Podstawowym źródłem, z którego wyrosła kultura europejska, jest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowym źródłem, z którego wyrosła kultura europejska, jest"

Transkrypt

1 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr 3 2 Projekt lektura szkolna Joanna Piasta-Siechowicz Od Chaosu do Kosmosu, czyli mitologia w klasie V Podstawowym źródłem, z którego wyrosła kultura europejska, jest antyk. Starożytnej Grecji zawdzięczamy podwaliny fi lozofii i olimpiady sportowe. Ze starożytnych Aten wywodzi się pojęcie demokracji a prawo państw europejskich opiera się na prawie rzymskim. Mitologia do dziś stanowi inspirację twórczą dla pisarzy i poetów, z antyku wywodzą się podstawowe gatunki literackie. Wie o tym (a przynajmniej powinien wiedzieć) każdy średnio wykształcony człowiek. Jednak polonista uczący w szkole podstawowej staje przed bardzo trudnym zadaniem. Jak te prawdy przekazać piątoklasistom? Jak dobrać właściwe treści nauczania i odpowiednie teksty? Zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego: Nauczyciele w szkole podstawowej dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci Ci sami nauczyciele muszą, dostosowując sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, jednocześnie realizować cele ogólne kształcenia polonistycznego, wytyczone również przez dokument oświatowy, jakim jest podstawa programowa. Toteż, żeby sprostać postawionym zadaniom, planując podstawowy (według mnie) cykl lekcji o mitach, uwzględniłam przede wszystkim jeden z wniosków J. S. Brunera, który na podstawie badań stwierdził: Mit powstał z potrzeby wyjaśnienia świata. Stąd taki a nie inny dobór tekstów (fragmentów mitów). Natomiast praca z tekstem (ale nie tylko) wydała mi się najwłaściwszą metodą prowadzącą do osiągnięcia celu. Oto moja propozycja. 18 Zapraszamy na naszą stronę

2 Projekt lektura szkolna 1 TEMAT: Na początku był Chaos. A co potem? Cel główny: rozwijanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu; przybliżanie rozumienia człowieka i świata. Cele szczegółowe: Uczeń: doskonali umiejętność czytania cichego i głośnego, posługuje się słownikiem wyrazów obcych, precyzyjnie odpowiada na pytania dotyczące treści mitu, wyodrębnia wydarzenia z zachowaniem chronologii, dobiera cytaty właściwe do swojej wypowiedzi, wnioskuje, tworzy mapę skojarzeń, redaguje notatkę z lekcji w formie schematu i tabel, wnioskuje. Metody: praca z tekstem, pogadanka, objaśnienie. Materiały i środki dydaktyczne: kserokopie mitu J. Parandowskiego Narodziny świata (załącznik nr 1 i 2). Przebieg lekcji: WPROWADZENIE 1. Rozmowa; poszukiwanie skojarzeń do słowa chaos. nieuporządkowana materia, bałagan z której wyłonił się świat... (wpisujemy definicję słownikową) CHAOS bezład zamęt (uzupełniamy po zapoznaniu się z treścią mitu) zamieszanie nieporządek Zapraszamy na naszą stronę 19

3 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr 3 a. Poszukiwanie definicji chaosu w słowniku wyrazów obcych; ewentualne uzupełnienie mapy skojarzeń. 2. Głośne czytanie pierwszego zdania mitu: Na początku był Chaos. 3. Podanie tematu lekcji, zapisanie na tablicy. LEKCJA WŁAŚCIWA 1. Ciche czytanie fragmentów mitu (załącznik nr 1) ukierunkowane na poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jak starożytni Grecy wyobrażali sobie powstanie świata? a. Wyodrębnienie kolejnych zdarzeń; wspólne redagowanie notatki w formie schematu: Chaos (istota boska bez określonego kształtu lub otchłań pełna siły twórczej) pierwsza para bogów Uranos (Niebo) Gaja (Ziemia) ich dzieci strąceni do Tartaru { ród tytanów: cyklopi (z jednym okiem w środku czoła) hekatouchejrowie (sturęcy) Kronos najmłodszy tytan, który za namową matki odebrał władzę ojcu Reja 20 Zeus podobnie jak Kronos pozbawił ojca władzy ich dzieci Hades, Posejdon, Hera, Demeter, Hestia, pożarte przez Kronosa Hera Zapraszamy na naszą stronę

4 Projekt lektura szkolna 4. Historia ludzkości. a. Ciche czytanie (załącznik nr 2). b. Uzupełnianie tabelki podczas czytania. Okres wiek złoty wiek srebrny wiek brązowy wiek żelazny Przewidywane odpowiedzi uczniów Za czasów panowania Kronosa, rzeki płynęły mlekiem, z drzew sączył się miód, a ziemia rodziła wszystko w obfitości, ludzie żyli jak niebianie; Ludzie rozwijali się bardzo powoli, okres dzieciństwa trwał sto lat, w wieku dojrzałym życie ich było krótkie i pełne zgryzot; Ludzie mieli siłę olbrzymów i serce twarde jak kamień; był to okres heroiczny żyli wtedy Herakles, Tezeusz i inni; Trwa do dziś; człowiek jest słaby i nagi, jedynie jego postać niepodobna do otaczających stworzeń była widocznym obrazem bogów, ale brakowało mu ich siły i zrozumienia otaczającej przyrody. 3. Głośne czytanie wyników pracy uczniów. PODSUMOWANIE 4. Historia narodzin świata. Od Chaosu do Kosmosu. Mapa skojarzeń do pojęcia KOSMOS. przeciwieństwo Chaosu gr. porządek, świat przestrzeń pozaziemska KOSMOS Wszechświat zbiór galaktyk 5. Określenie tematu mitu Narodziny świata. Oczekiwane rezultaty: Mit ten ilustruje wierzenia starożytnych Greków o przemianie Chaosu w Kosmos, czyli jak z nieuporządkowanej materii wyłonił się świat. Zapraszamy na naszą stronę 21

5 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr 3 Informacja nauczyciela: Taki mit nazywamy mitem kosmogonicznym. Mity o uporządkowaniu świata to mity kosmogoniczne PRACA DOMOWA 1. Załóż własny słownik mitologiczny. Wpisz do niego poznane na lekcji wyrazy związane z mitami i wyjaśnij je. 2. Zapoznaj się z treścią mitu Na Olimpie (załącznik nr 3). 2 TEMAT: O życiu bogów na Olimpie i nie tylko. Cele operacyjne: Uczeń: zapamiętuje wyobrażenia Greków, uzasadnia wyobrażenia Greków, redaguje precyzyjne pytania do odpowiedzi, rozróżnia część informacyjną tekstu od komentarza. Metody: Metoda praktyczna praca z tekstem. Metoda podająca pogadanka, objaśnienie. Metoda aktywizująca dyskusja. Materiały: kserokopie załącznika nr 3. Przebieg lekcji: WPROWADZENIE 1. Kilkuzdaniowe przypomnienie wierzeń Greków o narodzinach świata. LEKCJA WŁAŚCIWA 1. Ciche czytanie tekstu Na Olimpie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: Jak bogowie podzielili się władzą? Jakie życie prowadzili bogowie na Olimpie? 22 Zapraszamy na naszą stronę

6 a) Rezultaty pracy z tekstem. Podział władzy. Projekt lektura szkolna BÓG NAJWYŻSZY ZEUS NIEBO ZIEMIA LĄD ZIEMIA WODA PODZIEMIA królestwo umarłych Posejdon Hades Życie bogów. PASMO SZCĘŚCIA bez bólu bez chorób ucztowanie spożywanie ambrozji i nektaru zachowanie siły pogodne myśli nieśmiertelność Porównanie losów ludzkich i boskich. Losy ludzkie Człowiek się rodził. Człowiek dojrzewał. Człowieka można było zranić. Człowiek miał krew czerwoną. Z upływem lat ciało ludzkie traciło moc, starzało się. Każda chwila zbliżała człowieka do śmierci. Losy boskie Bóg się kiedyś rodził. Bóg dojrzewał; bogowie byli więksi, silniejsi i piękniejsi od ludzi. Boga można było zranić. Krew bogów była biała, wydzielała niezwykłą woń. Ciało boskie dzięki ambrozji nie ulegało starzeniu się. Bóg był nieśmiertelny. Zapraszamy na naszą stronę 23

7 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr Podział klasy na grupy. a) Polecenie dla grup: Przeczytajcie ponownie akapity ( gr. I 1-2; gr. II 3-4; gr. III 5-6). Policzcie, z ilu zdań składają się akapity. Zredagujcie pytania tak, żeby zdania z tekstu stanowiły odpowiedź. Odpowiedzcie: na ile części można podzielić mit Na Olimpie. Wskażcie różnice. Nadajcie tytuły poszczególnym częściom. Oczekiwane rezultaty: 1-2 akapit Gdzie mieściło się królestwo Zeusa i od kiedy? W jaki sposób bracia podzielili władzę nad światem? Jaka część świata przypadła w udziale każdemu z nich? Dlaczego Zeus obwołał się bogiem najwyższym? Jakie życie wiodą bogowie na Olimpie? Dlaczego ich życie możemy nazwać szczęśliwym? Gdzie bogowie zbierali się na uroczystości i narady? 3-4 akapit Co następowało po naradach? W jaki sposób ucztowali bogowie? Kto obsługiwał ucztujących? Czym karmiono zebranych? Co to była ambrozja? Co wlewano w złote puchary? Jak sobie Grecy wyobrażali życie bogów? Czym wg Greków różnił się człowiek od boga? Co charakteryzowało bogów? Co bogów chroniło od śmierci? Dlaczego ambrozja chroniła bogów od śmierci? 5-6 akapit Jacy byli bogowie i jakie mieli ciało? Jaka była krew bogów? Jaką zdolność posiadali bogowie? Kim się stawali niekiedy? Jakie było życie bogów w porównaniu z życiem człowieka? Jakie życie wg Greków było pełne i szczęśliwe? Zapraszamy na naszą stronę

8 Projekt lektura szkolna 3. Objaśnienie nauczyciela. Mity o życiu bogów nazywamy teogonicznymi [teos. (gr.) bóg] PODSUMOWANIE 1. Próba dyskusji: Dlaczego wg Greków życie ludzkie i życie bogów tak niewiele się różniły od siebie? Oczekiwane rezultaty: Ludzie tak naprawdę nie znają innego życia jak swoje. Obdarzyli więc bogów nieśmiertelnością, mocą, zdolnością przybierania różnych kształtów, ale kazali im żyć po ludzku. PRACA DOMOWA Zapoznaj się z treścią mitu Demeter i Kora (podręcznik). 3 TEMAT: Skąd się wzięły pory roku? na podstawie mitu Demeter i Kora. Cele operacyjne: Uczeń: poznaje treść mitu Demeter i Kora, rozmawia na temat tekstu literackiego, sporządza notatkę w formie mapy skojarzeń, tabeli, wyodrębnia wydarzenia główne i szczegółowe, wnioskuje na podstawie tekstu, własnych obserwacji i działań, wypowiada własne zdanie. Metody: mapa skojarzeń, rozmowa na temat tekstu, praca z tekstem. Materiały i środki dydaktyczne: podręcznik (treść mitu), obraz Narcyz. Przebieg lekcji: WPROWADZENIE 1. Rozmowa na temat: O czym jest mit Demeter i Kora. Zapraszamy na naszą stronę 25

9 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr 3 LEKCJA WŁAŚCIWA 1. Wyodrębnienie głównych i pobocznych wydarzeń w historii Demeter i Kory (praca w trzech grupach). Grupa Wydarzenia główne Wydarzenia poboczne I Porwanie Kory Zabawy Kory z nimfami. Historia Narcyza. Złamanie przez Korę obietnicy danej matce. Historia strumienia Kyane. II Rozpacz Demeter matki Klęska, która nawiedziła Ziemię. Informacja o roli Zeusa w porwaniu Kory. Klątwa rzucona przez Demeter na Ziemię. Współczucie Rei. III Decyzja Zeusa i jej skutki Zdjęcie klątwy z Ziemi. Radość matki i córki. Wniosek Plan ramowy Wydarzenia szczegółowe Plan szczegółowy 26 Zapraszamy na naszą stronę

10 Projekt lektura szkolna 2. Uzasadnienie powstania pór roku. Pora roku Zachowanie matki i córki Zachowanie przyrody Wiosna Lato Jesień Zima Demeter stroi się w szaty radosne na powitanie córki. Demeter i Kora Persefona spotkały się. Cieszą się, wspólnie spędzają czas. Demeter już myśli o utracie córki, płacze nad swą dolą. Demeter jest sama. Kora Persefona odeszła do krainy męża. Uwaga: Rubrykę 3. wypełniają uczniowie. PODSUMOWANIE 3. Wyjaśnienie nauczyciela. Mit kalendarzowy przedstawia cykliczne zmiany w przyrodzie (następowanie nocy po dniu, pór roku) PRACA DOMOWA Zredaguj informację do starożytnej gazety (wymyśl jej nazwę), w której wyjaśnisz przyczyny nieurodzaju. Oczywiście, wykorzystaj wiedzę z mitu Demeter i Kora. 4 TEMAT: Mit Prometeusz próbuje wyjaśnić Cele operacyjne: Uczeń: przedstawia postać, wykorzystując różne źródła informacji, redaguje pytania do tekstu, Zapraszamy na naszą stronę 27

11 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr 3 rozumie sens tekstu, uzasadnia własne zdanie. Metody: praca z tekstem, rozmowa dydaktyczna, dyskusja kierowana. Przebieg lekcji: WPROWADZENIE 1. Ciche czytanie tekstu (podręcznik). 2. Co wiemy o Prometeuszu? rozmowa, wypowiedzi uczniów wspierane właściwymi fragmentami tekstu. Syn boga Japeta Przedstawiciel rodu Tytanów Prometeusz najmądrzejszy przedstawiciel swego ludu. Udowodnił, że kocha ludzi: Sprytnie oszukał Zeusa. Dał ludziom ogień. Przekazał im swoją wiedzę. Wszechstronnie wykształcony; Atena nauczyła go pożytecznych umiejętności. Dlatego w starożytnej Grecji nazwano go dobroczyńcą ludzkości. LEKCJA WŁAŚCIWA 1. Paca z tekstem. Uzupełnij wypowiedź: Jakie znaczenie dla ludzi miało postępowanie Prometeusza? Dał im ogień, a więc Dał im wiedzę, a więc 28 Zapraszamy na naszą stronę

12 Projekt lektura szkolna Człowiek starożytny, tworząc mit o Prometeuszu, poszukiwał odpowiedzi na pytania: Skąd się wziął ogień na ziemi? Skąd ludzie znają różne nauki? Kto sprawuje władzę nad światem? Czy warto poświęcać się dla ludzi? Prometeusz kochał ludzi jednostka poświęca się społeczeństwo jeden wielu ludzi 2. Informacja nauczyciela. Wniosek: Postępowanie jednostki, mające na celu dobro większych grup społecznych lub całej ludzkości, nazywamy prometeizmem. PODSUMOWANIE 1. Dyskusja: Czy dzisiaj spotykamy jeszcze Prometeuszy? Informacja nauczyciela: Mit o Prometeuszu (jak każdy mit o półbogach i bohaterach ludzkich) zaliczamy do mitów bohaterskich. 5 TEMAT: Co powinniśmy zapamiętać o mitach? Cele operacyjne: Uczeń: selekcjonuje informacje, definiuje pojęcie, porównuje dwa gatunki literackie. Metody: praca z tekstem, rozmowa dydaktyczna. Zapraszamy na naszą stronę 29

13 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr 3 Materiały i środki dydaktyczne: kserokopia (załącznik nr 4). WPROWADZENIE 1. Przypomnienie tytułów i tematyki mitów omawianych na poprzednich lekcjach. 2. Podanie tematu lekcji. LEKCJA WŁAŚCIWA 3. Wspólne tworzenie notatki wg wzoru: Tytuł mitu Tematyka Klasyfikacja Narodziny świata Na Olimpie Powstanie uporządkowanego świata; pochodzenie świata. Życie bogów, wiara w wielu bogów. mit kosmogoniczny mit teogoniczny Demeter i Kora Prometeusz Powstanie cyklu pór roku; zjawiska przyrody. Początek rozwoju człowieka i jego wiedzy. Bohater ludzki. mit kalendarzowy mit bohaterski 4. Próba definicji mitu. Mit powstał z potrzeby wyjaśnienia świata. Wyraża wierzenia społeczności dotyczące: powstania świata i zjawisk przyrody, życia bogów i bohaterów o nadludzkich możliwościach. Zbiór mitów nazywamy mitologią. 5. Rozmowa na temat: Jakie utwory przypominają nam mity? Czy mity to baśnie? (rozdanie uczniom tabeli 1. wg wzoru z pustą rubryką 3). 30 Zapraszamy na naszą stronę

14 Świat przedstawiony Baśnie Mity Czas Nieokreślona przeszłość. Projekt lektura szkolna Przeszłość, ale określająca początek czegoś; czas tworzenia świata. Miejsce Postacie Wydarzenie Miejsce nieokreślone. Prawdopodobne i nieprawdopodobne (fantastyczne). Prawdopodobne i nieprawdopodobne; dotyczyły losów jednostki, bohater walczył o odmianę własnego losu. Miejsce określone. Wszechświat podzielony na Ziemię miejsce ludzi oraz krainę bogów (dobrych i złych). Ludzie i bogowie (istoty nadprzyrodzone). Los zbiorowości, bohater walczy o dobro ludzkości. Uwaga: trzecia rubryka zostaje wypełniona podczas wspólnej pracy uczniów pod kierunkiem nauczyciela. Obie tabelki zostają wklejone do zeszytu. PRACA DOMOWA Ułóż dowolną krzyżówkę, której hasła będą związane z mitologią. Dla chętnych: Napisz opowiadanie: Skąd się wziął deszcz lub (zaproponuj sam). Załącznik 1 Narodziny świata Na początku był Chaos. Któż zdoła powiedzieć dokładnie, co to był Chaos? Niejedni widzieli w nim jakąś istotę boską, ale bez określonego kształtu. Inni a takich było więcej mówili, że to wielka otchłań, pełna siły twórczej i boskich nasieni, jakby jedna masa nieuporządkowana, ciężka i ciemna, Zapraszamy na naszą stronę 31

15 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr 3 mieszanina ziemi, wody, ognia i powietrza. Z tej ( ) otchłani wyłoniły się dwa potężne bóstwa, pierwsza królewska para bogów. Uranos Niebo i Gaja Ziemia.( ) Z ich małżeńskiego związku wyszedł wielki ród tytanów ( ). Młodszym rodzeństwem tytanów byli cyklopowie (cyklopi) hekatonchejrowie (sturęcy). ( ) Uranos nie był zadowolony z tego potomstwa, które było szkaradne lub okrutne, (więc) strącił ich w bezdenne czeluści Tartaru. ( ) Gaja słyszała jęk potępionych tytanów dobywający się z przepastnych wnętrzności ziemi. Znienawidziła wyrodnego ojca i zaczęła knuć spisek przeciwko jego władzy bezwzględnej. Namowom matki uległ najmłodszy z tytanów Kronos, dotychczas niepozbawiony wolności. ( ) zaczaił się na Uranosa ( ) i strącił ze świetlistego tronu niebios( ) Światem rządził Kronos wraz z małżonką Reją. Był to władca ponury i podejrzliwy. Zachował w pamięci klątwę ojca, który mu przepowiedział, że i jemu syn odbierze berło. Każde więc dziecko, które powiła Reja, natychmiast połykał. ( ) Gdy urodziło się szóste dziecko, Reja podała Kronosowi kamień zawinięty w pieluszki. Kronos połknął kamień, sądząc, że połyka syna. Tymczasem Reja zeszła na ziemię. ( ) Wykąpawszy małego, nadała mu imię Dzeus. Dzeus dorósł i wyszedł z ukrycia, miał teraz stanąć do walki z ojcem. Poradził matce, aby przede wszystkim dała Kronosowi potajemnie środek na wymioty. Wtedy Kronos, wśród straszliwych męczarni, wyrzucił połknięte potomstwo. Był to wcale piękny zastęp młodych bogów: synowie Hades i Posejdon i trzy siostry Hera, Demeter i Hestia. Pierwsza (bitwa), którą stoczył (Dzeus), była przeciw ojcu. ( ) Dziesięć lat trwała wojna bez widocznego skutku, gdy Dzeus postanowił wprowadzić nowe siły do tych śmiertelnych zapasów. Uwolnił mianowicie z Tartaru cyklopów i sturękich ( ) Jak wprzód dostojny Uranos, tak obecnie Kronos zwalił się w nicość zapomnienia. Kiedy Dzeus osiadł tron niebieski, ludzie już byli na ziemi i przed ich zatrwożonymi oczyma rozgrywały się walki bogów o panowanie nad światem wg J. Parandowskiego 32 Zapraszamy na naszą stronę

16 Projekt lektura szkolna Załącznik nr 2 Narodziny świata (c.d.). Razem z bogami rodził się świat. Nad ziemią, która jako ląd stały wydobyła się z chaosu, świeciło młode słońce, a z chmur padały deszcze obfite. Podniosły się pierwsze lasy i ziemię przykryła wielka, szumiąca puszcza. Po nieznanych wzgórzach błądziły rzadkie zwierzęta. Z wolna rzeczy zaczęły przybierać znajome kształty.( ) O powstaniu rodu ludzkiego różne były podania ( ) Najchętniej jednak przyjmowano baśń o czterech wiekach ludzkości. Najpierw był, oczywiście, wiek złoty. Panował wtedy Kronos. Rzeki płynęły mlekiem, z drzew sączył się miód najprzedniejszy, a ziemia rodziła wszystko w obfitości ( ). Ludzie żyli jak niebianie, bez trosk, bez trudów, bez smutków. Ciało ich nie starzało się nigdy i żywot swój trawili na nieustannych biesiadach i zabawach. Z upadkiem Kronosa skończył się wiek złoty, a ówcześni ludzie zmienili się w dobroczynne demony. Następne pokolenie było srebrne, a więc znacznie lichsze. Ludzie rozwijali się bardzo powoli. Okres dzieciństwa trwał u nich sto lat, a kiedy dochodzili do wieku dojrzałego, życie ich było krótkie i pełne zgryzot. Byli źli i dumni, bogom nie chcieli składać ofiar ani czcić ich, jak należy. Zeus wytępił ich do ostatniego, lecz w pamięci ludzkiej pozostali oni jako dusze błogosławione. W wieku brązowym żyło plemię gwałtowne, miłujące wojnę. Ludzie mieli siłę olbrzymów i serce twarde jak kamień. Żelaza nie znali. Wszystko sporządzali z brązu ( ). Był to okres heroiczny. Wówczas żył wielki Herakles i dzielny Tezeusz, i bohaterowie spod Teb, i spod Troi. Dokonywano czynów tak niezwykłych, jakie już nie powtorzyły się w wieku następnym, żelaznym, który trwa do dzisiaj. wg J. Parandowskiego Zapraszamy na naszą stronę 33

17 Język Polski w Szkole IV VI R. IX, nr 3 Załącznik nr 3 Na Olimpie* Olimp był właściwym królestwem Zeusa, odkąd po wojnie z gigantami podzielił się on władzą nad światem z dwoma braćmi: Posejdonem i Hadesem. Wszyscy trzej ciągnęli losy. Zeusowi dostało się niebo i ziemia wraz z Olimpem, Posejdonowi morze, Hadesowi królestwo umarłych w podziemiu. Dzeus jako pan nieba obwołał się bogiem najwyższym, któremu wszyscy winni posłuszeństwo. ( ) Szczęśliwe życie wiodą bogowie na Olimpie. Nie słychać jęków ani stękania chorych, bo choroby nie mają władzy nad złocistymi ciałami niebieskich panów. ( ) Bogowie ( ) na większe narady i uroczystości schodzą się do przestronnego zamku Dzeusa. Po ( ) naradach następuje uczta. Bogowie zasiadają do stołów lub ( ) układają się na łożach ( ). Dokoła ucztujących uwija się cudna para: bogini młodości Hebe i śliczny chłopczyk Ganimedes ( ), roznoszą ambrozję. Był to zwyczajny pokarm bogów, jakaś dziwnie rozkoszna słodycz, rozpływająca się w ustach: dawała moc ciału, pogodę myślom i nieśmiertelność duszy. W złote puchary wlewano nektar, wino olimpijskie o niewysłowionym zapachu. Tak sobie Grecy wyobrażali życie bogów. Było to właściwie życie ludzkie przeniesione w wieczność. ( ) Jedyna różnica między człowiekiem a bogiem była ta, że bóg był nieśmiertelny, a człowiekowi najpiękniejsze chwile w życiu mącił strach przed śmiercią. Bogowie byli nieśmiertelni, ale nie wieczni: każdy z nich urodził się kiedyś ( ) Od starości i śmierci chroniła ich ambrozja. Zawierała tajemniczą siłę i nawet zwykły człowiek mógł stać się nieśmiertelnym, spożywając ten pokarm cudowny. Więksi, piękniejsi i silniejsi od ludzi, bogowie greccy mieli ciało równie jak ludzkie podlegające znużeniu lub ranom. Krew ich była biała i tryskając z rany rozlewała woń przedziwną. Posiadali prawie nieograniczoną zdolność zmieniania się w przeróżne kształty. Niekiedy stawali się niewidzialni. Życie ich było lekkie i szczęśliwe w porównaniu z życiem człowieka. Mieli wprawdzie swoje namiętności, cierpienia i niedole i one doskwierały im nie mniej niż ludziom, lecz Grecy tylko takie życie uważali za prawdziwie pełne i szczęśliwe, w którym mieszały się ze sobą zarówno zło, jak i dobro. * Najwyższy szczyt pasma górskiego w Grecji, wg wierzeń Greków siedziba bogów. 34 Zapraszamy na naszą stronę

18 Załącznik nr 4 Projekt lektura szkolna Świat przedstawiony Baśnie Mity Czas Nieokreślona przeszłość. Miejsce Postacie Wydarzenia Miejsce nieokreślone. Prawdopodobne i nieprawdopodobne (fantastyczne) Prawdopodobne i nieprawdopodobne; dotyczyły losów jednostki, bohater walczył o odmianę własnego losu. Zapraszamy na naszą stronę 35

Matczyna miłość zaklęta w naturze. Mit o Demeter i Korze

Matczyna miłość zaklęta w naturze. Mit o Demeter i Korze Matczyna miłość zaklęta w naturze. Mit o Demeter i Korze 1. Cele lekcji a) Wiadomości zna treść mitu, zna osoby występujące w opowieści, zna zasady interpretacji utworu epickiego, wie, jak zbudowany jest

Bardziej szczegółowo

Na początku był Chaos

Na początku był Chaos Na początku był Chaos Mitologia grecka Język polski Klasa V SP Na dzisiejszej lekcji dowiemy się: Co to jest mit. Co to jest mitologia. Jak powstał świat według greckiej mitologii. Poznamy niektórych bogów

Bardziej szczegółowo

O MITACH GRECKICH. Jan Parandowski. www.superpolski.pl. Czy dokładnie przeczytałem (-am) tekst? 1. Kim był Hefajstos?

O MITACH GRECKICH. Jan Parandowski. www.superpolski.pl. Czy dokładnie przeczytałem (-am) tekst? 1. Kim był Hefajstos? Jan Parandowski www.superpolski.pl O MITACH GRECKICH Czy dokładnie przeczytałem (-am) tekst? 1. Kim był Hefajstos? 2. Jakie życie wiedli bogowie na Olimpie? 3. Jak brzmiało imię żony Zeusa? 4. Gdzie mieszkali

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa PŁOCK 2015. Język polski klasa V

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa PŁOCK 2015. Język polski klasa V Międzyszkolna Liga Przedmiotowa PŁOCK 2015 Język polski klasa V KOD UCZNIA Witamy Cię na XXI Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej Przed Tobą zadania konkursowe z języka polskiego dla klasy V Instrukcja 1

Bardziej szczegółowo

Propozycja metodyczna dla klasy VI

Propozycja metodyczna dla klasy VI Język Polski w Szkole IV VI R. X, nr 4 Joanna Piasta-Siechowicz Propozycja metodyczna dla klasy VI TEMAT: Poznajemy lekturę Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa. Czas zajęć: 2 x 45 min. Cele

Bardziej szczegółowo

Mitologia: Pochodzenie zjawisk przyrody na podstawie znanych mitów Demeter i Kora. Język polski Klasa V SP

Mitologia: Pochodzenie zjawisk przyrody na podstawie znanych mitów Demeter i Kora. Język polski Klasa V SP Mitologia: Pochodzenie zjawisk przyrody na podstawie znanych mitów Demeter i Kora Język polski Klasa V SP Tytuł Plan wydarzeń : 1.Zabawa Kory na kwiecistej łące. 2.Rozmyślania boginki nad losem pachnącego

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Mitologia. Mity wybrane cz. II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Mitologia. Mity wybrane cz. II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Mitologia Mity wybrane cz. II Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Mitologia. Mity wybrane

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Mitologia. Mity wybrane Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Mitologia Mity wybrane Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Marzenia uskrzydlają... Historia Dedala i Ikara

Marzenia uskrzydlają... Historia Dedala i Ikara Marzenia uskrzydlają... Historia Dedala i Ikara 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna treść lektury, zna zasady interpretacji mitu, wie, w jakim celu tworzono mity. b) Umiejętności Uczeń: potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII?

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII? Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII? Cele ogólne: kształcenie umiejętności wskazywania cech, podobieństw

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE PROJEKT EDUKACYJNY Z

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE PROJEKT EDUKACYJNY Z SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE PROJEKT EDUKACYJNY Z wizytą na Olimpie Opracowały : Danuta Kuc Renata Frach Projekt mitologiczny. Cele projektu : 1. Dostarczenie uczniom wiedzy na

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 7

Scenariusz zajęć nr 7 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Wiosenne porządki. Scenariusz zajęć nr 7 I. Tytuł scenariusza : Wizyta w lesie. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące):

Bardziej szczegółowo

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna sylwetki znanych Polaków, którzy byli patriotami, wie,

Bardziej szczegółowo

8 W przemysłowym mieście

8 W przemysłowym mieście 8 W przemysłowym mieście Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: wiek, rok; przyporządkowuje fakty historyczne datom;

Bardziej szczegółowo

Temat: Cechy baśni na podstawie utworu Janiny Porazińskiej pt. O dwunastu miesiącach

Temat: Cechy baśni na podstawie utworu Janiny Porazińskiej pt. O dwunastu miesiącach Renata Ziajka Scenariusz zajęć dla III klasy szkoły podstawowej Ośrodek tematyczny: Z Nowym Rokiem Temat: Cechy baśni na podstawie utworu Janiny Porazińskiej pt. O dwunastu miesiącach Wyróżnianie postaci

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 3

Scenariusz zajęć nr 3 Autor scenariusza: Krystyna Staszak Blok tematyczny: CZAS, ZEGAR, KALENDARZ Scenariusz zajęć nr 3 Temat dnia: Jak zatrzymać czas? Edukacje: polonistyczna, matematyczna, społeczna, muzyczna, I. Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji w klasie IV

Konspekt lekcji w klasie IV Konspekt lekcji w klasie IV Temat lekcji: W świecie baśni Henryk Sienkiewicz Bajka Cele lekcji: Uczeo: Metody: Czyta ze zrozumieniem ( treści nauczania w podstawie programowej ) I/1.1, 1.2 Odszukuje informacje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika) w klasie V szkoły podstawowej

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika) w klasie V szkoły podstawowej Opracowanie Anna Nowak Blok tematyczny: Człowiek a środowisko Temat: Podstawowe potrzeby życiowe człowieka Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika)

Bardziej szczegółowo

Starożytna Grecja. Agnieszka Wojewoda

Starożytna Grecja. Agnieszka Wojewoda Starożytna Grecja Agnieszka Wojewoda Spis treści Położenie Grecji O Grecji słów kilka Starożytna Grecja Bogowie i boginie Grecji Grecki teatr Igrzyska olimpijskie Agora Sztuka grecka Podsumowanie Położenie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej ballady A Mickiewicza Powrót taty. Klasa VI szkoła podstawowa Nauczyciel: Ewa Polak

Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej ballady A Mickiewicza Powrót taty. Klasa VI szkoła podstawowa Nauczyciel: Ewa Polak Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej ballady A Mickiewicza Powrót taty Klasa VI szkoła podstawowa Nauczyciel: Ewa Polak Temat: Wizerunek ojca i rodziny na podstawie ballady A. Mickiewicza Powrót

Bardziej szczegółowo

... Nazwisko i imię ucznia Klasa Liczba punktów. KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO etap szkolny (szkoła podstawowa)

... Nazwisko i imię ucznia Klasa Liczba punktów. KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO etap szkolny (szkoła podstawowa) ......... Nazwisko i imię ucznia Klasa Liczba punktów KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO etap szkolny (szkoła podstawowa) Przeczytaj uważnie instrukcję: 1. Przed Tobą test złożony z 22 zadań zamkniętych i otwartych.

Bardziej szczegółowo

6 W średniowiecznym mieście

6 W średniowiecznym mieście 6 W średniowiecznym mieście Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowym określeniem czasu historycznego: wiek; dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO przeprowadzonej w klasie V

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO przeprowadzonej w klasie V KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO przeprowadzonej w klasie V Marta Warpechowska n-l ZS Wyszki TEMAT: Nauka płynąca z mitu o Syzyfie i jej aktualność w XXI wieku. CELE : ogólne - doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Autor: Magdalena Warszowska Ptak Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Tytuł cyklu WSiP: Historia i społeczeństwo Przedmiot: Historia i społeczeństwo (klasa IV szkoły podstawowej) Czas

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH w II kl. przeprowadzonych dnia 14.12.2004 r. PROWADZĄCY: HALINA TOMKIEWICZ CZAS ZAJĘĆ: 90 minut BLOK TEMATYCZNY: W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU TEMAT DNIA: Poznajemy zwyczaje świąteczne

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 8

Scenariusz zajęć nr 8 Autor scenariusza: Krystyna Jakubowska Blok tematyczny: Wędrówki z biegiem Wisły Scenariusz zajęć nr 8 Temat dnia: Poznajemy Mikołaja Kopernika Edukacje: polonistyczna społeczna, matematyczna, muzyczna

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 4

Scenariusz zajęć nr 4 Autor scenariusza: Krystyna Jakubowska Blok tematyczny: Wędrówki z biegiem Wisły Scenariusz zajęć nr 4 Temat dnia: Spacer po Warszawie Edukacje: polonistyczna, matematyczna, społeczna, muzyczna, I. Czas

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji informatyki 2003/2004

Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Temat: Formatowanie akapitów. Tabulatory Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Redagowanie dokumentów tekstowych 45 min II Gimnazjum mgr inż. Alina Rajca 1. CELE

Bardziej szczegółowo

Mitologia grecka. Ignacy Łukaszewski

Mitologia grecka. Ignacy Łukaszewski Mitologia grecka Ignacy Łukaszewski Cała prawda o mitologii? Mitologia jest zbiorem baśni o bogach i bohaterach. Naród grecki, podzielony na wiele szczepów, nie był zgodny w tym, co opowiada o swoich bóstwach.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji historii do hospitacji diagnozującej w klasie czwartej.

Konspekt lekcji historii do hospitacji diagnozującej w klasie czwartej. Autor: mgr Małgorzata Woszczenko Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie Przedstawiam w niniejszej publikacji scenariusz lekcji historii w klasie czwartej szkoły podstawowej przystosowany do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ Typ szkoły: podstawowa Etap kształcenia: II, klasa V Rodzaj zajęć: lekcja języka polskiego Temat zajęć: Czym jest muzyka Fryderyka Chopina?

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Agnieszka Nowicka

Wprowadzenie. Agnieszka Nowicka Wprowadzenie Lekcja języka polskiego w klasie IV Kim jestem? Gdzie żyję? Była lekcją otwartą dla innych nauczycieli. Proponowana lekcja łączy ze sobą treści z zakresu ortografii (pisownia wielką imałą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

6. TWORZYMY OPOWIEŚĆ DO RZUTÓW KOSTKĄ CZYLI O UKŁADANIU OPOWIADAŃ

6. TWORZYMY OPOWIEŚĆ DO RZUTÓW KOSTKĄ CZYLI O UKŁADANIU OPOWIADAŃ 6. TWORZYMY OPOWIEŚĆ DO RZUTÓW KOSTKĄ CZYLI O UKŁADANIU OPOWIADAŃ 27 Małgorzata Sieńczewska 6. TWORZYMY OPOWIEŚĆ DO RZUTÓW KOSTKĄ CZYLI O UKŁADANIU OPOWIADAŃ Cele ogólne w szkole podstawowej: zdobycie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Lucyna Zaczkowska praca: Zespół Szkół w Ciścu ul. Zielona 65 Cisiec Węgierska Górka Węgierska Górka

Lucyna Zaczkowska praca: Zespół Szkół w Ciścu ul. Zielona 65 Cisiec Węgierska Górka Węgierska Górka Lucyna Zaczkowska praca: Zespół Szkół w Ciścu ul. Zielona 65 Cisiec 832 34-350 Węgierska Górka 34-350 Węgierska Górka Temat: BAWIĘ SIĘ W POETĘ, IDĄC TROPEM POETKIna podstawie wiersza Joanny Kulmowej kiedy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI POWTÓRZENIOWEJ Z HISTORII KL. I LO TEMAT: DOROBEK CYWILIZACYJNY STAROŻYTNYCH GREKÓW.

SCENARIUSZ LEKCJI POWTÓRZENIOWEJ Z HISTORII KL. I LO TEMAT: DOROBEK CYWILIZACYJNY STAROŻYTNYCH GREKÓW. SCENARIUSZ LEKCJI POWTÓRZENIOWEJ Z HISTORII KL. I LO TEMAT: DOROBEK CYWILIZACYJNY STAROŻYTNYCH GREKÓW. I. Założenia metodyczne 1. Cele Po przeprowadzonej lekcji uczeń: - ocenia dorobek cywilizacyjny starożytnej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 4. Autor scenariusza: Olga Lech. Blok tematyczny: Zima w przyrodzie

Scenariusz nr 4. Autor scenariusza: Olga Lech. Blok tematyczny: Zima w przyrodzie Autor scenariusza: Olga Lech Blok tematyczny: Zima w przyrodzie Scenariusz nr 4 I. Tytuł scenariusza: W górach. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące): polonistyczna, matematyczna,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 5

Scenariusz zajęć nr 5 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Najpiękniejsze słowo mama Scenariusz zajęć nr 5 Temat dnia: Czytamy lektury I. Czas realizacji: dwie jednostki lekcyjne II. Czynności przedlekcyjne:

Bardziej szczegółowo

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień Temat bloku czterech zajęć Cztery pory roku 1. Jesień Cele zajęć: Zapoznanie z porą roku jesienią Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, w bliższym i dalszym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Temat bloku: Jesień da się lubić. Temat dnia: Sposoby na jesienną nudę. Termin zajęć: 19.11.2007r. Cele ogólne Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Prowadząca zajęcia Elżbieta Pietrzak

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem, dyskusja, metody aktywne przy układaniu notatki skojarzeniowej, praca w grupach. Środki

Praca z tekstem, dyskusja, metody aktywne przy układaniu notatki skojarzeniowej, praca w grupach. Środki Izabela Hejne Krystosiak nauczyciel języka polskiego Szkoła Podstawowa nr 23 w Warszawie Temat: Widzę, słyszę, czuję i smakuję...świat. Lekcja jest jedną z pierwszych jednostek wprowadzających w klasie

Bardziej szczegółowo

Lekcja języka polskiego

Lekcja języka polskiego Realizacja zadania: Europejskie Święta Bożego Narodzenia Lekcja języka polskiego Temat: Tradycje świąt Bożego Narodzenia w krajach europejskich. Lekcja odbyła się 6.12.2010r. w klasach VIC,D,E. Cele: poznanie

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Poznawanie właściwości i zastosowań magnesu. Rodzaj zajęć: lekcja wprowadzająca nowe pojęcia z zakresu oddziaływań (siły magnetyczne)

Temat zajęć: Poznawanie właściwości i zastosowań magnesu. Rodzaj zajęć: lekcja wprowadzająca nowe pojęcia z zakresu oddziaływań (siły magnetyczne) POZNAJEMY ZJAWISKO MAGNETYZMU Temat zajęć: Poznawanie właściwości i zastosowań magnesu Poziom nauczania: klasa VI Czas trwania zajęć: 2 x po 45 minut Rodzaj zajęć: lekcja wprowadzająca nowe pojęcia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie II gimnazjum.

Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie II gimnazjum. Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie II gimnazjum. TEMAT: Wszystko inaczej się stało, niżem wyśnił. Dzienniki Stefana Żeromskiego. (2 godziny lekcyjne) CELE LEKCJI: pozanie sylwetki

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w liceum Cierpienie HIoba

Konspekt lekcji języka polskiego w liceum Cierpienie HIoba Literka.pl Konspekt lekcji języka polskiego w liceum Cierpienie HIoba Data dodania: 2011-01-31 12:47:20 Autor: Iwona Bankiewicz- Zabielska Scenariusz jest propozycją lekcji do tematów dotyczących cierpienia

Bardziej szczegółowo

Bezdomność- przeciwko stereotypom

Bezdomność- przeciwko stereotypom Bezdomność- przeciwko stereotypom Scenariusz zajęć z zakresu przełamywania stereotypów dotyczących osoby bezdomnej. Autor: Barbara Ruksztełło- Kowalewska Scenariusz przygotowany w ramach projektu Agenda

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Prusak Kraków Scenariusz zajęć całodziennych. Kształcenie zintegrowane kl.i

Małgorzata Prusak Kraków Scenariusz zajęć całodziennych. Kształcenie zintegrowane kl.i Małgorzata Prusak Kraków 5.01.2005. Scenariusz zajęć całodziennych. Kształcenie zintegrowane kl.i Temat bloku: Dbamy o swoje zdrowie. Temat dnia: Doskonalę swoje zmysły. Cele operacyjne: Uczeń: Metody:

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: techniczna, społeczna, matematyczna, plastyczna, Cel zajęć: - zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, - kształtowanie umiejętności dbania

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY. Temat katechezy: Świadek wiary. Jakub Błaszczykowski - Wrócę silniejszy.

KONSPEKT KATECHEZY. Temat katechezy: Świadek wiary. Jakub Błaszczykowski - Wrócę silniejszy. Dodać filmik oddzielnie! Na wszelki wypadek. Autor katechezy: Łukasz Klęczar Szkoły: Podstawowa, Gimnazjum, Średnie. KONSPEKT KATECHEZY Temat katechezy: Świadek wiary. Jakub Błaszczykowski - Wrócę silniejszy.

Bardziej szczegółowo

www.awans.net Publikacje nauczycieli Halina Chmielewska Test sprawdzający Historia, klasa V, I półrocze (do podręcznika A to historia!

www.awans.net Publikacje nauczycieli Halina Chmielewska Test sprawdzający Historia, klasa V, I półrocze (do podręcznika A to historia! www.awans.net Publikacje nauczycieli Halina Chmielewska Test sprawdzający Historia, klasa V, I półrocze (do podręcznika A to historia! ) Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dlaczego tworzymy plan? Slajd 1. Slajd 2.

Prezentacja Dlaczego tworzymy plan? Slajd 1. Slajd 2. Prezentacja Dlaczego tworzymy plan? Slajd 1. Slajd 2. Nauczyciel przedstawia slajd początkowy i czeka na odpowiedzi uczniów wynikające z ich wcześniejszych doświadczeń edukacyjnych. Dopiero po uzyskaniu

Bardziej szczegółowo

Człowiek stworzony do szczęścia

Człowiek stworzony do szczęścia Człowiek stworzony do szczęścia 8 1 Cele katechetyczne wymagania ogólne: ukazanie teologicznego i literackiego sensu opisu stworzenia świata z Rdz 2, 4b 10.15 25; przypomnienie nauki Bożej o szczególnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem dysleksja SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pory roku Informacje dla ucznia 1. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY ŁĄCZONEJ: II III Opracowała: Elżbieta Mateusiak OSRODEK TEMATYCZNY: ZIMA W PEŁNI TEMAT DNIA: W KRAINIE LODU

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY ŁĄCZONEJ: II III Opracowała: Elżbieta Mateusiak OSRODEK TEMATYCZNY: ZIMA W PEŁNI TEMAT DNIA: W KRAINIE LODU SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY ŁĄCZONEJ: II III Opracowała: Elżbieta Mateusiak OSRODEK TEMATYCZNY: ZIMA W PEŁNI TEMAT DNIA: W KRAINIE LODU Edukacja Działania Przewidywane osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II technikum zawodowego i liceum

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II technikum zawodowego i liceum Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II technikum zawodowego i liceum Autor: Bogumiła Pilszak Temat: Adama Mickiewicza apoteoza młodości. Zadania lekcji w zakresie: 1) wiadomości: - Uczeń zapoznaje

Bardziej szczegółowo

Test dla klasy V sprawdzający umiejętności i wiadomości po cyklu lekcji w bloku humanistycznym Bogowie i ludzie.

Test dla klasy V sprawdzający umiejętności i wiadomości po cyklu lekcji w bloku humanistycznym Bogowie i ludzie. Test dla klasy V sprawdzający umiejętności i wiadomości po cyklu lekcji w bloku humanistycznym Bogowie i ludzie. Witaj! Na lekcjach języka polskiego i historii poznałeś świat starożytnych ludów i ich wierzeń.

Bardziej szczegółowo

1. Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza?

1. Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza? 1. Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza? Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji zna cechy wywiadu, i. a) Wiadomości rozumie pojęcie wartości uniwersalnych, rozumie rolę analizowanych wartości

Bardziej szczegółowo

języka obcego i sprawności językowych. Korelacja języka angielskiego z innymi przedmiotami to

języka obcego i sprawności językowych. Korelacja języka angielskiego z innymi przedmiotami to W obecnych czasach dzieci i młodzież mają kontakt z językiem obcym w zasadzie cały czas. Od najmłodszych lat chodzą na kursy, konwersacje, uczą się języków z telewizji, płyt, gier komputerowych. Młodym

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie V z uwzględnieniem elementów oceniania kształtującego i metod aktywizujących

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie V z uwzględnieniem elementów oceniania kształtującego i metod aktywizujących Konspekt lekcji języka polskiego w klasie V z uwzględnieniem elementów oceniania kształtującego i metod aktywizujących Temat: Klasa piąta eksperci mitologii greckiej. Czas: 2x45 min. Wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Blok tematyczny: JACY JESTEŚMY. Scenariusz nr 7

Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Blok tematyczny: JACY JESTEŚMY. Scenariusz nr 7 Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska Blok tematyczny: JACY JESTEŚMY Scenariusz nr 7 I. Tytuł scenariusza: Nasze podobieństwa i różnice. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące):

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII W SZKOLE ŚREDNIEJ. Opracowała: Elżbieta Paluchowska

SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII W SZKOLE ŚREDNIEJ. Opracowała: Elżbieta Paluchowska SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII W SZKOLE ŚREDNIEJ Opracowała: Elżbieta Paluchowska Temat: Charakterystyka klimatu Polski. Cele lekcji: uczeń zna czynniki kształtujące klimat w Polsce, potrafi podzielić je

Bardziej szczegółowo

1. Powiem otwarcie Jestem zły analiza utworu Sławomira Mrożka Szuler

1. Powiem otwarcie Jestem zły analiza utworu Sławomira Mrożka Szuler 1. Powiem otwarcie Jestem zły analiza utworu Sławomira Mrożka Szuler Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna tekst S. Mrożka Szuler, rozumie znaczenie słowa szuler, rozumie emocje doznawane

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Blok tematyczny: Oznaki wiosny. Scenariusz nr 1

Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Blok tematyczny: Oznaki wiosny. Scenariusz nr 1 Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska Blok tematyczny: Oznaki wiosny Scenariusz nr 1 I. Tytuł scenariusza: Wkrótce wiosna rozpoznawanie i nazywanie kwiatów. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne.

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II. j. polski matematyka środowisko technika muzyka A,P.E,O

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II. j. polski matematyka środowisko technika muzyka A,P.E,O Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II Prowadząca: mgr Marzena Łukasiewicz Ośrodek tematyczny: BOŻE NARODZENIE TUŻ TUŻ Temat dnia: WIGILIJNY WIECZÓR Rozmowa o tradycjach wigilijnych na podstawie wiersza

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA miejsce na naklejkę z kodem dzień miesiąc rok dysleksja SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ KWIECIEŃ 2002 Pory roku Informacje dla

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 4

Scenariusz zajęć nr 4 Autor scenariusza: Barbara Lentowczyk Blok tematyczny: Wędrówki z biegiem Wisły Scenariusz zajęć nr 4 Temat dnia: Jesteśmy na lotnisku Edukacje: polonistyczna, matematyczna, społeczna, I. Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Rozwiąż krzyżówkę

Załącznik nr 1. Rozwiąż krzyżówkę Załącznik nr 1 Rozwiąż krzyżówkę 1. Zawsze powinniśmy mówić tylko.... 2. Na zgodę podajemy komuś.... 3. Bohater bajki Mickiewicza pt. Przyjaciele. 4. Przychodzi nam do głowy. 5. Poznajemy ich w biedzie.

Bardziej szczegółowo

KONKURS MITOLOGICZNY - KWIECIEŃ 2009

KONKURS MITOLOGICZNY - KWIECIEŃ 2009 KONKURS MITOLOGICZNY - KWIECIEŃ 2009 Opracowanie: Agnieszka Kossakowska Lewaszow i Monika Tomaszek Imię i nazwisko ucznia...kl.. CZĘŚĆ I TEST WYBORU Spośród czterech możliwych odpowiedzi wybierz jedną,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DO DZIAŁU:

SCENARIUSZ LEKCJI DO DZIAŁU: Autorka: Małgorzata Kacprzykowska SCENARIUSZ LEKCJI DO DZIAŁU: Wprowadzenie do filozofii Temat (3): Dlaczego Grecy stworzyli filozofię? Cele lekcji: wdrażanie do refleksji nad istotą ciągłości kultury

Bardziej szczegółowo

Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa

Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa Powtórzenie działu Świat wokół mnie Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowym określeniem czasu historycznego:

Bardziej szczegółowo

Po przeczytaniu i zanalizowaniu tekstu, wróć do tej części i sprawdź, czy Twoje przypuszczenia się sprawdziły. ...

Po przeczytaniu i zanalizowaniu tekstu, wróć do tej części i sprawdź, czy Twoje przypuszczenia się sprawdziły. ... ZADANIE WPROWADZAJĄCE Materiały przygotowane w ramach Szkoły z Klasą 2.0 do akcji 1. Przyjrzyj się artykułowi, ale jeszcze nie rozpoczynaj lektury całości. Zapoznaj się jedynie z napisem poprzedzającym

Bardziej szczegółowo

KONKURS " BYĆ POLAKIEM" -szczegóły na stronie szkoły

KONKURS  BYĆ POLAKIEM -szczegóły na stronie szkoły PRACE DOMOWE z dnia 7-8 marca 2015 W uwagi na fakt, iż dnia 21 marca (czyli pierwszy dzień wiosny) niektórzy nasi uczniowie wybierają się na turniej piłkarski obchody Dnia Wiosny założyli strój w trzech

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Olga Lech. Blok tematyczny: Zima w przyrodzie. Scenariusz nr 3

Autor scenariusza: Olga Lech. Blok tematyczny: Zima w przyrodzie. Scenariusz nr 3 Autor scenariusza: Olga Lech Blok tematyczny: Zima w przyrodzie Scenariusz nr 3 I. Tytuł scenariusza: Zimowy świat. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące): polonistyczna,

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DO DZIAŁU:

SCENARIUSZ LEKCJI DO DZIAŁU: Autorka: Małgorzata Kacprzykowska SCENARIUSZ LEKCJI DO DZIAŁU: Wprowadzenie do filozofii Temat (4): Dlaczego zadajemy pytania? Cele lekcji: poznanie istoty pytań filozoficznych, stawianie pytań filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE IIa INTEGRACYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE IIa INTEGRACYJNEJ Stanislawę Hącel, Jolanta Kucharska KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE IIa INTEGRACYJNEJ KRĄG TEMATYCZNY: Odloty ptaków TEMAT DNIA: Gdzie są bociany i jaskółki? CZAS: 4 godz. lekcyjne CEL OGÓLNY: Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie uczenia się neurodydaktyka i ocenianie

Wspieranie uczenia się neurodydaktyka i ocenianie Wspieranie uczenia się neurodydaktyka i ocenianie kształtujące Uczenie się i wielbłąd... Ocenianie kształtujące Filozofia nauczania zasady i idee, które leżą u podstaw poglądu, że każdy uczenie się jest

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II gimnazjum

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II gimnazjum Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II gimnazjum TEMAT: W poszukiwaniu istoty ważnych wartości: Czy lojalność i uczciwość oraz praca twórcza i cwaniactwo to synonimy? Cele zajęć: Cel ogólny: znaczenie

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalność prosta i odwrotna

Proporcjonalność prosta i odwrotna Literka.pl Proporcjonalność prosta i odwrotna Data dodania: 2010-02-14 14:32:10 Autor: Anna Jurgas Temat lekcji dotyczy szczególnego przypadku funkcji liniowej y=ax. Jednak można sie dopatrzeć pewnej różnicy

Bardziej szczegółowo

Debata uczniowska Na temat: Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel

Debata uczniowska Na temat: Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel Scenariusz zajęć dla klasy II Debata uczniowska Na temat: Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel TEMAT LEKCJI Utrwalenie znajomości symboli narodowych- hymn, flaga, godło. Przypomnienie zasad zachowania

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY II GIMNAZJUM

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY II GIMNAZJUM KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY II GIMNAZJUM 11. 10. 2005 Klasa II b Prowadzący: Katarzyna Listwan.. Temat: Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki (L. Staff) Koncepcja człowieka jako homo

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

KONKURS MITOLOGICZNY- CZ

KONKURS MITOLOGICZNY- CZ Konkurs mitologiczny dla uczniów klas piątych szkół podstawowych opracowany przez Mirosławę Kołodziejską- nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 8 w Koninie Zakres materiału: mity zamieszczone w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Plan metodyczny lekcji

Plan metodyczny lekcji Plan metodyczny lekcji Klasa: VI Przedmiot: przyroda Czas trwania lekcji: 45 minut Nauczyciel: mgr Iwona Gładyś Temat lekcji: Ślimak winniczek przedstawiciel ślimaków lądowych (temat zgodny z podstawą

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY LEKCJI. do przedmiotu ekonomika i organizacja przedmiotów

KONSPEKTY LEKCJI. do przedmiotu ekonomika i organizacja przedmiotów KONSPEKTY LEKCJI do przedmiotu ekonomika i organizacja przedmiotów Zestaw konspektów do lekcji z przedmiotu ekonomika i organizacja przedsiębiorstw dotyczących działu Planowanie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Autor: Klasa I Temat lekcji: Edukacja: Cel/cele zajęć: Cele zajęć w języku ucznia/ dla ucznia: Kryteria sukcesu dla ucznia

Autor: Klasa I Temat lekcji: Edukacja: Cel/cele zajęć: Cele zajęć w języku ucznia/ dla ucznia: Kryteria sukcesu dla ucznia Autor: Magdalena Kubacka Klasa I Edukacja: przyrodnicza Cel/cele zajęć: - poszerzanie wiedzy o wodzie, jej stanach skupienia, występowaniu na Ziemi, przydatności, zagrożeniach, - poznanie trzech stanów

Bardziej szczegółowo

Temat : Jak czytać wiersze, czyli tworzymy poradnik interpretatora.

Temat : Jak czytać wiersze, czyli tworzymy poradnik interpretatora. Anna Balcerska nauczycielka języka polskiego w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Łodzi Temat : Jak czytać wiersze, czyli tworzymy poradnik interpretatora. Klasa III gimnazjum Cele ogólne Przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Lekcja przeznaczona dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. rozumieć pojęcia: Szare Szeregi, zawiszacy, Harcerska Poczta Polowa;

Lekcja przeznaczona dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. rozumieć pojęcia: Szare Szeregi, zawiszacy, Harcerska Poczta Polowa; Harcerska Poczta Polowa Autor: Anna Bosiacka/Muzeum Powstania Warszawskiego Lekcja przeznaczona dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych Czas trwania lekcji - 45 minut Cele. Po lekcji uczeń powinien:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI B 28 marca 2014 r.

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI B 28 marca 2014 r. mgr Anna Borowska SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI B 28 marca 2014 r. Temat: Babcia nad przepaścią ulicy. Cel ogólny: wyrabianie nawyku krytycznego odbioru tekstu literackiego, kształtowanie systemu

Bardziej szczegółowo