Studium przypadku: spółka Open Safari

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studium przypadku: spółka Open Safari"

Transkrypt

1 Studium przypadku: spółka Open Safari Michael J. C. Wells, dyrektor, Inicjatywa Edukacyjna MSSF, Fundacja MSSF Ann Tarca, były uniwersytecki pracownik naukowy (ang. Academic Fellow), Inicjatywa Edukacyjna MSSF, Fundacja MSSF, profesor rachunkowości, Szkoła Biznesu, Uniwersytet Australii Zachodniej Prezentowany materiał został opracowany z wykorzystaniem opinii i komentarzy ze strony osób będących uczestnikami serii warsztatów poświęconych podejściu ramowemu do nauczania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), organizowanych przez Fundację MSSF i inne podmioty; był także opiniowany przez szereg anonimowych recenzentów. Wprowadzenie Makeit PLC 1 to spółka notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Od ponad dwudziestu lat Makeit z powodzeniem działa w sektorze wytwórczym, a od wielu lat sprawozdania finansowe spółki są sporządzane zgodnie ze standardami MSSF. Pomimo tego, iż Makeit prezentuje swoje sprawozdania finansowe w funtach szterlingach (GBP), walutą funkcjonalną spółki jest euro (EUR) wynika to przede wszystkim z tego, iż większość produktów wytwarzanych przez spółkę jest adresowana do klientów w krajach strefy euro (m.in., Austria, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy i Hiszpania). W 20X0 roku decyzją Rady Dyrektorów Makeit postanowiono poszerzyć działalność spółki o nowe obszary, zarówno w sensie rodzajów działalności, jak i w sensie geograficznym, dodając nową lokalizację, w której spółka aktualnie nie jest obecna, a mianowicie Afrykę Subsaharyjską. W związku z tym kierownictwo spółki wybiera szereg działań, jakie zostaną przeprowadzone na terenach Afryki Południowej w ramach dziesięcioletniego planu dywersyfikacji. Na czele afrykańskich spółek stają państwo James i Judith Bilkersen, będą oni kierować działalnością pod marką The Open Country Safari Company (Open Safari). Państwo Bilkersen przez ponad piętnaście lat pracowali w Afryce w przemyśle turystycznym, są bardzo zaangażowani w ochronę środowiska naturalnego i siedlisk przyrodniczych. Firma Makeit zamierza prowadzić turystyczny ośrodek safari i inne afrykańskie spółki bezterminowo. 1 Wykorzystywane w materiale imiona i nazwiska poszczególnych osób oraz nazwy firm i miejscowości są fikcyjne. Wszelkie podobieństwo do faktycznie występujących osób lub podmiotów jest czysto przypadkowe. refleksji. Strona 1

2 Wybrane zagadnienia z zakresu MSSF do omówienia podczas zajęć Jaka waluta jest walutą funkcjonalną w spółce Open Safari? Uwaga: aby wyrobić sobie zdanie na ten temat należy się zapoznać z całością zaprezentowanych informacji. Jaka waluta jest walutą prezentacji w spółce Open Safari? Rozwój wypadków w latach 20X0 20X2 W dniu 2 stycznia 20X0 roku spółka Makeit zakłada w Republice Afrykanii (Afrykania) 2 odrębny podmiot prawny, należący wyłącznie do Makeit, pod nazwą The Open Country Safari Company (Open Safari), przekazując kwotę GBP na kapitał Open Safari. W dniu 3 stycznia 20X0 roku spółka Open Safari otrzymuje od brytyjskiego banku kredyt w wysokości GBP. Kredyt jest denominowany w funtach szterlingach (GBP). Zgodnie z umową, w dniu 3 stycznia 20X0 roku bank jest zobowiązany przelać na rzecz Open Safari kwotę GBP, a dziesięć lat później, w dniu 2 stycznia 20Y0 roku, spółka Open Safari jest zobowiązana przelać do banku kwotę GBP (jako ostateczną całościową spłatę całości kredytu). Gwarantem wszystkich płatności na rzecz banku na wypadek niedotrzymania warunków umowy przez Open Safari jest spółka Makeit. Zakup gruntów W dniu 1 lutego 20X0 roku, spółka Open Safari nabywa hektarów niezagospodarowanego terenu na obszarach przyrodniczych w środkowej Afrykanii (Freelands 3 ) za kwotę USD, 4 w celu zaadaptowania tego obszaru na potrzeby ekoturystyki. Teren nie jest ogrodzony, przylega on do parku narodowego ze wszystkich stron za wyjątkiem strony zachodniej, gdzie Freelands graniczy z niezagospodarowanym i aktualnie nie wykorzystywanym terenem będącym własnością prywatną. Freelands i pobliskie tereny zamieszkuje wiele lokalnie występujących roślin i dzikich zwierząt (takich jak, między innymi, duża populacja dzikich bawołów, krokodyli, żyraf, hipopotamów, lampartów, lwów, zebr i antylop różnych odmian). Na mocy prawa Afrykanii, dzikie zwierzęta występujące na danym terenie należą do właściciela gruntu. We Freelands nie można spotkać ani słoni, ani nosorożców, gdyż te dwa gatunki zostały w Afrykanii przetrzebione przez licznych kłusowników w czasie wojny domowej, która toczyła się w kraju około dziesięć lat wcześniej. 2 Nazwa tego fikcyjnego kraju. Wszelkie podobieństwo do faktycznie istniejącego kraju jest niezamierzone i przypadkowe. 3 Nazwa tego fikcyjnego obszaru. Wszelkie podobieństwo do faktycznie istniejącego obszaru jest niezamierzone i przypadkowe. 4 Dolar (USD) to waluta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. refleksji. Strona 2

3 Projektowanie infrastruktury Bilkersenowie są pod dużym wrażeniem potencjału, jaki ma zarządzany przez nich obszar: można tu prowadzić działalność turystyczną na międzynarodową skalę, gdyż zwiedzający mogliby oglądać dzikie zwierzęta z bliska i w ich naturalnym środowisku. Z tą myślą, w lutym 20X0 roku, Bilkersenowie zatrudniają znanego włoskiego architekta, który ma zaprojektować luksusowy ośrodek turystyki safari. Szacuje się, że zakończenie etapu budowy zajmie około trzech lat. Zarządcom zależy na tym, aby budynki wtapiały się w otoczenie i miały jak najmniejszy wpływ na środowisko. Z tego względu wolą korzystać z lokalnie występujących materiałów i technik budowlanych, włącznie z dachami krytymi strzechą robioną z traw sawanny porastającej tereny Freelands, która zostanie wykorzystana w budynkach mieszkalnych dla gości i personelu. W kwietniu 20X0 roku gotowe są plany ośrodka. Wynika z nich, że na terenie znajdzie się miejsce dla recepcji, restauracji, budynku hotelowego, basenu oraz biura, z którego będzie się zarządzać hotelem i funkcjonowaniem całego ośrodka safari. W planach przewidziano także dom dla Bilkersenów, dwadzieścia mniejszych domków dla personelu, oraz osiemnaście przenośnych, luksusowych, płóciennych namiotów rozpiętych na aluminiowych ramach, z których będą mogli korzystać goście przybywający na safari. Po zakończeniu robót budynek główny będzie się składać z konstrukcji zewnętrznej (przewidywany okres ekonomicznej użyteczności: 60 lat), klimatyzacja kanałowa (30 lat), dachy z trawy (20 lat), osprzęt i wyposażenie (15 lat), umeblowanie twarde (15 lat) oraz umeblowanie miękkie (5 lat). Jednak w trosce o luksusowy wizerunek ośrodka, zarządcy zamierzają wymieniać na nowe dachy kryte strzechą, osprzęt i wyposażenie, a także meble twarde i miękkie, odpowiednio co 10, 5, 3 i 2 lata. Jednocześnie nie planują wymiany konstrukcji zewnętrznej ani klimatyzacja kanałowej przed zakończeniem okresu ich ekonomicznej użyteczności. W momencie wymiany dachy kryte strzechą oraz wyposażenie nie będą jeszcze u kresu swojej ekonomicznej użyteczności, jednak podczas wymiany najprawdopodobniej dojdzie do tak poważnych uszkodzeń tych składników majątku, że staną się one bezwartościowe. Do budowy basenu zarządcy zamierzają wykorzystać naturalny kamień dla całego okresu ekonomicznej użyteczności basenu, wynoszącego 60 lat. Konstrukcja zewnętrzna budynków mieszkalnych (domków) ma przewidywany okres ekonomicznej użyteczności na poziomie 60 lat, dachy kryte strzechą 20 lat, meble 15 lat, a meble miękkie 5 lat. Zarządcy zamierzają wymienić tylko te elementy u kresu ich ekonomicznej użyteczności, a wówczas będą one bezwartościowe. Koszty związane z usunięciem tych elementów nie powinny być znaczące. Lokalne przepisy zabraniają na omawianym terenie utylizacji wszelkich materiałów, za wyjątkiem tych o najwyższym wskaźniku biodegradacji (np. dachy kryte strzechą), dlatego refleksji. Strona 3

4 zarządcy zamierzają przy wywożeniu wymontowanego osprzętu i wyposażenia skorzystać z najbliżej położonego, samorządowego zakładu recyklingu, zlokalizowanego około 200 kilometrów od terenu posiadłości. Koszty demontażu, wywózki i utylizacji tych składników majątku będą prawdopodobnie znaczące. Chociaż wartość godziwa wywożonego umeblowania i wyposażenia miękkiego będzie prawdopodobnie w momencie ich wymiany dość wysoka, zgodnie ze swoją polityką kierownictwo ośrodka zamierza sprzedać te elementy pracownikom w zamian za symboliczną opłatę w gotówce. Personel w przeważającej większości pochodzi z ubogich środowisk, dlatego jest wielce prawdopodobne, iż całość miękkiego wyposażenia zostanie zbyta właśnie w ten sposób. Ponadto, takie rozwiązanie stanowi dodatkową zachętę dla zatrudnionych osób, aby utrzymać pracę w ośrodku i jak najlepiej dbać o wyposażenie. Każdy namiot safari ma aluminiową ramę (przewidywany okres ekonomicznej użyteczności: 30 lat), poszycie z płótna (10 lat), osprzęt i wyposażenie (8 lat), meble twarde (6 lat) oraz miękkie (2 lata). Krótszy termin ekonomicznej użyteczności tych składników majątku w porównaniu do elementów z budynku wynika głównie z większego narażenia namiotów na działanie żywiołów (np. słońce, wiatr, pył). Namioty safari są całkowicie mobilne i w razie potrzeby można je przenosić z jednej lokalizacji do drugiej. Spółka Open Safari spodziewa się, że namioty będą wymieniane co 15 lat. Wartość godziwa namiotów będzie prawdopodobnie w momencie ich wymiany dość wysoka, jednak Open Safari, zgodnie z prowadzoną polityką wspierania lokalnych mieszkańców, zamierza przekazać używane namioty na rzecz organizacji dobroczynnej zajmującej się świadczeniem opieki zdrowotnej i edukacji na pobliskich obszarach wiejskich. Spółka Open Safari pragnie budować przyjazne relacje z mieszkającymi po sąsiedzku społecznościami, z których wywodzą się pracownicy ośrodka. Budowa ośrodka Dnia 1 maja 20X0 roku pani architekt wystawiła spółce Open Safari fakturę na kwotę AFZ 5 z tytułu prac projektowych wykonanych w okresie od lutego do kwietnia 20X0 roku. Jej nakład pracy został podzielony w następujący sposób: 90% - budynek ośrodka, 5% - dom przeznaczony dla Bilkersenów, oraz 5% - budynki mieszkalne dla personelu. Dnia 2 maja 20X0 roku za kwotę USD zakupiono agregat prądotwórczy napędzany paliwem diesla, który następnie został zainstalowany w ośrodku, co kosztowało kolejne AFZ. Agregat jest jedynym źródłem prądu elektrycznego w położonym z dala od cywilizacji ośrodku, a w przewidywalnej przyszłości nie planuje się rozbudowy krajowej sieci elektroenergetycznej na omawianym obszarze. 5 Waluta Afrykanii to afrykaniański zollar (AFZ.) refleksji. Strona 4

5 Dwadzieścia domków dla personelu oraz dom małżeństwa zarządzającego ośrodkiem wybudowano w okresie od maja do grudnia 20X0 roku. Budową kierują Bilkersenowie. W 20X0 roku spółka Open Safari została obciążona następującymi kwotami z tytułu budowy wszystkich obiektów: Materiały budowlane: AFZ i USD; Wykonawcy robót budowlanych: AFZ; Sprzęt budowlany: USD i AFZ; Prace dorywcze przy ścinaniu, zbieraniu i wiązaniu trawy potrzebnej do pokrycia dachów: AFZ; oraz Opłaty za roboty i instalacje elektryczne: AFZ. Koszt budowy domu Bilkersenów (zarządców) jest w przybliżeniu dwa razy wyższy od kosztu budowy domu dla szeregowych pracowników. Główny budynek ośrodka wybudowano w okresie od stycznia 20X1 roku do czerwca 20X2 roku; zajęła się tym niezależna firma budowlana zgodnie z umową na określoną cenę opiewająca na kwotę EUR. W trakcie budowy głównego ośrodka spółka Open Safari wynajmuje domki dla personelu niezależnym wykonawcom robót budowlanych, którzy ulokowali w nich swoich pracowników. Całkowita opłata za wynajem wynosi AFZ. Zakup namiotów safari W dniu 30 września 20X2 roku zakupiono od zewnętrznego dostawcy osiemnaście płóciennych namiotów safari za kwotę USD, a następnie przewieziono je na miejsce (koszty transportu AFZ.) Zakup mebli, wyposażenia i sprzętu W listopadzie 20X2 wszystkie meble, wyposażenie i sprzęt do głównego budynku ośrodka zostały już ustawione, zamontowane i przetestowane, są one gotowe do użycia w terminie przewidzianym przez kierownictwo, czyli w dniu 1 grudnia 20X2 roku. Zakup helikoptera i balonów na gorące powietrze W dniu 10 grudnia 20X2 roku spółka Open Safari nabyła helikopter za cenę USD, a także dwa balony na gorące powietrze za cenę EUR każdy. Helikopter będzie służył do transportu klientów pomiędzy najbliższym lotniskiem a posiadłością Freelands (odległość niemal 100 kilometrów), a także do lotów widokowych nad obszarem Freelands. Spółka Open Safari spodziewa się, że silnik helikoptera będzie można wykorzystywać przez pięć, a korpus przez dziesięć lat. W momencie zakupu helikopter przeszedł obowiązkową kontrolę bezpieczeństwa lotniczego (prawnie wymagany refleksji. Strona 5

6 warunek do wystawienia licencji użytkowania helikoptera), której koszt wyniósł USD. Termin kolejnej kontroli przypada nie później niż 30 września 20X4 roku. Balony będą wykorzystywane do lotów widokowych nad Freelands. Spółka Open Safari spodziewa się, że balony i kosz będzie można wykorzystywać przez pięć, a instalację do ogrzewania powietrza przez dziesięć lat. Zakup listy klientów Dnia 20 grudnia 20X2 roku spółka Open Safari zapłaciła EUR za bazę danych zawierającą nazwiska i kontakty od ekskluzywnego, niemieckiego biura podróży organizującego wyprawy dla osób poszukujących przygód. Zdaniem Bilkersenów taka lista klientów będzie skutecznym narzędziem przy poszukiwaniu potencjalnych klientów maksymalnie przez okres pięciu lat później się zdezaktualizuje i przestanie być efektywna. Jednak do tego czasu spółka Open Safari powinna wypracować sobie markę wiodącego organizatora w branży ekoturystyki i bezpośrednie kampanie mailingowe nie powinny jej już być potrzebne. Szkolenie personelu W grudniu 20X2 roku Bilkersenowie rozpoczynają intensywne szkolenie pracowników pozyskanych spośród lokalnych mieszkańców. Pracownicy są szkoleni kompleksowo w zakresie wszystkich aspektów związanych z prowadzeniem ekskluzywnego ośrodka dla amatorów ekoturystyki. Zważywszy na fakt, iż na obszarze Freelands nie ma rozwiniętej sieci drogowej, wyprawy safari odbywają się na trzy sposoby: Tropienie dzikiej zwierzyny na piechotę; Obserwacja dzikiej zwierzyny z helikoptera; oraz Obserwacja dzikiej zwierzyny podczas lotu balonem. Bilkersenowie dokładają wszelkich starań, aby do pieszych wypraw safari zatrudnić najlepszych miejscowych tropicieli dzikich zwierząt. Wybrane zagadnienie z zakresu MSSF do omówienia podczas zajęć Czy zakup Freelands jest połączeniem jednostek gospodarczych? Czy dzikie zwierzęta przebywające na obszarze Freelands są składnikami aktywów spółki Open Safari? Czy przeszkolony personel należy do aktywów spółki Open Safari? (Uwaga: spółka Open Safari poniosła znaczące koszty z tytułu szkoleń dla personelu, a część personelu posiada specjalistyczne umiejętności niezbędne z punktu widzenia działalności spółki.) Który standard (standardy) MSSF ma (mają) zastosowanie w odniesieniu do księgowego ujmowania nabycia Freelands oraz składników majątku powstających we Feelands? refleksji. Strona 6

7 Co jest jednostką obrachunkową (walutą) dla składnika/składników majątku powstających we Freelands? Jakie osądy i szacunki są wykonywane w celu pomiaru kosztów rzeczowych aktywów trwałych (mieszkania dla personelu, budynek ośrodka, balony, helikopter) przy początkowym ujęciu? Czy spółka Open Safari amortyzowałaby jakiekolwiek swoje rzeczowe aktywa trwałe (lub jakiekolwiek niematerialne pozycje aktywów) w okresie 20X0 20X2? A jeśli tak, to kiedy rozpoczynałaby się amortyzacja poszczególnych pozycji rzeczowych aktywów trwałych? Inne kwestie związane z amortyzacją (proszę omówić osądy i szacunki wykonywane w odniesieniu do każdej pozycji rzeczowych aktywów trwałych, nawet jeśli amortyzacja danej pozycji rozpoczyna się dopiero w 20X3 roku): (i) (ii) (iii) (iv) Jak ustalić, czy składniki tej pozycji muszą być amortyzowane oddzielnie? Jak ustalić, która metoda amortyzacji powinna zostać zastosowana? Jak ustalić wartość rezydualną? Jak ustalić okres przydatności użytkowej? Jakie dodatkowe osądy i szacunki należałoby wykonać dla dowolnej klasy rzeczowych aktywów trwałych, w przypadku których spółka Open Safari stosuje metodę wartości przeszacowanej? Rok 20X3 W dniu 31 stycznia 20X3 roku uruchomiona zostaje strona internetowa Open Safari ; koszt opracowania strony to GBP. Strona to najważniejszy kanał komunikacji pomiędzy spółką Open Safari a klientami. Na stronie znajduje się wiele informacji na temat ośrodka i jego ekoturystycznej oferty, za pośrednictwem strony klienci mogą też bezpośrednio rezerwować udział w safari. W lutym i w marcu 20X3 roku spółka Open Safari prowadzi szeroko zakrojoną kampanię reklamową w wielu wiodących, międzynarodowych publikacjach poświęconych ekoturystyce i tematyce przyrodniczej ( USD), aby wypromować swoją ekskluzywną ofertę ekoturystyczną w Afrykanii. Ponadto, Bilkersenowie aktywnie promują ośrodek podczas handlowych imprez targowych na terenie Niemiec, Francji, Holandii ( EUR) oraz Wielkiej Brytanii ( GBP); wysyłają także materiały promocyjne do osób z zakupionej bazy danych. Zgodnie z założeniami przyjętego przez Afrykanię programu wspierania ekoturystyki, rząd tego kraju przekazuje dotację w wysokości AFZ na pokrycie określonych kosztów związanych z działalnością promocyjną prowadzoną na rzecz ośrodka przez Bilkersenów podczas europejskich imprez targowych. W kwietniu 20X3 roku ośrodek inauguruje działalność i wita swoich pierwszych klientów. W 20X3 roku ośrodek ponosi niewielką stratę operacyjną. Jednak zanotowana strata jest dużo niższa od tej prognozowanej przez Makeit dla pierwszego roku działalności spółki Open Safari. refleksji. Strona 7

8 Wyplenienie lantany W dniu 30 października 20X3 roku spółka Open Safari otrzymuje od rządu Afrykanii dotację w wysokości AFZ w celu dofinansowania zakupu sprzętu i chemikaliów niezbędnych do wyplenienia lantany (inwazyjnej rośliny obcej) na obszarze około 15 akrów położonych na terenie należącym do spółki Open Safari. Dotacja jest uzależniona od spełnienia warunku, jakim jest całkowite wyplenienie lantany na terenie należącym do Open Safari w terminie do 31 grudnia 20X4 roku. W listopadzie i grudniu 20X3 roku spółka Open Safari wydaje USD na środki chemiczne oraz AFZ na sprzęt do oprysków i na maczety potrzebne do usuwania lantany. Wybrane zagadnienia z zakresu MSSF do omówienia podczas zajęć Czy strona internetowa jest częścią aktywów spółki Open Safari? Czy wydatki na reklamę i promocję (np. podczas targów) generują aktywa dla Open Safari? Czy niewykorzystane chemikalia, sprzęt do oprysków i maczety stanowią aktywa Open Safari? Na dzień 31 grudnia 20X3 roku, czy spółka Open Safari ma obecny obowiązek z tytułu otrzymanych dotacji rządowych? Czy początkowa strata operacyjna jest składnikiem aktywów spółki Open Safari"? Który standard (standardy) MSSF ma (mają) zastosowanie w odniesieniu do księgowego ujmowania pozycji (np. aktywów) zidentyfikowanych na podstawie informacji dostarczonych na temat Open Safari w 20X3 roku? Zgodnie ze standardami MSSF, które z pozycji zidentyfikowanych w 20X3 roku nie mogą być przez spółkę Open Safari wykazywane jako składnik aktywów (o ile takie występują), i dlaczego? Co jest jednostką obrachunkową (walutą) dla aktywów wykazanych przez Open Safari po raz pierwszy w 20X3 roku? Jakie osądy i szacunki są wykonywane w celu wyceny kosztu strony internetowej przy początkowym ujęciu? Które aktywa spółka Open Safari" amortyzowałaby po raz pierwszy w 20X3 roku? Kiedy rozpoczynałaby się amortyzacja? Inne kwestie związane z amortyzacją (proszę omówić osądy i szacunki wykonywane w odniesieniu do każdej pozycji rzeczowych aktywów trwałych, nawet jeśli amortyzacja danej pozycji rozpoczyna się dopiero w 20X3 roku): (i) (ii) (iii) (iv) Jak ustalić, czy składniki tej pozycji muszą być amortyzowane oddzielnie? Jak ustalić, która metoda amortyzacji powinna zostać zastosowana? Jak ustalić wartość rezydualną? Jak ustalić okres przydatności użytkowej? Ujęcie dotacji rządowych? refleksji. Strona 8

9 Rok 20X4 Do września 20X4 roku wszystkie lantany zostały usunięte z obszaru Freelands w sposób satysfakcjonujący inspektorów z Ministerstwa Turystki w Afrykanii. Działalność prowadzona na terenie Afrykanii przynosi zyski znacznie przewyższające oczekiwania Bilkersenów oraz prognozy Makeit. W związku z tym, Bilkersenowie podejmują decyzję o dalszym rozwoju działalności Open Safari w Afryce. W marcu 20X4 roku, wraz z wprowadzeniem do oferty wypraw safari na słoniach, spółka Open Safari może znacznie podnieść cenę wypraw safari organizowanych w Afrykanii w reakcji na niespodziewanie wysoki popyt na tę usługę. Nabycie aktywów i przedsiębiorstw WoXy Safari Dnia 2 stycznia 20X4 roku, podczas publicznej aukcji, spółka Open Safari nabywa wszystkie aktywa i przedsiębiorstwa WoXy Safari 6 za kwotę 30 milionów ZAR. 7 Spółka Open Safari zatrzymuje także cały personel WoXy Safari. Założyciel, właściciel i menedżer, a także jedyny udziałowiec WoXy Safari (pan Lucky) sprzedał WoXy Safari, aby cieszyć się dostatnim życiem na emeryturze. WoXy Safari prowadzi działalność w branży ekoturystyki i agrobiznesu na własnym trenie położonym w RPA. Ten obszar, zabezpieczony solidnym ogrodzeniem, stanowi ostatnie zachowane siedlisko endemicznego podgatunku o nazwie kwagga właściwa (Equus quagga quagga.) Jest to podgatunek zebry stepowej (Equus quagga) uznawany za wymarły aż do momentu jego ponownego odkrycia, którego pan Lucky dokonał mniej więcej dziesięć lat wcześniej. W ramach swojej rentownej działalności ekoturystycznej, WoXy Safari oferuje turystom obserwację jedynych żyjących na świecie kwagg w ich naturalnym środowisku podczas trwającej godzinę przejażdżce na słoniu. Wyprawy te są sprzedawane pod zastrzeżoną marką WoXy. W ramach swojej rentownej działalności agrobiznesowej, WoXy Safari prowadzi spółkę zajmującą się produkcją najlepszego miodu w sposób niezagrażający populacji borsuków, a także zarządzane w zrównoważony sposób plantacje sosen egzotycznych. Najważniejszym powodem, dla którego spółka Open Safari nabyła WoXy Safari jest pozyskanie stada kwagg oraz dziesięciu samców słoni specjalnie szkolonych do udziału w safari. Po sfinalizowaniu transakcji, słonie zostają natychmiast przetransportowane do Freelands za pomocą wojskowego helikoptera podstawionego bezpłatnie na rzecz Open 6 Nazwa tego fikcyjnego podmiotu. Wszelkie podobieństwo do faktycznie istniejącego podmiotu jest niezamierzone i przypadkowe. 7 Rand (ZAR) to waluta RPA. refleksji. Strona 9

10 Safari przez władze Afrykanii. Pomoc przy transporcie słoni stanowi część rządowego programu rozwoju ekoturystyki. Przed aukcją Bilkersenowie szacują wartość godziwą rzeczowych aktywów trwałych WoXy Safari w następujący sposób: ZAR Grunty i wszystkie rośliny (w tym także sosny) na tych gruntach ,000 rosnące Kwaggi (stado: 30 dojrzałych + 10 młodych osobników) 4.000,000 Słonie (stado: 10 dojrzałych samców) 2.500, czynnych uli pszczelich Rzeczowe aktywa trwałe łącznie Spółka Open Safari kontynuuje również agrobiznesową działalność WoXy Safari w RPA. W lutym 20X4 roku spółka Open Safari wznawia zmodyfikowaną działalność ekoturystyczną w RPA z wykorzystaniem marki WoXy oferując wyprawy safari w siodle, z wykorzystaniem stada 20 koni nabytego w ramach odrębnej transakcji od niezależnej strony trzeciej (koszt zakupu: ZAR.) Kontrakt na sprzedaż drewna Pod koniec 20X4 roku spółka Open Safari podpisała kontrakt na sprzedaż zdefiniowanej, znacznej ilości ciętych kłód sosnowych po określonej cenie, w terminie do 31 grudnia 20X9 roku. Wybrane zagadnienia z zakresu MSSF do omówienia podczas zajęć Czy zakup aktywów i przedsiębiorstw WoXy Safari jest połączeniem jednostek gospodarczych? Proszę określić aktywa nabyte przez spółkę Open Safari w dacie przejęcia WoXy Safaris. Zakładając, że w księgowym ujęciu transakcji przejęcia WoXy Safari powstaje wartość firmy: czy wartość firmy stanowi dla Open Safari składnik aktywów? Czy przeszkolony personel (grupa pracowników WoXy Safaris ) stanowi dla Open Safari składnik aktywów? Uwaga: Część personelu posiada specjalistyczne umiejętności niezbędne z punktu widzenia działalności spółki Open Safari w dziedzinie agrobiznesu (np. pszczelarze i ogrodnicy) oraz ekoturystyki (np. kornacy powożący słoniami.) Czy konie nabyte w ramach odrębnej transakcji kupna stanowią składnik aktywów spółki Open Safari? Na koniec okresu sprawozdawczego, czy kontrakt terminowy na sprzedaż określonej ilości drewna po określonej cenie stanowi dla spółki Open Safari składnik aktywów (czy raczej pasywów, zgodnie z definicją zawartą w Założeniach Koncepcyjnych)? refleksji. Strona 10

11 Który standard (standardy) MSSF ma (mają) zastosowanie w odniesieniu do księgowego ujmowania elementów (np. aktywów) zidentyfikowanych na podstawie informacji dostarczonych na temat Open Safari w 20X4 roku? Zgodnie ze standardami MSSF, które z pozycji zidentyfikowanych w 20X4 roku nie mogą być przez spółkę Open Safari wykazywane jako składnik aktywów (o ile takie występują), i dlaczego? Co jest jednostką obrachunkową dla aktywów wykazanych przez Open Safari po raz pierwszy w 20X4 roku? Jakie osądy i szacunki są wykonywane w celu pomiaru i alokacji kosztów połączenia jednostek gospodarczych do poszczególnych aktywów nabytych od WoXy Safari oraz powiązanej wartości firmy przy początkowym ujęciu? Jakie osądy i szacunki wykonałaby spółka Open Safari przy księgowaniu aktywów biologicznych związanych z działalnością rolniczą? W jaki sposób spółka Open Safari zaksięgowałaby helikopter przekazany przez rząd Afrykanii w celu przetransportowania słoni z RPA do Freelands? Które aktywa spółka Open Safari" amortyzowałaby po raz pierwszy w 20X4 roku? Kiedy rozpoczynałaby się amortyzacja? Inne kwestie związane z amortyzacją (proszę omówić osądy i szacunki wykonywane w odniesieniu do każdej pozycji rzeczowych aktywów trwałych, nawet jeśli amortyzacja danej pozycji rozpoczyna się dopiero w 20X4 roku): (i) (ii) (iii) (iv) Jak ustalić, czy składniki tej pozycji muszą być amortyzowane oddzielnie? Jak ustalić, która metoda amortyzacji powinna zostać zastosowana? Jak ustalić wartość rezydualną? Jak ustalić okres przydatności użytkowej? Lata 20X5-20X8 Po mniej więcej pięciu latach mieszkania w Afrykanii Bilkersenowie są jeszcze bardziej zafascynowani potencjałem tego obszaru pod kątem kontaktu z dziką przyrodą. W dniu 2 stycznia 20X5 roku spółka Open Safari nabywa za cenę USD drugą posiadłość w Afrykanii (Sealand 8 ). Sealand leży na niezagospodarowanych terenach sawanny i buszu. Oprócz części terenu przylegającej bezpośrednio do wybrzeża Oceanu Indyjskiego, cała posiadłość jest starannie ogrodzona. Pomimo tego, ze teren jest starannie ogrodzony, w momencie kupna w Sealand nie występują żadne szczególnie wartościowe zwierzęta. 8 Nazwa tej fikcyjnej krainy. Wszelkie podobieństwo do faktycznie istniejącego obszaru jest niezamierzone i przypadkowe. refleksji. Strona 11

12 Głównym powodem decyzji o nabyciu Sealand jest pozyskanie gruntów, na których będzie można rozmnażać rzadkie gatunki rodzimych zwierząt (na przykład, dzikie psy afrykańskie, czyli likaony; hieny brązowe i nosorożce), które następnie będzie można uwolnić na terenach Freelands, a także poszerzenie zakresu działalności Open Safari o następujące elementy, między innymi: Hodowla bawoła afrykańskiego wolnego od zarazków gruźlicy oraz różnych odmian antylop, zebr, żyraf i guźców z myślą o ich sprzedaży innym podmiotom; Prowadzenie naziemnych, fotograficznych wypraw safari; Udzielanie licencji na prowadzenie naziemnych, fotograficznych wypraw safari w pojazdach kierowanych samodzielnie przez klientów; Prowadzenie wodnych wypraw safari (nurkowanie z rurką, nurkowanie z butlą i obserwacja wielorybów) z wybrzeża przylegającego do terenów Sealand; a także Budowa plażowego kurortu i kasyna. Wszystkie te działania mają się odbywać na terenach Sealand lub w ich pobliżu. Jednak zanim spółka Open Safari będzie mogła je zainicjować, musi najpierw zbudować w Sealand sieć dróg. Budowa infrastruktury drogowej Zgodnie z planami budowy dróg przewiduje się powstanie kilku dróg szutrowych i mostów, budowa ma zająć trzy lata i zakończyć się do 31 grudnia 20X7 roku. Po jej ukończeniu do posiadłości będzie można dojechać z drogi krajowej ciągnącej się wzdłuż zachodniej granicy posiadłości. Dzięki drogom i mostom będzie również można prowadzić na terenie posiadłości fotograficzne safari. Za budowę dwóch najważniejszych mostów na rzece będzie odpowiedzialna włoska firma budowlana w ramach dwuletniego kontaktu budowlanego na określoną cenę opiewającego na kwotę EUR. Płatności dla zewnętrznego wykonawcy z tytułu budowy mostów, zgodnie z kontaktem, są realizowane według następującego harmonogramu: Rok 20X6: EUR w dniu 1 czerwca, kiedy rozpoczęto budowę; EUR w dniu 1 grudnia 20X6 roku za pierwszy most (tj EUR płatności częściowej zgodnie z postępem prac plus EUR premii za wcześniejsze zakończenie prac budowlanych); oraz EUR w dniu 30 czerwca 20X8 roku za drugi most (tj EUR płatności częściowej zgodnie z postępem prac minus EUR z tytułu kary za opóźnienie w realizacji kontraktu). Spółka Open Safari sama zajmie się budową dróg szutrowych i mniejszych mostów (a później także ich utrzymaniem). W związku z tym, w dniu 10 stycznia 20X5 roku, spółka Open Safari uzyskuje od lokalnego dystrybutora ciężkiego sprzętu wyłączne prawo do refleksji. Strona 12

13 korzystania z następujących maszyn budowlanych przez okres dziesięciu lat w ramach pojedynczej i nieodwołalnej umowy leasingu: równiarka, ciągnik z ładowaczem czołowym, kruszarka, walec, dwie ciężarówki wywrotki oraz lasek dynamitu. Zgodnie z warunkami umowy leasingowej, Open Safari ma 30 grudnia każdego roku leasingu płacić dystrybutorowi USD, poczynając od 30 grudnia 20X5 roku. Po zapłaceniu ostatniej raty leasingowej własność sprzętu automatycznie przechodzi na spółkę Open Safari. Gdyby spółka Open Safari nabyła poszczególne maszyny budowlane za gotówkę w dniu 10 stycznia 20X5 roku, zapłaciłaby za nie zgodnie z cenami katalogowymi dystrybutora, tj.: równiarka: USD; ciągnik z ładowaczem czołowym: USD; kruszarka: USD; walec: USD; ciężarówki wywrotki: za sztukę; opakowanie lasek dynamitu: USD (uwaga: pojedyncze laski dynamitu można kupić za 20 USD za sztukę. Zgodnie z przepisami prawa Afrykanii, dynamit nie wykorzystany w terminie dwóch lat od zakupu należy obowiązkowo zniszczyć). Jednak gdyby spółka Open Safari nabyła wszystkie omawiane pozycje łącznie i za gotówkę, otrzymałaby od dystrybutora upust w stosunku do cen katalogowych w wysokości USD z tytułu złożenia dużego zamówienia. Ten upust został uwzględniony w kwotach rat leasingowych ustalonych z dystrybutorem. W styczniu 20X5 roku niezależny geodeta projektuje drogę zgodnie ze specyfikacją kierownictwa, koszt projektu wynosi USD. Najpierw droga jest wykreślana przy pomocy znaczników umieszczanych w ziemi w 10-metrowych odstępach, następnie ciągnik oczyszcza busz wzdłuż trasy drogi, a potem równiarka usuwa pozostałości i resztki roślin, aby odsłonić i wyrównać grunt. Na wyrównany grunt kładziona jest warstwa pokruszonych skał, która jest następnie ubijana przez walec tak, aby uformować nawierzchnię drogi. Proces ten jest niezwykle czasochłonny i w 20X5 roku udaje się ukończyć jedynie 10 km drogi. Większość (980 lasek) dynamitu zostaje wykorzystana w 20X5 roku, aby przebić się przez jedyne skały stojące na drodze całej planowanej trasy liczącej 200 km, których nie da się ominąć. Po wysadzeniu skał w powietrze odłamki skalne są zbierane przy pomocy ciągnika i za pomocą jednej z wywrotek transportowane do ustawionej w pobliżu kruszarki. Następnie kruszywo jest wywożone drugą wywrotką na świeżo wyrównaną, piaszczystą drogę, gdzie jest ubijane przy pomocy walca. Kierownictwo spodziewa się, że pozostałe 20 lasek dynamitu nie zostanie wykorzystane w terminie. W takim wypadku pojawi się prawdopodobnie koszt w wysokości USD związany z koniecznością utylizacji niewykorzystanego dynamitu w 20X7 roku. refleksji. Strona 13

14 Początkowo planowano, że kruszarkę trzeba będzie wymienić dopiero po pokruszeniu ilości skał wystarczającej do położenia 100 km drogi. Jednak w dniu 30 listopada 20X5 roku, po pokruszeniu kamienia wystarczającego na pokrycie zaledwie 15 km drogi, kruszarka staje w płomieniach i musi być złomowana, koszt złomowania wynosi AFZ (są to koszty wymaganego prawem recyklingu). Po konsultacjach z dostawcą zapada decyzja, że strata nie zostanie pokryta z tytułu gwarancji producenta, ponieważ sposób, w jaki spółka Open Safari wykorzystywała maszynę znacząco wykraczał poza warunki użytkowania objęte gwarancją. W dniu 1 grudnia 20X5 zakupiono większą i solidniejszą kruszarkę (odpowiednią do celów, w jakich ma być wykorzystywana przez Open Safari ), koszt zakupu wyniósł USD, a transakcja została przeprowadzona w wykorzystaniem rocznego nieoprocentowanego kredytu. Cena katalogowa maszyny przy zakupie za gotówkę wynosi USD. Kierownictwo spodziewa się, że nowa kruszarka wykona pracę wystarczającą na pokrycie około 200 km drogi, a następnie zostanie oddana na złom. Przy założeniu prowadzenia bieżących prac serwisowych, okres ekonomicznej użyteczności równiarki jest najbardziej uzależniony od rodzaju oraz ilości robót wykonywanych przy pomocy maszyny. Przy pracach związanych z budową drogi na niezagospodarowanym terenie o charakterystyce typowej dla obszaru będącego przedmiotem zainteresowania spółki Open Safari, opony oraz tarczę trzeba będzie wymieniać odpowiednio co 5 i 10 kilometrów. Przy pracach utrzymaniowych na już zbudowanych odcinkach dróg opony oraz tarczę trzeba będzie wymieniać tylko co 100 i 200 kilometrów, odpowiednio. Okres ekonomicznej użyteczności pozostałego sprzętu nie jest uzależniony od tego, czy mówimy o robotach budowlanych, czy utrzymaniowych. Walec to najbardziej wytrzymała z maszyn ciężkich. Przy założeniu, że będzie odpowiednio serwisowany, powinien bez problemu przetrzymać etap budowy dróg i służyć przez kolejne dwadzieścia lat, w przybliżeniu, do prac utrzymaniowych na drogach. Ciągnik można wykorzystać do budowy około 400 kilometrów dróg, z zastrzeżeniem, że mniej więcej jedna czwarta całkowitego potencjału usługowego maszyny zostanie prawdopodobnie wykorzystana podczas przebijania się przez skały. W związku z tym kierownictwo spodziewa się, że ciągnik posłuży do budowy całej planowanej sieci drogowej oraz przez kolejne dziesięć lat będzie wykorzystywany do prac utrzymaniowych. Z uwagi na wysoką zawartość metali ciężkich, zużyte ciągniki są powszechnie sprzedawane na złom. Budowa całej sieci drogowej zostaje ukończona w październiku 20X7 roku (kilka miesięcy przed terminem przewidzianym w harmonogramie prac). Zdaniem kierownictwa, stopień wykorzystania sprzętu podczas prac utrzymaniowych na drogach po zakończeniu etapu budowy nie będzie się istotnie zmieniał w poszczególnych latach. Budowa nadmorskiego kurortu refleksji. Strona 14

15 W 20X5 spółka Open Safari z powodzeniem ubiega się o to, aby część wybrzeża Sealand została w planach zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe (200 akrów) oraz pod budowę kurortu - kasyna (50 akrów). W dniu 1 lutego 20X5 roku rząd Afrykanii udziela spółce Open Safari licencji na prowadzenie kasyna w Sealand przez okres 60 lat, zgodnie z rządowym programem wspierania rozwoju ekoturystyki. Licencja zostaje udzielona bezpłatnie i warunkowo: kasyno musi zostać zbudowane w terminie pięciu lat. W późniejszym okresie licencja jest automatycznie unieważniana, jeżeli kasyno nie prowadzi działalności przez okres dłuższy niż dwa miesiące w każdym dowolnym roku objętym licencją. W tym samym roku spółka Open Safari wybiera zewnętrznego wykonawcę, który w ciągu najbliższych trzech lat ma wybudować 200 luksusowych wakacyjnych domów przy plaży; każdy dom będzie posadowiony na jednoakrowej działce. Potencjalni nabywcy mogą kupić dom przy plaży albo przed rozpoczęciem budowy (opierając się na ograniczonej liczbie szkiców i specyfikacji opracowanych przez Open Safari ), albo po zakończeniu budowy domu. Do dnia 31 grudnia 20X8 roku wszystkie 200 działek zostało sprzedanych, a budowa jedynie 10 domów przy plaży nie została jeszcze zakończona. W 20X5 roku, przed przystąpieniem do budowy kasyna, spółka Open Safari podpisuje umowę z europejską firmą zajmującą się prowadzeniem kasyn-kurortów, na mocy której firma ta będzie prowadzić kasyno przez okres 20 lat. Zgodnie z warunkami umowy, Open Safari musi wybudować hotel-kasyno w Sealand według specyfikacji przedłożonej przez firmę-operatora. Wykonawca robót budowlanych zostanie wybrany przez operatora zgodnie z umową na określoną cenę, opiewająca na kwotę 200 milionów USD, która zostanie wynegocjowana przez operatora. Operator będzie aktywnie zarządzać projektem budowy hotelu-kasyna. Operator prowadzący kasyno jest na mocy umowy zobowiązana zapłacić spółce Open Safari : 40 milionów EUR przy podpisaniu umowy w 20X5 roku; 100 milionów EUR na etapie budowy hotelu-kasyna (wtedy, gdy wymagane są płatności na rzecz wykonawcy robót budowlanych); oraz 20 milionów EUR rocznie przez okres 20 lat od zakończenia budowy. Oprócz wyżej wymienionych płatności, spółka Open Safari nie partycypuje w przychodach ani wydatkach z tytułu działalności kasyna w okresie 20 lat, w którym działalnością kasyna kieruje międzynarodowy operator. Bilkersenowie nie podjęli jeszcze decyzji, w jaki sposób Open Safari będzie korzystać z aktywów związanych z kasynem po wygaśnięciu umowy z obecnym operatorem. Być może zostanie podpisana umowa na prowadzenie kasyna z podmiotem zewnętrznym, a być może spółka Open Safari będzie zarządzać działalnością kasyna bezpośrednio. refleksji. Strona 15

16 Budowa hotelu-kasyna dobiega końca w grudniu 20X8 roku. Okres ekonomicznej użyteczności budynku hotelu-kasyna jest szacowany na 60 lat, bez wartości rezydualnej. Okres ekonomicznej użyteczności wszystkich sprzętów, wyposażenia i mebli w kasynie wynosi 20 lat lub mniej. Przeprowadzka dzikich zwierząt do Sealand W 20X5 roku, w związku z planowanymi fotograficznymi wyprawami safari na terenie Sealand oraz hodowlą zwierząt przeznaczonych na sprzedaż, spółka Open Safari płaci fachowcom ZAR za wyłapanie na terenie Freelands niewielkiej liczby sztuk zebr, żyraf, guźców i różnych odmian antylop, a następnie przetransportowanie zwierząt i wypuszczenie ich na obszarze Sealand. Przeniesione zwierzęta dobrze adaptują się do nowego środowiska i pod nieobecność swoich naturalnych wrogów - drapieżników systematycznie powiększają swoje stada w kolejnych latach następujących po przeprowadzce. Działalność zootechniczna W 20X6 roku spółka Open Safari przygotowuje boksy hodowlane umieszczone w mniejszych, solidnie zabezpieczonych zagrodach przeznaczonych dla likaonów i hien brązowych (koszt AFZ). Ponadto, Open Safari zabezpiecza całe ogrodzenie biegnące wokół Sealand przed nosorożcami, wzmacniając je grubym stalowym kablem umieszczonym na wysokości jednej stopy nad poziomem gruntu (koszt AFZ). Pod koniec 20X6 roku spółka Open Safari nabywa podczas ogólnie szanowanej aukcji organizowanej w RPA zwierzęta wypisane w poniższej tabeli. W tabeli pokazano także ceny, jakie zapłacono za zwierzęta podczas aukcji w roku 20X7 i 20X8. (Wszystkie wielkości w tabeli podano w przeliczeniu na jedno zwierzę) Cena zapłacona przez Open Safari podczas aukcji w 20X6 roku, ZAR Cena zapłacona przez innych podczas aukcji w 20X7 roku, ZAR 4 likaony hieny brązowe białe nosorożce czarnych nosorożców bawołów afrykańskich wolnych od zarazków gruźlicy Cena zapłacona przez innych podczas aukcji w 20X8 roku, ZAR Koszty żywności, zaopatrzenia, wynagrodzeń opiekunów zwierząt i usług weterynaryjnych ponoszone w związku z opieką nad zwierzętami wynoszą rocznie około AFZ. refleksji. Strona 16

17 W poniższej tabeli udokumentowano sukcesy programu hodowlanego prowadzonego przez Open Safari w Sealand: Likaony Hieny Białe Czarne Bawoły brązowe nosorożce nosorożce Kupione na aukcji Śmierć podczas (1) przeprowadzki 31/12/20X Narodziny Ofiary kłusowników (1) 31/12/20X Narodziny /12/20X Narodziny Śmierć (1) Uwolnione na obszarze (6) (4) Freelands Sprzedane na aukcji (5) 31/12/20X Pojazdy safari wykonane na zamówienie W dniu 30 czerwca 20X8 roku spółka Open Safari nabywa trzy pojazdy (koszt: USD za sztukę) i wyposaża je w taki sposób, aby mogły być wykorzystywane do prowadzenia fotograficznych wypraw safari, tj. m. in. wzmacnia podwozie i zawieszenie w pojazdach, a następnie montuje w tylnej części pojazdu wykonane na zamówienie siedzenia ze specjalnym zadaszeniem z płótna, maluje pojazdy i umieszcza na nich logo Open Country Safari Company. Koszt tych modyfikacji to USD na każdy pojazd. Według oczekiwań, każdy pojazd będzie wykorzystywany przez trzy lata albo do przejechania kilometrów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Dalsza działalność Pod czujnym okiem pełnych entuzjazmu Bilkersenów spółka Open Safari prosperuje w latach 20X5-20X8. Klienci odwiedzający Freelands pochodzą przede wszystkim z krajów strefy euro, oprócz tego goście przybywają także z Kanady, Chin, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Klienci z Afrykanii i RPA zjawiają się sporadycznie. Opłata za wakacje jest przekazywana z co najmniej sześciotygodniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem pobytu, jest ona realizowana i odbierana wyłącznie w dolarach amerykańskich. Wybrane zagadnienia z zakresu MSSF do omówienia podczas zajęć refleksji. Strona 17

18 Czy nabycie Sealands stanowi połączenie jednostek gospodarczych czy oddzielne nabycie składnika aktywów (bądź zbioru aktywów)? Proszę zidentyfikować aktywa nabyte przez Open Safari podczas transakcji zakupu Sealands. Czy ryby, wieloryby, itp. żyjące w morzu w pobliżu stanowią aktywa spółki Open Safari? Jakie najważniejsze osądy i szacunki wykonałaby spółka Open Safari przy księgowaniu rozbudowy infrastruktury drogowej w Sealands? Jakie są główne zagadnienia związane z ujęciem księgowym budowy kasyna-kurortu (proszę zwrócić szczególną uwagę na osądy i szacunki)? Jakie są główne zagadnienia związane z ujęciem księgowym budownictwa mieszkaniowego (proszę zwrócić szczególną uwagę na osądy i szacunki)? Jakie są główne zagadnienia związane z ujęciem księgowym pochwycenia i uwolnienia dzikich zwierząt przeniesionych z obszarów Freelands do Sealands w 20X5 roku? W jaki sposób spółka Open Safari zaksięgowałaby zabezpieczenie ogrodzenia Sealands nosorożcami? przed Jakie są główne zagadnienia związane z początkowym zaksięgowaniem zwierząt zakupionych na akcji i przetransportowanych do Sealands (proszę zwrócić szczególną uwagę na osądy i szacunki)? Jakie osądy i szacunki wykonałaby spółka Open Safari przy ujęciu księgowym wykonanych na zamówienie pojazdów safari? Rok 20X9 Uwolnienie słoni na obszarze Freelands W styczniu 20X9 roku po akcji uboju słoni prowadzonej w kraju sąsiadującym z Afrykanią, Bilkersenowie uratowali 20 osieroconych słoniątek i przetransportowali je na tereny Freelands; operacja ta kosztowała spółkę Open Safari USD. Aby pomóc stadu dojść do siebie, młode słonie trzymano na początku w specjalnie zbudowanych zagrodach. Jednego z obsypanych nagrodami samców słoni z Open Safari wycofano z uczestnictwa w wyprawach dla turystów i wyznaczono mu rolę przewodnika młodego stada, tak aby zaprowadzić w nim porządek i dyscyplinę. W marcu 20X9 roku Bilkersenowie byli już pewni, że stado ma się dobrze i jest gotowe rozpocząć życie na wolności. W dniu 1 kwietnia 20X9 roku młode stado wraz ze swoim dojrzałym przywódcą zostało re-introdukowane do środowiska naturalnego na obszarze Freelands, odbyło się to podczas uroczystej ceremonii sponsorowanej przez Agencję Rozwoju Turystyki Afrykanii. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem międzynarodowych mediów informacyjnych i w rezultacie nakręcono odcinkowy film dokumentalny poświęcony działalności Open Safari na rzecz ochrony refleksji. Strona 18

19 środowiska naturalnego w 20X9 roku film był w wyświetlany w 40 krajach. Te wydarzenia bardzo znacznie przyczyniły się do wzrostu wartości marki Open Safari. Wybrane zagadnienia z zakresu MSSF do omówienia podczas zajęć Czy zakup osieroconych słoni stanowi oddzielną transakcję nabycia czy połączenie jednostek gospodarczych? Czy nabyte osierocone słonie spełniają definicję aktywów spółki Open Safari? Który standard MSSF ma zastosowanie do księgowego ujęcia osieroconych słoni uratowanych przez spółkę Open Safari? Czy po wypuszczeniu słoni na wolność we Freelands spółka Open Safari musi usunąć z bilansu uwolnione słonie (dojrzały samiec i uratowane sieroty)? Jak Open Safari przedstawi wypuszczone na wolność słonie w swoim sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 20X9 roku? Czy fakt, iż rząd Afrykanii był sponsorem ceremonii uwolnienia zwierząt spełnia definicję dochodu Open Safari? Czy wydatki na promocję spełniają definicję aktywów Open Safari? Które standardy MSSF mają zastosowanie do księgowego ujęcia uroczystej ceremonii sponsorowanej przez Agencję Rozwoju Turystyki Afrykanii? Jak spółka Open Safari zaprezentowałaby dochody i wydatki sponsorowanej przez Agencję Rozwoju Turystyki Afrykanii? z tytułu uroczystej ceremonii Inauguracja safari w Sealand W dniu 1 stycznia 20X9 roku spółka Open Safari dokonuje odbioru dwóch luksusowych jachtów motorowych, wykonanych na specjalne zamówienie, z myślą o organizowaniu wodnych wypraw safari (nurkowanie z rurką, nurkowanie z butlą i obserwacja wielorybów). Każdy z jachtów kosztował 3 miliony funtów szterlingów. Wodne safari od razu zdobywa dużą popularność wśród wielu klientów Open Safari, którzy decydują się przedłużyć wakacyjny pobyt rozpoczęty na terenach Freelands po to, aby wziąć udział w wodnym safari w Sealand, albo rezerwują osobny pobyt w Sealand. W 20X9 roku fotograficzne wyprawy safari w Sealand zyskują coraz większą popularność wśród klientów kurortu-kasyna oraz gości przebywających na osiedlu 200 domków w Sealand. Wybrane zagadnienia z zakresu MSSF do omówienia podczas zajęć Jakie osądy i szacunki wykonałaby spółka Open Safari przy księgowaniu zakupu dwóch wykonanych na zamówienie jachtów? refleksji. Strona 19

20 Medyczna placówka badawcza Bilkersenom leży na sercu tragiczny los zwierząt cierpiących na nieuleczalne choroby. Aby podjąć próbę powstrzymania pandemii chorób i uratować życie zarażonych zwierząt, spółka Open Safari podejmuje współpracę z wiodącym uniwersytetem z RPA w celu utworzenia i prowadzenia placówki badawczej. W swojej działalności placówka ma się koncentrować na wynalezieniu leku na gruźlicę bydlęcą oraz na zespół nabytego niedoboru immunologicznego (znany także jako kocie AIDS ). Spółka Open Safari przekazuje na rzecz uniwersytetu darowiznę w wysokości ZAR z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy specjalnie zaprojektowanego laboratorium na terenie położonym na kampusie uniwersyteckim. Budowa dobiega końca w 20X9 roku. Open Safari zobowiązuje się ponadto przekazywać co roku kwotę ZAR na finansowanie budżetu operacyjnego placówki badawczej, w której będą pracować najwybitniejsi naukowcy z uniwersytetu. Zgodnie z treścią umowy podpisanej z uniwersytetem, spółka Open Safari ma wyłączne prawo do opatentowania ewentualnych leków odkrytych lub opracowanych (albo jedno i drugie) w instytucie badawczym. Wybrane zagadnienia z zakresu MSSF do omówienia podczas zajęć Z punktu widzenia spółki Open Safari, co stanowi istotę ekonomiczną wydatku na placówkę badawczą darowizna na rzecz uniwersytetu czy wybudowanie i prowadzenie placówki badawczej? Czy placówka badawcza (budynek i wyposażenie) spełnia definicję składnika aktywów spółki Open Safari? Jakie najważniejsze osądy i szacunki wykonałaby spółka Open Safari przy księgowaniu rzeczowych aktywów trwałych placówki badawczej? Czy będące w toku badania prowadzone w placówce stanowią składnik aktywów spółki Open Safari? Czy zapisy standardu MSR 38 Wartości niematerialne stanowią, iż spółka Open Safari nie może wykazywać będących w toku prac badawczo-rozwojowych jako składnika aktywów (i jeżeli tak, to dlaczego)? Zwierzęta hodowane w niewoli zostają wypuszczone na wolność W lipcu 20X9 roku, po intensywnym programie adaptacyjnym, stado sześciu likaonów z programu hodowlanego prowadzonego w Sealand zostaje uwolniona na terenie Freelands. Wybrane zagadnienia z zakresu MSSF do dyskusji podczas zajęć W jaki sposób spółka Open Safari powinna zaksięgować wypuszczenie stada sześciu likaonów na wolność we Freelands? Inne działania związane z aukcjami refleksji. Strona 20

21 Pod koniec 20X9 roku, podczas powszechnie szanowanej aukcji dzikich zwierząt w RPA, spółka Open Safari z powodzeniem licytuje zakup pięciu białych i trzech czarnych nosorożców za kwotę ZAR i jedn. walut., odpowiednio. Czarne nosorożce zostały kupione dla innego podmiotu (pan Z.). Zgodnie z treścią umowy podpisanej przed aukcją, pan Z. zapłacił Open Safari premię w wysokości ZAR powyżej ceny aukcyjnej za każde zwierzę. Pan Z. zdecydował się nabyć zwierzęta w ten sposób, ponieważ uważał, iż wielu potencjalnych reflektantów, którzy z wielu powodów chętnie by go przelicytowali, nie będzie chciało stawać podczas aukcji przeciwko Open Safari. Pomimo tego, iż w momencie dokonywana zakupu podczas aukcji spółka Open Safari nie ma jeszcze kupca na białe nosorożce, nosorożce te zostały nabyte z myślą o znalezieniu na nie kupca w przeciągu kilku dni od samej aukcji. Natychmiast po zamknięciu aukcji Open Safari kontaktuje się z wieloma prywatnymi kolekcjonerami, poszukując nabywcy. W ciągu tygodnia od aukcji spółka sprzedaje trzy nosorożce prywatnemu kolekcjonerowi z USA za ZAR, z pozostałe dwa nosorożce państwowemu zoo w kraju strefy euro za ZAR. Wybrane zagadnienia z zakresu MSSF do omówienia podczas zajęć Jak spółka Open Safari powinna zaksięgować udaną licytację trzech czarnych nosorożców podczas aukcji? Jak spółka Open Safari powinna zaksięgować udaną licytację pięciu białych nosorożców podczas aukcji? Lata 20Y0 20Y4 Turystyka kosmiczna W dniu 31 grudnia 20Y0 roku spółka Open Safari nabywa statek kosmiczny w celu organizowania rekreacyjnych podróży w kosmosie. Koszt statku kosmicznego to 100 milionów EUR (bez kosztów inspekcji). Urząd zajmujący się regulacją międzynarodowych lotów kosmicznych żąda, aby - jako warunek dopuszczenia statku do lotów przed rozpoczęciem działalności komercyjnej pojazd przeszedł inspekcję (wykonywaną przez przedstawicieli urzędu). Kolejne inspekcje są wymagane co dwa lata, niezależnie od liczby lotów odbytych przez statek kosmiczny. W dniu 31 grudnia 20Y0 roku odbyła się pierwsza inspekcja, jej koszt dla spółki to 20 milionów jedn. walut. Choć nie ma takiego obowiązku, Open Safari zamierza wymienić miękkie wyposażenie statku kosmicznego po 50 odbytych lotach. Koszt związany z miękkim wyposażeniem wynosi około jedn. walut. Spółka Open Safari nie zamierza wymieniać żadnych innych elementów statku kosmicznego. refleksji. Strona 21

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATLAS ESTATES LTD SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA CZWARTY KWARTAŁ 2007 R.

GRUPA KAPITAŁOWA ATLAS ESTATES LTD SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA CZWARTY KWARTAŁ 2007 R. GRUPA KAPITAŁOWA ATLAS ESTATES LTD SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA CZWARTY KWARTAŁ 2007 R. 29 lutego 2008 r. ATLAS ESTATES LIMITED Niezbadane kwartalne wyniki finansowe za kwartał i rok zakończony 2007

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport Finansowy Grupy Żywiec

Raport Finansowy Grupy Żywiec Raport Finansowy Grupy Żywiec za rok 2011 1. Władze Spółki 7 Władze Spółki 8 List Prezesa Zarządu 11 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 13 Skrót informacji ekonomiczno-finansowych 16 Sytuacja ogólna 18 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu Jak produkować kartonowe i drewniane opakowania ABC Biznesu Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej opakowania / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Strona 2 z 46 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej 2014 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 4 1.1 Struktura Grupy Kapitałowej Selvita S.A.... 4 1.2 Władze Spółki dominującej...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) TPSA - skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach

PROSPEKT EMISYJNY. J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach PROSPEKT EMISYJNY J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 40.554.960 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 Miejsce i data publikacji: Warszawa 5 marca 2012 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 5 2. DZIAŁALNOŚĆ MIRBUD S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny

Skonsolidowany raport roczny Skonsolidowany raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 - Miejsce i data publikacji: Warszawa 11 marca 2013 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Wołoskiej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 61500) Oferta

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 5.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 324/21 III (Inne akty) EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 261/12/COL z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie środków dotyczących podatków

Bardziej szczegółowo

1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4

1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4 1.1. Hałas lotniczy jako źródło negatywnych skutków funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze, Przedstawiam Państwu raporty roczne z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku.

Szanowni Akcjonariusze, Przedstawiam Państwu raporty roczne z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku. Szanowni Akcjonariusze, Przedstawiam Państwu raporty roczne z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku. W 2013 roku Spółka zakończyła z sukcesem realizację wielu kontraktów, wśród których były:

Bardziej szczegółowo

L 320/252 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008

L 320/252 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 L 320/252 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI MSR 38 Wartości niematerialne CEL 1 Celem niniejszego standardu jest określenie sposobu ujmowania wartości

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green House Paweł Kranc zastrzega możliwość publikacji niniejszego

Bardziej szczegółowo