięciu dla wszystkich przygotowanych listów zostanie wydrukowany zbiorczy dokument do przekazania kurierowi. 3.2 Zakładka Paczki Obszar kryteriów Strona 8

9 Ilustracja 3: Kryteria pobieranie danych z Sello W obszarze tym dostępne są następujące pola: Wybór dostawcy Dostawca lista rozwijana dostawców zdefiniowanych w aplikacji Sello. Po kliknięciu na znaczek zostanie uruchomiony proces pobierania z Sello i wyświetli się lista: Ilustracja 4: dostawców W Sello listę tą definiuje się w zakładce Administracja Strona 9 Lista

10 Ilustracja 5: Lista dostawców w Sello Jeżeli wybierzemy któregoś dostawcę z listy zostaną pobrane tylko przesyłki do niego przypisane Wybór sposobu wysyłki Po wybraniu dostawcy możemy przystąpić do kolejnego ograniczenia wyników wyboru sposobów wysyłki. Po kliknięciu zostanie wyświetlona lista zdefiniowanych w Sello sposobów wysyłki dla danego dostawcy: Strona 10

11 Ilustracja 6: Wybór sposobu wysyłki Lista ta także jest definiowana w zakładce Administracja Sello Ilustracja 7: Sposoby wysyłki w Sello Wybór daty Aby dostosować się do indywidualnych potrzeb i różnych schematów pracy aplikacji ma możliwość rozbudowanego zarządzania datami. Strona 11

12 Ilustracja 8: Wybór daty Aby data była brana pod uwagę należy zaznaczyć checkboxa przy konkretnej wartości, np: i ustawić daty w zakresach OD DO (domyślnie są to wartości z dnia dzisiejszego. Mamy do wyboru następujące możliwości: Utworzone wyświetlane będą paczki utworzone w danym zakresie dat Datę tą w Sello można znaleźć w zakładce Paczki kolumna Data utworzenia Ilustracja 9: Data utworzenia - Paczki Zmodyfikowane zostaną pobrane tylko paczki modyfikowane w wybranym zakresie dat Datę tą możemy znaleźć w zakładce Paczki -> Szczegóły paczki Strona 12

13 Ilustracja 10: Data modyfikacji - szczegóły paczki Wysłane pobrane będą paczki oznaczone jako wysłane w wybranym zakresie dat Dane będą pobierane z zakładki Wysłane/Odebrane (jeżeli tej opcji nie wybierzemy dane będą pobierane tylko z zakładki Do wysłania Strona 13

14 Ilustracja 11: Paczki wysłane Sello Uwaga!! Możemy stosować połączenia kryteriów, np.: Strona 14

15 Ilustracja 12: Połączenie kryteriów dat W ten sposób pobierzemy tylko paczki utworzone od do roku i zmodyfikowane w dniu Wyszukiwanie po nicku Jako dodatkowe kryterium służy sortowanie po nicku odbiorcy. Po wpisaniu wartości w pole Nick zostanie wykonana operacja przeszukiwania pobranych wyników. Ilustracja 13: Wyszukiwanie po nicku Aby zacząć przeszukiwać pobrane dane należy wprowadzać litery w tym polu. Po wpisaniu każdego znaku zostaje uruchomiona procedura przeszukania a wyniki prezentowane w oknie głównym. Domyślnie wyłączona jest opcja dokładnego dopasowania (wyświetlane są wszystkie wyniki w których nick zawiera wprowadzony ciąg znaków). Jeżeli zaznaczymy tego checkbox'a wyświetlone zostaną tylko wyniki których nick jest dokładnie taki sam jak wprowadzony w tym polu Łączenie kryteriów Aby zapewnić dostosowanie do każdego procesu możliwe jest stosowanie wszystkich, jak i nie stosowanie żadnego kryterium wyszukiwania. Jeżeli zostawimy wszystkie pola puste (rysunek poniżej) zostaną wyświetlone wszystkie paczki znajdujące się w zakładce Paczki -> Do wysłania Strona 15

16 Ilustracja 14: Brak kryteriów wyszukiwania Jeżeli będziemy chcieli zawęzić kryterium do paczek oznaczonych jako wysłane roku i z przypisanym dostawcą Poczta Polska wybieramy pożądane wartości jak na rysunku poniżej. Strona 16

17 Ilustracja 15: Zawężanie kryteriów wyszukiwania Eksport pliku XLS Obszar ten służy do pracy w trybie EXCEL po pobraniu danych zapisywane są one w postaci pliku XLS w formacie odczytywanym przez WebMobile7. Strona 17

18 Rysunek 3. Przyciski obszaru EXCEl Poszczególne przyciski służą do: Zapis XLS wywołuje formatkę zapisu pliku w formacie XLS Przygotuj przygotowuje dane po pobraniu (dane z Sello uzupełniane są wartościami z Ustawień aby spełnić wymagania Siódemki Imp. Plik uruchomienie formatki do otwierania pliku raportu pobranego z aplikacji WebMobile7 (w celu importu numerów nadawczych) Imp nr uruchomienie procedury zapisu numerów nadawczych na podstawie wczytanego raportu z WebMobile7 Poniżej zaprezentowany jest obszar w różnych stanach pracy aplikacji aby uniknąć pomyłek przyciski są wyłączane jeżeli ni można ich użyć. 1. Przy uruchomieniu aplikacji nie ma jeszcze danych pobranych z Sello dlatego też dostępny jest tylko przycisk [Imp plik] żadnych innych operacji nie można wykonać. 2. Po pobraniu danych z Sello jako że dane z Sello zostały już pobrane to uaktywniany jest przycisk [Przygotuj] umożliwiający przygotowanie danych do zapisu. 3. Po przygotowaniu danych po wciśnięciu przycisku {Przygotuj] uaktywniany jest przycisk [Zapisz XLS] pozwalający nam na zapisanie pliku XLS. 4. Po imporcie raportu po imporcie raportu [Imp. Plik] uaktywniany jest przycisk [Imp nr] pozwalający na zapisanie do bazy Sello numerów nadawczych. Strona 18

19 3.2.8 Eksport on-line WebService7 Najbardziej interesującym obszarem jest część ON LINE pozwalająca nam na wprowadzenia danych do aplikacji WebMobile7 bez konieczności logowania. Wszystkie dane poprzez internet (usługi Web Service) przesyłane są bezpośrednio na nasze konto. Dostępne elementy oznaczają: Import nr uruchamia zapis numerów nadawczych (numerów listów przewozowych) do aplikacji Sello Nadane pokazuje rekordy które zostały nadane (zapisane w WebMobile7) w bieżącym uruchomieniu aplikacji Oczekujące pokazuje rekordy które zostały przygotowane jednak nie zostały jeszcze wyeksportowane Data nadania w przypadku przygotowywania wysyłki na dzień następny mamy możliwość wyboru daty. Podobnie jak w przypadku obszaru EXCEL przyciski uaktywniają się w odpowiednim momencie pracy. 3.3 Zakładka Listy Wysyłkowe Zakładka ta pozwala na inny sposób pracy. Listy Wysyłkowe są przygotowywane w samej aplikacji Sello dzięki czemu uzyskuje się pewność, że odpowiedni towar będzie w danym dniu wydany kurierowi Wybór dostawcy Podobnie jak w przypadku zakładki Paczki możliwe jest ograniczenie pobieranych danych wybierając odpowiedniego dostawcę. Klikając na listę rozwijaną można wybrać jedną pozycję spośród dostępnych w Sello zostaną pobrane tylko te Listy Wysyłkowe, które zostały przypisane do danego dostawcy. Strona 19

20 3.3.2 Wybór czasu importu Aby nie pobierać cały czas wszystkich danych wyniki można ograniczać za pomocą filtru dat. Poszczególne pozycje pobiorą dane: Dzisiaj Listy Wysyłkowe przygotowane w dniu obecnym. Wczoraj Listy Wysyłkowe przygotowane od dnia wczorajszego. Tydzień Listy Wysyłkowe przygotowane w przeciągu tygodnia (7 dni wstecz). Wszystkie brak ograniczenia pobierania, zostaną wyświetlone wszystkie Listy Wysyłkowe (w zależności od ilości list w bazie Sello wyświetlenie dostępnych pozycji może zająć nawet do kilkunastu minut) Okno List Wysyłkowej W oknie Listy Wysyłkowych przedstawiane będą listy przygotowane przez wybranego dostawcę w danym terminie Strona 20

21 Dane wyświetlane są po naciśnięciu przycisku Pobierz dane Okno paczek W oknie paczek zostaną wyświetlone wszystkie paczki z Sello przygotowane w ramach zaznaczonej listy / list. 3.4 Pasek statusów Na dole aplikacji dostępny jest pasek statusów gdzie będą podawane podstawowe informacje o pracy aplikacji: Rysunek 3. Pole statusów W zależności od wykonywanej operacji przedstawiane będą jej wyniki pozwalające nam na pobieżną ocenę poprawności (ilość zaimportowanych wierszy, ilość wstawianych numerów nadawczych, ilość wyeksportowanych wierszy itd.) Strona 21

22 Strona 22

23 4 Konfiguracja aplikacji Aby umożliwić pracę z aplikacją należy skonfigurować połączenie z bazą danych Sello, opcje eksportu do pliku XLS w formacie Siódemki oraz parametry przesyłania danych WebService. Aby wejść do ustawień klikamy przycisk {Ustawienia] znajdujący się w menu narzędzi. 4.1 Import / eksport danych Formatka ta pozwala na ustawienie opcji importu danych (z Sello) jak i parametrów eksportu oraz przetwarzania danych. Ilustracja 16: Ustawienia - Import / eksport danych Okno ustawień podzielone jest na trzy zakładki: Połączenie ustawiamy tutaj parametry połączenia do bazy danych Sello oraz testujemy połączenie. WebService ustawiamy tutaj parametry niezbędne do prawidłowego eksportu poprzez usługi WebService7. Ogólne ustawiamy tutaj parametry niezbędne do prawidłowego zapisu pliku XLS jak i parametry pracy aplikacji. Niektóre z pól na formatce są walidowane po kątem wprowadzanych danych jeżeli wprowadzimy wartość która nie może być przyjęta wyświetlony zostanie znak wykrzyknika. Po najechaniu na znaczek wyświetlona zostanie podpowiedź. Strona 23

24 Przy zapisywaniu zmian na formatce wyzwalane są funkcje walidujące wprowadzane dane, nie dopuszczając aby pola pozostały puste. Jeżeli aplikacja wykryje wprowadzenie nieprawidłowych danych to przy próbie zapisu wyświetlony zostanie komunikat: Na formatce zostaną zaznaczone wszystkie pola które wymagają poprawy: Rysunek 4. Pola wymagające poprawy Strona 24

25 4.1.1 Zakładka Połączenie Ilustracja 17: Ustawienia - zakładka Połączenie Aby aplikacja mogła odczytać dane o przygotowywanych przez nas paczkach musimy podać parametry dostępu do bazy danych Sello, inaczej nie będzie możliwy ich import. Na szczęście dla nas sam producent podaje niektóre z nich tak więc mamy ułatwione zadanie. 1 2 Serwer wpisujemy nazwę serwera aplikacji pokazanego przy uruchamianiu Sello (oznaczonej cyfrą 2 na rysunku powyżej). Domyślnie jest to ciąg znaków złożony z nazwy komputera i słowa INSERTGT (w moim przypadku PJR\INSERTGT, gdzie PJR to nazwa komputera). Strona 25

26 Dla ułatwienia po naciśnięciu przycisku [ ] obok pola zostanie rozpoczęte skanowanie sieci w poszukiwanie dostępnych serwerów. Wyszukiwanie sererów może zająć nawet klika minut. Po zakończeniu przeszukiwania zostanie wyświetlona informacja z ilością znalezionych serwerów. Teraz możemy wybrać jeden z dostępnych serwerów z listy rozwijanej. Jakość wyszukiwania serwerów zeleży od ustawień sieciowych dlatego jeżeli nie ma pożądanego serwera na liscie należy skontaktować się z informatykiem obsługującym aplikację Sello w celu uzyskania prawidłowej nazwy serwera, lub sprawdzenia połączenia. Nazwa użytkownika wpisujemy tutaj nazwę użytkownika BAZY DANYCH a nie samej aplikacji. NIE wpisujemy tutaj nazwy użytkownika wybieranego z listy przy uruchamianiu aplikacji (tj. Szef, Duda Ania, Duda Marcin). Domyślną wartością ustaloną przez producenta jest sa i jeżeli nie modyfikowaliśmy ustawień bazy danych to NIE POWINNIŚMY wpisywać innej wartości w te pole. Hasło użytkownika wpisujemy tutaj hasło danego użytkownika bazy danych. Podobnie jak w przypadku nazwy NIE podajemy w tym miejscu hasła do aplikacji TYLKO do BAZY DANYCH. Domyślną wartością ustawioną przez producenta jest wartość pusta i jeżeli nie modyfikowaliśmy tego należy te pole pozostawić nieuzupełnione. Nazwa bazy wpisujemy nazwę bazy danych wybieraną z listy przy uruchamianiu aplikacji (oznaczonej cyfrą 1 ) Dla ułatwienia przygotowano funkcję wyszukującą dostępne bazy na wybranym serwerze. Po naciśnięciu przycisku [ ] przy tym polu zostanie pobrana list dostępnych baz danych. Strona 26

27 Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona informacja z ilością odnalezionych baz. Lista baz będzie dostępna z poziomu listy rozwijanej Po wprowadzeniu danych należy sprawdzić czy połączenie jest możliwe. W przypadku jeżeli podaliśmy nieprawidłowe dane i program nie będzie w stanie podłączyć się do bazy danych powiadomi nas o tym stosownym komunikatem z informacją o przyczynie błędu. Jeżeli aplikacja zdoła się podłączyć do bazy zostanie wyświetlony komunikat sukcesu Jeżeli zdarzy się że trakcie pracy ktoś edytuje dane połączenia i aplikacja nie będzie w stanie pobrać danych zostanie wyświetlony komunikat Należy wtedy wprowadzić nowe parametry połączenia i zapisać zmiany. Strona 27

28 4.1.2 Zakładka WebService Ilustracja 18: Ustawienia - zakładka WebService W tej zakładce ustawiamy parametry niezbędne do wysłania danych ON LINE za pomocą usług WebService7. Najlepiej jest wypełnić wszystkie dostępne pola (bez grupy usług dodatkowych) unikniemy dzięki temu komunikatów błędu podczas eksportu. Poszczególne pola oznaczają: Typ usługi wybieramy tutaj rodzaj usługi: Siódemka Standard, Siódemka NextDay 10, Siódemka NextDay 12 Strona 28

29 Numer klienta numer klienta nadawany przez Siódemkę (logujemy się na niego do WebMobile7) Klucz API klucz API przypisywany przez Dział HelpDesk Siódemki umożliwiający współpracę z usługami WebServices7 Nazwisko Nazwisko osoby kontaktowej (nadawcy) Imię Imię osoby kontaktowej (nadawcy) Telefon kontaktowy telefon kontaktowy (nadawcy) kontaktowy adres poczty elektronicznej (nadawcy) Numer kuriera numer kuriera podejmującego przesyłki Numer konta bankowego numer konta bankowego na który mają być zwracane pobrania Zwrot pobrania forma zwrotu pobrania możliwe są do wyboru trzy możliwości: P przekaz pocztowy, B przelew bankowy N pobranie NextDay Usługi dodatkowe możemy wybrać tutaj usługi które będą zaznaczane na każdym wysyłanym liście przewozowym Strona 29

30 4.1.3 Zakładka Ogólne Ilustracja 19: Ustawienia - zakładka Ogólne Nazwisko nadawcy nazwisko nadawcy przesyłek. Pole to jest wymagane przez WM7 i bez wpisania żadnej wartości nie będzie możliwy import danych z poziomu WM7. Wartość z tego pola doklejana jest do każdego wiersza w pliku XLS (czyt. Do każdej przesyłki). Stała kwota ubezpieczenia pole pozwalające na wpisanie stałej wartości ubezpieczenia przesyłki. Jeżeli nie wprowadzimy żadnej wartości kwota ubezpieczenia będzie automatycznie zwiększana do kwoty pobrania. Jeżeli wprowadzimy jakąś kwotę aplikacja będzie sprawdzać czy jest większa czy mniejsza niż kwota pobrania i automatycznie się dostosuje. Stała Ilość paczek domyślna ilość paczek wysyłanych do jednego odbiorcy. Domyślnie wartość ta ustawiona jest na 1. Możemy podać tu dowolną wartość liczbową. W przypadku wprowadzenia większej liczby (na 2 ) z aplikacji WebMobile7 wydrukują się 2 etykiety i istnieje zagrożenie obciążenia za dwie przesyłki, dlatego też zaleca się wprowadzenie domyślnej wartości ( 1 ). Stała waga paczek pole pozwalające na ustalenie stałej wagi przesyłek. Pole te powiązane jest z opcją Wyliczaj wagę z Sello i działa razem z nią. Jeżeli chcemy ustawić stałą wagę dla każdej przesyłki (np. tą z umowy) musimy ustawić opcje: Wyliczaj wagę z Sello: niezaznaczona Stała waga paczek: wpisana wartość z umowy Strona 30

31 W przeciwnym wypadku może być wstawiona waga pobrana z Sello (traktowana jest jako priorytet) Wstaw nick w Nr_ext - opcja pozwala na zapis nicku odbiorcy do pola Nr ext w pliku XLS i komunikatach XML (eksport ONLINE). Pole te pozwala na sprawniejsze wyszukiwanie przesyłek kierowanych do tego odbiorcy w aplikacji WebMobile7. Według specyfikacji Siódemki: nr ext jest to numer identyfikacji klienta w systemie nadawcy. Możliwości wyboru: zaznaczona nick będzie wstawiany do pola nr_ext i importowany do WebMobile7 niezaznaczona nick NIE będzie wstawiany do pola nr_ext i importowany do WebMobile7 Wstaw nick w numerze zewnętrznym opcja pozwala na zapis nicku odbiorcy (kupującego) do pola oznaczonego jako Numer_zewnętrzny. Po wstawieniu tam nick u będzie on widoczny na wydrukowanym liście przewozowym z systemu Siódemki. Możliwości wyboru: zaznaczona nick będzie wstawiany do pola nr_zewnetrzny i importowany do WebMobile7 niezaznaczona nick NIE będzie wstawiany do pola nr_zewnetrzny i importowany do WebMobile7 Wstaw nr paczki w numerze zewnętrznym parametr pozwalający na określenie czy do pola nr_zewnętrzny ma być wstawiany symbol paczki (nr_paczki/rok), który służy do identyfikacji paczki w Sello. Możliwości wyboru: zaznaczona numer paczki będzie wstawiany do pola nr_zewnetrzny i importowany do WebMobile7 niezaznaczona numer paczki NIE będzie wstawiany do pola nr_zewnetrzny i importowany do WebMobile7 Strona 31

32 UWAGA! Jeżeli nie wstawimy tego numeru nie będzie można zaimportować numerów nadawczych do Sello!!! Wyliczaj z wagi Sello parametr pozwalający określić czy ma być importowana waga ustawiana w Sello (rysunek poniżej). Możliwości wyboru: zaznaczone waga ta będzie importowana i na jej podstawie będzie określona waga przesyłki niezaznaczone waga ta będzie importowana ale na jej podstawie NIE będzie określana waga przesyłki Określanie wagi polega na sprawdzeniu w którym przedziale wagowym (Siódemki) mieści się liczba i ustawiana jest właściwa waga. Zawsze ustawiana jest waga wyższa, np. mamy paczkę o wadze 7 kg to ustawiona będzie waga do 10 kg. Pokazuj zablokowane paczki opcja włącza/wyłącza widoczność zablokowanych paczek. Po włączeniu tej opcji paczki oznaczone jako zablokowane w Sello Rysunek 4. Paczka zablokowana Zwiększ ubezpieczenie opcja włącza/wyłącza automatyczne zwiększanie kwoty ubezpieczenia do wartości kwoty pobrania jeżeli pobranie w przesyłce będzie wynosiło 200 PLN a ubezpieczenie 100 PLN to opcja automatycznie zwiększy ubezpieczenie do 200 PLN (przesyłki pobraniowe muszą być ubezpieczone minimum na kwotę pobrania). Strona 32

33 Widok Zaawansowany opcja włącza wyłącza rozszerzenie widoku. Po jej włączeniu będą pokazywane wszystkie pola wysyłane ON LINE bądź zapisywane w pliku XLS. Nadpisywanie numerów opcja określająca czy istniejący numer nadawczy w Sello ma być zastąpiony nowym czy nie. Aplikacja sprawdza przed wstawieniem numeru czy już jest coś wprowadzone w te pole. Jeżeli znajduje się tam wartość to: Nadpisuje nowym numerem jeżeli jest zaznaczona opcja Pozostawia jeżeli opcja jest wyłączona Opis zawartości pole pozwalające na ustawienie stałego opisu doklejanego do każdego wiersza pliku xls (czyt.: do każdej przesyłki). Pole to jest wymagane w systemie Siódemki przy przesyłkach ubezpieczonych. Jeżeli nie wstawimy tu wartości i będziemy eksportować przesyłki pobraniowe może być wyświetlony komunikat błędu. Pole to ułatwia również późniejszą identyfikację zawartości przesyłki (np. wstawiając numer aukcji) Opis zawartości wstaw tytuł pole włączające/wyłączające wstawianie nazwy aukcji do opisu zawartości przesyłki Możliwości wyboru: zaznaczone nazwa aukcji będzie wstawiany do pola opis_zawartosci i importowany do WebMobile7 niezaznaczone nazwa aukcji NIE będzie wstawiany do pola opis_zawartosci i importowany do WebMobile7 UWAGA! W przypadku długich nazw aukcji mogą wystąpić błędy podczas importu seryjnego w WebMobile7 Opis zawartości wstaw nick pole włączające/wyłączające wstawianie nicku odbiorcy (kupującego) do opisu zawartości przesyłki Możliwości wyboru: Strona 33

34 zaznaczone nick będzie wstawiany do pola opis_zawartosci i importowany do WebMobile7 niezaznaczone nick NIE będzie wstawiany do pola opis_zawartosci i importowany do WebMobile7 Opis zawartości wstaw numer aukcji pole włączające/wyłączające wstawianie numeru aukcji do opisu zawartości przesyłki Możliwości wyboru: zaznaczone numer aukcji będzie wstawiany do pola opis_zawartosci i importowany do WebMobile7 niezaznaczone numer aukcji NIE będzie wstawiany do pola opis_zawartosci i importowany do WebMobile7 Opis zawartości wstaw nr paczki pole określające czy do opisu zawartości ma być wprowadzany numer paczki (ten sam co w numerze zewnętrznym) Zwiększ ubezp. Do Wart. Trans po zaznaczeniu tej opcji ubezpieczenie będzie automatycznie zwiększane do wartości transakcji zdefiniowanej w Sello (podświetlone pole na poniższym obrazku). Po zaznaczeniu tej opcji wartość transakcji będzie wstawiana do wszystkich tworzonych paczek, stała kwota ubezpieczenia będzie całkowicie pomijana. Rysunek 4. Wartość transakcji w Sello Konfiguracja wag: Strona 34

35 Konfiguracja Wyliczaj z wagi Sello zaznaczone Stała waga paczek wpisana wartość Wyliczaj z wagi Sello - niezaznaczone Stała waga paczek wpisana wartość Wyliczaj z wagi Sello - zaznaczone Stała waga paczek - puste Rezultat Wstawiana będzie waga pobrana z aplikacji Sello, jeżeli zaimportowana wartość będzie zerowa wstawiona będzie waga użytkownika W każdym wierszu wstawiana będzie waga użytkownika W każdym wierszu wstawiana będzie waga pobrana z Sello Używaj telefonu z adresu wysyłki opcja ta włącza pobieranie numeru telefonu z adresu do wysyłki danego klienta. Jeżeli klient taki adres posiada i znajdzie się tam jakikolwiek numer telefonu to będzie on pobrany zamiast domyślnego numeru dla danego klienta. 4.2 Wydruk Ustawienia te pozwalają na zdefiniowanie sposobu wydruku etykiet, listów lub dokumentu wydania paczek. Ilustracja 20: Ustawienia wydruku Automatyczny wydruk DWP po zaznaczeniu tej opcji pobierane dokumenty PDF będą automatycznie przesyłane na wybraną drukarkę. Drukarka DWP pole pozwala na wybór drukarki, na którą będą przesyłane wydruki Dokumentów Wydania Paczek. Lista rozwijana przedstawia zainstalowane drukarki. Automatyczny wydruk listu - po zaznaczeniu tej opcji pobierane dokumenty PDF (listy lub etykiety) będą automatycznie przesyłane na wybraną drukarkę. Strona 35

36 Format wydruku listu lista ta zawiera dostępne metody wydruku listów przewozowych: list 3 kopie listu na jednej kartce A4. Etykieta etykieta 10 cm x 10 cm do wydruku na drukarce termicznej. Drukarka listów pole pozwala na wybór drukarki, na którą będą przesyłane wydruki listów lub etykiet. Lista rozwijana przedstawia zainstalowane drukarki. Ścieżka do programu Adobe Acrobat Reader wyświetlana jest tu ścieżka do programu Adobe Acrobat Reader. Program ten trzeba wskazać za pomocą przycisku Wybierz. Brak wskazanej ścieżki uniemożliwi otwieranie i drukowanie dokumentów PDF pobieranych z Siódemki. 5 Praca z aplikacją 5.1 Zakładka Paczki Po prawidłowym skonfigurowaniu aplikacji można przejść do importu pierwszych przesyłek z Sello. Do wyboru mamy dwa sposoby pracy EXCEL i ON-LINE Pobranie danych Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić jest import danych z Sello dokonujemy tego klikając przycisk Pobierz dane, zostaną nam przedstawione wyniki wyszukiwania: Ilustracja 21: Panel główny - zakładka Paczki - pobranie danych Wyświetlone zostaną dane, gdzie kolejne kolumny oznaczają: Strona 36

37 ID ID paczki z bazy danych Sello (unikalna dla każdego rekordu) Symbol symbol paczki z Sello (nr_paczki/rok) nr_aukcji numer aukcji tytuł tytuł aukcji nick nick odbiorcy / kupującego nazwa_pelna nazwa pełna odbiorcy (nazwa firmy) odb_nazwisko - nazwisko ulica ulica odbiorcy przesyłki kod_pocztowy kod pocztowy odbiorcy miasto miasto odbiorcy nip numer NIP odbiorcy waga waga paczki pobrana z Sello kwota_pobrania kwota pobrania wprowadzona w Sello wartosc_ubezpieczenia wartość ubezpieczenia wprowadzona w Sello adres_ aktywny adres danego odbiorcy telefon_kont aktywny telefon kontaktowy danego odbiorcy nr_przesylki numer nadawczy wpisany w Sello paragon numer paragonu imiennego (wystawionego w Subiekcie) wartosctrans wartość transakcji. Używana do zwiększania ubezpieczenia (przy zaznaczonym checkboxie Zwiększ Ubezp. Do Wart. Trans ) Praca w obszarze EXCEL Aby rozpocząć pracę z aplikacją należy ją uruchomić. W podanych przykładach będziemy pracować bez ograniczeń (kryteriów wyszukiwania) pobieranych danych i z wyłączoną opcją Widok zaawansowany Przygotowanie danych Kolejnym krokiem jest przygotowanie danych do zapisu pliku XLS. Aby to wykonać należy kliknąć przycisk [Przygotuj]. Po wykonaniu tej czynności w oknie wyników zostaną wyświetlone dane w formacie i układzie według specyfikacji Siódemki. Strona 37

38 Ilustracja 22: panel główny - zakładka Paczki - przygotowanie danych EXCEL Aplikacja porządkuje dane według wybranych ustawień i wyświetla zgodnie z dokumentacją Siódemki. W wyłączonym widoku wyświetlane są następujące kolumny: Nr_ext jeżeli mamy włączoną opcję Wstaw nick w nr_ext pojawi nam się tutaj nick odbiorcy Nip numer NIP odbiorcy Nazwa_klienta nazwa pełna klienta (nazwa firmy) Nazwisko nazwisko odbiorcy przesyłki Miasto miasto zamieszkania odbiorcy Ulica ulica odbiorcy Kod_pocztowy kod pocztowy odbiorcy Telefon numer telefonu odbiorcy Kwota_pobrania kwota pobrania, która będzie widniała na liście przewozowych Wartosc_ubezpieczenia wartość ubezpieczenia adres poczty elektronicznej odbiorcy Nazwisko_nadawcy nazwisko nadawcy (wprowadzone w ustawieniach) Opis_zawartosci opis zawartości wstawiany na podstawie wprowadzonych ustawień Kopert ilość wysyłanych kopert Paczek_do_1_kg ilość wysyłanych paczek do 1 kg Paczek_do_5_kg ilość wysyłanych paczek do 5 kg Paczek_do_10_kg ilość wysyłanych paczek do 10 kg Paczek_do_20_kg ilość wysyłanych paczek do 20 kg Paczek_do_30_kg ilość wysyłanych paczek do 30 kg Paczek_pow_30_kg ilość wysyłanych paczek powyżej 30 kg Numer_zewnetrzny numer zewnętrzny uzupełniony na podstawie wprowadzonych ustawień Strona 38

39 Zapis wyeksportowanego pliku Jeżeli pobraliśmy już dane o przesyłkach które chcemy wysłać zostanie zapisanie ich do pliku w celu dalszego procesowania. Aby to wykonać klikamy w przycisk [Zapis XLS] zostanie otworzone okno w którym wybieramy lokalizację zapisu oraz nazwę pliku (rysunek poniżej). Rysunek 5. Zapisywanie pliku XLS Po wpisaniu nazwy pliku klikamy przycisk [Zapisz] plik z danymi zostanie zapisany w podanej lokalizacji. Teraz należy zaimportować dane w aplikacji WebMobile7 (proces ten w niniejszej instrukcji został pominięty opisany jest w dokumentacji dostarczanej przez Siódemkę) Strona 39

40 Import numerów nadawczych Po wykonaniu eksportu do pliku Excela i zaimportowaniu przesyłek do WebMobile7 zostały nadane tym przesyłkom numery nadawcze (numery listów przewozowych) które teraz możemy pobrać do Sello. W pierwszej kolejności należy pobrać raport z aplikacji Siódemki. Najlepszy do tego będzie raport Listy wydane (zawiera wszystkie wydrukowane listy zawarte na dokumencie wydania). Eksportujemy raport z systemu Siódemki do wybranej lokalizacji. W panelu głównym (sekcja EXCEL) klikamy w przycisk [Imp plik] otworzy się okno w którym wskazujemy plik raportu wyeksportowanego z WebMobile7 (rysunek poniżej) Klikamy przycisk Otwórz plik zostanie wczytany przez aplikację (rysunek poniżej) Strona 40 Ilustracja 23: Import raportu z WebMobile7

41 Aby wprowadzić numery nadawcze do przesyłek klikamy przycisk [Imp nr] w kolumnie Status zostanie wyświetlony status operacji. W przypadku jak do paczki w polu nadawczym będzie wpisana jakaś wartość i nie było włączonej opcji Nadpisywanie numerów aplikacja nie nadpisze zmiany, zostanie wpisany status jak poniżej: Ilustracja 24: Import numerów - nie wstawiono W przypadku jeżeli mamy włączoną opcją Nadpisywanie numerów bądź pole w Sello jest puste aplikacji zakomunikuje na wstawienie numeru: Ilustracja 25: Import numerów - wstawiono Jeżeli chcemy aby wszystkie numery były nadpisane zaznaczamy checkbox Nadpisywanie numerów w ustawieniach aplikacji (zakładka Ogólne ). Aplikacja przed zapisem do Sello sprawdza format numeru zewnętrznego w pliku, jeżeli nie będzie on zgodny (inny niż numer/rok/dane) zostanie wyświetlony odpowiedni status. Strona 41

42 Rysunek 5. import numerów - nieprawidłowy numer Praca w obszarze ON-LINE Najszybszym sposobem wymiany danych pomiędzy aplikacjami Sello i WebMobile7 uzyskamy właśnie w tym obszarze. W obszarze EXCEL każdy zaimportowany wiersz przetwarzany był do wiersza pliku XLS, który był rozpoznawalny przez WM7. W tym przypadku każdy zaimportowany wiersz transformowany jest do formularza XML (w pamięci aplikacji) i wysyłany poprzez internet (usługi WebService7) do WebMobie7. Dzięki temu: nie musimy przepisywać danych nie musimy eksportować plików XLS nie musimy importować plików XLS w WebMobile7 nie musimy drukować z WebMobile7 Tym samym praca staje się szybsza, prostsza i pewniejsza (nie popełnimy pomyłki w adresacji) Pobranie danych Dane pobieramy naciskając przycisk Pobierz dane znajdujący się w menu narzędzi. Strona 42

43 Ilustracja 26: Pobieranie danych - ON LINE W tym miejscu należy pamiętać o dacie nadania przesyłki, w przypadkach gdy drukujemy listy na następny dzień należy przestawić datę! Ilustracja 27: Zmiana daty nadania Możemy to zrobić tylko w tym miejscu dlatego też należy na to zwracać uwagę. W WebMobile7 przesyłki sortowane są na podstawie daty jaką wprowadzimy jeżeli nie będziemy tego pilnować na tym etapie możemy mieć później problem z wyszukiwaniem paczek. W panelu głównym zostaną wyświetlone dane przekształcone do odpowiedniego formatu. W trybie nie zaawansowanym pokażą się nam kolumny: nrprzesylki tutaj wstawiony będzie numer listu przewozowego po prawidłowym eksporcie danych Strona 43

44 waga waga przesyłki wyliczona z Sello bądź stała wartość z ustawień aplikacji (Waga w Sello może posiadać 2 miejsca po przecinku co jest niemożliwe do wyeksportowania dlatego jest zawsze zaokrąglana w górę z dokładnością do jednej liczby po przecinku) odbnrext pole to jest uzupełnianie nickiem kupującego w przypadku zaznaczenia opcji Wstaw nick w Nr_ext w ustawieniach aplikacji. Uzupełnianie tego pola przydaje się przy późniejszym wyszukiwaniu odbiorcy w bazie WebMobile7 odbnazwa Nazwa firmy odbiorcy odbnip numer nip odbiorcy przesyłki odbnazwisko nazwisko odbiorcy przesyłki odbkod kod pocztowy odbiorcy odbmiasto miasto odbiorcy odbulica ulica odbiorcy odbtelkontakt telefon kontaktowy do odbiorcy odb kontakt adres poczty elektronicznej odbiorcy kwotaubezpieczenia wartość ubezpieczenia danej przesyłki opiszawartosci opis zawartości przesyłki tworzony z kombinacji ustawień. Pole przybiera różne wartości zależne od naszego wyboru. kwotapobrania wartość pobrania danej przesyłki nrpp numer podpaczki (tylko w przypadku istnienia pod paczek nie obsługiwane w tej wersji aplikacji) datanadania data nadania która będzie przypisana do przesyłki numerkuriera numer kuriera Siódemki podejmującego przesyłki Jeżeli włączymy opcję Widok zaawansowany będą przedstawione wszystkie dane wysyłane w formularzu XML (w większości przypadków nie będą potrzebne a manipulacja nimi może skończyć się błędami przy eksporcie). Pełna dokumentacja tych pól znajduje się w specyfikacji usług Web Service udostępnianych przez Siódemkę Eksport danych Po pobraniu danych możemy wyeksportować je do WM7 za pomocą przycisku Eksportuj znajdującego się w menu narzędzi. Eksport danych przebiega od pierwszej (górnej) do ostatniej (dolnej) pozycji, więc będzie zachowana kolejność przedstawiona w aplikacji. Czas wykonania eksportu zależy w dużej mierze od ilości wierszy, dlatego przy eksporcie 100 pozycji możemy chwilkę poczekać. Strona 44

45 Po prawidłowo wykonanym eksporcie zostaną nam przedstawione wyniki (nazwy kolumn będą takie same jak przy przygotowaniu danych) uzupełnione o numer listu przewozowego, kolumna: nrprzesylki Ilustracja 28: Eksport danych - ON LINE Możliwe jest że nie wszystkie dane zostaną wyeksportowane poprawnie wtedy wyświetlone wyniki mogą być inne (patrz rozdział: listy nadane/oczekujące) Wszystkie wyświetlone tutaj przesyłki można już odnaleźć w WebMobile7 (zakładka: Raporty -> Listy do wydania, List przewozowy -> Wyszukaj list, lub Raporty -> Listy wydrukowane). Przy imporcie plików XLS można było edytować jeszcze dane poszczególnych przesyłek w tym przypadku już nie po przypisaniu numeru litu przewozowego nie ma możliwości edycji żadnych danych Import numerów Kolejnym krokiem naszej pracy będzie (podobnie jak w przypadku plików XLS) import numerów nadawczych do Sello, aby tego dokonać należy (po wyeksportowaniu danych) kliknąć przycisk [Import nr] w sekcji ON LINE Należy pamiętać że importu numerów możemy dokonać tylko i wyłącznie kiedy aplikacja wyświetla nam w pierwszej kolumnie ( nrprzesylki ) numery listów przewozowych. Strona 45

46 Po wykonaniu importu w pasku statusów zostanie wyświetlony komunikat: Drukowanie listów Po wyeksportowaniu danych (kiedy w pierwszej kolumnie znajdują się numery przesyłek) mamy możliwość wykonania wydruku bez wchodzenia do WebMobile7. Aby tego dokonać klikamy prawym przyciskiem myszy na oknie z numerami przesyłek. Ilustracja 29: Wydruk listu wybór Otworzy się menu kontekstowe w którym będziemy musieli dokonać wyboru: Wydrukuj etykietę zostanie pobrana i wyświetlona etykieta (10x10 cm do wydruku na drukarkach termicznych Zebra) dla zaznaczonej pozycji. Wydrukuj list A4 zostanie pobrany i wyświetlony list przewozowy w formacie A4 (3 kopie na jednej stronie) Wydrukuj wszystkie jako etykiety zostaną pobrane i wyświetlone etykiety dla wszystkich wyświetlonych pozycji (wydruk seryjny) Wydrukowany list lub etykieta powinny być w 100% takie same jak byśmy drukowali je z WebMobile7 (są z niego pobierane) Listy nadane / oczekujące Aby oddzielić te listy które zostały już wysłane od reszty została przyjęta klasyfikacja na listy: Nadane wiersze posiadające już numer listu przewozowego Oczekujące listy nie nadane z powodu występujących w nich błędów bądź dopiero przygotowywane Aby podejrzeć poszczególne agregaty należy kliknąć w checkboxy dostępne w obszarze ON LINE. Strona 46

47 Po naciśnięciu któregoś z nich wyświetlona będzie tabela zawierająca odpowiednie dane. Po wykonanym prawidłowym eksporcie listy nadane: Po wykonanym prawidłowym eksporcie listy oczekujące: W tym przypadku tabeli jest pusta wszystkie wiersze zostały wyeksportowane. Jeżeli któryś w wierszy nie został zapisany w WM7 będzie oczekiwał właśnie w tej tabeli, przykładowo: W jednym z wierszy zmieniłem wagę z 10 kg na XXX (po przygotowaniu danych) Wykonana została próba eksportu danych aplikacja napotkała na błąd i nam go przedstawiła: Strona 47

48 Pomijamy wiersz ([Pomiń]) nie poprawiając na nim danych (więcej o błędach w rozdziale: Obsługa błędów). Po zakończonym eksporcie (tylko jedna przesyłka byłą z błędem) od razu wyświetlony został błędny wiersz (znajdujący się w tablicy listy oczekujące). Aby dokończyć eksport możemy zmienić wagę na prawidłową (np. 10 kg) i ponownie wyeksportować dane (wysyłane są tylko te z tablicy listy oczekujące). UWAGA! Do tablicy listy nadane wartości są dopisywany po każdym eksporcie jeżeli dwa razy podczas pracy aplikacji wykonamy eksport tych samych danych zdublowane wiersze pojawią nam się w tej tablicy. Należy brać pod uwagę że aplikacji nie sprawdza czy przesyłki zostały już nadane czy nie to zostaje w gestii użytkownika) Przygotowanie DWP Aby przygotować Dokument Wydania Paczek należy kliknąć przycisk Zamknij Listę. Strona 48

49 Dokument zostanie przygotowany ze wszystkich pozycji, które posiadają przydzielony numer listu przewozowego. W zależności od wybranych ustawień wydruku zostanie wyświetlony dokument PDF lub zostanie przesłany od razu do wydruku. Strona 49

50 5.2 Zakładka Listy Wysyłkowe Pobranie danych Pobranie danych odbywa się po naciśnięciu przycisku Pobierz dane w menu narzędzi. Ilustracja 30: Zakładka Listy Wysyłkowe - pobranie danych W wyniku w lewym oknie zostaną wyświetlone listy wysyłkowe przygotowane w Sello Wybór list wysyłkowych Listę wysyłkową do wydruku wybieramy zaznaczając ją w lewym oknie (LPM). Możliwe jest zaznaczenie dwóch list równocześnie przytrzymując klawisz CTRL i klikając LPM na żądanych wierszach. Ilustracja 31: Zakładka Listy Wysyłkowe - zaznaczenie dwóch list wysyłkowych W prawym oknie zostaną wyświetlone paczki zawarte w wybranych listach. Strona 50

51 5.2.3 Eksport danych Aby wyeksportować wszystkie pozycje z Listy Wysyłkowej (lub wielu list) klikamy w przycisk Eksportuj znajdujący się w menu narzędzi. UWAGA! Przy pracy w tej zakładce ignorowane jest ustawienie Nadpisywanie numerów. Za każdym razem jak naciśniemy Eksportuj następuje eksport wszystkich pozycji i nadpisanie numerów nadawczych dla wszystkich pozycji. Po prawidłowym eksporcie uzupełniona zostanie kolumna z numerem listu Eksport pojedynczych pozycji Jeżeli nie chcemy eksportować wszystkich pozycji, lub zauważyliśmy że któraś przesyłka musi być jeszcze raz wyeksportowana możemy zaznaczyć tą pozycję, kliknąć PPM i wybrać opcję Eksportuj z menu kontekstowego. Ilustracja 32: Zakładka Listy Wysyłkowe - eksport pojedynczej pozycji Po takiej operacji zostanie nadany dla tej pozycji nowy numer listu przewozowego Wydruk listów / etykiet Sposób wydruku listów lub etykiet zależy od zdefiniowanych ustawień wydruku w menu Ustawienia. Wywołanie wydruku dostępne jest z poziomu menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu PPM na dowolny wiersz z paczkami. Poszczególne pozycje oznaczają: Druku wydruk wybranej pozycji. Drukuj wszystkie drukuje wszystkie paczki które są aktualnie wyświetlane i posiadają przydzielony numer listu przewozowego. Strona 51

52 5.2.6 Przygotowanie DWP Przygotowanie dokumentu Wydania Paczek polega na kliknięciu na przycisk Zamknij Listę. Do dokumentu zostaną załączone wszystkie aktualnie wyświetlane paczki. Sposób wydruku DWP zależny jest od wybranych opcji ustawień. 5.3 Obsługa błędów Aby przyśpieszyć proces przygotowywania listów przewozowych została utworzona możliwość poprawy danych w trakcie trwania eksportu. W momencie gdy aplikacja wyśle dane a WebMobile7 je odrzuci zostanie wyświetlona formatka w której jest możliwość poprawy najistotniejszych błędów. Ilustracja 33: Formatka obsługi błędów W oknie zostaną wyświetlone dane, które były wysyłane do WM7. W górnej części formatki przekazany będzie komunikat błędu. Z komunikatu możemy odczytać która wartość nie może być przyjęta przez WebMobile7 (na rysunku powyżej waga = XXXX). W zależności od popełnionego błędu będą wyświetlane odpowiedni komunikaty: Strona 52

53 W wyświetlonym oknie poprawiamy błędy które wystąpiły (możemy także uzupełnić nowe dane bądź usługi), następnie wciskamy: [Prześlij ponownie] jeżeli przesyłka ma być jeszcze raz przesłana do WebMobile7 (w tej chwili) [Pomiń] jeżeli aplikacja ma przejść do kolejnej przesyłki w kolejce a tą pozostawić w tabeli listy oczekujące Obojętnie który przycisk naciśniemy dane zmienione na tej formatce będą zapamiętane w aplikacji. UWAGA! Jeżeli poprawiając dane popełnimy inny błąd wyświetlona zostanie ta sama formatka z innym komunikatem (dopóki wciskamy Wyślij ponownie będzie wysyłany ten sam wiersz). Strona 53

54 6 Spis ilustracji Ilustracja 1: Panel główny - zakładka Paczki...7 Ilustracja 2: Panel główny - zakładka Listy Wysyłkowe...7 Ilustracja 3: Kryteria pobieranie danych z Sello...9 Ilustracja 4: Lista dostawców...9 Ilustracja 5: Lista dostawców w Sello...10 Ilustracja 6: Wybór sposobu wysyłki...11 Ilustracja 7: Sposoby wysyłki w Sello...11 Ilustracja 8: Wybór daty...12 Ilustracja 9: Data utworzenia - Paczki...12 Ilustracja 10: Data modyfikacji - szczegóły paczki...13 Ilustracja 11: Paczki wysłane Sello...14 Ilustracja 12: Połączenie kryteriów dat...15 Ilustracja 13: Wyszukiwanie po nicku...15 Ilustracja 14: Brak kryteriów wyszukiwania...16 Ilustracja 15: Zawężanie kryteriów wyszukiwania...17 Ilustracja 16: Ustawienia - Import / eksport danych...23 Ilustracja 17: Ustawienia - zakładka Połączenie...25 Ilustracja 18: Ustawienia - zakładka WebService...29 Ilustracja 19: Ustawienia - zakładka Ogólne...31 Ilustracja 20: Panel główny - zakładka Paczki - pobranie danych...37 Strona 54

55 Ilustracja 21: anel główny - zakładka Paczki - przygotowanie danych EXCEL...38 Ilustracja 22: Import raportu z WebMobile Ilustracja 23: Import numerów - nie wstawiono...42 Ilustracja 24: Import numerów - wstawiono...42 Ilustracja 25: Pobieranie danych - ON LINE...43 Ilustracja 26: Zmiana daty nadania...44 Ilustracja 27: Eksport danych - ON LINE...46 Ilustracja 28: Wydruk listu wybór...47 Ilustracja 29: Zakładka Listy Wysyłkowe - pobranie danych...51 Ilustracja 30: Zakładka Listy Wysyłkowe - zaznaczenie dwóch list wysyłkowych...51 Ilustracja 31: Zakładka Listy Wysyłkowe - eksport pojedynczej pozycji...52 Ilustracja 32: Formatka obsługi błędów...53 Strona 55

ProstaPaczka dla Subiekt GT

ProstaPaczka dla Subiekt GT ProstaPaczka dla Subiekt GT Instrukcja użytkownika 1 Spis treści 1 Wstęp...5 1.1 Wymagania...5 1.2 Od czego zacząć?...5 1.3 Opis panelu głównego...6 1.3.1 Eksport danych do pliku CSV...6 1.3.2 Zaznaczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank Przewodnik dla Klienta System do obsługi banku internetowego I-Bank 1 Spis treści Spis treści...2 1 Wstęp...3 2 Instalacja oprogramowania Java...4 2.1 Instalacja w systemie operacyjnym...4 2.2 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia....................... 7 3.2 Rejestracja programu..............................

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA...

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej Ewidencja podatkowa ver 1.5.98 Spis treści 1. WSTĘP.... 3 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.... 3 1.2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE.... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl Wersja 3.3.0 Instrukcja użytkownika Moduł klienta aktualizacja na dzień 18.12.2012 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE.... 5 2. WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo