Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, Opole tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel. 77 456 00 00"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, Opole tel Nr zeszytu Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości - spis zawartości ROK WYDANIA 2013 Autor artykułu 70 (126) Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach Boguslawa Bek-Gaik 70 (126) Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej gmin w Polsce w 2010 roku Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś, Aleksandra Łuczak 70 (126) Fundamentalne zasady leżące u podstaw nauki rachunkowości Mieczysław Dobija 70 (126) Na drodze do internacjonalizacji niemieckiego prawa bilansowego Alicja Mazur 70 (126) Możlwość wykorzystania internetu oraz internetu w procesie budżetowania operacyjnego Paweł Pawlak 70 (126) Determinanty aaktualizacji zwiększającej wartość rzeczowych aktywów trwałych przy zastosowaniu MSSF Andrzej Krystian Piosik, Lucyna po raz pierwszy. Wyniki badań z Polski Poniatowska 70 (126) O optymalizacji rozmairu próby warstwowej w badaniu wiarygodności sprawozdań Janusz L. Wywiał 70 (126) Wykorzystanie teorii instytucjonalnej w badaniach z zakresu rachunkowości zarządczej Ewelina Zarzycka 70 (126) Zasady inwentaryzowania i bilansowania w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce - zarys problemu Aleksandra Banaszkiewicz 71 (127) Rachunkowość bahawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu Nelli Artienwicz 71 (127) Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami Ewa Wiktoria Babuśka 71 (127) Główne wątki dyskusji nad stanem badań naukowych w rachunkowości w Stanach Zjednoczonych Katarzyna Bareja 71 (127) Wybrane problemy rachunkowości - jej status naukowy i obszary badawcze Melania Bąk 71 (127) Teoria modeli ewidencyjnych - wybrane zagadnienia Renata Biadacz 71 (127) Nurty i metody badawcze w nauce rachunkowości w Polsce i na świecie Justyna Dobroszek, Jan Michalak

2 71 (127) Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości - garść ustaleń i refleksji 71 (127) Wartości kulturowe a rachunkowość - przegląd empirycznych weryfikacji teorii wartości subkultury rachunkowości Anna Karmańska Katarzyna Klimczak 71 (127) Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości Monika Łada, Alina Kozarkiewicz 71 (127) Rachunkowość w świetle językoznastwa Marek Masztalerz 71 (127) Teoria uwarunkowań sytuacyjnych w rachunkowości zarządczej Bartłomiej Nita 71 (127) Zakres rachunkowości jako nauki Kazimierz Sawicki 71 (127) Możliwość wykorzystania metodologii teorii ugruntowanej w badaniach naukowych w rachunkowości Elżbieta Izabela Szczepankiewicz 71 (127) Podejście do badań naukowych w rachunkowości Anna Szychta 71 (127) Filozofia władzy Michela Foucaulta a badania nad historią rachunkowości: przykład umów o używanie aktywów w XVII-XIX wieku Mikołaj Turzyński 71 (127) Ponadczasowy wymniar doktryn bilansowych na przykładzie teorii Wilhelma Osbahra Michał Wiatr, Ewa Śnieżek 71 (127) Przedmiot wspólczesnej nauki rachunkowości Anna Wachowicz 72 (128) Management accounting in the implementation of management control in healthcare organizations Wioletta Baran 72 (128) Evidence delivering management accounting Jerzy S. Czarnecki 72 (128) Production function in the cost accounting approach and managerial applications Mieczysław Dobija, Marcin Jędrzejczyk 72 (128) Risk - based management control in the public sector in Poland Karol Marek Klimczak, Anna Pikos, 72 (128) Interparadigmatic dialogue in management accounting Marek Masztalerz 72 (128) Management accounting in networks - mapping the research streams Jan Michalak 72 (128) Cost - based pricing of healthcare services. Relevance of a resource - based costing system Gertruda Krystyna Świderska, 72 (128) Implementing lean accounting principles to design and improve accounting processes - a case study from Shared Service Centre 72 (128) Monograph review of Tomasz Wnuk - Pel entitled Management Accounting Innovations. The Case of ABC in Poland Monika Raulinajtys Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak Monika Morcinkowska

3 72 (128) Report on the Conference of Lean Accounting - an Integral Part of Lean Management Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak 73 (129) Znaczenie rachunkowości jako nauki w ramach nauk spoełcznych Nelli Artienwicz 73 (129) Propozycja dekompozycji wskaźników rentowności i jej empiryczna weryfikacja na przykładzie branż przemysłu spożywczego 73 (129) Wpływ czynników makroekonomicznych i instytucjonalnych na wybrane wskaźniki finansowe jednostek gospodarczych. Wyniki badań empirycznych 73 (129) Kluczowe wskaźniki efektywności w praktyce spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 73 (129) Associations between upward revaluation of property, plant and equipment with information value of financial statements. Evidence from Poland 73 (129) Propozycja identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń w ocenie zasadności przyjęcia założenia o kontynuacji działalności w jednostkach 73 (129) O średniowiecznej moralności kupieckiej i etyce zawodowej rachunkowości: perspektywa teorii społecznej Michela Foucaulta 73 (129) Teoria strukturyzacji Anthony'ego Giddensa i jej wykorzystanie w badanaich z zakresu rachunkowości Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś, Aleksandra Łuczak Marcin Kędzior Joanna Krasodomska Andrzej Krystian Piosik, Iwona Kumor, Aleksandra Sulik- Górecka Elżbieta Izabela Szczepankiewicz Mikołaj Turzyński Ewelina Zarzycka zarządczej. 73 (129) Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej z 2013 roku. Przemysław Czajor 74 (130) Kosztowa funkcja produkcji w zastosowaniach makroekonomicznych Mieczysław Dobija 74 (130) Audyt i kontrola w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Lena Grzesiak, Agnieszka Skoczylas - Tworek 74 (130) Ramy koncepcyjne zastosowania strategicznje karty wyników w gospodarstwie wiejskim Jacek Jaworski, Tomasz Kondraszuk 74 (130) Wycena składników sprawozdania finansowego w realizacji koncepcji true and fair view - teoria i regulacje Łukasz Matuszak 74 (130) Czynniki wpływające na wybór organizacji pożytku publicznego przez darczyńców indywidualnych w Polsce Halina Waniak - Michalak, - czy dane finansowe mają znaczenie? Ewelina Zarzycka 74 (130) Wybrane aspekty realizacji kontraktów długoterminowych w sektorze budowlanym w Polsce Ewa Śnieżek, Joanna Kaputa 74 (130) Próg rentowności, a ocena siły dochodowej przedsiębiorstwa Adam Żwirbla 74 (130) Zmiany w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Marzena Remlein

4 ROK WYDANIA (131) Rachunkowość w systemiepomiaru aktywności ekonomicznej społeczeństwa Mieczysła Dobija 75 (131) Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych Renata Dyląg, Ewelina Puchalska 75 (131) Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło infromacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów - Jacek Gad doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego 75 (131) Ocena kondycji finansowej łączących się spółek na przykładzie jednostek z wybranych województw Polski Piotr Luty Zachodniej 75 (131) Znaczenie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w Irena Sobańska Polsce 75 (131) Rachunkowość jako źródło infromacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Arleta Szadziewska 75 (131) Informacja o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach organizacji pozytku publicznego w Polsce Halina Waniak-Michalak 75 (131) Debates and studies on earnings management: a geographical perspective Susana Callao, Jose I.Jarne, Dawid Wróblewski 75 (131) Developing a framework for audit quality management in the audit firms Darius Vaicekauskas, Jonas 76 (132) Problematyka, metody badawcze oraz charakter artykułów opublikowanych w "Zeszytach teoretycznych Mackevicius Jacek Jaworski, Katarzyna Rachunkowości" w latach Sokołowska 76 (132) Globalne determinanty wartości we współczesnej rachunkowości Aldona Kamela-Sowińska 76 (132) Zasady i etapy rachunku kosztów działań w angielskich szpitalach na potrzeby wyceny świadczeń Magdalena Kludacz zdrowotnych 76 (132) Znaczenie i warunki stosowania zintegrowanych systemów infromatycznych w sferze budżetowej Beata Sadowska 76 (132) Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo przyszłości w kontekście ponadczasowych przemyśleń Profesor Elżbiety Burzym 76 (132) Wpływ koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych na zmiany w międzynarodowych standardach Ewa Śnieżek Joanna Toborek - Mazur rachunkowości 76 (132) rachunkowość zabezpieczeń - remedium na "toksyczne opcje"? Marta Trzcińska

5 76 (132) Zakres ujawniania informacjiw sprawozdawczości stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność Halina Waniak-Michalak pozytku publicznego w Polsce w okresie międzywojennym i w czasach współczesnych 76 (132) Wymagania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz realizacja tego Edward Wiszniowski obowiązku na przykładzie biur rachunkowych 76 (132) Przydatność zmodyfikowanej metody różnic cząstkowych do systemowej analizy wskaźnikowej Piotr Wójtowicz 76 (132) Analiza macierzowa progu rentowności produkcji wieloasortymentowej Adam Żwirbla 76 (132) Zasady sporządzania bilansu majątkowego w Polsce w latach , zarys problemu Aleksandra Banaszkiewicz 77 (133) Profesor Zbigniew Messner - naukowiec, dydaktyk, wychowawca Anna Kuzior, Małgorzata Rowińska 77 (133) Spór o priorytet w sprawozdawczości finansowej Katarzyna Bareja 77 (133) Majątek współczesnego przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości Melania Bąk 77 (133) Problemy w identyfikowaniu rachunkowości kreatywnej i rachunkowości agresywnej w teorii i praktyce Renata Burchart, Henryk Lelusz 77 (133) Znaczenie profesjonalnego osądu przy wycenie kontraktów długoterminowych - wyniki badania Jerzy Gierusz, Katarzyna empirycznego Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka 77 (133) Efekt obramowania w decyzjach ekonomicznych wspomaganych informacjami z rachunkowości Renata Gmińska, Ewa Magier - Łakomy 77 (133) Informacja o instrumentach finansowych w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF i Agnieszka Judkowiak polskimi zasadami rachunkowości 77 (133) Od rachunkowości do opisu gospodarczego Aldona Kamela-Sowińska 77 (133) Rola norm rachunkowości w kreowaniu prawdziwego i rzetelnego obrazu jednostki gospodarczej Edward Nowak 77 (133) Analiza możliwości implementacji obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych Marcin Pielaszek, Gertruda Krystyna Świderska, Paweł 77 (133) Reklasyfikacja innych wyników całosciowych jako szczególny przypadek alokacji przychodów i kosztów Warowny Ewa Walińska 78 (134) Transparency and quality of financial disclousures. The case of Romanian listed companies Nadia Albu, Catalin Nicolae Abu, Liliana Geanina Vasile Ruxandra Mateescu 78 (134) The development of the Encyclopedia of Accounting and Finance. The case od Estonia Jaan Alver, Lehte Alver 78 (134) The impact of accounting development on business sector growth in Slovakia. Anna A. Białek -Jaworska, Radoslav Tusan

6 78 (134) Features of accounting and reporting reform in the public sector of Ukraine Iryna Drozd, Natalia Drozd, Natalia Zaiets 78 (134) The impact of culture on interpreting International Financial Reporting Standards in Poland. A comparative Jerzy Gierusz, Katarzyna analysis with Germay and Great Britain Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka 78 (134) Development od Estonian local government accounting:the stages of evolution during years Toomas Haldma, Karina Kenk 78 (134) Implementation of IAS/IFRS in Poland - major research approaches and new research possibilities Jim Haslam, Monika Łada, Alina Kozarkiewicz 78 (134) Requirements on controllers in Czech Republic. An empirical study Bohumil Kral, Libuse Soljakova 78 (134) Transformation of accounting in Lithuania since 1990 Vaclovas Lakis, Rasa Subacience 78 (134) Classification of the Hungarian accounting system Gyongyver Takats 79 (135) Rachunkowość w utrzymaniu równowagi ekonomicznej Mieczysław Dobija 79 (135) Przegląd wyników badań w zakrsie związku ujawniania informacji o segmentach w sprawozdaniu Mariusz Karwowski finansowym i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa 79 (135) Ujmowanie podatkowych skutków zdarzeń w rachunkowości Cyryl Kotyla 79 (135) Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynnosci finansowej Andrzej Niemiec 79 (135) Ekonomiczny skutek zniesienia obowiązku publikacji sprawozdan przedsiebiorstw Lucja Staszkiewicz, Piotr Łukaszewicz 79 (135) Stosowanie narzędzi controllingu w polskich, publicznych instytucjach kultury Paweł Wnuczek 79 (135) Rozwój literatury na temat zarządzania zyskiem. Przegląd tematyki z róznych perspektyw. The development of earnings management research 79 (135) Benedetto Cotruglio i pierwsze dzieło o teorii rachunkowości. Benetto Susana Callao, Jose I.Jarne, Dawid Wróblewski Irena Ziętowska Cotruglio and his firdt in modern history work of the theory of accounting. 79 (135) Nauczanie rachunkowości w szkołach wyższych w Niemczech. kazimiera Winiarska, Ewa krok 79 (135) Kształcenie w obszarze rachunkowości zarządczej/controllingu na studiach I i II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w Polsce. 79 (135) XXII konferencja naukowa "rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi" w Kołobrzegu w Ewelina Zarzycka Teresa Kiziukiewicz, Magdalena maju 2014 roku. Janowicz 80 (136) Dorobek naukowy Profesor Alicji Jarugowej. Nurt sprawozdawczości finansowej. Przemysław Kabalski

7 80 (136) Wkład Profesor Alicji Jarugowej w rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Żaneta Pietrzak, Tomasz Wnuk- Pel 80 (136) Międzynarodowe regulacje rachunkowości i harmonizacja zasad sprawozdawczości finansowej w dorobku Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik naukowym Profesor Alicji Jarugi. 80 (136) Wkład Profesor Alicji Jarugowej w badaniu historii rachunkowości. Michał Wiatr 80 (136) Wpływ dorobku Profesor Alicji Jarugi na rozwój wybranych nurtów badawczych. Joanna Stępień-Andrzejewska 80 (136) Funkcja rozliczeniowa systemu rachunkowości wdług Profesor Alicji Jarugowej-perspektywa nadzoru Jacek Gad korporacyjnego. 80 (136) Polityka rachunkowości w kontekście poglądów naukowych Profesor Alicji Jarugowej. Ewa Walińska, Marcin Michalak 80 (136) pojecie dochodów, przychodów i zysków według MSSF i analiza praktyki ich prezentacji w sprawozdaniach Radosław Ignatowski finansowych. 80 (136) Ujęcie i prezentacja kosztów działalnosci develperskiej - kluczowe problemy. Jacek Kalinowski 80 (136) Wpływ wprowadzenia MSSF 8 na przydatność sprawozdawczości segmentów na przykładzie największych Jan Michalak spółek europejskich. 80 (136) Kierunki alternatywnych badań naukowych w rachunkowości zarządczej. Anna Szychta 80 (136) Rachunkowośc czasu II wojny światowej w okupowanej Polsce: przypadek Generalnego Gubernatorstwa Mikołaj Turzyński 80 (136) Sprawozdanie z II seminarium naukowego Komisji Nauki Rachunkowości przy Oddziale Polskiej Akademi Ewa Walińska, Marcin Michalak Nauk w Łodzi. 81 (137) Praktyczna realizacja programu zapewnienia i poprawy jakości w komórkach audytu wewnetrznego na Anna Bartosiewicz wybranych przykładach. 81 (137) Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników badań. Anna Białek-Jaworska 81 (137) Determinanty tworzenia rezerw oraz ich skutki bilansowo-wynikowe na przykładzie spółek notowanych na Magda Chraścina Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 81 (137) Dobry obyczaj jako norma kształtująca zachowanie księgowych. Małgorzata Garstka 81 (137) Feminizacja studiów w zakresie rachunkowości w Polsce - przyczyny i skutki. Przemysław Kabalski, Joanna Szwajcar 81 (137) Znaki i kody rachunkowości w procesie komunikacji. Anna Kasperowicz 81 (137) Dobrowolne stosowanie MSSF przez spółki giełdowe w wybranych krajach Europy Zachodniej. Marcin Kędzior 81 (137) Rola miedzynarodowych kwalifikacji w procesie rozwoju i kształcenia specjalistów ds. rachunkowości zarzadczej w Polsce. Ewelina Zarzycka

8 81 (137) Ksiegowość podwójna według Pacioliego i jego włoskich nasladowców z XVI i XVII wieku. Sławomir Sojak, Monika Kowalska 81 (137) Konferencje naukowe w dziedzinie rachunkowości i finansów organizowane w 2015 roku przez szkoły redakcja ZTR wyższe w Polsce. 82 (138) Neurorachunkowość jako potencjalny, ale trudny kierunek rozwoju rachunkowości. Nelli Artienwicz 82 (138) Dylematy harmonizacji rachunkowości Jerzy Gierusz 82 (138) Przyczynek do teorii ugruntowanej rozwoju rachunkowości - analiza przypadku Armenii. Anna Karmańska 82 (138) Balanced Scorecard jako instrument ostrzegający przed utrata zaufania publicznego. Sylwia Krajewska, Anna Straczek 82 (138) sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości. Joanna Krasodomska 82 (138) Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza - zakres i specyfika. Monika Łada 82 (138) Schyłek teorii wartości w rachunkowości. Alicja Mazur 82 (138) Etyka controllingowego pomiaru dokonań w swietle filozofii utylitarystycznej - zaeys koncepcji. Marta Nowak 82 (138) Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych w branży paliwowej. Marzena Remlein 82 (138) Konstrukcja systemu kontroli zarządczej w wybranych samodzielnych publicznych zakładach opieki Aleksandra Szewieczek zdrowotnej. 82 (138) Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego? Ewa Małgorzata Walińska 82 (138) Aspekty praktyczne uzyteczności sprawozdań finansowych. Tomasz Wójtowicz 82 (138) Zrównoważona rachunkowość zarządcza w świetle teorii lrgitymizacji. Beata Zyznarska-Dworczak Zapraszamy do korzystania z punktu bibliotecznego Skwp!

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA MARCIN ADAMEK: Bilansowe aspekty przedawnienia w zakresie podatków lokalnych w samorządowym organie podatkowym... 13 MELANIA BĄK: Ekonomiczne czynniki

Bardziej szczegółowo

Międzrnarodowe i polskie

Międzrnarodowe i polskie PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ PROF. DR. HAB. MARIANA WALCZAKA Międzrnarodowe i polskie re~lac e rachun owości w praktyce Warszawa 2003 ldi"fin Spis treści Wprowadzenie................................................

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI

ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI - bited. - bited. - bited. - This copy is for persona STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE RADA NAUKOWA ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI WARSZAWA 2010 1 - bited. - bited. - bited. - This copy

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 765 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 61 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI Tom 2 SZCZECIN 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Dr Paweł Sekuła Inwestycje kapitałowe i podejmowanie decyzji finansowych Tematyka seminarium jest

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. merytoryczny Ewa Walińska ; red. prowadzący Beata Wawrzyńczak- Jędryka ; aut.: Bogusława Bek-Gaik et al.]. Warszawa, 2014 Spis treści Strona

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA SZCZECIN 2012 SPIS TREŚCI I. METODOLOGICZNE ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 19 1.1. Zarządzanie z kosztami w tle... 19 1.1.1. Początki szczupłego przedsiębiorstwa... 21 1.2.

Bardziej szczegółowo

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Katedra Rachunkowości UŁ Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia II. stopnia SPECJALNOŚĆ Rachunkowość i zarządzanie finansami SKŁAD RADY SPECJALNOŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA Katowice 2009 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 9 Iwona Bocian: SŁUSZNOŚĆ IMPLEMENTACJI ZASAD CSR DO STRATEGII ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 11 Przemysław Bregida: FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS. W - 60 C- 60 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS. W - 60 C- 60 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Zarządzanie Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA Ścieżka dyplomowania: Nazwa

Bardziej szczegółowo

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU Monografia Redakcja naukowa Sylwia Kowalska Jolanta Rubik Częstochowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

KONTROLA ZARZĄDCZA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 669 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 42 KONTROLA ZARZĄDCZA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH SZCZECIN 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 TEORETYCZNE

Bardziej szczegółowo

2.2. Przydatność i wiarygodność zasad wyceny stosowanych w rachunkowości. 2.3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w polskich regulacjach rachunkowości

2.2. Przydatność i wiarygodność zasad wyceny stosowanych w rachunkowości. 2.3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w polskich regulacjach rachunkowości ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Autor: Katarzyna Bareja, Teresa Boroch, Marta Gawart, Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak, Edyta Łazarowicz, Katarzyna Zasiewska, Wstęp Przełom XX i XXI wieku to

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Bożenna Barbachowska Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP..................................................... 11 Rozdział 1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI........................................

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ŻYCORYS ZAWODOWY. Język obcy Czytanie Mowa Pisanie angielski zaawansowany zaawansowany zaawansowany francuski zaawansowany Średnio zaawansowany

ŻYCORYS ZAWODOWY. Język obcy Czytanie Mowa Pisanie angielski zaawansowany zaawansowany zaawansowany francuski zaawansowany Średnio zaawansowany ŻYCORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Waniak-Michalak 2. Imię: Halina 3.Adres zamieszkania: Okoniowa 18A/2 91-498 Łódź 4. Data urodzenia: 08.03.1976 5. Tel. 500-272-531 6. e-mail: michalakh@gmail.com 7. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Nr ew. Autor - Twórca - Wydawnictwo Tytuł Rok wydania

Nr ew. Autor - Twórca - Wydawnictwo Tytuł Rok wydania 2 KIBR Warszawa Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (stan na 31.01.96r ) W-wa 1996 3 6 Praca zbior. pod kier. Aldony Kameli-Sowinskiej, SKwP COSZ Publikacja okolicznościowa z

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Konferencja portalu Taxfin.pl Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Jak prawidłowo stosować standardy które weszły w życie oraz przygotować się do tych które zaczną

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

OFERTA SEMINARYJNA KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ II STOPNIA ST. STACJONARNE /NIESTACJONARNE

OFERTA SEMINARYJNA KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ II STOPNIA ST. STACJONARNE /NIESTACJONARNE OFERTA SEMINARYJNA KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ II STOPNIA ST. STACJONARNE /NIESTACJONARNE prof. zw. dr hab. Ewa Walińska Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa ze szczególnym uwzględnieniem prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu Wymogi sporządzania sprawozdania finansowego w Polsce od 2005 roku MSSF w Polsce Możliwość sporządzania sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości Lista seminariów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe 1 dr Jerzy Gwizdała, Bankowość i doradztwo finansowe 2 dr Dorota Kowalczyk, Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Tryb: studia dzienne Rok studiów: IV Grupy: 424 i 425 1. 6.10.2005 Istota rachunkowości zarządczej. Klasyfikacja kosztów 2. 13.10.2005 Metody podziału kosztów na stałe

Bardziej szczegółowo

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej 1.Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej (Zbigniew Messnei) 1.1.Pojęcie i istota systemu informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Katedra Rachunkowości UŁ Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia II stopnia SPECJALNOŚĆ Rachunkowość i zarządzanie finansami SKŁAD RADY SPECJALNOŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup.

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Spis treści: O autorach Od redaktorów podręcznika 1. Organizacje i rachunkowość Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI Rodzaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH REDAKCJA NAUKOWA RENATA PRZYGODZKA Spis treści WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. (BOGUSŁAW ADAM CHMIELAK) NIEEFEKTYWNOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Gertruda Krystyna Świderska

Gertruda Krystyna Świderska Książka jest jedyną pozycją w Polsce, która pokazuje proces tworzenia sprawozdania finansowego. Wykorzystano w niej bogatą i aktualną wiedzę z zakresu międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ A CONTROLLING Zarządzanie kosztami i dokonaniami 12-14 października 2015 r.

RACHUNKOWOŚĆ A CONTROLLING Zarządzanie kosztami i dokonaniami 12-14 października 2015 r. Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w Instytucie Rachunkowości XX JUBILEUSZOWA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RACHUNKOWOŚĆ A CONTROLLING Zarządzanie kosztami i dokonaniami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe

Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium magisterskiego 1 dr Adam Barembruch Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE MONOGRAFIA NAUKOWA POD REDAKCJĄ PIOTRA SOCHACZEWSKIEGO

W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE MONOGRAFIA NAUKOWA POD REDAKCJĄ PIOTRA SOCHACZEWSKIEGO W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE MONOGRAFIA NAUKOWA POD REDAKCJĄ PIOTRA SOCHACZEWSKIEGO Wyższa Szkoła Ekonomiczna Białystok 2011 ^ S P I S T R E Ś C I WSTĘP (Piotr Sochaczewski)

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne 2015 Moduł I Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MSR/MSSF Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/18/8058/24014 Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Cena netto za godzinę 312,38 zł Cena brutto za godzinę 312,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

- postępowaniem według zasady?jeden za wszystkich - wszyscy za jednego?,

- postępowaniem według zasady?jeden za wszystkich - wszyscy za jednego?, Tytuł: Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Formy - metody - koncepcje - trendy Autorzy: Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak (red.) Wydawnictwo: WSB Gdańsk Rok wydania: 2010 Opis: Nauka o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Adres Zbigniew Gwadera p.o. Dyrektora Departamentu 1212 Agata Rutkowska z-ca

Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Adres  Zbigniew Gwadera p.o. Dyrektora Departamentu 1212 Agata Rutkowska z-ca Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Adres e-mail Zbigniew Gwadera p.o. Dyrektora Departamentu 1212 zbigniew.gwadera@lodzkie.pl Agata Rutkowska z-ca Dyrektora 1210 agata.rutkowska@lodzkie.pl Samodzielne Stanowiska

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Autorzy: Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski (red.) Skuteczne zarządzanie finansami,

Bardziej szczegółowo

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa redakcja naukowa Elżbieta Wrońska-Bukalska Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Fundacja Rozwoju Rach unkowości w Polsce Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Andre Helin BDD Polska Sp. z 0.0. Warszawa 2000 SPIS TREŚCI. 5 WSTĘP 11 CZ~ŚĆI., OGOLNE

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

1.1. Jednostka budżetowa jako dysponent środków budżetowych podlegająca obowiązkowi sporządzania sprawozdań 11

1.1. Jednostka budżetowa jako dysponent środków budżetowych podlegająca obowiązkowi sporządzania sprawozdań 11 Tytuł: Finanse i rachunkowość budżetowa. Studium przypadku Autorzy: Tomasz Gabrusewicz, Liliana Nowak, Kamilla Marchewka-Bartkowiak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Książka "Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Sierpińska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rachunkowości

Wprowadzenie do rachunkowości Wprowadzenie do rachunkowości Definicja rachunkowości Otwieramy własny biznes Pizzeria? Restauracja? 3 Informacje Jak finansujemy naszą działalność (środki własne, kredyt w banku?). Co posiadamy kiedy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Odbiorcy studiów: Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość jest międzynarodowym językiem biznesu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

MSSF: W kierunku większej przejrzystości sprawozdawczości finansowej

MSSF: W kierunku większej przejrzystości sprawozdawczości finansowej Piąta doroczna konferencja w Polsce MSSF: W kierunku większej przejrzystości sprawozdawczości finansowej 4 grudnia 2015 roku, hotel Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24, Warszawa Jednym ze skutków światowego

Bardziej szczegółowo