Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: :20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: (Aktywny) m k Strona 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1"

Transkrypt

1 Rok Podatkowy: (Aktywny) m k Strona 1 1 Aktywa 000 Konto techniczne 000 Konto techniczne (nie używane) 010 Środki trwałe budynki i budowle (Środki trwałe) Pawilon handlowy środki transportu (Środki trwałe) Samochód osobowy 020 Wartości niematerialne i prawne system 100 Kasa - PLN Kasa 101 Kasa walutowa Kasa - EUR 130 Rachunek bankowy - PLN Bieżący rachunek bankowy 131 Rachunek walutowy Rachunek walutowy - EUR Rachunek walutowy - USD 140 Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne w drodze 201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi 201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi 203 Rozrachunki z odbiorcami zagr. 203 Rozrachunki z odbiorcami zagr. 205 Zaliczki wypłacone 205 Zaliczki wypłacone 223 VAT naliczony VAT naliczony - stawka podstawowa VAT naliczony - stawka obniżona VAT naliczony - 0% VAT naliczony - zw VAT naliczony - stawka specjalna VAT naliczony NP Korekty VAT naliczony 242 Niedobory, szkody, nadwyżki 242 Niedobory, szkody, nadwyżki 243 Roszczenia sporne 243 Roszczenia sporne 245 Należności z tytułu niedoborów i szkód 245 Należności z tytułu niedoborów i szkód 249 Inne rozrachunki Rozrachunki z właścicielem 301 Rozliczenie zakupu Rozliczenie zakupu materiałów i usług (Rozliczenie zakupu)

2 Rok Podatkowy: (Aktywny) m k Strona Rozliczenie zakupu materiałów i usług Rozliczenie zakupu towarów (Rozliczenie zakupu) Rozliczenie zakupu towarów 310 Materiały w magazynach Magazyn Towary Magazyn Odchylenia od cen ewidencyjnych Odchylenia od cen ew. materiałów Odchylenia od cen ew. towarów 601 Roboty w toku 601 Roboty w toku 640 Rozliczenia międzyokresowe czynne Krótkoterminowe długoterminowe (Rozliczenia międzyokresowe czynne) Długoterminowe 2 Pasywa 071 Umorzenie środków trwałych budynki i budowle (Umorzenie środków trwałych) Pawilon handlowy środki transportu (Umorzenie środków trwałych) Samochód osobowy 073 Umorzenie wartości niemat i prawnych system 134 Kredyty krótkoterminowe Kredyty krótkoterminowe 135 Kredyty długoterminowe Kredyty długoterminowe 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi 204 Rozrachunki z dostawcami zagr. 204 Rozrachunki z dostawcami zagr. 206 Zaliczki otrzymane 206 Zaliczki otrzymane 220 Rozrachunki publiczno-prawne Podatek dochodowy Podatek od wynagrodzeń Inne 221 Rozrachunki z tytułu VAT Rozrachunki z tytułu VAT 222 VAT należny VAT należny - stawka podstawowa VAT należny - stawka obniżona VAT należny - 0%

3 Rok Podatkowy: (Aktywny) m k Strona VAT należny - zw VAT należny - stawka specjalna VAT należny NP 225 Rozrachunki z ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia zdrowotne Składki na FP, FGŚP 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe 234 Inne rozrachunki z pracownikami Jan Nowak Zygmunt Malinowski 270 Odpisy aktualizujące roszcz. i należn Odpisy aktualizujące roszcz. i należn. 801 Kapitał zakładowy 801 Kapitał zakładowy 802 Kapitał zapasowy 802 Kapitał zapasowy 820 Rozliczenie wyniku finansowego 820 Rozliczenie wyniku finansowego 840 Rozliczenia międzyokresowe przych krótkoterminowe (Rozliczenia międzyokresowe przych.) Krótkoterminowe długoterminowe (Rozliczenia międzyokresowe przych.) Długoterminowe 850 Fundusze specjalne 850 Fundusze specjalne 3 Przychody 280 Rozliczenie różnic kursowych 280 Rozliczenie różnic kursowych 702 Sprzedaż usług Sprzedaż usług Przychody z tytułu najmu 730 Sprzedaż towarów Sprzedaż towarów 741 Sprzedaż materiałów Sprzedaż materiałów 751 Przychody finansowe Odsetki uzyskane (Przychody finansowe) Odsetki otrzymane Dywidendy i udziały w zyskach (Przychody finansowe) Dywidendy i udziały w zyskach Zyski ze zbycia inwestycji (Przychody finansowe)

4 Rok Podatkowy: (Aktywny) m k Strona Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji (Przychody finansowe) Aktualizacja wartości inwestycji Inne przychody finansowe (Przychody finansowe) Inne przychody finansowe Inne przychody NSPP (Przychody finansowe) Przychody NSPP 761 Pozostałe przychody operacyjne Przychody ze sprzedaży majątku (Pozostałe przychody operacyjne) Przychody ze sprzedaży majątku Dotacje (Pozostałe przychody operacyjne) Dotacje Inne przychody operacyjne (Pozostałe przychody operacyjne) Inne przychody operacyjne Przychody NSPP (Pozostałe przychody operacyjne) Przychody NSPP 772 Zyski nadzwyczajne 772 Zyski nadzwyczajne 4 Koszty 401 Amortyzacja Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja wartości niemat i pr NSKUP 402 Zużycie materiałów i energii Materiały administracyjno-biurowe Materiały BHP Paliwo Zużycie gazu Zużycie energii elektrycznej Zużycie wody i ścieki C.O Inne materiały 403 Usługi obce Usługi transportowe Czynsz Usługi telekomunikacyjne Usługi bankowe Inne usługi 404 Podatki i opłaty Opłaty skarbowe i administracyjne Inne opłaty 405 Wynagrodzenia Wynagrodzenia pracownicze Prace zlecone i dzieła 406 Świadczenia dla pracowników Narzuty ZUS na wynagrodzenia Świedczenia BHP

5 Rok Podatkowy: (Aktywny) m k Strona Inne świadczenia 407 Reprezentacja i reklama Reklama NSKUP 408 Pozostałe koszty Ubezpieczenia majątkowe Ryczałt z tytułu używania sam pryw Wyjazdy służbowe Inne koszty 707 Koszt własny sprzedaży usług Koszt własny sprzedaży usług 736 Koszt własny sprzedaży towarów Koszt własny sprzedaży towarów 742 Koszt własny sprzedaży materiałów Koszt własny sprzedaży materiałów 752 Koszty finansowe Odsetki zapłacone (Koszty finansowe) Odsetki zapłacone Strata ze zbycia inwestycji (Koszty finansowe) Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji (Koszty finansowe) Aktualizacja wartości inwestycji Inne koszty finansowe (Koszty finansowe) Inne koszty finansowe Koszty NSKUP (Koszty finansowe) Koszty NSKUP 762 Pozostałe koszty operacyjne Wartość sprzedanego majątku trw. (Pozostałe koszty operacyjne) Wartość sprzedanego majątku trw Aktualizacja wartości inwestycji niefin (Pozostałe koszty operacyjne) Aktualizacja wartości akt. niefinan Inne koszty (Pozostałe koszty operacyjne) Inne koszty operacyjne Koszty NSKUP (Pozostałe koszty operacyjne) Koszty NSKUP 771 Straty nadzwyczajne 771 Straty nadzwyczajne 860 Wynik finansowy 860 Wynik finansowy 871 Obciążenia wyniku finansowego Podatek dochodowy (Obciążenia wyniku finansowego) Podatek dochodowy Inne obowiązkowe obciążenia (Obciążenia wyniku finansowego) Inne obowiązkowe obciążenia

6 Rok Podatkowy: (Aktywny) m k Strona 6

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH

ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH . Zasady ogólne Symbol konta ustala się w następujący sposób :. Pierwsze trzy cyfry oznaczają symbol konta syntetycznego,. Konta pozabilansowe tworzy się z czterech cyfr

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych.

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych. 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale 010-3 Urz. tech. i maszyny 010-4 010-5 011 rodki trwa e w budowie rodki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pakietu Trawers 5

Dokumentacja pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja pakietu Trawers 5 Organizacja obszaru finansowo - księgowego w firmie wielooddziałowej wydanie z 2008-09-04 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać?

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Każdy program księgowy dla stowarzyszeń oraz program księgowy dla fundacji powinien posiadać wbudowany plan kont. Problem polega

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI 00-608 WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: 525-000-91-40. Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta

RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI 00-608 WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: 525-000-91-40. Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale Budynki, lokale i obiekty inzynierii l dowej i wodnej 010-3 Obiekty inzynierii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA 1a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE struktura rodzajowa Środki trwałe, w tym: 1 113 1 136 1041 - grunty 0

Bardziej szczegółowo