Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA"

Transkrypt

1 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze i II kwartał 217 roku 18 sierpnia 217 r.

2 Spis Treści 1. Czynniki wpływające na wynik finansowy 2. Podstawowe wyniki finansowe Q Segmenty omówienie: Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie 4. Załączniki 2

3 Czynniki wpływające na wynik finansowy Stabilne USD wobec PLN R/R, słabnące EUR wobec PLN R/R PLN 4,5-3,4% 4,37 4,22 4, -1% 3,87 3,83 3,5 9-miesięczna średnia cen ropy wzrosła w Q2 217 o 17% R/R USD/bbl % 46, 5,1 Wzrost przychodów ze sprzedaży na skutek wysokich wolumenów sprzedaży gazu, przy rosnącym jednostkowym koszcie pozyskania gazu. 4 42,7 +17% 5, 3, 1'15 4'15 7'15 9'15 12'15 3'16 6'16 9'16 12'16 3'17 6'17 Średni kwartalny kurs USD/PLN Średni kwartalny kurs EUR/PLN 2 1'15 4'15 6'15 9'15 12'15 3'16 6'16 9'16 12'16 3'17 6'17 3-mies. średnia cena ropy naftowej Brent w USD 9-mies. średnia cen ropy naftowej w USD Ceny gazu TGE RDN oraz średnia cena kontraktów ważonych wolumenem PLN/MWh 11 TGE (RDN, rynek dnia następnego) Średnioważona wolumenem cena kontraktów na TGE (według terminu wykonania) 1 9, ,5 78, ,39 81,26 81,48 +3% 7 Uwagi: Cena sprzedaży na TGE: dominujące pod względem wolumenu terminy kontraktów gazowych na TGE i innych giełdach gazu to kontrakty kwartalne, sezonowe (lato/zima) i roczne. Rynek kontraktów terminowych miesięcznych i tygodniowych oraz rynek spot pełnią funkcję uzupełniającą. Ważoną wolumenem średnią kwartalną cen kontraktów na TGE obliczono na podstawie kwotowań kontraktów z datą realizacji przypadającą na dany kwartał. 6 5 średnia cena RDNg +17% średnia cena RDNg w Q2 216: 62,93 w Q2 217: 73,57 4 1'16 3'16 6'16 9'16 12'16 3'17 6'17 3

4 Podstawowe wyniki finansowe Q2 217 EBITDA Grupy w podziale na segmenty w Q2 217 vs Q2 216 [mln PLN] Q2 216 Q2 217 % mln PLN Przychody ze sprzedaży % Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (5 631) (5 757) 2% EBITDA % 17 8 Q2 216 Q2 217 Q2 216 Q2 217 Q2 216 Q2 217 Q2 216 Q2 217 Q2 216 Q Poszukiwanie i Wydobycie Poszukiwanie i Wydobycie Wzrost przychodów ze sprzedaży gazu R/R o 67 mln PLN (+1%). Odpisy na rzeczowe aktywa trwałe w Q mln PLN i -71 mln PLN w Q Obrót i Magazynowanie Wzrost przychodów ze sprzedaży gazu o 14% głównie za sprawą wzrostu wolumenu o 19%. Zwiększenie odpisu na zapasie gazu w Q2 217 o -21 mln PLN wobec częściowego odwrócenia odpisu na zapasie gazu w Q2 216 na +51 mln PLN (stan odpisu na koniec Q2 217 wyniósł 88 mln PLN). Dystrybucja Wzrost wolumenu dystrybucji o 19% R/R w Q2 217 i przychodów z usługi dystrybucyjnej o 1% R/R. Wytwarzanie Obrót i -268 Magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe Wzrost wolumenów sprzedaży ciepła i energii elektrycznej (z produkcji własnej) o ponad 25% EBITDA (bez odpisów akt. rzecz. akt. trw.) (8%) Amortyzacja (665) (64) (4%) EBIT x Wynik na działalności finansowej (68) (1) (85%) Zysk netto (115) 499 5x Wzrost EBITDA Grupy PGNiG w Q2 216 vs Q2 217* mln PLN Q2 216 PiW OiM Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe Q2 217 *Zmiany nie uwzględniają uzgodnienia do danych skonsolidowanych 4

5 Segment Poszukiwanie i Wydobycie [mln PLN] Q2 216 Q2 217 % Przychody ze sprzedaży % Wzrost przychodów podążający za cenami ropy i gazu Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (1 215) (431) (65%) EBITDA x EBITDA (bez odpisów akt. rzecz. akt. trw.) % Amortyzacja (29) (257) (11%) EBIT (273) 66 (3x) Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w Q2 217 R/R mld m 3 tys. ton 1,6 1,2,8,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1, 1, Komentarz: Zwiększenie przychodów ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu (R/R o 5 mln PLN) przy rosnącej o blisko 8% średniej kwartalnej cenie ropy wyrażonej w PLN oraz spadku wolumenu sprzedaży o -6% R/R do 315 tys. ton. Wyższe przychody ze sprzedaży gazu w segmencie (R/R o 67 mln PLN) w wyniku wzrostu cen rynkowych gazu, przy stabilnych wolumenach sprzedaży. Spisane odwierty negatywne i sejsmika: -81 mln PLN w Q2 217 przy -36 mln PLN w Q Odpisy na rzeczowe aktywa trwałe w Q2 217 bez znaczących zdarzeń jednorazowych (+78 mln PLN). Wysokie odpisy w Q2 216 (-71 mln PLN)., Gaz ziemny (lewa oś) Ropa naftowa i kondensat (prawa oś) Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 5

6 Segment Obrót i Magazynowanie [mln PLN] Q2 216 Q2 217 % Przychody ze sprzedaży % Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (5 254) (6 155) 17% EBITDA 8 (268) (35x) Amortyzacja (53) (52) (2%) EBIT (45) (321) 6x Grupa PGNiG* wolumen sprzedaży gazu w grupach odbiorców Eksport TGE Klienci PST Rafinerie i petrochemia Elektrownie i ciepłownie Zakłady azotowe Handel, usługi, hurt Pozostali odbiorcy przemysłowi Odbiorcy domowi,13,22,28,28,34,42,47,5,51,58,62,7,68,68,82, 2, 1,47 1,62 mld m 3 2Q'16 2Q'17 Wzrost przychodów w wyniku wzrostu wolumenu przy nieznacznie wyższych cenach rynkowych gazu Komentarz: Wzrost przychodów ze sprzedaży gazu o 675 mln PLN (do 5,4 mld PLN w Q2 217) skorelowany z wyższymi cenami sprzedaży gazu oraz wyższym wolumenem. Wyższy wolumen sprzedaży do odbiorców przemysłowych zarówno w obrocie detalicznym jak i hurtowym oraz wzrost wolumenu sprzedaży do odbiorców domowych. Niższy wolumen sprzedaży na TGE. Udział sprzedaży energii elektrycznej w przychodach w Q2 217 na poziomie 399 mln PLN, spadek o 58 mln PLN (-13 % R/R). Zwiększenie odpisu na zapasie gazu w Q2 217 o -21 mln PLN wobec częściowego odwrócenia odpisu na zapasie gazu w Q2 216 na +51 mln PLN (stan odpisu na koniec Q2 217 wyniósł 88 mln PLN). Zwiększenie rezerwy na opłatę zastępczą dot. świadectw efektywności energetycznej o 15 mln PLN do 4 mln PLN. Wpływ transakcji zabezpieczających zakup gazu: -16 mln PLN w Q2 217 w porównaniu do -22 mln PLN w Q * Łączny wolumen sprzedaży gazu poza GK PGNiG obejmujący segmenty PiW i OiM 6 6

7 Segment Dystrybucja [mln PLN] Q2 216 Q2 217 % Przychody ze sprzedaży % Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (4) (45) 13% EBITDA % Amortyzacja (23) (229) - EBIT % Wolumen dystrybuowanych gazów mln m Przychód z usług dystrybucyjnych mln PLN Wyniki segmentu pod wpływem wzrostu wolumenu dystrybucji gazu Komentarz: Wolumen dystrybuowanego gazu wyższy o 19% R/R sięgający 2,4 mld m 3 (nowe przyłącza i niższa temperatura). Przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej wyższe o 92 mln PLN R/R (1%). Saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu wyższe R/R: 172 mln PLN w Q2 217 wobec 156 mln PLN rok wcześniej. Wzrost świadczeń pracowniczych o 82 mln PLN dotyczy przede wszystkim wzrostu zatrudnienia wynikającego ze zmiany struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (o 3,5% R/R), zmiany systemu wynagradzania i premiowania oraz przesunięcia wypłaty premii z Q3 217 na Q Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 5 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 7

8 Segment Wytwarzanie [mln PLN] Q2 216 Q2 217 % Przychody ze sprzedaży % Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (294) (238) (19%) EBITDA % Amortyzacja (8) (9) 13% EBIT x Przychody segmentu ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej (z produkcji) mln PLN Wynik segmentu wsparty akwizycjami oraz wzrostem wolumenu sprzedaży ciepła Komentarz: Wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła R/R o 21% do poziomu 231 mln PLN przy wolumenie wyższym o 26%. Wzrost przychodów ze sprzedaży Ee z wytwarzania R/R o 14 mln PLN do poziomu 118 mln PLN w związku ze wzrostem wolumenu sprzedaży o 25%. Wzrost o 23% R/R kosztów zakupu węgla do poziomu -113 mln PLN w Q Ograniczenie obrotu energią elektryczną w segmencie. Wolumen sprzedaży w Q2 217: Sprzedaż ciepła poza GK PGNiG na poziomie 6,7 PJ. Energia elektryczna z produkcji: 737 GWh Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Energia elektryczna Ciepło 8

9 Informacje kontaktowe Marcin Piechota Kierownik Działu Relacji Inwestorskich tel.: Kom.: faks: Więcej informacji Piotr Gałek Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel.: Kom.: faks: Aleksander Kutnik Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel.: Kom.: faks: Strona Relacji Inwestorskich Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. M. Kasprzaka Warszawa Zastrzeżenie Wszystkie opinie, oceny i prognozy zawarte w niniejszej prezentacji (Prezentacja) są przygotowywane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) S.A. na podstawie publicznie dostępnych informacji. Informacje zawarte w Prezentacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być niepełne lub skrócone, oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią oferty inwestycyjnej, rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi. Prezentacja zawiera także informacje i oświadczenia, które są związane z przyszłymi, ale nie przeszłymi zdarzeniami. Wszelkie takie wypowiedzi prognozujące oparte są na założeniach i oczekiwaniach PGNiG, ale ze względu na ich przyszły i niepewny charakter noszą ze sobą ryzyko, że w rzeczywistości przyszłe fakty lub wydarzenia mogą się znacznie różnić od tych stwierdzeń dotyczących przyszłości, zawartych w Prezentacji. Prezentacja nie powinna być wykorzystywana przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących PGNiG zajrzyj do jego raportów bieżących i okresowych. PGNiG nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub wykorzystywanie informacji zawartych w Prezentacji, i nie zobowiązują się do jej aktualizacji. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią porady prawnej lub innej profesjonalnej porady. 9

10 1. Podstawowe wyniki finansowe H Sprzedaż i struktura importu gazu 3. Koszty operacyjne 4. Zadłużenie i źródła finansowania Załączniki 5. Bilans, rachunek przepływów pieniężnych, wskaźniki finansowe i zatrudnienie 6. Wolumeny operacyjne 1

11 Podstawowe wyniki finansowe H1 217 EBITDA Grupy w podziale na segmenty w H1 217 vs H1 216 [mln PLN] H1 216 H1 217 % mln PLN Przychody ze sprzedaży % Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (14 218) (14 64) 3% 896 Poszukiwanie i Wydobycie Wzrost przychodów ze sprzedaży gazu R/R o 285 mln PLN (+19%) Odpisy na rzeczowe aktywa trwałe w H mln PLN vs -657 mln PLN w H Obrót i Magazynowanie Wzrost przychodów ze sprzedaży gazu o 8% głównie za sprawą wzrostu ogólnego wolumenu o 14%. Zwiększenie odpisu na zapasie gazu w H1 217 o 57 mln PLN wobec częściowego odwrócenia odpisu na zapasie gazu w H1 216 na +218 mln PLN (stan odpisu na koniec Q2 217 wyniósł 88 mln PLN). Dystrybucja H1 216 H1 217 H1 216 H1 217 H1 216 H1 217 H1 216 H1 217 H1 216 H Poszukiwanie i Wydobycie 89 Obrót i Magazynowanie Wzrost wolumenu dystrybucji o 15% R/R w H W H1 217 wzrost kosztów świadczeń pracowniczych (565 mln PLN w H1 217 vs 42 mln PLN w H1 216) Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe EBITDA % EBITDA (bez odpisów akt. rzecz. akt. trw.) % Amortyzacja (1 337) (1 335) (1%) EBIT % Wynik na działalności finansowej (2) 9 (147%) Zysk netto % Wzrost EBITDA Grupy PGNiG w H1 216 vs H1 217 mln PLN H1 216 PiW OiM Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe H1 217 Wytwarzanie Wzrost wolumenów sprzedaży ciepła o 14% i energii elektrycznej (z produkcji) o 11% w H

12 Sprzedaż i struktura importu gazu Struktura importu gazu do Polski w Q2 217 vs Q2 216 LNG 14% Q2 217 Istotny wzrost udziału LNG w strukturze importu w Q Kierunek zachodni i południowy 1% 7% Q % Kierunek wschodni 76% Sprzedaż gazu Grupy PGNiG w Q2 217 wyższa R/R o,9 mld m 3, zarówno do odbiorców przemysłowych w obrocie detalicznym i hurtowym, jak i odbiorców domowych. Sprzedaż gazu Grupy PGNiG, stan magazynów i wolumen importu mld m 3 1, 8,9 8 7,3 7,5 6,5 5,6 4,8 4,7 5, 4,3 3,9 2,5 2,7 2,8 3, 3, 3,2 3,3 2,4 2,5 1,9 2,8 2,8 1,8 1,7 2,2,9 1,6 1,7,9, Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Komentarz: Zapas LNG w terminalu: 25 mln m 3 (na r.). Stan magazynów gazu Wolumen sprzedaży gazu GK PGNiG Wolumen importu do Polski 12

13 Koszty operacyjne w Q2 217 vs Q2 216 [mln PLN] Q2 216 Q2 217 % Paliwa do produkcji ciepła i energii (15) (119) 13% Zużycie pozostałych surowców i materiałów (389) (415) 7% Świadczenia pracownicze (639) (672) 5% Usługa przesyłowa (271) (263) (3%) Koszt odwiertów negatywnych i sejsmiki (36) (81) 125% Pozostałe usługi obce (313) (41) 31% Usługi gazownicze (w tym regazyfikacja LNG) (16) (13) 5x Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (914) (232) (75%) Zmiana stanu odpisów (677) 39 (16%) -Odpis na zapasy 46 (32) (17%) -Odpis aktualizujący wartość składników majątku trwałego (725) 56 (18%) Podatki i opłaty (56) (43) (23%) Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby % Amortyzacja (665) (64) (4%) Koszty operacyjne bez kosztu sprzedanego gazu (3 171) (2 63) (18%) Wzrost kosztów pozyskania gazu, w tym kosztów regazyfikacji zrekompensowany brakiem negatywnych zdarzeń jednorazowych, jakie miały miejsce w Q2 216 Komentarz: Niższe R/R pozostałe koszty operacyjne na skutek braku negatywnego wpływu istotnych zdarzeń jednorazowych (w Q2 216 zawiązanie odpisów aktualizujących na majątek trwały w wysokości -725 mln PLN) Wzrost kosztów sprzedanego gazu o 667 mln PLN R/R. Wzrost kosztów spisania odwiertów negatywnych i sejsmiki: -81 mln PLN w Q2 217 vs -36 mln PLN w Q W Q2 217 spisano 4 odwierty negatywne, w Q2 216 miały miejsce 2 odpisy. Wzrost kosztów regazyfikacji (+87 mln PLN R/R) z uwagi na większy udział LNG w wolumenie. Spadek kosztów transakcji zabezpieczających ceny gazu o 186 mln PLN (-16 mln PLN w Q2 217 vs -22 mln PLN w Q1 217) Koszt sprzedanego gazu (3 126) (3 793) 21% Koszty operacyjne ogółem (6 297) (6 396) 2% 13

14 Zadłużenie i źródła finansowania Źródła finansowania (stan na ) mln PLN dostępne wykorzystane Komentarz: Wykupienie w dniu 19 czerwca 5-letnich obligacji krajowych o wartości nominalnej 2,5 mld PLN wraz z należnymi odsetkami sfinansowane ze środków własnych. 8 5 Dywidenda na akcje Obligacje gwarantowane (programy ważne do ) Zadłużenie na koniec kwartału mld PLN 5,2 -,2 1,6 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4,1 1 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17-1,9-1, Program BGK (224) Reserve Based Loan (222) Program dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa (program ważny do 222),8 Zadłużenie,5 3,8 Dług netto 1,1-1,5-1,6,3,2,1, PLN,19,2,2,17,18,15,15,12,13,9, Założenie Strategii: wypłata do 5% skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy w latach (przy założeniu stabilnej sytuacji finansowej, zabezpieczenia potrzeb inwestycyjnych). 14

15 Bilans, rachunek przepływów pieniężnych, wskaźniki finansowe i zatrudnienie Zatrudnienie (stan na dzień) tys. Pozostałe segmenty Wytwarzanie Dystrybucja Obrót i magazynowanie Poszukiwanie i wydobycie 32, 2,3 1,1 13,3 31, 2, 1,1 13,1 29, 1,6 1,1 12,2 4,4 4,1 3,9 25,5 25,2 24,9 1,3 1,3 1,1 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8 11,1 11, 1,8 1,2 8,9 7,7 7,1 3,5 3,5 2,9 31 grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia czerwca 217 Skonsolidowane przepływy pieniężne ( r r.) mln PLN Gotówka ( ) Zysk brutto Amortyzacja Podatek dochodowy zapłacony Pozostałe korekty Zmiana Kap. Obr CF inwestycyjny CF finansowy Gotówka ( ) Bilans Grupy (stan na r.) mln PLN Długoterminowe Krótkoterminowe Kapitał własny Aktywa Pasywa Rentowność i wskaźniki płynności 9,4% 1,% 8,2% 8,% 6,7% 6,9% 7,3% 6,4% 6,% 4,% 4,7% 5,8% 4,1% 4,3% 4,7% 4,7% 2,%,% H1 217 ROE ROA 3, 2,4 2,2 2,1 2, 1,6 1,5 1,2 2, 1,6 1,6 1, 1,1 1,2,9, H1 217 Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik szybki bieżącej płynności 15

16 Wolumeny operacyjne WYDOBYCIE GAZU ZIEMNEGO GK PGNiG [mln m 3 ] H1 217 Q2 217 Q1 217 FY 216 Q4 216 Q3 216 Q2 216 Q1 216 FY 215 Q4 215 Q3 215 Q2 215 Q1 215 GAZ WYSOKOMETANOWY (E) w tym w Polsce w tym w Norwegii GAZ ZAAZOTOWANY (Ls/Lw przeliczony na E) w tym w Polsce w tym w Pakistanie RAZEM (przeliczony na E) Wydobycie razem przeliczone na kboe/d SPRZEDAŻ GAZU ZIEMNEGO w GK PGNiG [mln m 3 ] GAZ WYSOKOMETANOWY (E) w tym sprzedaż PST poza GK PGNiG GAZ ZAAZOTOWANY (Ls/Lw przeliczony na E) RAZEM (przeliczony na E) w tym sprzedaż bezpośrednio ze złóż IMPORT GAZU ZIEMNEGO przez PGNiG SA [mln m 3 ] Razem w tym: kierunek wschodni w tym: LNG ROPA NAFTOWA w GK PGNiG [tys. ton] Wydobycie ropy naftowej i kondensatu w tym w Polsce w tym w Norwegii Wydobycie razem przeliczone na kbbl/d Sprzedaż ropy naftowej i kondensatu w tym w Polsce w tym w Norwegii WYTWARZANIE Produkcja E.c. netto (sprzedaż) [TJ] Produkcja E.e. netto II stopnia (do sprzedaży) [GWh]

17 Zmiany w prezentacji segmentów działalności 17

18 Zmiana segmentów sprawozdawczych (1/4) Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe segmenty Nowa cena rozliczeniowa dla gazu z wydobycia krajowego Centrum korporacyjne bez zmian bez zmian Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe segmenty 18

19 Zmiana segmentów sprawozdawczych (2/4) 1 Metoda ustalenia 2 Wydzielenie 3 ceny rozliczeniowej centrum korporacyjnego Koszty operacyjne pozostałe pozycje Przekazanie gazu pomiędzy segmentem Poszukiwanie i Wydobycie a Obrót i Magazynowanie następuje po cenie kalkulowanej jako średnia miesięczna notowań TGE RDN (Rynek Dnia Następnego) pomniejszona o dyskonto gwarantujące segmentowi Obrót i Magazynowanie pokrycie uzasadnionej części kosztów magazynowania gazu wysokometanowego oraz marżę. Zarząd PGNiG zdecydował o skorygowaniu wyników finansowych segmentu Obrót i Magazynowanie o przychody i koszty generowane przez Centralę PGNiG S.A. oraz PGNiG Finance AB, które pełnią funkcje wsparcia dla innych segmentów GK PGNiG. Centrum korporacyjne zostało zaprezentowane w Pozostałych segmentach W ramach prowadzonych prac uporządkowano inne pozycje kosztów operacyjnych, kierując się rodzajem prowadzonej działalności. 19

20 Skutki zmian [EBITDA 216 w mln PLN] (3/4) Dotychczasowy sposób raportowania Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 216 Q1 217 Q2 217 Poszukiwanie i Wydobycie 619 (123) Obrót i Magazynowanie (8) Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe segmenty (1) (5) (6) (4) - - Eliminacje Reklasyfikacja Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 216 Q1 217 Q2 217 Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie (237) (12) (133) (324) - - Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe segmenty (23) (38) (26) (38) - - Eliminacje Nowy sposób raportowania Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 216 Q1 217 Q2 217 Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie (141) (268) Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe segmenty (33) (42) (32) (78) (66) (54) Eliminacje

21 Skutki zmian [EBITDA 216 w mln PLN] (4/4)* Q Q PiW OiM Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe PiW OiM Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe 1 Q3 1 Q PiW OiM Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe -2 PiW OiM Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe * Lewy słupek stare ujęcie / Prawy słupek nowe ujęcie. Wykresy nie uwzględniają uzgodnień do danych skonsolidowanych. 21

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wyniki finansowe Grupy PGNiG za III kwartał 217 roku 13 listopada 217 r. Spis Treści 1. Czynniki wpływające na wynik finansowy 2. Podstawowe wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 217 25 maja 217 r. Zmiany w prezentacji segmentów działalności 2 Zmiana segmentów sprawozdawczych (1/4) Poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę i II kwartał 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę i II kwartał 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę i II kwartał 216 roku 12 sierpnia 216 r. 1. Czynniki wpływające na wynik finansowy 2. Podstawowe wyniki finansowe Q2 216 3. Podstawowe wyniki finansowe H1 216 4.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku 9 maja 2016 r. Wysokie wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach oraz spadek cen ropy i gazu ziemnego 12 495 10 980 10 169 8 587 2 326 2 393 1 662

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 216 roku 9 maja 216 r. 1. Czynniki wpływające na wynik finansowy 2. Podstawowe wyniki finansowe 1Q 216 3. Segmentowe ujęcie EBITDA GK PGNiG 4. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 1Q maja 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 1Q maja 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 1Q215 8 maja 215r. Podstawowe wyniki finansowe 1Q215 (m PLN) 1Q214 1Q215 % Przychody ze sprzedaży 9 535 12 495 31% Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (7 354) (1 169) 38%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG za marca 2014 r.

Wyniki finansowe GK PGNiG za marca 2014 r. Wyniki finansowe GK PGNiG za 213 5 marca 214 r. Czynniki wpływające na wynik finansowy Stabilny średni kurs USD i EUR wobec PLN 4,5 PLN Niższe notowania ropy naftowej 45 PLN/boe 4, 3,5 3, 4,11 3,18 4,19

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q listopada 2013

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q listopada 2013 Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q213 14 listopada 213 Czynniki wpływające na wynik finansowy Średni kurs USD i EUR wobec PLN Notowania ropy naftowej 4,5 PLN 45 PLN/boe 4 3,5 3 4,14 3,31 4,25 3,21 4 35

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za III kwartał i 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za III kwartał i 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za III kwartał i 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Podstawowe wyniki finansowe 3Q2015 (m PLN) 3Q2014 3Q2015 % Przychody ze sprzedaży 6 436 6 305 (2%) Koszty operacyjne

Bardziej szczegółowo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wyniki finansowe Grupy PGNiG za IV kwartał 2016 i cały rok 2016 8 marca 2017 r. Spis Treści 1. Czynniki wpływające na wynik finansowy 2. Podstawowe wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za III kwartał i 9 miesięcy 2016 roku. 9 listopada 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za III kwartał i 9 miesięcy 2016 roku. 9 listopada 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za III kwartał i 9 miesięcy 216 roku 9 listopada 216 r. Spis treści 1. Czynniki wpływające na wynik finansowy 2. Podstawowe wyniki finansowe Q3 216 3. Podstawowe wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Czynniki wpływające na wynik finansowy Wzmocnienie USD i stabilnie EUR wobec PLN R/R W 3Q 2015 wskutek spadku cen ropy 9-miesięczna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 216 roku 12 sierpnia 216 r. Wyniki segmentów PiW i OiM pod presją cen paliw. Znaczący udział Dystrybucji w EBITDA. Kontrybucja segmentów na EBITDA GK PGNiG EBITDA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2014 rok. 5 marca 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2014 rok. 5 marca 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2014 rok 5 marca 2015r. Podstawowe wyniki finansowe 4Q2014 (m PLN) 4Q2013 4Q2014 % Przychody ze sprzedaży 9 101 11 486 26% Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (8 296) (10

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku 12 sierpnia 2016 r. Wyniki segmentów PiW i OiM pod presją cen paliw. Znaczący udział Dystrybucji w EBITDA. Kontrybucja segmentów na EBITDA GK PGNiG EBITDA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za IV kwartał 2015 roku. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za IV kwartał 2015 roku. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za IV kwartał 215 roku 4 marca 216 r. 1. Czynniki wpływające na wynik finansowy 2. Podstawowe wyniki finansowe 4Q 215 i 215 roku 3. Segmentowe ujęcie EBITDA GK PGNiG 4. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG za I kwartał Jacek Murawski, Wiceprezes ds. finansowych 14 maja 2013

Wyniki finansowe GK PGNiG za I kwartał Jacek Murawski, Wiceprezes ds. finansowych 14 maja 2013 Wyniki finansowe GK PGNiG za I kwartał 213 Jacek Murawski, Wiceprezes ds. finansowych 14 maja 213 1 Agenda Najważniejsze wydarzenia 1Q213 Czynniki makroekonomiczne Wyniki finansowe i operacyjne 1Q213 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PGNiG w liczbach 2012

PGNiG w liczbach 2012 PGNiG w liczbach 2012 PGNiG w liczbach 2012 Spis treści Kluczowe wartości 6 Główne wskaźniki oraz zatrudnienie 8 Kluczowe dane rynkowe 9 Fluktuacje ceny akcji oraz struktura akcjonariatu 10 Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PGNiG w liczbach 2014

PGNiG w liczbach 2014 PGNiG w liczbach 2014 . Spis treści Kluczowe wartości... 6 Główne wskaźniki oraz zatrudnienie... 8 Kluczowe dane rynkowe... 9 Fluktuacje ceny akcji oraz struktura akcjonariatu... 10 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r.

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r. Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 26 r. Podstawowe wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 18 PLNm GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Wyniki GK PGNiG S.A. 1437 1171

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG za I półrocze Jacek Murawski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i IT 14 sierpnia 2013 r.

Wyniki finansowe GK PGNiG za I półrocze Jacek Murawski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i IT 14 sierpnia 2013 r. Wyniki finansowe GK PGNiG za I półrocze 213 Jacek Murawski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i IT 14 sierpnia 213 r. 1 Agenda Najważniejsze wydarzenia 1H213 Czynniki makroekonomiczne Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG. 12 maja 2011 roku

Wyniki finansowe GK PGNiG. 12 maja 2011 roku Wyniki finansowe GK PGNiG Ik kwartał ł 211 roku 12 maja 211 roku Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG (mln PLN) I kw. 21 I kw. 211 zmiana Przychody ze sprzedaży 6 633 7 45 6% Koszty operacyjne (5 46) (5

Bardziej szczegółowo

PGNiG w liczbach 2010

PGNiG w liczbach 2010 PGNiG w liczbach 2010 PGNiG w liczbach 2010 Spis treści Kluczowe wartości............................................................... 6 Główne wskaźniki oraz zatrudnienie................................................

Bardziej szczegółowo

Aktywa Kapitał własny Dług netto

Aktywa Kapitał własny Dług netto PGNiG w liczbach 2009 Spis treści Kluczowe wartości... 2 Główne wskaźniki oraz zatrudnienie... 4 Kluczowe dane rynkowe... 5 Fluktuacje ceny akcji oraz struktura akcjonariatu... 6 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

podtytuł slajdu / podrozdziału Konferencja prasowa 9 listopada 2016 r.

podtytuł slajdu / podrozdziału Konferencja prasowa 9 listopada 2016 r. podtytuł slajdu / podrozdziału Konferencja prasowa 9 listopada 2016 r. Kontrybucja segmentów wg skorygowanej EBITDA* Wytwarzanie 11% 8% Q1-3 2016 Poszukiwanie i Wydobycie 34% 33% Q1-3 2015 45% Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG. 12 listopada 2012 roku

Wyniki finansowe GK PGNiG. 12 listopada 2012 roku Wyniki finansowe GK PGNiG za III kwartał ł 212 roku 12 listopada 212 roku Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG (mln PLN) I-III kw. 211 I-III kw. 212 zmiana (wart.) III kw. 211 III kw. 212 zmiana (wart.)

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG za I kwartał 2012 roku. 15 maja 2012 roku

Wyniki finansowe GK PGNiG za I kwartał 2012 roku. 15 maja 2012 roku Wyniki finansowe GK PGNiG za I kwartał 2012 roku 15 maja 2012 roku Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG (mln PLN) 2011 2012 zmiana Marża na sprzedaży gazu wysokometanowego Przychody ze sprzedaży 7 045

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG SA IV kwartał 2008 roku. 2 marca 2009 roku

Wyniki finansowe PGNiG SA IV kwartał 2008 roku. 2 marca 2009 roku Wyniki finansowe PGNiG SA IV kwartał 28 roku 2 marca 29 roku Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG (mln PLN) 27 28 zmiana I- 27 I- 28 zmiana Przychody ze sprzedaży 5 77 5 52 9% 16 652 18 433 11% EBIT (94)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT III KWARTAŁ 2017

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT III KWARTAŁ 2017 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT III KWARTAŁ 2017 1 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia 3Q 2017 Wyniki finansowe Grupy UNIMOT Otoczenie rynkowe Segmenty działalności Nowe projekty Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG SA. 12 listopada 2009 roku

Wyniki finansowe PGNiG SA. 12 listopada 2009 roku Wyniki finansowe PGNiG SA III kwartał ł 29 roku 12 listopada 29 roku Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG (mln PLN) III kw. III kw. 28 29 zmiana Marża na sprzedaży gazu wysokometanowego w 28 roku oraz

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2013

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2013 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2013 Zarząd Grupy LOTOS S.A 13 sierpnia 2013 1 2 3 4 5 Kluczowe wydarzenia Otoczenie rynkowe Market Segment Conditions wydobywczy Upstream

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG. 20 marca 2012 roku

Wyniki finansowe GK PGNiG. 20 marca 2012 roku Wyniki finansowe GK PGNiG za 2011 rok 20 marca 2012 roku Najważniejsze wydarzenia 2011 roku Ujemna marża na obrocie gazem Wysoki kurs dolara i ceny ropy naftowej Taryfa nie odzwierciedlająca kosztów pozyskania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw. 2015 r. 29 kwietnia 2015 r. Spis treści 1 Podstawowe informacje 3-4 2 Otoczenie zewnętrzne 5-8 3 Segment wydobywczy 9-12 4 Segment produkcji

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF)

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Zarząd Grupy LOTOS S.A. 23 luty 2012 1 2 3 4 5 Kluczowe działania Otoczenie rynkowe Market Segment Conditions

Bardziej szczegółowo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Prezentacja Spółki

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Prezentacja Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Prezentacja Spółki Sierpień 2017 1. Grupa PGNiG i rynek gazu w Polsce 2. Segmenty Grupy PGNiG Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Prezentacja Spółki

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Prezentacja Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Prezentacja Spółki Sierpień 2017 1. Grupa PGNiG i rynek gazu w Polsce 2. Segmenty Grupy PGNiG Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG. 21 marca 2011 roku

Wyniki finansowe GK PGNiG. 21 marca 2011 roku Wyniki finansowe GK PGNiG za 21 rok 21 marca 211 roku Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG (mln PLN) 29 21 zmiana IV kw. 29 IV kw. 21 zmiana Przychody ze sprzedaży 19 332 21 281 1% 5 656 6 638 17% Koszty

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT II KWARTAŁ / I PÓŁROCZE 2017

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT II KWARTAŁ / I PÓŁROCZE 2017 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT II KWARTAŁ / I PÓŁROCZE 2017 1 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe Grupy UNIMOT Otoczenie rynkowe Segmenty działalności Nowe projekty

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Prezentacja Spółki

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Prezentacja Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Prezentacja Spółki Czerwiec 217 Spis treści 1. Grupa PGNiG i rynek gazu w Polsce 2. Segmenty Grupy PGNiG Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Prezentacja Spółki

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Prezentacja Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Prezentacja Spółki Czerwiec 217 Spis treści 1. Grupa PGNiG i rynek gazu w Polsce 2. Segmenty Grupy PGNiG Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu. 26 sierpnia 2010

Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu. 26 sierpnia 2010 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za II kwartał 2010 (MSSF) Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu 26 sierpnia 2010 1 Q2 10 w liczbach 2 Pozycja rynkowa 3 Otoczenie rynkowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG w I półroczu 2017 roku 18 sierpnia 2017 Poszukiwanie i Wydobycie Udział segmentów w EBITDA 2017 Poszukiwanie i Wydobycie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG MSSF () Przychody ze sprzedaży EBIT Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1171 1296 1Q 26 1

Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG MSSF () Przychody ze sprzedaży EBIT Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1171 1296 1Q 26 1 Wyniki finansowe PGNiG S.A. I kwartał 27 r. 1 Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG MSSF () Przychody ze sprzedaży EBIT Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1171 1296 1Q 26 1Q 27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG za 2012 rok. 19 marca 2013 roku

Wyniki finansowe GK PGNiG za 2012 rok. 19 marca 2013 roku Wyniki finansowe GK PGNiG za 212 rok 19 marca 213 roku Najważniejsze wydarzenia 212 roku Poprawa marży na obrocie gazem Sześć kwartałów ujemnej marży: skumulowana strata w segmencie Obrót i Magazynowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa LOTOS S.A. Skonsolidowane wyniki za 4 kwartał 2014 oraz 2014 rok. 6 marca Grupa LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. Skonsolidowane wyniki za 4 kwartał 2014 oraz 2014 rok. 6 marca Grupa LOTOS S.A. Skonsolidowane wyniki za 4 kwartał 2014 oraz 2014 rok 6 marca 2015 Agenda 1 Kluczowe liczby 3-5 2 Otoczenie rynkowe 6-9 3 Skonsolidowane wyniki finansowe 10-16 4 Segment poszukiwawczo-wydobywczy 17-21

Bardziej szczegółowo

21 marca Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki 2016 roku

21 marca Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki 2016 roku 21 marca 2017 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki 2016 roku Grupa ZE PAK Podsumowanie 2016 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 2016 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej (1) : 13,51 TWh

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 Najważniejsze informacje 2014 Spółka podpisała umowę na wykup wierzytelności w wysokości 60 mln zł w 2015 roku Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) wyniosły

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2015 r. DANE RYNKOWE 9 m-cy 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI NIEMCY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO

Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO Warszawa, 31 sierpnia 2012 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja Wyniki 2015 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie 7. Dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr III kwartał / 2008 kwartał / rok

Skonsolidowany raport kwartalny QSr III kwartał / 2008 kwartał / rok RAPORT OKRESOWY ZA OKRESY KWARTALNE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU ORAZ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr III kwartał / 2008 kwartał / rok (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r.

Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r. Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r. Grupa LOTOS S.A. (GPW: LST, Thomson Reuters: LTS.WA, Bloomberg: LTS PW) Dane zawarte w niniejszym raporcie są szacunkowe,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY za I kwartał zakończony 31 marca 2017 roku

RAPORT OKRESOWY za I kwartał zakończony 31 marca 2017 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. RAPORT OKRESOWY za I kwartał zakończony roku sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za I kwartał 2013

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za I kwartał 2013 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za I kwartał 2013 Zarząd Grupy LOTOS S.A. 7 Maj 2013 1 2 3 4 5 Kluczowe wydarzenia Otoczenie rynkowe Market Segment Conditions wydobywczy Upstream

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 KLUCZOWE PARAMETRY 9M. 2016 (mpln) * dane jednostki ELEKTROBUDOWA KLUCZOWE ZDARZENIA ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ: ODEJŚCIE OD SILOSÓW

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2016 roku

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2016 roku 31 sierpnia 2016 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2016 roku Grupa ZE PAK Podsumowanie 6M 2016 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 6M 2016 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, marzec 2013

Wysogotowo, marzec 2013 Wysogotowo, marzec 213 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 21 początek działalności w segmencie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

16 maja 2016 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2016 r.

16 maja 2016 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2016 r. 16 maja 2016 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2016 r. Grupa ZE PAK Podsumowanie 1Q 2016 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 1Q 2016 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej (1)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS 2kw Skonsolidowane wyniki finansowe. 11 sierpnia, 2016

Grupa Kapitałowa LOTOS 2kw Skonsolidowane wyniki finansowe. 11 sierpnia, 2016 Grupa Kapitałowa LOTOS 2kw. 2016 Skonsolidowane wyniki finansowe 11 sierpnia, 2016 1 1 Prace nad strategią 4-6 2 Podstawowe informacje 7-9 3 Otoczenie makroekonomiczne 10-14 4 Segment wydobywczy 15-19

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJI S.A. 19 maja 2016 r.

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJI S.A. 19 maja 2016 r. KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJI S.A. 19 maja 2016 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE ZA 2015 R. ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY za III kwartał zakończony 30 września 2017 roku

RAPORT OKRESOWY za III kwartał zakończony 30 września 2017 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. RAPORT OKRESOWY za III kwartał zakończony roku sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w liczbach 13

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw r. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw. 2015 r. 29 października 2015 r. 1 Podstawowe informacje 3-4 2 Otoczenie zewnętrzne 5-8 3 Segment wydobywczy 9-12 4 Segment produkcji i handlu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Grupa Wyniki za Q3 2017 Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo