Outsourcing. dostaw sprężonego powietrza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outsourcing. dostaw sprężonego powietrza"

Transkrypt

1 Outsourcing dostaw sprężonego powietrza

2 Outsourcing Definicja: Przekazanie wewnętrznych funkcji (procesów) biznesowych wraz z aktywami do zewnętrznego dostawcy usług outsourcingowych, który dostarcza usługę w określonym czasie, na określonym poziomie, za ustaloną cenę, dla uzyskania dodatkowej wartości.

3 Outsourcing Istota: Zastosowanie outsorcingu pozwoli firmie na skupienie się wokół głównego zadania jakim jest rozwijanie KLUCZOWYCH KOMPETENCJI (core bisnes), podczas gdy partner zewnętrzny bierze odpowiedzialność za rozwój kluczowych kompetencji (non- core bisnes).

4 Rodzaje outsourcing OUTSOURCING OPERACYJNY. Celem jest podniesienie efektywności operacyjnej firmy, dzięki uzyskaniu zwiększonej wartości dodanej przez oszczędności kosztów, eliminacji potrzeb inwestycyjnych, uzyskania zastrzyku gotówki ze sprzedaży aktywów, itp.

5 Rodzaje outsourcing OUTSOURCING STRATEGICZNY. Firma identyfikuje swoje kluczowe kompetencje skupiając własne zasoby na ich doskonaleniu by stać się liderem danego biznesu i zleca niekluczowe (non-core) procesy do zewnętrznej dostawy usług.

6 Outsourcing Dostawa sprężonego powietrza jak i utrzymanie ruchu są dla większości firm procesami krytycznymi, ale nie stanowią one core-biznesu i nie wymagają kluczowych kompetencji. Mogą być oddane w outsourcing.

7 Kluczowe wartości dla klienta w outsourcingu: - niezawodność dostaw sprężonego powietrza, - utrzymywanie gwarantowanej jakości sprężonego powietrza, - utrzymywanie stałej ceny w okresie umowy (kilka lat).

8 Główne problemy gospodarki sprężonym powietrzem polskiego przemysłu - utrzymywanie zbyt energochłonnych źródeł zasilania, - brak elastyczności źródeł zasilania w stosunku do popytu, - utrzymywanie zbyt wysokich parametrów w sieci w stosunku do popytu: - ciśnień, - jakości powietrza,

9 Główne problemy gospodarki sprężonym powietrzem polskiego przemysłu - brak sterowania sieciami, - konieczność chłodzenia wodą źródeł zasilania, - brak możliwości wykorzystania ciepła z procesu sprężania, - rosnąca cena energii elektrycznej.

10 Przewagi konkurencyjne w technologii sprężania powietrza: - wydajność stopnia, - energochłonność silnika, - konstrukcja sprężarki ( sposób połączenia silnika ze stopniem ), - system sterowania sprężarką i układem sprężarki. - dostępność serwisu

11 Firma outsourcingowa w zakresie gospodarki sprężonym powietrzem buduje na własny przejmuje, koszt i eksploatuje modernizuje "nowe" i eksploatuje sprężarkownie, "stare" stacje sprężarkownie, dmuchaw i stacje wytwarzania azotu.

12 Model biznesu Firmy. Firma jest firmą outsourcingową w zakresie restrukturyzacji gospodarki sprężonym powietrzem: - wdraża energooszczędną technologię i technikę wytwarzania sprężonego powietrza, - decentralizuje źródła zasilania i sieci sprężonego powietrza, - dywersyfikuje zasilanie w zależności od stopnia filtracji i poziomu ciśnień, - buduje instalacje odzysku ciepła, - instaluje systemy sterowania sieciami,

13 Model biznesu Firmy. Główny cel działania Firmy: - obniżyć energochłonność zasilania w sprężone powietrze, - uelastycznić układ zasilania i przesyłu sprężonego powietrza.

14 Model biznesu Firmy. Kluczowe kompetencje Firmy oparte o system Zarządzanie Ciągłością Działania ( Business Continuity Management ): - system jakości ISO 9001 dla outsourcingu dostaw, - system zarządzania gospodarką remontową i utrzymaniem ruchu klasy CMMS (MP2 Datastream Systems), - platforma serwisowa Tornado.

15 Model biznesu Firmy Kaskadowy układ sprężarek. Interfejs Odbiorca Odbiorca TB Użytkownik 1 A B Użytkownik 2 A B A B Użytkownik N A B A B

16 Model biznesu Firmy. System Tornado umożliwia monitoring, wizualizację pracą sieci sprężarek poprzez internet: -odczyt online danych procesowych takich jak: temperatury, ciśnienia, stany pracy w postaci liczbowej i wykresów, -odczyt offline danych procesowych (także archiwalnych), -podgląd z kamery (zrzuty obrazu z kamery co 20 sekund), -ostrzeżenia (alarmy) o nieprawidłowej pracy sprężarki, możliwości wystąpienia awarii, przekraczaniu stanów krytycznych.

17 Marani zasila: KWK Budryk KWK Wujek KWK Jankowice KWK Makoszowy KWK Chwałowice KWK Murcki KWK Bielszowice Zakład Galwaniczny Łabędy Sp. z o.o. KWK Staszic KWK Piekary KWK Wirek KWK Wesoła Zakład Górniczy Sobieski KWK Piekary Brzeziny KWK Bolesław Śmiały Huta Stalowa Wola ZZN Huta Stalowa Wola Wodociągi Sp. z o.o. KWK Marcel - Radlin Betstal S.A. Huta Stalowa Wola S.A. Walcownia Rur Jedność Zakład Przekładni i Hydrauliki Bumar-Łabędy Sp. z o.o. Kuźnia Łabędy Sp z o.o. Szpital Nr7 GCMS ZM EC Sp. z o.o. Zakład Produkcji Specjalnej Bumar Łabędy PKP PLK S.A. Zakład maszyn Torowych Zakłady Mięsne Madej & Wróbel KWK Śląsk Huta Stalowa Wola Narzędziownia Huta Stalowa Wola ZZM Huta Szopienice KWK Halemba Południowy Koncern Węglowy S.A. KWK Marcel - sortownia Huta Małapanew KWK Szczygłowice KWK Wieczorek Zakład Górniczy Janina Huta Stalowa Wola ZPT Sp. z o.o. KWK Kleofas Navo Sp. z o.o. Rafako S.A. ESPEFA Zakład Chemiczno Farmaceutyczny Iromet Cementownia Opole Alutec Sp. z o.o. Zakład Konstrukcji Spawanych Bumar Łabędy Sp. z o.o. Solbet Kolbuszowa S.A. Kuźnia Matrycowa Lublin Sp z o.o. PPHU Drewit Sp. z o.o. General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. S.A. AZIS Sp. z o.o. WCB Sp. Jana Zakłady Azotowe Kędzierzyn Zakład Energo Mechaniczny Gliwice Łabędy ELZAB S.A.

18 Doświadczenie: Regulacja turbosprężarki w przedziale % wydajności odbywa się za pomocą zmiennej geometrii łopatek co daje oszczędności do 9% mocy. Stosując sprężarki śrubowe połączone kaskadowo przy zmniejszeniu poboru o ok. 30%, jedna z trzech sprężarek przechodzi na bieg luzem i pobór tej sprężarki wynosi % mocy całkowitej. Sprężarki śrubowe przy 7000 Nm3/h : 2 x 253 kw + 75 kw = 581 kw Turbosprężarka przy 7000 Nm3/h : 743 kw 9% = 676 kw + 80 kw (urządzenia towarzyszące) = 756 kw Różnica w poborze mocy sprężarek wynosi 95 kw + 80 kw (urządzenia towarzyszące) = 175 kw

19 Doświadczenie: Każdy przyrost ciśnienia o 1 bar zwiększa energochłonność o ok. 8%. Możemy dostarczyć : - sprężone powietrze ( 7 bar ) ze sprężarek śrubowych przy max. 97 kw / tys.m3 - sprężone powietrze ( 3,5 5 bar ) ze sprężarek śrubowych przy max. 72 kw / tys.m3 - sprężone powietrze ( 7 bar ) osuszone ziębniczo przy max. 115 kw / tys.m3 - sprężone powietrze ( 7 bar ) osuszone adsorbcyjnie przy max. 125 kw / tys.m3

20 Wnioski: Doświadczenie zdobyte przez Marani w obszarze outsourcingu sprężonego powietrza prowadzi do wniosku, że głównymi korzyściami firm korzystających z outsourcingu procesów niekluczowych jest: - możliwość skupienia się na swoim core biznesie, - zachowanie zawsze ograniczonych środków inwestycyjnych na rozwijanie projektów w core biznesie, - ogólne zmniejszenie zaangażowanego kapitału własnego, - zwiększenie elastyczności procesów i struktur organizacyjnych,

21 Wnioski: - uzyskanie dostępu do komplementarnych kompetencji firmy outsourcingowej, jej zasobów i wiedzy, - uzyskanie dostępu do światowego standardu, jaki reprezentują firmy outsourcingowe w procesach niekluczowych, - skupienie uwagi na controllingu realizacji zlecanej usługi, efektywności ekonomicznej, gwarancji dobrego wykonania umowy, ograniczaniu zidentyfikowanego ryzyka.

22 Wnioski: W zależności od zakresu stosowanych rozwiązań restrukturyzacyjnych doświadczenie Marani pokazuje, że oszczędności dotychczasowych kosztów wynoszą: - przy likwidacji dotychczasowej sprężarkowni i budowie źródła opartego o najnowszą technologię produkcji sprężonego powietrza - do 50% dotychczasowych kosztów eksploatacji (pełny outsourcing),

23 Wnioski: - poprzez częściową i etapową wymianę urządzeń - 30% dotychczasowych kosztów eksploatacji (outsourcing na bazie modernizacji dotychczasowej sprężarkowni), - poprzez przejęcie w zarządzanie dotychczasowej sprężarkowni, przejęcie serwisowania, remontów i uzgodniona, etapowa wymiana urządzeń - do 10% dotychczasowych kosztów eksploatacyjnych

24 Wnioski: W obszarze gospodarki sprężonym powietrzem krytycznymi parametrami ewaluacji outsourcingu w odniesieniu do stanu wyjściowego są: - korzyści ekonomiczne i finansowe, - wzrost bezpieczeństwa ciągłości dostaw, - dostosowanie podaży do rzeczywistych potrzeb,

25 Wnioski: -zwiększenie elastyczności organizacji dostaw w przypadku trwałych zmian w popycie, - - zwiększenie poziomu gwarancji prawidłowego wykonania dostawy (zmniejszenie ryzyka wykonania niezgodnego z popytem).

26 Wnioski: Do korzyści z zastosowania outsourcingu sprężonego powietrza w obszarze efektywności ekonomicznej i finansów należą: - odbudowa (modernizacja źródła zasilania) bez wydatkowania własnych środków inwestycyjnych (zachowanie własnych środków dla potrzeb core biznesu),

27 Wnioski: - dostosowanie wydajności źródła zasilania do rzeczywistego i okresowo zmiennego popytu (wyeliminowanie strat), - dostosowanie parametrów jakości sprężonego powietrza do rzeczywistych potrzeb procesu produkcyjnego (eliminacja strat w procesach kluczowych),

28 Wnioski: - identyfikacja i eliminacja strat na przesyle (decentralizacja źródła zasilania), - zastosowanie urządzeń i systemów sterowania oraz e-monitoringu o najwyższych standardach światowych (oszczędność zużycia energii),

29 Wnioski: - pełne dostosowanie do prawnych wymogów w zakresie ochrony środowiska (eliminacja zagrożenia karami), - zmniejszenie nieelastycznego majątku trwałego i zaangażowanego kapitału (zwolniony kapitał), - zmniejszenie zatrudnienia i ograniczenie jego kosztów.

30 Wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierować: Marani Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 66, Zabrze Tel./Fax: / 32 / , Tel.: / 32 / NIP: , Regon: Telefon serwisowy 24h Marani Sp. z o. o. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ul. Osadnicza 30, Gorzów Wielkopolski Tel.: / 95 / , Tel.: / 95 / , Tel.: , Tel.: Marani Sp. z o. o. Oddział w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola Tel.: , Tel.:

Redukcja kosztów energii elektrycznej. poprzez outsourcing sprężonego powietrza

Redukcja kosztów energii elektrycznej. poprzez outsourcing sprężonego powietrza Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez outsourcing sprężonego powietrza Produkcja sprężonego powietrza w zakładach przemysłowych nie stanowi core biznesu. Może być oddana w outsourcing. Główne problemy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

sprężarek stacjonarnych Przegląd produktów i usług

sprężarek stacjonarnych Przegląd produktów i usług Serwis sprężarek stacjonarnych Przegląd produktów i usług Serwis Atlas Copco produkty, usługi, optymalizacja systemów sprężonego powietrza Atlas Copco jest międzynarodową grupą przemysłową zajmującą czołową

Bardziej szczegółowo

Outsourcing w służbach utrzymaniu ruchu

Outsourcing w służbach utrzymaniu ruchu Outsourcing w służbach utrzymaniu ruchu Kiedy i w jakim zakresie opłaca się wprowadzanie outsourcingu do SUR w firmie? Przemysław Popiołkiewicz Żerków, czerwiec 2011 Zmiany sposobu działania firm w zakresie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów

Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów 1 Potrafimy dostrzec potrzebę zmian. I zmieniamy się. Jeśli trzeba porzucamy ustalone schematy i wyznaczamy nowe reguły, żeby zacząć na nowo.

Bardziej szczegółowo

PL 02 SPRĘŻARKI ŚRUBOWE O STAŁEJ WYDAJNOŚCI I ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI (RS) L37 RS L132 RS L30 L132 INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY

PL 02 SPRĘŻARKI ŚRUBOWE O STAŁEJ WYDAJNOŚCI I ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI (RS) L37 RS L132 RS L30 L132 INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY PL 02 SPRĘŻARKI ŚRUBOWE O STAŁEJ WYDAJNOŚCI I ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI (RS) L30 L132 L37 RS L132 RS INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY ŚRUBOWE SPRĘŻARKI POWIETRZA O MOCY OD 30 DO 132 kw STOPIEŃ ŚRUBOWY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Zwiększ zyski - obniż koszty zużycia mediów energetycznych

Zwiększ zyski - obniż koszty zużycia mediów energetycznych Endress+Hauser Twój partner Endress+Hauser jest globalnym dostawcą rozwiązań automatyki kontrolno-pomiarowej. Firma produkuje czujniki i systemy pozwalające na odczyt, przesył i przetwarzanie danych procesowych.

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI Monika Kłos Katedra Ogólnych Problemów Zarządzania Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika 87-100 Toruń, ul. Gagarina 13 a adamczesia@wp.pl Jeśli jest coś czego nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu sierpień 2015 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku Marzec 2011 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym 16 BIZNES RAPORT 4 10 września 2015 r. PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCY Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym Nowoczesne narzędzia z zakresu automatyki, robotyki i IT dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Serwis systemów elektroenergetycznych ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Oczekiwania Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń służących do wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania Zbudowanie i uzgodnienie modelu rynku opomiarowania i stosowania mechanizmów zarządzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych Opracowanie wykonane na zlecenie przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum ISO 14000 Wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw

Polskie Forum ISO 14000 Wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw Polskie Forum ISO 14000 Wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw Seminarium internetowe 7marca2011 r. Nowoczesne systemy zarządzania Tomasz Gasiński

Bardziej szczegółowo

Audyty energetyczne w zakładzie przemysłowym. Osiągniesz więcej, zużywając mniej.

Audyty energetyczne w zakładzie przemysłowym. Osiągniesz więcej, zużywając mniej. Trade Media International Holdings Seminarium Jak zmniejszyć koszty energii w zakładach przemysłowych 9 marca 2011, Warszawa Audyty energetyczne w zakładzie przemysłowym. Osiągniesz więcej, zużywając mniej.

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W FIRMIE

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W FIRMIE Przewodnik Biznesowy OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W FIRMIE Mała zmiana = Wielkie korzyści RWE Polska jest pierwszą firmą energetyczną w Polsce, która rozpoczęła edukację w zakresie racjonalnego korzystania z energii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Kraków 2014 Spis treści 1) SYSTEMY INTELIGENTNEGO BUDYNKU... 5 a) System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie... 5 i) System Kontroli Dostępu...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie jednym ze szczególnie interesujących sposobów nabycia i użytkowania systemów informatycznych klasy ERP jest

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie

Przewodnik po systemie Przewodnik po systemie Produkty, usługi i układy sterowania dla zintegrowanych rozwiązań klimatyzacyjnych i chłodniczych w obiektach handlowych i przemysłowych CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU System tylko chłodzący

Bardziej szczegółowo