Zarządzanie strategiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie strategiczne"

Transkrypt

1 Zarządzanie strategiczne. Autorzy Grupa Szymon Wieloch Maciej Piłat MBA III

2 Spis treści Spis treści... 2 Cel pracy... 3 Metodologia pracy... 3 Firma ACC Partners Sp. z o. o... 4 Jakościowe analiza działania firmy...4 Działalność podstawowa... 5 Logistyka: transport dokumentów...5 Logistyka: płatności... 5 Analizy prawne i tworzenie kalkulacji...6 Wsparcie... 6 Marketing... 6 Działalność pomocnicza... 7 Zarządzanie grupą ludzi...7 Działalność analityczna i planistyczna...7 Prowadzenie własnej księgowości...7 Edukacja prawna... 7 Analiza wartości dla klienta... 8 Analiza oferty firmy ACC Partners...8 Analiza konkurencyjnych możliwości...8 Kluczowe czynniki sukcesu... 9 Wnioski... 10

3 Cel pracy Celem tej pracy jest przeprowadzenie analizy łańcucha wartości dla firmy księgowej. Jako reprezentant firm księgowych wybrana została firma ACC Partners Sp. z o. o. Poza działalnością księgową prowadzi ona także usługi związane z tworzeniem umów leasingowych oraz działalnością budowlaną, jednak te aspekty działalności nie będą rozpatrywane. Metodologia pracy W pracy wykorzystana została metoda analizy łańcucha wartości stworzona przez M. E. Portera i opisana przez niego w książce The competitive advantage z 1985 r. Jest ona analizą struktury potrzeb klienta z punktu widzenia producenta wyrobów. W modelu Portera wytworzona wartość jest zdefiniowana jako kwota, którą klient jest skłonny zapłacić za produkt lub usługę od dostawcy. Firma jest rentowna jeśli generowana przez nią wartość jest większa od kosztów jej wytworzenia. W modelu łańcucha wartości Portera analiza pozycji konkurencyjnej firmy powinna być oparta na ocenie wartości oferowanej klientowi,a nie na kosztach wytwarzania. Dla firmy ważne jest utrzymanie równowagi między wartością produktu dla klienta, a zarządzaniem kapitałem i kosztami. Głównym założeniem modelu Portera jest wydzielenie tych form działalności firmy, które bezpośrednio tworzą wartość dla klienta. W celu oceny wartości wytwarzanej przez firmę analizuje się wartość wytwarzaną przez poszczególne etapy przetwarzania produktu. Podstawowym modelem na którym należy się oprzeć tworząc łańcuch kolejnych etapów w firmie, jest model przedstawiony poniżej. W działalności firmy można wyróżnić dwie najważniejsze grupy : działalność podstawową i działalność pomocniczą. Działalność podstawowa jest bezpośrednio związana z wytworzeniem produktu, jego sprzedażą wraz z dostawą oraz usługami przed i po sprzedażnymi. Logistyka wewnętrzna to działalność firmy związaną z przygotowaniem produkcji. Logistyka zewnętrzna obejmuje wszelkie działania od momentu wytworzenia produktu do dostarczenia go klientowi. Działalność pomocnicza to dodatkowe czynności konieczne do wykonania, żeby utrzymać cały system w ruchu. W szczególności wyróżnia się zarządzanie (infrastrukturę), planowanie,

4 finanse, księgowość, zarządzanie ludźmi, rozwój technologii oraz zakupy. Model Portera pozwala na spojrzenie na pracę każdego pracownika z perspektywy wartości, jaką wnosi ona do produktu. Innymi słowy na każdym etapie tworzenia produktu należy sobie zadać pytanie: ile klient jest skłonny zapłacić za produkt w takiej formie? Czy ten etap łańcucha dodaje wartość dla klienta, czy też ją ujmuje? A jeśli ujmuje, to czy jesteśmy w stanie usunąć ten etap, czy też jest to koszt konieczny, którego nie da się usunąć z całego procesu (kolejne etapy łańcucha mogą dodać taką wartość dla klienta, że poniesiony koszt nie będzie istotny). Dodatkowo przeanalizowane zostaną kluczowe czynniki sukcesu. Najpierw nastąpi analiza sektora i zidentyfikowane najważniejszych cech firm, które decydują o sukcesie bądź porażce firm księgowych. Następnie każdemu z czynników przypisane zostaną wagi, oraz oceny w skali 1-5. W ten sposób uzyskany zostanie ostateczny rezultat pokazujący całościową wartość firmy ACC Partners, a także przeanalizowane zostaną potencjalne zmiany, które mogłyby jeszcze zwiększyć wartość usługi dla klienta. Firma ACC Partners Sp. z o. o. Firma ACC Partners (http://www.acc-partners.pl) jest średnią firmą księgową. Podstawowym rodzajem usług świadczonych przez firmę ACC Partners Sp. z o.o. są szeroko rozumiane usługi finansowe a w szczególności usługi księgowe, świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych. Klientami są firmy o zróżnicowanej strukturze własności (osoby fizyczne oraz prawne), prowadzące działalność w wielu branżach. Dominującym typem są firmy zajmujące się handlem, tak hurtowym jak i detalicznym. Obsługuje również firmy zajmujące się usługami, a także produkcją. Klienci ACC Partners działają również na rynkach międzynarodowych. Pracownicy firmy ACC Partners posiadają uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych a także uprawnienia doradcy podatkowego. W skład jej działalności wchodzi przede wszystkim obsługa księgowa małych firm. Niektóre spośród oferowanych usług to: Prowadzenie ksiąg handlowych Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów Prowadzenie ewidencji dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego Prowadzenie ewidencji związanych z podatkiem VAT Prowadzenie ewidencji środków trwałych Prowadzenie kart wynagrodzeń Sporządzanie list płac Sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, DRA Firma ACC Partners tworzy wartość dla swoich klientów w postaci załatwiania za klienta wszelkich spraw formalnych związanych z podatkami oraz kalkulacjami ekonomicznymi. Gdyby klienci tej firmy nie korzystali z jej usług (lub podobnych firm), musieliby zatrudnić nowe osoby, które wykonywałyby tą samą czynność. W przypadku osób fizycznych lub bardzo małych firm prawdopodobnie sami właściciele tych podmiotów gospodarczych musieliby się nauczyć całego procesu księgowego i własnoręcznie dokonywać kalkulacji. Jakościowe analiza działania firmy Jakościowa analiza działalności firmy zostanie podzielona na dwie części: Działalność podstawowa dla firmy ACC Partners jest to przetwarzanie dokumentów

5 dostarczonych przez klientów i tworzenie na ich podstawie kalkulacji księgowych. W skład działalności podstawowej wchodzi także logistyka związana z odebraniem od klienta potrzebnych dokumentów, a także ostatecznym dostarczeniem mu gotowych kalkulacji lub innych stworzonych dokumentów. Logistyka obejmuje także płatności i księgowanie otrzymanych płatności. Kolejny element to marketing, w szczególności pozyskiwanie nowych klientów. Ostatnią składową działalności podstawowej jest wsparcie klientów. Łatwo sobie wyobrazić, że klient firmy ACC Partners po otrzymaniu np. deklaracji VAT będzie mieć później problemy natury prawnej w urzędzie skarbowym. W tym momencie będzie potrzebować porady prawnej od osób posiadających wiedzę prawniczą i mających doświadczenie w kontaktach z urzędami skarbowymi. Uproszczony schemat kolejnych etapów produkcji wartości firmy ACC Partners można przedstawić następująco: Odebranie dokumentów Analiza Prawna Stworzenie kalkulacji Dostarczenie Kalkulacji Wsparcie Działalność pomocnicza w przypadku firmy ACC Partners w skład działalności pomocniczej wchodzi przede wszystkim zarządzanie zespołem ludzkim. Poza tym firma potrzebuje badać zapotrzebowanie rynku, żeby móc dopasować się do aktualnych potrzeb i stworzyć plan działania. Firma musi także prowadzić własną działalność księgową. Bardzo ważnym elementem działalności pomocniczej, który występuje w przypadku firm księgowych, a nie występuje w przypadku innych rodzajów firm, jest edukacja prawna. W realiach Polski, gdzie zmiany prawne związane ze sposobem kalkulacji poszczególnych podatków są bardzo częste, konieczne jest ciągłe utrzymywanie aktualnej wiedzy prawnej przez cały zespół. Działalność podstawowa Logistyka: transport dokumentów Wszelkie kalkulacje finansowe tworzone przez firmę ACC Partners są oparte na dostarczonych przez klientów dokumentach. W tym przypadku firma ACC Partners musi zadbać o odpowiedni transfer dokumentów od klienta do siebie i po kalkulacjach w drugą stronę. W praktyce nie zawsze sprawdza się proszenie klientów o dostarczenie dokumentów do siedziby firmy lub dostarczenie ich listownie. Klienci bardzo często zapominają przekazać potrzebne informacje. Dlatego też firma ACC Partners zdecydowała się na wprowadzenie wliczonego w koszty odbierania dokumentów od klientów. Pracownik firmy przyjeżdża do klienta i na miejscu sprawdza, czy wszystkie dokumenty zostały zebrane. Po przeprowadzeniu kalkulacji nowo powstałe dokumenty są dostarczane w drugą stronę lub wysyłane drogą elektroniczną (w zależności od typu kalkulacji). Takie rozwiązanie niestety zwiększa koszty wykonania usługi, ale zwiększa jej sprawność i jest bardziej opłacalne niż rozwiązania alternatywne. Mimo że ten sposób transportu dokumentów jest bardzo korzystny dla klientów (nie muszą oni tracić czasu na własny dojazd do siedziby ACC Partners, unikają także znacznej części problemów związanych z pomyłkami przy przekazywaniu dokumentów), to tak naprawdę sam transport dokumentów nie generuje żadnej wartości dla klienta. To, czego oczekuje klient, to przeprowadzona analiza prawna i stworzone odpowiednie dokumenty. Logistyka: płatności Firma ACC Partners podpisuje umowy na prowadzenie księgowości używając stałej stawki

6 miesięcznej, chociaż niektóre rzadsze umowy mogą mieć inną postać. Pobranie płatności sprowadza się do sprawdzania wpłat klientów na konto i ewentualnycm przypomnieniu klientowi o niezapłaconych rachunkach, do czego w praktyce oddelegowana musi być odpowiednia osoba. Jest to dodatkowy koszt, jednak w porównaniu z kosztem pozostałych składowych usługi jest on niewielki. Z perspektywy klienta dokonanie przelewu na konto np. przez internet jest czynnością prostą i nie generującą dodatkowych kosztów. Pobranie płatności jest ponownie to działalnością, która nie dodaje żadnej wartości dla klienta (w rzeczywistości klient musi zapłacić za pracę ludzi, więc w zasadzie wartość jest ujmowana). Analizy prawne i tworzenie kalkulacji Prawdziwym źródłem wartości dla klienta jest stworzenie odpowiednich kalkulacji księgowych przez firmę. Stworzenie takich kalkulacji wymaga dwóch rzeczy: Wiedzy prawnej z odpowiedniego zakresu, czyli np. znajomości aktualnych przepisów związanych z odprowadzaniem podatku VAT. Wiedzy księgowej, czyli przede wszystkim umiejętności zestawienia ze sobą odpowiadających liczb i przeprowadzenia na nich operacji matematycznych Dodanie wartości wymaga więc przede wszystkim współpracy księgowych oraz osób posiadających wiedzę prawną (oczywiście fizycznie może to być jedna i ta sama osoba). Obecny system podatkowy w Polsce jest tak skomplikowany, że o samym podatku VAT powstają całe książki, więc można się spodziewać, że do poradzenia sobie ze wszystkimi kruczkami prawnymi potrzebna będzie grupa kilku specjalistów spośród których każdy będzie się specjalizować w swojej wąskiej dziedzinie. Ten etap dodaje największą wartość dla klienta. Jako jego rezultat powstają odpowiednie dokumenty i kalkulacje sprawdzone przez specjalistów. Klient korzystając z usług firmy ACC Partners unika w ten sposób konieczności utrzymania swoich własnych pracowników, którzy robiliby to samo. Wsparcie Poza przeprowadzeniem samych kalkulacji firma ACC Partners udziela także bezpłatnych porad prawnych (związanych z działalnością księgową) dla swoich klientów. Jest to dodatkowa wartość dla klientów, dzięki której są w stanie podjąć odpowiednie decyzje zawierając umowy, dotrzymać terminów składania dokumentów w urzędach skarbowych, a także radzić sobie w przypadku wystąpienia jakiś problemów już w urzędzie skarbowym. Marketing Ostatnim elementem działalności podstawowej firmy ACC Partners jest pozyskiwanie nowych klientów. Firma realizuje tą działalność na kilka sposobów: Prowadzenie własnej strony internetowej (http://www.acc-partners.pl), gdzie znajduje się pełna oferta handlowa oraz informacje mające zachęcić klientów do skorzystania z usługi firmy. Należy dodać, że strona jest bardzo dobrze wypozycjonowana w wyszukiwarce internetowej Google. Promocje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą darmowe konsultacje. Pomoc przy stworzeniu nowej firmy umożliwia pozyskanie nowych klientów. Niestety koszty takiej pomocy firma musi doliczyć do późniejszych opłat za korzystanie z jej

7 usług. Utrzymywanie systemu informacji dla potencjalnych klientów. Dzwoniąc na podany na stronie numer telefonu lub wysyłając klienci są w stanie zadać pytanie i uzyskać odpowiedź dotyczącą np. cen poszczególnych usług lub zakresu prowadzonej działalności. Ponownie są to koszty, które muszą być wliczane do późniejszej ceny za usługę. Ogólnie działalność marketingowa nie dodaje wartości dla klienta (może poza pomocą przy zakładaniu działalności gospodarczej). Nikt z nas nie chce przecież płacić za oglądanie reklam, a wręcz jesteśmy często skłonni płacić, żeby ich nie oglądać. Na tym etapie następuje więc ujęcie wartości dla klienta. Działalność pomocnicza Działalność pomocnicza z perspektywy klienta nie dodaje praktycznie żadnej wartości. Nikt przecież nie chce płacić za to, że grupa osób w jakiejś firmie jest zarządzana czy edukowana. Klient chce płacić za rezultaty w postaci poprawnie prowadzonej księgowości. Jednak działalność pomocnicza jest potrzebna, żeby utrzymać cały system w ruchu. Zarządzanie grupą ludzi Prowadzenie księgowości nie wymaga żadnych półproduktów ani surowców. Praca polega praktycznie na obrabianiu informacji. Do jej przeprowadzenia potrzebni są przede wszystkim ludzie. Żeby mieć możliwość radzenia sobie z praktycznie każdą formą działalności księgowej konieczne jest utrzymanie co najmniej kilku dobrze wyedukowanych specjalistów od prawa gospodarczego. Do tego co najmniej kilka kolejnych osób odpowiadających za rachunkowość. Widać więc, że istnieje tutaj efekt skali większa firma może dużo łatwiej prowadzić kompleksową usługę księgową (mniejsze będą więc raczej koncentrować się na pojedynczych elementach księgowości). Duża firma oznacza automatycznie dodatkowe koszty zarządzania ludźmi, np. pozyskiwanie nowych pracowników, organizacja urlopów, stworzenie systemu awansów lub zwiększania zarobków wraz ze zbieraniem doświadczenia itp. Osoby prowadzące takie operacje generują dodatkowe koszty. Działalność analityczna i planistyczna Zmiany w prawie oraz rozwój gospodarczy wpływa na liczbę osób zainteresowanych usługami księgowymi. Zmienia się także ilość pracy, jaką należy wykonać, żeby uzyskać odpowiedni efekt, tzn. kalkulację księgową. Aby przetrwać w świecie ciągłych zmian firma musi znać na bieżąco sytuację oraz planować swoją działalność w przyszłości. Np. może zaplanować zatrudnienie nowych pracowników by pokryć zapotrzebowanie na usługi księgowe przez większą liczbę powstających firm. Prowadzenie własnej księgowości Kolejny narzut kosztowy to konieczność prowadzenia własnej działalności księgowej przez firmę ACC Partners. Na szczęście dla tej firmy ma ona już zatrudnioną cała kadrę księgową posiadającą bardzo duże doświadczenie. W praktyce oznacza to, że rzeczywiste koszty są bardzo niskie. Edukacja prawna Zmieniające się ciągle przepisy polskiego prawa wymuszają na firmach księgowych

8 regularnie doszkalanie swoich pracowników. Oznacza to m.in. konieczność zakupu odpowiednich książek oraz utratę pewnej ilości czasu pracy pracowników, w którym to zamiast pracować będą zdobywać wiedzę o zmianach w prawie. W niektórych przypadkach zamiast indywidualnych materiałów takich jak książki firmy korzystają z droższych, ale efektywniejszych szkoleń organizowanych przez wyspecjalizowane w tym firmy. Analiza wartości dla klienta Analiza oferty firmy ACC Partners Jak pokazała analiza jakościowa, na niektórych etapach działalności firmy ACC Partners wartość z perspektywy klienta jest dodawana, natomiast na innych jest ona tracona (tzn. koszty poniesione przez firmę księgową są dodawane do ceny mimo że nie tworzą realnej wartości dla klienta). Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich elementów łańcucha wartości wraz z podsumowaniem ich wpływu. Działalność Element Wpływ na wartość Podstawowa Logistyka: dokumenty Zmniejsza Logistyka: płatności Analizy prawne i kalkulacje Wsparcie Marketing Zmniejsza Zwiększa Zwiększa Zmniejsza Pomocnicza Zarządzanie Zmniejsza Analizy i planowanie Prowadzenie księgowości Edukacja Zmniejsza Zmniejsza Zmniejsza Jak widać, tylko dwa elementy tak naprawdę wpływają na zwieszenie wartości dla klienta. Są to analizy prawne i kalkulacje oraz wsparcie. Pozostałe czynności generują koszty z perspektywy firmy ACC Partners, ale z drugiej strony nie tworzą wartości dla klientów, a czasem wręcz ją ujmują wymagając np. zaangażowania czasowego. Mając tak przeprowadzoną analizę firma ACC Partners może zadać sobie proste pytanie: czy jest możliwe, żeby którąś z działalności generujących koszty wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć? Gdyby było to możliwe, firma mogłaby obniżyć koszty i w ten sposób zwiększyć zyski lub obniżyć cenę i przyciągnąć większą liczbę klientów. Okazuje się, że żadnej z wymienionych działalności nie da się zupełnie wyeliminować. Natomiast jak najbardziej można pomyśleć o zmianach jakościowych. Np. firma mogłaby pomyśleć o systemie elektronicznego przekazywania dokumentów choćby przy pomocy ich skanowania. Być może takie rozwiązanie byłoby tańsze od istniejącego. Innym podejściem byłoby zadanie sobie pytania: w jaki sposób można jeszcze zwiększyć wartość usługi postrzeganą przez klienta? Odpowiedzią mogłoby być np. wprowadzenie odpowiedzialności za kontakt z urzędami. Firma występując bezpośrednio np. do urzędu skarbowego i mając pełnomocnictwo klienta mogłaby efektywniej niż on załatwiać wszelkie formalności. Byłaby to kolejna wartość dodana do całej usługi, a większość klientów byłaby prawdopodobnie skłonna zapłacić odrobinę większą stawkę za zwolnienie z konieczności fizycznego dotarcia do urzędów i poznawania sposobu działania całej organizacji. Analiza konkurencyjnych możliwości

9 Zgodnie z twierdzeniem Portera, firma jest rentowna wtedy, kiedy tworzona przez nią wartość dla klienta jest większa niż koszty poniesione przez firmę. Wtedy klient będzie skłonny zapłacić za usługę. Jednak wartość dla klienta jest zależna od tego, jakie posiada on alternatywy dla korzystania z usług firmy. Rozpatrzmy zatem alternatywę dla klientów: zatrudnienie własnych pracowników, którzy prowadziliby księgowość. Zalety: Usunięcie dodatkowych kosztów, jakie generowała współpraca z firmą ACC Partners. Znika logistyka związana z dokumentami i płatności. Firma nie musi prowadzić analiz i planów na przyszłość, ponieważ wewnętrznie generuje zapotrzebowanie na usługi księgowe, a ich ilość jest łatwo przewidywalna. Znikają także koszty marketingu Pełna kontrola nad tym, co się dzieje z księgowością. Podczas gdy menedżerowie korzystając z usług zewnętrznej firmy nie mają pełnej informacji o ty, czym ona się zajmuje, wgląd w pracę własnych pracowników jest dużo łatwiejszy W cenę usługi księgowej na pewno jest wliczony zarobek jej właściciela, własna księgowość jest po prostu tańsza Wady: Konieczne jest zatrudnienie dodatkowych osób: prawników, księgowych, kadry zarządzającej Jeśli firma ma postać osoby fizycznej, to prawdopodobnie nie nastąpiłoby zatrudnienie nowych osób, tylko sama osoba fizyczna musiałaby nauczyć się prawa i księgowości by samodzielnie prowadzić całą działalność W przypadku braku kompetencji dużo trudniej jest zrezygnować z usług własnych pracowników niż z usług zewnętrznej firmy Szybka analiza pozwala dostrzec, że przy niewielkiej ilości pracy księgowej ponoszone koszty (zarówno finansowe jak i czasowe) byłyby naprawdę ogromne. Dlatego na małą skalę na pewno nie opłaca się tworzyć własnego działu księgowego. Natomiast księgowość na dużą skale daje już wymierne korzyści. Ten prosty wniosek tłumaczy, dlaczego większość klientów korzystających z usług firmy ACC Partners to firmy małe. Dla nich prowadzenie działalności ma dużą wartość z powodu dużych kosztów alternatywnych, natomiast dla dużych firm koszty alternatywne są w rzeczywistości mniejsze i dlatego prowadzą one własną księgowość. Kluczowe czynniki sukcesu W branży księgowej istniej kilka czynników, które decydują o wartości postrzeganej przez klientów. Jednym z najważniejszych jest jakoś głównej usługi, tj. rzetelność prowadzenia księgowości, dotrzymywanie terminów i brak błędów w kalkulacjach. Drugi czynnik to wsparcie udzielane firmom. Większość klientów firmy ACC Partners (i firm księgowych w ogóle) to firmy małe. Dlatego klienci zazwyczaj nie posiadają dużej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i mają problemy w zderzeniu z aparatem podatkowym. Dodatkowe wsparcie zdecydowanie ułatwia działalność. Trzecim czynnikiem w branży jest marketing. Istnieje dużo firm księgowych, dlatego firmy szukające pomocy księgowej małą duży wybór. Kluczową cechą jest tutaj dotarcie do klientów i pokazanie im zalet firmy. Następnym czynnikiem jest łatwość współpracy czyli sposób wymiany dokumentów, kontakt z firmą itp. Ostatnim rozważanym czynnikiem będzie oferowana cena za usługę. Zebrane czynniki wraz z intuicyjnie przyznanymi wagami oraz ocenami zostały przedstawione w poniższej tabeli:

10 Czynnik Waga Ocena Iloczyn Jakość prowadzenia księgowości 0, Wsparcie 0,2 5 1 Marketing 0,15 5 0,75 Kontakt 0,1 3 0,3 Cena 0,3 2 0,6 SUMA 1 3,65 Jak widać, firma osiągnęła ważoną ocenę 3,65. Jest to ocena powyżej średniej, co oznacza, że firma ACC Partners ma dobrą ofertę dla klientów. Największym problemem wydaje się być cena usługi. Firma ACC Partners postawiła na relatywnie wysoką jakość świadczonej usługi, ale jednocześnie pobiera za swoją usługę dosyć wysokie opłaty. Jest to na pewno przeszkoda dla firm dopiero startujących, co jest o tyle paradoksem, że firma ACC Partners prowadzi darmowe konsultacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i stara się zamienić te osoby w swoich klientów. Tymczasem dla nich cena będzie po prostu zbyt wysoka. Widać tutaj pewną niespójność firma ACC Partners powinna się zdecydować, czy chce, żeby ich klientami były zamożniejsze firmy szukające dobrej jakości usług i skłonne płacić za taką jakość usługi duże pieniądze, czy też raczej chce mierzyć w nowopowstające firmy, które szukają przede wszystkim niskiej ceny nawet kosztem jakości usługi. Wydaje się, że profil firmy jest dużo bardziej zbieżny z działalnością przeznaczoną dla bogatych i wymagających klientów. Dlatego rezygnacja z pomocy dla nowopowstających firm mogłaby zmniejszyć koszty bez zmniejszania postrzeganej jakości usługi przez firmy już istniejące. Aby zbliżyć się do tego profilu, firma ACC Partners powinna także pomyśleć nad zwiększeniem jakości kontaktu z klientami. Być może rozwiązaniem byłaby głęboka analiza procesów związanych z kontaktem z klientem, zidentyfikowanie źródeł frustracji klientów (np. poprzez anonimowe ankiety), a następnie próby zmiany statusu quo poprzez np. szkolenia. Lu wdrożenie procedur kontaktu z klientem takich jako przydzielanie stałego konsultanta dla każdej firmy (konsultant mógłby współpracować z wieloma firmami jednocześnie, ale dana firma kontaktowałaby się z tylko jednym konsultantem). Wnioski Metoda łańcucha wartości pozwoliła odnaleźć te działania w firmie, w których następuje dodanie wartości dla klienta i w których następuje zmniejszenie wartości. Krótki przegląd tych działań pokazuje, że firma ACC Partners ma już dosyć dobrze zoptymalizowany proces pracy i że całkowite usunięcie któregokolwiek z działań byłoby nieefektywne. Natomiast możliwe są drobne ulepszenia. Analizując wszystkie podejmowane przez firmę działania nie widać takich, które wyraźnie opłacałoby się przekazać podwykonawcom. Jedynym wyjątkiem wydaje się być utrzymanie i zarządzanie stroną internetową, a w szczególności jej pierwotne wykonanie. Analiza pokazuje, że w branży księgowej firmy powinny skupiać się na współpracy przede wszystkim z małymi firmami lub wręcz pomagać klientom założyć swoje własne firmy. Jest to spowodowane relatywnie większymi kosztami alternatywnymi rozpoczęcia prowadzenia własnej księgowości przez firmy małe. Natomiast firmom dużym opłaca się rezygnować z zewnętrznej księgowości i otwierać własne działy księgowe. Profil firmy wydaje się być niejasny. Mimo że wysoka jakość i relatywnie wysoka cena wskazują na skierowanie oferty do klientów zamożnych i wymagających, to firma prowadzi

11 działalność, która skierowana jest do firm oczekujących przede wszystkim niskiej ceny. Uspójnienie profilu firmy, rezygnacja z działalności niezgodnej z profilem oraz poprawa tych czynników, które wydają się nieco odstawać od profilu wydają się być sposobami, żeby poprawić rentowność firmy i utworzyć jej spójny wizerunek.

Księgowość tradycyjna

Księgowość tradycyjna Księgowość tradycyjna Kilka słów o nas Nasz zespół tworzą specjaliści z zakresu finansów i księgowości. Bogate doświadczenie pozyskane w ramach prowadzenia księgowości firm handlowych, produkcyjnych, usługowych,

Bardziej szczegółowo

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura Rachunkowego Maciej Nowakowski. Nasze Biuro oferuje m.in : - Obsługę w naszej siedzibie lub u klienta, - Możliwość usług za pośrednictwem Internetu, - Informacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy Biuro rachunkowe ACONT 03.2014

Prezentacja firmy Biuro rachunkowe ACONT 03.2014 Prezentacja firmy Biuro rachunkowe ACONT 03.2014 OFERTA WSPÓŁPRACY Zapraszam na spotkanie lub rozmowę Jarosław Potoczny właściciel Dzień dobry, dziękuję za zainteresowanie współpracą z biurem rachunkowym

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Centrum Ekonomiczno Doradczo - Rachunkowe. Rachunkowość na Maksa!!!

Centrum Ekonomiczno Doradczo - Rachunkowe. Rachunkowość na Maksa!!! Rachmaks Nasza myśl przewodnia najtrafniej opisuje zaangażowanie, profesjonalizm i kwalifikacje naszego Zespołu. Dla nas rachunkowość to przede wszystkim pasja! Szanowni Państwo, Z ogromną radością pragniemy

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy masz biuro rachunkowe?

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy masz biuro rachunkowe? Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy masz biuro rachunkowe? Czy w Krakowie naprawdę poszukują księgowych? Ile razy w miesiącu w Warszawie szuka się doradcy podatkowego? Czy pełna księgowość

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KSIĘGOWYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KSIĘGOWYCH Outsourcing kadr, płac, księgowości OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KSIĘGOWYCH Warszawa 2012 Szanowni Paostwo, Dziękujemy za umożliwienie nam przedstawienia naszej oferty. Jeśli nasze propozycje spotkają się

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY. str. 1. Częstochowa, 04.02.2010. 1. Nazwa firmy. DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe

CASE STUDY. str. 1. Częstochowa, 04.02.2010. 1. Nazwa firmy. DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe Częstochowa, 04.02.2010 CASE STUDY 1. Nazwa firmy Głównym obszarem działalności biura jest świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczenie właściciela

Bardziej szczegółowo

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura Rachunkowego Maciej Nowakowski. Nasze Biuro oferuje m.in : - Obsługę w naszej siedzibie lub u klienta, - Możliwość usług za pośrednictwem Internetu, - Informacja

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

kursy finansowo-księgowe

kursy finansowo-księgowe kursy finansowo-księgowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY NASZYM KLIENTOM ZDOBYWAĆ SZCZYTY!

POMAGAMY NASZYM KLIENTOM ZDOBYWAĆ SZCZYTY! POMAGAMY NASZYM KLIENTOM ZDOBYWAĆ SZCZYTY! nr.: 1 OD ROKU 2001 PRZEWODNIK PO USŁUDZE: Pozycjonowania UWAGA! Płacisz jedynie za pozycje 1 10 w Pozycjonowaniu Organicznym Ciągłym opłaty uzależnione są jedynie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W USTAWACH: O RACHUNKOWOŚCI

ZMIANY W USTAWACH: O RACHUNKOWOŚCI ZMIANY W USTAWACH: O RACHUNKOWOŚCI O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE ORAZ INNYCH USTAWACH WYBRANE ZAGADNIENIA USTAWA O RACHUNKOWOŚCI zakres zmian Księgowość uproszczona dla małych jednostek

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych Wstęp Przedsiębiorstwa chcące konkurować w warunkach cyfrowej rewolucji muszą przykładać dużą wagę do jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST NVOIS Group?

CZYM JEST NVOIS Group? CZYM JEST NVOIS Group? NVOIS Group świadczy pełną obsługę rachunkową oraz kadrową dla podmiotom o różnym profilu działalności oraz formie prawnej Obsługujemy firmy jednoosobowe, jak i średnie i duże przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Gusto. Biuro Rachunkowe Łukasz Borowski. Cennik usług

Gusto. Biuro Rachunkowe Łukasz Borowski. Cennik usług Gusto Cennik usług Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami standardowymi, które podlegają negocjacji z kaŝdym klientem indywidualnie. 1. Karta podatkowa z ewidencją VAT Abonament miesięczny do 30 dokumentów

Bardziej szczegółowo

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010 ROZWÓJ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW JAKO CEL POLITYKI PERSONALNEJ POLSKICH FIRM POKONYWANIE BARIER WYNIKAJĄCYCH ZE SCHEMATÓW MYŚLENIA I OGRANICZEŃ BUDŻETOWYCH dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej KSIĘGOWOŚĆ Oferta kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej oraz kadrowej Chcielibyśmy zaprezentować Państwu OFERTĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI KSIĘGOWEJ. W ramach outsourcingu obsługi rachunkowo-księgowej dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE Szanowni Państwo Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Nasze biuro Rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

PAYROLL TRANSFER OUTSOURCING KADR I PŁAC

PAYROLL TRANSFER OUTSOURCING KADR I PŁAC Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj. Henry Ford Propozycja payroll transfer jest skierowana do firm, które dążą do jak najlepszej optymalizacji procesów kadrowych i usprawnienia polityki

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Bo nakłady na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Witamy w Kancelarii Consiliator Nasza Kancelaria to doradcy podatkowi, prawnicy i księgowi posiadający długoletnie doświadczenie. Od kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorco! Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię

Przedsiębiorco! Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię Zapewnij swojej firmie pakiet biznesowy optymalnie dopasowany do aktualnych potrzeb. Sprawdź, co zyskasz oraz ile zaoszczędzisz. Pakiet - Pełna kontrola księgowości Cena pakietu: 2 213 zł Oszczędzasz:

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM www.belisama4crm.pl Belisama4CRM Zarządzanie jest proste! Masz za dużo narzędzi do zarządzania? Korzystasz z wielu programów osobno: do fakturowania,

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

USŁUG KSIĘGOWYCH ADMINISTRACJI KADR I PŁAC KONTROLI ROCZNEJ BIEŻĄCEJ DOKUMENTACJI

USŁUG KSIĘGOWYCH ADMINISTRACJI KADR I PŁAC KONTROLI ROCZNEJ BIEŻĄCEJ DOKUMENTACJI OFERTA ZAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYKONYWANIA: USŁUG KSIĘGOWYCH ADMINISTRACJI KADR I PŁAC KONTROLI ROCZNEJ BIEŻĄCEJ DOKUMENTACJI PRZEZ SPECJALISTYCZNE BIURO RACHUNKOWE REDICUS DLA PAŃSTWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki). Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki

Bardziej szczegółowo

MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015

MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015 MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015 Raport na temat wykorzystania internetu i jego korzyści w prowadzeniu biznesu przez polskich przedsiębiorców Badanie zrealizowane przez nazwa.pl w czerwcu 2015 r. Ankietę

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Zadbamy o Twoje finanse jak nikt inny. MSP Finance oferuje przełomową formułę usług zapewniającą profesjonalną obsługę finansową, ważną

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla których warto wysyład z nami

Korzyści dla których warto wysyład z nami Jesteśmy brokerem usług kurierskich Dzięki zrzeszeniu ogromnej ilości użytkowników wynegocjowaliśmy bardzo korzystne ceny, przy zachowaniu najwyższej jakości i elastyczności usług. Wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy prowadzisz lokal gastronomiczny?

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy prowadzisz lokal gastronomiczny? Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy prowadzisz lokal gastronomiczny? Czy w Krakowie przez internet restauracji szukają częściej niż w Gdańsku? Gdzie znajdziesz smakoszy kuchni chińskiej?

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje:

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 2 1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: - przedmiot

Bardziej szczegółowo

Deficyt publiczny - jak mu zaradzić piątek, 07 października 2011 20:10 - Poprawiony sobota, 19 kwietnia 2014 16:28

Deficyt publiczny - jak mu zaradzić piątek, 07 października 2011 20:10 - Poprawiony sobota, 19 kwietnia 2014 16:28 Z Olgierdem Bagniewskim*, szefem zespołu analityków niemieckiego instytutu East Stock Informationsdienste GmbH w Hamburgu, rozmawia Iwona Bartczak. I.B.: Brak równowagi finansów publicznych jest znanym

Bardziej szczegółowo

USŁUGI RACHUNKOWE I FINANSOWE ODPOWIEDŹ NA INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTA GWARANCJA PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ

USŁUGI RACHUNKOWE I FINANSOWE ODPOWIEDŹ NA INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTA GWARANCJA PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ USŁUGI RACHUNKOWE I FINANSOWE ODPOWIEDŹ NA INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTA GWARANCJA PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ Spis treści: Kim jesteśmy... 3 Czym się zajmujemy... 4 Korzyści ze współpracy z FIN-CON... 5

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

jesteśmy GroupEuroService Sp. z o. o. 2005 roku

jesteśmy GroupEuroService Sp. z o. o. 2005 roku Kim jesteśmy? GroupEuroService Sp. z o. o. powstała w 2005 roku jako firma świadcząca usługi księgowe oraz usługi kadrowo-płacowe. Z biegiem czasu, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, rozszerzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM BankConnect SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM Usprawnij pracę w swojej firmie dzięki BankConnect PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH OZNAKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Analiza struktur organizacyjnych w sektorze produkcyjnym

Analiza struktur organizacyjnych w sektorze produkcyjnym Analiza struktur organizacyjnych w sektorze produkcyjnym HRM partners Warszawa, 14 kwietnia 2012 r. HRM partners S.A. ul. K. K. Baczyńskiego 1 00-038 Warszawa tel. +48/22 244 15 50 fax. +48/22 244 15 51

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI Opis programu 1. Opis programu W dzisiejszych czasach prawidłowe funkcjonowanie firmy w dużym stopniu uzależnione jest od sprawności wymiany

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r.

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Lepsze wieści z rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2013 Dane największego portalu pracy w Polsce - Pracuj.pl nie pozostawiają wątpliwości: rok 2013 był

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe,

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, PROGRAM NAUCZANIA Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, Wojciech Jodłowski Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tj. 22 października 2004 roku, przeprowadzono panel dyskusyjny, którego tematem była rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. Prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Zadbamy o Twoje finanse jak nikt inny. MSP Finance oferuje przełomową formułę usług zapewniającą profesjonalną obsługę finansową, ważną

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Część I Kilka słów wstępu streszczanie tego, co znajdziesz w literaturze ekonomicznej.

Część I Kilka słów wstępu streszczanie tego, co znajdziesz w literaturze ekonomicznej. METODY WYLICZANIA CEN. /odcinek I / Część I Kilka słów wstępu streszczanie tego, co znajdziesz w literaturze ekonomicznej. Poprawnie wyznaczony poziom cen twojej produkcji lub usług, to podstawa sukcesu

Bardziej szczegółowo

Ulepszamy Twój wynik finansowy. Lider ulepszania wyników finansowych

Ulepszamy Twój wynik finansowy. Lider ulepszania wyników finansowych Ulepszamy Twój wynik finansowy Lider ulepszania wyników finansowych O Inventage Inventage jest Polską firmą, której specjalizacją jest ulepszanie wyników finansowych. Współpracujemy z największymi firmami

Bardziej szczegółowo

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Firmy znów szukają więcej osób do pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, znów jest nieco lepiej na rynku

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH Outsourcing kadr, płac, księgowości OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH Warszawa 2012 Szanowni Paostwo, Dziękujemy za umożliwienie nam przedstawienia naszej oferty. Jeśli nasze propozycje spotkają

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Oferta pozycjonowania strony internetowej. Barbara Woś b.wos@s90.pl 698-833-065 32-725-39-40

Oferta pozycjonowania strony internetowej. Barbara Woś b.wos@s90.pl 698-833-065 32-725-39-40 Oferta pozycjonowania strony internetowej Barbara Woś b.wos@s90.pl 698-833-065 32-725-39-40 O NAS Naszą główną usługą jest pozycjonowanie stron internetowych (SEO). Nasi specjaliści posiadają 7 letnie

Bardziej szczegółowo

Zadowolony Klient to najlepsza inwestycja

Zadowolony Klient to najlepsza inwestycja Zadowolony Klient to najlepsza inwestycja OFERTA DOSTĘPNE USŁUGI: 1. TAJEMNICZY KLIENT 2. BADANIE KONKURENCJI 3. ANKIETOWANIE POUSŁUGOWE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ I/LUB TELEFONICZNE 4. SPRAWDZANIE

Bardziej szczegółowo

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Kluczowym czynnikiem tworzącym sukces każdej firmy jest zadowolenie odbiorców. Lojalni klienci pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Jeżeli nie teraz, to kiedy?

Jeżeli nie teraz, to kiedy? www.pwc.com Mikro firmy na rynku bankowym Jeżeli nie teraz, to kiedy? Śniadanie prasowe Warszawa, 16 października 2013 Banki cyklicznie ogłaszają ekspansję w segmencie mikro firm, czy jednak zauważają

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej!

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych usług skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Zmiany podatkowe 2013 i 2014 w pigułce zaproszenie na warsztaty online ABC Tax & KURP. 30 stycznia 2013 r.

Zmiany podatkowe 2013 i 2014 w pigułce zaproszenie na warsztaty online ABC Tax & KURP. 30 stycznia 2013 r. Zmiany podatkowe 2013 i 2014 w pigułce zaproszenie na warsztaty online ABC Tax & KURP 30 stycznia 2013 r. Zapraszamy Państwa na warsztaty online dotyczące najważniejszych zmian w przepisach podatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Rachunkowości

Outsourcing Rachunkowości dobry dla biznesu TO NIE JEST PROSTE, ALE EFEKTYWNE Najczęściej postrzeganą przez klientów korzyścią outsourcingu rachunkowości jest sprawowanie realnej kontroli nad biznesem. Badanie przeprowadzono w

Bardziej szczegółowo

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta PR & RECRUITMENT SOLUTIONS jest zespołem osób wyspecjalizowanych w prowadzeniu rekrutacji. To, co nas wyróżnia, to zastosowanie innowacyjnych metod oraz nowych technologii, które jeszcze sprawniej pomagają

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA JAK OBNIŻYĆ RACHUNKI za energię elektryczną? Wybór sprzedawcy prądu jest Twoim prawem! Od 2007 roku możesz swobodnie wybierać

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów Propozycja współpracy Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dla lektorów O Inkubatorach Inkubatory są fundacją, skupiającą przedsiębiorcze osoby, posiadające pasję i motywację do stworzenia własnej

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Szczecin, 10 czerwca 2016 1 Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego 2 Jednolity Plik Kontrolny wprowadzenie Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

MDDP Podstawowe informacje o firmie

MDDP Podstawowe informacje o firmie MDDP Podstawowe informacje o firmie MDDP informacje ogólne Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadcząca kompleksowe usługi. 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych oferujących wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu ZAMÓWIENIA GIS BY CTI Opis programu 1. Opis programu GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony

Bardziej szczegółowo