Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA"

Transkrypt

1 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał maja 217 r.

2 Zmiany w prezentacji segmentów działalności 2

3 Zmiana segmentów sprawozdawczych (1/4) Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe segmenty Nowa cena rozliczeniowa dla gazu z wydobycia krajowego Centrum korporacyjne bez zmian bez zmian Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe segmenty 3

4 Zmiana segmentów sprawozdawczych (2/4) 1 Metoda ustalenia 2 Wydzielenie 3 ceny rozliczeniowej centrum korporacyjnego Koszty operacyjne pozostałe pozycje Przekazanie gazu pomiędzy segmentem Poszukiwanie i Wydobycie a Obrót i Magazynowanie następuje po cenie kalkulowanej jako średnia miesięczna notowań TGE RDN (Rynek Dnia Następnego) pomniejszona o dyskonto gwarantujące segmentowi Obrót i Magazynowanie pokrycie uzasadnionej części kosztów magazynowania gazu wysokometanowego oraz marżę. Zarząd PGNiG zdecydował o skorygowaniu wyników finansowych segmentu Obrót i Magazynowanie o przychody i koszty generowane przez Centralę PGNiG S.A. oraz PGNiG Finance AB, które pełnią funkcje wsparcia dla innych segmentów GK PGNiG. Centrum korporacyjne zostało zaprezentowane w Pozostałych segmentach W ramach prowadzonych prac uporządkowano inne pozycje kosztów operacyjnych, kierując się rodzajem prowadzonej działalności. 4

5 Skutki zmian [EBITDA 216 w mln PLN] (3/4) Dotychczasowy sposób raportowania Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 216 Q1 217 Poszukiwanie i Wydobycie 619 (123) Obrót i Magazynowanie (8) Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe segmenty (1) (5) (6) (4) - Eliminacje Reklasyfikacja Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 216 Q1 217 Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie (237) (12) (133) (324) - Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe segmenty (23) (38) (26) (38) - Eliminacje Nowy sposób raportowania Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 216 Q1 217 Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie (141) Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe segmenty (33) (43) (32) (78) (66) Eliminacje

6 Skutki zmian [EBITDA 216 w mln PLN] (4/4)* Q Q PiW OiM Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe PiW OiM Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe 1 Q3 1 Q PiW OiM Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe -2 PiW OiM Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe * Lewy słupek stare ujęcie / Prawy słupek nowe ujęcie. Wykresy nie uwzględniają uzgodnień do danych skonsolidowanych. 6

7 Spis Treści 1. Czynniki wpływające na wynik finansowy 2. Podstawowe wyniki finansowe - Q Segmenty EBITDA w Q Segmenty omówienie: Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie 5. Załączniki 7

8 Czynniki wpływające na wynik finansowy Wzmocnienie USD wobec PLN R/R, stabilne EUR wobec PLN R/R PLN 4,5 4,3 4,36-1% 4,32 3-miesięczna średnia cen ropy wzrosła w Q1 217 o 57% R/R USD/bbl 12 1 Wzrost przychodów ze sprzedaży wskutek rosnących cen ropy naftowej i wolumenów sprzedaży gazu 4,6 4, +2,5% 3,96 3,8 3,5 1'15 4'15 7'15 9'15 12'15 3'16 6'16 9'16 12'16 3' ,8 54, -9% 47,3 34,5 +57% 2 1'15 4'15 7'15 1'15 1'16 4'16 7'16 1'16 1'17 Średni kwartalny kurs USD/PLN Średni kwartalny kurs EUR/PLN 3-mies. średnia cena ropy naftowej Brent w USD 9-mies. średnia cen ropy naftowej w USD Ceny gazu TGE RDN oraz średnia cena kontraktów ważonych wolumenem PLN/MWh 11 TGE (RDN, rynek dnia następnego) Ważona wolumenem średnia cena kontraktów na TGE (według terminu wykonania) 1 9,23-1% 9 81,5 8 76,39 81,26 81,48 7 Uwagi: Cena sprzedaży na TGE: dominujące pod względem wolumenu terminy kontraktów gazowych na TGE i innych giełdach gazu to kontrakty kwartalne, sezonowe (lato/zima) i roczne. Rynek kontraktów terminowych miesięcznych i tygodniowych oraz rynek spot pełnią funkcję uzupełniającą. Ważoną wolumenem średnią kwartalną cen kontraktów na TGE obliczono na podstawie kwotowań kontraktów z datą realizacji przypadającą na dany kwartał. 6 5 średnia cena RDNg +32% średnia cena RDNg w Q1 216: 64,69 w Q1 217: 85,71 4 1'16 4'16 7'16 1'16 1'17 8

9 Podstawowe wyniki finansowe - Q1 217 EBITDA Grupy w podziale na segmenty w Q1 217 vs Q1 216 [mln PLN] Q1 216 Q1 217 % mln PLN Przychody ze sprzedaży % Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (8 587) (8 883) 3% 879 Poszukiwanie I Wydobycie Obrót i Magazynowanie Poszukiwanie i Wydobycie Wzrost przychodów ze sprzedaży: Dystrybucja ropy i kondensatu R/R o 242 mln PLN (+66%), gazu R/R o 219 mln PLN (+26%), Wytwarzanie usług geofizycznych i wiertniczych R/R o 25 mln PLN (+26%). Obrót i Magazynowanie Pozostałe segmenty Wzrost przychodów ze sprzedaży gazu o 5% pomimo niższych cen sprzedaży, głównie za sprawą wzrostu wolumenu o 11%. Zwiększenie odpisu na zapasie gazu w Q1 217 o 35 mln PLN wobec odwrócenia odpisu na +165 mln PLN w Q1 216 (stan odpisu na koniec 1Q17 wyniosło 66 mln PLN). Dystrybucja Wzrost wolumenu o 13% R/R w Q W Q1 217 wpływ bilansowania systemu na -218 mln PLN (-15 mln PLN rok wcześniej) EBITDA % Amortyzacja (672) (695) (3%) EBIT % Wynik na działalności finansowej (6%) Zysk netto % Wzrost EBITDA Grupy PGNiG w Q1 216 vs Q1 217* Q1 216 PiW OiM Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe Q1 217 *Zmiany nie uwzględniają uzgodnień do danych skonsolidowanych mln PLN Wytwarzanie Wzrost wolumenów sprzedaży ciepła i energii elektrycznej (z produkcji). 9

10 Segment Poszukiwanie i Wydobycie [mln PLN] Q1 216 Q1 217 % Przychody ze sprzedaży % Wzrost przychodów podążający za cenami ropy i gazu Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (472) (475) (1%) EBITDA % Amortyzacja (287) (292) (2%) EBIT % Stabilne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w Q1 217 R/R mld m 3 tys. ton 1,6 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1, , Komentarz: Zwiększenie przychodów ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu (R/R o 242 mln PLN) przy rosnącej o blisko 61% cenie ropy wyrażonej w PLN oraz 2% spadku wolumenu sprzedaży do 39 tys. ton. Wyższe przychody ze sprzedaży gazu w segmencie (R/R o 219 mln PLN), przy wolumenie na poziomie zbliżonym do Q1 216, w wyniku wzrostu cen gazu na TGE (+35% R/R) oraz TTF (+32% R/R). Przychody PGNiG SA wyższe o 25% (186 mln PLN) a PUN wyższe o 33 mln PLN R/R (+35%). Spisane odwierty negatywne i sejsmika: -17 mln PLN w Q1 217 przy -46 mln PLN w Q1 216.,4 15, Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Gaz ziemny (lewa oś) Ropa naftowa i kondensat (prawa oś) 1

11 Segment Obrót i Magazynowanie [mln PLN] Q1 216 Q1 217 % Przychody ze sprzedaży % Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (9 197) (9 574) (4%) EBITDA (15%) Amortyzacja (48) (5) (4%) EBIT (18%) Grupa PGNiG* wolumen sprzedaży gazu w grupach odbiorców Eksport TGE Klienci PST Rafinerie i petrochemia Elektrownie i ciepłownie Zakłady azotowe Handel, usługi, hurt Pozostali odbiorcy przemysłowi Odbiorcy domowi,16,27,55,76,73,28,47,49,55,61,7,66,86 1,45 1,5 3,45 3,3 mld m 3 1Q'16 1Q'17 Wzrost przychodów w wyniku wzrostu wolumenu przy niższych cenach rynkowych gazu. Komentarz: Wzrost przychodów ze sprzedaży gazu o 439 mln PLN (do 9,4 mld PLN w Q1 217) pomimo niższych cen sprzedaży, głównie za sprawą wzrostu wolumenu. Udział sprzedaży energii elektrycznej w przychodach w Q1 217 na poziomie 483 mln PLN zbliżonym do wyniku Q Zwiększenie odpisu na zapas gazu w Q1 217 o 35 mln PLN wobec odwrócenia odpisu na +165 mln PLN w Q1 216 (stan odpisu na koniec 1Q17 wyniosło 66 mln PLN głównie zapas LNG w terminalu). Zwiększenie rezerwy na opłatę zastępczą dot. świadectw efektywności energetycznej o 62 mln PLN do 81 mln PLN. Niższe koszty w 1Q 216 wynikały z rozwiązania nadwyżki dot. białych certyfikatów z 215 roku. Wpływ transakcji zabezpieczających zakup gazu: +45 mln PLN w Q1 217 w porównaniu do -248 mln PLN w Q Wyższy wolumen sprzedaży do odbiorców przemysłowych zarówno w obrocie detalicznym jak i hurtowym, oraz wzrost wolumenu sprzedaży do odbiorców domowych. * PGNiG SA, PGNiG Obrót Detaliczny, PST 11 11

12 Segment Dystrybucja [mln PLN] Q1 216 Q1 217 % Przychody ze sprzedaży % Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (639) (777) (22%) EBITDA (9%) Amortyzacja (225) (231) (3%) EBIT (14%) Wolumen dystrybuowanych gazów mln m Przychód z usług dystrybucyjnych mln PLN Wyniki segmentu pod wpływem wzrostu wolumenu dystrybucji gazu oraz wzrostu kosztów operacyjnych Komentarz: Wolumen dystrybuowanych gazów o ponad 13% wyższy R/R sięgający,5 mld m 3 (nowe przyłącza i niższa temperatura). Przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej wyższe o 9 mln PLN R/R (7%). Saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu niższe R/R: -218 mln PLN w Q1 217 wobec -15 mln PLN rok wcześniej. Wpływ na wynik jest zgodny z założeniami temperaturowej metody szacowania sprzedaży. Wzrost świadczeń pracowniczych (29% R/R) dotyczy przede wszystkim zmiany struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz nowego regulaminu premiowania. Wzrost kosztów usług przesyłowych o 47 mln PLN (39% R/R) w wyniku wzrostu wolumenu oraz wyższych stawek taryfowych OGP Gaz-System S.A. Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 5 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 12

13 Segment Wytwarzanie [mln PLN] Q1 216 Q1 217 % Przychody ze sprzedaży % Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (38) (45) (18%) EBITDA % Amortyzacja (96) (18) 13% EBIT % Przychody segmentu ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej (z produkcji) mln PLN Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Wynik segmentu wsparty akwizycjami w PEC i SEJ oraz wzrostem wolumenu sprzedaży ciepła Komentarz: Wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła R/R o 1% do poziomu 534 mln PLN przy wolumenie wyższym o 12% i przy niezmienionej taryfie na ciepło. Wzrost przychodów ze sprzedaży Ee z wytwarzania R/R o 5 mln PLN do poziomu 231 mln PLN w związku ze wzrostem wolumenu sprzedaży o 5%. Wzrost o 2% R/R kosztów zakupu węgla do poziomu -265 mln PLN w Q1 217 (w tym 17 mln PLN kosztu zakupu węgla przez SEJ i PEC). Zmiana struktury zużycia paliw, wyższe spalanie biomasy i oleju opałowego (C Wola) Wolumen sprzedaży w Q1 217: Sprzedaż ciepła poza GK PGNiG na poziomie 17,7 PJ, czyli o 9% więcej R/R. Energia elektryczna (z produkcji) 1,5 TWh, czyli o 5% więcej R/R. Energia elektryczna Ciepło 13

14 Informacje kontaktowe Aleksandra Dobosiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego Kierownik Działu Relacji Inwestorskich tel.: kom: faks: Więcej informacji Marcin Piechota Starszy Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel.: Kom.: faks: Strona Relacji Inwestorskich Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. M. Kasprzaka Warszawa Zastrzeżenie Wszystkie opinie, oceny i prognozy zawarte w niniejszej prezentacji (Prezentacja) są przygotowywane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) S.A. na podstawie publicznie dostępnych informacji. Informacje zawarte w Prezentacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być niepełne lub skrócone, oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią oferty inwestycyjnej, rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi. Prezentacja zawiera także informacje i oświadczenia, które są związane z przyszłymi, ale nie przeszłymi zdarzeniami. Wszelkie takie wypowiedzi prognozujące oparte są na założeniach i oczekiwaniach PGNiG, ale ze względu na ich przyszły i niepewny charakter noszą ze sobą ryzyko, że w rzeczywistości przyszłe fakty lub wydarzenia mogą się znacznie różnić od tych stwierdzeń dotyczących przyszłości, zawartych w Prezentacji. Prezentacja nie powinna być wykorzystywana przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących PGNiG zajrzyj do jego raportów bieżących i okresowych. PGNiG nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub wykorzystywanie informacji zawartych w Prezentacji, i nie zobowiązują się do jej aktualizacji. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią porady prawnej lub innej profesjonalnej porady. 14

15 1. Sprzedaż i struktura importu gazu 2. Koszty operacyjne 3. Zadłużenie i źródła finansowania 5. Wolumeny operacyjne Załączniki 4. Bilans, rachunek przepływów pieniężnych, wskaźniki finansowe i zatrudnienie 15

16 Sprzedaż i struktura importu gazu Struktura importu gazu do Polski w Q1 217 vs Q1 216 Kierunek zachodni i południowy 4% LNG 12% Q % 2% Q1 216 Kierunek wschodni 84% Istotny udział LNG w strukturze importu w Q Sprzedaż gazu Grupy PGNiG w Q1 217 wyższa R/R o,9 mld m 3, przede wszystkim do odbiorców przemysłowych zarówno w obrocie detalicznym jak i hurtowym. Sprzedaż gazu Grupy PGNiG, stan magazynów i wolumen importu mld m 3 1, 8,9 7,5 7,7 6,5 8 7,3 5, 2,5 4,8 3,9 2,6 2,5 2,4 1,9 4,7 4,3 2,7 2,8 3, 3, 3,2 Komentarz: Zapas LNG w terminalu: 99 mln m 3 (na )., 1,3 1,8 2,8 1,7,9 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Stan magazynów gazu Wolumen sprzedaży gazu GK PGNiG Wolumen importu do Polski 1,6 2,8 2,2,9 17

17 Wzrost kosztów operacyjnych w Q1 217 [mln PLN] Q1 216 Q1 217 % Paliwa do produkcji ciepła i energii (282) (293) 4% Zużycie pozostałych surowców i materiałów (361) (351) (3%) Świadczenia pracownicze (545) (642) 18% Usługa przesyłowa (239) (294) 23% Koszt odwiertów negatywnych i sejsmiki (46) (17) (63%) Pozostałe usługi obce (236) (361) 52% Usługi gazownicze (w tym regazyfikacja LNG) (1) (95) 8x Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (48) (338) 6x Zmiana stanu odpisów 25 7 (97%) -Odpis na zapasy 17 (19) (111%) -Odpis aktualizujący wartość składników majątku trwałego 49 2 (59%) Podatki i opłaty (448) (524) 17% Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (2%) Amortyzacja (672) (695) 3% Koszty operacyjne bez kosztu sprzedanego gazu (2 266) (2 829) 4% Koszt sprzedanego gazu (6 993) (6 749) (3%) Wzrost kosztów regazyfikacji, opłat eksploatacyjnych zrekompensowane przez spadek kosztów pozyskania gazu. Komentarz: Wzrost kosztów świadczeń pracowniczych z tytułu premii pracowniczych (+5 mln PLN R/R), wzrostu wynagrodzeń +19 mln PLN R/R i innych świadczeń pracowniczych. Niższy koszt spisania odwiertów negatywnych: -17 mln PLN w Q1 217 vs -46 mln PLN w Q W obu okresach spisano 3 odwierty negatywne, nie wystąpiły koszty sejsmiki. Wzrost kosztów pozostałych usług obcych o 123 mln PLN R/R głównie w związku ze wzrostem kosztu regazyfikacji (+87 mln PLN R/R) Wzrost kosztów z tytułu różnic kursowych z działalności operacyjnej o 94 mln PLN R/R. Wzrost podatków i opłat (75 mln PLN) głównie w wyniku niedoszacowania podatku od gazociągów (wzrost o 56 mln PLN) w Q Zmiana stanu produktów +17 mln PLN R/R Koszty operacyjne ogółem (9 259) (9 578) 3% 18

18 Zadłużenie i źródła finansowania Źródła finansowania (stan na ) mln PLN dostępne wykorzystane Komentarz: W dniu 13 lutego 217 r. PGNiG dokonała terminowej spłaty pożyczki udzielonej przez PGNiG Finance AB w wysokości 5 mln EUR wraz z należnymi odsetkami. W dniu 14 lutego 217r. PGNiG Finance AB wykupiła euroobligacje o wartości nominalnej 5 mln EUR wraz z należnymi odsetkami. Dywidenda na akcje Obligacje gwarantowane (programy ważne do ) Zadłużenie na koniec kwartału mld PLN 5,4,7 5,2 -, ,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 1,6, Obligacje krajowe (217) Program BGK (224) Reserve Based Loan (222) Program dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa (program ważny do 217) Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 59,8 Zadłużenie,5 42 Dług netto 3,8 14,3,2,1, PLN,19,17,15,15,12,13,9,8,2, Założenie Strategii: wypłata do 5% skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy w latach (przy założeniu stabilnej sytuacji finansowej, zabezpieczenia potrzeb inwestycyjnych) ,9-1,7-1,5 19

19 Bilans, rachunek przepływów pieniężnych, wskaźniki finansowe i zatrudnienie Zatrudnienie (stan na dzień) tys Skonsolidowane przepływy pieniężne ( r r.) mln PLN 1 8 Pozostałe segmenty Wytwarzanie Dystrybucja Obrót i magazynowanie Poszukiwanie i wydobycie 32, 31, 29, 2,3 1,1 2, 1,1 1,6 25,5 25,2 25 1,1 1,3 1,3 13,3 1,1 1,9 1,9 1,8 13,1 12,2 1,7 1,8 11, 4,4 4,1 3,9 3,5 3,5 2,9 11, 1,8 1,2 8,9 7,7 7,4 31 grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia marca Bilans Grupy (stan na r.) mln PLN Długoterminowe Krótkoterminowe Kapitał własny Aktywa Pasywa Rentowność i wskaźniki płynności 9,4% 1,% 8,2% 8,% 6,7% 6,9% 7,3% 5,8% 6,% 4,7% 4,1% 4,3% 4,7% 4,% 2,%,% ROE ROA 3, 2,4 2, , 1,, 1,6 1,2 2, 1,3 1,6 1,1 1,, Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik szybki bieżącej płynności Gotówka ( ) Zysk brutto Amortyzacja Podatek dochodowy zapłacony Pozostałe korektyzmiana Kap. Obr. CF inwestycyjny CF finansowy Gotówka ( ) 2

20 Wolumeny operacyjne WYDOBYCIE GAZU ZIEMNEGO GK PGNiG [mln m 3 ] Q1 217 FY 216 Q4 216 Q3 216 Q2 216 Q1 216 FY 215 Q4 215 Q3 215 Q2 215 Q1 215 GAZ WYSOKOMETANOWY (E) w tym w Polsce w tym w Norwegii GAZ ZAAZOTOWANY (Ls/Lw przeliczony na E) w tym w Polsce w tym w Pakistanie RAZEM (przeliczony na E) Wydobycie razem przeliczone na kboe/d SPRZEDAŻ GAZU ZIEMNEGO w GK PGNiG [mln m 3 ] GAZ WYSOKOMETANOWY (E) w tym sprzedaż PST poza GK PGNiG GAZ ZAAZOTOWANY (Ls/Lw przeliczony na E) RAZEM (przeliczony na E) w tym sprzedaż bezpośrednio ze złóż IMPORT GAZU ZIEMNEGO przez PGNiG SA [mln m 3 ] Razem w tym: kierunek wschodni w tym: LNG ROPA NAFTOWA w GK PGNiG [tys. ton] Wydobycie ropy naftowej i kondensatu w tym w Polsce w tym w Norwegii Wydobycie razem przeliczone na kbbl/d Sprzedaż ropy naftowej i kondensatu w tym w Polsce w tym w Norwegii WYTWARZANIE Produkcja E.c. netto (sprzedaż) [TJ] Produkcja E.e. netto II stopnia (do sprzedaży) [GWh]

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę i II kwartał 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę i II kwartał 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę i II kwartał 216 roku 12 sierpnia 216 r. 1. Czynniki wpływające na wynik finansowy 2. Podstawowe wyniki finansowe Q2 216 3. Podstawowe wyniki finansowe H1 216 4.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku 9 maja 2016 r. Wysokie wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach oraz spadek cen ropy i gazu ziemnego 12 495 10 980 10 169 8 587 2 326 2 393 1 662

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za III kwartał i 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za III kwartał i 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za III kwartał i 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Podstawowe wyniki finansowe 3Q2015 (m PLN) 3Q2014 3Q2015 % Przychody ze sprzedaży 6 436 6 305 (2%) Koszty operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Czynniki wpływające na wynik finansowy Wzmocnienie USD i stabilnie EUR wobec PLN R/R W 3Q 2015 wskutek spadku cen ropy 9-miesięczna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 216 roku 12 sierpnia 216 r. Wyniki segmentów PiW i OiM pod presją cen paliw. Znaczący udział Dystrybucji w EBITDA. Kontrybucja segmentów na EBITDA GK PGNiG EBITDA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2014 rok. 5 marca 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2014 rok. 5 marca 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2014 rok 5 marca 2015r. Podstawowe wyniki finansowe 4Q2014 (m PLN) 4Q2013 4Q2014 % Przychody ze sprzedaży 9 101 11 486 26% Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (8 296) (10

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za IV kwartał 2015 roku. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za IV kwartał 2015 roku. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za IV kwartał 215 roku 4 marca 216 r. 1. Czynniki wpływające na wynik finansowy 2. Podstawowe wyniki finansowe 4Q 215 i 215 roku 3. Segmentowe ujęcie EBITDA GK PGNiG 4. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PGNiG w liczbach 2012

PGNiG w liczbach 2012 PGNiG w liczbach 2012 PGNiG w liczbach 2012 Spis treści Kluczowe wartości 6 Główne wskaźniki oraz zatrudnienie 8 Kluczowe dane rynkowe 9 Fluktuacje ceny akcji oraz struktura akcjonariatu 10 Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r.

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r. Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 26 r. Podstawowe wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 18 PLNm GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Wyniki GK PGNiG S.A. 1437 1171

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG SA. 12 listopada 2009 roku

Wyniki finansowe PGNiG SA. 12 listopada 2009 roku Wyniki finansowe PGNiG SA III kwartał ł 29 roku 12 listopada 29 roku Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG (mln PLN) III kw. III kw. 28 29 zmiana Marża na sprzedaży gazu wysokometanowego w 28 roku oraz

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG MSSF () Przychody ze sprzedaży EBIT Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1171 1296 1Q 26 1

Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG MSSF () Przychody ze sprzedaży EBIT Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1171 1296 1Q 26 1 Wyniki finansowe PGNiG S.A. I kwartał 27 r. 1 Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG MSSF () Przychody ze sprzedaży EBIT Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1171 1296 1Q 26 1Q 27

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością w strukturze wielooddziałowej

Zarządzanie płynnością w strukturze wielooddziałowej Zarządzanie płynnością w strukturze wielooddziałowej Magdalena Kaczorowska X Konferencja PCTA, 14-16 marca 2013r. Agenda Kilka słów o PGNiG SA Główne zagadnienia związane z planowaniem płynności Proces

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w liczbach 13

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe RAPORT ROCZNY 2015 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE GRUPY Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EURO skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz z innych całkowitych dochodów 1. Przychody

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja Wyniki 2015 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie 7. Dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr IV kwartał / 2008 kwartał / rok

Skonsolidowany raport kwartalny QSr IV kwartał / 2008 kwartał / rok RAPORT OKRESOWY ZA OKRESY KWARTALNE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ 31 GRUDNIA 2007 ROKU KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr IV kwartał / 2008 kwartał / rok (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJI S.A. 19 maja 2016 r.

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJI S.A. 19 maja 2016 r. KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJI S.A. 19 maja 2016 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE ZA 2015 R. ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY PGNiG

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY PGNiG Prospekt Emisyjny PGNiG S.A. Rozdział VI Oceny i perspektywy rozwoju Grupy PGNiG ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY PGNiG Poniższa analiza wyników finansowych, płynności finansowej oraz źródeł

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU Raport okresowy za i kwartał 2014 roku (w milionach złotych) SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU Strona 1 z 54 Strona 2 z 54 KOMISJA

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska. Wyniki finansowe 1Q 2016 Maj 2016

Prezentacja inwestorska. Wyniki finansowe 1Q 2016 Maj 2016 Prezentacja inwestorska Wyniki finansowe 1Q 2016 Maj 2016 1. Grupa PGNiG i rynek gazu w Polsce 2. Segmenty Grupy PGNiG Agenda Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie 3. Strategia,

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13

Bardziej szczegółowo

Strategia GK PGNiG na lata 2014-2022 Aktualizacja. Kwiecień 2016

Strategia GK PGNiG na lata 2014-2022 Aktualizacja. Kwiecień 2016 Strategia GK PGNiG na lata 2014-2022 Aktualizacja Kwiecień 2016 Agenda I Podsumowanie aktualizacji Strategii II Dotychczasowa sytuacja GK PGNiG III Kluczowe wyzwania stojące przed GK PGNiG IV Misja, wizja,

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji PGNiG S.A. w 2014 roku.

Ocena sytuacji PGNiG S.A. w 2014 roku. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 10/VII/2015 Ocena sytuacji PGNiG S.A. w 2014 roku. Marzec 2015 r. Ocena sytuacji PGNIG S.A. Strona 1 z 14 1. Rada Nadzorcza ocenia, że w 2014 r. w PGNiG

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki skonsolidowane za 4 kwartały 2004 roku Wszystkie dane według Polskich Standardów Rachunkowości Wyniki finansowe Podstawowe dane finansowe w tys. PLN 2002 2003 2004

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

PGNiG Prezentacja inwestorska. Luty, 2014

PGNiG Prezentacja inwestorska. Luty, 2014 PGNiG Prezentacja inwestorska Luty, 2014 Agenda 1. Grupa Kapitałowa PGNiG i rynek gazu w Polsce 2. Segmenty PGNiG 2.1. Poszukiwanie i Wydobycie 2.2. Obrót i Magazynowanie 2.3. Dystrybucja 2.4. Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza GAZ-3 na rok 2012. Objaśnienia dotyczą wzoru formularza zawierającego dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Objaśnienia do formularza GAZ-3 na rok 2012. Objaśnienia dotyczą wzoru formularza zawierającego dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Objaśnienia do formularza GAZ-3 na rok 2012 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza zawierającego dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Działy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 i 13 sprawozdania należy

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

WallStreet 18 Karpacz 2014

WallStreet 18 Karpacz 2014 WallStreet 18 Karpacz 2014 Agenda Kim jesteśmy Kluczowe fakty Charakterystyka rynku Gaz płynny Olej napędowy i biopaliwa Gaz ziemny Wyniki finansowe Prognozy finansowe Cele biznesowe Kim jesteśmy? UNIMOT

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe RAPORT ROCZNY 2015 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE SPÓŁKI Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EURO rachunku zysków lub strat oraz jednostkowego sprawozdania z innych całkowitych dochodów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2014 ROK. 26 maja 2015 r.

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2014 ROK. 26 maja 2015 r. KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2014 ROK 26 maja 2015 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ODBIORCY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3. INWESTYCJE: DeSOx, DeNOx 4. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE ZA 2014 R. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo