Zakładowy Plan Kont. Załącznik nr 1 do Zasad Rachunkowości. Analityka konta. czy. Data modyfikacji/obowiązywania. Nazwa konta I II III IV V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakładowy Plan Kont. Załącznik nr 1 do Zasad Rachunkowości. Analityka konta. czy. Data modyfikacji/obowiązywania. Nazwa konta I II III IV V."

Transkrypt

1 Analityka konta I II III IV V 0 1 Konta zespołu 0 poziom analityk i wg SIMPLE Nazwa konta Data modyfikacji/obowiązywania czy Rodzaj rozra konta chun kowe 010 Min. Grupy ŚT/WNiP Projekt Źródło fin. 2 Środki trwałe B 010-X0-XX-XX.XXX.XXX-XX0 X0 XX XX.XXX.XXX XXX Min. Grupy ŚT/WNiP Projekt 2 Przedmioty małowartościowe P 012-X0-X0-XX.XXX.XXX X0 XX XX.XXX.XXX Min. 2 Zbiory biblioteczne P 013-X0 X Min. 2 Zbiory muzealne P 014-X0 X Min. Grupy ŚT/WNiP Projekt 2 Środki trwałe niskocenne B 015-X0-X0-XX.XXX.XXX X0 XX XX.XXX.XXX Min. Grupy ŚT/WNiP Projekt Źródło fin. 2 Wartości niematerialne i prawne B 020-X0-9X-XX.XXX.XXX-XX0 X0 XX XX.XXX.XXX XXX Min. Rodz.inwt./Podm.gosp. 2 Inwestycje długoterminowe B 030-X0-XXXX X0 XXX Min. Grupy ŚT/WNiP 2 Umorzenie środków trwałych B 071-X0-XX X0 XX Min. Grupy ŚT/WNiP 2 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych B 072-X0-9X X0 XX Min. 2 Umorzenie zbiorów bibliotecznych P 074-X0 X Min. Grupy ŚT/WNiP 2 Umorzenie środków trwałych niskocennych B 075-X0-X0 X0 XX 083 Min. Grupy ŚT/WNiP Projekt Źródło fin. Obiekt 2 Środki trwałe w budowie B 083-X0-XX-XX.XXX.XXX-X00-XXXXXXXX.XX X0 XX XX.XXX.XXX XXX XXXXXXXX.XX Min. Grupy ŚT/WNiP Projekt Źródło fin. Obiekt 2 Rozliczenie środków trwałych w budowie B 084-X0-XX-XX.XXX.XXX-X00-XXXXXXXX.XX X0 XX XX.XXX.XXX XXX XXXXXXXX.XX Min. Grupy ŚT/WNiP Projekt Źródło fin. Obiekt 2 Środki trwałe w budowie finansowane ze środków zagranicznych B 086-X0-XX-XX.XXX.XXX-XX0-XXXXXXXX.XX X0 XX XX.XXX.XXX XXX XXXXXXXX.XX Min. Grupy ŚT/WNiP Projekt Źródło fin. Obiekt 2 Rozliczenie środków trwalych w budowie finansowanych ze środków zagranicznych B 087-X0-XX-XX.XXX.XXX-XX0-XXXXXXXX.XX X0 XX XX.XXX.XXX XXX XXXXXXXX.XX Min. Rodz.aparatury 2 Aparatura specjalna P 092-X0-XX X0 XX Min. 2 Środki trwałe w likwidacji P 093-XX X Konta zespołu Min. Kasa 2 Kasa PLN B 101-XX-XX X0 XX Min. Konto bankowe 2 Rachunki bankowe ogólne B 130-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. Konto bankowe 2 Rachunki bankowe ogólne - walutowe B 131-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. Konto bankowe Projekt 2 Rachunki bankowe - projekty B 132-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX XX.XXX.XXX Min. Konto bankowe 2 Rachunki bankowe walutowe - projekty B 133-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX XX.XXX.XXX Min. Konto bankowe 2 Rachunki bankowe - kredyty B

2 139-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. 2 Środki pieniężne w drodze bank waluta - bank waluta B 141-XX X Min. A143 2 Środki pienięzne w drodze - pozostałe B R 143-XX-XX X0 XX Min. 2 Karty kredytowe B 144-XX X Min. Kasy fiskalne 2 Kasy fiskalne B 145-XX-XXX X0 XXX Min. A146 - lokaty i depozyty 2 Lokaty i depozyty B 146-XX-XX X0 XX Min. 2 Środki pieniężne w drodze kasa - kasa B R 147-XX X Min. 2 Środki pieniężne w drodze bank - bank B R 148-XX X Min. 2 Środki pieniężne w drodze: kasa - bank, bank - kasa B R 149-XX X0 3 2 Min. 1 Konta zespołu Min. Odbiorca 2 Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług B R 200-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. Dostawca 2 Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług B R 201-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. MPK. Projekt 2 Rozrachunki z tytułu studiów podyplomowych, kursów,konferencji - firmy B R 202-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX Min. Odbiorca 4 Rozrachunki z tyt.ułu czynszów mieszkaniowych B R 203-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. MPK. 4 Rozrachunki ze studentami z tytułu usług edukacyjnych B R 205-XX-XX.XXX.XXX X0 XX.XXX.XXX Min. MPK. 2 Rozrachunki z tytułu opłat manipulacyjnych B R 206-XX-XX.XXX.XXX X0 XX.XXX.XXX Min. Odbiorca 2 Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług B R 207-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. Dostawca 2 Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług B R 208-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. MPK. Projekt 2 Rozrachunki z tytułu studiów podyplomowych, kursów, konferencje - waluta B R 209-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX Min. Odbiorca 2 Należności zagraniczne z tytułu dostaw i usług B R 210-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. Dostawca 2 Zobowiązania zagraniczne z tyt.dostaw i usług B R 211-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. Odbiorca 2 Rozrachunki z odbiorcami z tytułu działalności inwestycyjnej B R 213-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. Dostawca 2 Rozrachunki z dostawcami z tytułu działalności inwestycyjnej B R 214-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. Odbiorca 2 Należności zagraniczne z tytułu działalności inwestycyjnej B R 215-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. Dostawca 2 Zobowiązania zagraniczne z tytułu działalności inwestycyjnej B R 216-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. Odbiorca 2 Należności długoterminowe z tytułu działalności inwestycyj. B R

3 217-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. Dostawca 2 Zobowiązania długoterminowe z tyt.działalności inwestycyjnej B R 218-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. Rozrachunki z budżetem 2 Rozrachunki z budżetem B R 220-XX-XXXX X0 XXXX Min. Rozrachunki z tyt. VAT naliczonego 2 Rozrachunki z tytułu VAT - VAT naliczony B R 221-XX-XXXX X0 XXXX Min. Rozrachunki z tyt. VAT należnego 2 Rozrachunki z tytułu VAT - VAT należny B R 222-XX-XXXX X0 XXXX Min. 2 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT B R 223-XX X Min. 2 Rozrachunki z Urzędem Celnym B R 224-XX X Min. Rozrachunki z tytułu ZUS 2 Rozrachunki z tytułu ZUS B R 229-XX-XXXX X0 XXXX Min. Pracownik 2 Rozliczenie wypłat - gotówa w banku - pracownicy B R 230-XX-XXXXXXXXX X0 XXXXXXXXX Min. 2 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń B R 231-XX X Min. A232-rozliczenie wypłat 2 Rozliczenie wypłat B R 232-XX-XX X0 XX Min. Dostawca-Student 2 Pozostałe rozrachunki ze studentami i doktorantami B R 233-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX 4 R 234 Min. Pracownik 2 Rozrachunki z pracownikami B R 234-XX-XXXXXXXXX X0 XXXXXXXXX Min. Pracownik Rodzaj pożyczki 2 Rozrachunki z tytułu pożyczek ZFŚS B R 235-XX-XXXXXXXXX-XXX X0 XXXXXXXXX XXX Min. A236 - rozrachunki ze studentami 2 Rozrachunki ze studentami-stypendia FPMS,Rządu RP,praktyki studenckie B R 236-XX-XX X0 XX Min. Dostawca Waluta 2 Pozostałe rozrachunki ze studentami i doktorantami(walutowe) B R 237-XX-XXXXXXXX-XXX X0 XXXXXXXX XXX Min. Pracownik Waluta 2 Rozrachunki z pracownikami (walutowe) B R 238-XX-XXXXXXXXX-XXX X0 XXXXXXXXX XXX Min. Kaucje 2 Kaucje B R 241-XX-XX X0 XX Min. Odbiorca 2 Kaucje mieszkaniowe P 210-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. A243-Rozliczenie niedoborów i szkód 2 Rozliczenie niedoborów i szkód B R 243-XX-XXXX X0 XXXX Min. A244-pożyczki 2 Pożyczki B R 244-XX-XXXX X0 XXXX Min. Dostawca 2 Zobowiązania sporne B R 233-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. A246 - Pozostałe należności 2 Pozostałe należności B R 246-XX-XXXX X0 XXXX Min. A247 - Pozostałe zobowiązania 2 Pozostałe zobowiązania B R 247-XX-XXXX X0 XXXX Min. 2 Rozliczenia wewnętrzne pomiędzy UWM a WNM 248-XX X Min. A249-rozrachunki z tyt.wynagrodzeń-potrącenia 2 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - potrącenia B R

4 249-XX-XXXX X0 XXXX Min. 2 Rozliczenie sprzedaży majątku B R 250-XX X Min. A261 - rozliczenie wynagrodzeń 2 Rozliczenie wynagrodzeń B R 261-XX-XXXX X0 XXXX Min. 2 Rozliczenie wynagrodzeń bezosobowych B R 262-XX X Min. A270 B270 2 Odpisy aktualizujące należności B R 270-XX-XXX-XXX X0 XXXX XXX Min. MPK. Projekt 2 Należności z tytułu usług edukacyjnych - USOS P 290-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX Min. 2 Zobowiązania warunkowe P 292-XX X Min. A270 B270 2 Dłużnicy - nieskuteczna egzekucja komornicza P 297-XX-XXX-XXX X0 XXXX XXX Min. Dostawcy Rozliczenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług P 298-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Konto techniczne 3 Min. Dostawcy/Magazyn 1 Konta zespołu 3 B 301 Min. Dostawcy 4 Rozliczenie zakupu materiałów i usług B 301-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. Dostawcy 4 Rozliczenie zakupu materiałów magazynowych B 302-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. Dostawcy 4 Rozliczenie zakupu środków trwałych B 303-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. Dostawcy 4 Rozliczenie zakupu środków trwałych w budowie B 304-XX-XXXXXXXX X0 XXXXXXXX Min. Magazyn 4 Materiały w magazynie B 311-XX-XX X0 XX 4 4 Min. Rodzaj kosztu 1 Konta zespołu 4 W 400 Min. Rodzaj kosztu 4 Amortyzacja W 400-XX-XX X0 XX Min. Rodzaj kosztu 4 Zużycie materiałów W 411-XX-XX X0 XX Min. Rodzaj kosztu 4 Energia W 419-XX-XX X0 XX Min. Rodzaj kosztu 4 Usługi obce W 420-XX-XX X0 XX Min. Rodzaj kosztu 4 Wynagrodzenia W 431-XX-XX X0 XX Min. Rodzaj kosztu 4 Ubezpieczenia społeczne W 441-XX-XX X0 XX Min. Rodzaj kosztu 4 Odpisy na ZFŚS W 442-XX-XX X0 XX Min. Rodzaj kosztu 4 Pozostałe świadczenia pracownicze W 443-XX-XX X0 XX Min. Rodzaj kosztu 4 Podatki i opłaty W 450-XX-XX X0 XX 4

5 460 Min. Rodzaj kosztu 4 Podróże służbowe W 460-XX-XX X0 XX Min. Rodzaj kosztu 4 Stypendia doktoranckie W 470-XX-XX X0 XX Min. Rodzaj kosztu 4 Pozostałe koszty W 480-XX-XX X0 XX Min. 4 Rozliczenie kosztów W 490-XX X Min. 4 Zmiana produktu W 499-XX X0 4 5 Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 1 Konta zespołu 5 W 500 Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Dydaktyka - koszty bezpośrednie kierunków studiów W 500-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.00X.00X XX.XXX.XXX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Koszty wydziałowe limitowane W 501-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.00X XX.XXX.XXX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Koszty bezpośrednie wynagrodzeń dydaktyki stacjonarnej W 502-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.00X XX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Studia podyplomowe W 503-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.410.XXX 500 XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Pozostała działalność dydaktyczna W 504-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.4XX.XXX XXX XXX.XX 505 Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Programy zagraniczne dydaktyczne W 505-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.530.XXX 400 XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Działalność kulturalna studentów W 507-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.440.XXX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Projekty edukacyjno-szkoleniowe finansowane ze środków UE W 508-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.5X0.XXX XXX XXX.XX 510 Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Koszty wydziałowe nielimitowane W 510-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Koszty wydziałowe - koszty administracji wydziałowej W 511-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Rozwój kadry naukowej W 512-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX XX X10 XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Dydaktyka wydziałowa i ogólnouczelniana W 513-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX X XX.XXX.XXX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Projekty badawcze W 521-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Konferencje, sympozja, zjazdy W 524-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.8XX.XXX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Projekty inwestycyjne finansowane z UE W 531-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.920.XXX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Projekty inwestycyjne finansowane ze źródeł krajowych W 533-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.91X.XXX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Remonty finansowane centralnie W 538-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.038.XXX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Koszty działalności pomocniczej W 540-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.040.XXX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Koszty ogólnouczelniane W 551-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Rozliczenie kosztów W

6 580-XX-XX.XXX.XXX X0 XX.XXX.XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Konto techniczne 551-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX XXX.XX Konta zespołu 6 B 601 Min. Magazyn 2 Magazyn wyrobów gotowych - książki B 601-XX-XX X0 XX Min. Magazyn 2 Magazyn wyrobów gotowych - gospodarstwa rolne B 602-XX-XX X0 XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Produkcja niezakończona B 603-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX XXX.XX 620 Min. Magazyn 2 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych B 620-XX-XX X0 XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne B 640-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne B 641-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne B 642-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX XXX.XX Min. MPK Projekt Żródło fin. Rodzaj 2 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne B 643-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX XXX.XX Konta zespołu 7 W Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Przychody z tytułu dotacji budżetowej W 701-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Przychody z tytułu opłat za studia W 702-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Przychody z tytułu studiów podyplomowych W 703-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.410.XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Przychody z tytułu opłat manipulacyjno-administracyjnych W 704-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Przychody z tytułu programów zagranicznych dydaktycznych W 705-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Pozostałe przychody dydaktyczne W 706-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Przychody z tytułu działalności kulturalnej studentów W 707-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Przychody z tyt.projektów edukacyjno-szkoleniowych finansowanych z UE W 708-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.5X0.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Koszt własny dydaktyki - studia finansowane z dotacji W 711-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Koszt własny dydaktyki - studia odpłatne W 712-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Koszt własny - studia podyplomowe W 713-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Koszt własny dydaktyki W 714-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Koszt własny zagranicznych programów dydaktycznych W 715-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Koszt własny - działalność kulturalna studentów W 717-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Koszt własny - projekty edukacyjno-szkoleniowe finans. z UE W 718-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Przychody - projekty badawcze W

7 720-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Koszt własny - projekty badawcze W 721-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Przychdy - konferencje, sympozja, zjazdy W 723-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Koszt własny - konferencje, sympozja, zjazdy W 724-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Przychody - projekty inwestycyjne finansowane z UE W 730-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Koszt własny - projekty inwestycyjne finansowane z UE W 731-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Przychody-projekty inwestycyjne finansowane ze środków krajowych W 732-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Koszt własny-projekty inwestycyjne fin.ze środków krajowych W 733-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży materiałów i usług W 740-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Koszt własny z tytułu sprzedaży materiałów i usług W 741-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. Przych.finans. Żródło fin. 2 Przychody finansowe W 751-XX-XX-XXX X0 XX XXX Min. Koszty finans. Żródło fin. 2 Koszty finansowe W 752-XX-XX-XXX X0 XX XXX Min. A761 MPK Żródło fin. 2 Pozostałe przychody operacyjne W 761-XX-XX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX XX.XXX.XXX XXX Min. Koszty op.-rodzaje MPK Żródło fin. 2 Pozostałe koszty operacyjne W 762-XX-XX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX XX.XXX.XXX XXX Min. Żródło fin. 2 Zyski nadzwyczajne W 770-XX-XXX X0 XXX Min. Żródło fin. 2 Straty nadzwyczajne W 771-XX-XXX X0 XXX Min. Obroty wewnętrzne 2 Przychody - obroty wewnętrzne W 790-XX-XXX X0 XX Min. Obroty wewnętrzne 2 Koszt obrotów wewnętrznych W 791-XX-XXX X0 XX Konta zespołu Min. Fundusz zasadniczy 2 Fundusz zasadniczy B 801-XX-XXX X0 XXX Min. 2 Fundusz rezerw z aktualizacji wyceny B 807-XX X Rozliczenie wyniku finansowego B 820-XX X Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Długoterminowe rozliczenia przychodów-dotacje dotyczące projektów zagranicznych B 830-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów-dotacje dotyczące projektów zagranicznych B 831-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Długoterminowe rozliczenia przychodów-dotacje dotyczące projektów krajowych B 832-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów-dotacje dotyczące projektów krajowych B 833-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX 834 Min. 2 Długoterm.rozliczenia przychodów-prawo wieczystego użytkow. B 834-XX X0 3

8 835 Min. 2 Długotermin.rozliczenia międz. przychodów-modernizacja DS-ów B 835-XX X Min. A840 2 Rezerwa na przewidywane zobowiązania i straty B 840-XX-XX X0 XX 841 Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów-dydaktyka B 841-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów-działalność badawcza B 842-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK A843 - dotacje 2 Krótkotermininowe rozliczenia międzyokresowe przychodów-dotacje B 843-XX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XXX Min. MPK A844 - rodz.badań 2 Pozostałe krótkotkookresowe rozliczenia międzyokresowe przychodów-działalność badawcza B 844-XX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Projekt Żródło fin. 2 Krótkotermin.rozliczenia międzyokr.przychodów-usługi edukac. B 845-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. A851 - analityka ZFŚS 2 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych B 851-XX-XXX X0 XXX 853 Min. A853 - analityka FPMS Fundusz pomocy materialnej studentom B 853-XX-XXX X0 XXX Min. 2 Własny fundusz stypendialny B 854-XX X Min. 2 Wynik finansowy B 860-XX X Min. 2 Obowiązkowe odpisy z wyniku finansowego W 870-XX X Konta zespołu Min. MPK Projekt Źródło fin. 2 Rozliczenie limitów P 900-XX-XX.XXX.XXX-XX.XXX.XXX-XXX X0 XX.XXX.XXX XX.XXX.XXX XXX Min. MPK Pracownik Źródło fin. Rozliczenie płac P 988-XX-XX.XXX.XXX-XXXXXXXXX-XXX.XX X0 XX.XXX.XXX XXXXXXXXX XXX Rozliczenia wewnętrzne

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego ZAKŁADOWY PLAN KONT Symbol konta 010 011 020 031 070 071 078 083 090 Nazwa konta syntetycznego ZESPÓŁ 0 AKTYWA TRWAŁE Środki trwałe Grunty Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont syntetycznych księgi głównej - obowiązujących od r.

Wykaz kont syntetycznych księgi głównej - obowiązujących od r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2017 Rektora USW z dnia 10 lutego 2017 r. Wykaz kont syntetycznych księgi głównej - obowiązujących od 01.01.2016 r. Konto 010 Grunty Nazwa konta 011 Budynki, lokale oraz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 77/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej

1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej Tabela do załącznika nr 1, pkt 3/ do Zarządzenia Nr 77/2014 Rektora UKSW z dnia 14 listopada 2014 r. 1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej Konto do 31.12.2013r NAZWA konta do 31.12.2103r Konta od 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00-Spis treści.indd :02:46

Spis treści. 00-Spis treści.indd :02:46 Spis treści Wstęp... 7 1. Ogólne zasady rachunkowości... 11 2. Środki pieniężne, rozrachunki oraz krótkoterminowe aktywa finansowe.. 24 3. Materiały i towary... 47 4. Aktywa trwałe... 62 5. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH W UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Toruń, 2007 rok Wykaz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

Załącznik Nr 1. Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych Załącznik Nr 1 Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych 1. Zespół 0 Majątek trwały a) 011 Środki trwałe b) 013 Pozostałe środki trwałe c) 015 Mienie zlikwidowanych jednostek d) 020 Wartości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 130/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 130/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 130/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 1 Aktywa 000 Konto techniczne 000 Konto techniczne (nie używane) 010 Środki trwałe 010-1 budynki i budowle (Środki trwałe) 010-1-1 Pawilon handlowy

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Data Wydruku: 02/10/ :35 pm mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01/01/ /31/2012 (Aktywny) Pomoc techniczna mksiegowa.

Mariusz Data Wydruku: 02/10/ :35 pm mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01/01/ /31/2012 (Aktywny) Pomoc techniczna mksiegowa. Rok Podatkowy: 01/01/2012-12/31/2012 (Aktywny) Pomoc techniczna mksiegowa.pl Strona 1 1 Aktywa 010 Środki trwałe 010-1 budynki i budowle (Środki trwałe) 010-1-1 Budynek 010-2 maszyny i urządzenia (Środki

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan kont dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych

Ramowy plan kont dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych Ramowy plan kont dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych Wykaz kont mini podsta- rozsze- Nazwa konta malny wowy rzony Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 01 Środki trwałe 01-1 Grunty (w tym prawo

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Jednostka budżetowa prowadzi księgi rachunkowe w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 9/2012 z dnia 07 grudnia 2012r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem PLAN KONT jest numerycznym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr.. do Zarządzenia Nr../200. Dyrektor /Kierownika. w.. Załącznik Nr 7 PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I. Konta

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2004 r.

Informacja dodatkowa za 2004 r. Organizacje Pożytku Publicznego KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII Informacja dodatkowa za 004 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 78/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadzającego

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Gminy Brzeszcze z dnia 2 stycznia 2004 roku Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2010 Burmistrza Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za. r.

Informacja dodatkowa za. r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za. r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie Stan na. Wyszczególnienie Stan na. a) W roku poprzednim: 1 080,00 zł. a) W roku poprzednim: 8 101,00 zł

Wyszczególnienie Stan na. Wyszczególnienie Stan na. a) W roku poprzednim: 1 080,00 zł. a) W roku poprzednim: 8 101,00 zł DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Zakres zmian wartości wartości niematerialnych i prawnych I Nazwa Stan na początek roku Przychody Stan na koniec roku Inne wartości niematerialne i prawne (licencje)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja TUS Informacja dodatkowa za 2010 r. Zgodnie z załacznikiem NR 1 do Ustawy o rachunkowości 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/402/2006 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 31 października 2006 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 13/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem PLAN KONT jest numerycznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 78/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień

BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień 31.12.2004 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r. Pieczątka uczelni Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie Plan rzeczowofinansowy na 2013 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Według wartości netto, tj. Wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe skumulowane odpisy umorzeniowe

Arkusz1. Według wartości netto, tj. Wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe skumulowane odpisy umorzeniowe Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji "Rekryteringsgruppen" Region Lubelski Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 Informacja dodatkowa 1. Spółdzielnia została zarejestrowana w KRS w dniu 16.10.2002r. pod nr 0000134154. 2. Sprawozdanie finansowe za 2015r. zostało zatwierdzone przez

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne: Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej utraty wartości; Rzeczowe składniki aktywów

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie "Bliżej Dziecka" Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa wg cen zakupu pasywa wg danych księgowych Przyjęte metody wyceny w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. FUNDACJA NUTRICIA w Warszawie ul. Bobrowiecka 6 Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA

B I L A N S. Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 B I L A N S L.P. na dzień 31.12.2010 AKTYWA 07.07.2010 31.12.2010 A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI Informacja dodatkowa za 011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki pieniężne zobowiązania należności i roszczenia Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUDHU SOLIDARNOŚĆ Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe należności i środki pieniężne Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00

Informacja dodatkowa za Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" Informacja dodatkowa za 010 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów amortyzacja środków trwaych powyżej 3500 zł następuje w kolejnym miesiącu po przyjęciu środka

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo