Rachunkowość finansowa cz.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunkowość finansowa cz.2"

Transkrypt

1 Rachunkowość finansowa cz.2 Wycena aktywów trwałych i ich prezentacja w bilansie Dorota Kuchta

2 Podatek VAT Value Added Tax Przedstawione zasady obowiązują, jeśli firma jest płatnikiem VAT-u Należny należny US do firmy jeśli firma coś sprzedaje Naliczony należny firmie od US jeśli firma coś kupuje Rozliczany w miesiącu następującym po wystawieniu faktury nawet jeśli kontrahent nie zapłacił

3 Podatek VAT- przykład w. a) 1. Bilans początkowy zerowy I firma kupuje na kredyt (kupiecki) towar za 1000 zł netto + 22% VAT (100 sztuk po 10 zł netto), termin płatności 13 III I firma sprzedaje 80 sztuk z zakupionych wcześniej, w cenie 15 zł netto + 22% VAT, termin płatności 15 IV. 4. Zaksięgować operacje ze I i sporządzić bilans na 31 I, potem z II i bilans na 28 II, potem na III i bilans na 31 III, to samo na IV.

4 Podatek VAT- przykład w. b) 1. Bilans początkowy zerowy I firma kupuje na kredyt (kupiecki) towar za 1000 zł netto + 22% VAT (100 sztuk po 10 zł netto), płatne gotówką II firma sprzedaje 80 sztuk z zakupionych wcześniej, w cenie 15 zł netto + 22% VAT, termin płatności 15 IV. 4. Zaksięgować operacje ze I i sporządzić bilans na 31 I, potem z II i bilans na 28 II, potem na III i bilans na 31 III, to samo na IV.

5 Podatek VAT- przykład w. c) 1. Bilans początkowy zerowy I firma kupuje na kredyt (kupiecki) towar za 1000 zł netto + 22% VAT (100 sztuk po 10 zł netto), płatne gotówką II firma sprzedaje 80 sztuk z zakupionych wcześniej, w cenie 15 zł netto + 22% VAT, płatne gotówką 4. Zaksięgować operacje ze I i sporządzić bilans na 31 I, potem z II i bilans na 28 II, potem na III i bilans na 31 III, to samo na IV.

6 Pochodzenie nazwy VAT Ile towar (80 sztuk) był wart na wejściu? (netto) Ile był wart na wyjściu (netto) Ile wynosiła wartość dodana? A ile jej 22%? Jak wyglądają rozrachunki firmy z US z tytułu VAT?

7 Środki trwałe Klasyfikacja środków trwałych: 0 Grunty 1 Budynki i lokale 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 kotły i maszyny energetyczne 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 5 specjalistyczne urządzenia i aparaty 6 urządzenia techniczne 7 środki transportu 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9 Inwentarz żywy

8 Wartość środka trwałego Początkowa brutto (cena nabycia, koszt wytworzenia, przeszacowana) Aktualna netto: początkowa minus zużycie (umorzenie) Przeszacowana (odtworzeniowa) ustalana okresowo, na podstawie odrębnych przepisów

9 Amortyzacja - umorzenie Amortyzacja: zużycie Śródków trwałych w danym okresie, będące kosztem danego okresu Umorzenie: korekta wartości początkowej środka trwałego

10 Metody naliczania amortyzacji Liniowa (amortyzacja równomierna) Degresywna (amortyzacja przyśpieszona tylko dla grup 3 8 KŚT) zbiorcza

11 Przykład - amortyzacja Agregat, cena nabycia (20 XII 2008) zł netto, roczne zużycie 20% Metoda równomierna: przez 5 lat zł Metoda przyśpieszona wymaga określenia współczynnika podwyższającego (np. 2): 1. rok: 40% z = zł 2. rok: 40% z ( ) = zł 3. rok: 40% z ( ) = 4320 zł < 6000 zł, więc 6000 zł 4. rok: byłoby 6000 zł, ale nie starczy : = 4 800, więc zł

12 Przykład c.d. Bilans 31 XII 2008 Aktywa Pasywa Środki trwałe Kapitał własny Suma Suma

13 Przykład (31 XII 2009 liniowa) Amortyzacja Wn 6000 Ma Umorzenie środków trwałych Wn Ma 6000

14 Rachunek zysków i strat za rok 2009 Koszty Przychody Koszty z działalności operacyjnej 6000 zł Przychody 0 Strata -6000

15 Przykład c.d. Bilans 31 XII 2009 Aktywa Pasywa Środki trwałe Kapitał własny Strata Suma Suma

16 Rachunek zysków i strat za rok 2010 Koszty Przychody Koszty z działalności operacyjnej 6000 zł Przychody 0 Strata -6000

17 Przykład c.d. Bilans 31 XII 2013 Aktywa Pasywa Środki trwałe 0 Kapitał własny Strata Suma 0 Suma 0

18 Przykład (31 XII 2009 degresywna) Amortyzacja Wn Ma Umorzenie środków trwałych Wn Ma 12000

19 Rachunek zysków i strat za rok 2009 Koszty Przychody Koszty z działalności operacyjnej zł Przychody 0 Strata

20 Przykład c.d. Bilans 31 XII 2009 dokończyć!! Aktywa Pasywa Środki trwałe Kapitał własny Strata Suma Suma

21 Stawki amortyzacyjne Mogą być podwyższane Używanych w warunkach złych, pogorszonych, bardziej intensywnie, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu (4-6,8 układy mikroprocesorowe, systemy komputerowe, najnowsze zdobycze techniki) W przypadku środków trwałych Używanych sezonowo: 12 rat lub w okresie sezonu O wartości początkowej 3500 zł można jednorazowo

22 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Wartość oprogramowania komputerów i praw autorskich nie mniej niż 2 lata Koszty zakończonych prac rozwojowych i wartość firmy nie mniej niż 5 lata Pozostałe 5 lat Prawo wieczystego użytkowania gruntów nie amortyzuje się

23 Przykład: wartości niematerialne 1) Bilans otwarcia pusty 2) Zakup oprogramowania za tys. zł 22 XII ) Bilans zamknięcia 2008 i otwarcia ) Naliczenie amortyzacji (liniowa, 2 lata) 31 XII ) Bilans zamknięcia 2009

24 Środki trwałe w budowie Fabryka mebli (podatnik VAT) rozpoczęła budowę hali produkcyjnej. Dotąd miały miejsca następujące zdarzenia: 1. Likwidacja budynku magazynu w celu przygotowania terenu: wartość początkowa magazynu 10000, umorzenie Opracowanie projektu: 5000 netto, 1100 VAT, jeszcze nie zapłacone 3. Zakup materiałów budowlanych: netto, 2640 VAT, jeszcze nie zapłacone 4. Prace budowlano montażowe: netto, 6160 VAT, jeszcze nie zpałacone

25 Długoterminowe aktywa finansowe Udziały i akcje w obcych jednostkach Udzielone pożyczki długoterminowe Wycena: W momencie nabycia: cena nabycia, w momencie sporządzania bilansu: cena nabycia pomniejszona o odpisy w przypadku trwałej utraty wartości wartość akcji nie może być wyższa od ceny możliwej do uzyskania, np. wg notowań giełdowych.

26 Długoterminowe aktywa finansowe Przykład: Bilans na początku roku obrotowego Aktywa - środki pieniężne w banku 5000 zł, Akcje nabyte w celu uzyskania przychodów zł (cena nabycia). Kapitał własny zł. W związku z trwałą utrata wartości akcji dokonano obniżenia ich wartości o 1500 zł. W ostatnim dniu roku obrotowego sprzedała część akcji (nabytą za 2200 zł) za 3000 zł. Sporządzić bilans na zamknięcie roku.

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 1 EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Zadanie 10.1 W przedsiębiorstwie usługowo-produkcyjnym RUMAR sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01

Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPŁOWNI BĘDZIN S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPŁOWNI BĘDZIN S.A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPŁOWNI BĘDZIN S.A. 1. Informacje ogólne Elektrociepłownia Będzin S.A. Ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin Podstawowym przedmiotem działalności Elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENERGOMONTAŻU- POŁUDNIE S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENERGOMONTAŻU- POŁUDNIE S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005r. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENERGOMONTAŻU POŁUDNIE S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005r. INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005r. Nota 1. Informacje Ogólne Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2013 r. Warszawa, marzec 2014 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 Portal

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 311202 (rok bieżący) 311201 (rok poprzedni) I. Przychody z tytułu odsetek 38 304 506 436 035 II. Koszty odsetek 39 174 041 311 331 III. Wynik z tytułu odsetek (III)

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. Sprawozdanie finansowe LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. Spis treści Spis treści...1 Spis not...2 I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych Rachunkowośd finansowa Rachunkowośd zarządcza Poza rachunkowością Jawnośd (Tajne/Jawne) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Dostawcy Odbiorcy Rząd i agendy rządowe Społeczeostwo dr Stanisław Hooko,

Bardziej szczegółowo