XHTML2 i HTML5 Przyszłość WWW oparta o nowe standardy sieciowe HTML5 i XHTML2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XHTML2 i HTML5 Przyszłość WWW oparta o nowe standardy sieciowe HTML5 i XHTML2"

Transkrypt

1 XHTML2 i HTML5 Przyszłość WWW oparta o nowe standardy sieciowe HTML5 i XHTML2 mgr inż. Dominik Tomaszuk Uniwersytet w Białymstoku

2 XHTML2

3 XML XHTML2 to aplikacja XML a, która nie daje innych możliwości parsowania Struktura XHTML2 jest zapisana w RELAX NG i XML Schema XHTML2 silnie wykorzystuje technologie XML

4 xml:id i xml:base xml:id to predefiniowany atrybut o typie identyfikatora (m.in. musi być unikalny) odpowiednik ID z DTD xml:base to predefiniowany atrybut określający ścieżkę bazową może być używany w hiperłączach prostych oraz zawartości wstawianej, odpowiednik starego znacznika <base/>

5 RDFa RDFa czyli RDF w atrybutach Celem RDF jest umożliwienie maszynowego przetwarzania abstrakcyjnych opisów zasobów w sposób automatyczny Opis zasobu za pomocą trzech elementów: podmiotu, predykatu i obiektu RDFa to jedna z notacji RDF

6 RDFa RDF Schema i OWL są językami reprezentacji danych RDF Schema i OWL są oparte o RDF oraz mogą być zapisane w składni RDFa Dostęp do RDF może odbywać się przez język zapytań SPARQL Nowe atrybuty: about, rel/rev, href/src/resource, property, content, datatype, typeof

7 XMLNS XMLNS to przestrzenie nazw w XML XMLNS pozwalają korzystać z kilku aplikacji XML w obrębie jednego dokumentu XMLNS w RDFa wykorzystywane są do definiowania słowników, np. Dublin Core, FOAF i DOAP <div xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" about="#prezentacja"> <span property="dc:creator">dominik Tomaszuk</span> </div>

8 access i role Element access to rozszerzenie koncepcji atrybutu accesskey i lepsze rozwiązania dla dostępności WAI Atrybut role to klasyfikacja roli elementów w XHTML u Taksonomia w rolach jest zdefiniowana w RDF i OWL <access targetrole="navigation" key="m"/> <div role="navigation">menu...</div>

9 access i role Atrybut role wykorzystuje koncepcje specyfikacji ARIA w celu dostępności dynamicznej zawartości dla osób niepełnosprawnych. Access i role korzystają z CURIE CURIE to rozszerzenie wartości atrybutów o XMLNS CURIE wykorzystywane są również w RDFa i SPARQL

10 XForms XForms to nie tylko formularze, XForms to model przetwarzania XML i język opisu interfejsu użytkownika XForms wykorzystuje wzorzec MVC (model widok kontroler) XForms to walidacja formularzy dzięku typom danych XML Schema (w tym przez wyrażenia regularne) Prywatność dzięki P3P, dostęp dzięki XPath

11 XForms <model> <!-- model --> <instance> <data xmlns=""><q/></data> </instance> <submission action="s.php" method="get" id="s"/> </model> <!-- widok --> <input ref="q"><label>szukaj</label></input> <submit submission="s"><label>znajdź</label></submit>

12 XML Events XML Events służy do obsługi zdarzeń i współpracy ze skryptami, np w JavaScript Każda zmiana zdarzenia wiąże się tylko ze zmianą skryptu <ev:listener observer="pomoc" handler="#pokaz" event="domactivate"/> <handler id="pokaz" type="text/javascript"> pokaz(); </handler> <trigger id="pomoc">pomoc</trigger>

13 XML Events Jedno zdarzenie nie musi być związane z jednym językiem skryptowym <input type="submit"> <handler ev:event="domactivate" type="text/javascript"> validate(); </handler> <handler ev:event="domactivate" type="text/python"> validate </handler> <handler ev:event="domfocusin" type="text/ javascript"> help(); </handler> </input>

14 Nowe elementy Sekcje i nagłówki (działy) Separatory Nowe wiersze <section> <h>xhtml2</h>, <l>xhtml2</l> <l>służy do tworzenia stron internetowych.</l> <separator /> </section>

15 Nowe elementy Blok kodu Listy nawigacyjne <nl> <label>menu</label> <li href="xhtml2.html">xhtml2</li> <li href="html5.html">html5</li> </nl>

16 Nowe atrybuty Wyglądy Edycje Hipertekst dla każdego elementu <p layout="relevant" href="http://www.uwb.edu.pl/" hreflang="pl" hrefmedia="screen"> Uniwersytet w </p> Białymstoku

17 Nowe atrybuty Nowy dwukierunkowy tekst (wraz z notacją rubinową) to ulepszenie internacjonalizacji Osadzanie dla każdego elementu <p src="budynek" type="image/png, image/gif" xml:lang="pl" dir="ltr">budynek Uniwersytetu.</p>

18 HTML5

19 HTML5 dwa języki Specyfikacja określa dwa sposoby parsowania: pseudo SGML HTML5 XML XHTML5 Obsługa xml:base i xml:lang tylko XHTML5 Obsługa XMLNS tylko XHTML5 Obsługa document.write() i document.writeln() tylko HTML5

20 HTML5 dwa języki Typy MIME: text/html HTML5, application/xml lub application/xhtml+xml XHTML5 Brak RCDATA w XHTML5 (elementy title i textarea) DOCTYPE w HTML5 wymagany, w XHTML5 opcjonalny Element noscript tylko w HTML5 W XHTML5 domyślne kodowanie to UTF 8 lub UTF 16

21 Microdata Microdata to uboższy RDFa dla HTML5 Microdata służy do opisywania treści dla odczytu maszynowego Microdata to grupy par nazwa wartość Dwa atrybuty item i itemprop <section item="org.example.uczelnia"> <h1 itemprop="nazwa">uniwersytet w Białymstoku</h1> </section>

22 Microdata Microdata to predefiniowane słowniki: vcard, vevent oraz wartości do określania licencji Microdata pozwala na konwersje do JSON, RDF, vcard, icalendar, Atom <div item="vcard"> <span itemprop="fn">dominik Tomaszuk</span> <p itemprop="org" item> <span itemprop="organization-name">uniwersytet w Białymstoku</span> </p> </div>

23 Nowe API API do elementu canvas, API odtwarzania wideo i audio elementy video i audio), API do trwałego składowania (klucz wartość i bazy danych SQL), API do trybu offline aplikacjach webowych, API do rejestrowania przez aplikacje webowe protokołów i mediów,

24 Nowe API API do edycji (atrybut contenteditable), API do drag & drop (atrybut draggable), API do gniazdek webowych, API do obsługi historii, API do wiadomości cross document, API do wysyłania zdarzeń (element eventsource).

25 Nowe API /* odtwarzanie wideo */ var v = document.getelementsbytagname("video")[0]; v.play(); /* trwałe składowanie klucz-wartość */ sessionstorage.imie = "Dominik"; alert( "imie = " + sessionstorage.imie ); /* tryb offline w aplikacjach webowych */ alert(navigator.online? "Jesteś online" : "Jesteś offline");

26 Rozszerzenia API getelementsbyclassname() aby wybrać elementy poprzez ich nazwę klasy innerhtml aby serializować dokumenty activeelement oraz hasfocus aby określić który element jest w danym momencie aktywny getselection() zwraca obiekt reprezentujący aktualny wybór designmode i execcommand() często stosowane do edycji dokumentów

27 Nowe elementy section article aside header footer nav

28 Nowe elementy dialog figure audio i video embed meter time <video autoplay> <source src="film.ogg" type="video/ogg"> </video>

29 Nowe elementy canvas details datalist eventsource keygen output <input list="jezyki"> <datalist id="jezyki"> <option value="html5"> </datalist>

30 <meta charset="utf-8">

31 @aria * (role i ARIA)

32 Nowe atrybuty <label> ID: <input pattern="[0-9][a-z]{3}" name="id" autocomplete="off"> </label> <div contenteditable="true">witam!</div> <span data-wzrost="cm">180</span> <script src="skrypt.js" async></script>

33 Podobieństwa Usunięcie elementów prezentacji Listy nawigacyjne Bardziej dopasowane formularze (więcej kontrolek, walidacja) Bardziej semantyczny język znaczników Wprowadzenie elementów do notacji rubinowej Wsparcie dla ARIA i role

34 Główna różnica HTML5 to ewolucja, XHTML2 to rewolucja

35 Koniec Dziękuję i proszę o pytania

36 XHTML2 i HTML5 Przyszłość WWW oparta o nowe standardy sieciowe HTML5 i XHTML2 mgr inż. Dominik Tomaszuk Uniwersytet w Białymstoku 1

37 XHTML2 Kliknij, aby dodać konspekt 2

38 XML XHTML2 to aplikacja XML a, która nie daje innych możliwości parsowania Struktura XHTML2 jest zapisana w RELAX NG i XML Schema XHTML2 silnie wykorzystuje technologie XML 3

39 xml:id i xml:base xml:id to predefiniowany atrybut o typie identyfikatora (m.in. musi być unikalny) odpowiednik ID z DTD xml:base to predefiniowany atrybut określający ścieżkę bazową może być używany w hiperłączach prostych oraz zawartości wstawianej, odpowiednik starego znacznika <base/> 4

40 RDFa RDFa czyli RDF w atrybutach Celem RDF jest umożliwienie maszynowego przetwarzania abstrakcyjnych opisów zasobów w sposób automatyczny Opis zasobu za pomocą trzech elementów: podmiotu, predykatu i obiektu RDFa to jedna z notacji RDF 5

41 RDFa RDF Schema i OWL są językami reprezentacji danych RDF Schema i OWL są oparte o RDF oraz mogą być zapisane w składni RDFa Dostęp do RDF może odbywać się przez język zapytań SPARQL Nowe atrybuty: about, rel/rev, href/src/resource, property, content, datatype, typeof 6

42 XMLNS XMLNS to przestrzenie nazw w XML XMLNS pozwalają korzystać z kilku aplikacji XML w obrębie jednego dokumentu XMLNS w RDFa wykorzystywane są do definiowania słowników, np. Dublin Core, FOAF i DOAP <div xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" about="#prezentacja"> <span property="dc:creator">dominik Tomaszuk</span> </div> 7

43 access i role Element access to rozszerzenie koncepcji atrybutu accesskey i lepsze rozwiązania dla dostępności WAI Atrybut role to klasyfikacja roli elementów w XHTML u Taksonomia w rolach jest zdefiniowana w RDF i OWL <access targetrole="navigation" key="m"/> <div role="navigation">menu...</div> 8

44 access i role Atrybut role wykorzystuje koncepcje specyfikacji ARIA w celu dostępności dynamicznej zawartości dla osób niepełnosprawnych. Access i role korzystają z CURIE CURIE to rozszerzenie wartości atrybutów o XMLNS CURIE wykorzystywane są również w RDFa i SPARQL 9

45 XForms XForms to nie tylko formularze, XForms to model przetwarzania XML i język opisu interfejsu użytkownika XForms wykorzystuje wzorzec MVC (model widok kontroler) XForms to walidacja formularzy dzięku typom danych XML Schema (w tym przez wyrażenia regularne) Prywatność dzięki P3P, dostęp dzięki XPath 10

46 XForms <model> <!-- model --> <instance> <data xmlns=""><q/></data> </instance> <submission action="s.php" method="get" id="s"/> </model> <!-- widok --> <input ref="q"><label>szukaj</label></input> <submit submission="s"><label>znajdź</label></submit> 11

47 XML Events XML Events służy do obsługi zdarzeń i współpracy ze skryptami, np w JavaScript Każda zmiana zdarzenia wiąże się tylko ze zmianą skryptu <ev:listener observer="pomoc" handler="#pokaz" event="domactivate"/> <handler id="pokaz" type="text/javascript"> pokaz(); </handler> <trigger id="pomoc">pomoc</trigger> 12

48 XML Events Jedno zdarzenie nie musi być związane z jednym językiem skryptowym <input type="submit"> <handler ev:event="domactivate" type="text/javascript"> validate(); </handler> <handler ev:event="domactivate" type="text/python"> validate </handler> <handler ev:event="domfocusin" type="text/ javascript"> help(); </handler> </input> 13

49 Nowe elementy Sekcje i nagłówki (działy) Separatory Nowe wiersze <section> <h>xhtml2</h>, <l>xhtml2</l> <l>służy do tworzenia stron internetowych.</l> <separator /> </section> 14

50 Nowe elementy Blok kodu Listy nawigacyjne <nl> <label>menu</label> <li href="xhtml2.html">xhtml2</li> <li href="html5.html">html5</li> </nl> 15

51 Nowe atrybuty Wyglądy Edycje Hipertekst dla każdego elementu <p layout="relevant" href="http://www.uwb.edu.pl/" hreflang="pl" hrefmedia="screen"> Uniwersytet w </p> Białymstoku 16

52 Nowe atrybuty Nowy dwukierunkowy tekst (wraz z notacją rubinową) to ulepszenie internacjonalizacji Osadzanie dla każdego elementu <p src="budynek" type="image/png, image/gif" xml:lang="pl" dir="ltr">budynek Uniwersytetu.</p> 17

53 HTML5 18

54 HTML5 dwa języki Specyfikacja określa dwa sposoby parsowania: pseudo SGML HTML5 XML XHTML5 Obsługa xml:base i xml:lang tylko XHTML5 Obsługa XMLNS tylko XHTML5 Obsługa document.write() i document.writeln() tylko HTML5 19

55 HTML5 dwa języki Typy MIME: text/html HTML5, application/xml lub application/xhtml+xml XHTML5 Brak RCDATA w XHTML5 (elementy title i textarea) DOCTYPE w HTML5 wymagany, w XHTML5 opcjonalny Element noscript tylko w HTML5 W XHTML5 domyślne kodowanie to UTF 8 lub UTF 16 20

56 Microdata Microdata to uboższy RDFa dla HTML5 Microdata służy do opisywania treści dla odczytu maszynowego Microdata to grupy par nazwa wartość Dwa atrybuty item i itemprop <section item="org.example.uczelnia"> <h1 itemprop="nazwa">uniwersytet w Białymstoku</h1> </section> 21

57 Microdata Microdata to predefiniowane słowniki: vcard, vevent oraz wartości do określania licencji Microdata pozwala na konwersje do JSON, RDF, vcard, icalendar, Atom <div item="vcard"> <span itemprop="fn">dominik Tomaszuk</span> <p itemprop="org" item> <span itemprop="organization-name">uniwersytet w Białymstoku</span> </p> </div> 22

58 Nowe API API do elementu canvas, API odtwarzania wideo i audio elementy video i audio), API do trwałego składowania (klucz wartość i bazy danych SQL), API do trybu offline aplikacjach webowych, API do rejestrowania przez aplikacje webowe protokołów i mediów, 23

59 Nowe API API do edycji (atrybut contenteditable), API do drag & drop (atrybut draggable), API do gniazdek webowych, API do obsługi historii, API do wiadomości cross document, API do wysyłania zdarzeń (element eventsource). 24

60 Nowe API /* odtwarzanie wideo */ var v = document.getelementsbytagname("video")[0]; v.play(); /* trwałe składowanie klucz-wartość */ sessionstorage.imie = "Dominik"; alert( "imie = " + sessionstorage.imie ); /* tryb offline w aplikacjach webowych */ alert(navigator.online? "Jesteś online" : "Jesteś offline"); 25

61 Rozszerzenia API getelementsbyclassname() aby wybrać elementy poprzez ich nazwę klasy innerhtml aby serializować dokumenty activeelement oraz hasfocus aby określić który element jest w danym momencie aktywny getselection() zwraca obiekt reprezentujący aktualny wybór designmode i execcommand() często stosowane do edycji dokumentów 26

62 Nowe elementy section article aside header footer nav 27

63 Nowe elementy dialog figure audio i video embed meter time <video autoplay> <source src="film.ogg" type="video/ogg"> </video> 28

64 Nowe elementy canvas details datalist eventsource keygen output <input list="jezyki"> <datalist id="jezyki"> <option value="html5"> </datalist> 29

65 <meta charset="utf-8"> 30

66 @aria * (role i ARIA) 31

67 Nowe atrybuty <label> ID: <input pattern="[0-9][a-z]{3}" name="id" autocomplete="off"> </label> <div contenteditable="true">witam!</div> <span data-wzrost="cm">180</span> <script src="skrypt.js" async></script> 32

68 Podobieństwa Usunięcie elementów prezentacji Listy nawigacyjne Bardziej dopasowane formularze (więcej kontrolek, walidacja) Bardziej semantyczny język znaczników Wprowadzenie elementów do notacji rubinowej Wsparcie dla ARIA i role 33

69 Główna różnica HTML5 to ewolucja, XHTML2 to rewolucja 34

70 Koniec Dziękuję i proszę o pytania 35

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe Koncepcja Architektura Technologie

Aplikacje internetowe Koncepcja Architektura Technologie Aplikacje internetowe Koncepcja Architektura Technologie Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl www.siminskionline.pl HTML5 wprowadzenie Rozwój środowiska WWW Trochę faktów historycznych Copyright Roman

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu.

Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 30 maja 2011 V1.0 1/ 43 Spis treści Wprowadzenie Plan wykładu Narzędzia ASP.NET Już za tydzień na wykładzie V1.0

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Przegląd technologii

Przegląd technologii rzegląd technologii 1/34 Przegląd technologii Tworzenie serwisów Web 2.0 dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl Politechnika Częstochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej 29 marca

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe. mgr inż. Aleksander Smywiński-Pohl. Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Aplikacje webowe. mgr inż. Aleksander Smywiński-Pohl. Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Plan prezentacji URL Komunikacja HTTP Formularze CGI JavaScript Frameworki webowe REST Plan prezentacji URL Komunikacja HTTP Formularze CGI JavaScript Frameworki

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 12 Model widok i kontroler Model View Controller. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu

Platforma.NET Wykład 12 Model widok i kontroler Model View Controller. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu Model widok i kontroler Model widok i kontroler Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 29 listopada 2011 V1.1 1/ 40 Model widok i kontroler Spis treści

Bardziej szczegółowo

HTML 5. w tworzeniu aplikacji internetowych. czwartek, 5 kwietnia 12

HTML 5. w tworzeniu aplikacji internetowych. czwartek, 5 kwietnia 12 HTML 5 w tworzeniu aplikacji internetowych Agenda HTML 5 w porównaniu do Fleksa HTML 5 w porównaniu do HTML 4 Nowe możliwości HTML 5 jquery Mobile Sencha Touch Komunikacja klient-serwer HTML 5 vs. Flex

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Modern JavaScript: Develop and Design Tłumaczenie: Rafał Jońca ISBN: 978-83-246-5148-1 Authorized translation from the English language edition, entitled: MODERN JAVASCRIPT: DEVELOP AND

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!!

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!! Programowanie Stron Internetowych 2 PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH dr inż. Łukasz Bartczuk bartczuk@kik.pcz.pl Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska p. 517 Agenda wykładu Język

Bardziej szczegółowo

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko Rodzina języków XML Przemysław Kazienko Rok 2001 przyniósł kilka ważnych wydarzeń związanych z językiem XML. Można powiedzieć, że ukończony został drugi etap jego rozwoju (pierwszym było opublikowanie

Bardziej szczegółowo

Protokoły Internetowe

Protokoły Internetowe Protokoły Internetowe Podstawy Internetu Historia Internetu Definicja Internetu WWW Protokół HTTP Trochę o HTML Dynamiczne strony WWW Protokoły pocztowe Protokoły transmisji danych (ftp) Internet Internet

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

Technologie zarządzania treścią

Technologie zarządzania treścią Technologie zarządzania treścią dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl Politechnika Częstochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Technologie zarządzania treścią 2/43 Technologie

Bardziej szczegółowo

3aCMS. prezentacja systemu. 3arrow Sp. z o.o. ul. Prochowicka 1/7 54-072 Wrocław. www.3arrow.pl 894-299-57-83

3aCMS. prezentacja systemu. 3arrow Sp. z o.o. ul. Prochowicka 1/7 54-072 Wrocław. www.3arrow.pl 894-299-57-83 3aCMS prezentacja systemu 3arrow Sp. z o.o. adres: ul. Prochowicka 1/7 54-072 Wrocław telefon: 504 29 35 29 e-mail: www: info@3arrow.pl NIP: REGON: KRS: 894-299-57-83 021223146 0000352856 Czemu płacić

Bardziej szczegółowo

Kreator Stron Mobilnych

Kreator Stron Mobilnych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Czerwiak Nr albumu 7881 Kreator Stron Mobilnych Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

Źródła: Kursy interaktywne oraz video: http://www.codecademy.com/ Materiały wprowadzające: http://www.lynda.com/html-training-tutorials/224-0.

Źródła: Kursy interaktywne oraz video: http://www.codecademy.com/ Materiały wprowadzające: http://www.lynda.com/html-training-tutorials/224-0. Źródła: Materiały wprowadzające: http://diveintohtml5.info/ http://www.w3schools.com/html/default.asp/ http://webmaster.helion.pl/kurshtml/ Kursy interaktywne oraz video: http://www.codecademy.com/ http://www.lynda.com/html-training-tutorials/224-0.html/

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Treścią. 3aCMS

System Zarządzania Treścią. 3aCMS System Zarządzania Treścią 3aCMS 3aCMS 3aCMS jest autorskim Systemem Zarządzania Treścią, który pozwala w bardzo prosty i intuicyjny sposób zarządzać informacjami publikowanymi na stronie WWW. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski

Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski Marek.Wojciechowski@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mwojciechowski/wsnhid Plan przedmiotu Podstawowe technologie

Bardziej szczegółowo