PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY"

Transkrypt

1 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY w Augustowie Sp. z o. o Augustów, ul. Tytoniowa 4 tel fax ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY ZEUS 24, 28, 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELE WYSIEWU PL WYDANIE III Augustów, 2015 r.

2

3 SPIS TREŚCI I. WSTĘP BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA Zasady bezpiecznej pracy TRANSPORT PO DROGACH PUBLICZNYCH SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA Wykaz symboli ostrzegawczych i symboli bezpieczeństwa OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI ZASTRZEŻONE PRZEZ PRODUCENTA. 13 II. INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEZNACZENIE BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Wyposażenie seryjne i akcesoria OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE Przygotowanie do pracy Sposób postępowania przy dostosowywaniu długości wału przegubowo teleskopowego Użytkowanie Załadunek rozsiewacza Stabilność agregatu Tabele wysiewu zastosowanie Kontrola ilości wysiewu Proces rozsiewania Sterowanie procesem rozsiewania Regulacja komór zasilających Wysiew graniczny Zmiana szerokości rozsiewania poprzez zmianę łopatek rozsiewających PRZEGLĄDY CODZIENNE I POSEZONOWE, KONSERWACJA Przechowywanie Smarowanie Niedomagania eksploatacyjne DEMONTAŻ I KASACJA WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY I TRANSPORTU ROZSIEWACZA Załadunek na środki transportu Sprzedaż rozsiewacza i transport do użytkownika Sprzedaż Transport do użytkownika RYZYKO SZCZĄTKOWE Ocena ryzyka szczątkowego. 43 III. TABELE WYSIEWU WSKAZÓWKI DLA OPTYMALNERO ROZSIEWANIA NAWOZÓW. 44 IV. GWARANCJA 57 Karta Gwarancyjna 58 3

4 I. WSTĘP. Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie rozsiewacza nawozów ZEUS. Z niniejszą instrukcją powinien bezwzględnie zapoznać się użytkownik obsługujący maszynę oraz osoba dokonująca napraw i konserwacji. Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, budową i zasadą działania rozsiewacza. Zastosowanie się do wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji zapewni bezawaryjną pracę i efektywne użytkowanie maszyny. W przypadku jakichkolwiek trudności i problemów z eksploatacją prosimy zwracać się do autoryzowanego dystrybutora, którym jest: Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o. o. ul. Tytoniowa 4, Augustów tel ; fax W instrukcji obsługi skrót O.M. oznaczać będzie producenta maszyny, którym jest O.M. AUTOTRANSPORTI CAVALLO GIORDANO & VALLAURI s.p.a Włochy, zaś skrót POM oznacza autoryzowanego dystrybutora i serwisanta maszyn O.M. na terenie Polski, firmę POM w Augustowie Sp. z o. o. W przypadku stwierdzenia przez serwis usterki powstałej w skutek niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania maszyny, producent firma O.M. oraz dystrybutor POM nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Rozsiewacz nawozów może obsługiwać jedynie osoba pełnoletnia, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i stosowne przeszkolenie wymagane przy obsłudze takich maszyn. Zabrania się obsługiwać osobom nietrzeźwym, w stanie chorobowym, nieupoważnionym i postronnym, a w szczególności dzieciom. 4

5 1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA! SYMBOL OSTRZEGAWCZY O ZAGROŻENIU Jeżeli widzisz ten symbol strzeż się zagrożenia i uważnie przeczytaj odpowiednią informację oraz poinformuj o tym innych operatorów. Wszystkie osoby obsługujące maszynę powinny dokładnie zapoznać się z instrukcją i postępować zgodnie z zamieszczonymi w niej wytycznymi. Maszyna może być używana tylko i wyłącznie do celów, do jakich została wykonana i przystosowana. O.M. oraz POM nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem maszyny. Wykonanie czynności obsługowo-naprawczych przez osobę nieuprawnioną może spowodować utratę lub ograniczenie gwarancji. ZAPAMIĘTAJ! Zastosowanie maszyny do innych celów, wprowadzenie w niej zmian bez zgody producenta oraz zastosowanie części nieoryginalnych będzie rozumiane jako wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować utratę gwarancji Zasady bezpiecznej pracy: Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy należy przestrzegać poniższych zaleceń: maszynę może obsługiwać osoba pełnoletnia posiadająca uprawnienia pozwalające na kierowanie ciągnikami rolniczymi, zabrania się obsługiwać maszynę osobom nietrzeźwym, postronnym, w stanie chorobowym lub pod wpływem środków odurzających, a w szczególności dzieciom, 5

6 zabronione jest używanie maszyny, która wykazuje oznaki mechanicznego uszkodzenia, podczas podłączania i odłączania rozsiewacza z ciągnikiem należy zachować szczególną uwagę, w czasie pracy z rozsiewaczem i podczas czynności naprawczych i regulacyjnych należy stosować odzież ochronną jak również odpowiednią ochronę układu oddechowego np. maski ochronne. Zabrania się pracy w odzieży z luźno zwisającymi i odstającymi elementami, mycie ciągnika i rozsiewacza wykonywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych, przed spożyciem posiłku należy zdjąć odzież ochronną, ręce i twarz umyć ciepłą wodą z mydłem, a usta kilkakrotnie przepłukać wodą, w czasie pracy rozsiewacza niedopuszczalne jest zdejmowanie i zakładanie osłon jak również dokonywanie napraw, między ciągnikiem a maszyną nie może przebywać nikt zanim nie zostanie wyłączony silnik ciągnika, odłączanie i przyłączanie maszyny do ciągnika należy przeprowadzać na równym i utwardzonym podłożu, rozsiewacz należy odczepiać od ciągnika dopiero po zatrzymaniu silnika ciągnika i wyjęciu kluczyków ze stacyjki i zaciśnięciu hamulca, przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności obsługowo-naprawczych należy wyłączyć napęd, silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome maszyny zatrzymają się Rys. 1. Rys. 1 wszystkie urządzenia, szczególnie osłony, służące bezpieczeństwu podczas pracy maszyny nie powinny być nigdy wymontowywane lub odłączane. W przypadku uszkodzonych osłon, tak jak i wszystkich innych zabezpieczeń, konieczna jest ich wymiana, 6

7 zabronione jest przekraczanie maksymalnej pojemności zbiornika załadowczego, w czasie pracy rozsiewacza zabrania się przegarniania nawozu w zbiorniku załadowczym, zabrania się wysiewania mokrego materiału, ponieważ grozi to zablokowanie tarcz wysiewających, zabrania się pracować maszyną, która nie jest w pełni sprawna, podczas pracy operator powinien mieć zapewnioną odpowiednią widoczność z kabiny ciągnika, części uszkodzone lub zużyte niezwłocznie wymienić na nowe. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych, a napraw powinna dokonywać osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, system hydrauliczny znajduje się pod wysokim ciśnieniem, przy przyłączeniu węży hydraulicznych do hydrauliki ciągnika należy uważać na to, aby hydraulika zaworów ze strony ciągnika jak i maszyny nie była pod ciśnieniem, sposób podłączenia przewodów hydraulicznych musi zapewnić ich zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, wypływający olej hydrauliczny pod wysokim ciśnieniem może dostać się pod skórę i spowodować ciężkie zranienie; przy zranieniach udać się natychmiast do lekarza, węże hydrauliczne, ewentualne inne części hydrauliki, które przejawiają oznaki uszkodzenia, należy zapobiegawczo wymienić; podczas wymiany przewodów i innych części sprawdzić czy są zgodne z zaleceniami producenta; przewody hydrauliczne wymieniać co 4 lata, prace naprawcze systemu hydraulicznego mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanych pracowników, podczas transportu drogowego połączenia hydrauliczne pomiędzy cięgnikiem i maszyną powinny być odłączone i odpowiednio zamocowane, 7

8 praca rozsiewacza powinna odbywać się przy obrotach znamionowych wałka WOM obr/min dla rozsiewacza ZEUS 24, 28. W przypadku rozsiewacza ZEUS 32 obroty powinny wynosić 1000 obr/min, wał przegubowo-teleskopowy należy agregować z ciągnikiem tylko i wyłącznie przy wyłączonym silniku ciągnika i wyciągniętym kluczyku ze stacyjki, przed włączeniem wału przegubowo-teleskopowego sprawdzić czy w pobliżu nie znajdują się osoby postronne i zwierzęta, w przypadku awarii należy niezwłocznie wyłączyć napęd przenoszony od ciągnika, rozsiewacz należy agregować z ciągnikiem klasy podanej w niniejszej instrukcji obsługi, po zagregowaniu maszyny z ciągnikiem upewnić się, czy zostały założone odpowiednie zawleczki Rys. 2. zabezpieczyć przed obrotem osłonę wału przegubowo - teleskopowego odpowiednimi łańcuszkami Rys. 3. należy stosować typ wału wchodzący w wyposażenie maszyny (ze sprzęgłem przeciążeniowym). Zabrania się pracy z wałem niekompletnym, zgiętym bądź z zacinającymi się przegubami, bez osłon lub z osłoną uszkodzoną, zabrania się doczepiania do maszyny dodatkowych środków Rys.4 transportu Rys. 4 Rys. 2 Rys. 3 zabrania się przewożenia na maszynie jakiejkolwiek rzeczy cięższej i większej od pojemności i objętości zbiornika załadowczego maszyny, zawsze wyłączać wałek WOM ciągnika podczas przejazdów po drogach użyteczności publicznej, ciągnik współpracujący z rozsiewaczem powinien posiadać kabinę. 8

9 ! Uwaga! 1. Zabrania się rozsiewania brył, kamieni itp. grozi to uszkodzeniem maszyny jak również zagraża bezpieczeństwu osób postronnych i zwierząt. 2. Zabrania się pracy maszyny, jeżeli osoby postronne znajdują się w odległości mniejszej niż 15m. 3. Zabrania się przewożenia na rozsiewaczu jakichkolwiek osób. 2. TRANSPORT PO DROGACH PUBLICZNYCH Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i obowiązujące przepisy wymagane jest bezwarunkowo, aby podczas jazdy po drodze publicznej agregat składający się z ciągnika rolniczego i zagregowanej maszyny rolniczej spełniał wymagania identyczne stawiane samemu ciągnikowi. Przed wyjazdem z maszyną na drogę publiczną należy zamontować na rozsiewaczu instalację oświetleniową, przewidzianą kodeksem drogowym w stosunku do przewożonych urządzeń. Instalacja oświetleniowa nie wchodzi w skład wyposażenia maszyny. Można ją zamówić u producenta rozsiewacza jako wyposażenie dodatkowe.! Uwaga! Przejazdy po drogach publicznych bez wymaganego przez przepisy ruchu drogowego oznakowania ostrzegawczego oraz oświetlenia GROŻĄ WYPADKIEM! 9

10 3. SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA Użytkownik obsługujący rozsiewacz zobowiązany jest dbać w całym okresie użytkowania o czytelność napisów i symboli ostrzegawczych umieszczonych na rozsiewaczu. W wypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia należy wymienić je na nowe. Naklejki są do nabycia u autoryzowanego sprzedawcy rozsiewacza. Wymaga się, aby nowe zespoły zastosowane podczas naprawy były oznaczone wszystkimi znakami bezpieczeństwa przewidzianymi przez producenta. Każda maszyna posiada tabliczkę znamionową umieszczoną na ramie maszyny w pobliżu dolnego prawego punktu zawieszenia., na której podane są podstawowe informacje Rys. 5. A) Dane producenta B) Rok produkcji C) Model D) Numer fabryczny E) Waga pustej maszyny w kg F) Max. załadunek w kg Rys. 5. Tabliczka znamionowa maszyny. 10

11 3.1. Wykaz symboli ostrzegawczych i znaków informacyjnych. Tabela 1 Symbol ostrzegawczy Umiejscowienie na maszynie Obroty wałka WOM ciągnika. Zbiornik załadowczy Wciągnięcie ciała układ przeniesienia napędu. Nie zdejmować osłon jeśli silnik jest w ruchu. Zbiornik załadowczy Przed przystąpieniem do naprawy przeczytaj instrukcję obsługi. Zbiornik załadowczy Przed przystąpieniem do naprawy wyłącz napęd. Zbiornik załadowczy Nie jeździć na pomostach i drabinkach. Zbiornik załadowczy 11

12 Symbol ostrzegawczy Umiejscowienie na maszynie Unikać oddziaływania cieczy wypływającej pod ciśnieniem. Zapoznać się z instrukcją obsługi w zakresie czynności obsługowych. Zbiornik załadowczy Nie zajmować miejsca w pobliżu cięgieł podnośnika podczas sterowania podnośnikiem Zbiornik załadowczy Zachować bezpieczną odległość. zagrożenie całego ciała przez wylatujące przedmioty. Zbiornik załadowczy Nie dotykać elementów maszyny zanim wszystkie jej zespoły nie zatrzymają się. Zbiornik załadowczy Zmiażdżenie nogi Rama maszyny 12

13 4. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI ZASTRZEŻONE PRZEZ PRODUCENTA. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia powstałe w wyniku winy producenta (wady materiału, zła obróbka, zły montaż). Gwarancja wygasa w przypadku: normalnego zużycia części i zespołów, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, niestosowania się do warunków obsługi i konserwacji, szkód powstałych w czasie transportu. Używanie części zamiennych nieoryginalnych może spowodować utratę gwarancji i zdjęcie całkowitej odpowiedzialności za maszynę przez producenta. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji swoich maszyn w każdym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Nie jest jednocześnie zobowiązanym do zmodyfikowania wcześniej sprzedanych maszyn. II. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEZNACZENIE Rozsiewacz nawozów przeznaczony jest do powierzchniowego nawożenia nawozów mineralnych na pola uprawne i łąki. Rozsiewacze pracują jako zawieszane na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika rolniczego: - klasy II, przy załadunku do 1900 kg nawozu; - klasy III, przy załadunku powyżej 1900 kg nawozu. 13

14 UWAGA! Każde inne zastosowanie maszyny jest niezgodne z przeznaczeniem. Producent jak również POM Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym sposobem użytkowania. 2. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA Rozsiewacz nawozowy zawieszany otrzymuje napęd z wałka WOM ciągnika rolniczego za pośrednictwem wału przegubowo teleskopowego, następnie poprzez przekładnię zębatą napęd przekazywany jest na tarcze wysiewające i system wibrujący. W skład rozsiewacza wchodzą następujące zespoły: podstawa rozsiewacza z układem zawieszenia, zbiornik załadowczy, zespół napędzający tarcze wysiewające i system wibrujący, układ regulacji wysiewu, sterownik hydrauliczny. Nastaw rozsiewacza dokonuje się poprzez układ regulacji wysiewu wg. tabel wysiewu (Rozdział III). Zamykanie i otwieranie otworów dozujących realizowane jest sterownikiem hydraulicznym, zasilanym z zewnętrznej hydrauliki ciągnika, poprzez siłowniki hydrauliczne i przeciwdziałające im siłowniki gazowe. Zbiornik załadowczy wykonany jest w sposób umożliwiający zamontowanie nadstawki zwiększającej pojemność ładunkową oraz osłony przeciwdeszczowej. 14

15 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Model ZEUS 24 ZEUS 28 ZEUS 32 Pojemność zbiornika (litr) ) ) Szerokość robocza (m) 2) do 24 do 28 do 32 Połączenie 3-punktowe ISO 730/1 ISO 730/1 ISO 730/1 Kategoria połączenia 3-punktowego II - III Szerokość (m) 2,23 2,30 1) Długość (m) 1,04 Wysokość (m) 1,20 1,50 1) Tabela 2 Waga rozsiewacza bez obciążenia (kg) Ilość materiału dostarczana na tarcze rozsiewające (kg/min) Prędkość obrotowa wałka WOM ciągnika (obr/min) Prędkość obrotowa tarcz rozsiewających (obr/min) przy WOM 540 0, przy WOM przy WOM 1000 Max. załadunek (kg) 3600 Poziom hałasu 3) 76 db 1) Pojemność zbiornika z zamontowaną nadstawką. 2) Szerokość robocza jest to odległość pomiędzy kolejnymi przejazdami (odległość ścieżek technologicznych); Szerokość wysiewu jest to szerokość na jaką wysiewany jest nawóz w jednym przejeździe. 3) Poziom hałasu maszyny mierzony z pozycji operatora rozsiewacza. 15

16 3.1. Wyposażenie seryjne i akcesoria. Model ZEUS 24 ZEUS 28 ZEUS 32 Tabela 3 Zbiornik załadowczy ze stali nierdzewnej Kratka filtrująca ze stali nierdzewnej S S S S S S Sterownik hydrauliczny S S S Wał przegubowo teleskopowy ze sprzęgłem przeciążeniowym S S S Lejek do kontroli normy wysiewu O O O Nadstawka zwiększająca pojemność zbiornika o 1400 l. Typowa lub ze stali nierdzewnej. Dodatkowy zestaw łopatek do zmiany szerokości wysiewu O O O O O O Osłona przeciwdeszczowa O O O Instalacja oświetleniowa O O O S wyposażenie seryjne, O wyposażenie dodatkowe, / nie dotyczy. 16

17 4. OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE Przygotowanie do pracy. Sterownik hydrauliczny powinien być zamontowany poza kabiną operatora, ale w zasięgu jego ręki. Rozsiewacz nawozowy wyposażony jest w zaczep 3-punktowy II i III kategorii. Dolne zaczepy są przystosowane do zamocowania rozsiewacza w trzech położeniach - Rys. 6: 1) Standardowe górne otwory (1), 2) Do przodu o 100 mm otwory zbliżające rozsiewacz do ciągnika (2), 3) W pozycji podniesionej o 150 mm do nawożenia późnego dolne otwory (3). Sworznie zaczepu dolne są wyposażone w tuleje przeznaczone do podłączenie ciągników III kategorii, w przypadku podłączenia do ciągnika II kategorii tuleje należy usunąć i zabezpieczyć Rys. 6 Do napędu rozsiewacza służy wał przegubowoteleskopowy (WPT) ze sprzęgłem przeciążeniowym będący na wyposażeniu maszyny. Uwaga! Aby zapobiec uszkodzeniom i osłabieniom widełek lub krzyżaków kąt nachylenia wału przegubowo - teleskopowego w okresie pracy nie może przekroczyć 25 - Rys. 7. Rys. 7 Rys. 8 17

18 Uwaga! W przypadku używania rozsiewacza na różnych ciągnikach należy zawsze kontrolować długość wału przegubowego teleskopowego Rys. 8, 9. Rys. 9 Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić długość wału przegubowoteleskopowego (WPT). Należy przy tym postępować wg punktu 4.2. niniejszej instrukcji obsługi Sposób postępowania przy dostosowywaniu długości wału przegubowo teleskopowego (WPT). Przed uruchomieniem sprawdzić długość wału przegubowo teleskopowego (WPT), przeprowadzając następujące czynności: zamontować rozsiewacz na ciągniku Rys. 10. na podnośniku unieść rozsiewacz tak, aby wałek ciągnika WOM i wałek maszyny WPM znalazły się na jednakowej wysokości od ziemi. W tej pozycji założyć WPT Rys. 10, 11. Jeżeli okaże się to niemożliwe w związku ze zbyt dużą długością wału, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami: założyć obie połówki wału WPT na wielowypust Rys. 10 Rys

19 WOM i WPM tak, aby po stronie WPM zachować 30 mm luz do zaskoczenia bezpiecznika. Przybliżyć obydwie połówki wału w pozycji maksymalnie najkrótszej i zaznaczyć części do odcięcia. skrócić o tę samą zaznaczoną wartość osłonę wewnętrzną i zewnętrzną, skrócić profil przesuwny wewnętrzny i zewnętrzny do wymiarów osłony Rys. 12. Inne przeróbki wału WTP są zabronione. założyć wał WPT (do zaskoczenia bezpieczników) i sprawdzić luz Rys. 9. Rys. 12 UWAGA! Do rozsiewacza należy stosować wał przegubowo teleskopowy ze sprzęgłem przeciążeniowym firmy Eurocardan dostarczany razem z maszyną. W przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia należy zamówić wał przegubowo teleskopowy do danego typu rozsiewacza u autoryzowanego sprzedawcy Użytkowanie. Zespół napędowy (przekładnia) mocowana jest do ramy głównej za pomocą gumowych łączników. Elastyczne zamocowanie ma na celu zmniejszenie ryzyka zniszczenia przekładni, np.: podczas zamontowania zbyt 2 długiego wału przegubowo 3 teleskopowego (WPT). UWAGA! Jeżeli podczas unoszenia rozsiewacza występuje 1 zauważalna deformacja łączników (1) Rys. 13, należy sprawdzić Rys

20 poziom pomiędzy skrzynią przekładniową (2) oraz ramą (3). W przypadku różnicy poziomów należy zaprzestać procesu podnoszenia oraz sprawdzić i dostosować długość wału przegubowo teleskopowego. Po uzyskaniu odpowiedniej długości zamontuj wał WPT i ponownie rozpocznij proces podnoszenia rozsiewacza. Pamiętaj, aby sprawdzić czy łącznik znajduje się w neutralnej pozycji, a przekładnia z ramą znajduje się na tym samym poziomie. Warunkiem prawidłowej pracy rozsiewacza jest stosowanie się do następujących zaleceń: stosować nawozy bez zanieczyszczeń i zbryleń, ustawić rozsiewacz nawozowy na wysokości 75cm 85cm od podłoża do tarcz wysiewających, przestrzegać prawidłowego wypoziomowania rozsiewacza, w celu uniknięcia ruchów poprzecznych Rys. 14 podczas pracy należy wyregulować cięgnami ramiona podnośnika hydraulicznego ciągnika Rys. 14. podczas przejazdu utrzymywać stałą prędkość agregatu i stałą prędkość obrotową tarczy wysiewającej, zwracać uwagę aby zachowywać jednakową odległość przejazdów wynikającą z szerokości roboczej rozsiewacza, przy otwieraniu i zamykaniu otworów dozujących na nawrotach uwzględnić zasięg wysiewu do tyłu, z chwilą ruszenia należy włączyć tarcze rozsiewające i otworzyć otwory dozujące z zachowaniem tej kolejności Załadunek rozsiewacza. UWAGA! WAŻNE! Wszystkie czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem muszą odbywać się przy wyłączonym silniku ciągnika i wyciągniętym kluczyku ze stacyjki. 20

21 Przed załadunkiem rozsiewacza należy upewnić się, czy jest on prawidłowo zawieszony na TUZ ciągnika rolniczego i zabezpieczony sworzniami. UWAGA! WAŻNE! Brak ostrożności na tym etapie pracy może spowodować wypadek lub poważne usterki w rozsiewaczu nawozów. Po napełnieniu kosza rozsiewacza upewnić się, że śruby rzymskie mocujące kosz na ramie nie są luźne. Po kilkukrotnym napełnieniu kosza należy sprawdzić ponownie poszczególne śruby mocujące kosz (Rys. 15a, 15b) i dokręcić te które są luźne. Rys.15a Rys.15b W przypadku, kiedy wysokość załadunku ręcznego rozsiewacza (określona jako odległość pionowa pomiędzy najwyższą krawędzią zbiornika, a podłożem) przekracza 1250 mm, należy wykorzystać inne narzędzia przystosowane do tego typu czynności np.: ładowacz. Nie dopuszczać do załadunku nawozu w ilości większej niż określona przez producenta dla danego typu maszyny. UWAGA! WAŻNE! Przekroczenie dopuszczalnej ładowności grozi uszkodzeniem maszyny bądź wypadkiem! Niedopuszczalne jest dokonywanie mechanicznego załadunku nawozów przy użyciu ładowacza, jeżeli w pobliżu znajdują się osoby postronne. 21

22 4.5. Stabilność agregatu. Ze względu na znaczne obciążenie, jakie stanowi załadowany rozsiewacz, przed załadunkiem należy sprawdzić, czy nie zachodzi niebezpieczeństwo utraty stabilności agregatu ciągnik - rozsiewacz. W celu wyliczenia całkowitej stabilności można zastosować następujący wzór matematyczny: Wyliczenie minimalnego obciążenia osi przedniej Rys. 16. Rys. 16 I Fmin = I R (c + d) T F 0,2 T E b a + b gdzie: I R - całkowity ciężar maszyny i nawozów [kg], T F - nacisk na przednią oś od samego ciągnika [kg], T R - nacisk na tylną oś od samego ciągnika [kg], T E - ciężar samego ciągnika [kg], I F - minimalne przednie obciążenie [kg]. a - odległość od środka ciężkości balastu przedniego do środka osi przedniej [m], b - odległość pomiędzy osiami [m], c - odległość od środka osi tylnej do środka przegubów kulowych dolnych [m], d - odległość od przegubów kulowych dolnych do środka ciężkości rozsiewacza nawozowego [m]. 22

23 ciągnika. UWAGA! WAŻNE! Minimalne obciążenie osi przedniej powinno wynosić 20% masy samego 4.6. Tabele wysiewu zastosowanie. Dane przedstawione w tabelach wysiewu zostały uzyskane na podstawie praktycznych doświadczeń. Próby przeprowadzono przy wysokości tarcz rozsiewających cm od podłoża i z zachowaniem prędkości obrotowej wałka WOM 540 obr/min dla rozsiewaczy ZEUS 24, 28 oraz 1000 obr/min w przypadku rozsiewacza ZEUS 32. Tabele wysiewu zawierają pozycje nastaw i odpowiadającą im ilość nawozu przypadającą na jednostkę powierzchni [kg/ha], biorąc pod uwagę parametry takie jak: szerokość robocza, prędkość obrotowa wałka WOM, prędkość ciągnika. Dane te można uważać za wzorcowe pomimo tego, iż różne czynniki mogą wpływać na rozsiewaną ilość, takie jak np.: odmienne właściwości fizyczne nawozu, zakup nawozu w różnym okresie lub u różnych dostawców, rozsiewanie w różnych warunkach atmosferycznych. W przypadku kiedy użytkownik nie jest pewny co do pochodzenia oraz parametrów charakteryzujących dany nawóz i nie potrafi zakwalifikować go do nawozów ujętych w tabelach wysiewu zamieszczonych w instrukcji, powinien ustalić ilość nawozu do wysiewu we własnym zakresie według punktu 4.7 Kontrola ilości wysiewu. 23

24 4.7. Kontrola ilości wysiewu. Możliwe jest sprawdzenie rzeczywistej ilości wysiewanego nawozu - dotyczy to także nawozów nie ujętych w tabelach wysiewu dołączonych do instrukcji obsługi. Można to przeprowadzić przy pomocy odpowiedniego urządzenia lejka wysypowego (Rys. 17) montowanego na jednej z tarcz rozsiewających. Rys. 17 Sposób postępowania przy kontroli rzeczywistej ilości wysiewu: wymontować obie łopatki z tarczy wysiewającej, której otwór wysypowy posłuży do przeprowadzenia próby wysiewu (Rys. 18) (UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wymontować łopatki również z drugiej tarczy), przestawić otwór wysypowy tarczy w celu wykonania próby w kierunku zewnętrznym do tyłu rozsiewacza, zamontować lejek na otwór wysypowy poprzez specjalne wsporniki ustalające i uchwyt (Rys. 18 i 19) odchylić rozsiewacz do tyłu o ok. 15 o od poziomu, rozkręcając łącznik centralny (4) górnego punktu zawieszenia rozsiewacza (Rys. 20), Rys. 18 Rys

25 UWAGA! WAŻNE! Przed rozkręceniem łącznika sprawdzić, czy ma on wystarczającą długość aby uzyskać żądane odchylenie maszyny. po ustawieniu odpowiedniego otwarcia na podstawie tabeli wysiewu i po upewnieniu się, że w pobliżu nie ma żadnej osoby, zwierząt lub innych przedmiotów, uruchomić ciągnik, włączyć tarcze rozsiewające i otworzyć otwór dozujący sterownikiem hydraulicznym rozsiewacza (Rys. 21). Zważyć ilość nawozu w (kg) wysypanego do pojemnika (3) w przeciągu pierwszej minuty A. Ustalić prędkości ciągnika V w (km/h), która będzie zastosowana podczas pracy, ustalić szerokość roboczą L w (m). Zastosować poniższy wzór: Rys. 19 Rys A L V Q= D gdzie: Q rzeczywista ilością nawozu [kg/ha], A ilość nawozu wysypanego podczas pierwszej minuty [kg], L szerokość robocza [m], V prędkość robocza ciągnika [km/h], D ilość tarcz rozsiewających, D=2, Rys

26 Na podstawie uzyskanych wartości skorygować nastawę rozsiewacza. Ustalenie nastawy rozsiewacza według żądanej dawki wysiewu dla nawozu nie ujętego w tabelach: Przykład: Nawóz: Szerokość robocza: Prędkość agregatu: Dawka: Saletra amonowa prod. litewskiej 24 m 10 km/h 220 kg/ha Sposób postępowania: Nastawa wstępna: 2,0 Pomiar wartości A: 26,4 kg/min Wartość Q wg wzoru: 130 kg/ha Zwiększyć nastawę i powtórzyć pomiar: Nastawa: 2,4 Pomiar wartości A: 44,6 kg/min Wartość Q wg wzoru: 223 kg/ha Dokonano właściwej nastawy. 26

27 4.8. Proces rozsiewania. Uwaga! Po wybraniu rodzaju nawozu należy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki przedstawione przez producenta nawozu. Niewłaściwe użycie nawozu może spowodować poważne zagrożenie dla osób, zwierząt, uprawianych roślin, ziemi i doprowadzić do skażenia wód gruntowych. Należy prowadzić ewidencję zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin, która powinna obejmować rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, powierzchnie, na których wykonano zabiegi, terminy ich wykonywania oraz nazwy zastosowanych środków ochrony roślin i ich dawki. Ewidencja powinna być przechowywana przez co najmniej 4 lata od daty wykonania zabiegu. Po ustaleniu szerokości roboczej, prędkości ciągnika, rodzaju i dawki nawozu dokonać nastaw: bezpośrednio z tablic rozsiewu, na podstawie próby kontroli ilości wysiewu przeprowadzonej według punktu 4.7. Załadunek rozsiewacza powinien odbywać się przy zamkniętych otworach dozujących. Aby zamknąć otwory dozujące należy podłączyć sterownik hydrauliczny rozsiewacza do hydrauliki ciągnika, ustawić dźwignie obu zaworów sterownika w położenie otwarte (wzdłuż osi zaworów), włączyć pompę ciągnika i uruchomić hydraulikę dźwignią w ciągniku. Otwory dozujące zostaną zamknięte przez siłowniki hydrauliczne. Przy takim ustawieniu użytkownik może swobodnie dokonać nastawy dawki nawozu na skali. W tym celu należy (Rys. 22): - odkręcić nakrętkę blokującą zderzaka przesuwnego (1), - dokonać nastawy przesuwając zderzak do chwili ustawienia wskaźnika (2) w odpowiednie położenie na skali, - dokręcić nakrętkę zderzaka (1). 27

28 Aby otworzyć otwory dozujące należy przestawić dźwignię w ciągniku w położenie powrót siłowniki hydrauliczne zostają ściśnięte przez elementy sprężynowe do momentu oparcia się wąsów ograniczających 1 otwarcie na powierzchni 2 oporowej zderzaków przesuwnych (1). Rys Sterowanie procesem rozsiewania. Rozsiewacz jest wyposażony w podwójny system regulacji rozsiewania: regulacja dawki nawozu na jednostkę powierzchni, ustawienie położenia otworu wysypowego w odniesieniu do charakterystyk fizycznych nawozu. W przedmiotowym rozsiewaczu nawozów, decydujące znaczenie na jakość i równomierność wysiewu mają cechy fizyczne używanego nawozu. Procesy produkcyjne nadają nawozom granulometrię, która wraz z ciężarem właściwym decyduje o różnym zachowaniu się nawozu w procesach rozsiewania. Podstawową rzeczą jest utrzymanie równomiernego nawożenia podczas rozsiewania, dlatego też bardzo ważne jest właściwe przechowywanie zakupionego nawozu. W głównej mierze wilgotność i temperatura zewnętrzna wpływają na prędkość przesuwania się granulek nawozu wewnątrz otworów dozujących, a co za tym idzie wpływają na ilość dostarczanego nawozu do tarczy rozsiewającej, a następnie do łopatek, które decydują o szybkości i kierunku wyjścia nawozu. 28

29 Nawóz wychodząc z otworów wysypowych jest zbierany przez łopatki i dzięki sile odśrodkowej wywołanej obrotami tarcz jest wyrzucany w kierunku pola po określonym czasie zależnym od ustawienia kąta rotacji. Rozsiewacz jest wyposażony w system automatycznego ustawiania, który optymalizuje wyjście nawozu na tarczę rozsiewającą w zależności od dostarczanej ilości. Ponadto można ingerować ręcznie na wyprzedzenie lub opóźnienie wyjścia nawozu na tarczę w celu zrównoważenia zbyt dużego rozsiewania bocznego lub centralnego w obszarze zasięgu rozsiewacza, spowodowanego różnymi cechami Rys. 23 fizycznymi nawozu pod wpływem warunków meteorologicznych. Na przykład, jeżeli nawóz jest rozsiewany w większej ilości na środku, a mniejszej po bokach obszaru rozsiewania, należy opóźnić wyjście nawozu na tarczę (Rys. 23 i 24) przestawiając otwór wysypowy (1) w kierunku +1 / +2. Jeżeli natomiast nawóz jest rozprowadzany w większej ilości na boki aniżeli do środka obszaru, na którym jest rozsiewany, należy przyśpieszyć wyjście nawozu na tarczę poprzez przesuniecie regulacji na -1 / Rys

30 Te regulacje pozwalają na zoptymalizowanie rozsiewu na całej powierzchni zasięgu rozsiewacza, co zostało przedstawione na wykresach: Wykres I Rys. 25. Przykład rozsiewania nawozu na obszarze przy niskiej prędkości agregatu z większą koncentracją rozsiewu na bokach aniżeli na środku obszaru roboczego, na którym jest rozsiewany nawóz. Rys.25 Wykres II Rys. 26. Przykład zoptymalizowania rozsiewania nawozu przy zachowaniu niskiej prędkości agregatu po przestawieniu otworów wysypowych (wyjścia nawozu na tarczę rozsiewającą) w kierunku -1 / -2. Rys. 26 Wykres III Rys. 27. Przykład rozsiewania nawozu na obszarze przy wysokiej prędkości agregatu z większą koncentracją rozsiewu na środku aniżeli po bokach obszaru roboczego, na którym jest rozsiewany nawóz. Rys. 27 Wykres IV Rys. 28. Przykład zoptymalizowania rozsiewania nawozu przy zachowaniu wysokiej prędkości agregatu po przestawieniu otworów wysypowych (wyjścia nawozu na tarczę rozsiewającą) w kierunku +1 / +2. Rys

31 4.10. Regulacja komór zasilających. Instrukcja obsługi - ZEUS W przypadku, kiedy okaże się, że lewa i prawa komora dozująca nie otwierają się równo Rys. 29 i 30, należy dokonać ponownej regulacji nastaw za pomocą wzornika oraz cięgna sterującego. Rys. 29 Rys. 30 W tym celu należy postępować następująco: dokonać nastawy za pomocą nakrętki blokującej (1) ustawiając na skali wartość [1,8] (Rys. 31); wzornik (Rys. 28), będący na wyposażeniu rozsiewacza, włożyć w otwór jednej z komór, który otworzył się pierwszy (Rys. 29 i 30) Rys. 31 Rys. 32 Rys

32 Jeżeli po wstawieniu wzornika (wzornik nie powinien wchodzić w otwór zbyt ciasno ani zbyt lekko) nastawa nie znajduje się w pozycji [1,8] (Rys. 31), należy skorygować ustawienia płytki wskazującej na skali. Aby to zrobić należy: poluzować śrubę blokującą (2) wskaźnik (Rys. 32), ustawić płytkę (wskaźnik (3)) na skali przesuwająca ją w pozycję [1,8] (Rys. 33); dokręcić śrubę blokującą Rys. 31 Rys. 32 Rys. 33 Nastawy należy dokonać na obu skalach - dla lewej i prawej komory. UWAGA! Użytkowniku! Zanim włączysz hydraulikę sterowania zamykaniem/otwieraniem otworów dozujących usuń wzornik z otworu komory zasilającej. 32

33 4.11. Wysiew graniczny. W przypadku, gdy niedopuszczalne jest przesypywanie się nawozu poza pewną granicę (droga, granica pola, zbiornik wodny), należy zastosować wysiew graniczny. Rys. 35 Taką opcję można uzyskać poprzez otwarcie tylko jednego, lewego lub prawego otworu dozującego podczas, gdy drugi pozostaje zamknięty Rys. 35. Otwarcie prawego lub lewego otworu dozującego uzyskuje się mając przed rozpoczęciem pracy zamknięte oba otwory dozujące - patrz pkt 4.8. niniejszej instrukcji, należy zamknąć zawór (1) tej strony, z której nawóz nie będzie wysiewany (od granicy pola). Przestawienie dźwigni w ciągniku w położenie powrót otwiera odpowiedni otwór dozujący (olej z siłownika hydraulicznego odpływa do ciągnika i siłownik ulega ściśnięciu przez drugi siłownik gazowy). Po ustaleniu, która komora pozostanie zamknięta można przystąpić do wysiewu, czyli: włączyć wałek WOM ciągnika, ustalić i utrzymywać podczas pracy obroty na wałku WOM ciągnika, otworzyć odpowiedni otwór dozujący dźwignią sterownika (Rys. 35), utrzymać założoną prędkość ciągnika podczas wysiewu. 33

34 W celu uzyskania bardziej precyzyjnego wysiewu granicznego należy zamontować przystawkę do wysiewu granicznego (Rys. 36). Przystawka jest wyposażeniem dodatkowym i można ją nabyć u autoryzowanego dystrybutora. Rys. 36 Przystawkę do wysiewu granicznego należy zamontować po prawej stronie rozsiewacza. Sterowanie przystawką odbywa się poprzez hydraulikę rozsiewacza z kabiny ciągnika. Przystawkę można wykorzystać podczas: precyzyjnego nawożenia do granicy pola nawożenia w budynkach (cieplarnia, szklarnia) Cechy fizyczne i ciężar właściwy rozsiewanego nawozu to elementy, które mają wpływ na szerokość rozsiewu. W celu osiągnięcia optymalnego nawożenia zaleca się wcześniejsze wykonanie prób praktycznych z nawozem, który będzie wysiewany. Należy pamiętać iż zmiana wysokości maszyny, licząc od podłoża, powoduje zwiększenie szerokości rozsiewanego nawozu. 34

35 4.12. Zmiana szerokości roboczej rozsiewacza poprzez zmianę łopatek rozsiewających. W rozsiewaczu ZEUS możliwa jest wymiana łopatek na inne niż zastosowane w standardzie i przez to zmianę szerokości rozsiewanego nawozu (patrz: Tabela 4). Rodzaj i ilość łopatek podana w tabeli ustalona jest na jedną tarcze rozsiewającą. Typ rozsiewacza ZEUS 24 ZEUS 28 ZEUS m Szerokość wysiewu STANDARD 2 łopatki o długości 280 mm 18 m 2 łopatki o długości 180 mm 21 m 2 łopatki o długości 230 mm 28 m STANDARD 2 łopatki o długości 280 mm 21 m 2 łopatki o długości 180 mm 24 m 2 łopatki o długości 230 mm 32 m STANDARD 2 łopatki o długości 330 mm + 2 łopatki o długości 230 mm 24 m 4 łopatki o długości 180 mm 28 m 4 łopatki o długości 230 mm Tabela Informacje dodatkowe. Ważne. 1. Unikać rozsiewania nawozów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych takich jak: deszcz, silny wiatr, wysoka wilgotność powietrza. 2. Używać nawóz granulowany nie zawilgocony i nie zbrylony. 35

36 3. Kontrolować przed rozpoczęciem rozsiewania faktyczną dostarczaną ilość nawozu. 4. Upewnić się, że rozsiewacz jest ustawiony w pozycji poziomej. 5. Kontrolować stan tarcz rozsiewających i łopatek. 6. Sprawdzić i dostosować się do ustalonej prędkości jazdy. 7. Utrzymać zalecaną prędkość obrotową wałka WOM. 8. Dokładnie oczyścić i umyć rozsiewacz każdorazowo po zakończeniu pracy. 9. Sprawdzić stan techniczny każdego elementu wchodzącego w skład rozsiewacza. 5. PRZEGLĄDY CODZIENNE I POSEZONOWE. KONSERWACJA.! Uwaga! 4. Przed każdym uruchomieniem i konserwacją koniecznie wyłączyć silnik ciągnika i wyjąć kluczyk ze stacyjki. 5. Podczas prac konserwacyjnych należy zawsze ustawić rozsiewacz na równym i utwardzonym podłożu. W celu utrzymania rozsiewacza w nienagannym stanie, zaleca się jego mycie po każdorazowym zakończeniu pracy w celu usunięcia pozostałości po nawozie, używając do tego celu silnego strumienia wody. Zaleca się skierować strumień wody w kierunku: 1) Pomiędzy stożki podające (1) Rys. 37, 2) Na tarcze rozsiewające, na łopatki, na ramę i do wewnątrz zbiornika zasypowego, 3) Przestawić stożek podający kierując otwór wyjściowy nawozu na tarczę i w kierunku części przedniej rozsiewacza nawozowego w celu umożliwienia strumieniowi wody dotarcie do wewnątrz stożka podającego (2) Rys. 37, 4) Ustawić otwarcie otworów dozujących na maksymalną wartość odpowiadającą liczbie 5, uruchomić sterownik hydrauliczny i skierować strumień w kierunku kratki 36

37 wibrującej, w ten sposób możliwe jest oczyszczenie systemu wibrującego i całego stożka podającego. Nie wykonanie powyższych czynności może spowodować odłożenie się warstwy zbrylonego nawozu wewnątrz stożków i zablokowanie swobodnego przepływu wysiewanego materiału. 2 1 Rys. 37 W czasie przeglądów okresowych rozsiewacza (co 25rob/godz.) należy sprawdzić: kompletność rozsiewacza, dociśnięcie śrub i nakrętek, jakość amortyzatorów gazowych, zużycie wału przegubowo-teleskopowego, stan połączeń przewodów oraz siłowników hydraulicznych. Zapamiętaj! Oleje i smary powinny znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy zachować wszystkie środki ostrożności umieszczone przez producenta olejów i smarów. Po zakończeniu wymiany olejów i smarów dokładnie umyć ręce. Zużyte oleje i zanieczyszczone ciecze należy zutylizować. 37

38 5.1. Przechowywanie. Rozsiewacz nawozowy powinien być składowany pod dachem na równej i poziomej powierzchni wyłącznie z pustym zbiornikiem załadowczym. Przed każdym dłuższym okresem składowania rozsiewacza należy: umyć i wysuszyć rozsiewacz, zwracając szczególną uwagę na zbiornik załadowczy, nasmarować wszystkie elementy mechaniczne wraz ze śrubami i nakrętkami, sprawdzić i w miarę potrzeby dokręcić poluzowane śruby i nakrętki a w miarę potrzeby wymienić na nowe, przykryć rozsiewacz plandeką Smarowanie. Zaleca się smarowanie przekładni rozsiewacza co 100 roboczogodzin lub po 3 zakończeniu sezonu. Do każdego punktu smarowniczego (1, 2 i 3) Rys. 38, należy 1 wprowadzić ok. 100 g. smaru FUCHS RENOLIT SO-GFO Smarowanie wału przegubowo teleskopowego przeprowadzić zgodnie Rys. 38 z instrukcją dostarczaną razem z wałem przez producenta. W celu zapewnienia prawidłowej pracy WPT zaleca się smarowanie wałka zgodnie z Rys. 39. Rys.39 38

39 5.3 Niedomagania eksploatacyjne Objawy niepoprawnej pracy brak obrotów na jednej z tarcz rozsiewających brak lub niższe wibracje na tarczach wysiewających wadliwa praca zaworu hydraulicznego nierównomierny wysiew zaleganie nawozu w jednej z części pustego zbiornika zużyte wibroizolatory wadliwe otwieranie/zamykanie otworów dozujących wysiew nawozu niezgodny z tabelą wysiewu nawóz ubija się i tworzą się grudki nawóz nie przedostaje się przez wibrujące kratki na dnie zbiornik odkształcenia podwozia i tarcz rozsiewających Powód usterki uszkodzony wał poprzeczny (pośredni) uszkodzony wał pionowy uszkodzony blok wyciszający wyciek oleju z układu hydraulicznego lewa lub prawa komora nie otwiera się równo nieodpowiednie warunki klimatyczne np. zbyt silny wiatr, deszcz nawóz wysiewa się na boki komory zasilające nie otwierają się równo niewłaściwa długość wału przegubowo-teleskopowego uszkodzona sprężyna gazowa Sposób postępowania wymienić na nowy wymienić na nowe Tabela 5 sprawdzić układ hydrauliczny wyregulować zasilające komory zatrzymać wysiew i poczekać na poprawę pogody przyśpieszyć wyjście nawozu na tarczę patrz. pkt. 4.9 niniejszej instrukcji wyregulować ustawienie komór zasilających dostosować długość wału przegubowo-teleskopowego i w razie potrzeby wymienić zużyte wibroizolatory wymienić sprężynę niezrozumienie tabeli wysiewu i wybranie złych ustawień dokładnie przeczytać tabele wysiewany nawóz nie jest wysiewu ujęty w tabelach wysiewu nieprawidłowa prędkość przy wysiewie praca w nieodpowiednich praca w odpowiednich warunkach pogodowych np. warunkach pogodowych; deszcz, zbyt duża wilgotność użyć plandeki (wyposażenie powietrza dodatkowe) zbyt duże wymiary nawozów granulowanych zastosować kratkę nawóz pylisty osiada na z większymi otworami kratce i blokuje ujście (wyposażenie dodatkowe) nawozu zbiornik załadowczy na czas postoju nie został opróżniony z nawozu naprawić u autoryzowanego dystrybutora 39

40 6. DEMONTAŻ I KASACJA. W czasie demontażu rozsiewacza części metalowe, należy zgromadzić w jednym miejscu i posegregować. Nieprzydatne lub nie nadające się do dalszego wykorzystania odstawić do punktu skupu surowców wtórnych. Olej z siłowników hydraulicznych, przewody hydrauliczne oraz smar z przekładni kątowej oraz wszelkie części niemetalowe należy przekazać do punktu zajmującego się utylizacją. Uwaga! Nie porzucać uszkodzonych bądź wyeksploatowanych maszyn w terenie. Przed demontażem należy umyć rozsiewacz i usunąć wszelkie pozostałości środków chemicznych. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY I TRANSPORTU ROZSIEWACZA Załadunek na środki transportu. Rozsiewacz powinien być transportowany w pozycji poziomej na palecie transportowej bądź bezpośrednio na podłodze skrzyni ładunkowej środka transportu i zabezpieczony przed przesunięciem (do zabezpieczenia przed przesunięciem służą elementy przyspawane do dolnej części ramy rozsiewacza, przez które mocuje się go do drewnianej palety lub podłogi gwoźdźmi bądź wkrętami, można też użyć pasa zabezpieczającego). Załadunek rozsiewacza należy przeprowadzać w sposób pokazany na Rys. 40, z zachowaniem szczególnej ostrożności i zwróceniem uwagi, aby w czasie załadunku jakieś części rozsiewacza nie uległy uszkodzeniu. Rys

41 7.2. Sprzedaż rozsiewacza i transport do użytkownika Sprzedaż: Podczas sprzedaży: kupujący we własnym zakresie odbiera rozsiewacz od producenta lub z punktu sprzedaży, rozsiewacz sprzedawany jest w stanie zmontowanym, z wyposażeniem podstawowym, jak podano w pkt niniejszej instrukcji. Za dodatkową opłatą można zakupić całość lub część wyposażenia specjalnego wg pkt. 3.1., obsługa punktu sprzedaży ma obowiązek zapoznania kupującego z zasadami budowy i eksploatacji rozsiewacza, wymogami bezpieczeństwa i warunkami gwarancji, Kupujący powinien sprawdzić czy: rozsiewacz jest kompletny, nieuszkodzony, z pełnym wyposażeniem podstawowym, czy na tabliczce znamionowej, znajdującej się na ramie z prawej strony, wybity jest numer seryjny i rok produkcji. Należy sprawdzić czy dane te zgadzają się z danymi wpisanymi do gwarancji Transport do użytkownika: z punktu sprzedaży rozsiewacz może być transportowany do użytkownika, bądź to zaczepiony do ciągnika, bądź przewożony na przyczepie. W obu przypadkach transport musi odbywać się zgodnie z wymogami pkt. 2. niniejszej instrukcji, kupujący odpowiada za prawidłowość zamocowania rozsiewacza na środku transportowym. Na czas transportu rozsiewacz posiada zdemontowaną barierkę ochronną (Rys. 41), którą należy koniecznie zamontować do maszyny zgodnie z wytycznymi zawartymi w katalogu części. 41

42 1 Rys RYZYKO SZCZĄTKOWE. Pomimo, że producent bierze odpowiedzialność za konstrukcję i oznakowanie rozsiewaczy zawieszanych ZEUS 24, 28 i 32 w celu eliminacji zagrożeń podczas pracy, jak również podczas ich obsługi i konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka są nie do uniknięcia. Ryzyko szczątkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego. Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności: używanie rozsiewacza do innych celów niż opisane w instrukcji obsługi, obsługi rozsiewacza przez osoby niepełnoletnie jak również nie zapoznane z instrukcją obsługi lub nie posiadające uprawnień do kierowania ciągnikami rolniczymi, obsługi rozsiewacza przez osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, używanie wału przegubowo - teleskopowego bez osłon lub z osłoną uszkodzoną, 42

43 manipulowanie w obrębie wału przegubowo - teleskopowego podczas pracy silnika, przebywanie osób postronnych w bliskiej odległości w czasie pracy maszyny, zdejmowanie osłon bezpieczeństwa, gdy silnik jest w ruchu, wykonywanie czynności związanych z obsługą i regulacją maszyny przy włączonym silniku. Przy przedstawianiu ryzyka szczątkowego rozsiewacze nawozów zawieszane ZEUS 24, 28 i 32 traktuje się jako maszyny, które do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według obecnego stanu techniki Ocena ryzyka szczątkowego Ryzyko szczątkowe może być wyeliminowane przy użytkowaniu rozsiewaczy nawozów zawieszanych ZEUS 24, 28 i 32 bez zagrożenia dla ludzi i środowiska przez przestrzeganie takich zaleceń jak: uważne czytanie instrukcji obsługi, zakaz przebywania na maszynie podczas pracy i w czasie przejazdów, zakaz przebywania między ciągnikiem a maszyną podczas pracy silnika, zakaz wkładania rąk i nóg w niebezpieczne miejsca, regulacji pracy rozsiewacza tylko w przypadku wyłączonego napędu silnika ciągnika, konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby, obsługiwania maszyny przez osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi, i które zapoznały się z instrukcja obsługi, zabezpieczenie maszyny przed dostępem dzieci. UWAGA! Istnieje ryzyko szczątkowe w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i wskazówek. 43

44 Tabele wysiewu III. TABELE WYSIEWU. Tabele wysiewu stanowią podstawę do ustalenia pozycji nastawy rozsiewacza dla założonej dawki wysiewu [kg/ha] w zależności od prędkości i szerokości roboczej agregatu. Prędkość obrotowa wałka WOM podczas pracy rozsiewacza powinna wynosić 540 obr/min w rozsiewaczach ZEUS 24, 28. W przypadku rozsiewacza ZEUS 32 prędkość obrotowa wałka WOM powinna wynosić 1000 obr/min. 1. WSKAZÓWKI DLA OPTYMALNEGO ROZSIEWU NAWOZÓW. WAŻNE! Unikać pracy przy niekorzystnych warunkach pogodowych (deszcz, wiatr, wysoka wilgotność powietrza); Używać tylko suchych i nie zbrylonych nawozów granulowanych; Przed rozsiewaniem sprawdzić nastawę ilości wysiewanego nawozu; Upewnić się, że rozsiewacz jest zainstalowany w pozycji poziomej; Upewnić się, że łopatki oraz talerze są w dobrym stanie, sprawdzić i w razie potrzeby dokręcić śruby mocujące łopatki; Dostosować się i kontrolować ustaloną prędkość jazdy; Sprawdzić i utrzymywać prędkość na wale WOM ciągnika (540 obr/min dla ZEUSA 24, 28 oraz 1000 obr/min dla ZEUSA 32); Po każdym użyciu rozsiewacz należy umyć; Po zakończeniu sezonu należy przeprowadzać smarowanie rozsiewacza wg. Punktu 5.2; Regularnie sprawdzać stan wszystkich części rozsiewacza, szczególnie kontrolować jakość elementów zasilających; 44

45 45 Tabele wysiewu Pozycja nastawy Nazwa nawozu: POLIFOSKA 6 NPK gran. 2,39 Z. A. Police SALETRZAK 27,5%N gran. 2,96 Z. A. Kędzierzyn FOSFORAN AMONU gran. 2,36 Z. A. Police FOSFORANY 46% gran. 3,08 Z. A. Gdańsk Pomiar kontrolny Prędkość ciągnika [km/h] przy szerokości wysiewu 15 m Prędkość ciągnika [km/h] przy szerokości wysiewu 18 m Prędkość ciągnika [km/h] przy szerokości wysiewu 21 m kg / min kg / ha kg / ha kg / ha 0, , ,7 0, ,8 1, ,9 1, , ,2 4, ,4 6, ,6 10, ,8 16, , ,2 30, ,4 39, ,6 51, , ,2 96, ,4 115, ,6 130, ,8 159, , , ,6 175, ,8 177, Tabela 1

46 46. Tabele wysiewu Tabela 2 Pozycja nastawy Nazwa nawozu: POLIFOSKA 6 NPK gran. 2,39 Z. A. Police SALETRZAK 27,5%N gran. 2,96 Z. A. Kędzierzyn FOSFORAN AMONU gran. 2,36 Z. A. Police FOSFORANY 46% gran. 3,08 Z. A. Gdańsk Pomiar kontrolny Prędkość ciągnika [km/h] przy szerokości wysiewu 24 m Prędkość ciągnika [km/h] przy szerokości wysiewu 28 m Prędkość ciągnika [km/h] przy szerokości wysiewu 32 m kg / min kg / ha kg / ha kg / ha 0, , ,7 0, ,8 1, ,9 1, , ,2 4, ,4 6, ,6 10, ,8 16, , ,2 30, ,4 39, ,6 51, , ,2 96, ,4 115, ,6 130, ,8 159, , , ,6 175, ,8 177,

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY Compact Fruit

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY Compact Fruit PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY w Augustowie Sp. z o. o. 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 4 tel. (0-87) 643 34 76 fax. (0-87) 643-20-63 E-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY

Bardziej szczegółowo

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o. 16-300 Augustów; ul. Tytoniowa 4 Tel. (087)643-34-76; fax. (087)643-67-18 e-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 Metal-Technik 18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 58 tel. 86 473 01 13 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Z niniejszą instrukcją obsługi powinien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

EMC: sposób na najwyższą precyzję dozowania

EMC: sposób na najwyższą precyzję dozowania Szerokość robocza od 18 do 50 m EMC: sposób na najwyższą precyzję dozowania EMC: innowacyjna technika wysiewu nawozu Maksymalna precyzja dozowania z systemem EMC stopień otwarcia zasuw jest indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamiatarki

Instrukcja obsługi zamiatarki ul. Nowogrodzka 58 18-400 Łomża Zakłady Produkcyjne: Gałkówka 12 18-413 Miastkowo. al. Wojska Polskiego 27, 18-300 Zambrów Instrukcja obsługi zamiatarki 1 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP SPIS TREŚCI. GRAMEGNA S.r.l. STR. OPIS MASZYNY... 2 DANE TECHNICZNE... 4 NORMY BEZPIECZEŃSTWA... 4 ZNACZENIE ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA...

WSTĘP SPIS TREŚCI. GRAMEGNA S.r.l. STR. OPIS MASZYNY... 2 DANE TECHNICZNE... 4 NORMY BEZPIECZEŃSTWA... 4 ZNACZENIE ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA... WSTĘP SPIS TREŚCI STR. Dziękujemy za wybranie naszego produktu i cieszymy się z możliwości zaliczenia Państwa w poczet naszych oddanych klientów. Nasz talerz podkaszający pod koronami i omijający pnie

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GILOTYNA TYP HC 125 # VHC125090126

INSTRUKCJA OBSŁUGI GILOTYNA TYP HC 125 # VHC125090126 INSTRUKCJA OBSŁUGI GILOTYNA TYP HC 125 Producent / Producer / Производитель Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak ul. Ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 JONKOWO k/olsztyna tel./fax (+48)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

SAS TOP HOE. «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG

SAS TOP HOE. «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG SAS TOP HOE 7 rue de la Seugne 17800 PONS Tél : 05 46 98 00 00 Mail : sastophoe@orange.fr «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG WSTĘP Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

MICROSEM do siewników Monosem MS

MICROSEM do siewników Monosem MS MONOSEM, ref. 10640073 APLIKATOR DO ŚRODKÓW MIKROGRANULOWANYCH MICROSEM do siewników Monosem MS (wyposażenie opcjonalne siewników do wysiewu warzyw) Instrukcja montażu i obsługi w języku polskim Załącznik

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1 P.P.U.H KOMA Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA k/zielonej Góry Wilkanowo ul. Kukułcza1, POLAND ISO 9001 Phone : +48 683273307 Mobil: +48602 13 21 46 www.koma.zgora.pl koma@koma.zgora.pl sprzedaz@koma.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Brony wirnikowe nieskładane

Brony wirnikowe nieskładane Brony wirnikowe nieskładane Brony wirnikowe Corvus PKE 011 Duże łożyska wałków noży umieszczone są w podstawie obudowy i w jej pokrywie. Duży odstęp łożysk gwarantuje wysoką stabilność zespołu. Corvus

Bardziej szczegółowo

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000 2016 Przed użyciem należy przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi. Należy stosować środki ochrony oczu i twarzy. Należy stosować środki ochrony dłoni. Należy stosować ochronny kombinezon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425

Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425 Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425 Czynności wstępne Ostrożnie usunąć opakowanie i materiały mocujące Uważnie sprawdzić urządzenie czy nie zostało uszkodzone w czasie transportu. Jeżeli urządzenie

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna Instrukcja obsługi BEST-WTP150 BEST-WTP300 BEST-WT200 BEST-WTS60 BEST-WTS90 BEST-WTS120 Wózek Transportowy Platforma 150kg Wózek Transportowy Platforma 300kg Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy

Bardziej szczegółowo

Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja.

Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja. Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja. Okna wyposażone w wysokiej jakości okucia Roto to najwyższy komfort obsługi, niezawodność funkcjonowania i odporność na zużycie. Warunkiem sprawności

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA Przed użyciem Opisana w tej instrukcji leżanka SPA przystosowana jest do pracy w salonach kosmetycznych oraz gabinetach SPA. Forma, odpowiednio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie Systemy czołowe do traktorów marki i oprzyrządowanie Systemy czołowe firmy Degenhart do traktorów marki : Estetyczna integracja podnośnika czołowego w traktorze Spawana budowa ramowa Konstrukcja dostosowana

Bardziej szczegółowo

Podzespoły wyposażenia hydraulicznego. Informacje ogólne. Działania przeprowadzane przed uruchomieniem nowego układu hydraulicznego

Podzespoły wyposażenia hydraulicznego. Informacje ogólne. Działania przeprowadzane przed uruchomieniem nowego układu hydraulicznego Informacje ogólne Informacje ogólne Istnieje możliwość zamówienia podzespołów wyposażenia hydraulicznego w fabryce. Dostępne są następujące podzespoły: Element sterujący Zbiornik oleju układu hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE. Instrukcja obsługi

NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE. Instrukcja obsługi NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE 267226 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Drogi Kliencie, W pierwszej kolejności

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000

REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000 REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000 2 SPIS TREŚCI 1.0 OSTRZEŻENIA 1.1 Zasady bezpieczeństwa Strona 3 2.0 MONTAŻ 2.1 Posadzka/Montaż mieszalnika Strona

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący ze sprężyną zwrotną PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32)

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo

LAMBOR SPRZĘT BUDOWLANY 30-436 KRAKÓW Ul. Doktora Judyma 41 www.lambor.net.pl biuro@lambor.net.pl. Nr fab.

LAMBOR SPRZĘT BUDOWLANY 30-436 KRAKÓW Ul. Doktora Judyma 41 www.lambor.net.pl biuro@lambor.net.pl. Nr fab. LAMBOR SPRZĘT BUDOWLANY 30-436 KRAKÓW Ul. Doktora Judyma 41 www.lambor.net.pl biuro@lambor.net.pl Nr fab. Instrukcja obsługi Nr 001 002 003 POJEMNIK DO MASY BETONOWEJ TYP ZB-1.0 Z PODESTEM ROBOCZYM Przed

Bardziej szczegółowo

DOMEK OGRODOWY INSTRUKCJA MONTAŻU

DOMEK OGRODOWY INSTRUKCJA MONTAŻU DOMEK OGRODOWY INSTRUKCJA MONTAŻU Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu. Dystrybutor: Victus-Emak Sp. z o.o. Ul. Karpia 37 61-619 Poznań Tel. (061) 823 83 69 Do montażu domku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Sano TMR Profi Kompakt Nowa generacja

Sano TMR Profi Kompakt Nowa generacja Nowość Sano TMR Profi Kompakt Nowa generacja jest doskonałą ofertą dla hodowców stawiających na nowoczesność i różnorodność rozwiązań wyposażenia dodatkowego. Wóz o średniej wielkości z wszystkimi zaletami

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNIK WSTĘGOWY Z KOSZEM ZASYPOWYM PSBW INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR) ZESTAWIENIE CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH

PRZENOŚNIK WSTĘGOWY Z KOSZEM ZASYPOWYM PSBW INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR) ZESTAWIENIE CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH I APARATUR PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 49-305 Brzeg ul. Starobrzeska 24 tel. +48 77 4 54 9 e-mail: biuro@koma-brzeg.pl PRZENOŚNIK WSTĘGOWY Z KOSZEM ZASYPOWYM PSBW INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR) ZESTAWIENIE CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Podnośniki OPaTenTOWane hydrauliczne urządzenie zamykające widły Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Długa żywotność DZIĘKI ZaSTOSOWanIu WYSOKIeJ

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA GLASGOW www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy. 1 1 Zastosowania... 2 2 Dane techniczne... 2 3 Działanie... 2 4 Montaż... 3 5 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, -

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B]

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] 1 Pompa hydrauliczna 2 Wąż hydrauliczny 1,5m 3 Siłownik 10ton 4 Rozpierak 5 Przedłużka rurowa 485mm 6 Przedłużka rurowa 350mm 7 Przedłużka rurowa 250mm 8

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji SPORT GRUPA Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 0-00 Mińsk Mazowiecki www.sportgrupa.pl info@sportgrupa.pl tel.+ 7 00 MacShot model 790 Instrukcja montażu i konserwacji Przed rozpoczęciem montażu zestawu MacShot model

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I.

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. 1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. - Nakładka laserowa LC 14 jest urządzeniem laserowym klasy I, laser jest

Bardziej szczegółowo