rk HTML 4 a 5 różnice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rk HTML 4 a 5 różnice"

Transkrypt

1 rk HTML 4 a 5 różnice

2 kompatybilność Pierwszym dużym plusem języka HTML 5 jest to, że jest zdefiniowany w sposób umożliwiający kompatybilność wstecz.

3 Składnia Przykład dokumentu podporządkowującego się składni HTML <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>przykładowy dokument</title> </head> <body> <p>przykładowy tekst</p> </body> </html>

4 xml przykład dokumentu HTML 5 podporządkowującego się składni XML. Zwracamy szczególną uwagę, że dokumenty XML muszą posiadać typ MIME XML, czyli takie jak: application/xhtml+xml lub application/xml. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>przykładowy dokument</title> </head> <body> <p>przykładowy tekst</p> </body> </html>

5 Kodowanie znaków W kwestii kodowania mamy ważne trzy główne ustawienia: Sposób przesłania. Na przykład; poprzez użycie nagłówka HTTP o zawartości Content-Type. Użycie BOM /sposób kodowania bajtów/ Użycie elementów meta z określonym atrybutem charset, który określa kodowanie jako pierwszy potomny elementu head. <meta charset="utf-8"> może być stosowany do określenia kodowania UTF-8. Ten fragment kodu zastąpił nam: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">

6 Element DOCTYPE Deklaracją DOCTYPE jest <!DOCTYPE html> i jest on niezależny. Wcześniejsze wersje języka HTML zawierały długie elementy DOCTYPE, a to tylko dlatego, że był on oparty na języku SGML i żądał odniesienie do DTD. W HTML 5 DOCTYPE jest nam tylko potrzebny do ustawienia trybu standardów dla dokumentu napisanego za pomocą składni HTML.

7 Nowe elementy section przedstawia ogólny dokument. Może być stosowany wraz z h1-h6, aby określić strukturę dokumentu. article - reprezentuje niezależny kawałek zawartości dokumentu, taki jak wprowadzenie wpis na blogu albo artykuł w gazecie. aside reprezentuje kawałek zawartości, która jest marginalnie powiązany z resztą strony. header reprezentuje nagłówek sekcji. footer reprezentuje stopkę sekcji i może zawierać pewne informacje o autorze, prawach autorskich itd. nav reprezentuje sekcję wewnątrz dokumentu służącą do nawigacji. dialog służy do wyróżnienia rozmowy, figure służy do powiązania podpisu razem z jakąś zagnieżdżoną zawartością, taką jak grafika czy wideo

8 nowe elementy audio i video dla multimedialnej zawartości. Obydwa dostarczają API więc autorzy aplikacji mogą wprowadzać swój własny interfejs. Elementy source są używane razem z tymi elementami jeśli jest dostępnych wiele strumieni różnych typów. embed jest stosowany do zagnieżdżania zawartości. m reprezentuje uruchomiony zaznaczony tekst. meter reprezentuje pomiar, taki jak użycie dysku. time reprezentuje datę i czas. canvas jest stosowany do renderowania dynamicznych grafik mapy bitowej w locie, m.in. wykresy, gry itd. command reprezentuje polecenie, na które ma wpływ użytkownik poprzez odwołanie się. datagrid reprezentuje interaktywne przedstawienie listy drzewa lub danych z tabeli.

9 nowe elementy details reprezentuje dodatkowe informacje albo kontrolki, które użytkownik może uzyskać na żądanie. datalist razem z nowym atrybutem list użytego dla input, aby utworzyć pola rozwijane Elementy datatemplate, rule i nest dostarczają szablony mechanizmów dla HTML. event-source jest stosowany do przechwycenia zdarzenia wysłanego przez serwer. output reprezentuje jakiś typ wyjściowy, taki jak formularz kalkulacji wykonany poprzez skrypt. progress reprezentuje ukończenie zadania, takiego jak pobieranie lub wykonanie serii czasochłonnych operacji.

10 Nowe atrybuty: HTML 5 wprowadza kilka nowych atrybutów w różnych elementach, które aktualnie są częścią języka HTML 4: Atrybut media w elementach a i area Atrybut ping w elementach a i area. Atrybut powinien zawierać listę oddzielonych znakiem spacji identyfikatorów URI, do których ma zostać wysłane powiadomienie, gdy użytkownik kliknie odnośnik. Atrybuty hreflang i rel posiada teraz element area. Element base posiada teraz atrybut target, natomiast z elementów a i area został on wycofany. Atrybut value dla elementu li nie jest już dostępny. To samo dotyczy atrybutu start w elemencie ol. Element meta posiada atrybut charset w krótszej i bardziej przyjaznej formie. itdalej warto doczytać

11 Nieobecne element Poniższych elementów nie ma w HTML 5, ponieważ efekt ich działania dotyczy wyglądu aplikacji (prezentacji) i lepiej jest je wyświetlać za pomocą języka CSS: basefont big center font s strike tt u Oraz ze względu na niestabilność frame frameset noframes

12 Css już czas W dodatku, HTML 5 nie posiada atrybutów odpowiedzialnych za wygląd na stronie (prezentacji), które były w wersji 4. Zostały one przeniesione do arkusza CSS, będącego właściwym miejscem na definiowanie wyglądu strony