Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 3 maj czerwiec 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 3 maj czerwiec 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO"

Transkrypt

1 M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 3 maj czerwiec 2013 r. ISSN UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO UCHWAŁA NR 32/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana prof. dr hab. Zygmunta Mackiewicza do nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu UCHWAŁA NR 33/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania Panu Profesorowi Per Anders Abrahamssonowi z Kliniki Urologii Uniwersytetu w Lund tytułu doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 34/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia programów i planów studiów podyplomowych pn. Coaching w ochronie zdrowia UCHWAŁA NR 35/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu i planu Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia UCHWAŁA NR 36/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych pn. Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne teoria i praktyka UCHWAŁA NR 37/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych w zakresie: Psychologii klinicznej UCHWAŁA NR 38/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia w niektórych jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 39/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok UCHWAŁA NR 40/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Funduszu Rozwoju Uczelni na rok 2013 UCHWAŁA NR 41/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie utworzenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 42/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie: Zagrożenia środowiskowe znaczenie w Zdrowiu Publicznym oraz Medycyna estetyczna UCHWAŁA NR 43/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programów i planów Studiów Podyplomowych w zakresie: Pomocy psychologicznej w medycynie oraz Etyki praktyki lekarskiej i opieki medycznej UCHWAŁA NR 44/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie Seksuologii Klinicznej, Seksuologii Sądowej, Podyplomowych studiów medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa

2 UCHWAŁA NR 45/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana prof. dr hab. Pawła Lampe na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego UCHWAŁA NR 46/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana prof. dr hab. Jerzego Woźnickiego na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego UCHWAŁA NR 47/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana prof. dr hab. Andrzeja Członkowskiego na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego UCHWAŁA NR 48/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana prof. dr hab. Józefa Sawickiego na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego UCHWAŁA NR 49/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana prof. dr hab. Romana Danielewicza na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego UCHWAŁA NR 50/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana dr hab. Andrzeja Deptały na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego UCHWAŁA NR 51/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i podpisanie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny umowy poręczenia spłaty pożyczki w związku z jej zaciągnięciem przez Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny UCHWAŁA NR 52/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus UCHWAŁA NR 53/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 UCHWAŁA NR 54/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 UCHWAŁA NR 55/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z University of Southern Denmark (Dania) UCHWAŁA NR 56/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana prof. dr hab. Bogdana Ciszka na stanowisko Kierownika Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury I Wydziału Lekarskiego UCHWAŁA NR 57/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana prof. dr hab. Leszka Królickiego na Kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej I Wydziału Lekarskiego UCHWAŁA NR 58/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana prof. dr hab. Jacka Malejczyka na Kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury I Wydziału Lekarskiego UCHWAŁA NR 59/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana prof. dr hab. Leszka Pączka na stanowisko Ordynatora-Kierownika Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii I Wydziału Lekarskiego UCHWAŁA NR 60/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pani dr hab. Dagmary Mirowskiej-Guzel na stanowisko Kierownika Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego

3 UCHWAŁA NR 61/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana dr hab. Piotra Albrechta na stanowisko Ordynatora-Kierownika Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci I Katedry Pediatrii I Wydziału Lekarskiego UCHWAŁA NR 62/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana prof. dr hab. Krzysztofa Czajkowskiego na stanowisko Ordynatora-Kierownika II Kliniki Położnictwa i Ginekologii I Wydziału Lekarskiego UCHWAŁA NR 63/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana prof. dr hab. Wiesława Glińskiego na stanowisko Ordynatora-Kierownika Katedry i Kliniki Dermatologicznej I Wydziału Lekarskiego UCHWAŁA NR 64/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana prof. dr hab. Ireneusza Krasnodębskiego na stanowisko Ordynatora-Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej I Wydziału Lekarskiego UCHWAŁA NR 65/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania prof. dr hab. Andrzeja Górskiego na stanowisko Kierownika Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii I Wydziału Lekarskiego UCHWAŁA NR 66/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia Pana prof. dr hab. Tomasza Wolańczyka na stanowisku profesora zwyczajnego w II Wydziale Lekarskim UCHWAŁA NR 67/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pani dr hab. Marzeny Jankowskiej-Anyszki na stanowisko Kierownika Zakładu Biochemii II Wydziału Lekarskiego UCHWAŁA NR 68/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana dr hab. Krzysztofa Owczarka na stanowisko Kierownika Zakładu Psychologii Medycznej II Wydziału Lekarskiego UCHWAŁA NR 69/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana prof. dr hab. Piotra Ciostka na stanowisko Ordynatora-Kierownika I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego UCHWAŁA NR 70/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana prof. dr hab. Wiesława Jakubowskiego na stanowisko Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego UCHWAŁA NR 71/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pani dr hab. Izabeli Strużyckiej na stanowisko Kierownika Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Wydziału Lekarsko- Dentystycznego UCHWAŁA NR 72/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pani prof. dr hab. Elżbiety Jodkowskiej na stanowisko Kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej Wydziału Lekarsko- Dentystycznego UCHWAŁA NR 73/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 74/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z University College London (Anglia)

4 ZARZĄDZENIA REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZARZĄDZENIE NR 30/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Wzoru ogłoszenia o konkursie na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 31/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez realizację dydaktyki w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych ZARZĄDZENIE NR 32/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM i powołania zespołu projektowego ZARZĄDZENIE NR 33/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Los mezenchymalnych komórek macierzystych i mioblastów po transplantacji do zwieracza cewki moczowej. Badanie porównawcze na dużym modelu zwierzęcym ZARZĄDZENIE NR 34/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNE- GO z dnia 23 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków i oświadczeń w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ZARZĄDZENIE NR 35/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre usługi edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2013/2014 ZARZĄDZENIE NR 36/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia prowadzone w języku angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2013/2014 ZARZĄDZENIE NR 37/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania przy obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w trakcie operacji tympanoplastycznych (AURIS) ZARZĄDZENIE NR 39/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Treść załączników do zarządzenia nr 39/2013 Rektora WUM jest do wglądu na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakładce Dokumenty Zarządzenia Rektora z 2013 r., lub w Biurze Organizacyjnym WUM, które mieści się w Budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok ZARZĄDZENIE NR 40/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Treść załączników do zarządzenia nr 40/2013 Rektora WUM jest do wglądu na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakładce Dokumenty Zarządzenia Rektora z 2013 r., lub w Biurze Organizacyjnym WUM, które mieści się w Budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok ZARZĄDZENIE NR 41/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2013/2014

5 ZARZĄDZENIE NR 42/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ZARZĄDZENIE NR 43/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za niektóre studia podyplomowe ZARZĄDZENIE NR 44/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Coaching w ochronie zdrowia ZARZĄDZENIE NR 45/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Treść załącznika do zarządzenia nr 45/2013 Rektora WUM jest do wglądu na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakładce Dokumenty Zarządzenia Rektora z 2013 r., lub w Biurze Organizacyjnym WUM, które mieści się w Budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok ZARZĄDZENIE NR 46/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ZARZĄDZENIE NR 47/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 48/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna ZARZĄDZENIE NR 49/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji w dziedzinie mikrobiologia medyczna ZARZĄDZENIE NR 50/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji w dziedzinie laboratoryjna transfuzjologia medyczna ZARZĄDZENIE NR 51/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu składania wniosków studentów o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia ZARZĄDZENIE NR 52/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu składania wniosków doktorantów o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia ZARZĄDZENIE NR 53/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ZARZĄDZENIE NR 54/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Treść załącznika do zarządzenia nr 54/2013 Rektora WUM jest do wglądu na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakładce Dokumenty Zarządzenia Rektora z 2013 r., lub w Biurze Organizacyjnym WUM, które mieści się w Budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok ZARZĄDZENIE NR 55/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNE- GO z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa na rok 2013

6

7 Poz. 57 UCHWAŁA NR 32/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana prof. dr hab. Zygmunta Mackiewicza do nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Na podstawie 3 w związku z 8 załącznika Nr 3 do Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 51 ust. 1 pkt 14 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie opiniuje kandydaturę Pana prof. dr hab. Zygmunta Mackiewicza do tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 58 UCHWAŁA NR 33/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania Panu Profesorowi Per Anders Abrahamssonowi z Kliniki Urologii Uniwersytetu w Lund tytułu doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Na podstawie 3 w związku z 8 załącznika Nr 3 do Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 51 ust. 1 pkt 9 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nadaje Panu Profesorowi Per Anders Abrahamssonowi z Kliniki Urologii Uniwersytetu w Lund tytuł doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 59 UCHWAŁA NR 34/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia programów i planów studiów podyplomowych pn. Coaching w ochronie zdrowia Na podstawie 8 ust. 2 Regulaminu Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 72/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 51 ust. 1 pkt 1 lit. a Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Zatwierdza się program i plan studiów podyplomowych pn. Coaching w ochronie zdrowia w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM

8 Załącznik do Uchwały Nr 34/2013 Senatu WUM z dnia 27 maja 2013 r. Plan studiów podyplomowych Coaching w ochronie zdrowia Cel studiów: Dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności prowadzenia profesjonalnego coachingu w obszarach życia prywatnego i zawodowego: Life Coaching Business Coaching Executive Coaching Career Coaching Expert Coaching VIP Coaching Team Coaching Dostarczenie uczestnikom wiedzy dotyczącej stosowanych podejść w coachingu, jego odmian i stylów Zaprezentowanie uczestnikom metod pracy z klientem: nawiązywanie kontaktu, rozmowa kontraktowa, analiza potrzeb, realizacja procesu coachingowego i ocena efektywności coachingu Zaprezentowanie uczestnikom licznych technik i narzędzi stosowanych w coachingu Dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności pozwalających rozwijać najważniejsze kompetencje zawodowe oraz biznesowe przy wykorzystaniu technik i narzędzi coachingowych Adresaci: Studia adresowane są do: coachów i przyszłych coachów, dyrektorów zarządzających, menedżerów, doradców biznesowych i zawodowych, konsultantów, przedstawicieli handlowych, negocjatorów, lekarzy, specjalistów i ekspertów w różnych dziedzinach, osób odpowiedzialnych za rozwój Zasobów Ludzkich w organizacji, liderów zespołów, trenerów, nauczycieli, psychologów, terapeutów. Wymagania ogólne i poziom wykształcenia: wykształcenie wyższe (w tym licencjat). Czas trwania studiów: 2 semestry 192 godziny, zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele. Warunki ukończenia studiów: uczestnictwo w zajęciach, ćwiczeniach i zadaniach zaliczenie wszystkich przedmiotów realizacja dwóch projektów coachingowych w trakcie trwania studiów zaprezentowanie wiedzy na temat coachingu i zrozumienia jego idei w trakcie egzaminu pisemnego zaprezentowanie umiejętności coachingowych w trakcie egzaminu praktycznego Ramowy program studiów: L.p. Przedmiot Liczba godzin zajęć Forma zaliczenia Liczba pkt ECTS 1 Psychologia coachingu, klienta i coacha 80 praca pisemna 24 2 Techniki i narzędzia coachingowe 80 egzamin pisemny; egzamin praktyczny; realizacja projektu coachingowego 24 3 Elementy przywództwa i zarządzania w coachingu 8 praca pisemna 3 4 Zasady kreowania własnej marki tj. Personal Branding 8 praca pisemna 3 5 Strategia startu 8 praca pisemna 3 6 Coaching globalny i międzykulturowy 8 praca pisemna 3 RAZEM:

9 Opis efektów kształcenia: W zakresie wiedzy: słuchacz rozumie różnicę pomiędzy coachingiem a innymi metodami pracy z klientem słuchacz posiada wiedzę z zakresu psychologii coachingu i typologii osobowości słuchacz posiada wiedzę z zakresu różnych podejść i metod stosowanych w coachingu słuchacz zna założenia zasad kreowania własnej marki tj. Personal Branding ; słuchacz posiada wiedzę dotyczącą podstaw zarządzania oraz przywództwa i potrafi wykorzystać tę wiedzę w coachingu W zakresie umiejętności: słuchacz potrafi efektywnie wykorzystać szereg technik i narzędzi coachingowych słuchacz posiada najważniejsze umiejętności coachingowe słuchacz rozumie założenia pojedynczej sesji coachingowej i całego procesu coachingowego oraz posiada umiejętność prowadzenia pojedynczej sesji i całego procesu coachingowego W zakresie kompetencji społecznych: słuchacz potrafi reagować i zachowywać się asertywnie z poszanowaniem praw innych osób słuchacz potrafi efektywnie stosować techniki nagradzania i wzmacniania innych osób słuchacz potrafi rozpoznać i rozwiązywać problemy słuchacz potrafi budować efektywne relacje z innymi ludźmi słuchacz potrafi komunikować się werbalnie i niewerbalnie z innymi ludźmi, szczególnie o zupełnie innych potrzebach komunikacyjnych Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia: Zakładane efekty kształcenia zostanę zweryfikowane za pomocą: prac pisemnych realizacji dwóch projektów coachingowych w trakcie trwania studiów omówionych z opiekunem merytorycznym egzaminu pisemnego egzaminu praktycznego Sposób udokumentowania zakładanych efektów kształcenia: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zawierające nazwę przedmiotu, liczbę godzin zajęć oraz liczbę punktów ECTS. Na ocenę końcową składać się będzie uśredniona ocena z: 1. egzaminu praktycznego (50% wagi oceny końcowej) 2. egzaminu pisemnego mogącego obejmować tematykę wszystkich przedmiotów (25% wagi oceny końcowej) 3. przedstawienie opisu projektu coachingowego realizowanego w trakcie studiów (25% wagi oceny końcowej) Indeks będzie zawierał informacje na temat wyników pracy pisemnej, oceny z projektów coachingowych, ocenę z egzaminu praktycznego i pisemnego.

10 Poz. 60 UCHWAŁA NR 35/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu i planu Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia Na podstawie 8 ust. 2 Regulaminu Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 72/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 51 ust. 1 pkt 1 lit. a Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Zmianie ulega załącznik do uchwały Nr 55/2008 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu i planu Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia i otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Załącznik do Uchwały Nr 35/2013 Senatu WUM z dnia 27 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr 55/2008 Senatu WUM z dnia 20 października 2008 r. PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia Cel Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie kompetencji, które umożliwią skuteczne i efektywne wykonywanie funkcji kierowniczych, w tym w działach HR oraz wykonywanie zadań stojących przed pracownikami tych działów. Słuchacze wykorzystają zdobyte kompetencje do wykorzystania swojego osobistego potencjału w procesie realizacji swojej roli organizacyjnej w jednostkach ochrony zdrowia i wykonywania zadań stojących przed tymi jednostkami. Adresaci Studia adresowane są do: Kadry kierowniczej organizacji ochrony zdrowia Kierowników pionów HR, kadrowych Pracowników pionów HR Przedsiębiorców, którzy chcą realizować swoje cele biznesowe w organizacjach ochrony zdrowia Wszystkich, którzy podjęli decyzję o restrukturyzacji swojej roli w organizacjach ochrony zdrowia Wymagania ogólne Wymaganiem podstawowym kandydatów na studia podyplomowe jest ukończenie studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku semestry, 6 zjazdów w semestrze 2. Liczba godzin dydaktycznych 200 (61 ECTS) dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) Czas trwania studiów Warunki ukończenia studiów 1. Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i seminariach 2. Pozytywne wyniki testów i ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć dydaktycznych 3. Przygotowanie i obrona pracy końcowej

11 Ramowy program kształcenia Blok I II III IV V VI VII Nazwa przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania 1.1. Zarządzanie organizacją 1.2. Struktury organizacyjne 1.3. Strategia ogólna i strategie funkcjonalne organizacji Prawo pracy i administrowanie kadrami 2.1 Prawo pracy i prawa pochodne w organizacji 2.2 Legislacja zarządzania zasobami ludzkimi 2.3 Administrowanie pracownikami 2.4 Ochrona danych osobowych Menedżer i jego zespół w organizacjach ochrony zdrowia 3.1 Pożądana sylwetka menedżera organizacji ochrony zdrowia profil kompetencji społecznych 3.2 Role i funkcje menedżera organizacji ochrony zdrowia 3.3 Budowanie i funkcjonowanie zespołów pracowniczych 3.4 Kultura organizacyjna 3.5 Organizacja warsztatu pracy menedżera i zarządzanie czasem Kierowanie ludźmi w organizacjach ochrony zdrowia 4.1 Model organizacyjnej roli menedżera w organizacjach ochrony zdrowia 4.2 Style kierowania ludźmi 4.3 Systemy motywacyjne Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia 5.1 Funkcja personalna i jej organizacja oraz polityka personalna a strategia personalna 5.2 Planowanie zasobów ludzkich w organizacji 5.3 Rekrutacja, dobór, zatrudnienie, adaptacja 5.4 Rozwój i doskonalenie kadr 5.5 Systemy oceniania pracowników 5.6 Kontrola w zarządzaniu zasobami pracy Komunikacja społeczna i negocjacje w jednostkach ochrony zdrowia 6.1 Negocjacje w procesie zarządzania 6.2 Stres i zarządzanie emocjami w pracy menedżera 6.3 Diagnoza i kierowanie konfliktem 6.4 Autoprezentacja i asertywność Podejmowanie decyzji przez menedżerów w jednostkach ochrony zdrowia 7.1 Struktura procesu podejmowania decyzji oraz racjonalność decyzji 7.2 Metody podejmowania decyzji menedżerskich Liczba godzin VIII Seminarium dyplomowe Forma zaliczenia Test/ ćwiczenie Test/ ćwiczenie Test/ ćwiczenie Test/ ćwiczenie Test/ ćwiczenie Test/ ćwiczenie Test/ ćwiczenie Praca dyplomowa Punkty ECTS Razem

12 Uczestnik po zakończeniu studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w następującym zakresie ZAKRES Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent Studiów: 1. Posiada poszerzoną wiedzę na temat: nowoczesnych trendów w zarządzaniu zasobami pracy; prawa pracy i administrowania kadrami; tworzenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi; funkcjonowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi; kierowania ludźmi w organizacji; zarządzania zmianą i projektami kadrowymi; kompetencji menedżera i menedżera HR 2. Zna i rozumie pojęcia: Prawo pracy, prawo pracy UE, administrowanie kadrami, tworzenie i funkcjonowanie zarządzania zasobami pracy, kierowanie pracownikami, zmiana organizacyjna, kultura organizacyjna, projekty HR, organizacja służb HR, kompetencje menedżera i menedżera HR, organizacja i funkcjonowanie działu HR, time management, system okresowego oceniania, systemy motywacyjne, 3. Zna i rozumie zasady tworzenia i funkcjonowania systemu zarządzania zasobami pracy w organizacji oraz jego poszczególnych części obejmujących wejście, przejęcie i wyjście pracownika z organizacji. 4. Zna korzyści wynikające z profesjonalnego zarządzania zasobami pracy 5. Zna korzyści wynikające z wiedzy o profilu psychologicznym pracowników i wiedzy na temat jego wykorzystania w procesach zarządczych 6. Zna zagrożenia wynikające z braku wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze HR 7. Zna źródła nowoczesnej wiedzy o człowieku w organizacji oraz sposobach wykorzystania tej wiedzy 8. Posiada pogłębioną wiedzę nt. planowania zasobów pracy, rekrutacji i selekcji pracowników, budowania systemów motywacyjnych, systemów okresowego oceniania, zarządzania czasem menedżera, negocjowania, kompetencji menedżera, kontroli wewnętrznej w organizacji. 9. Zna i rozumie zasady rozwoju osobistego 10. Zna i rozumie zasady time management 11. Zna i rozumie zasady planowania zasobów ludzkich 12. Zna i rozumie zasady budowania systemów motywowania pracowników 13. Zna i rozumie zasady budowania systemów okresowego oceniania 14. Zna i rozumie wpływ profili osobowościowych pracowników i kierowników na skuteczność i efektywność kierowania i zarządzania 15. Posiada samowiedzę dotyczącą mocniejszych i słabszych stron swojej osobowości oraz wynikających z nich konsekwencji zawodowych Absolwent Studiów: 1. Potrafi określić prawne zasady wynagradzania, udzielania urlopów, opieki nad dziećmi 2. Posiada umiejętność określania stosunku pracy 3. Potrafi zaplanować zasoby ludzkie organizacji 4. Potrafi zaplanować i zorganizować proces rekrutacji 5. Ma umiejętność doboru narzędzi motywacyjnych 6. Umie skonstruować arkusz oceny okresowej pracownika 7. Przeprowadzić delegację zadań, uprawnień i odpowiedzialności 8. Umie określić podstawowe wartości organizacji i zespołu 9. Umie zidentyfikować styl kierowania oraz czynniki wpływające na jego profil 10. Ma umiejętność racjonalizowania organizacji pracy własnej 11. Ma umiejętność przeprowadzenia zmiany organizacyjnej w procedurze projektowej 12. Umie zarządzać sobą w sytuacjach zawodowych 13. Umie określić czynniki stresotwórcze występujące w sytuacjach zawodowych 14. Posiada umiejętność dokonywania strategii negocjacyjnej w zależności od uwarunkowań negocjacyjnych 15. Potrafi zarządzać sobą w czasie Po zrealizowaniu Studiów absolwent: 1. Potrafi postrzegać i analizować problemy pojawiające się w organizacji 2. Potrafi organizować procesy pracy w czasie i zarządzać sobą i zespołem w czasie 3. Umie negocjować 4. Jest otwarty na innych i ich problemy 5. Umie współpracować w zespole 6. Potrafi skutecznie przeprowadzić prezentację siebie i organizacji 7. Umie diagnozować i rozwiązywać konflikty

13 Sposób weryfikacji i udokumentowania efektów kształcenia obecność na zajęciach potwierdzona na liście obecności wyniki testów i ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć dydaktycznych potwierdzone wpisem do indeksu przygotowanie i obrona pracy końcowej, z której ocena zostanie wpisana na świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Poz. 61 UCHWAŁA NR 36/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych pn. Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne teoria i praktyka Na podstawie 8 ust. 2 Regulaminu Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 72/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 51 ust. 1 pkt 1 lit. a Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Zmianie ulega załącznik do uchwały Nr 4/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych pn. Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne teoria i praktyka i otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Załącznik do Uchwały Nr 36/2013 Senatu WUM z dnia 27 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr 4/2012 Senatu WUM z dnia 30 stycznia 2012 r. PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne teoria i praktyka 1. Wymagania ogólne (w tym poziom wykształcenia): Wymaganiem podstawowym kandydatów na studia jest ukończenie studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku. 2. Planowana grupa docelowa: Adresatami studiów podyplomowych są osoby zainteresowane podjęciem pracy lub doskonaleniem zawodowym w zakresie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych przedstawiciele zawodów medycznych, menedżerowie, pracownicy zakładów opieki zdrowotnej, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, pracownicy zakładów ubezpieczeń, firm abonamentowych, brokerzy, orzecznicy chorób zawodowych oraz wszystkie osoby zainteresowane pracą w sektorze ubezpieczeń zdrowotnych. 3. Warunki ukończenia studiów oraz uzyskania świadectwa: Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnego zaliczenia (co najmniej ocena 3,0 dostateczny) z każdego testu zaliczeniowego podsumowującego dany przedmiot/blok zajęć. Dodatkowo elementem zaliczenia studiów będzie uzyskanie pozytywnej oceny (co najmniej ocena 3,0 dostateczny) z prezentacji przygotowywanych przez poszczególne grupy słuchaczy na każdych zajęciach. Tematyka prezentacji będzie dotyczyła treści dydaktycznych, które omówiono na poprzednim spotkaniu i będzie stanowiła swoiste powtórzenie przed testem zaliczeniowym. Ostateczną weryfikacją wiedzy i warunkiem ukończenia studiów będzie uzyskanie pozytywnej oceny (co najmniej ocena 3,0 dostateczny) z egzaminu końcowego.

14 4. Czas trwania studiów liczba semestrów, zjazdów: Studia trwają dwa semestry. Zjazdy odbywają się co około dwa tygodnie (15 zjazdów po ok. 14 godzin dydaktycznych). PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Ramowe treści kształcenia L.p Przedmiot/blok zajęć Podstawy ubezpieczeń; mechanizm działania, definicje, Powszechne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Zasady funkcjonowania, historia rozwoju, stan obecny Demografia- trendy w Polsce i w Europie, wpływ demografii na system opieki zdrowotnej Liczba godzin z wykładowcą Liczba godzin samokształcenia Modele finansowania świadczeń zdrowotnych Problemy zdrowotne populacji Polski, analiza retrospektywna i projekcje trendów. Polska na tle EU Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne na świecie Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce. Uwarunkowania prawne ubezpieczeń zdrowotnych dobrowolnych w Polsce Analiza rynku dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Ocena ryzyka w ubezpieczeniach zdrowotnych, metody i rodzaje underwritingu, aktualne metody szacowania ryzyka Wycena świadczeń zdrowotnych w systemie publicznym i prywatnym, modele rozliczeń ze świadczeniodawcą, kontrola rozdzielności finansowania świadczeń zdrowotnych Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych Jakość świadczeń zdrowotnych i obsługi pacjentawspółpraca placówek medycznych z płatnikiem, narzędzia kontroli Marketing w ubezpieczeniach zdrowotnych Modele sprzedaży ubezpieczeń. Sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych Forma zaliczenia Test zaliczeniowy Test zaliczeniowy Test zaliczeniowy Test zaliczeniowy Test zaliczeniowy Test zaliczeniowy Test zaliczeniowy Test zaliczeniowy Test zaliczeniowy Test zaliczeniowy Test zaliczeniowy Test zaliczeniowy Test zaliczeniowy Test zaliczeniowy Test zaliczeniowy Liczba punktów ECTS 16 Prezentacje ,6 17 Przygotowanie do egzaminu 50 1 ECTS = 25 h kształcenia Egzamin końcowy RAZEM , 56 3,76 3, 76 3,76 3,76 3,76 3,76 4,16 4,56 4,56 2,96 3,76 3,76 3,76 3,76 2

15 2. Opis i sposób weryfikacji efektów kształcenia Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane przy zastosowaniu testów zaliczeniowych odbywających się na kolejnych zajęciach z tematyki omówionej na poprzednim spotkaniu. Dodatkowo na początku każdego spotkania (z wyjątkiem pierwszego) kolejne grupy słuchaczy będą musiały przedstawić około godzinną prezentację stanowiącą swoiste repetytorium wiedzy z tematyki poprzedniego spotkania. Wszystkie te formy sprawdzania wiedzy będą nadzorowane przez merytorycznie przygotowanych wykładowców posiadających analizowane kompetencje. Pozytywne zaliczenie w/w testów oraz przygotowanie i przedstawienie prezentacji stanowić będzie podstawę dopuszczenia do egzaminu końcowego. Będzie się on składał z 40 pytań (otwartych oraz zamkniętych) dotyczących tematyki przedstawionej w trakcie zajęć. Wynik egzaminu końcowego będzie stanowił ostateczną ocenę uzyskaną przez studenta i wpisaną na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych. Uczestnik studiów po ich zakończeniu posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w następującym zakresie: ZAKRES OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPOSÓB WERYFIKACJI Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 1. Zna zasady funkcjonowania podmiotów na rynku ubezpieczeń zdrowotnych, zarówno komercyjnych jak i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Potrafi wymienić główne teorie ubezpieczeń i prawidłowo wskazać ich zastosowanie. 3. Wskazuje główne ograniczenia rynku ubezpieczeniowego. 4. Prawidłowo określa główne modele finansowania opieki zdrowotnej wraz z ich zaletami i ograniczeniami. 5. Zna zasady współpracy świadczeniodawców z płatnikiem prywatnym. 6. Zna i priorytetyzuje główne problemy zdrowotne Polaków. 7. Potrafi określić wpływ czynników ekonomicznych, demograficznych oraz technologicznych na finanse w systemie opieki zdrowotnej. 8. Wymienia główne zagrożenia dla procesu kontraktowania i nadzoru jakości opieki medycznej. 9. Wskazuje konieczne do nadzoru słabe punkty modelu ubezpieczeniowego. 10. Zna główne zasady szacowania ryzyka ubezpieczeniowego. 11. Potrafi określić główne przepisy prawa kształtujące rynek ubezpieczeniowy. 12. Zna techniki pracy zespołowej, poszukiwania pomysłów i podejmowania decyzji. 1. Prowadzi oparte na właściwych technikach negocjacje z firmą ubezpieczeniową oraz placówką medyczną 2. Stosuje właściwe narzędzia kontroli umów i wychwytuje podstawowe nieprawidłowości. 3. Przedstawia skuteczne metody szacowania ryzyka w produkcie ubezpieczeniowym. 4. Potrafi zaproponować właściwe narzędzia budowy jakości i marketingu w placówce zdrowotnej 1. Wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu profesjonalnych działań. 2. Wykazuje umiejętności rozstrzygania konfliktów w zespole, a także mediacji i przekonania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów. 3. Prawidłowo komunikuje się z zespołem realizującymi obsługę ubezpieczeń zdrowotnych. 4. Potrafi stosować język profesjonalny i dostosowany do poziomu uczestnika spotkania. 5. Stosuje się do zasad etyki zawodowej w swojej działalności. TESTY ZALICZENIOWE POPRZEDZONE PRZYGOTOWANIEM PREZENTACJI TESTY ZALICZENIOWE POPRZEDZONE PRZYGO- TOWANIEM PREZENTACJI TESTY ZALICZENIOWE POPRZEDZONE PRZYGO- TOWANIEM PREZENTACJI 3. Sposób udokumentowania efektów kształcenia Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zawierające nazwę przedmiotu, liczbę godzin zajęć oraz liczbę punktów ECTS. Indeks będzie zawierał informacje na temat wyników wszystkich testów oraz egzaminu końcowego w kontekście efektów kształcenia, które były weryfikowane danym narzędziem egzaminacyjnym.

16 Poz. 62 UCHWAŁA NR 37/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych w zakresie: Psychologii klinicznej Na podstawie 8 ust. 2 Regulaminu Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 72/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 51 ust. 1 pkt 1 lit. a Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Zmianie ulegają załączniki Nr 1 i 1a do uchwały Nr 164A/2009 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych w zakresie: Psychologii klinicznej i otrzymują brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Załącznik do Uchwały Nr 37/2013 Senatu WUM z dnia 27 maja 2013 r. Załączniki Nr 1 i 1a do Uchwały Nr 164A/2009 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. P L A N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H P S Y C H O L O G I A K L I N I C Z N A CEL STUDIÓW: Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii człowieka dorosłego, dziecka i adolescenta. Słuchacze kursu będą nabywać umiejętności z zakresu wstępnej diagnozy, podstawowych interwencji psychologicznych w stanach nagłych oraz umiejętności zalecania optymalnego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz motywowania do poszukiwania pomocy przez osoby doświadczające objawów zaburzeń psychicznych oraz problemów psychologicznych. Studia mają również na celu rozwijanie wysokich standardów profesjonalnego funkcjonowania w kontakcie z pacjentem i jego rodziną, oraz we współpracy z pracownikami służby zdrowia. Program studiów jest zgodny z programem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego blok podstawowy, kształcenie teoretyczne w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej. ADRESACI: Adresatami studiów są psychologowie pracujący lub planujący rozpocząć pracę w służbie zdrowia, psychoterapeuci, lekarze i pielęgniarki, pedagodzy, nauczyciele i specjaliści ds. resocjalizacji oraz posiadający inne wyższe wykształcenie w dziedzinach pokrewnych. Studia adresowane są również do studentów ostatniego (piątego) roku studiów magisterskich z psychologii oraz dziedzin pokrewnych, chcących poszerzyć swoje wykształcenie o tematy związane z psychologią kliniczną i psychopatologią (osoby te mogą studiować w charakterze wolnych słuchaczy uzyskując dyplom po przedstawieniu dyplomu ukończenia studiów wyższych). WYMAGANIA OGÓLNE: Warunkiem kandydowania na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub lekarskich z zakresu: psychologii, medycyny, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, pedagogiki, resocjalizacji lub pokrewnych kierunków. CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 semestry, 15 zjazdów w trybie zaocznym (sobota i niedziela) 10

17 WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW ORAZ UZYSKANIA ŚWIADECTWA: Warunkiem ukończenia studiów jest: Obecność na zajęciach (co najmniej 80% obecności); Uzyskanie pozytywnego zaliczenia (na ocenę co najmniej 3,0) z każdego testu zaliczeniowego (w sumie 10 testów zaliczeniowych odpowiadających treści bloków realizowanych w procesie kształcenia); Uzyskanie pozytywnej oceny (co najmniej 3,0) z końcowego egzaminu. Zakres końcowego egzaminu obejmuje treści wykładów (zajęć dydaktycznych) oraz znajomość literatury wskazanej przez opiekunów poszczególnych bloków (samokształcenie). Warunkiem uzyskania świadectwa jest zdanie testów cząstkowych i pozytywna ocena z egzaminu kończącego studia. 1. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA: L.P. BLOK ZAJĘĆ PROGRAM STUDIÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH I Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 25 II Kliniczna diagnoza psychologiczna 25 III Teorie psychologiczne wyjaśniające relacje: psychika-zdrowiechoroba IV Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych 30 V Podstawy neuropsychologii klinicznej: Podstawowe problemy diagnostyczne i terapeutyczne w populacji chorych z uszkodzeniem mózgu o różnej etiologii VI Ogniskowe zespoły zaburzeń behawioralnych 25 VII Prawidłowości rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania 20 VII Formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania 45 IX Podstawy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju X Etyka zawodowa psychologa klinicznego FORMA ZALICZENIA test zaliczeniowy test zaliczeniowy test zaliczeniowy test zaliczeniowy test zaliczeniowy test zaliczeniowy test zaliczeniowy test zaliczeniowy test zaliczeniowy test zaliczeniowy LICZBA PUNKTÓW ECTS RAZEM: OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: w zakresie wiedzy: Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu psychologicznych koncepcji funkcjonowania człowieka, teorii osobowości, rozwoju psychicznego, procesów poznawczych, emocji, stresu i konfliktu. Znajomość psychopatologii: zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania; wybranych zagadnień z psychologii klinicznej dziecka i neuropsychologii. Znajomość podstawowych zagadnień psychologii zdrowia, psychosomatyki, medycyny behawioralnej. Znajomość podstaw wstępnej diagnozy, podstawowych interwencji psychologicznych w stanach nagłych oraz umiejętności zalecania optymalnego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz motywowania do poszukiwania pomocy przez osoby doświadczające objawów zaburzeń psychicznych oraz problemów psychologicznych. w zakresie umiejętności: Rozwój umiejętności rozumienia i rozwiązywania problemów psychologicznych osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, oraz chorych somatycznie i ich rodzin. Umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej w kontaktach profesjonalnych. 11

18 w zakresie kompetencji społecznych: Rozwój umiejętności interdyscyplinarnej profesjonalnej współpracy w postępowaniu terapeutycznym z osobami chorymi i wymagającymi pomocy psychologicznej. Rozwój etycznych postaw związanych z profesjonalnym funkcjonowanie w kontaktach z osobami z zaburzeniami psychicznymi i problemami psychologicznymi. 3. Sposób weryfikacji i udokumentowania efektów kształcenia: Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zawierające nazwy bloków, liczbę godzin zajęć i liczbę punktów ECTS. Indeks studenta będzie zawierał informacje na temat wyników wszystkich testów oraz wyniku egzaminu końcowego. Lekarze mogą uzyskać zaświadczenie o uzyskiwanych punktach edukacyjnych. Psychologowie będący w trakcie specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej, mogą otrzymywać zaświadczenia o zrealizowaniu i zaliczeniu poszczególnych bloków tematycznych. Poz. 63 UCHWAŁA NR 38 /2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia w niektórych jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Na podstawie 26 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 13 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 23 załącznika Nr 11 do Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie opiniuje: 1) powołanie Pana dr hab. Dariusza Białoszewskiego na stanowisko Kierownika Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, 2) powołanie Pana prof. dr hab. Marka Naruszewicza na stanowisko Kierownika Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Wydziału Farmaceutycznego, 3) powołanie Pani dr hab. Agnieszki Pietrosiuk na stanowisko Kierownika Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego, 4) powołanie Pani dr hab. Grażyny Nowickiej na stanowisko Kierownika Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego, 5) powołanie Pana prof. dr hab. Macieja Małeckiego na stanowisko Kierownika Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii Wydziału Farmaceutycznego, 6) powołanie Pana prof. dr hab. Marka Naruszewicza na stanowisko Kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego, 7) powołanie Pana dr hab. Piotra Wroczyńskiego na stanowisko Kierownika Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego, 8) zatrudnienie Pana prof. dr hab. Andrzeja Friedmana na stanowisku profesora zwyczajnego w Klinice Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu, 9) powołanie Pani dr hab. Doroty Szostek- Węgierek na stanowisko Kierownika Zakładu Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Zdrowiu 10) powołanie Pana dr hab. Andrzeja Krupienicza na stanowisko Kierownika Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu, 11) powołanie Pani dr hab. Joanny Gotlib na stanowisko Kierownika Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu, 12) powołanie Pana prof. dr hab. Piotra Małkowskiego na stanowisko Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Wydziału Nauki o Zdrowiu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM 12

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 2014/2015 SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia

UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia Na podstawie 15 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia zawierający opis efektów kształcenia i procesu kształcenia

Program kształcenia zawierający opis efektów kształcenia i procesu kształcenia ZAŁĄCZNIK 2B. Program kształcenia zawierający opis efektów kształcenia i procesu kształcenia Kierunek Pielęgniarstwo- studia niestacjonarne I stopnia-pomostowe Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie

Bardziej szczegółowo