7 Business Ship Control dla WF-Mag Prestiż i WF-Mag Prestiż Plus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7 Business Ship Control dla WF-Mag Prestiż i WF-Mag Prestiż Plus"

Transkrypt

1 7 Business Ship Control dla WF-Mag Prestiż i WF-Mag Prestiż Plus Podręcznik użytkownika wersja Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania.

2 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji 7 Business Ship Control Tworzenie profilu użytkownika w Module Siódemka Wysyłka Tworzenie listu przewozowego dla dokumentu sprzedaży Tworzenie listu przewozowego dla dokumentu magazynowego Tworzenie listu przewozowego nie powiązanego z żadnym dokumentem Utworzone listy przewozowe Moduł Siódemka Lista Dokumentów Przygotowanie dokumentów Wydania Tworzenie i drukowanie raportów i zestawień Anulowanie i usuwanie listów przewozowych Moduł Siódemka Status Przesyłek Pobieranie statusów wysyłki

3 1. Konfiguracja aplikacji 7 Business Ship Control Po poprawnym ściągnięciu i zainstalowaniu aplikacji w wersji 7 Business Ship Control dla WF-Mag Prestiż lub 7 Business Ship Control dla WF-Mag Prestiż Plus, na komputerze lub serwerze bazy danych, należy przystąpić do konfiguracji aplikacji. Konfiguracja aplikacji umożliwia ustawienie odpowiedniego połączenia aplikacji z systemem Siódemki za pomocą indywidualnego klucza API, który zostanie przyznany na podstawie formularza wypełnionego na stronie Formularz dostępny jest dla użytkownika przed pobraniem aplikacji na stronie Na podstawie wypełnionego formularza użytkownik otrzyma z działu wsparcia technicznego IT odpowiedni ciąg znaków stanowiący klucz API, który umożliwia pełne korzystanie z aplikacji dla użytkownika. 1.1 Tworzenie profilu użytkownika w Module Siódemka W celu stworzenia profilu użytkownika, należy w programie WF-Mag Prestiż lub Prestiż Plus otworzyć jedno z trzech okien do wyboru: Magazyn a w nim: Dokumenty magazynowe, lub Zamówienia Operacje handlowe: Dokumenty handlowe Kartoteki: Kontrahenci 3

4 1. Konfiguracja aplikacji 7 Business Ship Control W dolnej belce klikamy przycisk Operacje. Z listy operacji dodatkowych wybieramy Siódemka konfiguracja, następnie należy ustawić parametry aplikacji według własnych potrzeb lub zgodnie z warunkami umowy świadczenia usług kurierskich. Następnie pojawi się okno Siódemka konfiguracja, należy uzupełnić i zapisać podstawowe dane konfiguracyjne dotyczące współpracy z systemem Siódemka. Do danych tych zaliczają się: Klucz API - dostarczony w u przez zespół IT Siódemka na podstawie wypełnionego formularza na stronie Nr klienta numer, który otrzymuje użytkownik po rozpoczęciu współpracy z Siódemka SA od Przedstawiciela Handlowego. Nr kuriera numer, który otrzymuje użytkownik po rozpoczęciu współpracy z Siódemka SA od Przedstawiciela Handlowego. Sekcja dane nadawcy wypełnia użytkownik, dane te zostaną wyświetlone na liście przewozowym. Sekcja usługi podstawowe - wypełnia użytkownik zgodnie z rodzajem serwisu kurierskiego, z którego korzysta. Wybierając odpowiedni rodzaj usług podstawowych np.: 7 Standard, 7 Next Day 12:00, 7 Next Day 10:00. 4

5 1. Konfiguracja aplikacji 7 Business Ship Control Sekcja dane podstawowe wypełnia użytkownik podając informację kto jest płatnikiem usługi i jaka jest forma płatności. Sekcja waga gabarytowa wypełnia użytkownik zgodnie z danymi przedstawionymi w umowie w współpracy, wypełniając najczęściej wysyłany rodzaj przesyłki (koperta, paczka, paleta) oraz podając wagę najczęściej wysyłanych paczek w kg. Sekcja pobranie należy wypełnić w przypadku, gdy użytkownik wysyła wszystkie przesyłki za zwrotem pobrania, wówczas prosimy odznaczyć checkbox pobranie i uzupełnić numer konta bankowego, na który zostanie wyświetlony na liście przewozowym. Sekcja ubezpieczenie należy wypełnić zgodnie w warunkami umowy o współpracy z Siódemka. Sekcja potwierdzenie nadania należy podać nazwisko osoby, która nadaje przesyłki. Sekcja usługi dodatkowe wypełnia użytkownik zgodnie z rodzajem usług dodatkowych, z których w umowie o współpracy z Siódemka będzie korzystać. Dane te zostaną zapisane na Formularzu listu przewozowego, usprawniając proces przygotowania listu przewozowego. Sekcja płatnik należy wypełnić, w przypadku, gdy płatnikiem za usługi kurierskie jest trzecia strona. W dolej części pola konfiguracji należy zaznaczyć opcję, przy wystawianiu jakich dokumentów w programie WF-Mag powinna się pojawić propozycja wystawienia listu nadania. Istnieje kilka możliwości: wystawienie listu po dodaniu nowego dokumentu handlowego, wystawienie listu po dodaniu nowego zamówienia, wystawienie listu po dodaniu nowego dokumentu magazynowego Uwaga: Przy zmianie jednego z parametrów związanych dokumentami, do których należy wystawić dokument wydania należy pamiętać aby przelogować się w programie. Dane wypełnione w panelu Siódemka konfiguracja będą automatycznie pobierane do nowych listów przewozowych jako parametry domyślne z możliwością ich zmiany przed zapisaniem lub wysłaniem listu do systemu Siódemka. Uwaga: Wszystkie informacje zapisane w panelu Siódemka konfiguracja można później modyfikować w szablonie Formularza listu przewozowego. 5

6 2. Wysyłka 2.1 Tworzenie listu przewozowego dla dokumentu sprzedaży W celu stworzenia listu przewozowego dla dokumentu sprzedaży należy wejść w kartotekę sprzedaży, następnie wybrać FV, do której należy stworzyć list przewozowy. Dla danego dokumentu będzie można wystawić tylko jeden list przewozowy na wszystkie artykuły wyspecyfikowane w dokumencie. Nie ma możliwości wygenerowania wielu listów przewozowych powiązanych z poszczególnymi pozycjami pojedynczego dokumentu sprzedaży. Po wystawieniu dokumentu sprzedaży FV w celu utworzenia listu przewozowego należy wybrać w dolnej belce okno Operacje. Następnie pojawi się komunikat informujący użytkownika, czy chce utworzyć list na podstawie danego dokumentu. 6

7 2. Wysyłka Po wybraniu opcji Tak pojawi się Formularz Listu przewozowego danymi zaciągniętymi z dokumentu sprzedaży i danymi konfiguracyjnymi. W Formularzu Listu przewozowego można uzupełniać i edytować odpowiednie dane do wysyłki. Należy pamiętać aby uzupełnić wszystkie pola podświetlone kolor ciemno niebieski. Pamiętaj, aby wszystkie wyszczególnione w Formularzu listu przewozowego pola były uzupełnione: Nadawca numer klienta imię i nazwisko telefon kontaktowy Uwaga: Dane nadawcy zaciągają się automatycznie z modułu Siódemka konfiguracja oraz systemu Siódemka. Przed każdym wysłaniem imię i nazwisko, telefon kontaktowy i można edytować. Szczegółowe informacje o zasadach konfiguracji znajdują sie w pierwszym rozdziale podręcznika użytkownika. Odbiorca nazwa odbiorcy imię i nazwisko NIP adres/ ulica/ kod pocztowy/ nr telefon kontaktowy numer referencyjny (pole do dyspozycji klienta) Uwaga: Dane nadawcy zaciągają się automatycznie z danych do wysyłki programu WF-Mag. Każdorazowo przed wysłaniem Formularza listu przewozowego do systemu Siódemki. Każdorazowo dane te można edytować. Płatnik - trzecia strona (należy uzupełnić w przypadku gdy płatnikiem za usługi kurierskiej jest inna strona niż nadawca i odbiorca)) numer klienta zgodny z systemem Siódemki telefon kontaktowy do płatnika 7

8 2. Wysyłka Parametry zamawianej usługi rodzaj przesyłki kopera /paczka/paleta waga przesyłki w kg wymiary przesyłki (dł.szer.wys) w cm podpaczki W przypadku, gdy w jednej przesyłce wysyłamy więcej niż jedna paczkę należy uzupełnić pozycję podpaczki podając: ilość paczek (podpaczki) waga podpaczki w kg długość podpaczki w cm szerokość podpaczki w cm wysokość podpaczki w cm nietypowy kształt (np. wystające elementy) Podsumowanie wag i ilości (podsumowanie służy do podglądu ilości wysyłanych kopert/paczek/palet) Ilość paczek w przesyłce (kopert, paczek do 1 kg/ paczek do 5 kg/ paczek do 10 kg/ - paczek do 20 kg/ paczek do 31,5 kg/ waga paczek powyżej 30 kg/ łączna ilość paczek/ łączna waga paczek) Ilość palet w przesyłce ( palet do 100 kg, palet do 200 kg, palet do 300 kg, palet do 400 kg, palet do 500 kg, palet do 600 kg, palet do 700 kg, palet do 800 kg, łączna ilość palet, łączna waga palet) Dane do podsumowania wag i ilości zaciągają się automatycznie z pola podpaczki. Usługi podstawowe Wybierz odpowiedni serwis kurierski (serwis krajowy lub serwis miejski), z którego korzystasz wysyłając przesyłki. Serwis krajowy: 7 Next Day 10/7 Next Day 12/7 Standard/ 7 Euro Paleta Serwis lokalny: 7 Ekspres Lokalny/7 Standard Lokalny Dane w usługach podstawowych zaciągają się automatycznie z modułu Siódemka Konfiguracja Pobranie W przypadku, gdy wysyłasz swoje przesyłki za pobraniem należy w module Siódemka Konfiguracja odznaczyć pobranie. Wówczas dane do pobrania automatycznie zostaną uzupełnione na Formularzu listu przewozowego. Kwota pobrania = wartość brutto wskazana w FV automatycznie zostaje zaciągnięta z kolumny Pozostało znajdującej sie w głównym oknie programu WF-Mag. 8

9 2. Wysyłka Forma pobrania i numer konta - automatycznie zostają uzupełnione o dane z systemu zapisane w module konfiguracji. Ubezpieczenie Podpisując umowę o współpracy z Siódemka, z reguły każda przesyłka jest ubezpieczona. Kwota ubezpieczenia zaciąga się z wartości brutto dokumentu sprzedaży i jest automatycznie zaciągana w przypadku zaznaczenia pola ubezpieczenie. W przypadku, gdy wysyłasz przesyłki, które nie powinny być ubezpieczone należy odznaczyć przycisk ubezpieczenie. Usługi Dodatkowe Pamiętaj, aby zaznaczyć odpowiednie usługi dodatkowe, z których chcesz skorzystać wysyłając swoje przesyłki! pobranie Standard i Pobranie Next Day zaznaczenie usługi powoduje automatyczne uzupełnienie danych w polu Pobranie i Ubezpieczenie. dokumenty zwrotne potwierdzenie doręczenia serwis SMS serwis odbiór przesyłki w godzinach niestandardowych odbiór własny przesyłki przez klienta w Oddziale Siódemka doręczenie palety w strefie B na następny dzień doręczenie przesyłki do osoby fizycznej doręczenie przesyłki do marketu zastrzeżenie doręczenia przesyłki na godzinę możliwość wybrania zastrzeżenie godziny doręczenia na godzinę 9, 11, 13-17,18-22, zastrzeżenie doręczenie przesyłki na dzień wolny sobota/niedziela/święto Potwierdzenie nadania Wszystkie dane uzupełniane są automatycznie przez system. data nadania zaciąga się automatycznie z systemu numer kuriera podejmującego przesyłkę zostaje zaciągnięty z modułu Siódemka Konfiguracja podpis nadawcy (np. nazwisko osoby nadającej przesyłkę) - zostają wpisane automatycznie dane osoby, która jest zalogowana do programu. 9

10 2. Wysyłka Przycisk Anuluj spowoduje anulowanie wypełnionego Formularza listu przewozowego. Nie zostanie stworzony list przewozowy. Przycisk Wyślij po wypełnieniu wymaganych danych wysyłasz list przewozowy do systemu Siódemka w celu nadania mu numeru listu przewozowego i zarejestrowania go w bazie Siódemki. Jeżeli list przewozowy jest wystawiony i nadany ma numer to nie ma możliwości zmiany jakichkolwiek danych w liście. Po wysłaniu listu przewozowego do systemu Siódemki otrzymasz komunikat zwrotny o powodzeniu operacji z towarzyszącym mu numerem nadanym przez system Siódemka lub komunikat informujący o problemie związanym z wygenerowaniem listu przewozowego. Jeżeli operacja wysłania listu przewozowego zostanie wykonana pomyślnie otrzymasz komunikat pobrania listu przewozowego. W razie niepowodzenia operacji wysłania listu przewozowego do systemu Siódemka w module Siódemka zostanie zapisany komunikat zwrotny z Web Serwis informujący o możliwej przyczynie problemu, a list przewozowy uzyska status Wysyłany. Uwaga: List przewozowy po wysłaniu go do systemu Siódemka nie będzie mógł być edytowany przez użytkownika. Przycisk Zapisz - po częściowym wypełnieniu wymaganych danych możesz zapisać list przewozowy w module Siódemka w celu późniejszej jego edycji oraz wysłania do systemu Siódemki, tak stworzony list otrzymuje status bufor. Pamiętaj możesz zawsze wrócić i pracować na tak stworzonym liście przewozowym. 10

11 2. WYSYŁKA Tworzenie przesyłki wieloelementowej (podpaczek) Na jednym liście przewozowym możemy wysłać więcej niż jedną kopertę, paczkę, paletę. W tym celu po zaznaczeniu rodzaju przesyłki, klikamy w przycisk Podpaczki. W oknie Podpaczki, wybieramy rodzaj przesyłki, którą chcemy wysłać i naciskając przycisk dodaj, kompletujemy przesyłkę. Dodaną przesyłkę możemy poprawić najeżdżając na przesyłkę, zmieniając jej parametry i klikając przycisk Popraw lub Usuń. Jeśli zostały dodane już wszystkie paczki, które wysyłamy w jednej przesyłce przy pomocy przycisku Zapisz zapisujemy je w formularzu listu przewozowego. Dodatkowe paczki, które zostały stworzone pojawiły się na Formularzu listu przewozowego w Tabeli wag i ilości paczek. W przypadku, gdy nie musimy wystawiać listu przewozowego zaraz po wystawieniu FV, możemy w komunikacie, który pojawił się przy wystawieniu dokumentu użyć opcji Nie i powrócić do pracy z WF-Mag. Jeśli pojawi się opcja wysłania przesyłki, zawsze możemy wystawić list przewozowy, do dokumentów już stworzonych. 2.2 Tworzenie listu przewozowego dla dokumentu magazynowego W celu stworzenia listu przewozowego dla dokumentu magazynowego WZ należy wejść w kartotekę magazyn, następnie wybrać jeden z dokumentów magazynowych, do którego należy stworzyć list przewozowy. Dla danego dokumentu będzie można wystawić tylko jeden list przewozowy na wszystkie artykuły wyspecyfikowane w dokumencie. Nie ma możliwości wygenerowania wielu listów przewozowych powiązanych z poszczególnymi pozycjami pojedynczego dokumentu magazynowego. Po wystawieniu dokumentu magazynowego w celu utworzenia listu przewozowego należy wybrać przycisk Operacje. Pojawi się okno Lista operacji dodatkowych, należy wybrać Siódemka wówczas pojawi się Formularz listu przewozowego, z częściowo wypełnionymi danymi. W kolejnym kroku należy postępować zgodnie z zasadą wypełniania Formularza listu przewozowego podanego w punkcie Tworzenie listu przewozowego dla dokumentu sprzedaży. 11

12 2. wysyłka 2.3 Tworzenie listu przewozowego nie powiązanego z żadnym dokumentem. W celu stworzenia listu przewozowego nie powiązanego z żadnym dokumentem sprzedaży lub magazynowym należy w menu głównym wejść w Kartoteki, następnie wybrać jednego z kontrahentów, dla którego należy stworzyć list przewozowy. W przypadku, gdy kontrahenta nie ma w bazie WF-Mag należy dodać podając wszystkie informacje. Po zaznaczeniu nazwy kontrahenta w celu utworzenia listu przewozowego należy wybrać przycisk Operacje. Pojawi się okno Lista operacji dodatkowych, należy wybrać Siódemka a pojawi się Formularz listu przewozowego, z częściowo wypełnionymi danymi. W kolejnym kroku należy postępować zgodnie z zasadą wypełniania Formularza listu przewozowego podanego w punkcie Tworzenie listu przewozowego dla dokumentu sprzedaży. 2.3 Utworzone listy przewozowe Stworzone listy przewozowe na podstawie dostępnych dokumentów sprzedażowych lub magazynowy możemy zapisać w programie lub wydrukować. Po każdym wysłaniu listu przewozowego do systemu Siódemki pojawi się okno z zapytaniem o wydruku. 12

13 2. wysyłka Każdorazowo po wystawieniu odpowiedniego dokumentu możemy wydrukować list przewozowy używając do tego celu odpowiedniego przycisku. EPL list możemy wydrukować na drukarce termicznej w postaci etykiety samoprzylepnej. PDF list możemy wydrukować na zwykłej drukarce laserowej w formacie A4 Nie list zostaje zapisany w programie w Siódemka lista dokumentów lecz nie wydrukowany. 13

14 2. wysyłka Po wystawieniu listu przewozowego możemy zobaczyć aktualny status nadania. W programie WF-Mag w wersji Prestiż Plus w oknie operacje handlowe istnieje możliwość podejrzenia aktualnego statusu nadania przesyłki. W kolumnie status Siódemka możliwe są do zobaczenia statusy: Bufor oznacza, że przesyłka została przygotowana i zapisana w buforze, List Nadania oznacza, że list został utworzony, Dokument Wydania oznacza, że manifest został utworzony, Anulowany oznacza, że list przewozowy został utworzony i anulowany, Usunięty oznacza, że list przewozowy został bezpowrotnie usunięty, DS (Dostarczono) przesyłka dostarczona, WK (Wydano kurierowi) przesyłka wydana kurierowi. Jeśli tylko zapiszemy list przewozowy, w kolumnie status Siódemka, przy pozycji faktury pojawi się opis Bufor. List nie został jeszcze wysłany do Siódemki i jest możliwość jego modyfikacji. Po wysłaniu listu status zmienia się na List Nadania. Uwaga: Kolumna status dostępna jest tylko w wersji WF-Mag Prestiż Plus, w pozostałych wersjach aktualny status doręczenia należy sprawdzić w operacjach w Siódemka lista dokumentów. 14

15 3. Moduł Siódemka Lista Dokumentów 3.1 Przygotowanie Dokumentu Wydania W przypadku, gdy mamy przygotowane wszystkie paczki dla kuriera, możemy wydrukować dokument wydania Kurierowi. W tym celu wybieramy przycisk Operacje w dolnej belce programu WF-Mag, następnie z listy operacji dodatkowych wybieramy Siódemka lista dokumentów. Następnie zaznaczamy, które listy chcemy dodać do dokumentu wydania i wystawiamy dokument wydania. 15

16 3. Moduł Siódemka Lista Dokumentów Każdorazowo po zakończeniu procesu przygotowania przesyłek do wysyłki na koniec dnia przed przyjazdem kuriera obowiązkowe jest stworzenie i wydrukowanie Dokumentu Wydania przesyłek kurierowi zawierającego zestawienie wszystkich paczek. Uwaga: Dokument wydania paczek należy przekazać kurierowi Siódemki, który odbiera wszystkie przesyłki. Kurier Siódemki podpisuje dokument pozostawiając podpisaną kopię dokumentu u klienta a drugą zabiera z przesyłkami. Po wydrukowaniu dokumentu wydania zmienia się status przesyłki w kolumnie status z list nadania na dokument wydania. Wystawiony dokument wydania można podejrzeć używając do tego celu przycisku Pobierz dokument wydania. 16

17 3. Moduł Siódemka Lista Dokumentów 3.2 Tworzenie, drukowanie raportów i zestawień W module Siódemka Lista Dokumentów użytkownik może stworzyć własne zestawienie listów przewozowych z procesu przygotowania i doręczenia przesyłki. W tym celu należy, wybrać przycisk wykonaj zestawienie. Jeśli użytkownik ma przygotowaną listę dokumentów może wydrukować zestawienie. 17

18 3. Moduł Siódemka Lista Dokumentów Listę dokumentów możemy filtrować po dacie, formie płatności (przesyłki za pobraniem, przesyłki bez pobrania). Aplikacja umożliwia wyszukanie dokumentów po numerze listu przewozowego, osobie wystawiającej, numerze zewnętrznym odbiorcy, numerze zewnętrznym, odbiorcy, statusie. Jeśli użytkownikowi zależy na wydrukowaniu zestawienia listów przewozowych, w określonym przedziale czasowym, które zawierają kwotę pobrania, należy wybrać checkboox Przesyłki za pobraniem, ustawić przedział czasowy i wybrać przycisk Filtruj. 18

19 3. Moduł Siódemka Lista Dokumentów W przypadku, gdy chcesz podejrzeć wydrukowany list przewozowy należy w module Siódemka lista dokumentów należy kliknąć ikonkę PDF, otworzy się wypełniony list przewozowy wysłany do systemu Siódemki. Z poziomu modułu Siódemka lista dokumentów istnieje możliwość wydrukowania listu przewozowego w formie etykiety EPL oraz etykiety PDF. 19

20 3. Moduł Siódemka Lista Dokumentów 3.3 Anulowanie i usuwanie listów przewozowych W przypadku, gdy użytkownik chce anulować lub usnąć list przewozowy z modułu Siódemka należy w tym celu w belce operacje wybrać Siódemka lista dokumentów, następnie należy wybrać przycisk X usuń list przewozowy lub A anuluj List przewozowy. List przewozowy zostanie usunięty lub anulowany z aplikacji 7 Business Ship Control dla WF-Mag. 20

21 4. Moduł Siódemka Status Przesyłek 4.1 Pobieranie statusów wysyłki W celu monitorowania status przesyłki bezpośrednio w swoim systemie należy w głównym oknie Wf- Mag Prestiż Plus należy kliknąć przycisk operacje w dolnej belce programu, wybrać funkcję Siódemka Status Przesyłek oraz nacisnąć enter aby statusy zostały zaktualizowane. W analogiczny sposób postępujemy przy wystawianiu listów nadania dla nowych zamówień lub nowych dokumentów magazynowych. 21

22 4. Moduł Siódemka Status Przesyłek Status przesyłki użytkownik może monitorować również w module Siódemka Lista dokumentów w kolumnie Status. W przypadku, gdy list przewozowy został stworzony i wysłany do systemu Siódemka otrzymał status List Nadania a będzie istniała konieczność anulowania stworzonego listu przewozowego użytkownik będzie mógł użyć przycisku Anuluj zmieniając tym samym status listu na Anulowany. Po anulowaniu listu przewozowego można wystawić nowy list przewozowy do danego dokumentu sprzedażowego lub magazynowego. Anulowane listy przewozowe nie będą usuwane z bazy Modułu Siódemka a ich rekordy zostaną zapisane jako historyczne. W przypadku, gdy list przewozowy został stworzony i wysłany do systemu Siódemka otrzymał status Dokument Wydania a będzie istniała konieczność usunięcia stworzonego listu przewozowego użytkownik będzie mógł użyć przycisku Usuń usuwając dany list przewozowy tylko z bazy modułu Siódemka Lista Dokumentów. Usunięty list przewozowy zostanie również usunięty z bazy zestawienia. 22

7 Business Ship Control dla Systemu Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Systemu Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Systemu Symfonia Handel Podręcznik użytkownika wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Wysyłka... 3 1.1. Tworzenie listu przewozowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook

7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook 7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji dla Office 2007 wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Przed instalacją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 SPIS TREŚCI 1. Zamówienie kuriera do listów...3 3. Zamówienie kuriera bez listów...7

Bardziej szczegółowo

Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost

Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost 1. Instrukcja nadawania paczek zamawiając kuriera lub w paczkomacie. 2. Instrukcja nadawania listów zamawiając kuriera lub w Punkcie Obsługi Klienta. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Moduł integrujący serwis Korporacji Kurierskiej z programem WF-MAG Instrukcja użytkowania

Moduł integrujący serwis Korporacji Kurierskiej z programem WF-MAG Instrukcja użytkowania Moduł integrujący serwis Korporacji Kurierskiej z programem WF-MAG Instrukcja użytkowania Instalacja: Najnowsza wersja modułu jest dostępna do pobrania pod adresem: https:\\xc.net.pl\download\couriercorporation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

DHL24 INSTRUKCJA. Warszawa, sierpień DHL Parcel

DHL24 INSTRUKCJA. Warszawa, sierpień DHL Parcel DHL24 INSTRUKCJA Warszawa, sierpień 2017 DHL Parcel Spis treści 1. Rejestracja / logowanie str. 3 2. Zmiana numeru konta klienta str. 4 3. Uruchomienie nowego wyglądu DHL24 str. 5 4. Tworzenie nowej przesyłki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Tworzenie przesyłki. 1. Utwórz nową przesyłkę 1.1. Dane kontaktowe

Tworzenie przesyłki. 1. Utwórz nową przesyłkę 1.1. Dane kontaktowe Tworzenie przesyłki 1. Utwórz nową przesyłkę 1.1. Dane kontaktowe Nowa przesyłka: Wchodzimy w zakładkę Wyślij, a następnie w Utwórz przesyłki. Nowy adres, który wprowadziliśmy ręcznie możemy zapisać do

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI

MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI Instalacja modułu spedycyjnego 2-4 Konfiguracja i opis ustawień w module Poczta Polska.5-12 Zarządzanie zbiorami 13 Przygotowanie przesyłki.14-18

Bardziej szczegółowo

Kurier Siódemka (by CTI)

Kurier Siódemka (by CTI) Kurier Siódemka (by CTI) Spis treści 1. Uzupełnienie funkcji dodatkowej... 3 2. Konfiguracja w programie Optima... 4 3. Tworzenie pliku textowego... 7 4. Obsługa programu Kurier Siódemka... 7 1. Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

GlobKurier.pl profesjonalny operator logistyczny. Oszczędzaj i nadawaj przesyłki z GlobKurier.pl aż do 80% taniej!

GlobKurier.pl profesjonalny operator logistyczny. Oszczędzaj i nadawaj przesyłki z GlobKurier.pl aż do 80% taniej! GlobKurier.pl profesjonalny operator logistyczny. Oszczędzaj i nadawaj przesyłki z GlobKurier.pl aż do 80% taniej! Moduł wysyłkowy GlobKurier.pl pomoże Ci zautomatyzować dostarczanie przesyłek. Dzięki

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu KURIER BY CTI Instrukcja do programu 1. Wstęp... 3 2. Konfiguracja w programie Comarch Optima... 4 3. Zamawianie kuriera... 6 3.1. GLS... 7 3.2. Siódemka... 9 3.3. K-EX... 11 3.4. UPS... 12 1. Wstęp Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadawania przesyłek przez platformę Manager Paczek:

Instrukcja nadawania przesyłek przez platformę Manager Paczek: Instrukcja nadawania przesyłek przez platformę Manager Paczek: 1. Zamawiając Kuriera InPost 2. W Paczkomacie lub POK (Punkt Obsługi Klienta) 3. Nadając E-commerce Polecony InPost Warszawa 01.04.2016 Manager

Bardziej szczegółowo

DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK

DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK 1. Wejdź na https://webklient.dpd.com.pl i zaloguj się: Klient: 137157 Login: ce2 Hasło: Szkole2ce Preferowane przeglądarka Firefox. UWAGA! Aplikacja WEBKLIENT służy wyłącznie

Bardziej szczegółowo

DHL24 INSTRUKCJA. Warszawa, maj DHL Parcel

DHL24 INSTRUKCJA. Warszawa, maj DHL Parcel DHL24 INSTRUKCJA Warszawa, maj 2016 DHL Parcel Spis treści 1. Rejestracja / logowanie str. 3 2. Zmiana numeru konta klienta str. 4 3. Tworzenie nowej przesyłki krajowej str. 5 4. Zapisane przesyłki str.

Bardziej szczegółowo

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie

Bardziej szczegółowo

POZNAJ DHL24 KROK PO KROKU

POZNAJ DHL24 KROK PO KROKU POZNAJ DHL24 KROK PO KROKU DHL24 to centrum zarządzania Twoimi przesyłkami w DHL Parcel! Aplikacja działa online pod adresem www.dhl24.com.pl Dostępna 24/7, z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu

Bardziej szczegółowo

Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20

Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20 Instrukcja obsługi aplikacji Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20 Dział Nowych Projektów, 2012 Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA... 4 3 PANEL GŁÓWNY... 5 3.1 IMPORT PLIKU CSV...

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.4

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.4 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.4 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.4 2 Spis treści: 1 Uruchamianie... 3 2 Dodaj przesyłkę... 4 2.1 Dodaj przesyłkę kurierską... 4 2.2 Szablon przesyłek... 7 2.3 Importuj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce dla sprzedawców internetowych, w tym kontrahentów sprzedających poprzez platformę Allegro 1 Spis treści 1. Nadanie Paczki

Bardziej szczegółowo

InPost dla WooCommerce. kompatybliny z wersjami: 2.3.x, 2.4.x, 2.5.x. Instrukcja obsługi

InPost dla WooCommerce. kompatybliny z wersjami: 2.3.x, 2.4.x, 2.5.x. Instrukcja obsługi InPost dla WooCommerce kompatybliny z wersjami: 2.3.x, 2.4.x, 2.5.x Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost 2. Instalacja wtyczki 3. Konfiguracja 3.1. Ustawienia główne 3.1.1. Logowanie 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

NADANIE PRZESYŁKI ZAGRANICZNEJ DROGOWEJ PŁATNEJ W PUNKCIE. Materiały Szkoleniowe

NADANIE PRZESYŁKI ZAGRANICZNEJ DROGOWEJ PŁATNEJ W PUNKCIE. Materiały Szkoleniowe 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESYŁEK ZAGRANICZNYCH DROGOWYCH Maksymalna waga: 30 kg Maksymalne wymiary: 120/60/60 Jednoelementowe Maksymalna wartość: 6500 PLN Ubezpieczenie w cenie do 500 Usługi dodatkowe: ubezpieczenie,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi iklient

Instrukcja Obsługi iklient Instrukcja Obsługi iklient gofaster Al. Lotników 1 Warszawa 02-668, biuro@gofaster.pl www.gofaster.pl Spis treści: 1 WPROWADZENIE 3 2 INFORMACJE OGÓLNE 4 2.1 WYMAGANIA 4 3 PRACA Z IKLIENTEM 5 3.1 URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD KURIER BY CTI DLA DPD Instrukcja do programu DATA 16.09.2014 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 AUTOR mgr Katarzyna Wilder 1. Opis Program Kurier DPD

Bardziej szczegółowo

Integracja GlobKurier.pl BestSeller Instrukcja wdrożenia i konfiguracji

Integracja GlobKurier.pl BestSeller Instrukcja wdrożenia i konfiguracji Integracja GlobKurier.pl BestSeller Instrukcja wdrożenia i konfiguracji str. 1 SPIS TREŚCI Opis modułu... 3 Wdrażanie modułu Globkurier.pl do e-sklepu na platformie BestSeller... 4 Ustawienie sposobu dostawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA KURIERSKA - MAGENTO Instrukcja instalacji i konfiguracji

KORPORACJA KURIERSKA - MAGENTO Instrukcja instalacji i konfiguracji KORPORACJA KURIERSKA - MAGENTO Instrukcja instalacji i konfiguracji 1 Spis treści 1. OGÓLNA KONCEPCJA... 3 2. INSTALACJA MODUŁU... 3 3. TWORZENIE LISTU PRZEWOZOWEGO... 6 4. DRUKOWANIE ETYKIETY... 9 2 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE SPIS TREŚCI 0 WSTĘP 1 LOGOWANIE I REJESTRACJA 2 UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA 3 AKTYWACJA KONTA: KOMUNIKATY 4 5 PANEL KLIENTA:

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CENNIK USŁUG DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CENNIK USŁUG DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Koszt wysyłania przesyłki zależy od rodzaju usługi, miejsca prze-znaczenia (strefy A, B), ilości i wagi paczek oraz ewentualnych opłat dodatkowych. za paczki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI aplikacji IntraShip na przykładzie przesyłki do UE

INSTRUKCJA OBSŁUGI aplikacji IntraShip na przykładzie przesyłki do UE INSTRUKCJA OBSŁUGI aplikacji IntraShip na przykładzie przesyłki do UE Aplikację uruchamiamy na stronie: www.intrashipeu.dhl.com W oknie głównym podajemy login, hasło i wybieramy język. Po lewej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadania Paczki MINI w ramach. Pakietu POLECONEGO ecommerce

Instrukcja nadania Paczki MINI w ramach. Pakietu POLECONEGO ecommerce Instrukcja nadania Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce dla sprzedawców internetowych, w tym kontrahentów sprzedających poprzez platformę Allegro 1 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI... 3

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Integracja GlobKurier.pl - SoteShop. Instrukcja wdrożenia i konfiguracji

Integracja GlobKurier.pl - SoteShop. Instrukcja wdrożenia i konfiguracji Integracja GlobKurier.pl - SoteShop Instrukcja wdrożenia i konfiguracji SPIS TREŚCI Opis modułu... 3 Instalacja modułu Globkurier.pl dla sklepu internetowego na platformie Soteshop... 4 Sposób pierwszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI PROCES KONFIGURACJI I INSTRUKCJA

KURIER BY CTI PROCES KONFIGURACJI I INSTRUKCJA KURIER BY CTI PROCES KONFIGURACJI I INSTRUKCJA 1. Wstęp... 3 1.1. Nasz program współpracuje z systemami takich firm jak:... 3 1.2. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania:... 3 2. Konfiguracja w programie

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki po rejestracji/migracji w MyDHL+

Pierwsze kroki po rejestracji/migracji w MyDHL+ Pierwsze kroki po rejestracji/migracji w MyDHL+ Proponowane poniżej zmiany nie są obowiązkowe i maj ą na celu uproszczenie całego procesu przygotowania przesyłki. Spis proponowanych zmian: 1. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika e.norgips Zwrot palet Warszawa, 14.01.2016 r. 1 Wprowadzenie W celu scentralizowania poszczególnych opcji procesów biznesowych, w systemie e.norgips.pl przygotowana została opcja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.1 Strona 1 z 17 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do Panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

DHL24 SZABLONY PRZESYŁEK. Warszawa, listopad 2017

DHL24 SZABLONY PRZESYŁEK. Warszawa, listopad 2017 DHL24 SZABLONY PRZESYŁEK Warszawa, listopad 2017 Szablony przesyłek - opis Opcja wyboru szablonów jest dostępna tylko w jednoekranowej wersji aplikacji DHL24 (sekcja PRZESYŁKA / Wybierz szablon) na ekranie

Bardziej szczegółowo

DHL. (Moduł Magento) v

DHL. (Moduł Magento) v DHL (Moduł Magento) v.1.15.0 Spis treści Zgodny z Magento... 3 Instalacja... 3 Konfiguracja... 3 Cennik... 5 Tworzenie zamówienia.... 7 Lista przesyłek... 8 Zamawianie kuriera... 9 Potwierdzenia nadania...

Bardziej szczegółowo

GLS. v.1.14.0. Strona 1 z 14. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/215 45-446, Opole tel. +48667700732 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06

GLS. v.1.14.0. Strona 1 z 14. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/215 45-446, Opole tel. +48667700732 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06 GLS (Moduł Magento) v.1.14.0 Strona 1 z 14 Spis treści Zgodny z Magento.... 3 Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 3 Lista przesyłek... 8 Potwierdzenia nadania... 9 Cennik... 9 Tworzenie zamówienia.... 11

Bardziej szczegółowo

APACZKA. (Moduł Magento) v Strona 1 z 11

APACZKA. (Moduł Magento) v Strona 1 z 11 APACZKA (Moduł Magento) v.1.8.0 Strona 1 z 11 Spis treści Zgodny z Magento... 3 Instalacja... 3 Problem z instalacją... 5 Odinstalowanie modułu:... 5 Konfiguracja.... 6 Powiadomienia systemu apaczka.pl...

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

Kurier GLS by CTI. Instrukcja

Kurier GLS by CTI. Instrukcja Kurier GLS by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.2 Strona 1 z 25 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

InPost WF-Mag. Instrukcja obsługi dla wersji programu 1.7.X

InPost WF-Mag. Instrukcja obsługi dla wersji programu 1.7.X InPost WF-Mag Instrukcja obsługi dla wersji programu 1.7.X 1 Spis treści 1 Warunki uruchomienia...2 2 Instalacja...3 3 Funkcje ogólne...6 4 Zakładka DOKUMENTY...7 4.1 Opis zakładki...7 4.2 Pobieranie dokumentów...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi InPost dla PrestaShop kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6 Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost... 2 2. Instalacja wtyczki... 2 2.1 Aktualizacja modułu... 2 3. Konfiguracja... 3 3.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A.

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. 1. Rejestracja Uzyskanie dostępu do serwisu następuje po zarejestrowaniu konta na stronie rma3.blackpoint.pl. Proces rejestracji rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA. v.1.0.2. Strona 1 z 9

POCZTA POLSKA. v.1.0.2. Strona 1 z 9 POCZTA POLSKA (Moduł Magento) v.1.0.2 Strona 1 z 9 Spis treści Zgodny z Magento.... 3 Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 5 Konfiguracja cennika... 7 Tworzenie zamówienia.... 8 Wysyłka zamówień do placówki

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

CROSS BORDER MANAGER Instrukcja użytkownika

CROSS BORDER MANAGER Instrukcja użytkownika MANAGER Instrukcja użytkownika Wprowadzenie Z usługi InPost Cross Border może korzystać każdy Klient InPost Paczkomaty. Klienci InPost typu PrePaid mogą wysyłać paczki zagraniczne z portalu bez konieczności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułu oscommerce

Instrukcja instalacji modułu oscommerce Instrukcja instalacji modułu oscommerce Zaczynamy Zamawianie kuriera za pośrednictwem serwisu Furgonetka.pl w sklepach oscommerce 2.2 występuje w postaci modułu wysyłkowego. Instalacja wtyczki umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Moduł II: Uczeń Wersja 1.0 styczeń 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Moduł integracji SOTE z DHL - wersja podstawowa

Moduł integracji SOTE z DHL - wersja podstawowa Moduł integracji SOTE z DHL - wersja podstawowa Opis 2 Obsługa modułu 3 W edycji zamówienia 3 Edycja utworzonej paczki 4 Wysyłanie do kuriera 5 Lista paczek 6 Konfiguracja modułu 7 Wydane przez: DZKE/CIM

Bardziej szczegółowo

Dpd. v.1.0.0. Strona 1 z 10. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/203 45-446, Opole tel. +48730776134 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06

Dpd. v.1.0.0. Strona 1 z 10. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/203 45-446, Opole tel. +48730776134 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06 Dpd (Moduł Magento) v.1.0.0 Strona 1 z 10 Spis treści Spis treści... 2 Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 3 Lista przesyłek... 5 Potwierdzenia nadania... 6 Zamawianie kuriera... 6 Cennik... 8 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Korporacja Kurierska

Instrukcja korzystania z serwisu Korporacja Kurierska Instrukcja korzystania z serwisu Korporacja Kurierska Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Dudkiewicz i S-ka, Spółka Jawna ul. Jana Kazimierza 62; 01-248 Warszawa SPIS TREŚCI Nadawanie przesyłek...

Bardziej szczegółowo

inpost Paczkomaty v.1.8.0 Strona 1 z 12

inpost Paczkomaty v.1.8.0 Strona 1 z 12 inpost Paczkomaty (ModułMagento) v.1.8.0 Strona 1 z 12 Spis treści Zgodny z Magento... 3 Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 3 Lista przesyłek... 6 Potwierdzenia nadania... 7 Cennik... 7 Tworzenie zamówienia....

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Cennik indywidualny

Załącznik Nr 1 Cennik indywidualny Załącznik Nr 1 Cennik indywidualny do Umowy o świadczenie usług przewozu i doręczania przesyłek zawartej w dniu... r. pomiędzy: Siódemka S.A. z siedziba: 03-876 Warszawa ul. Matuszewska 14 a ECORSON JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo