Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, Opole tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel. 77 456 00 00"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, Opole tel Nr zeszytu Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości - spis zawartości ROK WYDANIA 2013 Autor artykułu 70 (126) Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach Boguslawa Bek-Gaik 70 (126) Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej gmin w Polsce w 2010 roku Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś, Aleksandra Łuczak 70 (126) Fundamentalne zasady leżące u podstaw nauki rachunkowości Mieczysław Dobija 70 (126) Na drodze do internacjonalizacji niemieckiego prawa bilansowego Alicja Mazur 70 (126) Możlwość wykorzystania internetu oraz internetu w procesie budżetowania operacyjnego Paweł Pawlak 70 (126) Determinanty aaktualizacji zwiększającej wartość rzeczowych aktywów trwałych przy zastosowaniu MSSF Andrzej Krystian Piosik, Lucyna po raz pierwszy. Wyniki badań z Polski Poniatowska 70 (126) O optymalizacji rozmairu próby warstwowej w badaniu wiarygodności sprawozdań Janusz L. Wywiał 70 (126) Wykorzystanie teorii instytucjonalnej w badaniach z zakresu rachunkowości zarządczej Ewelina Zarzycka 70 (126) Zasady inwentaryzowania i bilansowania w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce - zarys problemu Aleksandra Banaszkiewicz 71 (127) Rachunkowość bahawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu Nelli Artienwicz 71 (127) Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami Ewa Wiktoria Babuśka 71 (127) Główne wątki dyskusji nad stanem badań naukowych w rachunkowości w Stanach Zjednoczonych Katarzyna Bareja 71 (127) Wybrane problemy rachunkowości - jej status naukowy i obszary badawcze Melania Bąk 71 (127) Teoria modeli ewidencyjnych - wybrane zagadnienia Renata Biadacz 71 (127) Nurty i metody badawcze w nauce rachunkowości w Polsce i na świecie Justyna Dobroszek, Jan Michalak

2 71 (127) Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości - garść ustaleń i refleksji 71 (127) Wartości kulturowe a rachunkowość - przegląd empirycznych weryfikacji teorii wartości subkultury rachunkowości Anna Karmańska Katarzyna Klimczak 71 (127) Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości Monika Łada, Alina Kozarkiewicz 71 (127) Rachunkowość w świetle językoznastwa Marek Masztalerz 71 (127) Teoria uwarunkowań sytuacyjnych w rachunkowości zarządczej Bartłomiej Nita 71 (127) Zakres rachunkowości jako nauki Kazimierz Sawicki 71 (127) Możliwość wykorzystania metodologii teorii ugruntowanej w badaniach naukowych w rachunkowości Elżbieta Izabela Szczepankiewicz 71 (127) Podejście do badań naukowych w rachunkowości Anna Szychta 71 (127) Filozofia władzy Michela Foucaulta a badania nad historią rachunkowości: przykład umów o używanie aktywów w XVII-XIX wieku Mikołaj Turzyński 71 (127) Ponadczasowy wymniar doktryn bilansowych na przykładzie teorii Wilhelma Osbahra Michał Wiatr, Ewa Śnieżek 71 (127) Przedmiot wspólczesnej nauki rachunkowości Anna Wachowicz 72 (128) Management accounting in the implementation of management control in healthcare organizations Wioletta Baran 72 (128) Evidence delivering management accounting Jerzy S. Czarnecki 72 (128) Production function in the cost accounting approach and managerial applications Mieczysław Dobija, Marcin Jędrzejczyk 72 (128) Risk - based management control in the public sector in Poland Karol Marek Klimczak, Anna Pikos, 72 (128) Interparadigmatic dialogue in management accounting Marek Masztalerz 72 (128) Management accounting in networks - mapping the research streams Jan Michalak 72 (128) Cost - based pricing of healthcare services. Relevance of a resource - based costing system Gertruda Krystyna Świderska, 72 (128) Implementing lean accounting principles to design and improve accounting processes - a case study from Shared Service Centre 72 (128) Monograph review of Tomasz Wnuk - Pel entitled Management Accounting Innovations. The Case of ABC in Poland Monika Raulinajtys Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak Monika Morcinkowska

3 72 (128) Report on the Conference of Lean Accounting - an Integral Part of Lean Management Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak 73 (129) Znaczenie rachunkowości jako nauki w ramach nauk spoełcznych Nelli Artienwicz 73 (129) Propozycja dekompozycji wskaźników rentowności i jej empiryczna weryfikacja na przykładzie branż przemysłu spożywczego 73 (129) Wpływ czynników makroekonomicznych i instytucjonalnych na wybrane wskaźniki finansowe jednostek gospodarczych. Wyniki badań empirycznych 73 (129) Kluczowe wskaźniki efektywności w praktyce spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 73 (129) Associations between upward revaluation of property, plant and equipment with information value of financial statements. Evidence from Poland 73 (129) Propozycja identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń w ocenie zasadności przyjęcia założenia o kontynuacji działalności w jednostkach 73 (129) O średniowiecznej moralności kupieckiej i etyce zawodowej rachunkowości: perspektywa teorii społecznej Michela Foucaulta 73 (129) Teoria strukturyzacji Anthony'ego Giddensa i jej wykorzystanie w badanaich z zakresu rachunkowości Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś, Aleksandra Łuczak Marcin Kędzior Joanna Krasodomska Andrzej Krystian Piosik, Iwona Kumor, Aleksandra Sulik- Górecka Elżbieta Izabela Szczepankiewicz Mikołaj Turzyński Ewelina Zarzycka zarządczej. 73 (129) Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej z 2013 roku. Przemysław Czajor 74 (130) Kosztowa funkcja produkcji w zastosowaniach makroekonomicznych Mieczysław Dobija 74 (130) Audyt i kontrola w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Lena Grzesiak, Agnieszka Skoczylas - Tworek 74 (130) Ramy koncepcyjne zastosowania strategicznje karty wyników w gospodarstwie wiejskim Jacek Jaworski, Tomasz Kondraszuk 74 (130) Wycena składników sprawozdania finansowego w realizacji koncepcji true and fair view - teoria i regulacje Łukasz Matuszak 74 (130) Czynniki wpływające na wybór organizacji pożytku publicznego przez darczyńców indywidualnych w Polsce Halina Waniak - Michalak, - czy dane finansowe mają znaczenie? Ewelina Zarzycka 74 (130) Wybrane aspekty realizacji kontraktów długoterminowych w sektorze budowlanym w Polsce Ewa Śnieżek, Joanna Kaputa 74 (130) Próg rentowności, a ocena siły dochodowej przedsiębiorstwa Adam Żwirbla 74 (130) Zmiany w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Marzena Remlein

4 ROK WYDANIA (131) Rachunkowość w systemiepomiaru aktywności ekonomicznej społeczeństwa Mieczysła Dobija 75 (131) Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych Renata Dyląg, Ewelina Puchalska 75 (131) Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło infromacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów - Jacek Gad doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego 75 (131) Ocena kondycji finansowej łączących się spółek na przykładzie jednostek z wybranych województw Polski Piotr Luty Zachodniej 75 (131) Znaczenie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w Irena Sobańska Polsce 75 (131) Rachunkowość jako źródło infromacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Arleta Szadziewska 75 (131) Informacja o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach organizacji pozytku publicznego w Polsce Halina Waniak-Michalak 75 (131) Debates and studies on earnings management: a geographical perspective Susana Callao, Jose I.Jarne, Dawid Wróblewski 75 (131) Developing a framework for audit quality management in the audit firms Darius Vaicekauskas, Jonas 76 (132) Problematyka, metody badawcze oraz charakter artykułów opublikowanych w "Zeszytach teoretycznych Mackevicius Jacek Jaworski, Katarzyna Rachunkowości" w latach Sokołowska 76 (132) Globalne determinanty wartości we współczesnej rachunkowości Aldona Kamela-Sowińska 76 (132) Zasady i etapy rachunku kosztów działań w angielskich szpitalach na potrzeby wyceny świadczeń Magdalena Kludacz zdrowotnych 76 (132) Znaczenie i warunki stosowania zintegrowanych systemów infromatycznych w sferze budżetowej Beata Sadowska 76 (132) Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo przyszłości w kontekście ponadczasowych przemyśleń Profesor Elżbiety Burzym 76 (132) Wpływ koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych na zmiany w międzynarodowych standardach Ewa Śnieżek Joanna Toborek - Mazur rachunkowości 76 (132) rachunkowość zabezpieczeń - remedium na "toksyczne opcje"? Marta Trzcińska

5 76 (132) Zakres ujawniania informacjiw sprawozdawczości stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność Halina Waniak-Michalak pozytku publicznego w Polsce w okresie międzywojennym i w czasach współczesnych 76 (132) Wymagania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz realizacja tego Edward Wiszniowski obowiązku na przykładzie biur rachunkowych 76 (132) Przydatność zmodyfikowanej metody różnic cząstkowych do systemowej analizy wskaźnikowej Piotr Wójtowicz 76 (132) Analiza macierzowa progu rentowności produkcji wieloasortymentowej Adam Żwirbla 76 (132) Zasady sporządzania bilansu majątkowego w Polsce w latach , zarys problemu Aleksandra Banaszkiewicz 77 (133) Profesor Zbigniew Messner - naukowiec, dydaktyk, wychowawca Anna Kuzior, Małgorzata Rowińska 77 (133) Spór o priorytet w sprawozdawczości finansowej Katarzyna Bareja 77 (133) Majątek współczesnego przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości Melania Bąk 77 (133) Problemy w identyfikowaniu rachunkowości kreatywnej i rachunkowości agresywnej w teorii i praktyce Renata Burchart, Henryk Lelusz 77 (133) Znaczenie profesjonalnego osądu przy wycenie kontraktów długoterminowych - wyniki badania Jerzy Gierusz, Katarzyna empirycznego Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka 77 (133) Efekt obramowania w decyzjach ekonomicznych wspomaganych informacjami z rachunkowości Renata Gmińska, Ewa Magier - Łakomy 77 (133) Informacja o instrumentach finansowych w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF i Agnieszka Judkowiak polskimi zasadami rachunkowości 77 (133) Od rachunkowości do opisu gospodarczego Aldona Kamela-Sowińska 77 (133) Rola norm rachunkowości w kreowaniu prawdziwego i rzetelnego obrazu jednostki gospodarczej Edward Nowak 77 (133) Analiza możliwości implementacji obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych Marcin Pielaszek, Gertruda Krystyna Świderska, Paweł 77 (133) Reklasyfikacja innych wyników całosciowych jako szczególny przypadek alokacji przychodów i kosztów Warowny Ewa Walińska 78 (134) Transparency and quality of financial disclousures. The case of Romanian listed companies Nadia Albu, Catalin Nicolae Abu, Liliana Geanina Vasile Ruxandra Mateescu 78 (134) The development of the Encyclopedia of Accounting and Finance. The case od Estonia Jaan Alver, Lehte Alver 78 (134) The impact of accounting development on business sector growth in Slovakia. Anna A. Białek -Jaworska, Radoslav Tusan

6 78 (134) Features of accounting and reporting reform in the public sector of Ukraine Iryna Drozd, Natalia Drozd, Natalia Zaiets 78 (134) The impact of culture on interpreting International Financial Reporting Standards in Poland. A comparative Jerzy Gierusz, Katarzyna analysis with Germay and Great Britain Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka 78 (134) Development od Estonian local government accounting:the stages of evolution during years Toomas Haldma, Karina Kenk 78 (134) Implementation of IAS/IFRS in Poland - major research approaches and new research possibilities Jim Haslam, Monika Łada, Alina Kozarkiewicz 78 (134) Requirements on controllers in Czech Republic. An empirical study Bohumil Kral, Libuse Soljakova 78 (134) Transformation of accounting in Lithuania since 1990 Vaclovas Lakis, Rasa Subacience 78 (134) Classification of the Hungarian accounting system Gyongyver Takats 79 (135) Rachunkowość w utrzymaniu równowagi ekonomicznej Mieczysław Dobija 79 (135) Przegląd wyników badań w zakrsie związku ujawniania informacji o segmentach w sprawozdaniu Mariusz Karwowski finansowym i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa 79 (135) Ujmowanie podatkowych skutków zdarzeń w rachunkowości Cyryl Kotyla 79 (135) Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynnosci finansowej Andrzej Niemiec 79 (135) Ekonomiczny skutek zniesienia obowiązku publikacji sprawozdan przedsiebiorstw Lucja Staszkiewicz, Piotr Łukaszewicz 79 (135) Stosowanie narzędzi controllingu w polskich, publicznych instytucjach kultury Paweł Wnuczek 79 (135) Rozwój literatury na temat zarządzania zyskiem. Przegląd tematyki z róznych perspektyw. The development of earnings management research 79 (135) Benedetto Cotruglio i pierwsze dzieło o teorii rachunkowości. Benetto Susana Callao, Jose I.Jarne, Dawid Wróblewski Irena Ziętowska Cotruglio and his firdt in modern history work of the theory of accounting. 79 (135) Nauczanie rachunkowości w szkołach wyższych w Niemczech. kazimiera Winiarska, Ewa krok 79 (135) Kształcenie w obszarze rachunkowości zarządczej/controllingu na studiach I i II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w Polsce. 79 (135) XXII konferencja naukowa "rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi" w Kołobrzegu w Ewelina Zarzycka Teresa Kiziukiewicz, Magdalena maju 2014 roku. Janowicz 80 (136) Dorobek naukowy Profesor Alicji Jarugowej. Nurt sprawozdawczości finansowej. Przemysław Kabalski

7 80 (136) Wkład Profesor Alicji Jarugowej w rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Żaneta Pietrzak, Tomasz Wnuk- Pel 80 (136) Międzynarodowe regulacje rachunkowości i harmonizacja zasad sprawozdawczości finansowej w dorobku Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik naukowym Profesor Alicji Jarugi. 80 (136) Wkład Profesor Alicji Jarugowej w badaniu historii rachunkowości. Michał Wiatr 80 (136) Wpływ dorobku Profesor Alicji Jarugi na rozwój wybranych nurtów badawczych. Joanna Stępień-Andrzejewska 80 (136) Funkcja rozliczeniowa systemu rachunkowości wdług Profesor Alicji Jarugowej-perspektywa nadzoru Jacek Gad korporacyjnego. 80 (136) Polityka rachunkowości w kontekście poglądów naukowych Profesor Alicji Jarugowej. Ewa Walińska, Marcin Michalak 80 (136) pojecie dochodów, przychodów i zysków według MSSF i analiza praktyki ich prezentacji w sprawozdaniach Radosław Ignatowski finansowych. 80 (136) Ujęcie i prezentacja kosztów działalnosci develperskiej - kluczowe problemy. Jacek Kalinowski 80 (136) Wpływ wprowadzenia MSSF 8 na przydatność sprawozdawczości segmentów na przykładzie największych Jan Michalak spółek europejskich. 80 (136) Kierunki alternatywnych badań naukowych w rachunkowości zarządczej. Anna Szychta 80 (136) Rachunkowośc czasu II wojny światowej w okupowanej Polsce: przypadek Generalnego Gubernatorstwa Mikołaj Turzyński 80 (136) Sprawozdanie z II seminarium naukowego Komisji Nauki Rachunkowości przy Oddziale Polskiej Akademi Ewa Walińska, Marcin Michalak Nauk w Łodzi. 81 (137) Praktyczna realizacja programu zapewnienia i poprawy jakości w komórkach audytu wewnetrznego na Anna Bartosiewicz wybranych przykładach. 81 (137) Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników badań. Anna Białek-Jaworska 81 (137) Determinanty tworzenia rezerw oraz ich skutki bilansowo-wynikowe na przykładzie spółek notowanych na Magda Chraścina Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 81 (137) Dobry obyczaj jako norma kształtująca zachowanie księgowych. Małgorzata Garstka 81 (137) Feminizacja studiów w zakresie rachunkowości w Polsce - przyczyny i skutki. Przemysław Kabalski, Joanna Szwajcar 81 (137) Znaki i kody rachunkowości w procesie komunikacji. Anna Kasperowicz 81 (137) Dobrowolne stosowanie MSSF przez spółki giełdowe w wybranych krajach Europy Zachodniej. Marcin Kędzior 81 (137) Rola miedzynarodowych kwalifikacji w procesie rozwoju i kształcenia specjalistów ds. rachunkowości zarzadczej w Polsce. Ewelina Zarzycka

8 81 (137) Ksiegowość podwójna według Pacioliego i jego włoskich nasladowców z XVI i XVII wieku. Sławomir Sojak, Monika Kowalska 81 (137) Konferencje naukowe w dziedzinie rachunkowości i finansów organizowane w 2015 roku przez szkoły redakcja ZTR wyższe w Polsce. 82 (138) Neurorachunkowość jako potencjalny, ale trudny kierunek rozwoju rachunkowości. Nelli Artienwicz 82 (138) Dylematy harmonizacji rachunkowości Jerzy Gierusz 82 (138) Przyczynek do teorii ugruntowanej rozwoju rachunkowości - analiza przypadku Armenii. Anna Karmańska 82 (138) Balanced Scorecard jako instrument ostrzegający przed utrata zaufania publicznego. Sylwia Krajewska, Anna Straczek 82 (138) sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości. Joanna Krasodomska 82 (138) Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza - zakres i specyfika. Monika Łada 82 (138) Schyłek teorii wartości w rachunkowości. Alicja Mazur 82 (138) Etyka controllingowego pomiaru dokonań w swietle filozofii utylitarystycznej - zaeys koncepcji. Marta Nowak 82 (138) Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych w branży paliwowej. Marzena Remlein 82 (138) Konstrukcja systemu kontroli zarządczej w wybranych samodzielnych publicznych zakładach opieki Aleksandra Szewieczek zdrowotnej. 82 (138) Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego? Ewa Małgorzata Walińska 82 (138) Aspekty praktyczne uzyteczności sprawozdań finansowych. Tomasz Wójtowicz 82 (138) Zrównoważona rachunkowość zarządcza w świetle teorii lrgitymizacji. Beata Zyznarska-Dworczak Zapraszamy do korzystania z punktu bibliotecznego Skwp!

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA MARCIN ADAMEK: Bilansowe aspekty przedawnienia w zakresie podatków lokalnych w samorządowym organie podatkowym... 13 MELANIA BĄK: Ekonomiczne czynniki

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 765 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 61 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI Tom 2 SZCZECIN 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 19 1.1. Zarządzanie z kosztami w tle... 19 1.1.1. Początki szczupłego przedsiębiorstwa... 21 1.2.

Bardziej szczegółowo

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA Katowice 2009 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 9 Iwona Bocian: SŁUSZNOŚĆ IMPLEMENTACJI ZASAD CSR DO STRATEGII ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 11 Przemysław Bregida: FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

2.2. Przydatność i wiarygodność zasad wyceny stosowanych w rachunkowości. 2.3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w polskich regulacjach rachunkowości

2.2. Przydatność i wiarygodność zasad wyceny stosowanych w rachunkowości. 2.3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w polskich regulacjach rachunkowości ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Autor: Katarzyna Bareja, Teresa Boroch, Marta Gawart, Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak, Edyta Łazarowicz, Katarzyna Zasiewska, Wstęp Przełom XX i XXI wieku to

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

ŻYCORYS ZAWODOWY. Język obcy Czytanie Mowa Pisanie angielski zaawansowany zaawansowany zaawansowany francuski zaawansowany Średnio zaawansowany

ŻYCORYS ZAWODOWY. Język obcy Czytanie Mowa Pisanie angielski zaawansowany zaawansowany zaawansowany francuski zaawansowany Średnio zaawansowany ŻYCORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Waniak-Michalak 2. Imię: Halina 3.Adres zamieszkania: Okoniowa 18A/2 91-498 Łódź 4. Data urodzenia: 08.03.1976 5. Tel. 500-272-531 6. e-mail: michalakh@gmail.com 7. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU Monografia Redakcja naukowa Sylwia Kowalska Jolanta Rubik Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Nr ew. Autor - Twórca - Wydawnictwo Tytuł Rok wydania

Nr ew. Autor - Twórca - Wydawnictwo Tytuł Rok wydania 2 KIBR Warszawa Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (stan na 31.01.96r ) W-wa 1996 3 6 Praca zbior. pod kier. Aldony Kameli-Sowinskiej, SKwP COSZ Publikacja okolicznościowa z

Bardziej szczegółowo

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości Lista seminariów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe 1 dr Jerzy Gwizdała, Bankowość i doradztwo finansowe 2 dr Dorota Kowalczyk, Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu Wymogi sporządzania sprawozdania finansowego w Polsce od 2005 roku MSSF w Polsce Możliwość sporządzania sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Tryb: studia dzienne Rok studiów: IV Grupy: 424 i 425 1. 6.10.2005 Istota rachunkowości zarządczej. Klasyfikacja kosztów 2. 13.10.2005 Metody podziału kosztów na stałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH REDAKCJA NAUKOWA RENATA PRZYGODZKA Spis treści WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. (BOGUSŁAW ADAM CHMIELAK) NIEEFEKTYWNOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Tytuł: Współczesne przedsiębiorstwo Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu Autorzy: JOANNA FRYC, JACEK JAWORSKI Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2008 Opis: Postępująca dynamika zmian współczesnej

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe

Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium magisterskiego 1 dr Adam Barembruch Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne 2015 Moduł I Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ A CONTROLLING Zarządzanie kosztami i dokonaniami 12-14 października 2015 r.

RACHUNKOWOŚĆ A CONTROLLING Zarządzanie kosztami i dokonaniami 12-14 października 2015 r. Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w Instytucie Rachunkowości XX JUBILEUSZOWA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RACHUNKOWOŚĆ A CONTROLLING Zarządzanie kosztami i dokonaniami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa redakcja naukowa Elżbieta Wrońska-Bukalska Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

12.4.3. Studium przypadku Wnioski Pytania kontrolne Polecana literatura

12.4.3. Studium przypadku Wnioski Pytania kontrolne Polecana literatura Wstęp 1. Cykle i wskaźniki koniunktury na świecie i w Polsce (Alfred Biec, Maria Drozdowicz-Bieć) 1.1. Cykliczność rozwoju gospodarczego - istota zjawiska 1.1.1. Przyczyny cyklicznego rozwoju gospodarek

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Autorzy: Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski (red.) Skuteczne zarządzanie finansami,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w kształtowaniu standingu finansowego przedsiębiorstwa

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w kształtowaniu standingu finansowego przedsiębiorstwa Krzysztof Prymon Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w kształtowaniu standingu finansowego przedsiębiorstwa Wstęp Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rachunkowości

Wprowadzenie do rachunkowości Wprowadzenie do rachunkowości Definicja rachunkowości Otwieramy własny biznes Pizzeria? Restauracja? 3 Informacje Jak finansujemy naszą działalność (środki własne, kredyt w banku?). Co posiadamy kiedy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK ZMIAN PRZEPISÓW RACHUNKOWYCH W POLSCE

KIERUNEK ZMIAN PRZEPISÓW RACHUNKOWYCH W POLSCE Prezentacja PREZENTACJA 1 X Ogólnopolska Konferencja Naukowo Zawodowa 20 lat ustawy o rachunkowości KIERUNEK ZMIAN PRZEPISÓW RACHUNKOWYCH W POLSCE Wojciech Komer 28 października 2014 roku SWGK Audyt is

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

MSSF: W kierunku większej przejrzystości sprawozdawczości finansowej

MSSF: W kierunku większej przejrzystości sprawozdawczości finansowej Piąta doroczna konferencja w Polsce MSSF: W kierunku większej przejrzystości sprawozdawczości finansowej 4 grudnia 2015 roku, hotel Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24, Warszawa Jednym ze skutków światowego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia dzienne Miasto: Szczecin Rok studiów: III Grupy: 324 Prowadzący wykłady: dr Anna Buczkowska Uniwersytet Szczeciń ski Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 21.02.2006

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZMIAN W FINANSACH PRZEDSIĘBIORSTWA

KIERUNKI ZMIAN W FINANSACH PRZEDSIĘBIORSTWA UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU KIERUNKI ZMIAN W FINANSACH PRZEDSIĘBIORSTWA u; 142 B 373130 Redaktor naukowy Jan Sobiech Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2010 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny c.kochalski@ue.poznan.pl

Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny c.kochalski@ue.poznan.pl Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny c.kochalski@ue.poznan.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany

Bardziej szczegółowo

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI 1. Andrzejczak Wojciech 2. Andrzejewski Łukasz 3. Aniszewska Karolina 4. Aniszewski Adam 5. APUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Medaliński Tomasz 6. Augustyn Bronisława 7. Barejka

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie w praktyce

Budżetowanie w praktyce Bartłomiej Nita Budżetowanie w praktyce Adresaci szkolenia: (połączone z warsztatami w MS Excel) Controllerzy, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, służby niefinansowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia niestacjonarne pierwszego stopnia Prowadzący wykłady: prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Liczba godzin: 12 Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 4.03.2007 Istota,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość jest międzynarodowym językiem biznesu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka

Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2011 Spis treści Wprowadzenie...11 Rozdział 1. Sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATYKI SEMINARIÓW DOKTORSKICH PROWADZONYCH PRZEZ SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UŁ W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

WYKAZ TEMATYKI SEMINARIÓW DOKTORSKICH PROWADZONYCH PRZEZ SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UŁ W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA Marketingu Tel. 635-52-05 PROWADZĄCY SEMINARIUM DOKTORSKIE Bogdan Gregor WYKAZ TEMATYKI SEMINARIÓW DOKTORSKICH PROWADZONYCH PRZEZ SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

1.1. Jednostka budżetowa jako dysponent środków budżetowych podlegająca obowiązkowi sporządzania sprawozdań 11

1.1. Jednostka budżetowa jako dysponent środków budżetowych podlegająca obowiązkowi sporządzania sprawozdań 11 Tytuł: Finanse i rachunkowość budżetowa. Studium przypadku Autorzy: Tomasz Gabrusewicz, Liliana Nowak, Kamilla Marchewka-Bartkowiak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Książka "Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH

DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH IV stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego Program nr 545 wpisany do Banku Programów 1 września 2010 r. RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie lecznictwa szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem wieku rozwojowego

Finansowanie lecznictwa szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem wieku rozwojowego System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań Red.: Ewelina Nojszewska Wykaz skrótów str. 9 Wstęp str. 11 Część pierwsza Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce str. 15 str. 15 Finansowanie lecznictwa

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 396 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju odpowiedzialność, etyka, stabilność

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9 Melania Bąk, Wartości niematerialne w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa

Wstęp... 9 Melania Bąk, Wartości niematerialne w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp... 9 Melania Bąk, Wartości niematerialne w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa... 11 Olga Budzińska, Kwalifikacja i wycena prac badawczo-rozwojowych według polskich i międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Metoda BOST - instrumentem analizującym relację

Rozdział 5. Metoda BOST - instrumentem analizującym relację Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Dyskurs o walorach poznawczych zarządzania i zarządzania procesowego (Kazimierz Doktór) 1.1. Wprowadzenie 1.2. Naukowe zarządzanie a zarządzanie procesowe 1.3. Spór o

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 1. Biel Elżbieta 2. Rakoczy Sławomir Szatkiewicz Ewa Barbara 3. Leśniewska Wioletta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA Kurs obejmuje pięć modułów dydaktycznych: Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013 I. Stan uczestników studiów doktoranckich na 30 września 2013: 30 osób w tym: 5 edycja 4 6 edycja 12 7 edycja 14

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. ul. Kawęczyoska 36 03-772 Warszawa

Ośrodek Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. ul. Kawęczyoska 36 03-772 Warszawa Ośrodek Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie ul. Kawęczyoska 36 Tel. Fax. 22 59-00-774 centrum.mediacji@wsm.warszawa.pl www.mediacje.wsm.waw.pl Lp. Imię i nazwisko mediatora Adres/miejsce

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji w ramach I edycji realizacji projektu. Język: angielski Poziom: A2

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji w ramach I edycji realizacji projektu. Język: angielski Poziom: A2 Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji Poziom: A2 1 Białoskórska Dżesika 2 Bonek Paweł 3 Brych Edyta 4 Bułaj Krzysztof 5 Doktór Beata 6 Gacek Marcin 7 Górak Ola

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu zobacz... Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą usług kancelarii Porad Finansowo-księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. niniejszy folder przedstawi

Bardziej szczegółowo