W stronę pozytywnych zmian ku komunikacji i wychowaniu, na przykładzie praktyki Publicznego Przedszkola Nr 12 w Jastrzębiu Zdroju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W stronę pozytywnych zmian ku komunikacji i wychowaniu, na przykładzie praktyki Publicznego Przedszkola Nr 12 w Jastrzębiu Zdroju"

Transkrypt

1 Małgorzata Tulik-Hamelak W stronę pozytywnych zmian ku komunikacji i wychowaniu, na przykładzie praktyki Publicznego Przedszkola Nr 12 w Jastrzębiu Zdroju Komunikacja ogólnie Komunikacja ma trzy wymiary, na które składają się dźwięk, gest (mimika) i słowa. Według badaczy najważniejszą rolę pełni w przekazie komunikat niewerbalny to, co widzimy w rozmówcy. Komunikacja to proces porozumiewania się ludzi, którego celem jest przekazywanie informacji lub zmiana zachowania osoby bądź grupy osób. 1 Całość procesu komunikacyjnego jest tematem rozległym, od Platona i Artystotelesa, po teorie psychologów: Karla Buhlera (trzy funkcje języka), Karla Delheesa (sześciofunkcyjny schemat komunikacji), Ellisa (Koncepcja Ja ), Steila (model komunikacyjny oparty na zamiarach i aktywnym słuchaniu) po Gordona (aktywne słuchanie metoda bez porażek) 2 Komunikacja interpersonalna warunkuje dobre relacje z drugim człowiekiem, ale istotne jest, z kim rozmawiamy, o czym rozmawiamy i w jakich okolicznościach. Zakładając owe warunki, możemy dostosować do nich swój komunikat werbalny, jak i niewerbalny. Te warunki to okoliczności zewnętrzne, w jakich prowadzona jest rozmowa, stan psychiczny rozmówców, pora dnia, obecność innych osób( ) oraz okoliczności wewnętrzne, czyli pewne cechy rozmówców bezpośrednio związane z komunikowaniem się, tj. otwartość komunikacyjna, oznaczająca gotowość do dzielenia się i przyjmowania informacji. Okoliczności te mogą sprzyjać lub oddziaływać. 3 1 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom II, ŻAK, Warszawa 2003, s Teorie te są szczegółowo opisane przez Heina Rettera w publikacji Komunikacja codzienna w pedagogice, GWP, Gdańsk Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom II, ŻAK, Warszawa 2003, s.717

2 Treningi uczące komunikacji a kompetencje komunikacyjne nauczycieli Porozumiewanie się w szkole, przedszkolu jest rzeczą szczególną. Dialog jest częścią nauczania i wychowania. Komunikaty stanowią o efektywności pracy wychowawczej. Szkoły uczące pozytywnej, asertywnej czy odważnej komunikacji czerpią z opracowań i badań naukowców z dziedziny psychologii, przenoszą je na grunt biznesu, metod sprzedaży, jak również edukacji. Sposoby skutecznego kierowania rozmową były przekazywane na szkoleniach i warsztatach umiejętnej sprzedaży już lata temu, później dotarły do szkoły, chociażby jako szkolenia dotyczące asertywności. W tej chwili mamy przeniesiony na grunt szkoły w formie raczkującego w edukacji pojęcia coachingu. W niektórych treningach uczących komunikacji i dotyczących sfer wychowawczych odnajdujemy źródła z zakresu wywierania wpływu lub sztuki manipulacji. W treningu Zastępowania Agresji 4 mówi się o tym, by komunikat brzmiał naturalnie w danym środowisku. Zalecane jest więc trenowanie owych komunikatów, tak aż staną się przekazem naturalnym. W literaturze tego treningu znajdujemy cytat z opracowania kliku psychologów, pod tytułem Tak! 50 sekretów nauki perswazji 5 wydanego na potrzeby biznesu. Mówi on, na przykład, o słowie, które zwiększa siłę przekonywania: bo. Użycie słowa nazywane jest strategią, służącą do uzyskania zamierzonego celu w trakcie rozmowy lub uzyskania określonego celu postępowania drugiej osoby. Jako słowo-klucz do właściwej perswazji i wywarcia wpływu. 6 Treningi te, które są niezaprzeczalnie cenne dla warsztatu nauczyciela, mogą być odebrane jako środek do uzyskania zmiany w człowieku, niezmienny w swej pierwotnej wersji, jako wyuczony, powiedzmy, styl postępowania i rozmowy. Przykładem może być komunikat odważny, zwany Fukozem (komunikatem pięciu kroków) i metoda stworzona przez Georga Thompsona, słowne judo (verbal judo). Zagrożeniem dla postawy i wiary nauczyciela w ich skuteczność bezwzględną, jest stosowanie takich komunikatów i tylko ich wyłącznie, nie dostosowując ich i nie zmieniając ze względu na czynniki zewnętrzne, takie jak usposobienie osoby, sytuacja, miejsce rozmowy i wszelkie czynniki towarzyszące wydarzeniu dialogu. 4 Aggression Replacement Training ART, B.Glick, J.C Gibbs, wydanie w jezyku polskim Trening Zastępowania Agresji przez instytut Amity w Warszawie pod redakcją naukową Jacka Morawskiego. 5 Tamże 6 Tamże

3 Kompetencja komunikacyjna, w przeciwieństwie do kompetencji językowej, ma wymiar interpersonalny, jako że oprócz wiedzy i umiejętności językowych obejmuje swym zakresem umiejętności posługiwania się językiem stosownie do intencji osoby mówiącej i odpowiednio do sytuacji oraz wiedzy o osobie słuchającej wypowiedzi (Kurcz 1987, s.69), a ponadto może ona być wspomagana środkami para lingwistycznymi w postaci mowy ciała. 7 Cenne w treningach umiejętności prospołecznych jest wznoszenie wartości szacunku do drugiej osoby (tu ucznia) do rangi najistotniejszej. Wartość ta jest nadrzędna w kontaktach z drugą osobą. Natura człowieka nauczyciela stanowi o jego procesie wychowawczym. Nierzadko nie chce on zmienić siebie, dojrzewać do zmiany i zmiany w ogóle, gdyż albo jej nie rozumie i nie widzi potrzeby tych zmian, albo praca nad zmianą, w sensie pracy nad sobą jest zbyt żmudną i ciężka. Ubolewanie nad bezradnością umiejętności wychowawczych, zwłaszcza z uczniem trudnym, jest zjawiskiem codziennym. Jednakże gdy przychodzi do oferty szkoleniowej mającej na celu wzbogacić owego nauczyciela w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wychowawczych z uczniem trudnym, nauczyciele ci twierdzą, iż szkoda czasu, bo i tak nic się nie zmieni, lub gdy są już uczestnikami warsztatów, wiedzą lepiej, znają wszystkie metody, nie widzą skuteczności (choć jej nie sprawdzili) i najczęściej nie będą stosować metod im podanych, gdyż zagraża to ich autorytetowi. Dla postępu dialogu edukacyjnego trzeba podważyć mit nauczyciela zawsze wszystko wiedzącego, gdyż to złudzenie działa niekorzystnie i na pedagogów, i na uczniów. 8 Wyjście naprzeciw dziecku w formie najprostszej, jaką jest słuchanie i pokazywanie wyborów bądź swojego punktu widzenia, zamiast negowania i stawiania warunków, nadal jest przez wielu w dzisiejszych pedagogów nie do przyjęcia. Przykład takiej postawy nauczycielskiej przytacza Eric Berne (w temacie analizy transakcyjnej, w pojęciu gry i skryptów). W szkole dochodzi do wielu szczególnych sytuacji, których przewidzieć nie mogą ani nauczyciel, ani uczeń. Często również nie mogą sobie z nimi poradzić. Nauczycielka może np. grać w grę Argentyna : 7 U. Ostrowska, Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Impuls, Kraków 2000, s.63 8 W. Wiśniewska, Komunikacja i podmiotowość, praca zbiorowa pod.red. S. Badory, D. Marzec, J. Kosmali, Komunikacja i podmiotowość w relacjach szkolnych, WSP Częstochowa, Częstochowa 2001, s. 123

4 - Co w Argentynie jest najbardziej interesujące? pyta. - Pampasy! odpowiada ktoś. - Nieeee. - Patagonia! mówi ktoś inny. - Nieeeee. - Aconcagua! próbuje jeszcze ktoś. - Nieeeee. W tym momencie wszyscy zdają sobie sprawę, że nie chodzi tutaj o żadne wiadomości z podręcznika, i nie ma sensu ich sobie przypominać. Nie chodzi też o nic, co interesowałoby ich samych. Odgadnąć mają to, co ona ma na myśli. W ten sposób zapędza ich w kozi róg, a oni muszą się poddać. - Czy nikt inny nie chce spróbować? pyta w końcu sztucznie łagodnym tonem nauczycielka. Gauczowie! oświadcza tryumfalnie, sprawiając, że wszyscy w klasie czują się głupio. 9 Na umiejętność porozumiewania się składa się nie tylko komunikat, ale znacząco umiejętność słuchania. Niewątpliwie, aktywne słuchanie w dialogu jest niełatwą do opanowania umiejętnością, ze wszech miar wszakże nieodzowną dla konstruowania autentyczności świadomego dialogowania. Przede wszystkim dowodzi ono poważnego traktowania oraz akceptowania innego, a przy tym, okazuje się, niejednokrotnie ważniejsze niż mówienie, z racji zwłaszcza wnikania w istotę nie tylko rzeczowej sfery wypowiedzi, lecz także (przede wszystkim) osobowościowej architektoniki dialogicznej w aspekcie zawiązywania/ kontynuowania przymierza (po)rozumienia. 10 Kompetencje komunikacyjne nauczycieli w dniu dzisiejszym nie pozwalają im na wychowanie, jakiego pragną i dydaktykę, która opierałaby się na edukacji poprzez poznanie, edukację od źródła. Kompetencje te zarówno potrzebują kształcenia, ale też zrozumienia tej potrzeby. 9 E. Berne, Dzień dobry i co dalej?, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2011, s U. Ostrowska, Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Impuls, Kraków 2000, s.63

5 Nauczyciele często stosują fazę zabójcy 11 w komunikatach typu A ty co, znowu się nie nauczyłeś?. Formy pracy, jakie proponują znakomici trenerzy, wymagają refleksji i nieustannego treningu. Zważywszy jednak na fakt, iż praca człowieka z człowiekiem w szkole, przedszkolu jest pozbawiona miana strategii, nie może być odbierana jako środek do sukcesu. Każde spotkanie z dzieckiem i jego rezultat jest niewiadomą. W takim razie wszystkie warsztaty nie dadzą nauczycielowi gwarancji powodzenia, mogą jedynie pokazać jak szanować, jak wspierać, jak słuchać i rozmawiać. Aby zaś zrozumieć ich istotę, potrzebna jest głębsza refleksja nad samym sobą. Każda osobowość jest odrębna, więc przyjmie wskazówki w taki sam odrębny i tylko dla siebie właściwy sposób, taki w jakim funkcjonuje, na ile jest zdolny do zmiany. Każdy rok przepracowany w szkole, przedszkolu jest swoistym doświadczeniem, w którym budzi się refleksja i zmiana. Ta zmiana ma miejsce, jeśli nauczanie i wychowanie wiąże się z potrzebami modyfikacji i przypływająca widzą. Wiedzę tę jednak nie da się zdobywać okazyjnie i sporadycznie, musi ona łączyć się z samoświadomością samego siebie i swoich poczynań. Jeśli będą one niezmienne, nie zadzieje się nic. Jeśli godzimy się, że edukacja jest sztuką (Komar za Konarzewskim), to siłą rzeczy, wszelka precyzja w określaniu kompetencji edukacyjnych staje się możliwa. Mamy bowiem do czynienia ze szczególną ich dwoistością. Aby wkroczyć w rejon sztuki pedagogicznej, nauczyciel musi opanować pewne podstawowe czynności rzemieślnicze (np. umiejętność rozplanowywania lekcji, operowania uogólnieniami naukowymi, pomocami dydaktycznymi itp.). Sztuka polega jednakże na przekraczaniu rzemieślniczości w indywidualny, niepowtarzalny i jednostkowy sposób. I tu wszelkie z góry ustalone kompetencje mogą zawieść. 12 W takim toku rozumowania, można uczyć się kompetencji komunikacyjnych, korzystać z treningów, szkoleń, warsztatów i samokształcić się. Owe działania z pewnością wpłyną na dojrzałość nauczyciela-pedagoga-wychowawcy, partnera dziecka, jednak nauczyciel wyznaczając własny cel rozmowy, nigdy nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie wynik końcowy. Schematy komunikacyjne czy techniki, są skutecznym narzędziem, który być może zostanie wytrenowany i przeniesiony na grunt komunikacji osoby do tego dążącej, może 11 Opisuje te zwroty ogólnie Hein Retter Komunikacja codzienna w pedagogice GWP W. Komar, Współczesność i nauczyciel-perspektywy edukacji bez dogmatów, ŻAK, Warszawa 2000, s.158

6 nawet stanie się w swej formie naturalny, jednak konieczne jest, by rozmówca mówił tak, by osoba w dialogu mogła zrozumieć i odczuć, że jest faktycznym partnerem dialogu, który chce być zrozumiany, w znaczeniu poszanowania jego wizji świata, sposobu bycia oraz postrzegania. Komunikaty treningowe dobrze więc jest potraktować jako narzędzie do stwarzania między dzieckiem a nauczycielem więzi wzajemnego poszanowania zarówno siebie nawzajem, jak i swoich poglądów, z możliwością ich przyjęcia i z wymianą doświadczeń służących dojrzewaniu do wartości i obcowania, świadczącą o godności dla drugiego człowieka. Publiczne Przedszkole Nr 12 krótka historia Zmiany, jakie dokonały się w Publicznym Przedszkolu Nr 12 w Jastrzębiu Zdroju dotyczą zarówno unowocześnienia, przebudowy budynku, oferty edukacyjnej, jak i umiejętności komunikacyjnych nauczycieli. Jego historię opisuje D. Powieśnik. 13 Pierwsze wzmianki o przedszkolu zanotowane w kronice przedszkolnej pochodzą z 1972 roku. Wiadomo jest, że przedszkole istniało już wcześniej, ponieważ zapisano w kronice nazwisko pani Z. Grawiat, pierwszej dyrektorki. Jednak nie ma podanej dokładnej daty powstania. W 1976 roku przedszkole przeprowadziło się do adaptowanego przez Urząd Miasta Jastrzębie byłego budynku Urzędu Gminy Ruptawa. Przedszkole otrzymuje nazwę Państwowe Przedszkole nr 12. W dniu roku następuje uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli Wydziału Oświaty wizytatora do spraw przedszkoli, pani Z. Mitko. Zachodzą wówczas dalsze zmiany przedszkole zostaje przedłużone na 9 godzin dziennie. Powiększa się personel (...). Dyrektorem placówki zostaje pani B. Kartasińska. W małym budynku o łącznej powierzchni użytkowej 260 m² znajdowały się również pomieszczenia wynajmowane przez Pocztę Polską. W latach dyrektorką zostaje pani J. Rapta. Od 1997 roku funkcję dyrektora pełni pani B. Klimaszewska i jest nią do dnia dzisiejszego. Wicedyrektorem jest E.Trawa. Z zapisu w kronice przedszkola wynika, że myśl o powiększeniu budynku pojawiła się już dziesięć lat temu, ale decyzje o jego rozbudowie podjęto dopiero 3 lata temu. Wtedy to 13 D.Powieśnik, Kreowanie wizerunku PP 12 w Jastrzębiu Zdroju w środowisku lokalnym, Niepublikowana praca podyplomowa, Uniwersytet Opolski, Opole 2012, s.20

7 właśnie decyzję o rozbudowie przedszkola ujęto po raz pierwszy w wieloletnich planach finansowych gminy.. Odbiór nowoczesnego, kolorowego, przestronnego przedszkola nastąpił w dniu 27 lipca 2011r.

8 Nowy rok szkolny 2011/2012 rozpoczęto w dniu 1 września 2011 r. i była to chyba najprzyjemniejsza chwila dla wszystkich, zarówno dla dzieci i ich rodziców, jak i dla personelu przedszkola. Teraz do przedszkola uczęszcza 120 dzieci i przebywają one w 5 pięknych salach. Oprócz realizacji celów podstawy programowej przedszkole prowadzi innowacyjne zajęcia z dogoterapii, elementy pedagogiki wg Majchrzakowej, elementy metody Gruszczyk-Kolczyńskiej i Weroniki Sherborne, zajęcia językowe i artystycznorytmiczne. Ponadto placówka oferuje dzieciom kółko plastyczne i kółko taneczne. Realizuje ono również Międzynarodowy Program Wychowawczy Przyjaciele Zippiego oraz krajowy

9 program antynikotynowy Czyste Powietrze Wokół Nas i Kubusiowi Przyjaciele Natury. W ramach edukacji europejskiej w placówce działa Przedszkolny Klub Europejczyka pod nazwą Promyk. Przedszkole zarejestrowane jest również w międzynarodowym portalu e- Twinning, w ramach którego nawiązano współpracę z przedszkolem słowackim. Ponadto od 11 lat przedszkole aktywnie współpracuje z Przedszkolem w Hnojniku w Czeskiej Republice i od ponad roku z przedszkolem o profilu M. Montessori w Foxfordzie w Irlandii, przedszkolem we Francji oraz w Niemczech. Oferta językowa zawiera j. angielski i j. niemiecki. W roku 2012/2013 realizowany jest projekt Razem z Azorkiem poznajemy niektóre kraje unii europejskiej, dzięki któremu dzieci poznają w trakcie tygodniowych cyklów tematycznych dotyczących danego kraju, 9 państw unii europejskiej. Placówka zatrudnia psychologa i logopedę, a w formie wolontariatu prowadzone są zajęcia z higieny przez dyplomowaną pielęgniarkę. Przedszkole ma również oddział integracyjny. Dzieci mają możliwość wyjazdów na basen oraz korzystają z zajęć typu rytmika, taniec, nauka gry w tenisa, piłka nożna i ręczna. Przedszkole wynajmuje salę Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół dzieci z zespołem downa Bury Miś założonym przez Ewą Mocko. W 2012 roku prowadzony był dla dzieci Trening Umiejętności Prospołecznych Start autorstwa Ewy Morawskiej i Jacka Morawskiego, przez certyfikowanych trenerów, jako zajęcia dodatkowe, nieodpłatne. Placówka ta jest jedyną w Polsce, jaka otrzymała certyfikat Amnesty International Placówki przyjaznej Prawom Człowieka, dzięki wolontariuszom AI współpracującym z przedszkolem. Istota zmiany Oferta przedszkola, jak i ono samo jako budynek w kwestii wyposażenia jest na najwyższym poziomie. To jednak nie jest rzeczą najistotniejszą. To co istotne dla mnie, to osoby od dyrektorów do nauczycieli i kwestia wychowawczych umiejętności. To, co świadczy o tym, iż placówka ta, pomijając formę usługową, jest świadoma istoty edukacji, to kompetencje nauczycieli. Zadałam nauczycielkom pytanie Co jest ważne dla Pani jako nauczyciela w kwestii komunikacji wychowawczej?. Słowo, jakie pojawiało się w każdej wypowiedzi, to szacunek. Oto, co odpowiada jedna z nauczycielek na powyższe pytanie i dodatkowe dotyczące nabycia umiejętności komunikacyjnych Komunikacja z dzieckiem to zainteresowanie się jego samopoczuciem, uczuciami, potrzebami i oczekiwaniami. Tolerancja, chyba taka, jaką chciałabym mieć ja ze strony innych ludzi. Uświadamiając

10 dziecku, że je akceptację, ono chętniej przyjmuje komunikaty osoby dorosłej. Czasem komunikację werbalną zamieniam na niewerbalną. Staram się w komunikacji używać określeń, które opisują to, co widzę i czuję np. widzę, że posprzątałeś zabawki; na dywanie masz porozrzucane klocki, posprzątaj je. Słucham wypowiedzi dzieci i staram się wczuwać w ich sytuację. Gdzie się tego nauczyłam? Poprzez doświadczenie, zarówno w wychowaniu własnych dzieci, jak i w pracy. Szkolenie Przyjaciele Zippiego nawiązuje też do takiej komunikacji, która opiera się na rozmowach o uczuciach, jakie mają miejsce w danej chwili. Nie zawsze udaje mi się w ten sposób komunikować, zależy to też od mojego samopoczucia. Też miewam trudne dni. Rozwój umiejętności komunikacyjnych wymaga więc wiedzy o komunikacji ogólnie, dojrzałości, praktyki i refleksji. Szczególnie zaś owej refleksji i wyzbycia się myślenia, że istnieją ideały. Nauczycielka ma ogromną samoświadomość i pokorę, które to są niezbędne, by być autentycznym w swej nauczycielskiej roli. Hipoteza zmiany ogólnej dotyczącej szkolnictwa polskiego i pytanie o czynniki wpływające na nią, jest tematem do głębszych rozważań, już w innej pracy, ale mam wrażenie, że Ellis, Steil, Gordon i inni psycholodzy w końcu zaczynają zbierać plon swoich idei. Być może przyszedł czas na wychowanie, o jakim pisał Korczak i o jakie apelują polscy naukowcy. Kompetencje dyrektorów i nauczycieli Publicznego Przedszkola Nr 12 świadczą o zmianie, jaka zaczyna dokonywać się w szkolnictwie, która dotyczy wychowania i formy komunikacji wychowawczej. Dziecko jest traktowane jak partner, ma wyznaczone granice i zasady, nauczyciele stosują system pozytywnych wzmocnień. Zauważyłam, iż w komunikatach nie pojawiają się zwroty tupu co robisz?, jesteś niegrzeczny, jak się zachowujesz?, czyli takie, które nie przynoszą zmiany w zachowaniu, ale jedynie negują. Nauczyciele jasno wyrażają swoje prośby, stąd dziecko nie jest narażone na kpinę czy brak umiejętności rozumienia oczekiwań. Skutkuje to zarówno sukcesem w dyscyplinie, a przy tym zachowany jest szacunek do dziecka. Współczesność wymusza zmiany. Zmiany, o których mowa, dotyczyć muszą wyposażenia nauczycieli w kompetencję pedagogiczne. To właśnie one określają kluczowy wymiar profesjonalnych postaw nauczyciela wychowawcy( ) (Śliwerski za Czerpaniak-Walczak) 14. Rodzice pragną bogatej oferty, dobrego wyposażenia. Jednak te rzeczy nie gwarantują szczęścia dziecka, bo dziecko nadal i niezmiennie potrzebuje bezpieczeństwa, szacunku i jasnych zasad. Dzisiaj wiemy, że nie wystarczy ulepszanie ludzkości przez wprowadzenie coraz to nowych technologii zwiększających wydolność 14 H.Retter (2005) Komunikacja codzienna w pedagogice GWP, Gdańsk, s.10

11 i sprawność naszego organizmu. Konieczna jest jeszcze ustawiczna troska o doskonalenie duchowego istnienia człowieka, wspomaganie go w osiągnięciu przez niego zdolności do w pełni samodzielnego bycia człowiekiem. Granice kształcenia i wychowania w społeczeństwie ponowoczesnym ustanawiane są dowolnie i na podstawie zróżnicowanych kryteriów, stając się zarazem granicami człowieczeństwa, a więc tego jak jesteśmy ludźmi, a nie tego, że nimi jesteśmy (Śliwerski, 2005) 15. Przedszkole, o którym piszę, posiada praktyków, którzy rozumieją ową potrzebę. Mam nadzieję, iż zmiana, jaka dzieje się w szkolnictwie, dotyczyć będzie większości placówek, a świadomość wartości komunikacji będzie świadczyła o właściwej drodze ku pozytywnej edukacji. Bibliografia 1. Berne.E. (2011), Dzień dobry i co dalej?, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (2003), Tom II, ŻAK, Warszawa 3. Glick B, J.C Gibbs (2003), Aggression Replacement Training wydanie w jezyku polskim Trening Zastępowania Agresji przez instytut Amity w Warszawie pod redakcją naukową Jacka Morawskiego,wydanie trzecie, Warszawa. 4. Komar W (2000), Współczesność i nauczyciel-perspektywy edukacji bez dogmatów, ŻAK, Warszawa 5. Ostrowska U. (2000), Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Impuls, Kraków 6. Powieśnik D. (2012), Kreowanie wizerunku PP 12 w Jastrzębiu Zdroju w środowisku lokalnym, Niepublikowana praca podyplomowa, Uniwersytet Opolski, Opole 7. Retter. H (2005), Komunikacja codzienna w pedagogice, GWP, Gdańsk 8. Wiśniewska W. (2001), Komunikacja i podmiotowość, praca zbiorowa pod.red. S. Badory, D. Marzec, J. Kosmali, Komunikacja i podmiotowość w relacjach szkolnych, WSP Częstochowa, Częstochowa 15 Tamże, s.10, B. Śliwerski (Wstęp do wydania polskiego)

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach :

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach : Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach : Korzenie: Chcemy by dzieci w przedszkolu czuły się bezpieczne, szczęśliwe, radosne i uśmiechnięte akceptując je takimi jakie są Chcemy zapewnić

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 1. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, (dokumenty są dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY I. Dobre komunikowanie się 1. Podstawowe zasady dobrej komunikacji Poznanie zasad dobrej komunikacji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze na podstawie Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU UZASADNIENIE Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dzieci, pozwalających im w przyszłości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

1 Dziecko partnerem w komunikacji Justyna Mach

1 Dziecko partnerem w komunikacji Justyna Mach 1 2 Spis treści Wstęp......5 Rozdział I: Komunikacja interpersonalna......7 Rozdział II: Komunikacja niewerbalna.... 16 Rozdział III: Analiza transakcyjna.... 24 Rozdział IV: Jak rozmawiać z dzieckiem....

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015.

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH na lata 2015 2017 WSTĘP Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach powstała w celu wyznaczania kierunków wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola na lata

Koncepcja pracy przedszkola na lata Koncepcja pracy przedszkola na lata 2016-2018 Przedszkole nr 97 Nadodrzańskie Skrzaty znajduje się przy ul. Składowej 2/4 we Wrocławiu. Wchodzi w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 8. Jest placówką

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY INTEGRACYJNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PRZEGINI DUCHOWNEJ

KONCEPCJA PRACY INTEGRACYJNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PRZEGINI DUCHOWNEJ Koncepcja Pracy Przedszkola 1 KONCEPCJA PRACY INTEGRACYJNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PRZEGINI DUCHOWNEJ Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie może pomóż. Janusz

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PODANIE Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I:

PODANIE Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I: PODA Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I: ogólnodostępnej sportowej* (poniżej należy zaznaczyć wybraną dyscyplinę sportową) integracyjnej** językowej*** (poniżej należy zaznaczyć wybrany język

Bardziej szczegółowo

nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci.

nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci. Program Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów

Bardziej szczegółowo

Podstawy komunikacji interpersonalnej. Poznań 2013 Copyright by Danuta Anna Michałowska

Podstawy komunikacji interpersonalnej. Poznań 2013 Copyright by Danuta Anna Michałowska Podstawy komunikacji interpersonalnej 1 Podstawy komunikacji interpersonalnej Umiejętności interpersonalne: otwartość i zaufanie Informacje zwrotne kontakt 2 abc 3 Umiejętności interpersonalne zainicjowanie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia psychoedukacyjne

Zajęcia psychoedukacyjne Zajęcia psychoedukacyjne W szkole prowadzone są w obszarze profilaktyki wychowawczej zajęcia psychoedukacyjne realizowane w klasach gimnazjum i liceum ogólnokształcącego przez pedagoga. W trakcie roku

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU Nasze przedszkole stwarza warunki, które zapewniaja każdemu wychowankowi indywidualny rozwój zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM PRAWNYM W OPARCIU, O KTÓRY DZIAŁA PRZEDSZKOLE NR 9 JEST STATUT. PONADTO W PLACÓWCE REALIZOWANA JEST KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część.

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część. Pedagogika specjalna Temat Metoda ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne - I część. Adresat Nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych i integracyjnych, pedagodzy specjalni, rehabilitanci ruchowi.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MEDIATORA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MEDIATORA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU Gimnazjum nr 1 im. gen broni St. Maczka w Jaworzu Innowacja pedagogiczna DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MEDIATORA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU Innowacja programowo metodyczno - organizacyjna

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

akceptuję siebie, choć widzę też własne akceptuję innych, choć widzę ich wady jestem tak samo ważny jak inni ludzie Copyright by Danuta Anna

akceptuję siebie, choć widzę też własne akceptuję innych, choć widzę ich wady jestem tak samo ważny jak inni ludzie Copyright by Danuta Anna akceptuję siebie, choć widzę też własne wady akceptuję innych, choć widzę ich wady jestem tak samo ważny jak inni ludzie 1 1. Uległy (wycofany): Druga osoba jest ważniejsza niż ja 2. Agresywny (intruzywny):

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Drodzy Rodzice, Szanowni Pedagodzy, Nauczyciele oraz Wychowawcy! Pozytywny rozwój jest elementem tzw. pozytywnej profilaktyki. Idea ta nie

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW

8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW 8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami w zachowaniu 70 Adresaci: rodzice dzieci i młodzieży zakwalifikowani do Innowacyjnego programu nauczania uczniów z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu na lata 2015/2020

Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu na lata 2015/2020 Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat. Robert

Bardziej szczegółowo

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania I. Podstawy prawne: 1 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika Kierunek: Pedagogika 1. Dziedziny wychowania (moralne, estetyczne, techniczne). 2. Rola i zadania pedagoga. Tradycja a współczesność. 3. Istota i zadania procesu wychowawczego. 4. Oświata dorosłych i kształcenie

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Innowacja w praktyce szkolnej

Innowacja w praktyce szkolnej Innowacja w praktyce szkolnej Jakie są podstawowe założenia innowacji? Czy nauczyciel może sam zdecydować, co jest innowacją, czy też musi sięgać do określonych wymagań prawnych? Zgodnie z definicją innowacja

Bardziej szczegółowo

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014:

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014: Podstawa prawna: ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W RESOCJALIZACJI I PREWENCJI ADOLESCENT (TRENING INTERPERSONALNY) -

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W RESOCJALIZACJI I PREWENCJI ADOLESCENT (TRENING INTERPERSONALNY) - Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.3.16./PED.5.14. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

Warsztat rozwoju osobistego dla rodziców Sztuka dialogu

Warsztat rozwoju osobistego dla rodziców Sztuka dialogu Warsztat rozwoju osobistego dla rodziców Sztuka dialogu Wymiar warsztatów: 14 godzin Warsztaty skierowane są do rodziców dzieci w wieku szkolnym, którzy chcieliby polepszyć swoją komunikację z dzieckiem,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości?

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Moduł 1 Materiały dla uczniów szkół gimnazjalnych I. Scenariusze lekcji wychowawczych 1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? 2. Ja wobec innych 3. My,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ... PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2015/2016 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŁASZYNIE Gołaszyn, 1 września 2015 r. SPIS TREŚCI Założenia programu... 3 Cele i zadania... 4 Zalecane metody pracy...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Kształcenie Zarządzanie i organizacja Wychowanie i opieka 1 2 3 1.1 Obserwacja i diagnoza pedagogiczna 2.1 Podnoszenie jakości pracy 3.1 Kształtowanie postaw Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem,,Pinokio

Koncepcja pracy. Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem,,Pinokio Koncepcja pracy Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem,,Pinokio KONIN, CZERWIEC 2014 I.Podstawa prawna: 1) Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W IZDEBNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W IZDEBNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W IZDEBNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/16 Cele ogólne programu profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania dojrzałości u uczniów we wszystkich aspektach ich rozwoju (fizycznym,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28 Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku Program adaptacyjny dla klasy I Jestem pierwszakiem w Szkole Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku ,,Dzieci różnią się od

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołem pracowniczym

Kierowanie zespołem pracowniczym Kierowanie zespołem pracowniczym Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 19-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień 2015r.,

Bardziej szczegółowo

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego 1. AUTOR Nauczyciel kontraktowy

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią. Dziecko

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

SZCZĘŚLIWY. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY

SZCZĘŚLIWY. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY SZCZĘŚLIWY Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY 1. Uczęszcza do szkoły przygotowanej do wymogów nowoczesnej edukacji, 2. Uczestniczy

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

INTELIGENCJA EMOCJONALNA INTELIGENCJA EMOCJONALNA JAKO KLUCZOWA KOMPETENCJA WSPÓŁCZESNEGO DYREKTORA Wiesława Krysa Nauczyciel dyplomowany Coach Trener w edukacji Lilianna Kupaj Coach Master Trainer ICI, Trener Transforming Comunication

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. Podstawa prawna: (Dz.U. Nr 168, poz. 1324), tatut Przedszkola Publicznego w Rudnie z Oddziałem w Poniszowicach. NASZE PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. mgr Jolanta Stec-Rusiecka

Komunikacja. mgr Jolanta Stec-Rusiecka Komunikacja Przedstaw się imię w wersji jaką najbardziej lubisz; Doświadczenia w pracy zespołowej; Czym chciałbyś się zająć po ukończeniu studiów? Komunikacja obejmuje przekazywanie i rozumienie znaczeń

Bardziej szczegółowo

Umiejętność "odczytywania" i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka

Umiejętność odczytywania i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka "POTĘGA WIZERUNKU" W OBSZARZE WERBALNYM I NIEWERBALNYM - autorskie narzędzia skutecznej komunikacji i treningu charyzmy wykorzystywane podczas wystąpień publicznych i spotkań biznesowych Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STARYM PILCZYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STARYM PILCZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STARYM PILCZYNIE 1 Spis treści PODSTAWY PRAWNE TWORZENIA PRZEDSZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI... 3 WSTĘP... 4 CEL OGÓLNY:... 5 KIERUNKI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH:...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘGRACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘGRACH PROGRAM PROFILAKTYCZNY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘGRACH na lata 2008/2010 JESTEŚMY KULTURALNI; SZANUJEMY SIEBIE NAWZAJEM, DBAMY O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO Program opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI Program wychowawczy Mlodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy im. Mieczyslawa Kozara- Sobódzkiego Do realizacji w latach 2012-2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania PROCES GRUPOWY 19.0.2011, Łódź Iwona Kania Człowiek jest istotą nastawioną na bycie z innymi i jego życie w większości wiąże się z grupami. Pierwszą grupą, z jaką się styka, i w której się rozwija, jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi rok szkolny 2015/2016 Gminne Przedszkole w Połomi

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi rok szkolny 2015/2016 Gminne Przedszkole w Połomi Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi rok szkolny 2015/2016 Gminne Przedszkole w Połomi 1 Działanie I. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny rozwój każdego wychowanka,

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo