Podstawowym źródłem, z którego wyrosła kultura europejska, jest

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowym źródłem, z którego wyrosła kultura europejska, jest"

Transkrypt

1 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr 3 2 Projekt lektura szkolna Joanna Piasta-Siechowicz Od Chaosu do Kosmosu, czyli mitologia w klasie V Podstawowym źródłem, z którego wyrosła kultura europejska, jest antyk. Starożytnej Grecji zawdzięczamy podwaliny fi lozofii i olimpiady sportowe. Ze starożytnych Aten wywodzi się pojęcie demokracji a prawo państw europejskich opiera się na prawie rzymskim. Mitologia do dziś stanowi inspirację twórczą dla pisarzy i poetów, z antyku wywodzą się podstawowe gatunki literackie. Wie o tym (a przynajmniej powinien wiedzieć) każdy średnio wykształcony człowiek. Jednak polonista uczący w szkole podstawowej staje przed bardzo trudnym zadaniem. Jak te prawdy przekazać piątoklasistom? Jak dobrać właściwe treści nauczania i odpowiednie teksty? Zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego: Nauczyciele w szkole podstawowej dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci Ci sami nauczyciele muszą, dostosowując sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, jednocześnie realizować cele ogólne kształcenia polonistycznego, wytyczone również przez dokument oświatowy, jakim jest podstawa programowa. Toteż, żeby sprostać postawionym zadaniom, planując podstawowy (według mnie) cykl lekcji o mitach, uwzględniłam przede wszystkim jeden z wniosków J. S. Brunera, który na podstawie badań stwierdził: Mit powstał z potrzeby wyjaśnienia świata. Stąd taki a nie inny dobór tekstów (fragmentów mitów). Natomiast praca z tekstem (ale nie tylko) wydała mi się najwłaściwszą metodą prowadzącą do osiągnięcia celu. Oto moja propozycja. 18 Zapraszamy na naszą stronę

2 Projekt lektura szkolna 1 TEMAT: Na początku był Chaos. A co potem? Cel główny: rozwijanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu; przybliżanie rozumienia człowieka i świata. Cele szczegółowe: Uczeń: doskonali umiejętność czytania cichego i głośnego, posługuje się słownikiem wyrazów obcych, precyzyjnie odpowiada na pytania dotyczące treści mitu, wyodrębnia wydarzenia z zachowaniem chronologii, dobiera cytaty właściwe do swojej wypowiedzi, wnioskuje, tworzy mapę skojarzeń, redaguje notatkę z lekcji w formie schematu i tabel, wnioskuje. Metody: praca z tekstem, pogadanka, objaśnienie. Materiały i środki dydaktyczne: kserokopie mitu J. Parandowskiego Narodziny świata (załącznik nr 1 i 2). Przebieg lekcji: WPROWADZENIE 1. Rozmowa; poszukiwanie skojarzeń do słowa chaos. nieuporządkowana materia, bałagan z której wyłonił się świat... (wpisujemy definicję słownikową) CHAOS bezład zamęt (uzupełniamy po zapoznaniu się z treścią mitu) zamieszanie nieporządek Zapraszamy na naszą stronę 19

3 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr 3 a. Poszukiwanie definicji chaosu w słowniku wyrazów obcych; ewentualne uzupełnienie mapy skojarzeń. 2. Głośne czytanie pierwszego zdania mitu: Na początku był Chaos. 3. Podanie tematu lekcji, zapisanie na tablicy. LEKCJA WŁAŚCIWA 1. Ciche czytanie fragmentów mitu (załącznik nr 1) ukierunkowane na poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jak starożytni Grecy wyobrażali sobie powstanie świata? a. Wyodrębnienie kolejnych zdarzeń; wspólne redagowanie notatki w formie schematu: Chaos (istota boska bez określonego kształtu lub otchłań pełna siły twórczej) pierwsza para bogów Uranos (Niebo) Gaja (Ziemia) ich dzieci strąceni do Tartaru { ród tytanów: cyklopi (z jednym okiem w środku czoła) hekatouchejrowie (sturęcy) Kronos najmłodszy tytan, który za namową matki odebrał władzę ojcu Reja 20 Zeus podobnie jak Kronos pozbawił ojca władzy ich dzieci Hades, Posejdon, Hera, Demeter, Hestia, pożarte przez Kronosa Hera Zapraszamy na naszą stronę

4 Projekt lektura szkolna 4. Historia ludzkości. a. Ciche czytanie (załącznik nr 2). b. Uzupełnianie tabelki podczas czytania. Okres wiek złoty wiek srebrny wiek brązowy wiek żelazny Przewidywane odpowiedzi uczniów Za czasów panowania Kronosa, rzeki płynęły mlekiem, z drzew sączył się miód, a ziemia rodziła wszystko w obfitości, ludzie żyli jak niebianie; Ludzie rozwijali się bardzo powoli, okres dzieciństwa trwał sto lat, w wieku dojrzałym życie ich było krótkie i pełne zgryzot; Ludzie mieli siłę olbrzymów i serce twarde jak kamień; był to okres heroiczny żyli wtedy Herakles, Tezeusz i inni; Trwa do dziś; człowiek jest słaby i nagi, jedynie jego postać niepodobna do otaczających stworzeń była widocznym obrazem bogów, ale brakowało mu ich siły i zrozumienia otaczającej przyrody. 3. Głośne czytanie wyników pracy uczniów. PODSUMOWANIE 4. Historia narodzin świata. Od Chaosu do Kosmosu. Mapa skojarzeń do pojęcia KOSMOS. przeciwieństwo Chaosu gr. porządek, świat przestrzeń pozaziemska KOSMOS Wszechświat zbiór galaktyk 5. Określenie tematu mitu Narodziny świata. Oczekiwane rezultaty: Mit ten ilustruje wierzenia starożytnych Greków o przemianie Chaosu w Kosmos, czyli jak z nieuporządkowanej materii wyłonił się świat. Zapraszamy na naszą stronę 21

5 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr 3 Informacja nauczyciela: Taki mit nazywamy mitem kosmogonicznym. Mity o uporządkowaniu świata to mity kosmogoniczne PRACA DOMOWA 1. Załóż własny słownik mitologiczny. Wpisz do niego poznane na lekcji wyrazy związane z mitami i wyjaśnij je. 2. Zapoznaj się z treścią mitu Na Olimpie (załącznik nr 3). 2 TEMAT: O życiu bogów na Olimpie i nie tylko. Cele operacyjne: Uczeń: zapamiętuje wyobrażenia Greków, uzasadnia wyobrażenia Greków, redaguje precyzyjne pytania do odpowiedzi, rozróżnia część informacyjną tekstu od komentarza. Metody: Metoda praktyczna praca z tekstem. Metoda podająca pogadanka, objaśnienie. Metoda aktywizująca dyskusja. Materiały: kserokopie załącznika nr 3. Przebieg lekcji: WPROWADZENIE 1. Kilkuzdaniowe przypomnienie wierzeń Greków o narodzinach świata. LEKCJA WŁAŚCIWA 1. Ciche czytanie tekstu Na Olimpie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: Jak bogowie podzielili się władzą? Jakie życie prowadzili bogowie na Olimpie? 22 Zapraszamy na naszą stronę

6 a) Rezultaty pracy z tekstem. Podział władzy. Projekt lektura szkolna BÓG NAJWYŻSZY ZEUS NIEBO ZIEMIA LĄD ZIEMIA WODA PODZIEMIA królestwo umarłych Posejdon Hades Życie bogów. PASMO SZCĘŚCIA bez bólu bez chorób ucztowanie spożywanie ambrozji i nektaru zachowanie siły pogodne myśli nieśmiertelność Porównanie losów ludzkich i boskich. Losy ludzkie Człowiek się rodził. Człowiek dojrzewał. Człowieka można było zranić. Człowiek miał krew czerwoną. Z upływem lat ciało ludzkie traciło moc, starzało się. Każda chwila zbliżała człowieka do śmierci. Losy boskie Bóg się kiedyś rodził. Bóg dojrzewał; bogowie byli więksi, silniejsi i piękniejsi od ludzi. Boga można było zranić. Krew bogów była biała, wydzielała niezwykłą woń. Ciało boskie dzięki ambrozji nie ulegało starzeniu się. Bóg był nieśmiertelny. Zapraszamy na naszą stronę 23

7 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr Podział klasy na grupy. a) Polecenie dla grup: Przeczytajcie ponownie akapity ( gr. I 1-2; gr. II 3-4; gr. III 5-6). Policzcie, z ilu zdań składają się akapity. Zredagujcie pytania tak, żeby zdania z tekstu stanowiły odpowiedź. Odpowiedzcie: na ile części można podzielić mit Na Olimpie. Wskażcie różnice. Nadajcie tytuły poszczególnym częściom. Oczekiwane rezultaty: 1-2 akapit Gdzie mieściło się królestwo Zeusa i od kiedy? W jaki sposób bracia podzielili władzę nad światem? Jaka część świata przypadła w udziale każdemu z nich? Dlaczego Zeus obwołał się bogiem najwyższym? Jakie życie wiodą bogowie na Olimpie? Dlaczego ich życie możemy nazwać szczęśliwym? Gdzie bogowie zbierali się na uroczystości i narady? 3-4 akapit Co następowało po naradach? W jaki sposób ucztowali bogowie? Kto obsługiwał ucztujących? Czym karmiono zebranych? Co to była ambrozja? Co wlewano w złote puchary? Jak sobie Grecy wyobrażali życie bogów? Czym wg Greków różnił się człowiek od boga? Co charakteryzowało bogów? Co bogów chroniło od śmierci? Dlaczego ambrozja chroniła bogów od śmierci? 5-6 akapit Jacy byli bogowie i jakie mieli ciało? Jaka była krew bogów? Jaką zdolność posiadali bogowie? Kim się stawali niekiedy? Jakie było życie bogów w porównaniu z życiem człowieka? Jakie życie wg Greków było pełne i szczęśliwe? Zapraszamy na naszą stronę

8 Projekt lektura szkolna 3. Objaśnienie nauczyciela. Mity o życiu bogów nazywamy teogonicznymi [teos. (gr.) bóg] PODSUMOWANIE 1. Próba dyskusji: Dlaczego wg Greków życie ludzkie i życie bogów tak niewiele się różniły od siebie? Oczekiwane rezultaty: Ludzie tak naprawdę nie znają innego życia jak swoje. Obdarzyli więc bogów nieśmiertelnością, mocą, zdolnością przybierania różnych kształtów, ale kazali im żyć po ludzku. PRACA DOMOWA Zapoznaj się z treścią mitu Demeter i Kora (podręcznik). 3 TEMAT: Skąd się wzięły pory roku? na podstawie mitu Demeter i Kora. Cele operacyjne: Uczeń: poznaje treść mitu Demeter i Kora, rozmawia na temat tekstu literackiego, sporządza notatkę w formie mapy skojarzeń, tabeli, wyodrębnia wydarzenia główne i szczegółowe, wnioskuje na podstawie tekstu, własnych obserwacji i działań, wypowiada własne zdanie. Metody: mapa skojarzeń, rozmowa na temat tekstu, praca z tekstem. Materiały i środki dydaktyczne: podręcznik (treść mitu), obraz Narcyz. Przebieg lekcji: WPROWADZENIE 1. Rozmowa na temat: O czym jest mit Demeter i Kora. Zapraszamy na naszą stronę 25

9 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr 3 LEKCJA WŁAŚCIWA 1. Wyodrębnienie głównych i pobocznych wydarzeń w historii Demeter i Kory (praca w trzech grupach). Grupa Wydarzenia główne Wydarzenia poboczne I Porwanie Kory Zabawy Kory z nimfami. Historia Narcyza. Złamanie przez Korę obietnicy danej matce. Historia strumienia Kyane. II Rozpacz Demeter matki Klęska, która nawiedziła Ziemię. Informacja o roli Zeusa w porwaniu Kory. Klątwa rzucona przez Demeter na Ziemię. Współczucie Rei. III Decyzja Zeusa i jej skutki Zdjęcie klątwy z Ziemi. Radość matki i córki. Wniosek Plan ramowy Wydarzenia szczegółowe Plan szczegółowy 26 Zapraszamy na naszą stronę

10 Projekt lektura szkolna 2. Uzasadnienie powstania pór roku. Pora roku Zachowanie matki i córki Zachowanie przyrody Wiosna Lato Jesień Zima Demeter stroi się w szaty radosne na powitanie córki. Demeter i Kora Persefona spotkały się. Cieszą się, wspólnie spędzają czas. Demeter już myśli o utracie córki, płacze nad swą dolą. Demeter jest sama. Kora Persefona odeszła do krainy męża. Uwaga: Rubrykę 3. wypełniają uczniowie. PODSUMOWANIE 3. Wyjaśnienie nauczyciela. Mit kalendarzowy przedstawia cykliczne zmiany w przyrodzie (następowanie nocy po dniu, pór roku) PRACA DOMOWA Zredaguj informację do starożytnej gazety (wymyśl jej nazwę), w której wyjaśnisz przyczyny nieurodzaju. Oczywiście, wykorzystaj wiedzę z mitu Demeter i Kora. 4 TEMAT: Mit Prometeusz próbuje wyjaśnić Cele operacyjne: Uczeń: przedstawia postać, wykorzystując różne źródła informacji, redaguje pytania do tekstu, Zapraszamy na naszą stronę 27

11 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr 3 rozumie sens tekstu, uzasadnia własne zdanie. Metody: praca z tekstem, rozmowa dydaktyczna, dyskusja kierowana. Przebieg lekcji: WPROWADZENIE 1. Ciche czytanie tekstu (podręcznik). 2. Co wiemy o Prometeuszu? rozmowa, wypowiedzi uczniów wspierane właściwymi fragmentami tekstu. Syn boga Japeta Przedstawiciel rodu Tytanów Prometeusz najmądrzejszy przedstawiciel swego ludu. Udowodnił, że kocha ludzi: Sprytnie oszukał Zeusa. Dał ludziom ogień. Przekazał im swoją wiedzę. Wszechstronnie wykształcony; Atena nauczyła go pożytecznych umiejętności. Dlatego w starożytnej Grecji nazwano go dobroczyńcą ludzkości. LEKCJA WŁAŚCIWA 1. Paca z tekstem. Uzupełnij wypowiedź: Jakie znaczenie dla ludzi miało postępowanie Prometeusza? Dał im ogień, a więc Dał im wiedzę, a więc 28 Zapraszamy na naszą stronę

12 Projekt lektura szkolna Człowiek starożytny, tworząc mit o Prometeuszu, poszukiwał odpowiedzi na pytania: Skąd się wziął ogień na ziemi? Skąd ludzie znają różne nauki? Kto sprawuje władzę nad światem? Czy warto poświęcać się dla ludzi? Prometeusz kochał ludzi jednostka poświęca się społeczeństwo jeden wielu ludzi 2. Informacja nauczyciela. Wniosek: Postępowanie jednostki, mające na celu dobro większych grup społecznych lub całej ludzkości, nazywamy prometeizmem. PODSUMOWANIE 1. Dyskusja: Czy dzisiaj spotykamy jeszcze Prometeuszy? Informacja nauczyciela: Mit o Prometeuszu (jak każdy mit o półbogach i bohaterach ludzkich) zaliczamy do mitów bohaterskich. 5 TEMAT: Co powinniśmy zapamiętać o mitach? Cele operacyjne: Uczeń: selekcjonuje informacje, definiuje pojęcie, porównuje dwa gatunki literackie. Metody: praca z tekstem, rozmowa dydaktyczna. Zapraszamy na naszą stronę 29

13 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr 3 Materiały i środki dydaktyczne: kserokopia (załącznik nr 4). WPROWADZENIE 1. Przypomnienie tytułów i tematyki mitów omawianych na poprzednich lekcjach. 2. Podanie tematu lekcji. LEKCJA WŁAŚCIWA 3. Wspólne tworzenie notatki wg wzoru: Tytuł mitu Tematyka Klasyfikacja Narodziny świata Na Olimpie Powstanie uporządkowanego świata; pochodzenie świata. Życie bogów, wiara w wielu bogów. mit kosmogoniczny mit teogoniczny Demeter i Kora Prometeusz Powstanie cyklu pór roku; zjawiska przyrody. Początek rozwoju człowieka i jego wiedzy. Bohater ludzki. mit kalendarzowy mit bohaterski 4. Próba definicji mitu. Mit powstał z potrzeby wyjaśnienia świata. Wyraża wierzenia społeczności dotyczące: powstania świata i zjawisk przyrody, życia bogów i bohaterów o nadludzkich możliwościach. Zbiór mitów nazywamy mitologią. 5. Rozmowa na temat: Jakie utwory przypominają nam mity? Czy mity to baśnie? (rozdanie uczniom tabeli 1. wg wzoru z pustą rubryką 3). 30 Zapraszamy na naszą stronę

14 Świat przedstawiony Baśnie Mity Czas Nieokreślona przeszłość. Projekt lektura szkolna Przeszłość, ale określająca początek czegoś; czas tworzenia świata. Miejsce Postacie Wydarzenie Miejsce nieokreślone. Prawdopodobne i nieprawdopodobne (fantastyczne). Prawdopodobne i nieprawdopodobne; dotyczyły losów jednostki, bohater walczył o odmianę własnego losu. Miejsce określone. Wszechświat podzielony na Ziemię miejsce ludzi oraz krainę bogów (dobrych i złych). Ludzie i bogowie (istoty nadprzyrodzone). Los zbiorowości, bohater walczy o dobro ludzkości. Uwaga: trzecia rubryka zostaje wypełniona podczas wspólnej pracy uczniów pod kierunkiem nauczyciela. Obie tabelki zostają wklejone do zeszytu. PRACA DOMOWA Ułóż dowolną krzyżówkę, której hasła będą związane z mitologią. Dla chętnych: Napisz opowiadanie: Skąd się wziął deszcz lub (zaproponuj sam). Załącznik 1 Narodziny świata Na początku był Chaos. Któż zdoła powiedzieć dokładnie, co to był Chaos? Niejedni widzieli w nim jakąś istotę boską, ale bez określonego kształtu. Inni a takich było więcej mówili, że to wielka otchłań, pełna siły twórczej i boskich nasieni, jakby jedna masa nieuporządkowana, ciężka i ciemna, Zapraszamy na naszą stronę 31

15 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr 3 mieszanina ziemi, wody, ognia i powietrza. Z tej ( ) otchłani wyłoniły się dwa potężne bóstwa, pierwsza królewska para bogów. Uranos Niebo i Gaja Ziemia.( ) Z ich małżeńskiego związku wyszedł wielki ród tytanów ( ). Młodszym rodzeństwem tytanów byli cyklopowie (cyklopi) hekatonchejrowie (sturęcy). ( ) Uranos nie był zadowolony z tego potomstwa, które było szkaradne lub okrutne, (więc) strącił ich w bezdenne czeluści Tartaru. ( ) Gaja słyszała jęk potępionych tytanów dobywający się z przepastnych wnętrzności ziemi. Znienawidziła wyrodnego ojca i zaczęła knuć spisek przeciwko jego władzy bezwzględnej. Namowom matki uległ najmłodszy z tytanów Kronos, dotychczas niepozbawiony wolności. ( ) zaczaił się na Uranosa ( ) i strącił ze świetlistego tronu niebios( ) Światem rządził Kronos wraz z małżonką Reją. Był to władca ponury i podejrzliwy. Zachował w pamięci klątwę ojca, który mu przepowiedział, że i jemu syn odbierze berło. Każde więc dziecko, które powiła Reja, natychmiast połykał. ( ) Gdy urodziło się szóste dziecko, Reja podała Kronosowi kamień zawinięty w pieluszki. Kronos połknął kamień, sądząc, że połyka syna. Tymczasem Reja zeszła na ziemię. ( ) Wykąpawszy małego, nadała mu imię Dzeus. Dzeus dorósł i wyszedł z ukrycia, miał teraz stanąć do walki z ojcem. Poradził matce, aby przede wszystkim dała Kronosowi potajemnie środek na wymioty. Wtedy Kronos, wśród straszliwych męczarni, wyrzucił połknięte potomstwo. Był to wcale piękny zastęp młodych bogów: synowie Hades i Posejdon i trzy siostry Hera, Demeter i Hestia. Pierwsza (bitwa), którą stoczył (Dzeus), była przeciw ojcu. ( ) Dziesięć lat trwała wojna bez widocznego skutku, gdy Dzeus postanowił wprowadzić nowe siły do tych śmiertelnych zapasów. Uwolnił mianowicie z Tartaru cyklopów i sturękich ( ) Jak wprzód dostojny Uranos, tak obecnie Kronos zwalił się w nicość zapomnienia. Kiedy Dzeus osiadł tron niebieski, ludzie już byli na ziemi i przed ich zatrwożonymi oczyma rozgrywały się walki bogów o panowanie nad światem wg J. Parandowskiego 32 Zapraszamy na naszą stronę

16 Projekt lektura szkolna Załącznik nr 2 Narodziny świata (c.d.). Razem z bogami rodził się świat. Nad ziemią, która jako ląd stały wydobyła się z chaosu, świeciło młode słońce, a z chmur padały deszcze obfite. Podniosły się pierwsze lasy i ziemię przykryła wielka, szumiąca puszcza. Po nieznanych wzgórzach błądziły rzadkie zwierzęta. Z wolna rzeczy zaczęły przybierać znajome kształty.( ) O powstaniu rodu ludzkiego różne były podania ( ) Najchętniej jednak przyjmowano baśń o czterech wiekach ludzkości. Najpierw był, oczywiście, wiek złoty. Panował wtedy Kronos. Rzeki płynęły mlekiem, z drzew sączył się miód najprzedniejszy, a ziemia rodziła wszystko w obfitości ( ). Ludzie żyli jak niebianie, bez trosk, bez trudów, bez smutków. Ciało ich nie starzało się nigdy i żywot swój trawili na nieustannych biesiadach i zabawach. Z upadkiem Kronosa skończył się wiek złoty, a ówcześni ludzie zmienili się w dobroczynne demony. Następne pokolenie było srebrne, a więc znacznie lichsze. Ludzie rozwijali się bardzo powoli. Okres dzieciństwa trwał u nich sto lat, a kiedy dochodzili do wieku dojrzałego, życie ich było krótkie i pełne zgryzot. Byli źli i dumni, bogom nie chcieli składać ofiar ani czcić ich, jak należy. Zeus wytępił ich do ostatniego, lecz w pamięci ludzkiej pozostali oni jako dusze błogosławione. W wieku brązowym żyło plemię gwałtowne, miłujące wojnę. Ludzie mieli siłę olbrzymów i serce twarde jak kamień. Żelaza nie znali. Wszystko sporządzali z brązu ( ). Był to okres heroiczny. Wówczas żył wielki Herakles i dzielny Tezeusz, i bohaterowie spod Teb, i spod Troi. Dokonywano czynów tak niezwykłych, jakie już nie powtorzyły się w wieku następnym, żelaznym, który trwa do dzisiaj. wg J. Parandowskiego Zapraszamy na naszą stronę 33

17 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr 3 Załącznik nr 3 Na Olimpie* Olimp był właściwym królestwem Zeusa, odkąd po wojnie z gigantami podzielił się on władzą nad światem z dwoma braćmi: Posejdonem i Hadesem. Wszyscy trzej ciągnęli losy. Zeusowi dostało się niebo i ziemia wraz z Olimpem, Posejdonowi morze, Hadesowi królestwo umarłych w podziemiu. Dzeus jako pan nieba obwołał się bogiem najwyższym, któremu wszyscy winni posłuszeństwo. ( ) Szczęśliwe życie wiodą bogowie na Olimpie. Nie słychać jęków ani stękania chorych, bo choroby nie mają władzy nad złocistymi ciałami niebieskich panów. ( ) Bogowie ( ) na większe narady i uroczystości schodzą się do przestronnego zamku Dzeusa. Po ( ) naradach następuje uczta. Bogowie zasiadają do stołów lub ( ) układają się na łożach ( ). Dokoła ucztujących uwija się cudna para: bogini młodości Hebe i śliczny chłopczyk Ganimedes ( ), roznoszą ambrozję. Był to zwyczajny pokarm bogów, jakaś dziwnie rozkoszna słodycz, rozpływająca się w ustach: dawała moc ciału, pogodę myślom i nieśmiertelność duszy. W złote puchary wlewano nektar, wino olimpijskie o niewysłowionym zapachu. Tak sobie Grecy wyobrażali życie bogów. Było to właściwie życie ludzkie przeniesione w wieczność. ( ) Jedyna różnica między człowiekiem a bogiem była ta, że bóg był nieśmiertelny, a człowiekowi najpiękniejsze chwile w życiu mącił strach przed śmiercią. Bogowie byli nieśmiertelni, ale nie wieczni: każdy z nich urodził się kiedyś ( ) Od starości i śmierci chroniła ich ambrozja. Zawierała tajemniczą siłę i nawet zwykły człowiek mógł stać się nieśmiertelnym, spożywając ten pokarm cudowny. Więksi, piękniejsi i silniejsi od ludzi, bogowie greccy mieli ciało równie jak ludzkie podlegające znużeniu lub ranom. Krew ich była biała i tryskając z rany rozlewała woń przedziwną. Posiadali prawie nieograniczoną zdolność zmieniania się w przeróżne kształty. Niekiedy stawali się niewidzialni. Życie ich było lekkie i szczęśliwe w porównaniu z życiem człowieka. Mieli wprawdzie swoje namiętności, cierpienia i niedole i one doskwierały im nie mniej niż ludziom, lecz Grecy tylko takie życie uważali za prawdziwie pełne i szczęśliwe, w którym mieszały się ze sobą zarówno zło, jak i dobro. * Najwyższy szczyt pasma górskiego w Grecji, wg wierzeń Greków siedziba bogów. 34 Zapraszamy na naszą stronę

18 Załącznik nr 4 Projekt lektura szkolna Świat przedstawiony Baśnie Mity Czas Nieokreślona przeszłość. Miejsce Postacie Wydarzenia Miejsce nieokreślone. Prawdopodobne i nieprawdopodobne (fantastyczne) Prawdopodobne i nieprawdopodobne; dotyczyły losów jednostki, bohater walczył o odmianę własnego losu. Zapraszamy na naszą stronę 35

O MITACH GRECKICH. Jan Parandowski. www.superpolski.pl. Czy dokładnie przeczytałem (-am) tekst? 1. Kim był Hefajstos?

O MITACH GRECKICH. Jan Parandowski. www.superpolski.pl. Czy dokładnie przeczytałem (-am) tekst? 1. Kim był Hefajstos? Jan Parandowski www.superpolski.pl O MITACH GRECKICH Czy dokładnie przeczytałem (-am) tekst? 1. Kim był Hefajstos? 2. Jakie życie wiedli bogowie na Olimpie? 3. Jak brzmiało imię żony Zeusa? 4. Gdzie mieszkali

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa PŁOCK 2015. Język polski klasa V

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa PŁOCK 2015. Język polski klasa V Międzyszkolna Liga Przedmiotowa PŁOCK 2015 Język polski klasa V KOD UCZNIA Witamy Cię na XXI Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej Przed Tobą zadania konkursowe z języka polskiego dla klasy V Instrukcja 1

Bardziej szczegółowo

Propozycja metodyczna dla klasy VI

Propozycja metodyczna dla klasy VI Język Polski w Szkole IV VI R. X, nr 4 Joanna Piasta-Siechowicz Propozycja metodyczna dla klasy VI TEMAT: Poznajemy lekturę Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa. Czas zajęć: 2 x 45 min. Cele

Bardziej szczegółowo

Mitologia: Pochodzenie zjawisk przyrody na podstawie znanych mitów Demeter i Kora. Język polski Klasa V SP

Mitologia: Pochodzenie zjawisk przyrody na podstawie znanych mitów Demeter i Kora. Język polski Klasa V SP Mitologia: Pochodzenie zjawisk przyrody na podstawie znanych mitów Demeter i Kora Język polski Klasa V SP Tytuł Plan wydarzeń : 1.Zabawa Kory na kwiecistej łące. 2.Rozmyślania boginki nad losem pachnącego

Bardziej szczegółowo

... Nazwisko i imię ucznia Klasa Liczba punktów. KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO etap szkolny (szkoła podstawowa)

... Nazwisko i imię ucznia Klasa Liczba punktów. KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO etap szkolny (szkoła podstawowa) ......... Nazwisko i imię ucznia Klasa Liczba punktów KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO etap szkolny (szkoła podstawowa) Przeczytaj uważnie instrukcję: 1. Przed Tobą test złożony z 22 zadań zamkniętych i otwartych.

Bardziej szczegółowo

Starożytna Grecja. Agnieszka Wojewoda

Starożytna Grecja. Agnieszka Wojewoda Starożytna Grecja Agnieszka Wojewoda Spis treści Położenie Grecji O Grecji słów kilka Starożytna Grecja Bogowie i boginie Grecji Grecki teatr Igrzyska olimpijskie Agora Sztuka grecka Podsumowanie Położenie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 8

Scenariusz zajęć nr 8 Autor scenariusza: Krystyna Jakubowska Blok tematyczny: Wędrówki z biegiem Wisły Scenariusz zajęć nr 8 Temat dnia: Poznajemy Mikołaja Kopernika Edukacje: polonistyczna społeczna, matematyczna, muzyczna

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 4

Scenariusz zajęć nr 4 Autor scenariusza: Krystyna Jakubowska Blok tematyczny: Wędrówki z biegiem Wisły Scenariusz zajęć nr 4 Temat dnia: Spacer po Warszawie Edukacje: polonistyczna, matematyczna, społeczna, muzyczna, I. Czas

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ Typ szkoły: podstawowa Etap kształcenia: II, klasa V Rodzaj zajęć: lekcja języka polskiego Temat zajęć: Czym jest muzyka Fryderyka Chopina?

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 4. Autor scenariusza: Olga Lech. Blok tematyczny: Zima w przyrodzie

Scenariusz nr 4. Autor scenariusza: Olga Lech. Blok tematyczny: Zima w przyrodzie Autor scenariusza: Olga Lech Blok tematyczny: Zima w przyrodzie Scenariusz nr 4 I. Tytuł scenariusza: W górach. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące): polonistyczna, matematyczna,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Temat bloku: Jesień da się lubić. Temat dnia: Sposoby na jesienną nudę. Termin zajęć: 19.11.2007r. Cele ogólne Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Prowadząca zajęcia Elżbieta Pietrzak

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: techniczna, społeczna, matematyczna, plastyczna, Cel zajęć: - zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, - kształtowanie umiejętności dbania

Bardziej szczegółowo

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Autor: Magdalena Warszowska Ptak Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Tytuł cyklu WSiP: Historia i społeczeństwo Przedmiot: Historia i społeczeństwo (klasa IV szkoły podstawowej) Czas

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II technikum zawodowego i liceum

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II technikum zawodowego i liceum Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II technikum zawodowego i liceum Autor: Bogumiła Pilszak Temat: Adama Mickiewicza apoteoza młodości. Zadania lekcji w zakresie: 1) wiadomości: - Uczeń zapoznaje

Bardziej szczegółowo

Bezdomność- przeciwko stereotypom

Bezdomność- przeciwko stereotypom Bezdomność- przeciwko stereotypom Scenariusz zajęć z zakresu przełamywania stereotypów dotyczących osoby bezdomnej. Autor: Barbara Ruksztełło- Kowalewska Scenariusz przygotowany w ramach projektu Agenda

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

www.awans.net Publikacje nauczycieli Halina Chmielewska Test sprawdzający Historia, klasa V, I półrocze (do podręcznika A to historia!

www.awans.net Publikacje nauczycieli Halina Chmielewska Test sprawdzający Historia, klasa V, I półrocze (do podręcznika A to historia! www.awans.net Publikacje nauczycieli Halina Chmielewska Test sprawdzający Historia, klasa V, I półrocze (do podręcznika A to historia! ) Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Poznawanie właściwości i zastosowań magnesu. Rodzaj zajęć: lekcja wprowadzająca nowe pojęcia z zakresu oddziaływań (siły magnetyczne)

Temat zajęć: Poznawanie właściwości i zastosowań magnesu. Rodzaj zajęć: lekcja wprowadzająca nowe pojęcia z zakresu oddziaływań (siły magnetyczne) POZNAJEMY ZJAWISKO MAGNETYZMU Temat zajęć: Poznawanie właściwości i zastosowań magnesu Poziom nauczania: klasa VI Czas trwania zajęć: 2 x po 45 minut Rodzaj zajęć: lekcja wprowadzająca nowe pojęcia z zakresu

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY LEKCJI. do przedmiotu ekonomika i organizacja przedmiotów

KONSPEKTY LEKCJI. do przedmiotu ekonomika i organizacja przedmiotów KONSPEKTY LEKCJI do przedmiotu ekonomika i organizacja przedmiotów Zestaw konspektów do lekcji z przedmiotu ekonomika i organizacja przedsiębiorstw dotyczących działu Planowanie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

języka obcego i sprawności językowych. Korelacja języka angielskiego z innymi przedmiotami to

języka obcego i sprawności językowych. Korelacja języka angielskiego z innymi przedmiotami to W obecnych czasach dzieci i młodzież mają kontakt z językiem obcym w zasadzie cały czas. Od najmłodszych lat chodzą na kursy, konwersacje, uczą się języków z telewizji, płyt, gier komputerowych. Młodym

Bardziej szczegółowo

Autor: Klasa I Temat lekcji: Edukacja: Cel/cele zajęć: Cele zajęć w języku ucznia/ dla ucznia: Kryteria sukcesu dla ucznia

Autor: Klasa I Temat lekcji: Edukacja: Cel/cele zajęć: Cele zajęć w języku ucznia/ dla ucznia: Kryteria sukcesu dla ucznia Autor: Magdalena Kubacka Klasa I Edukacja: przyrodnicza Cel/cele zajęć: - poszerzanie wiedzy o wodzie, jej stanach skupienia, występowaniu na Ziemi, przydatności, zagrożeniach, - poznanie trzech stanów

Bardziej szczegółowo

KONKURS " BYĆ POLAKIEM" -szczegóły na stronie szkoły

KONKURS  BYĆ POLAKIEM -szczegóły na stronie szkoły PRACE DOMOWE z dnia 7-8 marca 2015 W uwagi na fakt, iż dnia 21 marca (czyli pierwszy dzień wiosny) niektórzy nasi uczniowie wybierają się na turniej piłkarski obchody Dnia Wiosny założyli strój w trzech

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE IIa INTEGRACYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE IIa INTEGRACYJNEJ Stanislawę Hącel, Jolanta Kucharska KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE IIa INTEGRACYJNEJ KRĄG TEMATYCZNY: Odloty ptaków TEMAT DNIA: Gdzie są bociany i jaskółki? CZAS: 4 godz. lekcyjne CEL OGÓLNY: Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III opracowany przez mgr Agnieszkę Solińską

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III opracowany przez mgr Agnieszkę Solińską Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III opracowany przez mgr Agnieszkę Solińską Blok tematyczny: Czas zatrzymany w legendzie Temat dnia: Kto zamieszkuje góry? Treści działań edukacyjnych: Ukazanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS MITOLOGICZNY - KWIECIEŃ 2009

KONKURS MITOLOGICZNY - KWIECIEŃ 2009 KONKURS MITOLOGICZNY - KWIECIEŃ 2009 Opracowanie: Agnieszka Kossakowska Lewaszow i Monika Tomaszek Imię i nazwisko ucznia...kl.. CZĘŚĆ I TEST WYBORU Spośród czterech możliwych odpowiedzi wybierz jedną,

Bardziej szczegółowo

Temat : Jak czytać wiersze, czyli tworzymy poradnik interpretatora.

Temat : Jak czytać wiersze, czyli tworzymy poradnik interpretatora. Anna Balcerska nauczycielka języka polskiego w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Łodzi Temat : Jak czytać wiersze, czyli tworzymy poradnik interpretatora. Klasa III gimnazjum Cele ogólne Przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY II GIMNAZJUM

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY II GIMNAZJUM KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY II GIMNAZJUM 11. 10. 2005 Klasa II b Prowadzący: Katarzyna Listwan.. Temat: Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki (L. Staff) Koncepcja człowieka jako homo

Bardziej szczegółowo

Lekcja przeznaczona dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. rozumieć pojęcia: Szare Szeregi, zawiszacy, Harcerska Poczta Polowa;

Lekcja przeznaczona dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. rozumieć pojęcia: Szare Szeregi, zawiszacy, Harcerska Poczta Polowa; Harcerska Poczta Polowa Autor: Anna Bosiacka/Muzeum Powstania Warszawskiego Lekcja przeznaczona dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych Czas trwania lekcji - 45 minut Cele. Po lekcji uczeń powinien:

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Metoda pracy: Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna.

Metoda pracy: Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna. Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: a) wymienia nazwy polskich parków narodowych; definiuje pojęcia: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat; b) zna symbole poszczególnych parków narodowych;

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II. j. polski matematyka środowisko technika muzyka A,P.E,O

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II. j. polski matematyka środowisko technika muzyka A,P.E,O Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II Prowadząca: mgr Marzena Łukasiewicz Ośrodek tematyczny: BOŻE NARODZENIE TUŻ TUŻ Temat dnia: WIGILIJNY WIECZÓR Rozmowa o tradycjach wigilijnych na podstawie wiersza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dlaczego tworzymy plan? Slajd 1. Slajd 2.

Prezentacja Dlaczego tworzymy plan? Slajd 1. Slajd 2. Prezentacja Dlaczego tworzymy plan? Slajd 1. Slajd 2. Nauczyciel przedstawia slajd początkowy i czeka na odpowiedzi uczniów wynikające z ich wcześniejszych doświadczeń edukacyjnych. Dopiero po uzyskaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa I Edukacja: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna Temat zajęć: Na wiejskim podwórku. Cel/cele

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Marzena Kulig, Monika Szewczyk nauczycielki Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie. Klasa- Ic integracyjna

Scenariusz zajęć. Marzena Kulig, Monika Szewczyk nauczycielki Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie. Klasa- Ic integracyjna Scenariusz zajęć Marzena Kulig, Monika Szewczyk nauczycielki Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie Klasa- Ic integracyjna Temat bloku: Polska naszą Ojczyzną. Temat dnia: Symbole narodowe. Temat edukacji

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VI Na podstawie lektury Kwiat kalafiora Małgorzaty Musierowicz

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VI Na podstawie lektury Kwiat kalafiora Małgorzaty Musierowicz Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VI Na podstawie lektury Kwiat kalafiora Małgorzaty Musierowicz Temat : Jaka jesteś, Gabrysiu? próba charakterystyki postaci. Cele : Doskonalenie wypowiadania się

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii

Przedmiotowy system oceniania z historii Przedmiotowy system oceniania z historii 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

El Cid legenda o mężnym rycerzu reż. Jose Poso

El Cid legenda o mężnym rycerzu reż. Jose Poso El Cid legenda o mężnym rycerzu reż. Jose Poso MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Hiszpania ojczyzna Cyda. 2. Karta pracy. (str. 5) stowarzyszenie nowe horyzonty

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

AUTOBIOGRAFIZM...15 1. Żal po stracie dziecka...15 2. Wspomnienia wojenne...17 3. Powrót do lat młodości...19

AUTOBIOGRAFIZM...15 1. Żal po stracie dziecka...15 2. Wspomnienia wojenne...17 3. Powrót do lat młodości...19 Spis treści ARTYSTA...11 1. Stworzyciel nieba, ziemi i człowieka... 11 2. Artysta kapłan...12 3. Artysta nieśmiertelny...13 4. Artysta dziwak...13 5. Artysta poszukujący wiedzy o człowieku...14 6. Artysta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i klasyfikacja podatków

Pojęcie i klasyfikacja podatków Pojęcie i klasyfikacja podatków 1. Cele lekcji a) Wiadomości Zapoznanie z pojęciem podatku. Charakterystyka poszczególnych podatków bezpośrednich i pośrednich. b) Umiejętności Doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Temat tygodniowy Temat dnia Zagadnienia z podstawy programowej Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Świat wokół nas Świat wokół nas Mówimy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, matematyczna,zajęcia komputerowe Cel/cele zajęć: - doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II. Ortografia na wesoło. Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II. Ortografia na wesoło. Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II Ortografia na wesoło Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż Cele główne: utrwalenie i sprawdzenie opanowania poprawnej pisowni

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY KOD UCZNIA: Drogi Uczestniku! WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY Dialog to budowanie wzajemności ks. prof. Józef Tischner Test zawiera pytania z kilku

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Polska, mój kraj. Tu mieszkamy. tygodniowy Temat dnia Legenda o Lechu, Czechu i Rusie Legenda o

Bardziej szczegółowo

Uczniowie otrzymują na kartkach (lub katecheta przypina na tablicy) rebus 1 :

Uczniowie otrzymują na kartkach (lub katecheta przypina na tablicy) rebus 1 : Spragnieni wody i miłości Scenariusz lekcji religii przygotowującej do Kolędników Misyjnych 2014 Cele katechetyczne wymagania ogólne: ukazanie potrzeby działalności misyjnej w Indiach; zachęcanie uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Wyruszamy w fantastyczną podróż

Wyruszamy w fantastyczną podróż Nauczanie zintegrowane konspekty Wyruszamy w fantastyczną podróż Lucyna Cisowska Hospitacja diagnozująca Konspekt zajęć w klasie II Prowadząca: Lucyna Cisowska Obszar edukacyjny: edukacja matematyczna

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Sylwia Tomas Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej 1. DATA: 15.12.2005 2. POZIOM: klasa V szkoła podstawowa, 3 godz. języka angielskiego tygodniowo

Bardziej szczegółowo

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH 8 maj (czwartek) SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Owoce i warzywa źródłem witamin

SCENARIUSZ LEKCJI Owoce i warzywa źródłem witamin SCENARIUSZ LEKCJI Temat lekcji: Owoce i warzywa źródłem witamin Klasa: IV szkoły podstawowej Lekcja: Przyroda Czas trwania: 45 minut Prowadząca: Małgorzata Burdajewicz Cel lekcji: Celem lekcji jest uświadomienie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 8

Scenariusz zajęć nr 8 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Świat wokół nas Scenariusz zajęć nr 8 Temat dnia: Zabawy matematyką. I. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. II. Czynności przed lekcyjne: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Małgorzata Urbańska Klasa III Temat lekcji:źródła i rodzaje energii. Edukacja: przyrodnicza, polonistyczna, techniczna, Cel/cele

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo

1. Roland rycerz średniowieczny

1. Roland rycerz średniowieczny 1. Roland rycerz średniowieczny Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna fragmenty tekstu Pieśni o Rolandzie, zna podstawowe wiadomości o zwyczajach i tradycjach rycerzy średniowiecznych, rozumie

Bardziej szczegółowo

Debata uczniowska Na temat: Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel

Debata uczniowska Na temat: Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel Scenariusz zajęć dla klasy II Debata uczniowska Na temat: Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel TEMAT LEKCJI Utrwalenie znajomości symboli narodowych- hymn, flaga, godło. Przypomnienie zasad zachowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE FILII W KOLBUSZOWEJ NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE FILII W KOLBUSZOWEJ NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE FILII W KOLBUSZOWEJ NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1 Spis treści Informacje organizacyjne s. 3 Formy doskonalące dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Podejmując ryzyko reż. Nicole van Kilsdonk

Podejmując ryzyko reż. Nicole van Kilsdonk Podejmując ryzyko reż. Nicole van Kilsdonk MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Być jak bojaźliwy mężczyzna czy podjąć ryzyko? 2. Karta pracy. (str. 5)

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 CHARAKTERYSTYKA SPRAWDZIANU Sprawdzian w klasie VI bada osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w zakresie czytania, pisania,

Bardziej szczegółowo

32. ZBIERAMY DANE W NASZEJ KLASIE I SZKOLE CZYLI O TYM, JAK SIĘ TWORZY WYKRESY SŁUPKOWE

32. ZBIERAMY DANE W NASZEJ KLASIE I SZKOLE CZYLI O TYM, JAK SIĘ TWORZY WYKRESY SŁUPKOWE 32. ZBIERAMY DANE W NASZEJ KLASIE I SZKOLE CZYLI O TYM, JAK SIĘ TWORZY WYKRESY SŁUPKOWE 143 Małgorzata Sieńczewska 32. ZBIERAMY DANE W NASZEJ KLASIE I SZKOLE CZYLI O TYM, JAK SIĘ TWORZY WYKRESY SŁUPKOWE

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IVa. Poznanie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drodze

KONSPEKT LEKCJI ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IVa. Poznanie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drodze 27.10.2015r. 10.11.2015r. mgr Alina Skapczyk KONSPEKT LEKCJI ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IVa CELE LEKCJI: Realizacja podstawy programowej Stosowanie elementów oceniania kształtującego cele lekcji; informacji

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Jesienne dary. Barwy i smaki jesieni. tygodniowy Temat dnia Na jesiennym straganie. Warzywa w roli

Bardziej szczegółowo

Metody i formy pracy: metoda problemowa, praca w grupie, praca z tekstem, praca samodzielna, burza mózgów.

Metody i formy pracy: metoda problemowa, praca w grupie, praca z tekstem, praca samodzielna, burza mózgów. Temat lekcji: Świat wymyślony na próbę w wierszu W. Szymborskiej pt. Obmyślam świat. Cele lekcji: cel główny: uczeń potrafi odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób poetka kreuje świat alternatywny i jaką

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH KLASA II Opracowany przez Zofię Twardowską i Elżbietę Kołodziejczuk OŚRODEK TEMATYCZNY: RODZINNE SPOTKANIA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH KLASA II Opracowany przez Zofię Twardowską i Elżbietę Kołodziejczuk OŚRODEK TEMATYCZNY: RODZINNE SPOTKANIA 1 Zofia Twardowska Ztwardowska@wp.pl Nauczyciel informatyki Szkoła Podstawowa nr 279 04-044 Warszawa, ul. Cyrklowa 1 SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH KLASA II Opracowany przez Zofię Twardowską i Elżbietę Kołodziejczuk

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z okazji 22 kwietnia Dnia Ziemi

Scenariusz zajęć z okazji 22 kwietnia Dnia Ziemi Scenariusz zajęć z okazji 22 kwietnia Dnia Ziemi Temat zajęć: Nasza planeta Ziemia wdrażanie dzieci do poszanowania i ochrony środowiska. Kierunki edukacji: Edukacja polonistyczna Analiza wiersza Edukacja

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Domy dawno temu i dziś Pożyteczne urządzenia dawniej i dziś Zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

www.filmotekaszkolna.pl

www.filmotekaszkolna.pl Temat: Jak zbudować dobre relacje z rodzicami? Rozważania na podstawie filmu Ojciec Jerzego Hoffmana Opracowanie: Lidia Banaszek Etap edukacyjny: ponadgimnazjalny Przedmiot: godzina wychowawcza Czas: 2

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Zadania matematyczne nie z tej planety.

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Zadania matematyczne nie z tej planety. Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: matematyczna, muzyczna, ruchowa, Cel/cele zajęć: - rozwijanie zainteresowania dziecięcą matematyką, - wskazanie sposobów rozwiązania problemów, - wyrabianie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Autor/ka / Autorzy: JUSTYNA BRZOZOWSKA Trenerka wiodąca: ANNA CIEŚLUK. Tytuł lekcji Uczymy się wyrażać emocje i uczucia.

Scenariusz lekcji. Autor/ka / Autorzy: JUSTYNA BRZOZOWSKA Trenerka wiodąca: ANNA CIEŚLUK. Tytuł lekcji Uczymy się wyrażać emocje i uczucia. Scenariusz lekcji Autor/ka / Autorzy: JUSTYNA BRZOZOWSKA Trenerka wiodąca: ANNA CIEŚLUK Tytuł lekcji Uczymy się wyrażać emocje i uczucia. Data i miejsce realizacji 12.03.2014r., Szkoła Podstawowa im. ks.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski

Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski Temat: Świat wartości człowieka wolnego, niezależnego w wierszu W. Szymborskiej Możliwości Utwór W. Szymborskiej analizowany na lekcji daje uczniom i nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Tytuł lekcji. Data i miejsce realizacji. Adresaci. Cel

Scenariusz lekcji. Tytuł lekcji. Data i miejsce realizacji. Adresaci. Cel Scenariusz lekcji Autor/ka / Autorzy: Ewa Banaszek Trenerka wiodąca: Małgorzata Winiarek- Kołucka Tytuł lekcji Polska w czasach ostatnich Jagiellonów. Data i miejsce realizacji Szkoła podstawowa Adresaci

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Program komputerowy

Temat 2. Program komputerowy Temat 2. Program komputerowy Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

Bardziej szczegółowo

OGRÓD EDEN, WYGNANIE Z RAJU

OGRÓD EDEN, WYGNANIE Z RAJU OGRÓD EDEN, WYGNANIE Z RAJU 5 Pan Bóg zasadził ogród, w którym rosły piękne drzewa i których owoce można było jeść. Umieścił też pośrodku tego ogrodu drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła. Ogród

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ Ks. Maciej Maniarski Tuplice, 20.06.2012r. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ I. Założenia Założeniem innowacji było zaproponowanie uczniom działań

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Zawody dawniej i dziś. Temat ośrodka dziennego: Kim chcę zostać?

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Zawody dawniej i dziś. Temat ośrodka dziennego: Kim chcę zostać? PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Zawody dawniej i dziś. Temat ośrodka dziennego: Kim chcę zostać? Kształtowane umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Temat: A wszystko zaczęło się od..., czyli o stworzeniu świata.

Temat: A wszystko zaczęło się od..., czyli o stworzeniu świata. Autor: mgr Katarzyna Grzyb Praca nagrodzona w konkursie na scenariusz lekcji, ogłoszonym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I (90 minut) Temat: A wszystko

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 12/1A tel. 29 742 95 65 tel/fax 29 742 50 05 cdntwpwyszkow@wp.pl www.twpwyszkow.pl SCENARIUSZ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Olga Lech. Blok tematyczny: Wędrówki po świecie. Scenariusz nr 3

Autor scenariusza: Olga Lech. Blok tematyczny: Wędrówki po świecie. Scenariusz nr 3 Autor scenariusza: Olga Lech Blok tematyczny: Wędrówki po świecie Scenariusz nr 3 I. Tytuł scenariusza: W kraju Anaruka. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące): polonistyczna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V I. Postanowienia ogólne dotyczące oceniania z języka polskiego. 1. Uczeń ma prawo do jawności oceny, systematyczności i sprawiedliwości oceniania.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT Z EDUKACJI WCZESNOSZKONEJ KLASA III

KONSPEKT Z EDUKACJI WCZESNOSZKONEJ KLASA III KONSPEKT Z EDUKACJI WCZESNOSZKONEJ KLASA III PROWADZĄCA: Hanna Liszka BLOK TEMATYCZNY: Zdrowie - najcenniejszy skarb TEMAT DNIA: Zimą jedzmy na zdrowie TREŚCI ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ: edukacja polonistyczna:

Bardziej szczegółowo

Temat 1. : Wykorzystanie cyberprzestrzeni

Temat 1. : Wykorzystanie cyberprzestrzeni Temat 1. : Wykorzystanie cyberprzestrzeni Cel główny: Zwrócenie uwagi uczniów na różnorodne możliwości wykorzystania komputera/internetu oraz uświadomienie im niebezpieczeństwa uzależnienia od komputera.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU CO TO JEST ŻYCIE. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. Części lekcji. 1. Część wstępna.

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU CO TO JEST ŻYCIE. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. Części lekcji. 1. Część wstępna. SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU CO TO JEST ŻYCIE. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. II. Części lekcji. 1. Część wstępna. 2. Część realizacji. 3. Część podsumowująca. III. Karty pracy. 1.

Bardziej szczegółowo

SP Klasa VI, temat 2

SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 zagiąć NAUKOWCY SP Klasa VI, temat

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII W KLASIE I GIMNAZJUM TEMAT LEKCJI-OŚWIETLENIE ZIEMI W PIERWSZYCH DNIACH ASTRONOMICZNYCH PÓR ROKU

SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII W KLASIE I GIMNAZJUM TEMAT LEKCJI-OŚWIETLENIE ZIEMI W PIERWSZYCH DNIACH ASTRONOMICZNYCH PÓR ROKU SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII W KLASIE I GIMNAZJUM TEMAT LEKCJI-OŚWIETLENIE ZIEMI W PIERWSZYCH DNIACH ASTRONOMICZNYCH PÓR ROKU CEL OGÓLNY- UŚWIADOMIENIE UCZNIOM, ŻE MIMO IŻ SŁOŃCE WYSYŁA ZAWSZE TAKĄ SAMĄ

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć otwartych z okazji dnia matki. Temat dnia: Przygotowujemy i organizujemy Dzień Matki.

Scenariusz zajęć otwartych z okazji dnia matki. Temat dnia: Przygotowujemy i organizujemy Dzień Matki. Scenariusz zajęć otwartych z okazji dnia matki Temat dnia: Przygotowujemy i organizujemy Dzień Matki. Czas trwania: 45 minut Liczba dzieci: 22 Cele główny: Przybliżenie rodzicom form i metod nauczania

Bardziej szczegółowo

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej. pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej. pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Kochamy Pana Jezusa Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Copyright by Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej 1 O słuchaniu Boga.

Bardziej szczegółowo

W badaniach 2008 trzecioklasiści mieli kilkakrotnie za zadanie wyjaśnić wymyśloną przez siebie strategię postępowania.

W badaniach 2008 trzecioklasiści mieli kilkakrotnie za zadanie wyjaśnić wymyśloną przez siebie strategię postępowania. Alina Kalinowska Jak to powiedzieć? Każdy z nas doświadczał z pewnością sytuacji, w której wiedział, ale nie wiedział, jak to powiedzieć. Uczniowie na lekcjach matematyki często w ten sposób przekonują

Bardziej szczegółowo