Zarządzanie płynnością w strukturze wielooddziałowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie płynnością w strukturze wielooddziałowej"

Transkrypt

1 Zarządzanie płynnością w strukturze wielooddziałowej Magdalena Kaczorowska X Konferencja PCTA, marca 2013r.

2 Agenda Kilka słów o PGNiG SA Główne zagadnienia związane z planowaniem płynności Proces zarządzania płynnością w PGNiG SA Finansowanie zabezpieczenie płynności 2

3 Grupa Kapitałowa PGNiG Wiodąca pionowo zintegrowana spółka w polskim sektorze gazowo-naftowym Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja Energetyka Lider produkcji gazu ziemnego oraz ropy naftowej w Polsce Główny importer gazu do Polski oraz właściciel magazynów gazu Prowadzona na szeroką skalę działalność w zakresie dystrybucji gazu Pierwszy w Polsce producent ciepła oraz siódmy producent energii elektrycznej krajowa produkcja: - gaz ziemny: 4,3 mld m³/rocznie, - ropa naftowa: 470 tys. ton/rocznie. 10,9 mld m³ importowanego gazu, 1,83 mld m³ całkowitej pojemność magazynowej, 119 tys. km sieci dystrybucyjnej, 8,8 mld m 3 dystrybuowanego gazu rocznie. sprzedaż ciepła 38,7 PJ sprzedaż energii elektr. 3,7TWh 6,6 mln odbiorców końcowych. E&P Hurt Magazyny Przesył Dystrybucja Handel Energetyka PGNiG PGNiG Norway POGC Libya Spółki serwisowe Dane za rok 2011 PGNiG Operator Systemu Magazynowego Prawne wydzielenie w ramach GK PGNiG OGP Gaz-System Całkowite wydzielenie 100% udziałów Skarb Państwa Sześć regionalnych spółek gazownictwa Prawne wydzielenie w ramach GK PGNiG PGNiG PGNiG Sales & Trading PGNiG Energia PGNiG Termika 3

4 PGNiG SA Lider rynku gazu ziemnego w Polsce. Działalność podstawowa spółki obejmuje poszukiwania i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych. Od 23 września 2005 roku akcje PGNiG SA są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Akcjonariat: 72,4% Skarb Państwa, 27,6 % pozostali. Grupa Kapitałowa PGNiG to spółki o profilach produkcyjnym, handlowym i usługowym. Spółki podstawowe specjalizują się w poszukiwaniu i eksploatacji złóż oraz usługach geologicznych i geofizycznych. PGNiG SA ma strukturę wielooddziałową, którą tworzą: 1. Centrala PGNiG w Warszawie, 2. Oddziały handlowe (do niedawna oddziały obrotu gazem), 3. Oddziały poszukiwawcze i eksploatacyjne (Pakistan, Dania, Sanok, Zielona Góra), 4. Pozostałe oddziały (Odolanów, Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze, Oddział Geologii i Eksploatacji). 4

5 PGNiG w liczbach 2011 rok Przychody ze sprzedaży Koszty operacyjne w tym koszty zużycia materiałów i surowców Zysk netto Sprzedaż gazu ziemnego Wydobycie gazu ziemnego Import gazu ziemnego Wydobycie i sprzedaż ropy naftowej Aktywa Grupy Kapitałowej Zatrudnienie ( ) w tym w sektorze poszukiwań i wydobycia w Centrali 23 mld PLN 21,3 mld PLN 14 mld PLN 1,6 mld PLN 14,4 mld m3 4,3 mld m3 10,9 mld m3 470 tys. ton 38 mld PLN 32,3 tys. osób 10,6 tys. osób 754 osoby 5

6 Główne zagadnienia związane z planowaniem płynności Źródła danych rozproszone: Centrala, oddziały, różne departamenty, centra merytoryczne odpowiedzialne za różne obszary działalności Zdarzenia gospodarcze zakupy, usługi, sprzedaż, inwestycje, akwizycje, dywidendy, wynagrodzenia, ZUS, podatki, opłaty, transakcje skarbowe konieczność identyfikacji wszystkich aktualnych i potencjalnych źródeł przepływów oraz zapewnienia, że wszystkie informacje zostaną dostarczone na czas. Terminowość dostarczania informacji nie jest wyjątkowym zjawiskiem dostarczanie faktur na kilka dni przed wymaganym terminem płatności Odpowiedzialność - Wszyscy pracownicy firmy muszą być świadomi, że ich działalność zawodowa może mieć wpływ na efektywność zarządzania płynnością, niedbalstwo w terminowości dostarczania informacji, księgowania faktur, awizowania płatności może spowodować utratę płynności przez Spółkę lub nadwyżki środków pieniężnych przy jednoczesnym zadłużeniu. 6

7 Główne zagadnienia związane z planowaniem płynności - zakłócenia W sytuacji kiedy wydatki i wpływy w dużej mierze zależą od czynników pogodowych (gaz jako paliwo grzewcze, produkcja ciepła, energii elektrycznej), cen surowców oraz kursów walutowych, precyzyjne prognozowanie płynności nawet w horyzoncie jednego miesiąca jest wyzwaniem, mimo aktywnego zarządzania ryzykiem rynkowym (mają wpływ na wysokość przepływów handlowych, może wystąpić konieczność zapłaty depozytów zabezpieczających). Zatory płatnicze istotne ryzyko zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego (średnie dzienne wpływy Spółki ze sprzedaży gazu przekraczają 100 mln PLN a około 70% przychodów pochodzi od przedsiębiorstw). Zwykle zaległości płatnicze gospodarstw domowych powstają w sezonie zimowym, kiedy rachunki za gaz są kilkakrotnie wyższe niż latem. Opóźnienia w realizacji inwestycji zaplanowane wydatki inwestycyjne odsuwają się w czasie lub kumulują, niezakończone terminowo inwestycje nie przynoszą przychodów w przewidywanym terminie Zdarzenia nadzwyczajne dywidendy, porozumienie z Gazpromem dotyczące zmiany formuły gazowej 7

8 Proces zarządzania płynnością w PGNiG SA Mając na uwadze efektywność procesu zarządzania płynnością i jej prognozowania w możliwie długiej perspektywie i wysokiej jakości, PGNiG SA wprowadziła Procedurę zarządzania płynnością, która definiuje komórki organizacyjne zaangażowane w proces, zakres ich odpowiedzialności, procesy i narzędzia związane z realizacją zarządzania płynnością. Procedura obejmuje zagadnienia: Realizacja płatności Zarządzanie wolnymi środkami pieniężnymi Finansowanie działalności bieżącej i inwestycji Zarządzanie ryzykiem utraty płynności na skutek zakłóceń Ryzyko operacyjne 8

9 Proces zarządzania płynnością w PGNiG SA Proces zarządzania płynnością jest w Spółce scentralizowany. Za zarządzanie płynnością odpowiada Dział Skarbu PGNiG SA. Narzędziem stosowanym w procesie jest SAP TR - Cash Management obejmujący Centralę i wszystkie oddziały. Bezpośrednio z systemu pochodzą informacje o terminach i kwotach płatności z tytułu faktur sprzedażowych (duzi odbiorcy instytucjonalni) i kosztowych (każda otrzymana faktura jest wstępnie księgowana), instrumentów finansowych (kredyty, pożyczki, obligacje, pochodne, transakcje natychmiastowej wymiany walut, lokaty wszystkie są ewidencjonowane w SAP TR TM). Awizowania wymagają: wynagrodzenia i narzuty, podatki, faktury dystrybucyjne (o ile opóźnia się dostarczenie faktury). Ręczne awiza są usuwane i zastępowane zaliczkami, żądaniami płatności itp. (dokumenty SAP FI). Awizowania wymagają także planowane w horyzoncie kilku tygodni wpływy ze sprzedaży gazu do odbiorców detalicznych oraz małych przedsiębiorstw, tzw. billing. Źródłem danych są oddziały handlowe. Wpływy z billingu są hurtowo importowane do SAP. 9

10 Proces zarządzania płynnością w PGNiG SA Wszystkie rachunki PGNiG SA są skonsolidowane (nie dotyczy socjalnych i wadialnych). Rachunki oddziałów konsolidują się co najmniej dwa razy dziennie, tak aby wpływy z billingu zostały wykorzystane na realizację płatności. Na koniec i na początek dnia rachunki oddziałów wykazują saldo 0. Wszystkie wpływy i zrealizowane w danym dniu wydatki mają na koniec dnia odbicie w saldzie rachunku Centrali w danym banku. Oddziały same realizują swoje wydatki działając w ramach przyznanych dziennych limitów salda ujemnego (określone w umowie z bankiem) pod warunkiem, że suma środków na wszystkich kontach PGNiG SA w danym banku wystarcza na realizację płatności. Planowane przekroczenie limitu jest zgłaszane do Centrali. Realizacja wszystkich wydatków nadzwyczajnych nie ujawnionych w raportach płynności z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej tygodniowym) jest uzgadniana z Centralą. 10

11 Główne źródła finansowania PGNiG SA Rodzaj/źródło Data zawarcia Organizator/agent/dealer Kredytodawcy Wartość umowy w mln Program emisji obligacji (bankowy) PKO BP SA, Pekao SA, ING Bank Śląski SA, ING Bank NV, Bank Handlowy w Warszawie, Societe Generale SA, BRE Bank SA, Nordea Bank SA, BZ WBK SA, BNP Paribas SA PLN Program emisji euroobligacji (rynkowy) Unicredit, BNP Paribas, Societe Generale Instytucje finansowe rynku europejskiego EUR Program emisji obligacji (rynkowy) ING Bank Śląski SA, Pekao SA Instytucje finansowe rynku krajowego PLN Kredyty w rachunkach bieżących PKO BP SA, Pekao SA, ING Bank Śląski, Bank Handlowy w Warszawie, Millennium Bank SA, Societe Generale SA Oddział w Polsce, BRE Bank SA, 280 PLN Program emisji obligacji w Grupie Kapitałowej Bank Handlowy w Warszawie SA Spółki powiązane z GK PGNIG PLN suma x x x ,56 PLN* * Wartość w PLN przeliczono wg kursu fixing NBP z roku, EUR/PLN = 4,

12 Główne źródła finansowania i struktura zadłużenia PGNiG SA Poziom wykorzystania finansowania zewnętrznego i wewnętrznego, stan na (mln PLN*) Obligacje krajowe (bankowe) Obligacje krajowe Obligacje GK Euroobligacje dostępne środki niegwarantowane dostępne środki gwarantowane wykorzystane środki Zadłużenie z tytułu obligacji wyniosło wg stanu na r. 8,21 mld PLN, do wykorzystania pozostaje 9,12 mld PLN oraz kredyty w rachunkach bieżących na kwotę 280 mln PLN. 12 * Według kursu średniego NBP z dla EUR (euroobligacje)

13 13

14 Dziękuję za uwagę! Magdalena Kaczorowska Kierownik Działu Skarbu PGNiG SA 14

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. PGNiG 2012

Raport Roczny. PGNiG 2012 Raport Roczny Raport Roczny W poniższym dokumencie stosuje się następujące terminy: lub Spółka dla spółki matki Grupy Kapitałowej, tj. dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Grupa dla Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012 Wysogotowo, 14 sierpnia 2012 1 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. WŁADZE SPÓŁKI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.07.2004 30.06.2005 Sierpień 2005 Spis treści 1. Dane wstępne... 3 1.1. Informacje ogólne o Spółce... 3 1.2. Władze

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 15 MAJ 2015 SPIS TREŚCI I. Wybrane dane finansowe.... 4 II. Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki Lipiec 2014 Wiodący bank w Polsce Uniwersalny polski bank utworzony w 1919 roku, w 1950 roku rozpoczął działalność jako PKO Bank Państwowy, w 2000 roku przekształcony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data za rok obrotowy 2014. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data za rok obrotowy 2014. Warszawa, 19 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data za rok obrotowy 2014 Warszawa, 19 marca 2015 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Powiązania organizacyjne i kapitałowe... 4 2.1 Opis Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 12 marca 2015 roku

Gdańsk, 12 marca 2015 roku Gdańsk, 12 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ENERGA ZA LATA 2012-2014... 3 2. INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 2.1. Rola Spółki ENERGA SA w Grupie... 5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryk Mebli FORTE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryk Mebli FORTE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku Spis treści: I. AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWO - OPERACYJNA. 1. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach.... 4 2. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN

GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROK GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN Łódź, 19 sierpnia 2013 r. Spis treści strona 1. Informacje dotyczące Spółki Dominującej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014. Warszawa, 19 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2014 Warszawa, 19 marca 2015 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Grupa Kapitałowa... 4 2.1 Opis Grupy Kapitałowej ABC Data... 4 2.2 Zmiany w organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK

RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK DNB Bank Polska S.A. Informacje o Banku i Grupie DNB DNB NA ŚWIECIE Spis treści Informacje o Banku i grupie DNB 3 Wyniki fianansowe Banku 4 Działalność Banku w roku 2014 6 Planowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 1) Podstawowe dane finansowe oraz omówienie perspektyw rozwoju w bieżącym roku obrotowym W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r.

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r. Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012 12 marca 2013 r. Spis treści: 1. ORGANIZACJA POLSKA ENERGIA S.A.... 5 1.1. Podstawowe informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo