Facelets ViewHandler

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Facelets ViewHandler"

Transkrypt

1 JSF i Facelets

2 Wprowadzenie JSP (JavaServer Pages) są natywną i najczęściej używaną technologią do tworzenia warstwy prezentacyjnej dla JSF (JavaServer Faces) Istnieją alternatywne technologie opisu wyglądu (ang. view description technology) dla JSF z których najbardziej popularna to Facelets Co więcej dzięki ViewHandler API (który jest częścią specyfikacji JSF) możliwe jest dostosowanie istniejącej lub stworzenie zupełnie nowej technologi opisu wyglądu (widoku) dla JSF

3 Technologia opisu wyglądu Technologia opisu wyglądu zawiera: Używany język znaczników (np. HTML, XML, itp.) Mechanizm pozwalający wiązać (łączyć) znaczniki z komponentami interfejsu użytkownika (np. JSP Custom Tag Library, TagLibrary dla Facelets) Mechanizm pozwalający agregować (składać) fragmenty stron w celu uzyskania strony wynikowej (np. JSTL 'c:import', 'XInclude') (trochę podobne do 'include' w PHP)

4 Podobieństwa pomiędzy JSP i Facelets Aspekt Tworzenie stron w XMLu Możliwość użycia zunifikowanego EL W sparcie dla taglibs Sposób kompilacji strony Facelets Tak, lub w XHTMLu JSP Tak, składnia JSP XML TAK TAK (od JSP 2.1) TAK TAK XML jest parsowany do Na podstawie XMLa postaci drzewa obiektu tworzony jest kod w TagHandler, a Javie, który jest następnie jest kompilowany do pliku wykonywany. Nie jest.class (bytecode) a tworzony bytecode następnie wykonywany

5 Niektóre różnice pomiędzy JSP i Facelets Aspekt Facelets Wbudowane wsparcie dla szablonów TAK Wsparcie dla przekazywania parametrów do zawartości szablonu TAK W przypadku wystąpienia błędu dokładna informacja o linii w która go spowodowała TAK Szybkie wsparcie oraz szerokie spektrum dostawców dla tej technologii TAK/NIE JSP NIE (tylko proste include) NIE NIE TAK

6 Facelets szablony Template client (klient szablonu) start.xhtml Template (szablon) header.xhtml sidebar.xhtml template.xhtml footer.xhtml

7 template.xhtml Normalny plik XHTML z następującą deklaracją doctype: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">... </html>

8 template.xhtml Dodatkowo posiada zdefiniowany namespace Facelets (zwyczajowo o nazwie 'ui') <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"... </html> xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets">

9 template.xhtml Jeżeli szablon korzysta z komponentów JSF (h:..., f:..) to też znajdują się w nim deklaracje odpowiednich namaspace'ów (o nazwach 'h' i 'f') <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" xmlns:f ="http://java.sun.com/jsf/core" xmlns:h ="http://java.sun.com/jsf/html"> </html>

10 template.xhtml Aby wstawić do szablonu zmienne fragmenty można użyć tagu ui:insert <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" xmlns:f ="http://java.sun.com/jsf/core" xmlns:h ="http://java.sun.com/jsf/html"> <head> <title> <ui:insert name="tytul">domyślny tytuł</ui:insert> </title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/main.css"/> </head> </html>

11 ui:insert Jeżeli nie zostanie zdefiniowana zawartość dla nazwy użytej w ui:insert (u nas nazwa to 'tytul'), zostanie użyta zawartość domyślna znajdująca się pomiędzy otwarciem tagu '<ui:insert>' i jego zamknięciem '</ui:insert>'. U nas zawartość domyślna to 'Domyślny tytuł'. Oczywiście zawartość domyślna może być pusta Jeżeli zostanie zdefiniowana zawartość za pomocą tagu ui:define to zostanie użyta ona, zamiast zawartości domyślnej. Definicja mogłaby wyglądać następująco: <ui:define name= tytul >Jakiś tytuł</ui:define>

12 ui:insert Zobacz dokumentację do ui:insert https://facelets.dev.java.net/nonav/docs/dev/docbook.html#template-insert ui:define https://facelets.dev.java.net/nonav/docs/dev/docbook.html#template-define

13 template.xhtml Aby wstawić do szablonu zawartość innego pliku należy użyć tagu ui:include... <head> <title> <ui:insert name="tytul">domyślny tytuł</ui:insert> </title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/main.css"/> </head> <body> <div class= hd > <ui:include src= header.xhtml /> </div>... </body></html>

14 template.xhtml Można użyć tagu ui:include w powiązaniu z ui:insert... <head> <title> <ui:insert name="tytul">domyślny tytuł</ui:insert> </title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/main.css"/> </head> <body> <div class= hd > <ui:insert name="naglowek"> <ui:include src= header.xhtml /> </ui:insert> </div>... </body></html>

15 ui:include i ui:insert W ten sposób jeśli nie zdefiniujemy innej zawartości nagłówka (za pomocą ui:define) zostanie włączona (wstawiona) zawartość pliku o nazwie 'header.xhtml', natomiast za pomocą ui:define można zdefiniować własny nagłówek. Tag ui:include pozwala 'składać' strony (szablony) ze zdefiniowanych części (plików). W ten sposób można łatwo powtórnie używać części szablonów, takie jak nagłówek, menu, stopka, ramka z reklamami, itp.

16 ui:include Zobacz dokumentację do ui:include https://facelets.dev.java.net/nonav/docs/dev/docbook.html#template-include

17 start.xhtml Aby 'wywołać' szablon (czyli utworzyć konkretną stronę na jego podstawie) należy użyć tagu ui:composition. Początek (podobnie jak w 'template.xhtml') <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" xmlns:f ="http://java.sun.com/jsf/core" xmlns:h ="http://java.sun.com/jsf/html">

18 start.xhtml cd. <body> To i wszystko przed tym będzie pominięte w stronie wynikowej <ui:composition template= template.xhtml > <ui:define name= tytul >Super strona</ui:define> <ui:define name= naglowek > <ui:include src= specjalny_naglowek.xhtml /> </ui:define>... </ui:composition> To i wszystko po tym będzie pominięte w stronie wynikowej </body> </html>

19 ui:composition Wewnątrz tagu ui:composition znajdują się definicje (ui:define) zawartości nazw występujących we włączanym szablonie. Dla nazw z szablonu które nie zostaną zdefiniowane będzie użyta zawartość domyślna. Wszystko co znajduje się przed i po tagu ui:composition będzie pominięte w stronie docelowej

20 ui:composition Zobacz dokumentację do ui:composition

21 Zasoby Strona domowa projektu: Dokumentacja dla programistów: