Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 1"

Transkrypt

1 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 1

2 plan zajęć (X)HTML (extensible) HyperText Markup Language, czyli (Rozszerzalny) Hipertekstowy Język Znaczników; obecny standard w tworzeniu stron www; opisuje strukturę dokumentu CSS Cascading Style Sheets, czyli Kaskadowe Arkusze Stylów; reguły opisujące wygląd dokumentu opisanego za pomocą jakiegoś języka znaczników, np. XHTML JS (JavaScript), czyli skryptowy język programowania powszechnie używany w internecie; skrypty JS dodają do stron www interaktywnośd i funkcjonalności

3 informacje Zajęcia odpowiedzialny: dr Sylwester Kołomaoski pracownia: środy 13:00 (15x90 min., w sumie 30 godzin szkolnych, 1 semestr) konsultacje: środy lub inne terminy po uzgodnieniu Materiały do zajęd będą dostępne w internecie Warunki zaliczenia przygotowanie serwisu internetowego obecnośd: dopuszczalne są maks. 2 nieobecności na dwiczeniach (niewliczane są nieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim)

4 informacje Aby uzyskad zliczenie należy utworzyd poprawnie działający serwis internetowy na dowolnie wybrany temat. Zaliczeniowy serwis internetowy powinien: składad się z co najmniej 5 plików html (strona główna + 4 podstrony) i jednego pliku css; zawierad co najmniej tekst, grafikę i odnośniki (zewnętrze, wewnętrzne); mied szablon przygotowany w css wyglądad przyjaźnie dla użytkownika i wszystkie jego elementy powinny działad (niezależnie od rodzaju przeglądarki) bez błędu przejśd przez validator html (validator.w3.org) i css (jigsaw.w3.org/css-validator) Kryteria oceny: estetyczne i funkcjonalne wykonanie (oceniane przez prowadzącego) bezbłędnośd każdej podstrony pod względem poprawności kodu HTML i CSS oceniana przez VALIDATOR

5 ścieżka ewolucyjna html odnośniki pojawiają się w roku1980 (dzięki fizykom z CERN) możliwośd przeglądania dokumentów z różnych miejsc w 1990 powstaje WorldWideWeb system informacyjny oparty na hipertekście (usługa internetowa) pierwsza specyfikacja języka HTML Tags pojawia się w 1991 roku w 1995 pojawia się HTML 2.0 ostatnia specyfikacja zawierająca elementy prezentacyjne, HTML 4.01 pojawia się 1999 roku w 2000 roku HTML na bazie wersji 4.01 strict staje się standardem międzynarodowym ISO xhtml 1.0 pojawia się w 2000 roku; dostępne są trzy wersje: strict, transitional, frameset ( x pochodzi od XML - języka do reprezentowania danych w strukturalizowany sposób); w 2001 roku udostępniona zostaje wersja xhtml1.1 obowiązujący, ale nie powszechny standard do 2009 rozwijany jest xhtml2.0 specyfikacja niekompatybilna wstecz; projekt zostaje zarzucony W październiku 2014 specyfikacja (x)html5 uzyskała status rekomendacji W3C Za tworzenie standardów pisania i przesyłu stron WWW odpowiada World Wide Web Consortium (W3C, Sir Timothy John "Tim" Berners-Lee

6 edytory html Dokument HTML to zwykły plik tekstowy, ale... Podział edytorów HTML: edytory plików źródłowych edytory graficzne, tzw. WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get, czyli To Co Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz) CMS (Content Management System) Cechy dobrego edytora (kodu): podświetlanie składni (unikanie błędów w poleceniach), automatyczne zamykanie znaczników, generatory znaczników) dobrze działające, wielopoziomowe cofanie obsługa kodowania ISO lub Unicode (poprawnie wyświetlanie polskich znaków) Przykładowe edytory HTML: Win: Pajączek, Ager Web Edytor, ked, RJ TextEd, ; Linux: Bluefish, gedit, Kate,

7 tworzenie stron www Edytor kodu źródłowego?, edytor graficzny?, CMS? Zależy od potrzeb. potrzebujesz tylko prostego serwisu internetowego do realizacji jakiegoś celu edytor graficzny chcesz zostad web-masterem kod źródłowy serwis www nie będzie często wzbogacany o nowe strony kod źródłowy/edytor graficzny chcesz pisad blog CMS chcesz administrowad swój serwis www z różnych komputerów CMS chcesz mied pełną kontrolę na wyglądem serwisu kod źródłowy/edytor graficzny twój serwis ma wielu autorów CMS serwis ma zawierad forum nie konieczne CMS CMS (zalety, wady) skupiamy się na treści, mamy łatwośd w zmianie wyglądu i funkcjonalności serwisu, możemy stworzyd społecznośd, ale większe ryzyko ataku na nasz serwis, niewygodne aktualizacje oprogramowania, błędy są widoczne na żywo, istnieją ograniczenia oprogramowania, koniecznośd robienia kopi zapasowych

8 tworzenie stron www O czy należy pamiętać: strona www ma działad i wyglądad poprawnie u innych użytkowników sieci (różne przeglądarki, sprzęt) odpowiedni dobór kolorów tła i tekstu (czytelnośd) odpowiednia (nie za duża) ilośd grafiki o dobrej jakości i nie zbyt dużym rozmiarze (szybkośd ładowania, mniejszy transfer danych) strona powinna mied ciekawy temat i czytelny, estetyczny wygląd (warto korzystad z przykładów dobrych witryn) wygodny, praktyczny, logiczny i łatwo dostępny sposób nawigacji poprawnośd ortograficzną i stylistyczną tekstu aktualizacja treści strony i usuwanie błędów; udoskonalanie strony

9 składnia Znaczniki i elementy Pliki HTML są plikami tekstowymi. Jest to tekst z dodatkiem pewnych kombinacji znaków i nazw, które przeglądarka interpretuje jako polecenia. Tym dodatkiem są: znaczniki (tagi) oznaczające różne elementy języka. Elementy to np.: akapity, nagłówki, odnośniki. Element składa się zwykle ze znacznika i zawartości. Każdy znacznik otoczony jest nawiasami ostrokątnymi (< i >). W nazwach znaczników i atrybutów należy używad tylko małych liter (xhtml). Znacznik otwierający (rozpoczynający) element zaczyna się od nazwy elementu. <znacznik> Znacznik zamykający (kooczący) element przed nazwą ma znak /. </znacznik> (prawie) każdy znacznik otwarty powinien/musi zostad zamknięty! Przykłady: element posiadający zawartośd: <znacznik>zawartośd</znacznik> pusty element: <znacznik></znacznik> lub <znacznik />

10 składnia Elementy mogą byd zagnieżdżone. Dla przykładu: <znacznika>< znacznikb></ znacznikb></ znacznika > DOBRZE <znacznika>< znacznikb></ znacznika></ znacznikb> ŹLE Przeplatanie znaczników jest niezalecane/niedozwolone najpóźniej otwarty element jest zamykany najwcześniej. Atrybuty Służą do określenia cech elementu. Każdy atrybut ma swoją nazwę i wartośd. Przykład: znacznik-a posiadający atrybut grupa o wartości g01: <znacznik-a grupa="g01" /> Nie można w jednym znaczniku dwa razy definiowad atrybutu o tej samej nazwie: <znacznik-a grupa="g01" grupa="g02" /> ŹLE <znacznik-a grupa="g01" grupa2="g02" /> DOBRZE

11 składnia Białe znaki Można wstawiad białe znaki (spacje, znaki tabulacji, przejścia do nowej linii) w następujących miejscach: oznacza to samo co: <znacznik atrybut = "przykładowa wartośd" > <inny-znacznik /> </znacznik> <znacznik atrybut="przykładowa wartośd"> <inny-znacznik/> </znacznik>

12 składnia Encje Encje pozwalają zapisad alternatywnie znaki takie jak np.: "<" i "&" co umożliwia ich interpretację jako zwykłych znaków, a nie jako istotnych elementów składni języka. Przyklady: Znak Encja Nazwa < < Less than (znak mniejszości) > > Greater than (znak większości) " " Quote (cudzysłów) ' &apos; Apostrophe (apostrof) & & Ampersand (znak &) Komentarze Komentarz (tekst ignorowany przez przeglądarkę) zaczyna się od <!--, a kooczy na --> Przkłady przedziwych znaczników HTML: <h1>pracownia komputerowa</h1> <p>tworzenie stron internetowych</p>

13 budowa dokumentu HTML Stałe elementy dokumentu HTML to: deklaracja, nagłówek i ciało dokumentu <?xml version="1.0" encoding="iso ?> <!DOCTYPE deklaracja typu dokumentu> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> tytuł strony </title> </head> <body> <!-- tutaj wstaw tresc strony --> </body> </html>

14 budowa dokumentu HTML Deklaracja typu dokumentu!doctype Informuje przeglądarkę, z jakiego typu plikiem ma do czynienia.!doctype nie jest znacznikiem HTML. Nagłówek: <head> Nagłówek zawiera informacje o dokumencie i plikach używanych do jego wyświetlenia. W przykładzie użyty został tylko znacznik <title> definiujący tytuł dokumentu: <title> tytuł strony </title> Ciało dokumentu: <body> W <body> zawarta jest cała widoczna częśd dokumentu. Każdy dokument ma tylko jedno <body>.

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6...

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6... Zawartość Wyjaśnienie...3 Edytory...3 Windows...3 Pajączek...3 CoreEditor...3 Ager Web Edytor...3 EdHTML...3 Edytor Znaczników HTML - ezhtml...4 HateML Pro...4 JTHTML...4 ked...4 PSPad...4 Web Edit...5

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

Laboratorium numer 1

Laboratorium numer 1 Laboratorium numer 1 Podstawy HTML część I: HTML (ang. HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. HTML pozwala opisać strukturę

Bardziej szczegółowo

hipertekstowy język znaczników)

hipertekstowy język znaczników) HTML (ang. HyperText Markup Language, hipertekstowy język znaczników) to język składający się ze znaczników (ang. tags) stosowany do pisania stron WWW. Jego pierwsza wersja została opracowana przez Tima

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Wykład: Plan spotkań 2 marca 2013 r. sala 307 15:00-19:55 (6 godzin), 23 marca 2013 r. sala 307 15:00-19:55 (6

Bardziej szczegółowo

Materiał z aplikacji internetowych

Materiał z aplikacji internetowych T4: Przepisy prawne dotyczące publikacji Przepisy prawne regulujące prawa autorskie USTAWA z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Więcej na: http://szablony.freeware.info.pl/autorskie.html

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych

Projektowanie aplikacji internetowych Projektowanie aplikacji internetowych dr inż. Agnieszka Bołtud Wykład 1 Plan wykładu Standardy sieciowe Przeglądarki Elementy standardów sieciowych Przykłady praktycznych zastosowao Cechy XHTML, różnice

Bardziej szczegółowo

Technologie bazowe i internetowe do obsługi handlu w Internecie (MYSQL i PHP)

Technologie bazowe i internetowe do obsługi handlu w Internecie (MYSQL i PHP) Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Krzysztof Maliszewski nr albumu: 210590 Praca magisterska na kierunku fizyka techniczna Technologie bazowe i internetowe

Bardziej szczegółowo

<p> </ p> <p id= identyfikator > </p> Znacznik HTML jest specjalnym ciągiem znaków objętym nawiasami kątowymi. Schemat zapisu znacznika: przykład p - od paragraph służy do wstawiania

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

Protokoły Internetowe

Protokoły Internetowe Protokoły Internetowe Podstawy Internetu Historia Internetu Definicja Internetu WWW Protokół HTTP Trochę o HTML Dynamiczne strony WWW Protokoły pocztowe Protokoły transmisji danych (ftp) Internet Internet

Bardziej szczegółowo

XML. XML (ang. Extensible Markup Language) - Rozszerzalny język znaczników. Aktualna wersja 1.0 (1.1 czeka na akceptację) Należy do rodziny SGML.

XML. XML (ang. Extensible Markup Language) - Rozszerzalny język znaczników. Aktualna wersja 1.0 (1.1 czeka na akceptację) Należy do rodziny SGML. XML XML 1 XML XML (ang. Extensible Markup Language) - Rozszerzalny język znaczników Aktualna wersja 1.0 (1.1 czeka na akceptację) Należy do rodziny SGML. XML to uniwersalny język formalny przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Źródła: Kursy interaktywne oraz video: http://www.codecademy.com/ Materiały wprowadzające: http://www.lynda.com/html-training-tutorials/224-0.

Źródła: Kursy interaktywne oraz video: http://www.codecademy.com/ Materiały wprowadzające: http://www.lynda.com/html-training-tutorials/224-0. Źródła: Materiały wprowadzające: http://diveintohtml5.info/ http://www.w3schools.com/html/default.asp/ http://webmaster.helion.pl/kurshtml/ Kursy interaktywne oraz video: http://www.codecademy.com/ http://www.lynda.com/html-training-tutorials/224-0.html/

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do badania dostępności i tworzenia dostępnych treści

Narzędzia do badania dostępności i tworzenia dostępnych treści Narzędzia do badania dostępności i tworzenia dostępnych treści Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A tel.: 12 629 85 14,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych Piotr Kopciał Tworzenie serwisów internetowych Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

IDEA TWORZENIA DOKUMENTÓW W FORMACIE XML

IDEA TWORZENIA DOKUMENTÓW W FORMACIE XML IDEA TWORZENIA DOKUMENTÓW W FORMACIE XML mgr inż. Renata Supranowicz, mgr inż. Leszek Łozowski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.witelona w Legnicy Streszczenie W artykule opisano ideę nowego podejścia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNY KURS BLOGOWANIA. mgr Jarosław Kępa

INFORMATYCZNY KURS BLOGOWANIA. mgr Jarosław Kępa INFORMATYCZNY KURS BLOGOWANIA mgr Jarosław Kępa Łódź 2013 Spis treści 1 Wprowadzenie...4 2 Instalacja i konfiguracja Xampp czyli pakietu w skład którego wchodzą serwer www moduł Php oraz baza danych MySql...4

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Kontakt Telefon: 504 495 217 E-mail: gabriel.rogowski@gmail.com Internet:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo