W stronę pozytywnych zmian ku komunikacji i wychowaniu, na przykładzie praktyki Publicznego Przedszkola Nr 12 w Jastrzębiu Zdroju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W stronę pozytywnych zmian ku komunikacji i wychowaniu, na przykładzie praktyki Publicznego Przedszkola Nr 12 w Jastrzębiu Zdroju"

Transkrypt

1 Małgorzata Tulik-Hamelak W stronę pozytywnych zmian ku komunikacji i wychowaniu, na przykładzie praktyki Publicznego Przedszkola Nr 12 w Jastrzębiu Zdroju Komunikacja ogólnie Komunikacja ma trzy wymiary, na które składają się dźwięk, gest (mimika) i słowa. Według badaczy najważniejszą rolę pełni w przekazie komunikat niewerbalny to, co widzimy w rozmówcy. Komunikacja to proces porozumiewania się ludzi, którego celem jest przekazywanie informacji lub zmiana zachowania osoby bądź grupy osób. 1 Całość procesu komunikacyjnego jest tematem rozległym, od Platona i Artystotelesa, po teorie psychologów: Karla Buhlera (trzy funkcje języka), Karla Delheesa (sześciofunkcyjny schemat komunikacji), Ellisa (Koncepcja Ja ), Steila (model komunikacyjny oparty na zamiarach i aktywnym słuchaniu) po Gordona (aktywne słuchanie metoda bez porażek) 2 Komunikacja interpersonalna warunkuje dobre relacje z drugim człowiekiem, ale istotne jest, z kim rozmawiamy, o czym rozmawiamy i w jakich okolicznościach. Zakładając owe warunki, możemy dostosować do nich swój komunikat werbalny, jak i niewerbalny. Te warunki to okoliczności zewnętrzne, w jakich prowadzona jest rozmowa, stan psychiczny rozmówców, pora dnia, obecność innych osób( ) oraz okoliczności wewnętrzne, czyli pewne cechy rozmówców bezpośrednio związane z komunikowaniem się, tj. otwartość komunikacyjna, oznaczająca gotowość do dzielenia się i przyjmowania informacji. Okoliczności te mogą sprzyjać lub oddziaływać. 3 1 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom II, ŻAK, Warszawa 2003, s Teorie te są szczegółowo opisane przez Heina Rettera w publikacji Komunikacja codzienna w pedagogice, GWP, Gdańsk Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom II, ŻAK, Warszawa 2003, s.717

2 Treningi uczące komunikacji a kompetencje komunikacyjne nauczycieli Porozumiewanie się w szkole, przedszkolu jest rzeczą szczególną. Dialog jest częścią nauczania i wychowania. Komunikaty stanowią o efektywności pracy wychowawczej. Szkoły uczące pozytywnej, asertywnej czy odważnej komunikacji czerpią z opracowań i badań naukowców z dziedziny psychologii, przenoszą je na grunt biznesu, metod sprzedaży, jak również edukacji. Sposoby skutecznego kierowania rozmową były przekazywane na szkoleniach i warsztatach umiejętnej sprzedaży już lata temu, później dotarły do szkoły, chociażby jako szkolenia dotyczące asertywności. W tej chwili mamy przeniesiony na grunt szkoły w formie raczkującego w edukacji pojęcia coachingu. W niektórych treningach uczących komunikacji i dotyczących sfer wychowawczych odnajdujemy źródła z zakresu wywierania wpływu lub sztuki manipulacji. W treningu Zastępowania Agresji 4 mówi się o tym, by komunikat brzmiał naturalnie w danym środowisku. Zalecane jest więc trenowanie owych komunikatów, tak aż staną się przekazem naturalnym. W literaturze tego treningu znajdujemy cytat z opracowania kliku psychologów, pod tytułem Tak! 50 sekretów nauki perswazji 5 wydanego na potrzeby biznesu. Mówi on, na przykład, o słowie, które zwiększa siłę przekonywania: bo. Użycie słowa nazywane jest strategią, służącą do uzyskania zamierzonego celu w trakcie rozmowy lub uzyskania określonego celu postępowania drugiej osoby. Jako słowo-klucz do właściwej perswazji i wywarcia wpływu. 6 Treningi te, które są niezaprzeczalnie cenne dla warsztatu nauczyciela, mogą być odebrane jako środek do uzyskania zmiany w człowieku, niezmienny w swej pierwotnej wersji, jako wyuczony, powiedzmy, styl postępowania i rozmowy. Przykładem może być komunikat odważny, zwany Fukozem (komunikatem pięciu kroków) i metoda stworzona przez Georga Thompsona, słowne judo (verbal judo). Zagrożeniem dla postawy i wiary nauczyciela w ich skuteczność bezwzględną, jest stosowanie takich komunikatów i tylko ich wyłącznie, nie dostosowując ich i nie zmieniając ze względu na czynniki zewnętrzne, takie jak usposobienie osoby, sytuacja, miejsce rozmowy i wszelkie czynniki towarzyszące wydarzeniu dialogu. 4 Aggression Replacement Training ART, B.Glick, J.C Gibbs, wydanie w jezyku polskim Trening Zastępowania Agresji przez instytut Amity w Warszawie pod redakcją naukową Jacka Morawskiego. 5 Tamże 6 Tamże

3 Kompetencja komunikacyjna, w przeciwieństwie do kompetencji językowej, ma wymiar interpersonalny, jako że oprócz wiedzy i umiejętności językowych obejmuje swym zakresem umiejętności posługiwania się językiem stosownie do intencji osoby mówiącej i odpowiednio do sytuacji oraz wiedzy o osobie słuchającej wypowiedzi (Kurcz 1987, s.69), a ponadto może ona być wspomagana środkami para lingwistycznymi w postaci mowy ciała. 7 Cenne w treningach umiejętności prospołecznych jest wznoszenie wartości szacunku do drugiej osoby (tu ucznia) do rangi najistotniejszej. Wartość ta jest nadrzędna w kontaktach z drugą osobą. Natura człowieka nauczyciela stanowi o jego procesie wychowawczym. Nierzadko nie chce on zmienić siebie, dojrzewać do zmiany i zmiany w ogóle, gdyż albo jej nie rozumie i nie widzi potrzeby tych zmian, albo praca nad zmianą, w sensie pracy nad sobą jest zbyt żmudną i ciężka. Ubolewanie nad bezradnością umiejętności wychowawczych, zwłaszcza z uczniem trudnym, jest zjawiskiem codziennym. Jednakże gdy przychodzi do oferty szkoleniowej mającej na celu wzbogacić owego nauczyciela w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wychowawczych z uczniem trudnym, nauczyciele ci twierdzą, iż szkoda czasu, bo i tak nic się nie zmieni, lub gdy są już uczestnikami warsztatów, wiedzą lepiej, znają wszystkie metody, nie widzą skuteczności (choć jej nie sprawdzili) i najczęściej nie będą stosować metod im podanych, gdyż zagraża to ich autorytetowi. Dla postępu dialogu edukacyjnego trzeba podważyć mit nauczyciela zawsze wszystko wiedzącego, gdyż to złudzenie działa niekorzystnie i na pedagogów, i na uczniów. 8 Wyjście naprzeciw dziecku w formie najprostszej, jaką jest słuchanie i pokazywanie wyborów bądź swojego punktu widzenia, zamiast negowania i stawiania warunków, nadal jest przez wielu w dzisiejszych pedagogów nie do przyjęcia. Przykład takiej postawy nauczycielskiej przytacza Eric Berne (w temacie analizy transakcyjnej, w pojęciu gry i skryptów). W szkole dochodzi do wielu szczególnych sytuacji, których przewidzieć nie mogą ani nauczyciel, ani uczeń. Często również nie mogą sobie z nimi poradzić. Nauczycielka może np. grać w grę Argentyna : 7 U. Ostrowska, Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Impuls, Kraków 2000, s.63 8 W. Wiśniewska, Komunikacja i podmiotowość, praca zbiorowa pod.red. S. Badory, D. Marzec, J. Kosmali, Komunikacja i podmiotowość w relacjach szkolnych, WSP Częstochowa, Częstochowa 2001, s. 123

4 - Co w Argentynie jest najbardziej interesujące? pyta. - Pampasy! odpowiada ktoś. - Nieeee. - Patagonia! mówi ktoś inny. - Nieeeee. - Aconcagua! próbuje jeszcze ktoś. - Nieeeee. W tym momencie wszyscy zdają sobie sprawę, że nie chodzi tutaj o żadne wiadomości z podręcznika, i nie ma sensu ich sobie przypominać. Nie chodzi też o nic, co interesowałoby ich samych. Odgadnąć mają to, co ona ma na myśli. W ten sposób zapędza ich w kozi róg, a oni muszą się poddać. - Czy nikt inny nie chce spróbować? pyta w końcu sztucznie łagodnym tonem nauczycielka. Gauczowie! oświadcza tryumfalnie, sprawiając, że wszyscy w klasie czują się głupio. 9 Na umiejętność porozumiewania się składa się nie tylko komunikat, ale znacząco umiejętność słuchania. Niewątpliwie, aktywne słuchanie w dialogu jest niełatwą do opanowania umiejętnością, ze wszech miar wszakże nieodzowną dla konstruowania autentyczności świadomego dialogowania. Przede wszystkim dowodzi ono poważnego traktowania oraz akceptowania innego, a przy tym, okazuje się, niejednokrotnie ważniejsze niż mówienie, z racji zwłaszcza wnikania w istotę nie tylko rzeczowej sfery wypowiedzi, lecz także (przede wszystkim) osobowościowej architektoniki dialogicznej w aspekcie zawiązywania/ kontynuowania przymierza (po)rozumienia. 10 Kompetencje komunikacyjne nauczycieli w dniu dzisiejszym nie pozwalają im na wychowanie, jakiego pragną i dydaktykę, która opierałaby się na edukacji poprzez poznanie, edukację od źródła. Kompetencje te zarówno potrzebują kształcenia, ale też zrozumienia tej potrzeby. 9 E. Berne, Dzień dobry i co dalej?, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2011, s U. Ostrowska, Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Impuls, Kraków 2000, s.63

5 Nauczyciele często stosują fazę zabójcy 11 w komunikatach typu A ty co, znowu się nie nauczyłeś?. Formy pracy, jakie proponują znakomici trenerzy, wymagają refleksji i nieustannego treningu. Zważywszy jednak na fakt, iż praca człowieka z człowiekiem w szkole, przedszkolu jest pozbawiona miana strategii, nie może być odbierana jako środek do sukcesu. Każde spotkanie z dzieckiem i jego rezultat jest niewiadomą. W takim razie wszystkie warsztaty nie dadzą nauczycielowi gwarancji powodzenia, mogą jedynie pokazać jak szanować, jak wspierać, jak słuchać i rozmawiać. Aby zaś zrozumieć ich istotę, potrzebna jest głębsza refleksja nad samym sobą. Każda osobowość jest odrębna, więc przyjmie wskazówki w taki sam odrębny i tylko dla siebie właściwy sposób, taki w jakim funkcjonuje, na ile jest zdolny do zmiany. Każdy rok przepracowany w szkole, przedszkolu jest swoistym doświadczeniem, w którym budzi się refleksja i zmiana. Ta zmiana ma miejsce, jeśli nauczanie i wychowanie wiąże się z potrzebami modyfikacji i przypływająca widzą. Wiedzę tę jednak nie da się zdobywać okazyjnie i sporadycznie, musi ona łączyć się z samoświadomością samego siebie i swoich poczynań. Jeśli będą one niezmienne, nie zadzieje się nic. Jeśli godzimy się, że edukacja jest sztuką (Komar za Konarzewskim), to siłą rzeczy, wszelka precyzja w określaniu kompetencji edukacyjnych staje się możliwa. Mamy bowiem do czynienia ze szczególną ich dwoistością. Aby wkroczyć w rejon sztuki pedagogicznej, nauczyciel musi opanować pewne podstawowe czynności rzemieślnicze (np. umiejętność rozplanowywania lekcji, operowania uogólnieniami naukowymi, pomocami dydaktycznymi itp.). Sztuka polega jednakże na przekraczaniu rzemieślniczości w indywidualny, niepowtarzalny i jednostkowy sposób. I tu wszelkie z góry ustalone kompetencje mogą zawieść. 12 W takim toku rozumowania, można uczyć się kompetencji komunikacyjnych, korzystać z treningów, szkoleń, warsztatów i samokształcić się. Owe działania z pewnością wpłyną na dojrzałość nauczyciela-pedagoga-wychowawcy, partnera dziecka, jednak nauczyciel wyznaczając własny cel rozmowy, nigdy nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie wynik końcowy. Schematy komunikacyjne czy techniki, są skutecznym narzędziem, który być może zostanie wytrenowany i przeniesiony na grunt komunikacji osoby do tego dążącej, może 11 Opisuje te zwroty ogólnie Hein Retter Komunikacja codzienna w pedagogice GWP W. Komar, Współczesność i nauczyciel-perspektywy edukacji bez dogmatów, ŻAK, Warszawa 2000, s.158

6 nawet stanie się w swej formie naturalny, jednak konieczne jest, by rozmówca mówił tak, by osoba w dialogu mogła zrozumieć i odczuć, że jest faktycznym partnerem dialogu, który chce być zrozumiany, w znaczeniu poszanowania jego wizji świata, sposobu bycia oraz postrzegania. Komunikaty treningowe dobrze więc jest potraktować jako narzędzie do stwarzania między dzieckiem a nauczycielem więzi wzajemnego poszanowania zarówno siebie nawzajem, jak i swoich poglądów, z możliwością ich przyjęcia i z wymianą doświadczeń służących dojrzewaniu do wartości i obcowania, świadczącą o godności dla drugiego człowieka. Publiczne Przedszkole Nr 12 krótka historia Zmiany, jakie dokonały się w Publicznym Przedszkolu Nr 12 w Jastrzębiu Zdroju dotyczą zarówno unowocześnienia, przebudowy budynku, oferty edukacyjnej, jak i umiejętności komunikacyjnych nauczycieli. Jego historię opisuje D. Powieśnik. 13 Pierwsze wzmianki o przedszkolu zanotowane w kronice przedszkolnej pochodzą z 1972 roku. Wiadomo jest, że przedszkole istniało już wcześniej, ponieważ zapisano w kronice nazwisko pani Z. Grawiat, pierwszej dyrektorki. Jednak nie ma podanej dokładnej daty powstania. W 1976 roku przedszkole przeprowadziło się do adaptowanego przez Urząd Miasta Jastrzębie byłego budynku Urzędu Gminy Ruptawa. Przedszkole otrzymuje nazwę Państwowe Przedszkole nr 12. W dniu roku następuje uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli Wydziału Oświaty wizytatora do spraw przedszkoli, pani Z. Mitko. Zachodzą wówczas dalsze zmiany przedszkole zostaje przedłużone na 9 godzin dziennie. Powiększa się personel (...). Dyrektorem placówki zostaje pani B. Kartasińska. W małym budynku o łącznej powierzchni użytkowej 260 m² znajdowały się również pomieszczenia wynajmowane przez Pocztę Polską. W latach dyrektorką zostaje pani J. Rapta. Od 1997 roku funkcję dyrektora pełni pani B. Klimaszewska i jest nią do dnia dzisiejszego. Wicedyrektorem jest E.Trawa. Z zapisu w kronice przedszkola wynika, że myśl o powiększeniu budynku pojawiła się już dziesięć lat temu, ale decyzje o jego rozbudowie podjęto dopiero 3 lata temu. Wtedy to 13 D.Powieśnik, Kreowanie wizerunku PP 12 w Jastrzębiu Zdroju w środowisku lokalnym, Niepublikowana praca podyplomowa, Uniwersytet Opolski, Opole 2012, s.20

7 właśnie decyzję o rozbudowie przedszkola ujęto po raz pierwszy w wieloletnich planach finansowych gminy.. Odbiór nowoczesnego, kolorowego, przestronnego przedszkola nastąpił w dniu 27 lipca 2011r.

8 Nowy rok szkolny 2011/2012 rozpoczęto w dniu 1 września 2011 r. i była to chyba najprzyjemniejsza chwila dla wszystkich, zarówno dla dzieci i ich rodziców, jak i dla personelu przedszkola. Teraz do przedszkola uczęszcza 120 dzieci i przebywają one w 5 pięknych salach. Oprócz realizacji celów podstawy programowej przedszkole prowadzi innowacyjne zajęcia z dogoterapii, elementy pedagogiki wg Majchrzakowej, elementy metody Gruszczyk-Kolczyńskiej i Weroniki Sherborne, zajęcia językowe i artystycznorytmiczne. Ponadto placówka oferuje dzieciom kółko plastyczne i kółko taneczne. Realizuje ono również Międzynarodowy Program Wychowawczy Przyjaciele Zippiego oraz krajowy

9 program antynikotynowy Czyste Powietrze Wokół Nas i Kubusiowi Przyjaciele Natury. W ramach edukacji europejskiej w placówce działa Przedszkolny Klub Europejczyka pod nazwą Promyk. Przedszkole zarejestrowane jest również w międzynarodowym portalu e- Twinning, w ramach którego nawiązano współpracę z przedszkolem słowackim. Ponadto od 11 lat przedszkole aktywnie współpracuje z Przedszkolem w Hnojniku w Czeskiej Republice i od ponad roku z przedszkolem o profilu M. Montessori w Foxfordzie w Irlandii, przedszkolem we Francji oraz w Niemczech. Oferta językowa zawiera j. angielski i j. niemiecki. W roku 2012/2013 realizowany jest projekt Razem z Azorkiem poznajemy niektóre kraje unii europejskiej, dzięki któremu dzieci poznają w trakcie tygodniowych cyklów tematycznych dotyczących danego kraju, 9 państw unii europejskiej. Placówka zatrudnia psychologa i logopedę, a w formie wolontariatu prowadzone są zajęcia z higieny przez dyplomowaną pielęgniarkę. Przedszkole ma również oddział integracyjny. Dzieci mają możliwość wyjazdów na basen oraz korzystają z zajęć typu rytmika, taniec, nauka gry w tenisa, piłka nożna i ręczna. Przedszkole wynajmuje salę Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół dzieci z zespołem downa Bury Miś założonym przez Ewą Mocko. W 2012 roku prowadzony był dla dzieci Trening Umiejętności Prospołecznych Start autorstwa Ewy Morawskiej i Jacka Morawskiego, przez certyfikowanych trenerów, jako zajęcia dodatkowe, nieodpłatne. Placówka ta jest jedyną w Polsce, jaka otrzymała certyfikat Amnesty International Placówki przyjaznej Prawom Człowieka, dzięki wolontariuszom AI współpracującym z przedszkolem. Istota zmiany Oferta przedszkola, jak i ono samo jako budynek w kwestii wyposażenia jest na najwyższym poziomie. To jednak nie jest rzeczą najistotniejszą. To co istotne dla mnie, to osoby od dyrektorów do nauczycieli i kwestia wychowawczych umiejętności. To, co świadczy o tym, iż placówka ta, pomijając formę usługową, jest świadoma istoty edukacji, to kompetencje nauczycieli. Zadałam nauczycielkom pytanie Co jest ważne dla Pani jako nauczyciela w kwestii komunikacji wychowawczej?. Słowo, jakie pojawiało się w każdej wypowiedzi, to szacunek. Oto, co odpowiada jedna z nauczycielek na powyższe pytanie i dodatkowe dotyczące nabycia umiejętności komunikacyjnych Komunikacja z dzieckiem to zainteresowanie się jego samopoczuciem, uczuciami, potrzebami i oczekiwaniami. Tolerancja, chyba taka, jaką chciałabym mieć ja ze strony innych ludzi. Uświadamiając

10 dziecku, że je akceptację, ono chętniej przyjmuje komunikaty osoby dorosłej. Czasem komunikację werbalną zamieniam na niewerbalną. Staram się w komunikacji używać określeń, które opisują to, co widzę i czuję np. widzę, że posprzątałeś zabawki; na dywanie masz porozrzucane klocki, posprzątaj je. Słucham wypowiedzi dzieci i staram się wczuwać w ich sytuację. Gdzie się tego nauczyłam? Poprzez doświadczenie, zarówno w wychowaniu własnych dzieci, jak i w pracy. Szkolenie Przyjaciele Zippiego nawiązuje też do takiej komunikacji, która opiera się na rozmowach o uczuciach, jakie mają miejsce w danej chwili. Nie zawsze udaje mi się w ten sposób komunikować, zależy to też od mojego samopoczucia. Też miewam trudne dni. Rozwój umiejętności komunikacyjnych wymaga więc wiedzy o komunikacji ogólnie, dojrzałości, praktyki i refleksji. Szczególnie zaś owej refleksji i wyzbycia się myślenia, że istnieją ideały. Nauczycielka ma ogromną samoświadomość i pokorę, które to są niezbędne, by być autentycznym w swej nauczycielskiej roli. Hipoteza zmiany ogólnej dotyczącej szkolnictwa polskiego i pytanie o czynniki wpływające na nią, jest tematem do głębszych rozważań, już w innej pracy, ale mam wrażenie, że Ellis, Steil, Gordon i inni psycholodzy w końcu zaczynają zbierać plon swoich idei. Być może przyszedł czas na wychowanie, o jakim pisał Korczak i o jakie apelują polscy naukowcy. Kompetencje dyrektorów i nauczycieli Publicznego Przedszkola Nr 12 świadczą o zmianie, jaka zaczyna dokonywać się w szkolnictwie, która dotyczy wychowania i formy komunikacji wychowawczej. Dziecko jest traktowane jak partner, ma wyznaczone granice i zasady, nauczyciele stosują system pozytywnych wzmocnień. Zauważyłam, iż w komunikatach nie pojawiają się zwroty tupu co robisz?, jesteś niegrzeczny, jak się zachowujesz?, czyli takie, które nie przynoszą zmiany w zachowaniu, ale jedynie negują. Nauczyciele jasno wyrażają swoje prośby, stąd dziecko nie jest narażone na kpinę czy brak umiejętności rozumienia oczekiwań. Skutkuje to zarówno sukcesem w dyscyplinie, a przy tym zachowany jest szacunek do dziecka. Współczesność wymusza zmiany. Zmiany, o których mowa, dotyczyć muszą wyposażenia nauczycieli w kompetencję pedagogiczne. To właśnie one określają kluczowy wymiar profesjonalnych postaw nauczyciela wychowawcy( ) (Śliwerski za Czerpaniak-Walczak) 14. Rodzice pragną bogatej oferty, dobrego wyposażenia. Jednak te rzeczy nie gwarantują szczęścia dziecka, bo dziecko nadal i niezmiennie potrzebuje bezpieczeństwa, szacunku i jasnych zasad. Dzisiaj wiemy, że nie wystarczy ulepszanie ludzkości przez wprowadzenie coraz to nowych technologii zwiększających wydolność 14 H.Retter (2005) Komunikacja codzienna w pedagogice GWP, Gdańsk, s.10

11 i sprawność naszego organizmu. Konieczna jest jeszcze ustawiczna troska o doskonalenie duchowego istnienia człowieka, wspomaganie go w osiągnięciu przez niego zdolności do w pełni samodzielnego bycia człowiekiem. Granice kształcenia i wychowania w społeczeństwie ponowoczesnym ustanawiane są dowolnie i na podstawie zróżnicowanych kryteriów, stając się zarazem granicami człowieczeństwa, a więc tego jak jesteśmy ludźmi, a nie tego, że nimi jesteśmy (Śliwerski, 2005) 15. Przedszkole, o którym piszę, posiada praktyków, którzy rozumieją ową potrzebę. Mam nadzieję, iż zmiana, jaka dzieje się w szkolnictwie, dotyczyć będzie większości placówek, a świadomość wartości komunikacji będzie świadczyła o właściwej drodze ku pozytywnej edukacji. Bibliografia 1. Berne.E. (2011), Dzień dobry i co dalej?, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (2003), Tom II, ŻAK, Warszawa 3. Glick B, J.C Gibbs (2003), Aggression Replacement Training wydanie w jezyku polskim Trening Zastępowania Agresji przez instytut Amity w Warszawie pod redakcją naukową Jacka Morawskiego,wydanie trzecie, Warszawa. 4. Komar W (2000), Współczesność i nauczyciel-perspektywy edukacji bez dogmatów, ŻAK, Warszawa 5. Ostrowska U. (2000), Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Impuls, Kraków 6. Powieśnik D. (2012), Kreowanie wizerunku PP 12 w Jastrzębiu Zdroju w środowisku lokalnym, Niepublikowana praca podyplomowa, Uniwersytet Opolski, Opole 7. Retter. H (2005), Komunikacja codzienna w pedagogice, GWP, Gdańsk 8. Wiśniewska W. (2001), Komunikacja i podmiotowość, praca zbiorowa pod.red. S. Badory, D. Marzec, J. Kosmali, Komunikacja i podmiotowość w relacjach szkolnych, WSP Częstochowa, Częstochowa 15 Tamże, s.10, B. Śliwerski (Wstęp do wydania polskiego)

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Zapraszamy do lektury! Szanowni Czytelnicy,

Od redakcji. Zapraszamy do lektury! Szanowni Czytelnicy, Od redakcji Szkoła jako całość musi się zmienić w taki sposób, by zapewniała dostęp do pełnego zakresu szans edukacyjnych i społecznych wszystkim uczniom. Szanowni Czytelnicy, prof. Peter Mittler doradca

Bardziej szczegółowo

Tutoring w doświadczeniach wrocławskich gimnazjalistów i tutorów

Tutoring w doświadczeniach wrocławskich gimnazjalistów i tutorów Nr 1 (1) 2011 Kultura i Wychowanie Tutoring w doświadczeniach wrocławskich gimnazjalistów i tutorów Maria Sitko Wrocław, Polska maria.sitko@wp.pl odpowiedzialności za swoje człowieczeństwo. Jest to bardzo

Bardziej szczegółowo

metoda zarządzania talentami

metoda zarządzania talentami Tutoring metoda zarządzania talentami z praktyki tutoringu akademickiego Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Redakcja merytoryczna: dr Barbara

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZENONA GAJDZICY NARZĘDZIA PEDAGOGICZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO BUDOWANIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ UCZNIA Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Nr projektu 502647-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Produkt Nr: 4 Lipiec 2011 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU ISSN 2300-0546 AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU Czynniki wpływające na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Biuletyn dla rodziców nr 4 KIELCE 2014 1 Redaktor naczelny: mgr Grzegorz Ślęzak Redaktor naukowy:

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Zapraszamy do lektury. Drogi Czytelniku,

Od redakcji. Zapraszamy do lektury. Drogi Czytelniku, Od redakcji Najpierw są rodzice, potem dzieci, i dopiero wtedy nauczyciele. To jest porządek. Rodzice powierzają dzieci nauczycielom, a nauczyciele reprezentują rodziców wobec dzieci. Są w stanie to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Praca zbiorowa pod redakcją M. Budzyńskiego, P. Czekierdy, J. Traczyńskiego, Z. Zalewskiego, A. Zembrzuskiej Towarzystwo Edukacji Otwartej

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY

PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY EGZEMPLARZ BEZPŁATNY KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów Aleksandra Mach Streszczenie: Zasady pracy pedagogicznej stanowią drogowskaz, podpowiedź i ukierunkowanie postępowania

Bardziej szczegółowo

copyright Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 2012 ISBN: 978-83-932365-5-8

copyright Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 2012 ISBN: 978-83-932365-5-8 Redakcja: Jakub Iwański Korekta: Dorota Dąbrowska, Hanna Zielińska Opracowanie graficzne i skład: David Sypniewski Nakład: 430 egz. Druk: ZYX Poligrafia Wydawca: Stowarzyszenie Praktyków Kultury www.praktycy.org

Bardziej szczegółowo

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec PATRONAT HONOROWY Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec projekt okładki: Wiesław Nadrowski Fundacja

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

.edu. Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Nr 3/2014

.edu. Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Nr 3/2014 .edu Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji Nr 3/2014 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji www.rcre.opolskie.pl, kontakt@rcre.opolskie.pl 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel.: +48774579895, fax:

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Rozwijanie potencjału uczenia się w społecznej przestrzeni edukacji

Bardziej szczegółowo

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego FUNDACJA Sfinansowano

Bardziej szczegółowo

.edu. Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Nr 6/2015

.edu. Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Nr 6/2015 .edu Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji Nr 6/2015 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji www.rcre.opolskie.pl, kontakt@rcre.opolskie.pl 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel.: +48774579895, fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Podręcznik mentora Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Mariusz Budzyński TUTORING WYCHOWAWCZO-ROZWOJOWY jako metoda pracy wykorzystująca relacje wzajemnie uczące w środowisku Nauczyciele_Uczniowie_Rodzice

Mariusz Budzyński TUTORING WYCHOWAWCZO-ROZWOJOWY jako metoda pracy wykorzystująca relacje wzajemnie uczące w środowisku Nauczyciele_Uczniowie_Rodzice Mariusz Budzyński TUTORING WYCHOWAWCZO-ROZWOJOWY jako metoda pracy wykorzystująca relacje wzajemnie uczące w środowisku Nauczyciele_Uczniowie_Rodzice Nie ma DZIECI są LUDZIE Czy jest możliwy tutoring w

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

AD REM I/2008. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187

AD REM I/2008. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 AD REM I/2008 Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 14 1 AD REM I/2008 ISSN 1733-4187 Wydawca: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Redakcja:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o.

PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o. PORADNIK Edustacja.pl Sp. z o.o. Łódź 2010 Redaktor naczelny Katarzyna Razik Redaktorzy Marcin Felkiewicz, Katarzyna Kaszyńska, Magdalena Korczyk-Waszak, Karolina Kotkowska, Ewa Mlostoń, Ryszard Naskręcki,

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo