Świat emocji przedszkolaka wyzwanie dla dzieci i rodziców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świat emocji przedszkolaka wyzwanie dla dzieci i rodziców"

Transkrypt

1 Świat emocji przedszkolaka wyzwanie dla dzieci i rodziców W rozmowach między rodzicami można czasem usłyszeć zdanie, że nie wychowują oni dzieci dla siebie, tylko dla świata. Przypuszczam, że większość mam i ojców nawet małych dzieci myśli już czasem o tym, jak ich pociechy,,poradzą sobie w życiu. Zdarza się też, że słyszą takie np. uwagi otoczenia:,,to dobrze, że Ola taka śmiała da sobie radę,,,jaś jest bardzo bojaźliwy, co to będzie dalej?. Obecnie, gdy nasza kultura staje się, jak to określiła Margaret Mead, coraz bardziej prefiguratywna 1, rodzice mają mniejszą niż dawniej pewność, jak będzie wyglądało życie ich dzieci. Wydaje się, że świat zmienia się z niespotykaną dotąd szybkością. Stąd troska rodziców: Co zapewni mojemu dziecku dobre życie w tej płynnej, szybkiej, zmiennej rzeczywistości? W moim przekonaniu szczególnie baczną uwagę zwrócić powinniśmy na kompetencje emocjonalne swoich dzieci. To one w głównej mierze mogą dać im szansę satysfakcjonującego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie postawi przed nimi przyszłość. Badacze: Peter Salovey i John Mayer, którzy wypracowali pojęcie inteligencji emocjonalnej, opisali ją jako zdolność dostrzegania i wyrażania emocji, ich rozumienia i wykorzystywania a także kierowania nimi, by wspierać własny rozwój. 2 Znaczenie definicji przybliży nam opis ważnych kompetencji emocjonalnych. Pozwoli on nam także ukierunkować namysł nad doborem najwłaściwszych oddziaływań wspierających rozwój afektywny dzieci w wieku przedszkolnym. 1 Por.: M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dysonansu międzypokoleniowego, Warszawa Por.: M. Lewis, J. M. Haviland Jones, Psychologia emocji, Gdańsk 2005, s

2 Według wspomnianych wcześniej autorów osoba inteligentna emocjonalnie to taka, która trafnie spostrzega, ocenia i wyraża emocje. Ponadto ma dostęp do swoich uczuć i potrafi nimi kierować tak, by wspierały one jej rozwój intelektualny. 3 W początkach naszej refleksji istotne jest, w moim odczuciu, zrozumienie, z jakim wyposażeniem emocjonalnym trzylatek rozpoczyna przedszkole. Bardzo silnie przemawia do mnie koncepcja, wedle której źródeł właściwej regulacji emocjonalnej dziecka upatruje się w jakości jego wczesnej więzi z matką (lub innym najważniejszym opiekunem). 4 Opisany przez Bolby ego bezpieczny styl przywiązania, kiedy to dziecko od urodzenia doświadcza niezawodnej obecności matki i adekwatnej odpowiedzi z jej strony na sygnalizowane potrzeby, jest podstawą, na której może zostać zbudowana właściwa regulacja emocjonalna przedszkolaka. Ponadto udowodniono, że doświadczenia dziecka związane z jakością wczesnej więzi z rodzicem mają wpływ na rozwój obszarów mózgu odpowiadających za emocjonalną świadomość i samoregulację. 5 Wart podkreślenia jest fakt, że więź między matką a dzieckiem konsoliduje się do trzeciego roku życia. W tym czasie mały człowiek uczy się nie tylko odbierać, ale i odpowiadać na sygnały emocjonalne ze strony matki. Następnie radzić sobie z lękiem związanym z jej nieobecnością, potem (między 15 a 18 miesiącem życia) także z uczuciem wstydu dającym zręby rozwoju moralnego. Dobra regulacja emocji, będąca efektem bezpiecznego przywiązania, przejawia się u małego dziecka we właściwym sposobie dążenia do zaspokojenia własnych potrzeb: przedszkolak potrafi zwrócić się o pomoc do opiekunów, a wsparcie z ich strony przynosi mu ulgę, ukojenie. 3 Por.:Ibidem 4 Informacje uzyskane podczas szkolenia prowadzonego przez Teresę Szumiłło:,,Trauma wczesnodziecięca, 4, Por.: M. Zeidner, Rozwój inteligencji emocjonalnej. Czego dowiedzieliśmy się do tej pory? [w:] Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje, red. M. Śmieja, J. Orzechowski, Warszawa 2008, s.89

3 Dzieci zaniedbane emocjonalnie nie są świadome tego, że mogą doświadczyć pomocy ze strony otocznia społecznego. Szukają więc wsparcia jedynie w samych sobie: próbują wyciszyć emocje np. poprzez izolowanie się, ssanie palca, kołysanie. Także maluszki, które w kontaktach z rodzicami doświadczały nadopiekuńczości, mają problem z wczesną emocjonalną regulacją: zbyt mało miały okazji ku temu, by doświadczyć, że brak im czegoś, że czegoś od innych potrzebują. Takie nadmiernie,,zaopiekowane dzieci mogą mieć problem ze zlokalizowaniem, nazwaniem i poradzeniem sobie z własnymi emocjami. Obie przedstawione wyżej sytuacje mają negatywny wpływ na formowanie się regulacji emocjonalnej już w najwcześniejszych etapach rozwoju dziecka. Mogą stać się także podstawą zrozumienia pojawiających się trudnych zachowań dziecka. Moshe Zeidner, który, według mnie, w fascynujący i jasny sposób przedstawia istotne aspekty rozwoju kompetencji emocjonalnych u dzieci, zwraca uwagę, że różnice indywidualne w tym zakresie wydają się być ściśle związane ze zdolnościami językowymi przedszkolaków. 6 W dobie skrótowości przekazu werbalnego i łatwego dostępu do środków audiowizualnych, warto zwrócić szczególną uwagę na wczesny kontakt dzieci z wartościową literaturą. Zapoznając się z nią, mali ludzie wchodzą w świat różnorodnych, złożonych ludzkich emocji. Za Marią Janion można powiedzieć, że w tekstach kultury,,znajdują język do mówienia o swojej sytuacji egzystencjalnej 7, do nazywania swoich wewnętrznych przeżyć. Literatura w znacznie większym stopniu niż film kształtuje wyobraźnię dziecka. Ma ona niebagatelny wpływ także sferę emocjonalną przedszkolaka: pomaga mu rozwijać umiejętność przewidywania konsekwencji własnych działań a także przyjmowania perspektywy innej osoby, bez czego niemożliwy 6 Por. M. Zeidner, Rozwój inteligencji emocjonalnej. Czego dowiedzieliśmy się do tej pory?, op.cit., s M. Janion, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Warszawa 1996, s.36

4 byłby rozwój empatii. Historie literackie i ich bohaterowie są wspaniałym materiałem do pracy z dziecięcymi emocjami: poprzez identyfikację z bohaterem literackim czy teatralnym dziecku łatwiej jest rozumieć i ujawnić świat własnych, czasem niełatwych, przeżyć. Przedszkolaki internalizują nie to, co ważni dla nich dorośli mówią na temat norm zachowania czy radzenia sobie z emocjami, ale sposoby, jakie w tym zakresie sami rzeczywiście stosują. Tak więc dla rozwoju inteligencji emocjonalnej małego człowieka istotne jest obserwowanie, w jaki sposób rodzice radzą sobie w świecie uczuć: jak często i w jakich sytuacjach ujawniają określone emocje, np. gniew, radość, a także jak reagują na emocjonalną ekspresję innych, w tym własnych pociech. Ciekawe badania Halberstad i Eatson z 2003 roku 8 pokazują, że korzystne dla dziecka jest doświadczanie przez nie całej gamy emocji ze strony rodziców także gniewu. W rodzinach, gdzie nie ma przyzwolenia na ekspresję tzw.,,negatywnych, emocji, dzieci mają zbyt mało okazji, by nauczyć się je trafnie rozpoznawać i skutecznie regulować. Jasna ekspresja emocjonalna rodziców i czytelne reakcje na nastroje dziecka dają mu ważny komunikat o konieczności uszanowania granic innej osoby a także o konsekwencjach własnego postępowania. Uczy dziecko również, że pojawiające się w nim uczucie złości bywa sygnałem naruszenia przez innych jego granic. Wraz z pójściem przez dziecko do przedszkola, poszerza się krąg osób, które modelują jego zachowania: mały człowiek zaczyna bacznie przyglądać się temu, jak radzą sobie z emocjami wychowawcy w przedszkolu czy rówieśnicy. Albert Bandura jako pierwszy docenił i podkreślił rolę uczenia się,,nie wprost przez dzieci, kiedy to obserwując, jakie zachowania innych osób spotykają się z aprobatą, a jakie z przykrymi konsekwencjami, podejmują decyzję o ich naśladowaniu lub nie. 9 Rolą psychologa jest więc przypominanie dorosłym 8 Zob. M. Zeidner, Rozwój inteligencji emocjonalnej. Czego dowiedzieliśmy się do tej pory?, op.cit., s Por.: L. A. Perwin, Psychologia osobowości, tłum. M. Orski, Gdańsk, s.95

5 mającym szczególny wpływ na wychowanie dzieci, że ich podopieczni nie realizują tego, o czym oni,,ciągle powtarzają, ale to, co obserwują. Dotyczy to także sposobu zarządzania emocjami. Jednym z kluczowych elementów w większości obecnych modeli inteligencji emocjonalnej jest zdolność do kontrolowania impulsywnych zachowań i odraczania natychmiastowych gratyfikacji. 10 Autorzy tej tezy przytaczają konkluzje z badań np. czteroletnich dzieci: te z nich, które zdolne były do pewnej samokontroli np. oczekiwania parę minut na cukierka, kilka lat później, już w szkole, potrafiły lepiej się koncentrować na zadaniach, były pewniejsze siebie, rzadziej ulegały przygnębieniu. Warto, więc rozwijać u maluszków umiejętności czekania na przyjemność, nagrodę, swoją kolej. Obecnie wielu rodziców może pozwolić sobie na to, by ich dziecko miało wiele i natychmiast, nie dostrzegają więc wartości,,niedosytu w wychowaniu. Rozpoczynając edukację w przedszkolu, dziecko ma jeszcze niewiele doświadczeń w radzeniu sobie z konfliktami, w inicjowaniu i podtrzymywaniu zabaw, zdobywaniu akceptacji innych. Rosnąca złożoność społecznego świata małego człowieka oraz rozwojowe zmiany w sferze afektywnej wymagają od dziecka, by doskonaliło ono sposoby regulacji emocji. Ważni dla niego dorośli przede wszystkim rodzice poprzez więź emocjonalną, styl wychowawczy, własny przykład, mogą w dużym stopniu ułatwić małemu człowiekowi to istotne rozwojowo zadanie. LITERATURA 1. Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje, red. M. Śmieja, J. Orzechowski, Warszawa 2008, PWN 2. M. Janion, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Warszawa 1996, Wyd. Sic! 3. M. Lewis, J. M. Haviland Jones, Psychologia emocji, Gdańsk 2005, GWP 4. M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dysonansu międzypokoleniowego, Warszawa Por.: M. Zeidner, Rozwój inteligencji emocjonalnej. Czego dowiedzieliśmy się do tej pory? op.cit, s. 83

6 5. L.A. Pervin, Psychologia osobowości, Gdańsk 2002, GWP 6. Psychologia dziecka, red. R. Vasta, M. Haith, S.Miller, Warszawa 1995, WSiP 7. Rozwój człowieka, red. J. Turner, D. Helms, Warszawa 1999, WSiP Anna Mrozowska pedagog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Siedlcach

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 2 Joanna Matejczuk Rozwój dziecka Wiek przedszkolny wiek: 2/3 5/6 lat

Bardziej szczegółowo

Proces rozwodowy i jego konsekwencje z perspektywy dziecka

Proces rozwodowy i jego konsekwencje z perspektywy dziecka Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Proces rozwodowy i jego konsekwencje z perspektywy dziecka 1. Wprowadzenie Rozwód rodziców dziecka

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka jest wynikiem gromadzenia przez nie doświadczeń, czyli uczenia się. Możliwości uczenia się są wyznaczane

Bardziej szczegółowo

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 5 Konrad Piotrowski, Beata Ziółkowska, Julita Wojciechowska Rozwój nastolatka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wynikające z nich zasady terapii 1. Wioletta Błaż

Potrzeby osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wynikające z nich zasady terapii 1. Wioletta Błaż Potrzeby osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wynikające z nich zasady terapii 1 Wioletta Błaż Potrzeby to zespół oczekiwań i warunków potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania osoby w najbliższym

Bardziej szczegółowo

Potrzeby a relacje między mężczyznami i kobietami

Potrzeby a relacje między mężczyznami i kobietami Mariola Parol Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Potrzeby a relacje między mężczyznami i kobietami Na kształt relacji między mężczyznami i kobietami, będącymi w związkach wpływ ma wiele

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Potrzeba i możliwości budzenia nadziei u niedostosowanych społecznie w świetle koncepcji poznawczej

Potrzeba i możliwości budzenia nadziei u niedostosowanych społecznie w świetle koncepcji poznawczej PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie Potrzeba i możliwości budzenia nadziei u niedostosowanych społecznie w świetle koncepcji poznawczej Abstrakt: Artykuł zwraca uwagę na potrzebę kształtowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

mgr Iwona Rzańska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie Porozumiewanie się jako niezbędny warunek życia ludzkiego

mgr Iwona Rzańska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie Porozumiewanie się jako niezbędny warunek życia ludzkiego mgr Iwona Rzańska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie Porozumiewanie się jako niezbędny warunek życia ludzkiego Na temat porozumiewania pisze się ostatnio bardzo wiele. Różne pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo