PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY"

Transkrypt

1 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY w Augustowie Sp. z o. o Augustów, ul. Tytoniowa 4 tel fax ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY ZEUS 24, 28, 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELE WYSIEWU PL WYDANIE III Augustów, 2015 r.

2

3 SPIS TREŚCI I. WSTĘP BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA Zasady bezpiecznej pracy TRANSPORT PO DROGACH PUBLICZNYCH SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA Wykaz symboli ostrzegawczych i symboli bezpieczeństwa OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI ZASTRZEŻONE PRZEZ PRODUCENTA. 13 II. INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEZNACZENIE BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Wyposażenie seryjne i akcesoria OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE Przygotowanie do pracy Sposób postępowania przy dostosowywaniu długości wału przegubowo teleskopowego Użytkowanie Załadunek rozsiewacza Stabilność agregatu Tabele wysiewu zastosowanie Kontrola ilości wysiewu Proces rozsiewania Sterowanie procesem rozsiewania Regulacja komór zasilających Wysiew graniczny Zmiana szerokości rozsiewania poprzez zmianę łopatek rozsiewających PRZEGLĄDY CODZIENNE I POSEZONOWE, KONSERWACJA Przechowywanie Smarowanie Niedomagania eksploatacyjne DEMONTAŻ I KASACJA WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY I TRANSPORTU ROZSIEWACZA Załadunek na środki transportu Sprzedaż rozsiewacza i transport do użytkownika Sprzedaż Transport do użytkownika RYZYKO SZCZĄTKOWE Ocena ryzyka szczątkowego. 43 III. TABELE WYSIEWU WSKAZÓWKI DLA OPTYMALNERO ROZSIEWANIA NAWOZÓW. 44 IV. GWARANCJA 57 Karta Gwarancyjna 58 3

4 I. WSTĘP. Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie rozsiewacza nawozów ZEUS. Z niniejszą instrukcją powinien bezwzględnie zapoznać się użytkownik obsługujący maszynę oraz osoba dokonująca napraw i konserwacji. Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, budową i zasadą działania rozsiewacza. Zastosowanie się do wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji zapewni bezawaryjną pracę i efektywne użytkowanie maszyny. W przypadku jakichkolwiek trudności i problemów z eksploatacją prosimy zwracać się do autoryzowanego dystrybutora, którym jest: Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o. o. ul. Tytoniowa 4, Augustów tel ; fax W instrukcji obsługi skrót O.M. oznaczać będzie producenta maszyny, którym jest O.M. AUTOTRANSPORTI CAVALLO GIORDANO & VALLAURI s.p.a Włochy, zaś skrót POM oznacza autoryzowanego dystrybutora i serwisanta maszyn O.M. na terenie Polski, firmę POM w Augustowie Sp. z o. o. W przypadku stwierdzenia przez serwis usterki powstałej w skutek niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania maszyny, producent firma O.M. oraz dystrybutor POM nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Rozsiewacz nawozów może obsługiwać jedynie osoba pełnoletnia, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i stosowne przeszkolenie wymagane przy obsłudze takich maszyn. Zabrania się obsługiwać osobom nietrzeźwym, w stanie chorobowym, nieupoważnionym i postronnym, a w szczególności dzieciom. 4

5 1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA! SYMBOL OSTRZEGAWCZY O ZAGROŻENIU Jeżeli widzisz ten symbol strzeż się zagrożenia i uważnie przeczytaj odpowiednią informację oraz poinformuj o tym innych operatorów. Wszystkie osoby obsługujące maszynę powinny dokładnie zapoznać się z instrukcją i postępować zgodnie z zamieszczonymi w niej wytycznymi. Maszyna może być używana tylko i wyłącznie do celów, do jakich została wykonana i przystosowana. O.M. oraz POM nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem maszyny. Wykonanie czynności obsługowo-naprawczych przez osobę nieuprawnioną może spowodować utratę lub ograniczenie gwarancji. ZAPAMIĘTAJ! Zastosowanie maszyny do innych celów, wprowadzenie w niej zmian bez zgody producenta oraz zastosowanie części nieoryginalnych będzie rozumiane jako wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować utratę gwarancji Zasady bezpiecznej pracy: Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy należy przestrzegać poniższych zaleceń: maszynę może obsługiwać osoba pełnoletnia posiadająca uprawnienia pozwalające na kierowanie ciągnikami rolniczymi, zabrania się obsługiwać maszynę osobom nietrzeźwym, postronnym, w stanie chorobowym lub pod wpływem środków odurzających, a w szczególności dzieciom, 5

6 zabronione jest używanie maszyny, która wykazuje oznaki mechanicznego uszkodzenia, podczas podłączania i odłączania rozsiewacza z ciągnikiem należy zachować szczególną uwagę, w czasie pracy z rozsiewaczem i podczas czynności naprawczych i regulacyjnych należy stosować odzież ochronną jak również odpowiednią ochronę układu oddechowego np. maski ochronne. Zabrania się pracy w odzieży z luźno zwisającymi i odstającymi elementami, mycie ciągnika i rozsiewacza wykonywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych, przed spożyciem posiłku należy zdjąć odzież ochronną, ręce i twarz umyć ciepłą wodą z mydłem, a usta kilkakrotnie przepłukać wodą, w czasie pracy rozsiewacza niedopuszczalne jest zdejmowanie i zakładanie osłon jak również dokonywanie napraw, między ciągnikiem a maszyną nie może przebywać nikt zanim nie zostanie wyłączony silnik ciągnika, odłączanie i przyłączanie maszyny do ciągnika należy przeprowadzać na równym i utwardzonym podłożu, rozsiewacz należy odczepiać od ciągnika dopiero po zatrzymaniu silnika ciągnika i wyjęciu kluczyków ze stacyjki i zaciśnięciu hamulca, przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności obsługowo-naprawczych należy wyłączyć napęd, silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome maszyny zatrzymają się Rys. 1. Rys. 1 wszystkie urządzenia, szczególnie osłony, służące bezpieczeństwu podczas pracy maszyny nie powinny być nigdy wymontowywane lub odłączane. W przypadku uszkodzonych osłon, tak jak i wszystkich innych zabezpieczeń, konieczna jest ich wymiana, 6

7 zabronione jest przekraczanie maksymalnej pojemności zbiornika załadowczego, w czasie pracy rozsiewacza zabrania się przegarniania nawozu w zbiorniku załadowczym, zabrania się wysiewania mokrego materiału, ponieważ grozi to zablokowanie tarcz wysiewających, zabrania się pracować maszyną, która nie jest w pełni sprawna, podczas pracy operator powinien mieć zapewnioną odpowiednią widoczność z kabiny ciągnika, części uszkodzone lub zużyte niezwłocznie wymienić na nowe. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych, a napraw powinna dokonywać osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, system hydrauliczny znajduje się pod wysokim ciśnieniem, przy przyłączeniu węży hydraulicznych do hydrauliki ciągnika należy uważać na to, aby hydraulika zaworów ze strony ciągnika jak i maszyny nie była pod ciśnieniem, sposób podłączenia przewodów hydraulicznych musi zapewnić ich zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, wypływający olej hydrauliczny pod wysokim ciśnieniem może dostać się pod skórę i spowodować ciężkie zranienie; przy zranieniach udać się natychmiast do lekarza, węże hydrauliczne, ewentualne inne części hydrauliki, które przejawiają oznaki uszkodzenia, należy zapobiegawczo wymienić; podczas wymiany przewodów i innych części sprawdzić czy są zgodne z zaleceniami producenta; przewody hydrauliczne wymieniać co 4 lata, prace naprawcze systemu hydraulicznego mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanych pracowników, podczas transportu drogowego połączenia hydrauliczne pomiędzy cięgnikiem i maszyną powinny być odłączone i odpowiednio zamocowane, 7

8 praca rozsiewacza powinna odbywać się przy obrotach znamionowych wałka WOM obr/min dla rozsiewacza ZEUS 24, 28. W przypadku rozsiewacza ZEUS 32 obroty powinny wynosić 1000 obr/min, wał przegubowo-teleskopowy należy agregować z ciągnikiem tylko i wyłącznie przy wyłączonym silniku ciągnika i wyciągniętym kluczyku ze stacyjki, przed włączeniem wału przegubowo-teleskopowego sprawdzić czy w pobliżu nie znajdują się osoby postronne i zwierzęta, w przypadku awarii należy niezwłocznie wyłączyć napęd przenoszony od ciągnika, rozsiewacz należy agregować z ciągnikiem klasy podanej w niniejszej instrukcji obsługi, po zagregowaniu maszyny z ciągnikiem upewnić się, czy zostały założone odpowiednie zawleczki Rys. 2. zabezpieczyć przed obrotem osłonę wału przegubowo - teleskopowego odpowiednimi łańcuszkami Rys. 3. należy stosować typ wału wchodzący w wyposażenie maszyny (ze sprzęgłem przeciążeniowym). Zabrania się pracy z wałem niekompletnym, zgiętym bądź z zacinającymi się przegubami, bez osłon lub z osłoną uszkodzoną, zabrania się doczepiania do maszyny dodatkowych środków Rys.4 transportu Rys. 4 Rys. 2 Rys. 3 zabrania się przewożenia na maszynie jakiejkolwiek rzeczy cięższej i większej od pojemności i objętości zbiornika załadowczego maszyny, zawsze wyłączać wałek WOM ciągnika podczas przejazdów po drogach użyteczności publicznej, ciągnik współpracujący z rozsiewaczem powinien posiadać kabinę. 8

9 ! Uwaga! 1. Zabrania się rozsiewania brył, kamieni itp. grozi to uszkodzeniem maszyny jak również zagraża bezpieczeństwu osób postronnych i zwierząt. 2. Zabrania się pracy maszyny, jeżeli osoby postronne znajdują się w odległości mniejszej niż 15m. 3. Zabrania się przewożenia na rozsiewaczu jakichkolwiek osób. 2. TRANSPORT PO DROGACH PUBLICZNYCH Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i obowiązujące przepisy wymagane jest bezwarunkowo, aby podczas jazdy po drodze publicznej agregat składający się z ciągnika rolniczego i zagregowanej maszyny rolniczej spełniał wymagania identyczne stawiane samemu ciągnikowi. Przed wyjazdem z maszyną na drogę publiczną należy zamontować na rozsiewaczu instalację oświetleniową, przewidzianą kodeksem drogowym w stosunku do przewożonych urządzeń. Instalacja oświetleniowa nie wchodzi w skład wyposażenia maszyny. Można ją zamówić u producenta rozsiewacza jako wyposażenie dodatkowe.! Uwaga! Przejazdy po drogach publicznych bez wymaganego przez przepisy ruchu drogowego oznakowania ostrzegawczego oraz oświetlenia GROŻĄ WYPADKIEM! 9

10 3. SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA Użytkownik obsługujący rozsiewacz zobowiązany jest dbać w całym okresie użytkowania o czytelność napisów i symboli ostrzegawczych umieszczonych na rozsiewaczu. W wypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia należy wymienić je na nowe. Naklejki są do nabycia u autoryzowanego sprzedawcy rozsiewacza. Wymaga się, aby nowe zespoły zastosowane podczas naprawy były oznaczone wszystkimi znakami bezpieczeństwa przewidzianymi przez producenta. Każda maszyna posiada tabliczkę znamionową umieszczoną na ramie maszyny w pobliżu dolnego prawego punktu zawieszenia., na której podane są podstawowe informacje Rys. 5. A) Dane producenta B) Rok produkcji C) Model D) Numer fabryczny E) Waga pustej maszyny w kg F) Max. załadunek w kg Rys. 5. Tabliczka znamionowa maszyny. 10

11 3.1. Wykaz symboli ostrzegawczych i znaków informacyjnych. Tabela 1 Symbol ostrzegawczy Umiejscowienie na maszynie Obroty wałka WOM ciągnika. Zbiornik załadowczy Wciągnięcie ciała układ przeniesienia napędu. Nie zdejmować osłon jeśli silnik jest w ruchu. Zbiornik załadowczy Przed przystąpieniem do naprawy przeczytaj instrukcję obsługi. Zbiornik załadowczy Przed przystąpieniem do naprawy wyłącz napęd. Zbiornik załadowczy Nie jeździć na pomostach i drabinkach. Zbiornik załadowczy 11

12 Symbol ostrzegawczy Umiejscowienie na maszynie Unikać oddziaływania cieczy wypływającej pod ciśnieniem. Zapoznać się z instrukcją obsługi w zakresie czynności obsługowych. Zbiornik załadowczy Nie zajmować miejsca w pobliżu cięgieł podnośnika podczas sterowania podnośnikiem Zbiornik załadowczy Zachować bezpieczną odległość. zagrożenie całego ciała przez wylatujące przedmioty. Zbiornik załadowczy Nie dotykać elementów maszyny zanim wszystkie jej zespoły nie zatrzymają się. Zbiornik załadowczy Zmiażdżenie nogi Rama maszyny 12

13 4. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI ZASTRZEŻONE PRZEZ PRODUCENTA. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia powstałe w wyniku winy producenta (wady materiału, zła obróbka, zły montaż). Gwarancja wygasa w przypadku: normalnego zużycia części i zespołów, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, niestosowania się do warunków obsługi i konserwacji, szkód powstałych w czasie transportu. Używanie części zamiennych nieoryginalnych może spowodować utratę gwarancji i zdjęcie całkowitej odpowiedzialności za maszynę przez producenta. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji swoich maszyn w każdym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Nie jest jednocześnie zobowiązanym do zmodyfikowania wcześniej sprzedanych maszyn. II. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEZNACZENIE Rozsiewacz nawozów przeznaczony jest do powierzchniowego nawożenia nawozów mineralnych na pola uprawne i łąki. Rozsiewacze pracują jako zawieszane na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika rolniczego: - klasy II, przy załadunku do 1900 kg nawozu; - klasy III, przy załadunku powyżej 1900 kg nawozu. 13

14 UWAGA! Każde inne zastosowanie maszyny jest niezgodne z przeznaczeniem. Producent jak również POM Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym sposobem użytkowania. 2. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA Rozsiewacz nawozowy zawieszany otrzymuje napęd z wałka WOM ciągnika rolniczego za pośrednictwem wału przegubowo teleskopowego, następnie poprzez przekładnię zębatą napęd przekazywany jest na tarcze wysiewające i system wibrujący. W skład rozsiewacza wchodzą następujące zespoły: podstawa rozsiewacza z układem zawieszenia, zbiornik załadowczy, zespół napędzający tarcze wysiewające i system wibrujący, układ regulacji wysiewu, sterownik hydrauliczny. Nastaw rozsiewacza dokonuje się poprzez układ regulacji wysiewu wg. tabel wysiewu (Rozdział III). Zamykanie i otwieranie otworów dozujących realizowane jest sterownikiem hydraulicznym, zasilanym z zewnętrznej hydrauliki ciągnika, poprzez siłowniki hydrauliczne i przeciwdziałające im siłowniki gazowe. Zbiornik załadowczy wykonany jest w sposób umożliwiający zamontowanie nadstawki zwiększającej pojemność ładunkową oraz osłony przeciwdeszczowej. 14

15 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Model ZEUS 24 ZEUS 28 ZEUS 32 Pojemność zbiornika (litr) ) ) Szerokość robocza (m) 2) do 24 do 28 do 32 Połączenie 3-punktowe ISO 730/1 ISO 730/1 ISO 730/1 Kategoria połączenia 3-punktowego II - III Szerokość (m) 2,23 2,30 1) Długość (m) 1,04 Wysokość (m) 1,20 1,50 1) Tabela 2 Waga rozsiewacza bez obciążenia (kg) Ilość materiału dostarczana na tarcze rozsiewające (kg/min) Prędkość obrotowa wałka WOM ciągnika (obr/min) Prędkość obrotowa tarcz rozsiewających (obr/min) przy WOM 540 0, przy WOM przy WOM 1000 Max. załadunek (kg) 3600 Poziom hałasu 3) 76 db 1) Pojemność zbiornika z zamontowaną nadstawką. 2) Szerokość robocza jest to odległość pomiędzy kolejnymi przejazdami (odległość ścieżek technologicznych); Szerokość wysiewu jest to szerokość na jaką wysiewany jest nawóz w jednym przejeździe. 3) Poziom hałasu maszyny mierzony z pozycji operatora rozsiewacza. 15

16 3.1. Wyposażenie seryjne i akcesoria. Model ZEUS 24 ZEUS 28 ZEUS 32 Tabela 3 Zbiornik załadowczy ze stali nierdzewnej Kratka filtrująca ze stali nierdzewnej S S S S S S Sterownik hydrauliczny S S S Wał przegubowo teleskopowy ze sprzęgłem przeciążeniowym S S S Lejek do kontroli normy wysiewu O O O Nadstawka zwiększająca pojemność zbiornika o 1400 l. Typowa lub ze stali nierdzewnej. Dodatkowy zestaw łopatek do zmiany szerokości wysiewu O O O O O O Osłona przeciwdeszczowa O O O Instalacja oświetleniowa O O O S wyposażenie seryjne, O wyposażenie dodatkowe, / nie dotyczy. 16

17 4. OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE Przygotowanie do pracy. Sterownik hydrauliczny powinien być zamontowany poza kabiną operatora, ale w zasięgu jego ręki. Rozsiewacz nawozowy wyposażony jest w zaczep 3-punktowy II i III kategorii. Dolne zaczepy są przystosowane do zamocowania rozsiewacza w trzech położeniach - Rys. 6: 1) Standardowe górne otwory (1), 2) Do przodu o 100 mm otwory zbliżające rozsiewacz do ciągnika (2), 3) W pozycji podniesionej o 150 mm do nawożenia późnego dolne otwory (3). Sworznie zaczepu dolne są wyposażone w tuleje przeznaczone do podłączenie ciągników III kategorii, w przypadku podłączenia do ciągnika II kategorii tuleje należy usunąć i zabezpieczyć Rys. 6 Do napędu rozsiewacza służy wał przegubowoteleskopowy (WPT) ze sprzęgłem przeciążeniowym będący na wyposażeniu maszyny. Uwaga! Aby zapobiec uszkodzeniom i osłabieniom widełek lub krzyżaków kąt nachylenia wału przegubowo - teleskopowego w okresie pracy nie może przekroczyć 25 - Rys. 7. Rys. 7 Rys. 8 17

18 Uwaga! W przypadku używania rozsiewacza na różnych ciągnikach należy zawsze kontrolować długość wału przegubowego teleskopowego Rys. 8, 9. Rys. 9 Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić długość wału przegubowoteleskopowego (WPT). Należy przy tym postępować wg punktu 4.2. niniejszej instrukcji obsługi Sposób postępowania przy dostosowywaniu długości wału przegubowo teleskopowego (WPT). Przed uruchomieniem sprawdzić długość wału przegubowo teleskopowego (WPT), przeprowadzając następujące czynności: zamontować rozsiewacz na ciągniku Rys. 10. na podnośniku unieść rozsiewacz tak, aby wałek ciągnika WOM i wałek maszyny WPM znalazły się na jednakowej wysokości od ziemi. W tej pozycji założyć WPT Rys. 10, 11. Jeżeli okaże się to niemożliwe w związku ze zbyt dużą długością wału, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami: założyć obie połówki wału WPT na wielowypust Rys. 10 Rys

19 WOM i WPM tak, aby po stronie WPM zachować 30 mm luz do zaskoczenia bezpiecznika. Przybliżyć obydwie połówki wału w pozycji maksymalnie najkrótszej i zaznaczyć części do odcięcia. skrócić o tę samą zaznaczoną wartość osłonę wewnętrzną i zewnętrzną, skrócić profil przesuwny wewnętrzny i zewnętrzny do wymiarów osłony Rys. 12. Inne przeróbki wału WTP są zabronione. założyć wał WPT (do zaskoczenia bezpieczników) i sprawdzić luz Rys. 9. Rys. 12 UWAGA! Do rozsiewacza należy stosować wał przegubowo teleskopowy ze sprzęgłem przeciążeniowym firmy Eurocardan dostarczany razem z maszyną. W przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia należy zamówić wał przegubowo teleskopowy do danego typu rozsiewacza u autoryzowanego sprzedawcy Użytkowanie. Zespół napędowy (przekładnia) mocowana jest do ramy głównej za pomocą gumowych łączników. Elastyczne zamocowanie ma na celu zmniejszenie ryzyka zniszczenia przekładni, np.: podczas zamontowania zbyt 2 długiego wału przegubowo 3 teleskopowego (WPT). UWAGA! Jeżeli podczas unoszenia rozsiewacza występuje 1 zauważalna deformacja łączników (1) Rys. 13, należy sprawdzić Rys

20 poziom pomiędzy skrzynią przekładniową (2) oraz ramą (3). W przypadku różnicy poziomów należy zaprzestać procesu podnoszenia oraz sprawdzić i dostosować długość wału przegubowo teleskopowego. Po uzyskaniu odpowiedniej długości zamontuj wał WPT i ponownie rozpocznij proces podnoszenia rozsiewacza. Pamiętaj, aby sprawdzić czy łącznik znajduje się w neutralnej pozycji, a przekładnia z ramą znajduje się na tym samym poziomie. Warunkiem prawidłowej pracy rozsiewacza jest stosowanie się do następujących zaleceń: stosować nawozy bez zanieczyszczeń i zbryleń, ustawić rozsiewacz nawozowy na wysokości 75cm 85cm od podłoża do tarcz wysiewających, przestrzegać prawidłowego wypoziomowania rozsiewacza, w celu uniknięcia ruchów poprzecznych Rys. 14 podczas pracy należy wyregulować cięgnami ramiona podnośnika hydraulicznego ciągnika Rys. 14. podczas przejazdu utrzymywać stałą prędkość agregatu i stałą prędkość obrotową tarczy wysiewającej, zwracać uwagę aby zachowywać jednakową odległość przejazdów wynikającą z szerokości roboczej rozsiewacza, przy otwieraniu i zamykaniu otworów dozujących na nawrotach uwzględnić zasięg wysiewu do tyłu, z chwilą ruszenia należy włączyć tarcze rozsiewające i otworzyć otwory dozujące z zachowaniem tej kolejności Załadunek rozsiewacza. UWAGA! WAŻNE! Wszystkie czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem muszą odbywać się przy wyłączonym silniku ciągnika i wyciągniętym kluczyku ze stacyjki. 20

21 Przed załadunkiem rozsiewacza należy upewnić się, czy jest on prawidłowo zawieszony na TUZ ciągnika rolniczego i zabezpieczony sworzniami. UWAGA! WAŻNE! Brak ostrożności na tym etapie pracy może spowodować wypadek lub poważne usterki w rozsiewaczu nawozów. Po napełnieniu kosza rozsiewacza upewnić się, że śruby rzymskie mocujące kosz na ramie nie są luźne. Po kilkukrotnym napełnieniu kosza należy sprawdzić ponownie poszczególne śruby mocujące kosz (Rys. 15a, 15b) i dokręcić te które są luźne. Rys.15a Rys.15b W przypadku, kiedy wysokość załadunku ręcznego rozsiewacza (określona jako odległość pionowa pomiędzy najwyższą krawędzią zbiornika, a podłożem) przekracza 1250 mm, należy wykorzystać inne narzędzia przystosowane do tego typu czynności np.: ładowacz. Nie dopuszczać do załadunku nawozu w ilości większej niż określona przez producenta dla danego typu maszyny. UWAGA! WAŻNE! Przekroczenie dopuszczalnej ładowności grozi uszkodzeniem maszyny bądź wypadkiem! Niedopuszczalne jest dokonywanie mechanicznego załadunku nawozów przy użyciu ładowacza, jeżeli w pobliżu znajdują się osoby postronne. 21

22 4.5. Stabilność agregatu. Ze względu na znaczne obciążenie, jakie stanowi załadowany rozsiewacz, przed załadunkiem należy sprawdzić, czy nie zachodzi niebezpieczeństwo utraty stabilności agregatu ciągnik - rozsiewacz. W celu wyliczenia całkowitej stabilności można zastosować następujący wzór matematyczny: Wyliczenie minimalnego obciążenia osi przedniej Rys. 16. Rys. 16 I Fmin = I R (c + d) T F 0,2 T E b a + b gdzie: I R - całkowity ciężar maszyny i nawozów [kg], T F - nacisk na przednią oś od samego ciągnika [kg], T R - nacisk na tylną oś od samego ciągnika [kg], T E - ciężar samego ciągnika [kg], I F - minimalne przednie obciążenie [kg]. a - odległość od środka ciężkości balastu przedniego do środka osi przedniej [m], b - odległość pomiędzy osiami [m], c - odległość od środka osi tylnej do środka przegubów kulowych dolnych [m], d - odległość od przegubów kulowych dolnych do środka ciężkości rozsiewacza nawozowego [m]. 22

23 ciągnika. UWAGA! WAŻNE! Minimalne obciążenie osi przedniej powinno wynosić 20% masy samego 4.6. Tabele wysiewu zastosowanie. Dane przedstawione w tabelach wysiewu zostały uzyskane na podstawie praktycznych doświadczeń. Próby przeprowadzono przy wysokości tarcz rozsiewających cm od podłoża i z zachowaniem prędkości obrotowej wałka WOM 540 obr/min dla rozsiewaczy ZEUS 24, 28 oraz 1000 obr/min w przypadku rozsiewacza ZEUS 32. Tabele wysiewu zawierają pozycje nastaw i odpowiadającą im ilość nawozu przypadającą na jednostkę powierzchni [kg/ha], biorąc pod uwagę parametry takie jak: szerokość robocza, prędkość obrotowa wałka WOM, prędkość ciągnika. Dane te można uważać za wzorcowe pomimo tego, iż różne czynniki mogą wpływać na rozsiewaną ilość, takie jak np.: odmienne właściwości fizyczne nawozu, zakup nawozu w różnym okresie lub u różnych dostawców, rozsiewanie w różnych warunkach atmosferycznych. W przypadku kiedy użytkownik nie jest pewny co do pochodzenia oraz parametrów charakteryzujących dany nawóz i nie potrafi zakwalifikować go do nawozów ujętych w tabelach wysiewu zamieszczonych w instrukcji, powinien ustalić ilość nawozu do wysiewu we własnym zakresie według punktu 4.7 Kontrola ilości wysiewu. 23

24 4.7. Kontrola ilości wysiewu. Możliwe jest sprawdzenie rzeczywistej ilości wysiewanego nawozu - dotyczy to także nawozów nie ujętych w tabelach wysiewu dołączonych do instrukcji obsługi. Można to przeprowadzić przy pomocy odpowiedniego urządzenia lejka wysypowego (Rys. 17) montowanego na jednej z tarcz rozsiewających. Rys. 17 Sposób postępowania przy kontroli rzeczywistej ilości wysiewu: wymontować obie łopatki z tarczy wysiewającej, której otwór wysypowy posłuży do przeprowadzenia próby wysiewu (Rys. 18) (UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wymontować łopatki również z drugiej tarczy), przestawić otwór wysypowy tarczy w celu wykonania próby w kierunku zewnętrznym do tyłu rozsiewacza, zamontować lejek na otwór wysypowy poprzez specjalne wsporniki ustalające i uchwyt (Rys. 18 i 19) odchylić rozsiewacz do tyłu o ok. 15 o od poziomu, rozkręcając łącznik centralny (4) górnego punktu zawieszenia rozsiewacza (Rys. 20), Rys. 18 Rys

25 UWAGA! WAŻNE! Przed rozkręceniem łącznika sprawdzić, czy ma on wystarczającą długość aby uzyskać żądane odchylenie maszyny. po ustawieniu odpowiedniego otwarcia na podstawie tabeli wysiewu i po upewnieniu się, że w pobliżu nie ma żadnej osoby, zwierząt lub innych przedmiotów, uruchomić ciągnik, włączyć tarcze rozsiewające i otworzyć otwór dozujący sterownikiem hydraulicznym rozsiewacza (Rys. 21). Zważyć ilość nawozu w (kg) wysypanego do pojemnika (3) w przeciągu pierwszej minuty A. Ustalić prędkości ciągnika V w (km/h), która będzie zastosowana podczas pracy, ustalić szerokość roboczą L w (m). Zastosować poniższy wzór: Rys. 19 Rys A L V Q= D gdzie: Q rzeczywista ilością nawozu [kg/ha], A ilość nawozu wysypanego podczas pierwszej minuty [kg], L szerokość robocza [m], V prędkość robocza ciągnika [km/h], D ilość tarcz rozsiewających, D=2, Rys

26 Na podstawie uzyskanych wartości skorygować nastawę rozsiewacza. Ustalenie nastawy rozsiewacza według żądanej dawki wysiewu dla nawozu nie ujętego w tabelach: Przykład: Nawóz: Szerokość robocza: Prędkość agregatu: Dawka: Saletra amonowa prod. litewskiej 24 m 10 km/h 220 kg/ha Sposób postępowania: Nastawa wstępna: 2,0 Pomiar wartości A: 26,4 kg/min Wartość Q wg wzoru: 130 kg/ha Zwiększyć nastawę i powtórzyć pomiar: Nastawa: 2,4 Pomiar wartości A: 44,6 kg/min Wartość Q wg wzoru: 223 kg/ha Dokonano właściwej nastawy. 26

27 4.8. Proces rozsiewania. Uwaga! Po wybraniu rodzaju nawozu należy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki przedstawione przez producenta nawozu. Niewłaściwe użycie nawozu może spowodować poważne zagrożenie dla osób, zwierząt, uprawianych roślin, ziemi i doprowadzić do skażenia wód gruntowych. Należy prowadzić ewidencję zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin, która powinna obejmować rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, powierzchnie, na których wykonano zabiegi, terminy ich wykonywania oraz nazwy zastosowanych środków ochrony roślin i ich dawki. Ewidencja powinna być przechowywana przez co najmniej 4 lata od daty wykonania zabiegu. Po ustaleniu szerokości roboczej, prędkości ciągnika, rodzaju i dawki nawozu dokonać nastaw: bezpośrednio z tablic rozsiewu, na podstawie próby kontroli ilości wysiewu przeprowadzonej według punktu 4.7. Załadunek rozsiewacza powinien odbywać się przy zamkniętych otworach dozujących. Aby zamknąć otwory dozujące należy podłączyć sterownik hydrauliczny rozsiewacza do hydrauliki ciągnika, ustawić dźwignie obu zaworów sterownika w położenie otwarte (wzdłuż osi zaworów), włączyć pompę ciągnika i uruchomić hydraulikę dźwignią w ciągniku. Otwory dozujące zostaną zamknięte przez siłowniki hydrauliczne. Przy takim ustawieniu użytkownik może swobodnie dokonać nastawy dawki nawozu na skali. W tym celu należy (Rys. 22): - odkręcić nakrętkę blokującą zderzaka przesuwnego (1), - dokonać nastawy przesuwając zderzak do chwili ustawienia wskaźnika (2) w odpowiednie położenie na skali, - dokręcić nakrętkę zderzaka (1). 27

28 Aby otworzyć otwory dozujące należy przestawić dźwignię w ciągniku w położenie powrót siłowniki hydrauliczne zostają ściśnięte przez elementy sprężynowe do momentu oparcia się wąsów ograniczających 1 otwarcie na powierzchni 2 oporowej zderzaków przesuwnych (1). Rys Sterowanie procesem rozsiewania. Rozsiewacz jest wyposażony w podwójny system regulacji rozsiewania: regulacja dawki nawozu na jednostkę powierzchni, ustawienie położenia otworu wysypowego w odniesieniu do charakterystyk fizycznych nawozu. W przedmiotowym rozsiewaczu nawozów, decydujące znaczenie na jakość i równomierność wysiewu mają cechy fizyczne używanego nawozu. Procesy produkcyjne nadają nawozom granulometrię, która wraz z ciężarem właściwym decyduje o różnym zachowaniu się nawozu w procesach rozsiewania. Podstawową rzeczą jest utrzymanie równomiernego nawożenia podczas rozsiewania, dlatego też bardzo ważne jest właściwe przechowywanie zakupionego nawozu. W głównej mierze wilgotność i temperatura zewnętrzna wpływają na prędkość przesuwania się granulek nawozu wewnątrz otworów dozujących, a co za tym idzie wpływają na ilość dostarczanego nawozu do tarczy rozsiewającej, a następnie do łopatek, które decydują o szybkości i kierunku wyjścia nawozu. 28

29 Nawóz wychodząc z otworów wysypowych jest zbierany przez łopatki i dzięki sile odśrodkowej wywołanej obrotami tarcz jest wyrzucany w kierunku pola po określonym czasie zależnym od ustawienia kąta rotacji. Rozsiewacz jest wyposażony w system automatycznego ustawiania, który optymalizuje wyjście nawozu na tarczę rozsiewającą w zależności od dostarczanej ilości. Ponadto można ingerować ręcznie na wyprzedzenie lub opóźnienie wyjścia nawozu na tarczę w celu zrównoważenia zbyt dużego rozsiewania bocznego lub centralnego w obszarze zasięgu rozsiewacza, spowodowanego różnymi cechami Rys. 23 fizycznymi nawozu pod wpływem warunków meteorologicznych. Na przykład, jeżeli nawóz jest rozsiewany w większej ilości na środku, a mniejszej po bokach obszaru rozsiewania, należy opóźnić wyjście nawozu na tarczę (Rys. 23 i 24) przestawiając otwór wysypowy (1) w kierunku +1 / +2. Jeżeli natomiast nawóz jest rozprowadzany w większej ilości na boki aniżeli do środka obszaru, na którym jest rozsiewany, należy przyśpieszyć wyjście nawozu na tarczę poprzez przesuniecie regulacji na -1 / Rys

30 Te regulacje pozwalają na zoptymalizowanie rozsiewu na całej powierzchni zasięgu rozsiewacza, co zostało przedstawione na wykresach: Wykres I Rys. 25. Przykład rozsiewania nawozu na obszarze przy niskiej prędkości agregatu z większą koncentracją rozsiewu na bokach aniżeli na środku obszaru roboczego, na którym jest rozsiewany nawóz. Rys.25 Wykres II Rys. 26. Przykład zoptymalizowania rozsiewania nawozu przy zachowaniu niskiej prędkości agregatu po przestawieniu otworów wysypowych (wyjścia nawozu na tarczę rozsiewającą) w kierunku -1 / -2. Rys. 26 Wykres III Rys. 27. Przykład rozsiewania nawozu na obszarze przy wysokiej prędkości agregatu z większą koncentracją rozsiewu na środku aniżeli po bokach obszaru roboczego, na którym jest rozsiewany nawóz. Rys. 27 Wykres IV Rys. 28. Przykład zoptymalizowania rozsiewania nawozu przy zachowaniu wysokiej prędkości agregatu po przestawieniu otworów wysypowych (wyjścia nawozu na tarczę rozsiewającą) w kierunku +1 / +2. Rys

31 4.10. Regulacja komór zasilających. Instrukcja obsługi - ZEUS W przypadku, kiedy okaże się, że lewa i prawa komora dozująca nie otwierają się równo Rys. 29 i 30, należy dokonać ponownej regulacji nastaw za pomocą wzornika oraz cięgna sterującego. Rys. 29 Rys. 30 W tym celu należy postępować następująco: dokonać nastawy za pomocą nakrętki blokującej (1) ustawiając na skali wartość [1,8] (Rys. 31); wzornik (Rys. 28), będący na wyposażeniu rozsiewacza, włożyć w otwór jednej z komór, który otworzył się pierwszy (Rys. 29 i 30) Rys. 31 Rys. 32 Rys

32 Jeżeli po wstawieniu wzornika (wzornik nie powinien wchodzić w otwór zbyt ciasno ani zbyt lekko) nastawa nie znajduje się w pozycji [1,8] (Rys. 31), należy skorygować ustawienia płytki wskazującej na skali. Aby to zrobić należy: poluzować śrubę blokującą (2) wskaźnik (Rys. 32), ustawić płytkę (wskaźnik (3)) na skali przesuwająca ją w pozycję [1,8] (Rys. 33); dokręcić śrubę blokującą Rys. 31 Rys. 32 Rys. 33 Nastawy należy dokonać na obu skalach - dla lewej i prawej komory. UWAGA! Użytkowniku! Zanim włączysz hydraulikę sterowania zamykaniem/otwieraniem otworów dozujących usuń wzornik z otworu komory zasilającej. 32

33 4.11. Wysiew graniczny. W przypadku, gdy niedopuszczalne jest przesypywanie się nawozu poza pewną granicę (droga, granica pola, zbiornik wodny), należy zastosować wysiew graniczny. Rys. 35 Taką opcję można uzyskać poprzez otwarcie tylko jednego, lewego lub prawego otworu dozującego podczas, gdy drugi pozostaje zamknięty Rys. 35. Otwarcie prawego lub lewego otworu dozującego uzyskuje się mając przed rozpoczęciem pracy zamknięte oba otwory dozujące - patrz pkt 4.8. niniejszej instrukcji, należy zamknąć zawór (1) tej strony, z której nawóz nie będzie wysiewany (od granicy pola). Przestawienie dźwigni w ciągniku w położenie powrót otwiera odpowiedni otwór dozujący (olej z siłownika hydraulicznego odpływa do ciągnika i siłownik ulega ściśnięciu przez drugi siłownik gazowy). Po ustaleniu, która komora pozostanie zamknięta można przystąpić do wysiewu, czyli: włączyć wałek WOM ciągnika, ustalić i utrzymywać podczas pracy obroty na wałku WOM ciągnika, otworzyć odpowiedni otwór dozujący dźwignią sterownika (Rys. 35), utrzymać założoną prędkość ciągnika podczas wysiewu. 33

34 W celu uzyskania bardziej precyzyjnego wysiewu granicznego należy zamontować przystawkę do wysiewu granicznego (Rys. 36). Przystawka jest wyposażeniem dodatkowym i można ją nabyć u autoryzowanego dystrybutora. Rys. 36 Przystawkę do wysiewu granicznego należy zamontować po prawej stronie rozsiewacza. Sterowanie przystawką odbywa się poprzez hydraulikę rozsiewacza z kabiny ciągnika. Przystawkę można wykorzystać podczas: precyzyjnego nawożenia do granicy pola nawożenia w budynkach (cieplarnia, szklarnia) Cechy fizyczne i ciężar właściwy rozsiewanego nawozu to elementy, które mają wpływ na szerokość rozsiewu. W celu osiągnięcia optymalnego nawożenia zaleca się wcześniejsze wykonanie prób praktycznych z nawozem, który będzie wysiewany. Należy pamiętać iż zmiana wysokości maszyny, licząc od podłoża, powoduje zwiększenie szerokości rozsiewanego nawozu. 34

35 4.12. Zmiana szerokości roboczej rozsiewacza poprzez zmianę łopatek rozsiewających. W rozsiewaczu ZEUS możliwa jest wymiana łopatek na inne niż zastosowane w standardzie i przez to zmianę szerokości rozsiewanego nawozu (patrz: Tabela 4). Rodzaj i ilość łopatek podana w tabeli ustalona jest na jedną tarcze rozsiewającą. Typ rozsiewacza ZEUS 24 ZEUS 28 ZEUS m Szerokość wysiewu STANDARD 2 łopatki o długości 280 mm 18 m 2 łopatki o długości 180 mm 21 m 2 łopatki o długości 230 mm 28 m STANDARD 2 łopatki o długości 280 mm 21 m 2 łopatki o długości 180 mm 24 m 2 łopatki o długości 230 mm 32 m STANDARD 2 łopatki o długości 330 mm + 2 łopatki o długości 230 mm 24 m 4 łopatki o długości 180 mm 28 m 4 łopatki o długości 230 mm Tabela Informacje dodatkowe. Ważne. 1. Unikać rozsiewania nawozów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych takich jak: deszcz, silny wiatr, wysoka wilgotność powietrza. 2. Używać nawóz granulowany nie zawilgocony i nie zbrylony. 35

36 3. Kontrolować przed rozpoczęciem rozsiewania faktyczną dostarczaną ilość nawozu. 4. Upewnić się, że rozsiewacz jest ustawiony w pozycji poziomej. 5. Kontrolować stan tarcz rozsiewających i łopatek. 6. Sprawdzić i dostosować się do ustalonej prędkości jazdy. 7. Utrzymać zalecaną prędkość obrotową wałka WOM. 8. Dokładnie oczyścić i umyć rozsiewacz każdorazowo po zakończeniu pracy. 9. Sprawdzić stan techniczny każdego elementu wchodzącego w skład rozsiewacza. 5. PRZEGLĄDY CODZIENNE I POSEZONOWE. KONSERWACJA.! Uwaga! 4. Przed każdym uruchomieniem i konserwacją koniecznie wyłączyć silnik ciągnika i wyjąć kluczyk ze stacyjki. 5. Podczas prac konserwacyjnych należy zawsze ustawić rozsiewacz na równym i utwardzonym podłożu. W celu utrzymania rozsiewacza w nienagannym stanie, zaleca się jego mycie po każdorazowym zakończeniu pracy w celu usunięcia pozostałości po nawozie, używając do tego celu silnego strumienia wody. Zaleca się skierować strumień wody w kierunku: 1) Pomiędzy stożki podające (1) Rys. 37, 2) Na tarcze rozsiewające, na łopatki, na ramę i do wewnątrz zbiornika zasypowego, 3) Przestawić stożek podający kierując otwór wyjściowy nawozu na tarczę i w kierunku części przedniej rozsiewacza nawozowego w celu umożliwienia strumieniowi wody dotarcie do wewnątrz stożka podającego (2) Rys. 37, 4) Ustawić otwarcie otworów dozujących na maksymalną wartość odpowiadającą liczbie 5, uruchomić sterownik hydrauliczny i skierować strumień w kierunku kratki 36

37 wibrującej, w ten sposób możliwe jest oczyszczenie systemu wibrującego i całego stożka podającego. Nie wykonanie powyższych czynności może spowodować odłożenie się warstwy zbrylonego nawozu wewnątrz stożków i zablokowanie swobodnego przepływu wysiewanego materiału. 2 1 Rys. 37 W czasie przeglądów okresowych rozsiewacza (co 25rob/godz.) należy sprawdzić: kompletność rozsiewacza, dociśnięcie śrub i nakrętek, jakość amortyzatorów gazowych, zużycie wału przegubowo-teleskopowego, stan połączeń przewodów oraz siłowników hydraulicznych. Zapamiętaj! Oleje i smary powinny znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy zachować wszystkie środki ostrożności umieszczone przez producenta olejów i smarów. Po zakończeniu wymiany olejów i smarów dokładnie umyć ręce. Zużyte oleje i zanieczyszczone ciecze należy zutylizować. 37

38 5.1. Przechowywanie. Rozsiewacz nawozowy powinien być składowany pod dachem na równej i poziomej powierzchni wyłącznie z pustym zbiornikiem załadowczym. Przed każdym dłuższym okresem składowania rozsiewacza należy: umyć i wysuszyć rozsiewacz, zwracając szczególną uwagę na zbiornik załadowczy, nasmarować wszystkie elementy mechaniczne wraz ze śrubami i nakrętkami, sprawdzić i w miarę potrzeby dokręcić poluzowane śruby i nakrętki a w miarę potrzeby wymienić na nowe, przykryć rozsiewacz plandeką Smarowanie. Zaleca się smarowanie przekładni rozsiewacza co 100 roboczogodzin lub po 3 zakończeniu sezonu. Do każdego punktu smarowniczego (1, 2 i 3) Rys. 38, należy 1 wprowadzić ok. 100 g. smaru FUCHS RENOLIT SO-GFO Smarowanie wału przegubowo teleskopowego przeprowadzić zgodnie Rys. 38 z instrukcją dostarczaną razem z wałem przez producenta. W celu zapewnienia prawidłowej pracy WPT zaleca się smarowanie wałka zgodnie z Rys. 39. Rys.39 38

39 5.3 Niedomagania eksploatacyjne Objawy niepoprawnej pracy brak obrotów na jednej z tarcz rozsiewających brak lub niższe wibracje na tarczach wysiewających wadliwa praca zaworu hydraulicznego nierównomierny wysiew zaleganie nawozu w jednej z części pustego zbiornika zużyte wibroizolatory wadliwe otwieranie/zamykanie otworów dozujących wysiew nawozu niezgodny z tabelą wysiewu nawóz ubija się i tworzą się grudki nawóz nie przedostaje się przez wibrujące kratki na dnie zbiornik odkształcenia podwozia i tarcz rozsiewających Powód usterki uszkodzony wał poprzeczny (pośredni) uszkodzony wał pionowy uszkodzony blok wyciszający wyciek oleju z układu hydraulicznego lewa lub prawa komora nie otwiera się równo nieodpowiednie warunki klimatyczne np. zbyt silny wiatr, deszcz nawóz wysiewa się na boki komory zasilające nie otwierają się równo niewłaściwa długość wału przegubowo-teleskopowego uszkodzona sprężyna gazowa Sposób postępowania wymienić na nowy wymienić na nowe Tabela 5 sprawdzić układ hydrauliczny wyregulować zasilające komory zatrzymać wysiew i poczekać na poprawę pogody przyśpieszyć wyjście nawozu na tarczę patrz. pkt. 4.9 niniejszej instrukcji wyregulować ustawienie komór zasilających dostosować długość wału przegubowo-teleskopowego i w razie potrzeby wymienić zużyte wibroizolatory wymienić sprężynę niezrozumienie tabeli wysiewu i wybranie złych ustawień dokładnie przeczytać tabele wysiewany nawóz nie jest wysiewu ujęty w tabelach wysiewu nieprawidłowa prędkość przy wysiewie praca w nieodpowiednich praca w odpowiednich warunkach pogodowych np. warunkach pogodowych; deszcz, zbyt duża wilgotność użyć plandeki (wyposażenie powietrza dodatkowe) zbyt duże wymiary nawozów granulowanych zastosować kratkę nawóz pylisty osiada na z większymi otworami kratce i blokuje ujście (wyposażenie dodatkowe) nawozu zbiornik załadowczy na czas postoju nie został opróżniony z nawozu naprawić u autoryzowanego dystrybutora 39

40 6. DEMONTAŻ I KASACJA. W czasie demontażu rozsiewacza części metalowe, należy zgromadzić w jednym miejscu i posegregować. Nieprzydatne lub nie nadające się do dalszego wykorzystania odstawić do punktu skupu surowców wtórnych. Olej z siłowników hydraulicznych, przewody hydrauliczne oraz smar z przekładni kątowej oraz wszelkie części niemetalowe należy przekazać do punktu zajmującego się utylizacją. Uwaga! Nie porzucać uszkodzonych bądź wyeksploatowanych maszyn w terenie. Przed demontażem należy umyć rozsiewacz i usunąć wszelkie pozostałości środków chemicznych. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY I TRANSPORTU ROZSIEWACZA Załadunek na środki transportu. Rozsiewacz powinien być transportowany w pozycji poziomej na palecie transportowej bądź bezpośrednio na podłodze skrzyni ładunkowej środka transportu i zabezpieczony przed przesunięciem (do zabezpieczenia przed przesunięciem służą elementy przyspawane do dolnej części ramy rozsiewacza, przez które mocuje się go do drewnianej palety lub podłogi gwoźdźmi bądź wkrętami, można też użyć pasa zabezpieczającego). Załadunek rozsiewacza należy przeprowadzać w sposób pokazany na Rys. 40, z zachowaniem szczególnej ostrożności i zwróceniem uwagi, aby w czasie załadunku jakieś części rozsiewacza nie uległy uszkodzeniu. Rys

41 7.2. Sprzedaż rozsiewacza i transport do użytkownika Sprzedaż: Podczas sprzedaży: kupujący we własnym zakresie odbiera rozsiewacz od producenta lub z punktu sprzedaży, rozsiewacz sprzedawany jest w stanie zmontowanym, z wyposażeniem podstawowym, jak podano w pkt niniejszej instrukcji. Za dodatkową opłatą można zakupić całość lub część wyposażenia specjalnego wg pkt. 3.1., obsługa punktu sprzedaży ma obowiązek zapoznania kupującego z zasadami budowy i eksploatacji rozsiewacza, wymogami bezpieczeństwa i warunkami gwarancji, Kupujący powinien sprawdzić czy: rozsiewacz jest kompletny, nieuszkodzony, z pełnym wyposażeniem podstawowym, czy na tabliczce znamionowej, znajdującej się na ramie z prawej strony, wybity jest numer seryjny i rok produkcji. Należy sprawdzić czy dane te zgadzają się z danymi wpisanymi do gwarancji Transport do użytkownika: z punktu sprzedaży rozsiewacz może być transportowany do użytkownika, bądź to zaczepiony do ciągnika, bądź przewożony na przyczepie. W obu przypadkach transport musi odbywać się zgodnie z wymogami pkt. 2. niniejszej instrukcji, kupujący odpowiada za prawidłowość zamocowania rozsiewacza na środku transportowym. Na czas transportu rozsiewacz posiada zdemontowaną barierkę ochronną (Rys. 41), którą należy koniecznie zamontować do maszyny zgodnie z wytycznymi zawartymi w katalogu części. 41

42 1 Rys RYZYKO SZCZĄTKOWE. Pomimo, że producent bierze odpowiedzialność za konstrukcję i oznakowanie rozsiewaczy zawieszanych ZEUS 24, 28 i 32 w celu eliminacji zagrożeń podczas pracy, jak również podczas ich obsługi i konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka są nie do uniknięcia. Ryzyko szczątkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego. Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności: używanie rozsiewacza do innych celów niż opisane w instrukcji obsługi, obsługi rozsiewacza przez osoby niepełnoletnie jak również nie zapoznane z instrukcją obsługi lub nie posiadające uprawnień do kierowania ciągnikami rolniczymi, obsługi rozsiewacza przez osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, używanie wału przegubowo - teleskopowego bez osłon lub z osłoną uszkodzoną, 42

43 manipulowanie w obrębie wału przegubowo - teleskopowego podczas pracy silnika, przebywanie osób postronnych w bliskiej odległości w czasie pracy maszyny, zdejmowanie osłon bezpieczeństwa, gdy silnik jest w ruchu, wykonywanie czynności związanych z obsługą i regulacją maszyny przy włączonym silniku. Przy przedstawianiu ryzyka szczątkowego rozsiewacze nawozów zawieszane ZEUS 24, 28 i 32 traktuje się jako maszyny, które do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według obecnego stanu techniki Ocena ryzyka szczątkowego Ryzyko szczątkowe może być wyeliminowane przy użytkowaniu rozsiewaczy nawozów zawieszanych ZEUS 24, 28 i 32 bez zagrożenia dla ludzi i środowiska przez przestrzeganie takich zaleceń jak: uważne czytanie instrukcji obsługi, zakaz przebywania na maszynie podczas pracy i w czasie przejazdów, zakaz przebywania między ciągnikiem a maszyną podczas pracy silnika, zakaz wkładania rąk i nóg w niebezpieczne miejsca, regulacji pracy rozsiewacza tylko w przypadku wyłączonego napędu silnika ciągnika, konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby, obsługiwania maszyny przez osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi, i które zapoznały się z instrukcja obsługi, zabezpieczenie maszyny przed dostępem dzieci. UWAGA! Istnieje ryzyko szczątkowe w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i wskazówek. 43

44 Tabele wysiewu III. TABELE WYSIEWU. Tabele wysiewu stanowią podstawę do ustalenia pozycji nastawy rozsiewacza dla założonej dawki wysiewu [kg/ha] w zależności od prędkości i szerokości roboczej agregatu. Prędkość obrotowa wałka WOM podczas pracy rozsiewacza powinna wynosić 540 obr/min w rozsiewaczach ZEUS 24, 28. W przypadku rozsiewacza ZEUS 32 prędkość obrotowa wałka WOM powinna wynosić 1000 obr/min. 1. WSKAZÓWKI DLA OPTYMALNEGO ROZSIEWU NAWOZÓW. WAŻNE! Unikać pracy przy niekorzystnych warunkach pogodowych (deszcz, wiatr, wysoka wilgotność powietrza); Używać tylko suchych i nie zbrylonych nawozów granulowanych; Przed rozsiewaniem sprawdzić nastawę ilości wysiewanego nawozu; Upewnić się, że rozsiewacz jest zainstalowany w pozycji poziomej; Upewnić się, że łopatki oraz talerze są w dobrym stanie, sprawdzić i w razie potrzeby dokręcić śruby mocujące łopatki; Dostosować się i kontrolować ustaloną prędkość jazdy; Sprawdzić i utrzymywać prędkość na wale WOM ciągnika (540 obr/min dla ZEUSA 24, 28 oraz 1000 obr/min dla ZEUSA 32); Po każdym użyciu rozsiewacz należy umyć; Po zakończeniu sezonu należy przeprowadzać smarowanie rozsiewacza wg. Punktu 5.2; Regularnie sprawdzać stan wszystkich części rozsiewacza, szczególnie kontrolować jakość elementów zasilających; 44

45 45 Tabele wysiewu Pozycja nastawy Nazwa nawozu: POLIFOSKA 6 NPK gran. 2,39 Z. A. Police SALETRZAK 27,5%N gran. 2,96 Z. A. Kędzierzyn FOSFORAN AMONU gran. 2,36 Z. A. Police FOSFORANY 46% gran. 3,08 Z. A. Gdańsk Pomiar kontrolny Prędkość ciągnika [km/h] przy szerokości wysiewu 15 m Prędkość ciągnika [km/h] przy szerokości wysiewu 18 m Prędkość ciągnika [km/h] przy szerokości wysiewu 21 m kg / min kg / ha kg / ha kg / ha 0, , ,7 0, ,8 1, ,9 1, , ,2 4, ,4 6, ,6 10, ,8 16, , ,2 30, ,4 39, ,6 51, , ,2 96, ,4 115, ,6 130, ,8 159, , , ,6 175, ,8 177, Tabela 1

46 46. Tabele wysiewu Tabela 2 Pozycja nastawy Nazwa nawozu: POLIFOSKA 6 NPK gran. 2,39 Z. A. Police SALETRZAK 27,5%N gran. 2,96 Z. A. Kędzierzyn FOSFORAN AMONU gran. 2,36 Z. A. Police FOSFORANY 46% gran. 3,08 Z. A. Gdańsk Pomiar kontrolny Prędkość ciągnika [km/h] przy szerokości wysiewu 24 m Prędkość ciągnika [km/h] przy szerokości wysiewu 28 m Prędkość ciągnika [km/h] przy szerokości wysiewu 32 m kg / min kg / ha kg / ha kg / ha 0, , ,7 0, ,8 1, ,9 1, , ,2 4, ,4 6, ,6 10, ,8 16, , ,2 30, ,4 39, ,6 51, , ,2 96, ,4 115, ,6 130, ,8 159, , , ,6 175, ,8 177,

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

PRZETRZĄSACZO ZGRABIARKA PASOWA 2-WIRNIKOWA Z-518

PRZETRZĄSACZO ZGRABIARKA PASOWA 2-WIRNIKOWA Z-518 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe POMAROL S.A. -300 Biskupiec k/olsztyna ul. Przemysłowa tel. (0-9) 75-0-7; fax (0-9) 75-0-73 Numer wydania: 5/5/00 Data wydania: wrzesień 00 PRZETRZĄSACZO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCZEPY ROLNICZEJ Typ PML

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCZEPY ROLNICZEJ Typ PML INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCZEPY ROLNICZEJ Typ PML PML03 Opracował: Marcin Kubik Publikacja nr 1/2013 Dane przyczepy : Rodzaj pojazdu : Oznaczenie handlowe: przyczepa ciężarowa rolnicza PML03 - wywrotka trzystronna.

Bardziej szczegółowo

--------------- BOMET ----------------

--------------- BOMET ---------------- --------------- BOMET ---------------- INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH OBSYPNIK ZAWIESZANY P 475-3 sekcyjny P - 475/1-5 sekcyjny PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 05/2004 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: 80440500 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m, 2.7m, 2.5m

SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m, 2.7m, 2.5m INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOG CZĘŚCI SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m, 2.7m, 2.5m KTM 0824-114-304-330 Nr fabryczny: Data sprzedaŝy: Punkt sprzedaŝy: Obowiązuje od numeru: 1001 CE Wydanie luty 2008 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE My: "INVENTOR" Joński Jan ul. Leśna 20, 08-2 Mokobody Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyrób: Przetrząsaczo-zgrabiarka przyczepiana Z-277/0//2/3 Numer fabryczny...

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-013110/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA 57356 Lennestadt-Saalhausen Postfach 4010 Telefon: +49 (0) 2723/9145-0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

KMS 100. Instrukcji obsługi 07.99- 50047894 04.02

KMS 100. Instrukcji obsługi 07.99- 50047894 04.02 KMS 100 07.99- Instrukcji obsługi p 50047894 04.02 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te

Bardziej szczegółowo

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 01.04- Instrukcji obsługi p 52020404 01.04 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EFG 213-220/216k/218k

EFG 213-220/216k/218k EG 213-220/216k/218k 01.04- Instrukcja obsługi p 52020317 01.04 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS

Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-PL SPIS TREŚCI ZIĘBIARKI CIECZY CHŁODZONE POWIETRZEM I URZĄDZENIA ROZDZIELONE INSTRUKCJA MONTAŻU OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Universal II Seria ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PUBLIKACJA:: 95-03015-Pol DATA PUBLIKACJI: 02/2005 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika i instrukcja obsługi

Przewodnik użytkownika i instrukcja obsługi Przewodnik użytkownika i instrukcja obsługi Producent rowerów Koncepcja Firma b Twin projektuje i opracowuje pełną gamę produktów, przeznaczonych do wszelkiego rodzaju zastosowania. Pracownicy firmy posiadają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od ZETOR Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji innych ciągników, prosimy

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4)

TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4) TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4) CZ GB D I F PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUEL D'UTILISATION

Bardziej szczegółowo