BIZNESPLAN. Biznesplan. Paulina Kęsy. Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIZNESPLAN. Biznesplan. Paulina Kęsy. Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości 2015-01-14 1 2015-01-14 2"

Transkrypt

1 BIZNESPLAN Paulina Kęsy Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Biznesplan

2 Czym jest biznesplan? opis naszego pomysłu na biznes; to szczegółowy PLAN DZIAŁANIA (MAPA) naszej firmy (na piśmie), który ma nam pomóc dotrzeć do celu, jaki sobie założyliśmy oraz ustalić czy nasz pomysł ma szanse powodzenia; to KOMPLEKSOWE SPOJRZENIE na firmę jego cele, działania, sposoby finansowania, metody zarządzania, schemat uruchomienia i rentownego funkcjonowania; tu zawarte są nasze cele, działania istota przedsięwzięcia (historia, działalność bieżąca i rozwój); Czym jest biznesplan? opisujemy w nim sposoby finansowania przedsiębiorstwa szacujemy ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁ, niezbędny do realizacji przedsięwzięcia; nawet najlepszy biznes plan nie zagwarantuje nam otrzymania dotacji czy kredytu, ale jest NARZĘDZIEM do ich pozyskania; biznesplan zawsze jest przygotowywany na określony czas minimum 1 rok lub okres wymagany np. przez projekt finansowy! to ZBIÓR DOKUMENTÓW/ANALIZ

3 Dlaczego przygotowujemy biznesplan? aby dobrze przygotować się do prowadzenia firmy poznać słabe i mocne strony przedsięwzięcia; zdiagnozować szanse wejścia firmy na rynek; powinniśmy się z niego dowiedzieć, czy nasz pomysł na biznes jest opłacalny czy mamy szanse osiągnąć założone zyski; aby pozyskać środki finansowe kredyty, pożyczki, dotacje; aby móc kontrolować przebieg działalności i sprawności realizacji przedsięwzięcia; Cechy dobrego biznesplanu estetyka (jednolity format, styl, oprawa graficzna, brak błędów (ortograficznych, interpunkcyjnych, stylistycznych); przejrzystość, zwięzłość i czytelność; spójność logiczny ciąg powiązań/brak sprzeczności pomiędzy poszczególnymi częściami dokumentu; realność możliwy do wykonania; kompleksowość wszystkie elementy niezbędne do oceny; obiektywizm realizm prognoz i szacunków; celowość wszystko ma swój cel; konkretność jeśli to możliwe dane powinny być wyrażane w liczbach; elastyczność możliwość wprowadzania zmian; użyteczność przydatny także do zarządzania firmą;

4 Pytania, które warto sobie zadać Czym będzie się zajmować moja firma? W jakiej branży będę działać? W najbliższym czasie i za 10 lat? Czy potrafię scharakteryzować produkt/usługę, który/e chcę oferować? Czy znam rynek, na którym chcę działać? Jaka jest na nim obecna sytuacja? Jaki jest zasięg mojego działania? Czy znam swojego klienta? Czy znam swoją konkurencję? Czym moja firma będzie się różnić od konkurencji? Pytania, które warto sobie zadać Czy mój pomysł jest innowacyjny? Na czym ta innowacyjność polega? Ile chcę zarabiać? Kiedy i jak mogę to osiągnąć? Ile moja firma będzie mnie kosztować? Ile potrzebuję pieniędzy, aby uruchomić firmę? Co muszę zrobić, aby ją uruchomić? I wiele innych

5 Z czego się składa biznesplan 1. informacje dotyczące firmy 2. wstęp/streszczenie 3. oferta i jej charakterystyka 4. lokalizacja 5. analiza rynku 6. plan marketingowy 7. struktura organizacyjna i zarządzanie 8. analiza SWOT 9. Inwestycja 10. plan finansowy Biznesplan informacje dotyczące firmy nazwa, forma prawna, forma opodatkowania, NIP, REGON, dane właściciela/li, dane teleadresowe, rodzaj przedsięwzięcia branża (handel, usługi, produkcja), numery PKD;

6 Biznesplan streszczenie powinno być zwięzłe, konkretne i zawierać tylko najważniejsze informacje, to max. dwustronicowy skrótowy opis naszej firmy, który powinien zapoznać jego czytelników z zawartością biznesplanu, zainteresować ich i zachęcić do przeczytania całego dokumentu, tu opisujemy genezę pomysłu na firmę, jej historię: - kiedy, w jakich okolicznościach pojawił się pomysł na biznes, - jaką potrzebę, niezagospodarowaną niszę dostrzeżono, - kiedy firma powstała, jak się rozwijała, zmieniała, - nagrody, certyfikaty, osiągnięcia itp Biznesplan streszczenie zwięźle to, czym się zajmujemy/planujemy zajmować, opisujemy misję i wizję, cele, które chcemy osiągnąć: - krótko i długoterminowe, - główne i poboczne, - to forma drogowskazu, - pozwalają zrealizować zdefiniowaną misję, - mogą dotyczyć całej firmy bądź poszczególnych obszarów jej działalności, - sformułowane zgodnie z zasadą SMART

7 Biznesplan streszczenie MISJA komunikat firmy skierowany na zewnątrz, określa rolę jaką ma odgrywać firma na rynku po co istnieje, zawiera wartości, zasady, którymi firma się kieruje, oferuje swoim klientom, mówi jakie i czyje potrzeby zaspokoi firma, buduje wizerunek, WIZJA komunikat firmy skierowany do wewnątrz, obraz firmy w przyszłości (cele), do czego dążymy, pokazuje kierunki rozwoju, wyjaśnia po co jesteśmy Biznesplan streszczenie Zasada SMART S (specific, simple) konkretny, prosty/jasny, M (measurable) mierzalny, A (actionable, achievable) osiągalny, przekładalny na działania, R (realistic, relevant) realistyczny, odpowiedni, T (timely, timetable) określony w czasie,

8 Biznesplan oferta i jej charakterystyka opisujemy tak, aby było to zrozumiałe dla każdego, 1. CO OFERUJEMY/BĘDZIEMY OFERTOWAĆ KLIENTOM, oferta podstawowa, uzupełniająca oraz rozwojowa, dokładna charakterystyka produktu/usługi: - cechy: parametry, kształty, kolorystyka, skład, opakowanie itp. - odpowiadające im zalety, - korzyści dla klienta jakie potrzeby zaspokaja, - innowacyjność, - przewaga konkurencyjna Biznesplan oferta i jej charakterystyka - co jest/będzie moją specjalizacją, - patenty, certyfikaty, zastrzeżone wzory itp., - cykl/proces produkcyjny, - udział obecny, planowany w rynku, 2. DYSTRYBUCJA w jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż, 3. CENY sposób kalkulacji, założenia, 4. PLAN SPRZEDAŻY prognoza na pierwszy rok (miesięcznie) i lata kolejne (kwartalnie)

9 Biznesplan lokalizacja Charakterystyka lokalizacji w skali mikro wykorzystane nieruchomości (działki, place, domy, budynki, mieszkania itp.): rodzaj, liczba i wielkość nieruchomości, zasady dysponowania nieruchomością, koszty/opłaty związane z jej utrzymaniem, media, stan techniczny, Czy lokalizacja spełnia wymogi: sanepid, straż pożarna, ochrona środowiska, inspekcja weterynaryjna? Biznesplan lokalizacja Charakterystyka lokalizacji w skali makro opisujemy usytuowanie w obrębie miejscowości, charakteryzujemy najbliższe otoczenie: Jak wygląda najbliższe otoczenie charakterystyka? Czy istnieje związek lokalizacji z pozyskiwaniem klientów? Czy w sąsiedztwie znajduje się konkurencja? Jej wpływ na naszą firmę. Udogodnienia komunikacyjne, uzasadnienie wyboru lokalizacji (jeśli to konieczne)

10 Biznesplan analiza rynku źródła wiedzy o rynku przeprowadzone badania Obecna sytuacja w branży - popyt i podaż; Mikrootoczenie: odbiorcy/klienci; konkurencja; dostawcy; Makrootoczenie: czynniki demograficzne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, legislacyjne, polityczne; Biznesplan analiza rynku 1. Jak wygląda/kształtuje się popyt w danej branży: przewidywany popyt; wielkość, zmienność, sezonowość; czynniki kształtujące popyt; 2. Jak wygląda/kształtuje się podaż w danej branży: występowanie nisz rynkowych; nasycenie rynku ofertą; analiza oferty;

11 Biznesplan analiza rynku MIKROOTOCZENIE 1. KLIENCI segmentacja rynku/kryteria; kim jest mój klient, jakie ma potrzeby, czy moja oferta je zaspokaja? sposoby pozyskiwania; podpisane umowy, listy intencyjne; Biznesplan analiza rynku 2. KONKURENCJA bliższa/dalsza; analiza SWOT konkurencji; ocena działalności (oferta, poziom cen, strategie marketingowe, obsługiwany segment klientów itp.) reakcja na działania konkurencji;

12 Biznesplan analiza rynku 3. DOSTAWCY stopień uzależnienia; źródła dostaw: gdzie i co kupujemy; zasady zakupów/płatności; uzasadnienie wyboru dostawców; alternatywne źródła dostaw; Biznesplan analiza rynku MAKROOTOCZENIE - analiza uwarunkowań: demograficznych sytuacja obecna, przewidywane tendencje i ich wpływ na moją firmę; społeczno-kulturowych: m.in. tradycje, trendy, mody, przyzwyczajenia; ekonomicznych m.in. zamożność społeczeństwa, bezrobocie, inflacja, kurs złotego; politycznych: m.in. polityka rządu, aktualne regulacje prawne i zmiany w prawie,

13 Biznesplan plan marketingowy Czy i w jaki sposób zamierzamy promować naszą firmę, pozyskiwać klientów, budować wizerunek, markę firmy? Opisujemy co, kiedy i jak należy zrobić, aby osiągnąć założoną sprzedaż. Z jakich narzędzi planujemy korzystać jakiego efektu oczekujemy? Kiedy zostanie osiągnięty? Plan promocji co i kiedy zamierzamy zrobić, ile nas to będzie kosztować? Biznesplan narzędzia marketingu mix Marketing MIX 4P lub 5P Product produkt Price cena Promotion promocja Place dystrybucja People - ludzie

14 Biznesplan struktura organizacyjna i zarządzanie PERSONEL I KADRA ZARZĄDZAJĄCA Kto i za co jest w firmie odpowiedzialny? Właściciel/ka/le/ki kwalifikacje, odpowiedzialność, obowiązki. Liczba pracowników stanowiska, kwalifikacje, zakresy obowiązków. WYMOGI FORMALNOPRAWNE pozwolenia, koncesje, licencje, ochrona środowiska, nadzór budowlany, sanepid itp., Biznesplan struktura organizacyjna i zarzadzanie MAJĄTEK FIRMY Co posiadamy, co będzie wykorzystane w firmie, jest jej majątkiem? nieruchomości, urządzenia, maszyny, sprzęt, wyposażenie, środki transportu, wartości niematerialne i prawne, środki finansowe. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ co i kiedy zamierzamy robić, aby: rozpocząć działalność, wprowadzić na rynek nowy produkt

15 Biznesplan analiza SWOT otoczenie wewnętrzne mamy wpływ S (strengths) silne strony W (weaknesses) słabe strony otoczenie zewnętrzne nie mamy wpływu O (opportunities) szanse T (threats) zagrożenia Biznesplan inewstycja charakterystyka planowanej inwestycji (jeśli występuje) co i dlaczego chcemy zrealizować, zakres inwestycji co należy kupić, zrobić, aby zrealizować inwestycję, dostawcy i wykonawcy, Czy inwestycja wiąże się ze zmianami kadrowymi? Harmonogram realizacji

16 Biznesplan inewstycja Wycena inwestycji ile i na co musimy wydać? Sytuacja finansowa firmy czy stać nas na to, ile nam brakuje? % wskazanie struktury finansowania inwestycji: % środki własne %środki obce Środki obce, czyli co? Kredyty, pożyczki, refundacje, finansowanie społecznościowe, dotacje, inwestorzy itp. Analiza zewnętrznych źródeł finansowania na co możemy liczyć? Biznesplan plan finansowy Rachunek zysków i strat Bilans Przepływy gotówkowe albo Kalkulacja przychodów i kalkulacja kosztów

17 KONTAKT POZNAŃSKI OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOSCI ul. Klasztorna16 Poznań tel.: Dziękuję za uwagę!

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki Zasady ogólne wypełniania biznes planu: 1. Biznes plan należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Biznes

Bardziej szczegółowo

Dobry biznesplan powinien być: obiektywny ocena przedstawionych założeń należy do adresatów biznesplanu; celowy wszystko musi mieć swój cel;

Dobry biznesplan powinien być: obiektywny ocena przedstawionych założeń należy do adresatów biznesplanu; celowy wszystko musi mieć swój cel; 6. BIZNESPLAN Pojęcie biznesplan pochodzi z języka angielskiego (business plan) i ogólnie oznacza plan, projekt interesu, przedsięwzięcia. Biznesplan możemy rozumieć też jako plan działania przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

1 O istocie planowania w przedsiębiorstwie. 2 Zasady nowoczesnego planowania

1 O istocie planowania w przedsiębiorstwie. 2 Zasady nowoczesnego planowania 1 O istocie planowania w przedsiębiorstwie Planowanie jest jedną z funkcji procesu zarządzania. Jest to czynnośd polegająca na wyznaczaniu celów organizacji oraz doborze środków i sposobów ich osiągania.

Bardziej szczegółowo

Biznes plan, Marcin Skonieczka 1. Biznes plan

Biznes plan, Marcin Skonieczka 1. Biznes plan Biznes plan, Marcin Skonieczka 1 Biznes plan Pojęcie biznes plan jest bezpośrednim tłumaczeniem angielskiego określenia business plan, które składa się z dwóch słów: business oznaczającego interes, firma,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN W ZARYSIE

BIZNESPLAN W ZARYSIE BIZNESPLAN W ZARYSIE PORADNIK DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Biznesplan w zarysie Poradnik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Biznes plan w praktyce. Paweł Repeta

Biznes plan w praktyce. Paweł Repeta Paweł Repeta I. Wstępne założenia: Wszelkie analizy strategiczne, biznes plany czy prognozy wykorzystywane są przez właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów do określenia wartości

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów. Przedmiot: Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej Moduł biznesowy. Autor. Michał Janas

Materiały dla studentów. Przedmiot: Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej Moduł biznesowy. Autor. Michał Janas Materiały dla studentów Przedmiot: Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej Moduł biznesowy Autor Michał Janas Rzeszów, kwiecień 2007 Michał Janas Consulting 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Co to

Bardziej szczegółowo

IV. KROK - Rejestracja

IV. KROK - Rejestracja Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu od wielu już lat wspiera lokalną przedsiębiorczość, poprzez udzielanie pomocy w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. W ciągu ostatnich sześciu lat, dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie NOWA

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Strukturalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Strukturalnych URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZE STRUKTURALNE Biznes plan dla Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości Tytuł projektu/nazwa firmy:...

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK MOTOREM PRZEMIAN EKONOMIA SPOŁECZNA PORADNIK

CZŁOWIEK MOTOREM PRZEMIAN EKONOMIA SPOŁECZNA PORADNIK CZŁOWIEK MOTOREM PRZEMIAN EKONOMIA SPOŁECZNA PORADNIK CZŁOWIEK MOTOREM PRZEMIAN EKONOMIA SPOŁECZNA PORADNIK Gdańsk 2010 SPIS TREŚCI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Dokument realizowany w ramach Projektu pn. Wprowadzenie do oferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Biznes plan 1 Pojęcie biznes plan wywodzi się z języka angielskiego (business plan) i oznacza plan, projekt interesu, przedsięwzięcia. Biznes plan możemy rozumieć też jako plan działania przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozpowszechniana bezpłatnie. Realizatorem projektu jest Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

5. Podsumowanie: Proces tworzenia przedsiębiorstwa

5. Podsumowanie: Proces tworzenia przedsiębiorstwa Przewodnik techniczny do opracowania Poradnika do Biznes Planu 0. Prezentacja 1. Informacje ogólne 2. Zawartość 3. Struktura Biznes Planu 4. Informacja 5. Podsumowanie: Proces tworzenia przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Grudziądz, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie

MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie BIZNES PLAN Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Kurs zarządzania Biznes Plan Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Podręcznik

Bardziej szczegółowo