WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 9/2012 z dnia 07 grudnia 2012r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem PLAN KONT jest numerycznym wykazem kont księgowych, czyli zbiorów, w których rejestrowane są dane finansowe. Plan składa się z kont syntetycznych (podstawowych) i analitycznych (uszczegóławiających zapisy na kontach syntetycznych). Plan kont umożliwia poprawne sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat (wyników). Konta analityczne są uszczegółowieniem kont syntetycznych. Na kontach analitycznych w ciągu roku dokonuje się zapisu operacji gospodarczych równocześnie z zapisem w ewidencji syntetycznej. Powiązanie konta analitycznego z kontem syntetycznym następuje poprzez umieszczenie w zapisie księgowym na tych kontach tego samego numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego. W przypadku kont księgi głównej, dla których prowadzi się ewidencję analityczną, suma poszczególnych sald Wn lub Ma kont analitycznych równa się sumie salda odpowiednio po stronie Wn lub Ma właściwego konta syntetycznego. Ewidencji operacji gospodarczych dokonuje się na najniższym poziomie analityki. Konta analityczne służące do ewidencji rozliczeń operacji gospodarczych działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odbywa się najniższym poziomie analityki na kontach z końcowym kodem cyfrowym o numerze 1. Nazwa konta służąca do ewidencji operacji działania 431 zawiera opis działanie 431. Konta analityczne służące do ewidencji rozliczeń operacji gospodarczych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego /koszty administracyjne/ odbywa się najniższym poziomie analityki na kontach z końcowym kodem cyfrowym o numerze 3. W przypadku realizacji więcej niż jednego projektu POKL w ciągu roku tworzy się dalszą analitykę do każdego konta kosztów administracyjnych projektu. Konta analityczne służące do ewidencji rozliczeń operacji gospodarczych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego /koszty statutowe/ odbywa się odbywa się na nowo utworzonym koncie syntetycznym dla każdego projektu. Nazwa konta służąca do ewidencji operacji finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawiera opis POKL. Konta analityczne służące do ewidencji rozliczeń operacji gospodarczych /koszty administracyjne/ działania 421 Wdrażanie projektów współpracy finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odbywa się na najniższym poziomie analityki na kontach z końcowym kodem cyfrowym o numerze 4. W przypadku realizacji więcej niż jednego projektu współpracy w ciągu roku tworzy się dalszą analitykę do każdego konta kosztów administracyjnych projektu. Konta analityczne służące do ewidencji rozliczeń operacji gospodarczych /koszty statutowe/ działania 421 Wdrażanie projektów współpracy finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odbywa się na nowo utworzonym koncie syntetycznym dla każdego projektu współpracy. Nazwa konta kosztów statutowych służąca do ewidencji operacji działania 421 zawiera opis działanie 421 projekt.... W razie potrzeby dostosowania konta kosztów statutowych do budżetu projektu tworzona jest analityka do konta kosztów statutowych.

2 Operacje gospodarcze na kontach 100-Kasa LGD, Środki pieniężne w bankach, Środki pieniężne w drodze ewidencjonowane są na wspólnych kontach, rachunkach dla operacji w ramach działania 431, 421 i operacji finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł. Zespół 0 - Aktywa trwałe 1) Środki trwałe WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH Środki trwałe zestawy komputerowe Środki trwałe zestawy komputerowe działanie Środki trwałe zestawy komputerowe pozostałe Środki trwałe zestawy komputerowe POKL Środki trwałe zestawy komputerowe działanie Środki trwałe grunty własne Środki trwałe grunty własne działanie Środki trwałe grunty własne pozostałe Środki trwałe grunty własne POKL Środki trwałe grunty własne działanie Środki trwałe budynki Środki trwałe budynki działanie Środki trwałe budynki pozostałe Środki trwałe budynki POKL Środki trwałe budynki działanie Środki trwałe urządzenia techniczne i maszyny Środki trwałe urządzenia techniczne i maszyny działanie Środki trwałe urządzenia techniczne i maszyny pozostałe Środki trwałe urządzenia techniczne i maszyny POKL Środki trwałe urządzenia techniczne i maszyny działanie Środki trwałe środki transportu Środki trwałe środki transportu działanie Środki trwałe środki transportu pozostałe Środki trwałe środki transportu POKL Środki trwałe środki transportu działanie inne środki trwałe

3 inne środki trwałe działanie inne środki trwałe pozostałe inne środki trwałe POKL inne środki trwałe działanie prawo wieczystego użytkowania gruntu prawo wieczystego użytkowania gruntu działanie prawo wieczystego użytkowania gruntu pozostałe prawo wieczystego użytkowania gruntu POKL prawo wieczystego użytkowania gruntu działanie 421 2) Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne licencje na oprogramowanie Wartości niematerialne i prawne licencje na oprogramowanie działanie Wartości niematerialne i prawne licencje na oprogramowanie pozostałe Wartości niematerialne i prawne licencje na oprogramowanie POKL Wartości niematerialne i prawne licencje na oprogramowanie działanie Wartości niematerialne i prawne koszty zakończonych prac rozwojowych Wartości niematerialne i prawne koszty zakończonych prac rozwojowych działanie Wartości niematerialne i prawne koszty zakończonych prac rozwojowych pozostałe Wartości niematerialne i prawne koszty zakończonych prac rozwojowych POKL Wartości niematerialne i prawne koszty zakończonych prac rozwojowych działanie Wartości niematerialne i prawne wartość firmy Wartości niematerialne i prawne wartość firmy działanie Wartości niematerialne i prawne wartość firmy pozostałe Wartości niematerialne i prawne wartość firmy POKL Wartości niematerialne i prawne wartość firmy działanie inne wartości niematerialne i prawne inne wartości niematerialne i prawne działanie inne wartości niematerialne i prawne pozostałe inne wartości niematerialne i prawne POKL inne wartości niematerialne i prawne działanie 421 3) Umorzenie środków trwałych Umorzenie środków trwałych zestawy komputerowe Umorzenie środków trwałych zestawy komputerowe działanie 431

4 Umorzenie środków trwałych zestawy komputerowe pozostałe Umorzenie środków trwałych zestawy komputerowe POKL Umorzenie środków trwałych zestawy komputerowe działanie Umorzenie środków trwałych budynki Umorzenie środków trwałych budynki działanie Umorzenie środków trwałych budynki pozostałe Umorzenie środków trwałych budynki POKL Umorzenie środków trwałych budynki działanie Umorzenie środków trwałych urządzenia techniczne i maszyny Umorzenie środków trwałych urządzenia techniczne i maszyny działanie Umorzenie środków trwałych urządzenia techniczne i maszyny pozostałe Umorzenie środków trwałych urządzenia techniczne i maszyny POKL Umorzenie środków trwałych urządzenia techniczne i maszyny pozostałe Umorzenie środków trwałych środki transportu Umorzenie środków trwałych środki transportu działanie Umorzenie środków trwałych środki transportu pozostałe Umorzenie środków trwałych środki transportu POKL Umorzenie środków trwałych środki transportu działanie Umorzenie środków trwałych inne środki trwałe Umorzenie środków trwałych inne środki trwałe działanie Umorzenie środków trwałych inne środki trwałe pozostałe Umorzenie środków trwałych inne środki trwałe POKL Umorzenie środków trwałych inne środki trwałe działanie Umorzenie środków trwałych prawo wieczystego użytkowania gruntu Umorzenie środków trwałych prawo wieczystego użytkowania gruntu działanie Umorzenie środków trwałych prawo wieczystego użytkowania gruntu pozostałe Umorzenie środków trwałych prawo wieczystego użytkowania gruntu POKL Umorzenie środków trwałych prawo wieczystego użytkowania gruntu działanie 421 4) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych licencje na oprogramowanie Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych licencje na oprogramowanie działanie Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych licencje na oprogramowanie pozostałe Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych licencje na oprogramowanie POKL Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych licencje na oprogramowanie działanie 421

5 Umorzenie kosztów zakończonych prac rozwojowych Umorzenie kosztów zakończonych prac rozwojowych działanie Umorzenie kosztów zakończonych prac rozwojowych pozostałe Umorzenie kosztów zakończonych prac rozwojowych POKL Umorzenie kosztów zakończonych prac rozwojowych działanie Umorzenie wartości firmy Umorzenie wartości firmy działanie Umorzenie wartości firmy pozostałe Umorzenie wartości firmy POKL Umorzenie wartości firmy działanie Umorzenie innych wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie innych wartości niematerialnych i prawnych działanie Umorzenie innych wartości niematerialnych i prawnych pozostałe Umorzenie innych wartości niematerialnych i prawnych POKL Umorzenie innych wartości niematerialnych i prawnych działanie 421 5) Środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie działanie Środki trwałe w budowie pozostałe Środki trwałe w budowie POKL Środki trwałe w budowie działanie 421 KONTA POZABILANSOWE 6) Środki trwałe dzierżawione i w leasingu operacyjnym Środki trwałe dzierżawione i w leasingu operacyjnym działanie Środki trwałe dzierżawione i w leasingu operacyjnym pozostałe Środki trwałe dzierżawione i w leasingu operacyjnym POKL Środki trwałe dzierżawione i w leasingu operacyjnym działanie 421 Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe. 7) Kasa LGD 8) Środki pieniężne w bankach Rachunek bieżący bankowy w banku Rachunek pomocniczy bankowy w banku.. 9) Środki pieniężne w drodze

6 Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia 10) Należności od odbiorców Należności od odbiorców odbiorca X Należności od odbiorców odbiorca X działanie Należności od odbiorców odbiorca X pozostałe Należności od odbiorców odbiorca X POKL Należności od odbiorców odbiorca X działanie Należności od odbiorców odbiorca Y Należności od odbiorców odbiorca Y działanie Należności od odbiorców odbiorca Y pozostałe Należności od odbiorców odbiorca Y POKL Należności od odbiorców odbiorca Y działanie Należności od odbiorców odbiorca Z Należności od odbiorców odbiorca Z działanie Należności od odbiorców odbiorca Z pozostałe Należności od odbiorców odbiorca Z POKL Należności od odbiorców odbiorca Z działanie ) Zobowiązania wobec dostawców Zobowiązania wobec dostawców dostawca X Zobowiązania wobec dostawców dostawca X działanie Zobowiązania wobec dostawców dostawca X pozostałe Zobowiązania wobec dostawców dostawca X POKL Zobowiązania wobec dostawców dostawca X działanie Zobowiązania wobec dostawców dostawca Y Zobowiązania wobec dostawców dostawca Y działanie Zobowiązania wobec dostawców dostawca Y pozostałe Zobowiązania wobec dostawców dostawca Y POKL Zobowiązania wobec dostawców dostawca Y działanie Zobowiązania wobec dostawców dostawca Z Zobowiązania wobec dostawców dostawca Z działanie Zobowiązania wobec dostawców dostawca Z pozostałe Zobowiązania wobec dostawców dostawca Z POKL Zobowiązania wobec dostawców dostawca Z działanie ) Rozrachunki z budżetem Rozrachunki z budżetem podatek dochodowy od osób prawnych Rozrachunki z budżetem podatek dochodowy od osób prawnych działanie Rozrachunki z budżetem podatek dochodowy od osób prawnych pozostałe

7 Rozrachunki z budżetem podatek dochodowy od osób prawnych POKL Rozrachunki z budżetem podatek dochodowy od osób prawnych pozostałe Rozrachunki z budżetem podatek dochodowy od osób fizycznych Rozrachunki z budżetem podatek dochodowy od osób fizycznych działanie Rozrachunki z budżetem podatek dochodowy od osób fizycznych pozostałe Rozrachunki z budżetem podatek dochodowy od osób fizycznych POKL Rozrachunki z budżetem podatek dochodowy od osób fizycznych działanie Rozrachunki z budżetem pozostałe podatki Rozrachunki z budżetem pozostałe podatki działanie Rozrachunki z budżetem pozostałe podatki pozostałe Rozrachunki z budżetem pozostałe podatki POKL Rozrachunki z budżetem pozostałe podatki działanie ) Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego VAT naliczony bieżący okres Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego VAT naliczony bieżący okres działanie Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego VAT naliczony bieżący okres pozostałe Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego VAT naliczony bieżący okres POKL Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego VAT naliczony bieżący okres działanie Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego VAT naliczony następny okres Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego VAT naliczony następny okres działanie Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego VAT naliczony następny okres pozostałe Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego VAT naliczony następny okres POKL Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego VAT naliczony następny okres działanie ) Rozrachunki z tytułu VAT należnego Rozrachunki z tytułu VAT należnego VAT należny bieżący okres Rozrachunki z tytułu VAT należnego VAT należny bieżący okres działanie Rozrachunki z tytułu VAT należnego VAT należny bieżący okres pozostałe Rozrachunki z tytułu VAT należnego VAT należny bieżący okres POKL Rozrachunki z tytułu VAT należnego VAT należny bieżący okres działanie Rozrachunki z tytułu VAT należnego VAT należny następny okres Rozrachunki z tytułu VAT należnego VAT należny następny okres działanie Rozrachunki z tytułu VAT należnego VAT należny następny okres pozostałe

8 Rozrachunki z tytułu VAT należnego VAT należny następny okres POKL Rozrachunki z tytułu VAT należnego VAT należny następny okres działanie ) Rozliczenie podatku VAT z urzędem skarbowym Rozliczenie podatku VAT z urzędem skarbowym działanie Rozliczenie podatku VAT z urzędem skarbowym pozostałe Rozliczenie podatku VAT z urzędem skarbowym POKL Rozliczenie podatku VAT z urzędem skarbowym działanie ) Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenie społeczne Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenie społeczne działanie Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenie społeczne pozostałe Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenie społeczne POKL Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenie społeczne działanie Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenie zdrowotne Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenie zdrowotne działanie Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenie zdrowotne pozostałe Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenie zdrowotne POKL Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenie zdrowotne działanie Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Fundusz pracy Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Fundusz pracy działanie Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Fundusz pracy pozostałe Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Fundusz pracy POKL Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Fundusz pracy działanie ) Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń umowa o pracę Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń umowa o pracę działanie Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń umowa o pracę pozostałe Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń umowa o pracę POKL

9 Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń umowa o pracę działanie Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń umowa o dzieło Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń umowa o dzieło działanie Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń umowa o dzieło pozostałe Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń umowa o dzieło POKL Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń umowa o dzieło działanie Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń umowa zlecenie Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń umowa zlecenie działanie Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń umowa zlecenie pozostałe Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń umowa zlecenie POKL Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń umowa zlecenie działanie ) Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pozostałe rozrachunki z pracownikami rozliczenie zaliczek Pozostałe rozrachunki z pracownikami rozliczenie zaliczek działanie Pozostałe rozrachunki z pracownikami rozliczenie zaliczek pozostałe Pozostałe rozrachunki z pracownikami rozliczenie zaliczek POKL Pozostałe rozrachunki z pracownikami rozliczenie zaliczek działanie Pozostałe rozrachunki z pracownikami rozliczenie delegacji Pozostałe rozrachunki z pracownikami rozliczenie delegacji działanie Pozostałe rozrachunki z pracownikami rozliczenie delegacji pozostałe Pozostałe rozrachunki z pracownikami rozliczenie delegacji POKL Pozostałe rozrachunki z pracownikami rozliczenie delegacji działanie Pozostałe rozrachunki z pracownikami pozostałe rozrachunki Pozostałe rozrachunki z pracownikami pozostałe rozrachunki działanie Pozostałe rozrachunki z pracownikami pozostałe rozrachunki pozostałe Pozostałe rozrachunki z pracownikami pozostałe rozrachunki POKL Pozostałe rozrachunki z pracownikami pozostałe rozrachunki działanie ) Roszczenia sporne Roszczenia sporne działanie Roszczenia sporne pozostałe Roszczenia sporne POKL Roszczenia sporne działanie ) Pozostałe rozrachunki Pozostałe rozrachunki działanie Pozostałe rozrachunki pozostałe

10 249-3 Pozostałe rozrachunki POKL Pozostałe rozrachunki działanie ) Odpisy aktualizujące wartość należności Odpisy aktualizujące wartość należności kontrahent X Odpisy aktualizujące wartość należności kontrahent X działanie Odpisy aktualizujące wartość należności kontrahent X pozostałe Odpisy aktualizujące wartość należności kontrahent X POKL Odpisy aktualizujące wartość należności kontrahent X działanie Odpisy aktualizujące wartość należności kontrahent Y Odpisy aktualizujące wartość należności kontrahent Y działanie Odpisy aktualizujące wartość należności kontrahent Y pozostałe Odpisy aktualizujące wartość należności kontrahent Y POKL Odpisy aktualizujące wartość należności kontrahent Y działanie Odpisy aktualizujące wartość należności kontrahent Z Odpisy aktualizujące wartość należności kontrahent Z działanie Odpisy aktualizujące wartość należności kontrahent Z pozostałe Odpisy aktualizujące wartość należności kontrahent Z POKL Odpisy aktualizujące wartość należności kontrahent Z działanie ) 300 Rozliczenie zakupu Rozliczenie zakupu działanie Rozliczenie zakupu pozostałe Rozliczenie zakupu POKL Rozliczenie zakupu działanie 421 Zespół 5 Koszty realizacji zadań statutowych i koszty administracyjne 23) Koszty realizacji zadań statutowych koszty bezpośrednie Badania dotyczące obszaru objętego lokalną strategią rozwoju Badania dotyczące obszaru objętego lokalną strategią rozwoju koszty z dotacji działanie Badania dotyczące obszaru objętego lokalną strategią rozwoju koszty pokryte ze składek członkowskich i innych przychodów Informowanie o obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, realizacji LSR, działalności LGD Informowanie o obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, realizacji LSR, działalności LGD koszty z dotacji działanie 431

11 Informowanie o obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, realizacji LSR, działalności LGD koszty pokryte ze składek członkowskich i innych przychodów Szkolenia w tym pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz członków organu decyzyjnego Szkolenia pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz członków organu decyzyjnego koszty z dotacji działanie Szkolenia pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz członków organu decyzyjnego koszty pokryte ze składek członkowskich i innych przychodów Realizacja wydarzeń promocyjnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacji LSR oraz działalnością LGD Realizacja wydarzeń promocyjnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacji LSR oraz działalnością LGD koszty z dotacji działanie Realizacja wydarzeń promocyjnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacji LSR oraz działalnością LGD koszty pokryte ze składek członkowskich i innych przychodów Aktywizowanie społeczności lokalnej Aktywizowanie społeczności lokalnej koszty z dotacji działanie Aktywizowanie społeczności lokalnej koszty pokryte ze składek członkowskich i innych przychodów Pozostałe koszty statutowe Koszty statutowe wdrażanie projektów współpracy działanie 421 projekt X Koszty statutowe wdrażanie projektów współpracy działanie 421 projekt Y Koszty statutowe POKL projekt X Koszty statutowe POKL projekt Y 24) Koszty administracyjne, koszty pośrednie amortyzacja amortyzacja koszty z dotacji działanie amortyzacja koszty pokryte ze składek członkowskich i innych przychodów amortyzacja POKL amortyzacja koszty z dotacji działanie zużycie materiałów i energii zużycie materiałów i energii koszty z dotacji działanie zużycie materiałów i energii koszty pokryte ze składek członkowskich i innych przychodów zużycie materiałów i energii POKL zużycie materiałów i energii koszty z dotacji działanie 421

12 usługi obce usługi obce koszty z dotacji działanie usługi obce koszty pokryte ze składek członkowskich i innych przychodów usługi obce POKL usługi obce koszty z dotacji działanie podatki i opłaty podatki i opłaty koszty z dotacji działanie podatki i opłaty koszty pokryte ze składek członkowskich i innych przychodów podatki i opłaty POKL podatki i opłaty koszty z dotacji działanie wynagrodzenia wynagrodzenia koszty z dotacji działanie wynagrodzenia koszty pokryte ze składek członkowskich i innych przychodów wynagrodzenia POKL wynagrodzenia koszty z dotacji działanie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia koszty z dotacji działanie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia koszty pokryte ze składek członkowskich i innych przychodów ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia POKL ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia koszty z dotacji działanie pozostałe koszty administracyjne pozostałe koszty administracyjne koszty z dotacji działanie pozostałe koszty administracyjne koszty pokryte ze składek członkowskich i innych przychodów pozostałe koszty administracyjne POKL pozostałe koszty administracyjne koszty z dotacji działanie 421 Zespół 6 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów 25) Rozliczenia międzyokresowe czynne rozliczenia międzyokresowe czynne działanie rozliczenia międzyokresowe czynne pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne POKL rozliczenia międzyokresowe czynne działanie ) Rozliczenia międzyokresowe bierne

13 641 1 rozliczenia międzyokresowe bierne działanie rozliczenia międzyokresowe bierne pozostałe rozliczenia międzyokresowe bierne POKL rozliczenia międzyokresowe bierne działanie 421 Zespół 7 - przychody i koszty ich osiągnięcia 27) Przychody statutowe Przychody statutowe składki brutto określone statutem Przychody statutowe inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje Przychody statutowe dotacje otrzymane w ramach działania Przychody statutowe pozostałe Przychody statutowe dotacje otrzymane w ramach POKL Przychody statutowe dotacje otrzymane w ramach działania ) Przychody finansowe przychody finansowe działanie przychody finansowe pozostałe przychody finansowe POKL przychody finansowe działanie ) Koszty finansowe koszty finansowe działanie koszty finansowe pozostałe koszty finansowe POKL koszty finansowe działanie ) Pozostałe przychody operacyjne pozostałe przychody operacyjne działanie pozostałe przychody operacyjne pozostałe pozostałe przychody operacyjne POKL pozostałe przychody operacyjne działanie ) Pozostałe koszty operacyjne

14 762 1 pozostałe koszty operacyjne działanie pozostałe koszty operacyjne pozostałe pozostałe koszty operacyjne POKL pozostałe koszty operacyjne działanie ) Zyski nadzwyczajne pozostałe koszty operacyjne działanie pozostałe koszty operacyjne pozostałe pozostałe koszty operacyjne POKL pozostałe koszty operacyjne działanie ) Straty nadzwyczajne pozostałe koszty operacyjne działanie pozostałe koszty operacyjne pozostałe pozostałe koszty operacyjne POKL pozostałe koszty operacyjne działanie 421 Zespół 8 - fundusze, rezerwy i wynik finansowy 34) Fundusz statutowy 35) Rozliczenie wyniku finansowego 36) Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe przychodów działanie Rozliczenia międzyokresowe przychodów pozostałe Rozliczenia międzyokresowe przychodów POKL Rozliczenia międzyokresowe przychodów działanie ) Wynik finansowy roku obrotowego 38) Podatek dochodowy od osób prawnych

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 13/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem PLAN KONT jest numerycznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

Załącznik Nr 1. Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych Załącznik Nr 1 Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych 1. Zespół 0 Majątek trwały a) 011 Środki trwałe b) 013 Pozostałe środki trwałe c) 015 Mienie zlikwidowanych jednostek d) 020 Wartości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego ZAKŁADOWY PLAN KONT Symbol konta 010 011 020 031 070 071 078 083 090 Nazwa konta syntetycznego ZESPÓŁ 0 AKTYWA TRWAŁE Środki trwałe Grunty Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) AKTYWA A Aktywa trwałe: 0, ,35 I. Wartości niematerialne i prawne: 0, ,02 1.

Wiersz ( poz.) AKTYWA A Aktywa trwałe: 0, ,35 I. Wartości niematerialne i prawne: 0, ,02 1. Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2011 31.12.2012 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 14 907,35 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 11 574,02 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Jednostka budżetowa prowadzi księgi rachunkowe w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK I. AKTYWA Wyszczególnienie aktywów Stan na dzień : Stan na dzień : 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. A. AKTYWA TRWAŁE

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. stowarzyszenia Nasze Lasowice. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. stowarzyszenia Nasze Lasowice. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. Załącznik do uchwały nr 8 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 29 stycznia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 5 zebrania komisji rewizyjnej stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Teksty Fim@ngo Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2011-31.12.2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn.

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Gminy Brzeszcze z dnia 2 stycznia 2004 roku Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2010 Burmistrza Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Fundacja BUMA im. Jacka i Piotra Michalskich

Fundacja BUMA im. Jacka i Piotra Michalskich Fundacja BUMA im. Jacka i Piotra Michalskich Informacja dodatkowa za 2015r. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 1. Zmiany w ciągu wartości rzeczowych aktywów trwałych a) środki trwałe-wartość początkowa,

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej

1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej Tabela do załącznika nr 1, pkt 3/ do Zarządzenia Nr 77/2014 Rektora UKSW z dnia 14 listopada 2014 r. 1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej Konto do 31.12.2013r NAZWA konta do 31.12.2103r Konta od 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA EWIDENCJI GOSPODARKI MIENIEM SKARBU PAŃSTWA. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA EWIDENCJI GOSPODARKI MIENIEM SKARBU PAŃSTWA. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 106/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 października 2006 r. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA EWIDENCJI GOSPODARKI MIENIEM SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 1 Aktywa 000 Konto techniczne 000 Konto techniczne (nie używane) 010 Środki trwałe 010-1 budynki i budowle (Środki trwałe) 010-1-1 Pawilon handlowy

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8

na dzień 31.12.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 BILANS ROD IM ZŁOTE PIASKI w Siedlce ul. Piaskowa 235..na 31.12.2014r. KONTO TREŚĆ SALDO KONTO TREŚĆ SALDO na dzień 19.01.2014 r. na dzień 31.12.2014 r. na dzień 19.01.2014 r. na dzień 31.12.2014 r. 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2008 Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 lipca 2008 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU Załącznik do Uchwały nr 01/02/2016, z dnia 19 lutego 2016 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU Sprawozdanie zawiera: 1. Oświadczenie kierownictwa;

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/402/2006 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 31 października 2006 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Dane indentyfikacyjne jednostki: Nazwa: Stowarzyszenie Dla Ziemi Siedziba: Bratnik 5,

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA

B I L A N S. Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 B I L A N S L.P. na dzień 31.12.2010 AKTYWA 07.07.2010 31.12.2010 A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Mariusz Data Wydruku: 02/10/ :35 pm mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01/01/ /31/2012 (Aktywny) Pomoc techniczna mksiegowa.

Mariusz Data Wydruku: 02/10/ :35 pm mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01/01/ /31/2012 (Aktywny) Pomoc techniczna mksiegowa. Rok Podatkowy: 01/01/2012-12/31/2012 (Aktywny) Pomoc techniczna mksiegowa.pl Strona 1 1 Aktywa 010 Środki trwałe 010-1 budynki i budowle (Środki trwałe) 010-1-1 Budynek 010-2 maszyny i urządzenia (Środki

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan kont dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych

Ramowy plan kont dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych Ramowy plan kont dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych Wykaz kont mini podsta- rozsze- Nazwa konta malny wowy rzony Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 01 Środki trwałe 01-1 Grunty (w tym prawo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za. r.

Informacja dodatkowa za. r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za. r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE. Środki trwałe

BILANS AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE. Środki trwałe Sprawozdanie finansowe Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP za okres od 30.11 do 31.12.2007 rok - Działalność statutową Komendy Chorągwi Stołecznej i działalność hufców warszawskich i terenowych oraz zadania

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Aktywa i pasywa wyceniane są raz w roku na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia. Organizacja nie posiada aktywów trwałych, natomiast w aktywach obrotowych posiada środki pieniężne PLN oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012 Spis tabel: 1. Zmiany w ciągu roku wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont syntetycznych księgi głównej - obowiązujących od r.

Wykaz kont syntetycznych księgi głównej - obowiązujących od r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2017 Rektora USW z dnia 10 lutego 2017 r. Wykaz kont syntetycznych księgi głównej - obowiązujących od 01.01.2016 r. Konto 010 Grunty Nazwa konta 011 Budynki, lokale oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2013 r. Warszawa, marzec 2014 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DODATKOWA

III. INFORMACJA DODATKOWA III. INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin PONAD GRANICAMI ul. Dominikańska 14, 43-450 Ustroń (nazwa jednostki) za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2004 i 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2004 i 2005 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 2004 i 2005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00-Spis treści.indd :02:46

Spis treści. 00-Spis treści.indd :02:46 Spis treści Wstęp... 7 1. Ogólne zasady rachunkowości... 11 2. Środki pieniężne, rozrachunki oraz krótkoterminowe aktywa finansowe.. 24 3. Materiały i towary... 47 4. Aktywa trwałe... 62 5. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr.. do Zarządzenia Nr../200. Dyrektor /Kierownika. w.. Załącznik Nr 7 PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I. Konta

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz kont syntetycznych zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta

I. Wykaz kont syntetycznych zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 79/Fn/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku I. Wykaz kont syntetycznych zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta Zespół 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji "Rekryteringsgruppen" Region Lubelski Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie "Bliżej Dziecka" Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa wg cen zakupu pasywa wg danych księgowych Przyjęte metody wyceny w

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo