Jak rozmawiać z odchodzącym pracownikiem 95

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak rozmawiać z odchodzącym pracownikiem 95"

Transkrypt

1 Niniejsza lista pomoże sprawdzić, czy właściwie przygotowano się do rozmowy z pracownikiem Lista kontrolna Upewniłeś się, że pracownik jest w pracy i nie zgłaszał zwolnienia lekarskiego Masz komplet dokumentów przygotowanych i sprawdzonych przez dział personalny Zaprosiłeś do pokoju w którym ma odbyć się rozmowa minimum dwie osoby, które będą świadkami Osobom obecnym przy rozmowie przydzieliłeś zadania: jedna prowadzi rozmowę (manager), druga osoba sporządza notatkę (pracownik działu personalnego) Powiadomiłeś dział IT o konieczności zablokowania konta komputerowego zwalnianej osoby Zadbałeś o asystę ochrony i służb medycznych (dotyczy zwolnienia większej grupy osób) Przygotowałeś się do poinformowania pozostałej części zespołu o zwolnieniu pracownika. Prawidłowe postępowanie w przypadku pogarszającej się sytuacji finansowej firmy 1 Informuj o kłopotach finansowych firmy Ludzie najbardziej wzbraniają się przed zmianami, gdy są nimi zaskakiwani, dlatego warto na bieżąco powiadamiać pracowników o sytuacji finansowej firmy. Uczciwa informacja opłaca się z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli pracownicy będą mieli świadomość pogarszających się prognoz finansowych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zwolnienia zostaną odebrane jako oczekiwane przez nich następstwo. Po drugie, jeśli okaże się, że jednak do zwolnień nie dojdzie, ich motywacja wzrośnie, bo uznają, że pracodawca nie poświęcił ich stanowisk w imię zysku. Firma odzieżowa w Tychach (wyróżniona jako solidny pracodawca w regionie), podczas nocnej zmiany, wręczyła na stołówce wypowiedzenia 300 szwaczkom, po czym z pomocą ochroniarzy, rozwiozła je do domu autobusami. Jeżeli chodzi o skuteczność takiego zwolnienia jest ona wysoka, ponieważ pracownicy nie mają czasu, aby w sposób zorganizowany zaprotestować przeciw zwolnieniom. Patrząc na wizerunek firmy postrzeganej dotychczas jako odpowiedzialny pracodawca to fatalne zachowanie. Jak rozmawiać z odchodzącym pracownikiem 95

2 Firma Gotex w Krakowie z wyprzedzeniem poinformowała pracowników o pogarszającej się sytuacji finansowej firmy i możliwości redukcji etatów. Wprowadziła też plan naprawczy, z zaznaczeniem, że brak powodzenia skutkuje redukcją etatów. Takie postępowanie jest prawidłowe. Pracownicy znają sytuację i ewentualne zwolnienia są dla nich logicznym następstwem braku realizacji planu. Należy zauważyć, że informacja nie musi być przekazana pracownikom wprost. Firma zwykle wcześniej podejmuje działania takie jak: rezygnacja z wysokobudżetowych projektów, zamrożenie inwestycji, czy wstrzymanie nowych rekrutacji. Takie posunięcia są czytelnym sygnałem dla zespołu: nasz okręt jest zagrożony walczymy o jego przetrwanie. Firma Trans z Poznania od sierpnia 2008 r. wstrzymała rekrutację nowych pracowników oraz wypowiedziała wszystkie umowy zlecenia. Zrezygnowano także z outsourcingu części usług. Dla pracowników jest to oczywisty sygnał, ze firma wstrzymuje rozwój. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę stały odpływ pracowników, stymulowany chociażby stylem zarządzania i bardzo restrykcyjnym rozliczaniem celów sprzedażowych, to skala takiej naturalnej redukcji może ilościowo z łatwością przekroczyć wymagany pułap obowiązujący przy zwolnieniach grupowych. Jeżeli do ostatniej chwili zarząd będzie tuszował fatalną kondycję firmy, gniew jej pracowników będzie jak najbardziej uzasadniony. Ludzie ci nie dostaną szansy, aby się przygotować do zmiany. Nic więc dziwnego, że zareagują agresją i frustracją, a uraz do firmy pozostaje w nich przez długi czas. 2 Uprzedź pracowników, że zwolnienia będą konieczne Zadbajmy o poinformowanie pracowników, że zwolnienia są nieuniknione i nic już tego nie zmieni. Powinni oni znać na 3 miesiące wcześniej termin zwolnienia i wysokość odprawy, jaką otrzymają. Zwolnienia grupowe poprzedzane są zwykle negocjacjami ze związkami zawodowymi i zarządem firmy. Określa się w nich grupę pracowników podlegających szczególnej ochronie przed zwolnieniem, oraz grupę pracowników do redukcji. Po zapadnięciu ustaleń, kolejnym krokiem powinno być informowanie pracowników o powodach i skali zwolnienia. Ważne jest podkreślenie, że zwolnienie pracowników jest ostatecznością i wszystkie inne możliwości zostały wyczerpane. Takie działania przygotowują ludzi do rzeczywistej fazy zwalniania. Na 3 marca 2009 r. zostało zaplanowane krótkie zebranie, podczas którego Prezes firmy wygłosił nastepujące przemówienie: Szanowni Państwo, staję dzisiaj przed 96

3 wami dzieląc się troską o los naszej firmy. W ostatnich miesiącach nasze wyniki finansowe uległy znacznemu pogorszeniu stwarzając zagrożenie dla istnienia przedsiębiorstwa. Dokonując trudnych wyborów przygotowaliśmy i wdrożyliśmy plan naprawczy. Niestety, pogarszająca się koniunktura na rynku spowodowała, że jego efekty nie są wystarczające. Dlatego zarząd podjął decyzję o zwolnieniu 20% załogi, co pozwoli nam na zachowanie płynności finansowej i przetrwanie trudnego okresu. Podjęliśmy decyzję o likwidacji działu X, Y, Z itp. Zdaję sobie sprawę jak trudna jest to dla was sytuacja, dlatego wszyscy zwalniani zostaną objęci specjalnym programem (outplacment), który pomoże im przygotować się do znalezienia i podjęcia nowej pracy. Wierzę, że przezwyciężymy ten trudny okres. A gdy on minie, Ci z Państwa, z którymi musimy się obecnie rozstać, otrzymają ofertę ponownego zatrudnienia jako pierwsi. 3 Zwolnienie powinien wręczyć szef O zwolnieniu pracownik powinien być poinformowany przez swojego przełożonego. Jest to nie tylko kwestia odwagi cywilnej, lecz także etyki managera. Rozmowa z pracownikiem powinna być uczciwa, nie oschła. Szanujmy emocje drugiej strony. Być może dla niej dziś zawalił się cały pomysł na życie. Ale z drugiej strony, nie można solidaryzować się z pracownikiem, mówiąc, że zostaliśmy zmuszeni przez górę do jego zwolnienia. Bądźmy konkretni, mówienie chyba będziemy musieli się rozstać, powoduje bowiem, iż w pracowniku rodzi się nadzieją, że może się jeszcze uda. Rozmowa Kierownik: Panie Karolu wezwałem dziś Pana na spotkanie, ponieważ podjąłem decyzję o rozwiązaniu z Panem umowy o pracę. Przyczyną rozwiązania umowy są cięcia budżetowe zmuszające nas do likwidacji Pana działu. Pracownik: Szefie to jest tragedia i wielkie oszustwo, przepracowałem w tej firmie tyle lat i teraz mnie wyrzucacie? Kierownik: Podjąłem taką decyzję, ponieważ zobowiązano mnie do zmniejszenia ilości naszego personelu, w związku z pogarszającą się sytuacją finansową firmy. Pana staż ani świetne kompetencje nie mają związku ze zwolnieniem. Pracownik: Dlaczego to właśnie ja mam być zwolniony? Są inni, którzy tu pracują od roku. Kierownik: Rozumiem, że odbiera Pan tę decyzję jako niesprawiedliwą, pracował Pan dla nas rzetelnie i to szanuję, ale nie zmienię swojej decyzji. Otrzyma Pan 6-miesięczną odprawę i będzie mógł uczestniczyć w zajęciach outplacment, gdzie będzie Pan nie tylko szkolony, ale także zostanie udzielona Panu pomoc w znalezieniu nowej pracy. To wszystko, co obecnie możemy zrobić. Jak rozmawiać z odchodzącym pracownikiem 97

4 Tabela 20. Jak odpowiadać na zarzuty zwalnianych pracowników typowe reakcje i odpowiedzi Typowe reakcje (zarzuty) pracowników w czasie rozmowy Ale przecież ja mam trójkę dzieci, a żona nie pracuje I tak chcieliście się mnie pozbyć Prawidłowa reakcja (przykłady)* Przykro mi, decyzja o Pana zwolnieniu została podjęta na podstawie innych kryteriów, jest ona ostateczna i nie podlega zmianie. Otrzyma pan od firmy 6-miesięczną odprawę, która da czas na znalezienie nowej pracy. Pana sytuacja rodzinna nie ma żadnego wpływu na moją decyzję, ponieważ kierowałem się kryteriami biznesowymi. Pana wypowiedź pozostawię bez komentarza. Decyzja o Pana zwolnieniu została podjęta po konsultacjach ze związkami zawodowymi. Ale jak to, przecież nie było żadnych sygnałów że mają być zwolnienia a teraz z dnia na dzień zostaje bez niczego? To dla nas także trudna decyzja. Otrzyma Pan od firmy 6-miesięczną odprawę, która da czas na znalezienie nowej pracy. Naprawdę nic się nie da zrobić? Przykro mi, decyzja o Pana zwolnieniu jest ostateczna, i nie podlega negocjacjom, może Pan skorzystać z programu outplacment, który wesprze Pana w poszukiwaniu nowej pracy. Wykorzystaliście mnie, dawałem z siebie wszystko, teraz chcecie się mnie pozbyć Pana motywacje i kompetencje oceniałem bardzo wysoko. Decyzja jest dla mnie trudna. Muszę Pana zwolnić z powodów ekonomicznych. Zwalniacie mnie, bo należę do związków zawodowych Zwalniając Pana kierowaliśmy się jedynie ekonomicznymi kryteriami. A decyzja o Pana zwolnieniu została skonsultowana z zoz. * Podane wypowiedzi należy traktować jako przykładowe, każda sytuacja jest specyficzna i wymaga od nas indywidualnego podejścia. 4 Pomyśl o dodatkowej pomocy dla zwalnianych Dobrze jest, jeśli pracodawcę stać na dodatkową pomoc dla pracowników (warsztaty, wsparcie psychologa). Jest to działanie bardzo etyczne i pozwala, choć w części, uratować pozytywny wizerunek firmy. Z pewnością poczucie bezpieczeństwa zwalnianych osób powinno podnieść terminowe wypłacenie odpraw. Dział personalny powinien sprawnie dostarczyć ludziom dokumenta- 98

5 cję ułatwiająca znalezienie nowej pracy (świadectwo pracy, referencje). W miarę możliwości, zwolniona część załogi powinna uzyskać gwarancję, że w przypadku ponownego zatrudnienia będzie rekrutowana w pierwszej kolejności. Dodatkowo, warto pomyśleć o tzw. programie outplacement, który pozwoli zwalnianym osobom na szybkie odnalezienie się w nowej roli. Zajęcia związane z outplacmentem zwykle są realizowane we współpracy z wyspecjalizowaną firma zewnętrzną, która doskonale orientuje się w rynku pracy. Każdy pracownik przechodzi zaplanowany proces, w ramach którego: Poznaje swoje mocne i słabe strony Poznaje swój profil osobowościowy Przechodzi szkolenie z zakresu prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej (takie warsztaty można przeprowadzić nawet w siedzibie firmy) Ćwiczy tworzenie własnego CV Otrzymuje przygotowane przez firmę oferty pracy Należy zaznaczyć, że pracownik udający się na proponowane mu rozmowy kwalifikacyjne, nie może oczekiwać od zwalniającej go firmy, gwarancji otrzymania zatrudnienia u nowego pracodawcy Zwolnienie z przyczyn leżących po stronie pracownika Każda firma ma swoje wewnętrzne zasady, które jeżeli nie są sprzeczne z przepisami, zwłaszcza z Kodeksem pracy, stają się obowiązującym prawem. Złamanie tych zasad jest często faktem oczywistym i znanym. Dlatego też, takie zwolnienie nie budzi silnie negatywnych emocji. Przeciwnie to brak reakcji pracodawcy w przypadku naruszenia reguł mógłby zostać odebrany nieprzychylnie przez pozostałych pracowników jako przymykanie oka na nadużycia. Szybka i stanowcza reakcja pracodawcy jest jasnym czytelnym sygnałem, że głoszone wartości i ustalone zasady są ważne. Podstawą do prawidłowego przeprowadzenia takiego zwolnienia jest dobre przygotowanie. W przypadku popełnienia ewidentnego przestępstwa przez pracownika, kiedy np. został przyłapany na wynoszeniu z firmy jej mienia, wystarczy notatka służbowa wykonana przez przełożonego. W większości przypadków nie jest to jednak takie proste. Często też należy zastanowić się, czy obowiązki wynikające z regulaminów wewnętrznych (zwłaszcza regulaminu pracy) są rzeczywiście zgodne z prawem. W regulaminie pracy zapisano, że dokumenty zawierające dane osobowe, mają być właściwie zabezpieczone, a w szczególności wydruki zwierające dane klientów nie mogą być pozostawione przez pracownika na biurku na koniec dnia pracy, w oczekiwaniu na kontynuację pracy dnia następnego. Jeden z pracowników kilkakrotne, pomimo Jak rozmawiać z odchodzącym pracownikiem 99

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR Kadry IT 1 Spis treści Pracy ci u nas dostatek Robert Jesionek 3 IT Factor: Polska szuka programistów. Rozmowa z Anną Wicha... 4 Specjalista IT potrzebny od zaraz Adam Sanocki, Maciej Sokołowski... 7 Między

Bardziej szczegółowo

OCENY OKRESOWE W SŁUŻBIE CYWILNEJ

OCENY OKRESOWE W SŁUŻBIE CYWILNEJ OCENY OKRESOWE W SŁUŻBIE CYWILNEJ ISBN 978-83-933325-0-2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

JAK ROZLICZAĆ PRACĘ HANDLOWCA PRAKTYCZNY PORADNIK O ZARZĄDZANIU SPRZEDAŻĄ. Akademia LiveSpace

JAK ROZLICZAĆ PRACĘ HANDLOWCA PRAKTYCZNY PORADNIK O ZARZĄDZANIU SPRZEDAŻĄ. Akademia LiveSpace JAK ROZLICZAĆ PRACĘ HANDLOWCA PRAKTYCZNY PORADNIK O ZARZĄDZANIU SPRZEDAŻĄ Akademia LiveSpace Co tutaj znajdziesz? Rozdział 1 3 Dla kogo jest ten ebook? 3 Rozdział 2 4 Wyzwania w pracy handlowca 4 Na czym

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Dworak Przewodniczący KRRiT. Prezes Zarządu TVP S.A. Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL

Pan Jan Dworak Przewodniczący KRRiT. Prezes Zarządu TVP S.A. Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL Warszawa, dn. 29.05.2014 r. L.dz. Wizja/59/2014 Nie możemy być krajem konkurującym wyłącznie albo przeważnie niskimi płacami. Pewne instrumenty polityki gospodarczej funkcjonujące w Polsce mają charakter

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR Kodeks Postępowania i Etyki Zawodowej 100 lat temu rozpoczęliśmy realizację naszego najważniejszego projektu. Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR 1 Uczciwość polega na robieniu tego,

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

oceny To miało być świętowanie sukcesu, z westchnieniem pomyślała Anna Jackowska, dyrektor departamentu kadr firmy informatyczno-konsultingowej

oceny To miało być świętowanie sukcesu, z westchnieniem pomyślała Anna Jackowska, dyrektor departamentu kadr firmy informatyczno-konsultingowej Studium przypadku Michał Grzybowski jest partnerem w Ernst & Young, zarządza działem Human Capital. Po przejęciu mniejszych rywali firma wprowadza system oceny pracowniczej, który ma pomóc w wyselekcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku Sesja nr XXXIII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się dnia 30 marca 2009 roku w godzinach od 11.00 20.30 w

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Instrukcja dla oceniających

Ocena okresowa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Instrukcja dla oceniających Ocena okresowa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Instrukcja dla oceniających Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Czym jest ocena okresowa... 2 3. Korzyści z wprowadzenia oceny okresowej...

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych Podręcznik dla pracowników powiatowych urzędów pracy Do użytku wewnętrznego maj 2014 r. Podręcznik został przygotowany

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

REKOMENDACJE postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych RO ANT YK UPCYJN E CE IU OR NTRALNE B REKOMENDACJE postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych Centralne Biuro Antykorupcyjne REKOMENDACJE Warszawa 2014 Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+ Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości klucz do sukcesu osób 45+ 1 SPIS TREŚCI I. Słowo wstępne... 3 II. Realizacja projektu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości... 4 1. Profil kompetencji przedsiębiorcy...

Bardziej szczegółowo

IMPULS. ryzykiem. Zarządzanie BPO PFRON DLA BIZNESU. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013

IMPULS. ryzykiem. Zarządzanie BPO PFRON DLA BIZNESU. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013 BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013 DLA BIZNESU? Zmiany wvat Zarządzanie ryzykiem PFRON BPO Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. W numerze 3 3 4 Rozwiązania BPO. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu.

Bardziej szczegółowo

Badanie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Agencji Rezerw Materiałowych

Badanie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Agencji Rezerw Materiałowych Strona1 Badanie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Agencji Rezerw Materiałowych -- Raport końcowy -- Opracowanie: dr Piotr Koryś i dr Cezary Trutkowski przy wsparciu zespołu Programu Przeciw

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH Wywiad z Michael B. Junge, Irvine Technology Corporation JAK WYGLĄDA EFEKTYWNA REKRUTACJA W CZASACH KRYZYSU? Monika Konopka, TATA Global Beverages TRENDY W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 maja 2015 r. Prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik Dyrektor INE PAN

Warszawa, 7 maja 2015 r. Prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik Dyrektor INE PAN Prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik Dyrektor INE PAN Warszawa, 7 maja 2015 r. Tekst wystąpienia na zebraniu plenarnym Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dniu 7 maja 2015

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w firmie czego

Bardziej szczegółowo