Pederastia grecka w ikonografii malarstwa wazowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pederastia grecka w ikonografii malarstwa wazowego"

Transkrypt

1 Marta Żydek Pederastia grecka w ikonografii malarstwa wazowego Ikonografia waz greckich w dużej mierze przedstawia życie codzienne, wierzenia, obyczajowość mieszkańców Hellady. Nie może więc na nich zabraknąć i seksualności, erotyki, a co za tym idzie różnych form, które ona przybierała. iększość z waz przedstawiających Wstosunki homoseksualne oraz lwia część tych, które w jakiś sposób wiążą się z zagadnieniami związanymi z homoseksualnością, powstała między 570 a 470 r. p.n.e.. To one są zatem podstawą interpretacji, także związków pederastycznych. Przy analizie waz pojawia się jednak pewien problem. Na wielu z nich widzimy mężczyznę rozmawiającego z chłopcem, dającego mu prezenty lub trzymającego go za rękę. Takie zachowania nie powinny wzbudzać podejrzeń i nie ma żadnych podstaw do ich interpretacji pod kątem związków homoseksualnych. Ludzką rzeczą jest bowiem gest czy dotyk. Każdy może obdarować innego upominkiem, przytulić bądź chwycić za rękę. Nie wiemy też, czy osoby przedstawione na wazie są spokrewnione czy nie, to również zmienia bowiem postać rzeczy. Można zatem sądzić, że dane osoby obdarowują siebie nawzajem ze zwykłej życzliwości. Przykładowo, mężczyzna na wazie nr 1, chwytający młodzieńca podczas procesji, nie musi mieć wcale zdrożnych zamiarów. Może być przecież jego ojcem, który upomina syna lub może jest jego wychowawcą i przekazuje mu pewne informację lub wskazówki, jak ma K.J. Dover, Homoseksualizm grecki, przeł. J. Margański, Kraków 2004, s. 19.

2 Grecja się zachowywać podczas uroczystości, chwalić go lub o coś prosić. Jednakże istnieją pewne przesłanki do przyjęcia innej interpretacji. Keeneth Dover badając i porównując wiele waz z tego okresu stwierdził, że chłopcy w scenach, w których zachodzi prawdopodobieństwo, że mogą mieć charakter seksualny, mają mimikę twarzy oraz gestykulację podobną do kobiet w przedstawieniach o wydźwięku erotycznym. Jako zobrazowanie przykładu może posłużyć ilustracja z wazy nr 2 (gdzie widzimy kobietę) oraz nr 3 (przedstawiająca młodzieńca). Oboje mają taką samą postawę. Łączą ich też podobieństwa fizyczne oraz wyraz twarzy. Istotne jest także przedstawienie koloru skóry odmiennego dla mężczyzny i młodzieńca. W scenach erotycznych ukazanych na niektórych wazach, mężczyzna ma skórę ciemną, a kobieta czy też chłopiec białą. Jest tak w wielu przedstawieniach innych kultur. To ważne dla podkreślenia kto pełni w związku rolę czynną, a kto bierną. Dla przykładu, wyraźnie tę różnicę widać na wazie nr 4, gdzie kopulują pary heteroseksualne. Kobiety przyjmujące postawę bierną mają jasną skórę, zaś aktywni mężczyźni ciemną. Waza nr 5 stanowi wyjątek. Widzimy tu obok par heteroseksualnych jedną parę homoseksualna, znajdującą się z lewej strony, niestety słabo widoczną. Mimo że chłopcy w stosunkach erotycznych z mężczyznami przyjmowali rolę bierną, to ich skóra w tym wypadku też jest ciemna. Przykład ten może sugerować sposób, w jaki Grecy odnosili się do homoseksualizmu. Skoro obok par heteroseksualnych została ukazana też homoseksualna, może to stanowić o tym, iż takie związki i akty były powszechne. Inną wskazówką, którą wskazuje Dover, na to czy mamy do czynienia ze sceną o wydźwięku erotycznym, może być: krawędź łoża przedstawiona gdzieś w tle, postać Erosa znajdująca się w rogu sceny bądź między uczestnikami, czy w końcu rodzaj podarunku jaki mężczyzna wręcza chłopcu (np. kogut czy zając), o których istocie mowa będzie niżej. Istnieją przedstawienia związane z mitologią, z których wiemy, że postaci ukazane na wazie łączy miłość. Popularne jest przedstawienie Zeusa i Ganimedesa, który był synem króla Troi, Trosa. Zeus, pragnąc aby Ganimedes został jego kochankiem, przystroił się w orle pióra, a następnie zleciał wprost nad trojańską równinę i porwał go unosząc na Olimp. Tu uczynił go swoim podczaszym, aby ten usługiwał mu podczas uczt. Ganimedes z Hebe rozdawali ambrozję i rozlewali do złotych pucharów nektar. Przeważnie Zeus ukazany jest jako brodaty, dojrzały mężczyzna próbujący chwycić i porwać chłopca, który próbuje przed nim uciekać lub się opierać (waza nr 6). Czasem widzimy ich także podczas igraszek. Kochankowie chcący sprawić przyjemność swojemu ukochanemu często porównywali ich urodę do Ganimedesa, gdyż był on tak piękny, że zakochał się w nim sam bóg. Powszechnie znaną parą, zarówno wśród starożytnych Greków, jak i dziś, jest Achilles i Patrokles. Są oni uważani za parę kochanków, jednakże nie wiadomo, czy Homer pisząc o nich, też tak myślał. Nawet Ajschines zaznacza, że Homer nie mówi otwarcie o ich miłości i nie nadaje imienia ich przyjaźni ( ) 2. Jednakże dla niego jest oczywiste, że był to związek homoseksualny. Za dowód podaje tu wielką rozpacz Achillesa po śmierci Patroklesa 3 i chęć zemsty na Hektorze, mimo przepowiedni, że jeśli go zabije sam też niebawem umrze. Współcześni badacze raczej nie popierają tego stanowiska twierdząc, że związki pederastyczne były Homerowi całkowicie nieznane. Dopiero później narodziła się tylko taka interpretacja ich przyjaźni. Często powołują się na wielki gniew Achillesa, gdy Agamemnon odebrał mu jego brankę Bryzeidę i odstąpił od walki. Znaczy to, że kobieta była mu bliska i łączyła ich miłość. Dyskusyjna jest także sprawa, czy jeśli faktycznie był to związek pederastyczny, to kto jaką w nim pełnił funkcję. Achilles był bowiem młodszy od Patroklesa i to on powinien odgrywać rolę biernego partnera, jednakże posiadał wyższą pozycję społeczną, a tym samym powinien być partnerem aktywnym. W Uczcie Platona porusza ten temat Fajdros, który zaprzecza słowom Ajschylosa, który jako pierwszy ukazał ich jako kochanków. Mówi on: Ajschylos bredzi, kiedy powiada, że to Achilles był miłośnikiem Patrokla, bo przecież on był piękniejszy nie tylko od Patrokla, ale i od wszystkich bohaterów, i brody jeszcze nie miał ( ) 4. 2 Ajschines, Przeciw Timarchosowi, przeł. W. Lengauer, Warszawa 2004, s ( ) popiół dłoni, sypię na głowę, wściekły z tak bolesnej strat., Homer, Iliada, przeł. J. Paszkowski, Kraków 2009, s Platon, Fajdros, przeł. W. Witwicki, Warszawa 2004, s

3 Kultura Jaki zamysł miał autor kreując te postacie nie mamy pewności. Faktem jest, że zostali oni uznani za najsławniejszą parę kochanków świata antycznego, a najpopularniejsze ich przedstawienie znajduje się na wazie nr 7, gdy siedzą obok siebie, w pełnym uzbrojeniu, a Achilles opatruje swojego przyjaciela. Zapewne scena ta rozgrywa się podczas wojny trojańskiej. Inne kryteria interpretacji relacji, jakie łączą mężczyzn [ukazanych] na wazach, przybliża Ch.A.M. Hupperts powołując się na J.D. Beazleya, który wyróżnił trzy grupy przedstawień ukazujące pary pederastyczne na wazach czarno-figurowych. Pierwsza z nich przedstawia mężczyzn w tzw. pozycji góra-dół. Jest to jedna z najbardziej popularnych konfiguracji w zalotach homoseksualnych 5. Możemy się jej przyjrzeć na wazie nr 8, (zbliżenie waza nr 8a), gdzie dorosły mężczyzna przymilając się do chłopca, pochyla się do niego, jedną ręką chwytając go za genitalia, drugą dotykając jego ramienia (spotyka się także, że dotyka jego twarzy). Na scenie poniżej widzimy już jak młodzieniec, wyraźnie podniecony, rzuca się na szyję mężczyzny, który nie przerywa pieszczot. Warte podkreślenia jest, że eromenos czyli ukochany (określenie chłopca) w takich scenach jest zawsze nagi. Drugi rodzaj przedstawień to sceny, gdzie eromenos obdarowywany jest prezentami ( traditional lovegifts 6 ) przez erastesa, czyli kochającego (określenie mężczyzny; oba określenia wyjaśnione w artykule Pederastia grecka w wybranych źródłach antycznych 7 ). Wśród nich wymienia wieńce i zające. Mężczyźni zabiegający o względy chłopca lub chcący sprawić mu przyjemność obdarowywali go różnymi prezentami. Niektóre z nich (wieńce lub gałązki), były czystym wyrazem sympatii i uwielbienia. Jednakże często dawano też akcesoria związane z uprawianiem sportu, np. piłkę czy skrobaczkę, lub z nauką, np. tabliczkę do pisania. Dużym powodzeniem cieszyły się ptaki, np. sikorki lub przepiórki. Większość 5 K.J. Dover, op. cit., s Ch.A.M. Hupperts, Greek love: Homosexuality or Pederasty? Greek love in black figure vase-painting, Proceedings of the 3 rd symposium on Ancient Greek and Related Pottery. Copenhagen, August 31 September 4, 1987, edited by Jette Chrostiansen and Torben Melander, Copenhagen 1988, s M. Żydek, Pederastia grecka w wybranych źródłach antycznych, [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.starozytnosci.pl/index. php?action=spist2> tych prezentów miała rozbudzić zamiłowanie do nauki, zachęcić do ćwiczeń fizycznych, polowań i doskonalenia siebie. Niektóre kryły w sobie podtekst erotyczny, jak np. kogut, który był w starożytnej Grecji synonimem walki, a także ucieleśnieniem męskiej potencji seksualnej 8. Dawano także zwierzęta, które nie służyły do zabawy, lecz miały istotną funkcję dydaktyczną. Zając był przeznaczony do polowań z psami, dzięki niemu chłopiec uczył się łowiectwa i cierpliwości. Podobnie kogut, wykorzystywany do walki kogutów, ukazywał współzawodnictwo i rywalizację. Chłopcom dawano także zwierzęta łowne, np. sarny, jelenie, psy myśliwskie. Wszystkie miały spełniać tę samą funkcję. Należy więc pamiętać, że posiadanie eromenosa było bardzo kosztowne, bowiem kochanek chcąc zachować przychylność ukochanego i prześcignąć konkurentów musiał ciągle wręczać mu prezenty. Sceny obdarowywania są przedstawione na wazie nr 9, gdzie młodzieńcy dostają od swych adoratorów takiego rodzaju upominki. Młodzieniec po lewej stronie trzyma wieniec, a w scenie środkowej mężczyzna wręcza chłopcu zająca. Popularne było także, wspomniane przeze mnie wyżej, wręczanie kogutów, co widzimy w scenie na wazie nr 10 i 10a (zbliżenie). Tu dodatkowo zobrazowane osoby przedstawione są w chwili tańca. Trzecią grupę stanowią przedstawienia, na których widzimy kopulujące pary, podnieconych mężczyzn gotowych do stosunku, zalecających się do innych. Często sceny takie mają miejsce podczas sympozjonów, uczt, zabaw i tańców, jak to widzimy na wazie nr 11. Przy takich przedstawieniach nie ma już nic do interpretacji. Widzimy wszystko dokładnie i nie trzeba doszukiwać się żadnych przesłanek. W tym miejscu należy podkreślić, że sam akt seksualny był tematem bardzo drażliwym. Jedynym dopuszczalnym rodzajem homoseksualnego aktu płciowego był stosunek udowy ( ). Wydaje się, że uznawano go za zgodny z obowiązującymi normami 9. Była to najprzyzwoitsza forma stosunku ponieważ uznano, że nie naruszała nietykalności chłopca. Oczekiwano od niego całkowitej obojętności seksualnej i nie dopuszczania do penetracji. Natomiast powszechnie wiadome jest, że uprawiano też seks analny, co 8 C. Reinsberg, Obyczaje seksualne starożytnych Greków, przeł. B. Wierzbicka, Gdynia 1998, s Ibidem, s

4 Grecja było tematem tabu. Nie wypowiadano się na ten temat w towarzystwie. Uważano to za nietakt. Warto nadmienić, że autorzy waz dla jasności wprost podpisują scenę (np. Pozwól, Przestań 10 ). Znajdują się tu też napisy wyrażające zachwyt nad urodą chłopca bądź wyznania miłosne, o których wspomniano wcześniej. Jak widać, często interpretacja waz nie jest dosłowna. Należy jednak znać pewne kanony, dzięki którym można prawidłowo odczytać właściwe intencje artysty. W początkowym okresie, kiedy pederastia była bardzo popularna, sceny takie były dosłowne. Później, kiedy stawała się coraz bardziej tematem tabu, często treści takie przekazywano w sposób zakamuflowany i aby je odczytać należało znać pewne kanony. Znane są też sceny o zbliżonej tematyce, które można spotkać na ścianach domów lub grobowców. Przykład taki znajduje się w grobowcu w Pestum w południowych Włoszech, datowany na początek V w. p.n.e. (ilustracja nr 12). Widzimy tu scenę rozgrywającą się podczas sympozjonu. Jest ona trójdzielna. Z lewej strony znajduje się mężczyzna leżący na posłaniu, który ma wychyloną rękę z czarą, prawdopodobnie czekający na niewolnika aby mu ją napełnił. W środku na posłaniu leżą dwaj mężczyźni, jeden jest w podobnej pozie jak pierwszy i pokazuje wyraźnie puste naczynie. Za nim leży inny mężczyzna, który zwraca się w kierunku mężczyzn leżących za nim. Możemy tu zauważyć różnicę wieku między nimi. Mężczyzna z czarą ma delikatniejszy zarost, co może świadczyć o tym, że jest młodszy od leżącego za nim, który posiada brodę. Z prawej strony widzimy dwóch mężczyzn, a raczej młodzieńca (bez brody) i mężczyznę, leżących na posłaniu. Są ukazani w chwili zbliżania się do siebie, prawdopodobnie aby się pocałować. Młodzieniec trzyma swoją rękę na piersi mężczyzny, a ten obejmuje go jedną ręką w pół. Scena ta może nam posłużyć jako zobrazowanie prawdziwych sytuacji mających miejsce podczas sympozjonów. Miłośnicy wielbili swych lubych w najróżniejszy i bardzo wymyślny sposób. Często zamawiali u malarzy naczynia z ich wizerunkami i miłosnymi dedykacjami. Napisy opiewające piękno chłopców można odnaleźć także na przedmiotach codziennego użytku, np. na taboretach, skrzyniach, szkatułach itp. Często wypisywano imię kochan- 10 K.J. Dover, op. cit., s. 18. ka na kolumnach, pniach drzew i w miejscach zwyczajowo uczęszczanych. Przykładowo napisy takie znajdują się na ateńskim Akropolu, gdzie można przeczytać, cytując za Doverem: Lizjasz jest piękny, Piękny jest Archias, czy Fajstos jest piękny, twierdzi Ogestenes, który [to] napisał 11. Była to swoista forma wyznania miłosnego. Zdarzało się, że garncarze sami zamieszczali na swoich wyrobach imiona i wizerunki najpiękniejszych i najpopularniejszych chłopców, aby w ten sposób łatwiej znaleźć nabywców i sprzedać swój towar. Niekiedy luby otrzymywał zapłatę pieniężną, jednakże ta forma była bardzo ryzykowna. W ogóle zbyt częste otrzymywanie jakichkolwiek prezentów mogło skierować na eromenosa podejrzenia, że pobiera zapłatę za usługi seksualne, co spotykało się z potępieniem i wykluczeniem z grona obywateli. Przedstawione przykłady są tylko wybraną częścią całości. Mają posłużyć za zobrazowanie przedstawień o tematyce erotycznej i pomoc w ich analizie. Jak widać, nie tylko na wazach poruszany jest temat seksualności. Fakt, że nawiązanie do niego było dość powszechne, może świadczyć o swobodnym podejściu Greków i otwartości na tematy seksu, także w różnych jego odmianach. Jak wspomniano w pierwszym artykule dotyczącym pederastii Pederastia grecka w wybranych źródłach antycznych, ta forma seksualności była dość powszechna wśród Hellenów. Nie posiadali oni żadnych zbiorów praw określających zachowania erotyczne, nie uważali więc form homoseksualnych za złe. Była ona poniekąd częścią obyczajowości i wiązała się z formą wychowania młodzieńców. Przez nią kształtowano w nich postawę przyszłych obywateli i żołnierzy oraz przekazywano tradycje tej grupy społecznej. Nie należy jednak zapominać o wątku cielesnym, który był nie mniej ważny, o czym świadczą liczne źródła, w tym zaprezentowane w niniejszym artykule wazy ukazujące akty seksualne. 11 Ibidem, s

5 Kultura 1. Waza attycka czarnofigurowa, Muzeum Archeologiczne, Frankfurt. 2. Waza italska czarnofigurowa, Muzeum Archeologiczne, Schwerin. 3. Waza italska czerwonofigurowa, Muzeum Archeologiczne, Schwerin. 4. Waza attycka czarnofigurowa, zbiory Uniwersytetu w Heidelbergu. 5. Waza attycka czarnofigurowa, Staatliche Museum, Berlin. 6. Waza attycka czerwonofigurowa, Muzeum Archeologiczne, Ferrara. 25

6 Grecja 7. Waza czerwonofigurowa, Altes Museum, Berlin. 8. Waza attycka czerwonofigurowa, Museum of Fine Arts, Boston. 8a. Waza attycka czerwonofigurowa, Museum of Fine Arts, Boston. 9. Amfora, British Muzeum, Londyn. 10. Amfora z Wulki, Rijksmuseum, Amsterdam. 10a. Amfora z Wulki, Rijksmuseum, Amsterdam. 26

7 Kultura 11. Amfora z Terry, Antikensammlungen, Munchen. 12. Greckie malowidło naścienne z II połowy V w. p.n.e., Pestum. 27

8 Bibliografia Źródła Ajschines, Przeciw Timarchosowi, przeł. W. Lengauer, Warszawa Homer, Iliada, przeł. J.Paszkowski, Kraków Platon, Uczta, przeł. Władysław Witwicki, Warszawa Opracowania Dover K.J., Homoseksualizm grecki, przeł. Janusz Margański, Kraków Fijałkowski P., Seksualność, psyche, kultura, Warszawa Fijałkowski P., W kręgu miłośników i lubych. Homoseksualiści w życiu społecznym i kulturze Aten w VI IV w p.n.e., [dostęp ]. Dostępny w World Wide Web: <http://psr.racjonalista. pl/kk.php/s,4100> Foucault M., Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, Warszawa Hupperts Ch.A.M., Greek love: Homosexuality or Pederasty? Greek love in black figure vasepainting, Proceedings of the 3 rd symposium on Ancient Greek and Related Pottery. Copenhagen August 31 September 4, 1987, edited by Jette Chrostiansen and Torben Melander, Copenhagen Lengauer W., Od haniebnego występku do gender studies. Badania nad grecką paiderastia w XX wieku, [w:] Przegląd Historyczny, nr 3, Warszawa Reinsberg C., Obyczaje seksualne starożytnych Greków, przeł. Bożena Wierzbicka, Gdynia 1998.

CZY ODMIENNY I WYKLUCZONY MOŻE ZOSTAĆ ODZYSKANYM? OD PRZEŚLADOWAŃ DO TOLERANCJI, A MOŻE AKCEPTACJI DYSKURS POŚWIĘCONY HOMOSEKSUALNYM MĘŻCZYZNOM

CZY ODMIENNY I WYKLUCZONY MOŻE ZOSTAĆ ODZYSKANYM? OD PRZEŚLADOWAŃ DO TOLERANCJI, A MOŻE AKCEPTACJI DYSKURS POŚWIĘCONY HOMOSEKSUALNYM MĘŻCZYZNOM ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2011, 57, 2, 110 123 REMIGIUSZ JAROSŁAW TRITT CZY ODMIENNY I WYKLUCZONY MOŻE ZOSTAĆ ODZYSKANYM? OD PRZEŚLADOWAŃ

Bardziej szczegółowo

R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE STOWARZYSZENIE LAMBDA SZCZECIN R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH

Bardziej szczegółowo

Tematyka seksualności w czasopismach czytanych przez młodzież

Tematyka seksualności w czasopismach czytanych przez młodzież Mgr Aleksandra Karasińska Doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego Tematyka seksualności w czasopismach czytanych przez młodzież Wstęp Zniesienie cenzury i zmiana oferty prasowo-wydawniczej po 1989 roku

Bardziej szczegółowo

Geje i lesbijki: ŻYCIE I KULTURA

Geje i lesbijki: ŻYCIE I KULTURA POD REDAKCJĄ ROBERTA ALDRICHA Geje i lesbijki: ŻYCIE I KULTURA 253 illustracje, w tym 127 kolorowych TŁUMACZENIE PIOTR NOWAKOWSKI Universitas SPIS TREŚCI 01 Historia gejów i lesbijek 7 ROBERT ALDRICH 02

Bardziej szczegółowo

Militarne ekspozycje w Periegesis Pauzaniasza. Helleńska typologia wojennych świadectw jako dziedzictwa kulturowego

Militarne ekspozycje w Periegesis Pauzaniasza. Helleńska typologia wojennych świadectw jako dziedzictwa kulturowego Lucyna Kostuch Militarne ekspozycje w Periegesis Pauzaniasza. Helleńska typologia wojennych świadectw jako dziedzictwa kulturowego Słowa kluczowe: Pauzaniasz, turystyka militarna, helleński turysta, dziedzictwo

Bardziej szczegółowo

POJĘCIE RÓWNOŚCI W GRECKICH KONCEPCJACH POLITYCZNYCH Od Homera do końca V wieku p.n.e.

POJĘCIE RÓWNOŚCI W GRECKICH KONCEPCJACH POLITYCZNYCH Od Homera do końca V wieku p.n.e. POJĘCIE RÓWNOŚCI W GRECKICH KONCEPCJACH POLITYCZNYCH Od Homera do końca V wieku p.n.e. Dwieście siedemdziesiąta dziewiąta pozycja serii DISSERTATIONES UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS ROZPRAWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jana Świerszcza

pod redakcją Jana Świerszcza pod redakcją Jana Świerszcza Warszawa 2012 Lekcja Równości Postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzieży wobec homofobii w szkole pod redakcją Jana Świerszcza Korekta językowa: Pat Kulka Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Rola sportu w niektórych antycznych koncepcjach wychowawczych

Rola sportu w niektórych antycznych koncepcjach wychowawczych Człowiek w Kulturze 12 Zbigniew Pańpuch Rola sportu w niektórych antycznych koncepcjach wychowawczych Prehistoria Prehistoria sportu sięga czasów antycznych. To, co dzisiaj nosi nazwą sportu było znane

Bardziej szczegółowo

Od wroga rodziny do jednej z jej form: Rodziny z wyboru we współczesnym polskim dyskursie prasowym

Od wroga rodziny do jednej z jej form: Rodziny z wyboru we współczesnym polskim dyskursie prasowym Joanna Mizielińska Instytut Psychologii Polska Akademia Nauk i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Agata Stasińska Instytut Stosownych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski Od wroga rodziny do jednej

Bardziej szczegółowo

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej BerlYiongy O PUBLIKACJI Publikacja Zasady Yogyakarty jest polskim przekładem deklaracji uchwalonej przez grupę ekspertów z 25 krajów podczas konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Komisję Prawników

Bardziej szczegółowo

istnieje coś, czego w sprawie miłości trzeba się nauczyć. Miłość jest sztuką, a jeżeli nią jest to wymaga wiedzy i wysiłku.

istnieje coś, czego w sprawie miłości trzeba się nauczyć. Miłość jest sztuką, a jeżeli nią jest to wymaga wiedzy i wysiłku. Strona1 NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOŚĆ s. Anna Czajkowska Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Sulejówek Prawa autorskie zastrzeżone-proszę nie kopiować i nie publikować bez zgody Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Olga Symołon Nr albumu: 270527 Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Bankowość, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci

Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 1 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 2 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Biuro projektu @lterego ul.

Bardziej szczegółowo

Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych

Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych Agnieszka Małocha-Krupa, Katarzyna Hołojda, Patrycja Krysiak, Wiktor Pietrzak Z pewnością Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych może stanowić pewne źródło informacji dla dziennikarzy i dziennikarek

Bardziej szczegółowo

Równa szkoła edukacja wolna od dyskryminacji

Równa szkoła edukacja wolna od dyskryminacji Ewa Majewska, Ewa Rutkowska w s p ó ł p r a c a Małgorzata Jonczy-Adamska, Anna Wołosik Równa szkoła edukacja wolna od dyskryminacji P o r a d n i k d l a n a u c z y c i e l e k i n a u c z y c i e l

Bardziej szczegółowo

ISSN 2082-7385 TORUŃ NR 3/2012 (3)

ISSN 2082-7385 TORUŃ NR 3/2012 (3) ISSN 2082-7385 TORUŃ NR 3/2012 (3) Spis treści: str. 2 Tytułem wstępu str. 3 Biblioteka w centrum handlowym str. 4 Kto ma w Polsce prawo do KULTURY? str. 5 2 tygodnie w archiwum str. 6-8 Biblioteki Stuttgartu

Bardziej szczegółowo

scenariusz przygotowany przez: Monikę Płatek scenariusz z komentarzem

scenariusz przygotowany przez: Monikę Płatek scenariusz z komentarzem scenariusz przygotowany przez: Monikę Płatek scenariusz z komentarzem (wiedza) będą wiedzieli: 1. Jak współcześnie definiuje się pojęcie rodziny, 2. Jak zachować swoje lub przybrać nazwisko partnera, 3.

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Praca dyplomowa magisterska

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Praca dyplomowa magisterska UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Instytut: Filozofická fakulta Katedra: Obecná lingvistika Kierunek: Obecná lingvistika a teorie komunikace Praca dyplomowa magisterska Analiza polskiej reklamy audiowizualnej

Bardziej szczegółowo

Tadeuszowi Różewiczowi

Tadeuszowi Różewiczowi 3 W niderlandzkiej Lejdzie można poczytać wiersz T. Różewicza pt. Pisałem Czytaj więcej str.2 Tadeuszowi Różewiczowi Fot. Barbara Ławicka Tadeusz Różewicz, największy polski poeta i dramatopisarz przełomu

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY. Praca dyplomowa licencjacka

KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY. Praca dyplomowa licencjacka WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Podstawy islamu. Pięć dogmatów wiary

Podstawy islamu. Pięć dogmatów wiary Podstawy islamu Pięć dogmatów wiary Słowo islam znaczy po arabsku poddanie się Bogu. Aby być muzułmaninem, trzeba wierzyć w podstawowe dogmaty islamu, przekazane ludziom przez Boga za pośrednictwem proroków

Bardziej szczegółowo

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe Hodos Studenckie Czasopismo Naukowe Nr 1 /2012 Komitet Recenzencki Czasopisma: Opiekunowie kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki PWSZ w Płocku Komitet Redakcyjny Czasopisma: Członkowie Koła

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Światy równoległe wizerunek własny Polaków w Wielkiej Brytanii

Światy równoległe wizerunek własny Polaków w Wielkiej Brytanii Światy równoległe wizerunek własny Polaków w Wielkiej Brytanii Wyniki badania pokazują, jak zróżnicowana jest Polonia w Wielkiej Brytanii. Z tego zróżnicowania dobrze zdają sobie sprawę sami Polacy, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Prawdziwy Mężczyzna" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor:

Bardziej szczegółowo

Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy

Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Psychologii Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy Agata Gąsiorowska Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

iszy Galeria Faras (16) Otwarcie spółdzielni FADO (22) Powstanie Warszawskie 1944 r. Jak rozumieć sztukę niesłyszących? (4) (30)

iszy Galeria Faras (16) Otwarcie spółdzielni FADO (22) Powstanie Warszawskie 1944 r. Jak rozumieć sztukę niesłyszących? (4) (30) III/2014 ISSN 1509-5436 czasopismo niesłyszących i nie tylko... Jak rozumieć sztukę niesłyszących? (4) Galeria Faras (16) Otwarcie spółdzielni FADO (22) Powstanie Warszawskie 1944 r. (30) wystawa GAG,

Bardziej szczegółowo

Właściwe słowo. Przeszłość i pamięć

Właściwe słowo. Przeszłość i pamięć Właściwe słowo Przeszłość i pamięć Pamięć nieodłącznie wiąże się z historią. Zawsze przecież dotyczy tego, co już było, bo nie można pamiętać czegoś, co się jeszcze nie wydarzyło. Odwołując się do pamięci,

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo