Na stan radnych 15, w obradach udział wzięło 15 radnych zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na stan radnych 15, w obradach udział wzięło 15 radnych zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 11 do protokółu."

Transkrypt

1 Nr 0002/6/2011 P R O T O K Ó Ł Nr 6/11 z obrad VI Sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin w dniu 18 maja 2011 roku. Obrady rozpoczęto o godz , a zakończono o godz Na stan radnych 15, w obradach udział wzięło 15 radnych zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 11 do protokółu. Ponadto w obradach udział wzięli organy jednostek pomocniczych /sołtysi/ zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 12 do protokółu oraz goście zaproszeni: 1.Pan Krzysztof Bałdyga - Kierownik ARiMR Biura Powiatowego w Ostrołęce - załącznik Nr 13 2.Pani Marzanna Harasimczuk - Punkt Konsultacyjny NOT Ostrołęka - załącznik Nr 14 Obradom VI Sesji Rady Gminy Czerwin przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Damiański. Ad pkt 1. Obrady VI Sesji Rady Gminy Czerwin VI kadencji otworzył o godz Krzysztof Damiański Przewodniczący Rady Gminy. Powitał radnych oraz gości zaproszonych na sesję. Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu obecności zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokółu z V Sesji Rady Gminy Czerwin. 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 4. Interpelacje radnych. 5. Podjęcie uchwał: 1

2 1) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwin na lata , 2) w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Gminie Czerwin dla repatriantów z Uzbekistanu, 3) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gocłach, 4) w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwin, 5) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 6) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 7) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata , 8) w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok, 9) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 6. Wolne wnioski. 7. Zakończenie obrad VI sesji. W związku z przedstawionym porządkiem obrad głos zabrali: Radna Pani Marzena Przeździecka Nie dostałam materiałów do punktu 5, 6, 7, 8, więc nie wiem na jakiej podstawie mam głosować, dostałam tylko porządek obrad. Radny Pan Henryk Szabłowski Cieszę się, że Pani Przeździecka pierwsza zwróciła uwagę, to znaczy nie bardzo się cieszę i rozumiem, że są sytuacje podbramkowe, że trzeba z godziny na godzinę nawet z minuty na minutę podejmować jakieś uchwały, ale no to co powiedziała Pani Przeździecka, ja również dostałem porządek obrad, no nie bardzo wiedziałem i do tej pory nie wiem, dlaczego 5,6 punkt to są dwa punkty, którym to można zapisać pożyczek, a nie pożyczki, ale to już jakby drobniejsza sprawa. Zmiany uchwały budżetowej kochani no dostaję taki plik za dziesięć dziesiąta, no nie jestem w stanie nawet zajrzeć do tego, o skardze Pani Damięckiej nie wspomnę, No nie wiem czy Pani Damięcka już upiera się na tych skargach no, ale ja nie wiem o co chodzi, jaka jest skarga. Także ja nie wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad, no ale apeluje żeby to się nie zdarzyło, bo no szanujmy się. Dziękuję bardzo. 2

3 Radna Pani Damięcka Genowefa Panie Przewodniczący jeśli można, również przyłączam się do tych samych wniosków do tej sytuacji. Wczoraj po prostu wymusiłam pismem żeby dokumenty otrzymać, ale załącznik nr 3 dostałam dopiero przed sesją. Przewodniczący Rady Może poprosimy Panią Skarbnik. Skarbnik Pani Beata Dąbkowska Rozumiem, że mam wyjaśnić zmiany w uchwale budżetowej tak. Dzisiejsza sesja z tego co ja wiem, dzisiejsza sesja była w pilnym terminie zwołana z uwagi na konieczność rozpatrzenia już mijający termin skargi. Ja dopasowałam się ze swoimi uchwałami w takim terminie, w jakim... Przewodniczący Rady Przepraszam Panie Szabłowski skarga była już rozpatrywana. Pani Damięcka jeszcze ją to skargę ponowiła, bo wysłała do RIO i jeszcze raz Komisja Rewizyjna rozpatrywała nad tym. Nie wiem może poddam pod głosowanie Pani Marzeny Przeździeckiej wniosek. Radna Pani Marzena Przeździecka Znaczy ja myślę, że ponieważ nie mieliśmy tych materiałów, więc wniosek powinien być złożony chodzi o punkt 5, 6, 7, 8 /podpunkty/, bo jeżeli chodzi o punkt 9 skargę Pani Damięckiej, to ta skarga była rozpatrywana kolejny raz, bo było zarzucone, że nie sprawdziliśmy jej, nie rozpatrzyliśmy dokładnie, także ten temat wiem. Radny Pan Roman Wiśniewski Szanowni Radni, wszyscy zebrani. Czy my mamy tylko wyłącznie zajmować się skargami Pani Damięckiej. Pani Damięcka na okrągło zachowuje się tak samo, pisze i ponownie te skargi powtarza. Nie wiem czy my mamy realizować jakieś przedsięwzięcia na terenie naszej gminy, czy mamy tylko skargami się zajmować. A przede wszystkim nie wiem dlaczego mamy się spotykać co tydzień, nie wiem po co, co tydzień mamy sesję zwoływać. Pani Skarbnik złożyła te uchwały, żeby na jednym zebraniu to wszystko poszło, a nie mamy się co tydzień zbierać, bo Pani Damięckiej się widzi to. Są w tych uchwałach to są co mamy realizować przedsięwzięcia przede wszystkim w Czerwinie, pożyczki zaciągnąć na realizację tych przedsięwzięć, a Pani Damięcka nie wiem czego szuka. 3

4 Radny Pan Mariusz Mierzejewski Panie Przewodniczący, Panie Wójcie myślę, że taka dyskusja nie ma sensu. Ja bardzo proszę żeby Pani Skarbnik wyjaśniła do czego są zmiany w budżecie, wtedy przegłosujemy porządek obrad i skończymy tą dyskusję, bo będziemy debatować dwa dni i myślę, że na przyszłość nie może się to powtarzać także, że materiały dostaniemy w dniu sesji, ale dziś już tego nie zmienimy po prostu albo odrzucimy w ogóle, a jeśli jest to do przyjęcia to przegłosujemy porządek. Skarbnik Pani Beata Dąbkowska Może ja będę po kolei czytać treść tej uchwały i wyjaśniać. W 1 zmniejszamy dochody gminy o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Państwo tego załącznika nie otrzymaliście wcześniej, ale jest to zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę zł i zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania za kradzież w ubiegłym roku, która była w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czerwinie. Zmniejszenie dochodów w budżecie mamy zł. Wydatki gminy zmniejszamy o taką samą kwotę zł. No i tutaj w tych wydatkach otrzymane odszkodowanie przekazujemy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej widzimy, że zwiększają się wydatki na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego. Zmniejszamy wydatki inwestycyjne o kwotę zł, jest to zmniejszenie zadania inwestycyjnego odnowa wsi, to jest urządzenie miejsc wypoczynku wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku domu strażaka w Czerwinie. Zmniejszamy te wydatki z uwagi na to, że wniosek nasz, który złożyliśmy o dofinansowanie nie jest jeszcze rozpatrzony, a procedura potrwa pewnie jeszcze kilka miesięcy, dopiero wówczas gdy wniosek będzie rozpatrzony będziemy mogli rozpisywać przetarg i nie wyrobimy się w wydatkowaniu w tym roku tych pieniędzy. Zwiększamy wydatki inwestycyjne o kwotę zł na Szkole Podstawowej w Czerwinie. Jest to zadanie inwestycyjne, na które mieliśmy już przetarg i zadanie pod nazwą wymiana więźby dachowej w Szkole Podstawowej w Czerwinie. W projekcie budżetu, w uchwale budżetowej mieliśmy zapewnione zł, ale po przetargu trzeba podpisać umowę z wykonawcą, zwiększamy kwotę tego zadania do kwoty zł. Środki te przechodzą również z tego zadania inwestycyjnego urządzenie miejsc wypoczynku i wykonanie termomodernizacji domu strażaka, czyli ogółem te wykonanie termomodernizacji domu strażaka w Czerwinie ogółem zmniejszamy o kwotę 452 tysiące zł, po to żeby zwiększyć na zadanie wymiana więźby dachowej 202 tysiące zł i ogółem zmniejszyć wydatki inwestycyjne o kwotę 250 tysięcy zł. Na termomodernizację zostanie jeszcze zł 4

5 na termomodernizację w tym roku wydatki. I jeszcze tutaj mamy taki punkt, w którym w 3 zmiany do uchwały budżetowej, żeby przekazać dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie tą kwotę zł odszkodowania, bo oni muszą z tego zakupić sprężarki to jest taki tak brzmi - dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i jeszcze 4 Zakład Gospodarki Komunalnej w swoim planie dochodów i kosztów musi tą dotację przez nas przekazaną ująć po stronie przychodów i kosztów, czyli taki zapis - dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5. Przewodniczący Rady Dziękuję bardzo. Ze względu, że było wycofanie tych punktów z porządku obrad poddam pod głosowanie porządek obrad. Radna Pani Marzena Przeździecka Ja mimo wszystko chciałam wycofać te cztery punkty 5, 6, 7, 8 z porządku obrad. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie: Kto z Pań i Panów Radnych jest za wycofaniem tych czterech punktów z porządku obrad Rady Gminy Czerwin. za - 4 przeciw - 7 wstrzymało się - 4 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie: Kto z Pań i Panów Radnych jest za porządkiem obrad przedstawionym przeze mnie wcześniej. za - 10 głosów przeciw - 4 głosy wstrzymało się - 1 głos. Rada Gminy Czerwin w głosowaniu jawnym przyjęła porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Czerwin. 5

6 Ad pkt 2. Przyjęcie protokółu z V Sesji Rady Gminy Czerwin. Przed głosowaniem głos zabrali: Radna Pani Damięcka Genowefa Wnoszę poprawkę do protokołu następującej treści. W mojej wypowiedzi o wysokości kar dla wykonawców naliczanych za nieterminowe wykonanie inwestycji wysokość kar za jeden dzień zwłoki wynosi 0,5 %, a nie jak w mojej wypowiedzi w protokóle 5 %. W związku z tym proszę o naniesienie poprawki, za zaistniały błąd przepraszam. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Kto jest za zrobieniem poprawki, proszę o podniesienie ręki. wyniki głosowania: za - 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 Rada Gminy Czerwin przyjęła w głosowaniu jawnym, jednogłośnie poprawkę do protokółu z V Sesji Rady Gminy Czerwin, do wypowiedzi Pani Damięckiej Genowefy. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu z poprawką z V Sesji Rady Gminy Czerwin. za 15 przeciw 0 wstrzymało się - 0 Protokół z V Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 22 marca 2011 roku, Rada przyjęła w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Ad pkt 3. Wójt Gminy Pan Ryszard Gocłowski przedstawił informację z działalności pomiędzy V i VI sesją Rady Gminy Czerwin. Informacja z działalności pomiędzy sesjami stanowi załącznik Nr 1 do protokółu. 6

7 Przed przystąpieniem do punktu 4 głos zabrali goście zaproszeni: Pani Marzena Harasimczuk - Punkt Konsultacyjny NOT Ostrołęka Proszę Państwa ja reprezentuję punkt konsultacyjny, który świadczy całkowicie bezpłatne usługi konsultacyjne na rzecz przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Korzystając z uprzejmości władz gminy omówimy bardzo krótko o działalności naszego punktu, bo być może również mieszkańcy gminy Czerwin będą chcieli korzystać z naszych usług konsultacyjnych, a jest to po prostu bezpłatne. Jeśli chodzi o pierwszą grupę docelową, czyli osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą zwłaszcza osoby bezrobotne zapraszamy, ponieważ im jakby trudniej korzystać jest z darmowej, bezpłatnej porady prawnej. Na przykład możemy pomóc zarejestrować firmę również w krajowym rejestrze sądowym, jeśli jest to spółka wybrać formę opodatkowania, określić przedmiot działalności zgodnie z klasyfikacją usług działalności, pouczymy o obowiązku podatkowym, obowiązku związanym z ubezpieczeniem społecznym, czyli w zasadzie możemy takiej osobie udzielić informacje na wszystkie tematy, które wiążą się z podejmowaniem, wykonywaniem, zawieszeniem czy też rezygnacją z prowadzenia działalności gospodarczej. Druga ważna rzecz to informujemy takie osoby na temat możliwości uzyskania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej głównie z funduszy Unii Europejskiej, ale nie tylko, o wysokości środków finansowych bezzwrotnych, wskazujemy im stosowne instytucje, do których należy się zgłosić, podpowiemy jaka to jest kwota, jakiego rzędu i czy dana osoba spełnia kryteria, czyli czy może się ubiegać o tego typu dofinansowanie. Drugą grupę naszych klientów stanowią przedsiębiorcy i zapraszamy również przedsiębiorców z gminy Czerwin do korzystania z naszych usług. Przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się od nas jakie aktualnie, z jakich działań prowadzone są nabory wniosków, mam tu na myśli program operacyjny, informacyjny gospodarka, regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego oraz program rozwoju obszarów wiejskich. Pomagamy w takiej wstępnej weryfikacji, określeniu czy planowana przedsiębiorcy inwestycja wpisuje się po prostu w schemat z któregoś z tych działań i czy może się ubiegać o dofinansowanie. Trzeci obszar tematu, z którego świadczymy bezpłatne usługi informacyjne dotyczy usług specjalistycznych. I w ramach tych usług można uzyskać informacje na temat możliwości skorzystania z bezpłatnych niedofinansowanych szkoleń. Jesteśmy w stanie na życzenie przedsiębiorcy wyszukać takie szkolenia czy to dla niego, czy to dla jego pracowników. 7

8 W ramach usług specjalistycznych pomagamy też przedsiębiorcom przy windykacji należności. Możemy pomóc na przykład napisać pozew do sądu czy wniosek do komornika, zgłosić wierzytelność do listy i tego typu pomoc jesteśmy w stanie zapewnić całkowicie bezpłatnie. Państwo z racji pełnionych przez siebie funkcji stykacie się z szerokim gronem mieszkańców i mamy nadzieje, że w ten sposób wiele osób dowie się o nas, przyjdzie, skorzysta, zapraszamy zwłaszcza osoby bezrobotne. Poza Ostrołęką, poza naszą siedzibą tutaj przy ul. Mazowieckiej 6 świadczymy też usługi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Maz. w każdy poniedziałek. Te wszystkie informacje i szczegółowy zakres usług znajdziecie Państwo w tych notkach, które na wstępie tu od nas otrzymaliście, dodatkowe pozostawimy w Urzędzie Gminy pewną ilość dla tych osób, które będą zainteresowane skorzystaniem z naszej pomocy. Powiem jeszcze tylko, że nasza działalność jest finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie będę Państwu więcej zabierać uwagi, czasu. Dziękuję. Pan Krzysztof Bałdyga - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Ostrołęce Dzień dobry Państwu, osobiście dziękuję za zaproszenie, za umożliwienie mi spotkania się z Państwem. Ja mam kilka ogólnych informacji związanych z działalnością Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Głównym zadaniem, które wykonujemy w ostatnim czasie to jest nabór i obsługa wniosków do płatności bezpośrednich na rok Termin składania wniosków zakończył się 16 maja w poniedziałek, oczywiście większość jak zawsze te wnioski złożyła. W ubiegłym roku Biuro Powiatowe obsługiwało około wniosków, w tym roku mamy u siebie już wniosków, czyli część rolników albo się spóźniła tracąc za każdy dzień roboczy do 10 czerwca, bo 10 czerwca jest ostatnim dniem, w którym jeszcze te wnioski można przyjąć 1% ogólnej kwoty dotacji, ale zdecydowana większość jak zawsze te wnioski złożyła i mam nadzieję, że Ci którzy chcieli to uczynili. Ja bardziej chciałem się skupić na temacie związanym ze zgłoszeniem i rejestracją zwierząt. Powiat ostrołęcki jest największym w kraju oczywiście również w ilości hodowanego bydła. W powiecie ostrołęckim mamy zarejestrowane około 140 tysięcy sztuk bydła, w tym to jest bydło w fazie wzrostu około 30 tysięcy sztuk. Od 2004 roku na trenie Polski obowiązuje ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która zobowiązuje wszystkich posiadaczy zwierząt z gatunku bydło, świnie, kozy, i owce do ich oznakowania oraz zgłaszania w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszystkich zdarzeń zachodzących w ich siedzibach stad, a więc urodzenie, sprzedaż, kupno, padniecie, ubój. 8

9 Na podstawie zgłoszeń Agencja prowadzi krajową bazę danych zwierząt gospodarskich, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. Ponieważ wiele rolników składa z opóźnieniem zgłoszenia zwierzęce, ma to wpływ na jakość bazy danych systemu IRZ prowadzonej przez ARiMR. W związku z tym zorganizowaliśmy punkt obsługi rolników w Urzędzie Gminy raz w tygodniu, w każdą środę będzie działał punkt od 8.30 do odnośnie zgłaszania i rejestracji zwierząt, pracownik Biura Powiatowego będzie pełnił dyżur, termin na zgłoszenia zwierząt jest 7 dni. Proszę Państwa Sołtysów i Radnych o przekazanie informacji rolnikom, a także na zwrócenie uwagi na termin zgłoszenia i rejestracji zwierząt. Dziękuję. Ad pkt. 4 W punkcie interpelacje głosu nie zabierano. Ad pkt. 5/1 Przewodniczący Rady Krzysztof Damiański odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwin na lata i zarządził głosowanie. za 15 przeciw 0 wstrzymało się - 0 Rada w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/24/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwin na lata Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokółu. Ad pkt. 5/2. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Gminie Czerwin dla repatriantów i zarządził głosowanie. za 14 przeciw 1 wstrzymało się - 0 9

10 Rada w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr VI/25/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Gminie Czerwin dla repatriantów. Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokółu. Ad pkt. 5/3. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gocłach i zarządził głosowanie. za 10 przeciw 2 wstrzymało się - 3 Rada w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr VI/26/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gocłach. Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokółu. Ad pkt. 5/4 Przewodniczący Rady Krzysztof Damiański odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwin i zarządził głosowanie. za 14 przeciw 0 wstrzymało się - 1 Rada w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr VI/27/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwin. Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokółu. 10

11 Ad pkt. 5/5. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przed głosowaniem wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy. Skarbnik Pani Beata Dąbkowska Jest to uchwala w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na wykonanie zmiany konstrukcji dachu na Szkole podstawowej w piskach wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Piskach. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. za 13 przeciw 1 wstrzymało się - 1 Rada w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr VI/28/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokółu. Ad pkt. 5/6. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przed głosowaniem wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy. 11

12 Skarbnik Pani Beata Dąbkowska Jest to druga pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie zmiany konstrukcji dachu ze stropodachu na dach wielospadowy wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Czerwinie. Kwoty tych pożyczek wynikają z kosztorysów i na 75 % kosztorysu możemy uzyskać pożyczkę z WFOŚ, dlatego się ubiegamy o pożyczki z WFOŚ. Pożyczki z WFOŚ są nisko oprocentowane, częściowo umarzalne po wykonaniu określonych warunków przez nas. % umorzenia pożyczki zależy od dochodów gminy tego wskaźnika G gminy. U nas jest 25% jeśli nie zmieniły się do tej pory te zasady, które były to jest 25 % udzielonej pożyczki, może być umorzone i przeznaczone te 25 % na następną jakąś inwestycje związaną z ochroną środowiska. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. za 13 przeciw 1 wstrzymało się - 1 Rada w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr VI/29/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu. Ad pkt. 5/7 Przewodniczący Rady Krzysztof Damiański odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata i zarządził głosowanie. za 8 przeciw 2 wstrzymało się

13 Rada w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr VI/30/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu. Ad pkt. 5/8. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok. Przed głosowaniem głos zabrali: Radny Pan Radosław Grabowski W załączniku Nr 2 zmiany w uchwale budżetowej, w dziale 801 jest zdjęte zł czego to dotyczy. Skarbnik Pani Beata Dąbkowska Zmniejszenie w dziale 801 oświata i wychowanie 50 tysięcy zł wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej, jest to symboliczne zmniejszenie tych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Myślę, że pozostała część zmniejszenia, znaczy pokrycia tego zmniejszenia subwencji oświatowej pozostałe zmniejszenie będzie wydatki inwestycyjne. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. za 11 przeciw 1 wstrzymało się - 3 Rada w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr VI/31/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok. Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu. Ad pkt. 5/9. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy i zarządził głosowanie. 13

14 za 13 przeciw 0 wstrzymało się - 2 Rada w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr VI/32/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku /rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Czerwin/. Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokółu. Ad pkt 6. W punkcie wolne wnioski głos zabrali: Pani Małgorzta Wojsz - sołtys wsi Czerwin Może zacznę, widzę tu redaktora z Kuriera Ostrołęckiego i Tygodnika Ostrołęckiego i myślę, że będę wyrazicielką nie tylko Czerwina, ale Lask i innych miejscowości, proszę żebyście nagłośnili, żeby ludzie nie wywalali śmieci do lasów, to jest nasz wizytówka, tak nie można, to się w głowie nie mieści. Ja bardzo proszą napiszcie o tym. Druga sprawa jest taka, że mam pytanie do Pani Damięckiej, zadałam Pani pytanie na IV sesji, Pani pewnie pamięta, więc pytam jeszcze raz - gdzie jest kronika, bardzo proszę. Pani odchodząc na emeryturę zwinęła, a przecież to nie jest Pani własność i bardzo proszę o odpowiedź. I trzecia sprawa mieszkańcy Czerwina pytają się, dlaczego teraz nic się nie robi, dlaczego nie ma nic w Czerwinie i na razie chyba nie będzie, bo Pani wszystko blokuje wszystko, żeby się gmina rozwijać to nasz gmina się cofa przez te Pani kontrole, gdybania. Dziękuję. Radna Pani Genowefa Damięcka Na postawione pytanie odpowiedziałam Pani już wtedy, kiedy Pani zadała pytanie, to jest jedna rzecz. Natomiast na drugie pytanie odpowiadam tak, nikogo z radnych nie trzymam za rękę przymusem, radny decyduje sam, nikogo nie zmuszam do tego żeby ktoś głosował tak czy inaczej, jest ponadto kilkoro radnych w naszej radzie z naszej miejscowości ja naprawdę nikogo nie zmuszam, a zgodnie z obietnicami to było, wypadało 4 stycznia jak się nie mylę po kontratakach mojej osoby powiedziałam Panu Przewodniczącemu, że nie będę zabierała głosu na sesjach, będę dokonywała wszelkich zapytań pismami i to czynię. Dziękuję. 14

15 Pani Małgorzta Wojsz - sołtys wsi Czerwin Nie odpowiedziała Pani na moje pytanie, gdzie kronika. Radna Pani Genowefa Damięcka Więc jeszcze raz odpowiadam, już Pani powiedziałam wtedy kiedy Pani zadała pytanie. Dziękuję. Na sali zrobiło się głośno, a Pani Damięcka odpowiedziała - Proszę Państwa, Państwo jesteście w swoich własnych miejscowościach proszę się zająć swoimi sprawami, a ten temat został już dawno wyjaśniony. Dziękuję. Radna Pani Marzena Przeździecka To znaczy, ponieważ Pani Damięcka nie chciała Państwu odpowiedzieć i po dłuższych naciskach udało mi się uzyskać odpowiedź od Pani Damięckiej, gdzie jest kronika. Z czystą premedytacją, z uśmiechem powiedziała, że spaliła tą kronikę i myślę, że dobrze by było jeżeli przyjdą następne skargi od Pani Damięckiej, żebyśmy my je też spalili. Wójt Pan Ryszard Gocłowski Mam prośbę do Państwa, jeśli macie pytania do mnie to proszę, bo za 5 minut będę musiał jechać, będę się tłumaczył na policji na wnioski Pani Damięckiej, już Sekretarz się tłumaczy. Pan Stanisław Piskowski - sołtys wsi Filochy Rozchodzi mi się o sołtysa w Filochach, bo nie został wybrany, co z tym zrobić. Wójt Pan Ryszard Gocłowski To znaczy tak, jeżeli wieś chce wybrać sołtysa, to możemy zrobić ponowne zebranie, bo było zebranie nikogo nie było, jeżeli jest chętny na sołtysa to zgłoszę do Pani Struniawskiej i przeprowadzimy zebranie. Radny Pan Henryk Szabłowski W sprawozdaniu Pan Wójt informował, że już był odbiór dróg, a te niewykonane kiedy i jeszcze druga sprawa. Tu Pani apelowała ja nie wiem czy apelować do prasy, bo trudno apelować - jedna droga tylko kawałek, część zrobiona i już znaki leżą na ziemi, a odkręcone są podstawy, bo to są nie wiem trzy, cztero calowe rury, no ale co tam na 15

16 pewno ktoś podjechał, odkręcił ją, nie wiem czy trzeba to mocować półtora metra w betonie, bo zatrzymałem się, no to leży znak 5 cm jest beton, a dalej jest piach, ktoś tam przewrócił, odkręcił znak i już. Także co tu może powiedzmy Wójt czy my, to raczej my możemy wszyscy, tak. Dziękuję. Wójt Pan Ryszard Gocłowski Drogi będą oddane do końca czerwca, wiem że wykonawca wchodzi już na plac budowy. A jeżeli chodzi o te znaki to jest prośba do Pana Kierownika Komisariatu Policji, prośba jest do wszystkich myślę, że nikt nie jedzie z innej wsi tylko jeżeli takiego coś się dzieje, to się dzieje w miejscowościach. Pani Danuta Komuda - sołtys wsi Stylągi Kiedy te mostki będą remontowane, miało być wiosną, one są już bardzo tragiczne, ktoś będzie z belami jechał może się zarwać. Wójt Pan Ryszard Gocłowski To miało być zadanie inwestycyjne i tak mamy w budżecie, ale tych pieniędzy, które mamy w budżecie jak wpłynęła mi oferta na jeden z tych mostków to by nie starczyło, nawet na dwa by nie starczyło. Będziemy to realizować sposobem gospodarczym i to nie będzie inwestycja. Myślę, że w ciągu miesiąca będą zrobione, może nawet wcześniej. Ad pkt 7. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godz zamknął obrady VI Sesji Rady Gminy Czerwin. Podziękował wszystkim za przybycie. Na tym protokół zakończono. Protokolant Barbara Dmochowska Obrady sesji prowadził: Przewodniczący Rady Krzysztof Damiański 16

Obradom XVI Sesji Rady Gminy Czerwin przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Damiański.

Obradom XVI Sesji Rady Gminy Czerwin przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Damiański. RGN.0002.16.2012 P R O T O K Ó Ł Nr 16/12 z obrad XVI Sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin w dniu 26 kwietnia 2012 roku. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, a zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 12/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin w dniu 20 grudnia 2011 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr 12/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin w dniu 20 grudnia 2011 roku. RGN.0002.12.2011 P R O T O K Ó Ł Nr 12/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin w dniu 20 grudnia 2011 roku. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, a zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r.

Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r. Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r. Radnych obecnych w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 15.00 13 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII/2012

Protokół Nr XXXIII/2012 Protokół Nr XXXIII/2012 XXXIII sesji nadzwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 8 maja 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ulicy Rynek 6 Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, a

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LI/2013. Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono o 16 20.

Protokół Nr LI/2013. Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono o 16 20. Protokół Nr LI/2013 LI sesji nadzwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 28 maja 2013 roku w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ulicy Rynek 5 Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r.

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. LI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 11 marca 2014roku w Domu Sołeckim w Parlinie. W sesji brali udział radni, sołtysi oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r.

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r. 1 BRMG-0012/KR-I/02/2016 PROTOKÓŁ NR 17-2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 2 marca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. 1 PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. LIV sesję Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-6/10 Władysławów, dnia 20.08.2010 r. Protokół nr XL/10 z XL sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 20.08.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku Protokół Nr XIII/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2011 roku Sesję rozpoczęto o godz. dziesiątej, zakończono o godz. dwunastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 Bestwina, dn. 27 marca 2013r. P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Krzysztof Lubelski Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo