Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, Opole tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel. 77 456 00 00"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, Opole tel Nr zeszytu Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości - spis zawartości ROK WYDANIA 2013 Autor artykułu 70 (126) Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach Boguslawa Bek-Gaik 70 (126) Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej gmin w Polsce w 2010 roku Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś, Aleksandra Łuczak 70 (126) Fundamentalne zasady leżące u podstaw nauki rachunkowości Mieczysław Dobija 70 (126) Na drodze do internacjonalizacji niemieckiego prawa bilansowego Alicja Mazur 70 (126) Możlwość wykorzystania internetu oraz internetu w procesie budżetowania operacyjnego Paweł Pawlak 70 (126) Determinanty aaktualizacji zwiększającej wartość rzeczowych aktywów trwałych przy zastosowaniu MSSF Andrzej Krystian Piosik, Lucyna po raz pierwszy. Wyniki badań z Polski Poniatowska 70 (126) O optymalizacji rozmairu próby warstwowej w badaniu wiarygodności sprawozdań Janusz L. Wywiał 70 (126) Wykorzystanie teorii instytucjonalnej w badaniach z zakresu rachunkowości zarządczej Ewelina Zarzycka 70 (126) Zasady inwentaryzowania i bilansowania w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce - zarys problemu Aleksandra Banaszkiewicz 71 (127) Rachunkowość bahawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu Nelli Artienwicz 71 (127) Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami Ewa Wiktoria Babuśka 71 (127) Główne wątki dyskusji nad stanem badań naukowych w rachunkowości w Stanach Zjednoczonych Katarzyna Bareja 71 (127) Wybrane problemy rachunkowości - jej status naukowy i obszary badawcze Melania Bąk 71 (127) Teoria modeli ewidencyjnych - wybrane zagadnienia Renata Biadacz 71 (127) Nurty i metody badawcze w nauce rachunkowości w Polsce i na świecie Justyna Dobroszek, Jan Michalak

2 71 (127) Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości - garść ustaleń i refleksji 71 (127) Wartości kulturowe a rachunkowość - przegląd empirycznych weryfikacji teorii wartości subkultury rachunkowości Anna Karmańska Katarzyna Klimczak 71 (127) Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości Monika Łada, Alina Kozarkiewicz 71 (127) Rachunkowość w świetle językoznastwa Marek Masztalerz 71 (127) Teoria uwarunkowań sytuacyjnych w rachunkowości zarządczej Bartłomiej Nita 71 (127) Zakres rachunkowości jako nauki Kazimierz Sawicki 71 (127) Możliwość wykorzystania metodologii teorii ugruntowanej w badaniach naukowych w rachunkowości Elżbieta Izabela Szczepankiewicz 71 (127) Podejście do badań naukowych w rachunkowości Anna Szychta 71 (127) Filozofia władzy Michela Foucaulta a badania nad historią rachunkowości: przykład umów o używanie aktywów w XVII-XIX wieku Mikołaj Turzyński 71 (127) Ponadczasowy wymniar doktryn bilansowych na przykładzie teorii Wilhelma Osbahra Michał Wiatr, Ewa Śnieżek 71 (127) Przedmiot wspólczesnej nauki rachunkowości Anna Wachowicz 72 (128) Management accounting in the implementation of management control in healthcare organizations Wioletta Baran 72 (128) Evidence delivering management accounting Jerzy S. Czarnecki 72 (128) Production function in the cost accounting approach and managerial applications Mieczysław Dobija, Marcin Jędrzejczyk 72 (128) Risk - based management control in the public sector in Poland Karol Marek Klimczak, Anna Pikos, 72 (128) Interparadigmatic dialogue in management accounting Marek Masztalerz 72 (128) Management accounting in networks - mapping the research streams Jan Michalak 72 (128) Cost - based pricing of healthcare services. Relevance of a resource - based costing system Gertruda Krystyna Świderska, 72 (128) Implementing lean accounting principles to design and improve accounting processes - a case study from Shared Service Centre 72 (128) Monograph review of Tomasz Wnuk - Pel entitled Management Accounting Innovations. The Case of ABC in Poland Monika Raulinajtys Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak Monika Morcinkowska

3 72 (128) Report on the Conference of Lean Accounting - an Integral Part of Lean Management Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak 73 (129) Znaczenie rachunkowości jako nauki w ramach nauk spoełcznych Nelli Artienwicz 73 (129) Propozycja dekompozycji wskaźników rentowności i jej empiryczna weryfikacja na przykładzie branż przemysłu spożywczego 73 (129) Wpływ czynników makroekonomicznych i instytucjonalnych na wybrane wskaźniki finansowe jednostek gospodarczych. Wyniki badań empirycznych 73 (129) Kluczowe wskaźniki efektywności w praktyce spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 73 (129) Associations between upward revaluation of property, plant and equipment with information value of financial statements. Evidence from Poland 73 (129) Propozycja identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń w ocenie zasadności przyjęcia założenia o kontynuacji działalności w jednostkach 73 (129) O średniowiecznej moralności kupieckiej i etyce zawodowej rachunkowości: perspektywa teorii społecznej Michela Foucaulta 73 (129) Teoria strukturyzacji Anthony'ego Giddensa i jej wykorzystanie w badanaich z zakresu rachunkowości Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś, Aleksandra Łuczak Marcin Kędzior Joanna Krasodomska Andrzej Krystian Piosik, Iwona Kumor, Aleksandra Sulik- Górecka Elżbieta Izabela Szczepankiewicz Mikołaj Turzyński Ewelina Zarzycka zarządczej. 73 (129) Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej z 2013 roku. Przemysław Czajor 74 (130) Kosztowa funkcja produkcji w zastosowaniach makroekonomicznych Mieczysław Dobija 74 (130) Audyt i kontrola w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Lena Grzesiak, Agnieszka Skoczylas - Tworek 74 (130) Ramy koncepcyjne zastosowania strategicznje karty wyników w gospodarstwie wiejskim Jacek Jaworski, Tomasz Kondraszuk 74 (130) Wycena składników sprawozdania finansowego w realizacji koncepcji true and fair view - teoria i regulacje Łukasz Matuszak 74 (130) Czynniki wpływające na wybór organizacji pożytku publicznego przez darczyńców indywidualnych w Polsce Halina Waniak - Michalak, - czy dane finansowe mają znaczenie? Ewelina Zarzycka 74 (130) Wybrane aspekty realizacji kontraktów długoterminowych w sektorze budowlanym w Polsce Ewa Śnieżek, Joanna Kaputa 74 (130) Próg rentowności, a ocena siły dochodowej przedsiębiorstwa Adam Żwirbla 74 (130) Zmiany w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Marzena Remlein

4 ROK WYDANIA (131) Rachunkowość w systemiepomiaru aktywności ekonomicznej społeczeństwa Mieczysła Dobija 75 (131) Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych Renata Dyląg, Ewelina Puchalska 75 (131) Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło infromacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów - Jacek Gad doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego 75 (131) Ocena kondycji finansowej łączących się spółek na przykładzie jednostek z wybranych województw Polski Piotr Luty Zachodniej 75 (131) Znaczenie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w Irena Sobańska Polsce 75 (131) Rachunkowość jako źródło infromacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Arleta Szadziewska 75 (131) Informacja o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach organizacji pozytku publicznego w Polsce Halina Waniak-Michalak 75 (131) Debates and studies on earnings management: a geographical perspective Susana Callao, Jose I.Jarne, Dawid Wróblewski 75 (131) Developing a framework for audit quality management in the audit firms Darius Vaicekauskas, Jonas 76 (132) Problematyka, metody badawcze oraz charakter artykułów opublikowanych w "Zeszytach teoretycznych Mackevicius Jacek Jaworski, Katarzyna Rachunkowości" w latach Sokołowska 76 (132) Globalne determinanty wartości we współczesnej rachunkowości Aldona Kamela-Sowińska 76 (132) Zasady i etapy rachunku kosztów działań w angielskich szpitalach na potrzeby wyceny świadczeń Magdalena Kludacz zdrowotnych 76 (132) Znaczenie i warunki stosowania zintegrowanych systemów infromatycznych w sferze budżetowej Beata Sadowska 76 (132) Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo przyszłości w kontekście ponadczasowych przemyśleń Profesor Elżbiety Burzym 76 (132) Wpływ koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych na zmiany w międzynarodowych standardach Ewa Śnieżek Joanna Toborek - Mazur rachunkowości 76 (132) rachunkowość zabezpieczeń - remedium na "toksyczne opcje"? Marta Trzcińska

5 76 (132) Zakres ujawniania informacjiw sprawozdawczości stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność Halina Waniak-Michalak pozytku publicznego w Polsce w okresie międzywojennym i w czasach współczesnych 76 (132) Wymagania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz realizacja tego Edward Wiszniowski obowiązku na przykładzie biur rachunkowych 76 (132) Przydatność zmodyfikowanej metody różnic cząstkowych do systemowej analizy wskaźnikowej Piotr Wójtowicz 76 (132) Analiza macierzowa progu rentowności produkcji wieloasortymentowej Adam Żwirbla 76 (132) Zasady sporządzania bilansu majątkowego w Polsce w latach , zarys problemu Aleksandra Banaszkiewicz 77 (133) Profesor Zbigniew Messner - naukowiec, dydaktyk, wychowawca Anna Kuzior, Małgorzata Rowińska 77 (133) Spór o priorytet w sprawozdawczości finansowej Katarzyna Bareja 77 (133) Majątek współczesnego przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości Melania Bąk 77 (133) Problemy w identyfikowaniu rachunkowości kreatywnej i rachunkowości agresywnej w teorii i praktyce Renata Burchart, Henryk Lelusz 77 (133) Znaczenie profesjonalnego osądu przy wycenie kontraktów długoterminowych - wyniki badania Jerzy Gierusz, Katarzyna empirycznego Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka 77 (133) Efekt obramowania w decyzjach ekonomicznych wspomaganych informacjami z rachunkowości Renata Gmińska, Ewa Magier - Łakomy 77 (133) Informacja o instrumentach finansowych w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF i Agnieszka Judkowiak polskimi zasadami rachunkowości 77 (133) Od rachunkowości do opisu gospodarczego Aldona Kamela-Sowińska 77 (133) Rola norm rachunkowości w kreowaniu prawdziwego i rzetelnego obrazu jednostki gospodarczej Edward Nowak 77 (133) Analiza możliwości implementacji obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych Marcin Pielaszek, Gertruda Krystyna Świderska, Paweł 77 (133) Reklasyfikacja innych wyników całosciowych jako szczególny przypadek alokacji przychodów i kosztów Warowny Ewa Walińska 78 (134) Transparency and quality of financial disclousures. The case of Romanian listed companies Nadia Albu, Catalin Nicolae Abu, Liliana Geanina Vasile Ruxandra Mateescu 78 (134) The development of the Encyclopedia of Accounting and Finance. The case od Estonia Jaan Alver, Lehte Alver 78 (134) The impact of accounting development on business sector growth in Slovakia. Anna A. Białek -Jaworska, Radoslav Tusan

6 78 (134) Features of accounting and reporting reform in the public sector of Ukraine Iryna Drozd, Natalia Drozd, Natalia Zaiets 78 (134) The impact of culture on interpreting International Financial Reporting Standards in Poland. A comparative Jerzy Gierusz, Katarzyna analysis with Germay and Great Britain Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka 78 (134) Development od Estonian local government accounting:the stages of evolution during years Toomas Haldma, Karina Kenk 78 (134) Implementation of IAS/IFRS in Poland - major research approaches and new research possibilities Jim Haslam, Monika Łada, Alina Kozarkiewicz 78 (134) Requirements on controllers in Czech Republic. An empirical study Bohumil Kral, Libuse Soljakova 78 (134) Transformation of accounting in Lithuania since 1990 Vaclovas Lakis, Rasa Subacience 78 (134) Classification of the Hungarian accounting system Gyongyver Takats 79 (135) Rachunkowość w utrzymaniu równowagi ekonomicznej Mieczysław Dobija 79 (135) Przegląd wyników badań w zakrsie związku ujawniania informacji o segmentach w sprawozdaniu Mariusz Karwowski finansowym i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa 79 (135) Ujmowanie podatkowych skutków zdarzeń w rachunkowości Cyryl Kotyla 79 (135) Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynnosci finansowej Andrzej Niemiec 79 (135) Ekonomiczny skutek zniesienia obowiązku publikacji sprawozdan przedsiebiorstw Lucja Staszkiewicz, Piotr Łukaszewicz 79 (135) Stosowanie narzędzi controllingu w polskich, publicznych instytucjach kultury Paweł Wnuczek 79 (135) Rozwój literatury na temat zarządzania zyskiem. Przegląd tematyki z róznych perspektyw. The development of earnings management research 79 (135) Benedetto Cotruglio i pierwsze dzieło o teorii rachunkowości. Benetto Susana Callao, Jose I.Jarne, Dawid Wróblewski Irena Ziętowska Cotruglio and his firdt in modern history work of the theory of accounting. 79 (135) Nauczanie rachunkowości w szkołach wyższych w Niemczech. kazimiera Winiarska, Ewa krok 79 (135) Kształcenie w obszarze rachunkowości zarządczej/controllingu na studiach I i II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w Polsce. 79 (135) XXII konferencja naukowa "rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi" w Kołobrzegu w Ewelina Zarzycka Teresa Kiziukiewicz, Magdalena maju 2014 roku. Janowicz 80 (136) Dorobek naukowy Profesor Alicji Jarugowej. Nurt sprawozdawczości finansowej. Przemysław Kabalski

7 80 (136) Wkład Profesor Alicji Jarugowej w rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Żaneta Pietrzak, Tomasz Wnuk- Pel 80 (136) Międzynarodowe regulacje rachunkowości i harmonizacja zasad sprawozdawczości finansowej w dorobku Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik naukowym Profesor Alicji Jarugi. 80 (136) Wkład Profesor Alicji Jarugowej w badaniu historii rachunkowości. Michał Wiatr 80 (136) Wpływ dorobku Profesor Alicji Jarugi na rozwój wybranych nurtów badawczych. Joanna Stępień-Andrzejewska 80 (136) Funkcja rozliczeniowa systemu rachunkowości wdług Profesor Alicji Jarugowej-perspektywa nadzoru Jacek Gad korporacyjnego. 80 (136) Polityka rachunkowości w kontekście poglądów naukowych Profesor Alicji Jarugowej. Ewa Walińska, Marcin Michalak 80 (136) pojecie dochodów, przychodów i zysków według MSSF i analiza praktyki ich prezentacji w sprawozdaniach Radosław Ignatowski finansowych. 80 (136) Ujęcie i prezentacja kosztów działalnosci develperskiej - kluczowe problemy. Jacek Kalinowski 80 (136) Wpływ wprowadzenia MSSF 8 na przydatność sprawozdawczości segmentów na przykładzie największych Jan Michalak spółek europejskich. 80 (136) Kierunki alternatywnych badań naukowych w rachunkowości zarządczej. Anna Szychta 80 (136) Rachunkowośc czasu II wojny światowej w okupowanej Polsce: przypadek Generalnego Gubernatorstwa Mikołaj Turzyński 80 (136) Sprawozdanie z II seminarium naukowego Komisji Nauki Rachunkowości przy Oddziale Polskiej Akademi Ewa Walińska, Marcin Michalak Nauk w Łodzi. 81 (137) Praktyczna realizacja programu zapewnienia i poprawy jakości w komórkach audytu wewnetrznego na Anna Bartosiewicz wybranych przykładach. 81 (137) Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników badań. Anna Białek-Jaworska 81 (137) Determinanty tworzenia rezerw oraz ich skutki bilansowo-wynikowe na przykładzie spółek notowanych na Magda Chraścina Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 81 (137) Dobry obyczaj jako norma kształtująca zachowanie księgowych. Małgorzata Garstka 81 (137) Feminizacja studiów w zakresie rachunkowości w Polsce - przyczyny i skutki. Przemysław Kabalski, Joanna Szwajcar 81 (137) Znaki i kody rachunkowości w procesie komunikacji. Anna Kasperowicz 81 (137) Dobrowolne stosowanie MSSF przez spółki giełdowe w wybranych krajach Europy Zachodniej. Marcin Kędzior 81 (137) Rola miedzynarodowych kwalifikacji w procesie rozwoju i kształcenia specjalistów ds. rachunkowości zarzadczej w Polsce. Ewelina Zarzycka

8 81 (137) Ksiegowość podwójna według Pacioliego i jego włoskich nasladowców z XVI i XVII wieku. Sławomir Sojak, Monika Kowalska 81 (137) Konferencje naukowe w dziedzinie rachunkowości i finansów organizowane w 2015 roku przez szkoły redakcja ZTR wyższe w Polsce. 82 (138) Neurorachunkowość jako potencjalny, ale trudny kierunek rozwoju rachunkowości. Nelli Artienwicz 82 (138) Dylematy harmonizacji rachunkowości Jerzy Gierusz 82 (138) Przyczynek do teorii ugruntowanej rozwoju rachunkowości - analiza przypadku Armenii. Anna Karmańska 82 (138) Balanced Scorecard jako instrument ostrzegający przed utrata zaufania publicznego. Sylwia Krajewska, Anna Straczek 82 (138) sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości. Joanna Krasodomska 82 (138) Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza - zakres i specyfika. Monika Łada 82 (138) Schyłek teorii wartości w rachunkowości. Alicja Mazur 82 (138) Etyka controllingowego pomiaru dokonań w swietle filozofii utylitarystycznej - zaeys koncepcji. Marta Nowak 82 (138) Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych w branży paliwowej. Marzena Remlein 82 (138) Konstrukcja systemu kontroli zarządczej w wybranych samodzielnych publicznych zakładach opieki Aleksandra Szewieczek zdrowotnej. 82 (138) Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego? Ewa Małgorzata Walińska 82 (138) Aspekty praktyczne uzyteczności sprawozdań finansowych. Tomasz Wójtowicz 82 (138) Zrównoważona rachunkowość zarządcza w świetle teorii lrgitymizacji. Beata Zyznarska-Dworczak Zapraszamy do korzystania z punktu bibliotecznego Skwp!

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA MARCIN ADAMEK: Bilansowe aspekty przedawnienia w zakresie podatków lokalnych w samorządowym organie podatkowym... 13 MELANIA BĄK: Ekonomiczne czynniki

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl SPIS TREŚCI Rachunkowość Rachunkowość podatkowa 4 Rachunkowość finansowa w przykładach 4 Sprawozdawczość finansowa 5 Rachunkowość bankowa 5 Rachunek wyników 5 Rachunkowość finansowa 6 Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 130

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 130 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 130 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 130 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9. Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.45 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 344 Rachunkowość a controlling Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Nr 15 PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji. Redaktor naukowy.

Nr 15 PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji. Redaktor naukowy. Nr 15 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji Redaktor naukowy Edward Nowak Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2008

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami. Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami. Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2010 Spis treści Wstęp 11 Piotr Bednarek: Audyt jako

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

Nr 14 PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling. Redaktor naukowy. Edward Nowak

Nr 14 PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling. Redaktor naukowy. Edward Nowak Nr 14 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Rachunkowość a controlling Redaktor naukowy Edward Nowak Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2008 Komitet Redakcyjny

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości przedsiębiorstw przesłanki, koncepcje, regulacje. ... na świecie. dr Joanna Krasodomska 02/02/2015

Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości przedsiębiorstw przesłanki, koncepcje, regulacje. ... na świecie. dr Joanna Krasodomska 02/02/2015 Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości przedsiębiorstw przesłanki, koncepcje, regulacje Plan prezentacji Rachunkowość społeczna Sprawozdawczość zintegrowana dr Joanna Krasodomska Katedra Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej

Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 289 Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz

Bardziej szczegółowo

3. G.2581 Advantages and disadvantages of enterprise activity in network organisations - some aspects // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, s. 21-32.

3. G.2581 Advantages and disadvantages of enterprise activity in network organisations - some aspects // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, s. 21-32. 1. F.1064 Adaptacja pracownicza w Castoramie Polska SA : (przykład "dobrej praktyki") / Karol Kowalewski, Dariusz Sawicki // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, nr 2, s. 39-51. KADRY - INTEGRACJA W PRACY;

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości założenia, zasady, definicje Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym

Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości założenia, zasady, definicje Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 314 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości założenia, zasady, definicje Ujawnienia informacji

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej

Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej PRACE NAUKOE Uniwersytetu Ekonomicznego we rocławiu RESEARCH PAPERS of rocław University of Economics 289 Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 4 ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (ECONOMIC

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

CV: dr Karol Marek Klimczak

CV: dr Karol Marek Klimczak CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny kmklim@kozminski.edu.pl http://kmklim.republika.pl/ tel. 790 485 586, 22 213 88 95 Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES 4(17) 2013

NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES 4(17) 2013 NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES 4(17) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 373 Branżowe problemy rachunkowości i podatków Redaktorzy naukowi Zbigniew Luty Aleksandra Łakomiak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych

Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych ROZPRAWY HABILITACYJNE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO EWA MARIA ŚNIEŻEK Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych krytyczna ocena i propozycja modelu WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ 2008 RECENZENT Anna Karmańska

Bardziej szczegółowo