WZORCE ARCHITEKTONICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZORCE ARCHITEKTONICZNE"

Transkrypt

1 WZORCE ARCHITEKTONICZNE Tomasz Kopacz Microsoft

2 Agenda (wstęp krótko komponenty Windows Azure) Anatomia pakietu i wdrożenia Co daje API Azure Wewnętrzna komunikacja w Azure Zarządzanie programowe działaniem Azure Fabric Kilka ciekawych pomysłów Tomcat, VHD, Windows HPC Dynamiczna wymiana logiki Obsługa złych komunikatów Skalowanie Prosta kolejka Skalowalny licznik Kolejka z poganianiem WCF-em Kolejne pomysły Ostateczny cel - samoskalowanie

3 Azure - od strony funkcjonalnej Logika (Worker) Web (IIS) Load Balancer Tryb administracyjny VM Role (W2008R2) Remote Desktop Kolejki, Blob (Page / Block), Tabele Pojemnik (brak ograniczeń rozmiaru) BLOB sformatowany jako NTFS i podmontowany do roli Wydajność: 87MB / s do 400 MB/s i więcej (cache!) Content Distribution Network Sieć dodatkowych datacenter do przechowywania blobów najbliżej klienta Baza SQL w chmurze (3 repliki + rozkładanie obciążeń) Zgodne z SQL Reporting; ten sam RDL Różne źródła danych CTP Role Azure Storage Azure Drive CDN SQL Azure SQL Azure Reporting Eleganckie udostępnianie lokalnych usług; Internet Services Bus Kontrola dostępu oparta o federacje. Tunel IPSEC over HTTP Dołączenie lokalnej infrastruktury do chmury Scenariusz: Lokalny SQL Zarządzanie instancjami w Azure Logowanie, monitorowanie, liczniki wydajności itp.. Automatyczne utrzymanie serwisów, failover, Azure AppFabric Azure Connect Management API Diagnostics API Automatyzacj a

4 Azure role i architektura Web Web Site Site (ASPX, (ASPX, ASMX, RoleWCF) ASMX, WCF) (ASPX, WCF) L B Worker Worker Service Role Internet Serwis (aplikacja) Kolejki L B Tabele Bloby Pojemnik Datacenter Windows Azure (>=1)

5 Pakiet, wdrożenie i środowisko

6 Wgrywanie usług Pisana Usługa usługa Model D N S L B Web Portal API, Vs.NET PowerShell DNS config Fabric Controller L B

7 Skalowanie usług Pisana usługa Usługa D N S Usługa Usługa Usługa Usługa L B Usługa Usługa Web Portal API, Vs.NET PowerShell Model Fabric Controller Usługa L B

8 Monitorowanie usługi i przywracanie po awarii Pisana usługa D N S Usługa Usługa L B Usługa Usługa Web Portal API, Vs.NET PowerShell Model Fabric Controller L B

9 Rack Architektura Fabric Controller FC to rozproszona, stanowa aplikacja działająca na węzłach (blade) i rozproszona pomiędzy fault domains Instalowana przez Narzędziowy Fabric Controller Jeden działa jako główny, a inne są synchronizowane Działa rolling upgrade i serwisy nawet gdy FC padnie Węzły

10 Provisioning węzła Włączenie węzła PXE-boot z Maintenance OS Agent formatuje dysk i pobiera Host OS Host OS startuje, uruchamiane Sysprep /specialize, reboot FC podłącza się z Host Agent Node

11 Wgrywanie serwisu Proces analizuje model usługi Określa potrzebne zasoby Tworzy obraz roli Alokacja komputerów i zasobów sieciowych Przygotowanie węzłów Wgranie obrazów ról na węzły Stworzenie maszyn wirtualnych Uruchomienie maszyn wirtualnych i ról Konfiguracja sieci Dynamiczny adres IP (DIPs) przypisany do blade Virtual IP (VIPs) zaalokowany i zmapowany na DIP Przeprogramowanie load balancer by pozwalał na dostęp do serwisu

12 Zasady alokacji zasobów dla serwisu Cel: zaalokować zasoby zgodnie z twardymi wymaganiami Wymaganie skalowalności: liczba instancji Wymagania HW : CPU, Pamięć, Pojemnik, Sieć Wymagania hostowania (OS, VM) Fault domains Update domains Cel drugorzędny: Zgodność z miękkimi wymaganiami Wybiera alokacje gdzie prościej obsłużyć OS/hypervisor (różne czasy deploymentu) Optymalizacja względem odległości (sieć)

13 Przykład

14 RoleEnvironment i okolice WebRole dziedziczy z RoleEntryPoint

15 RoleEnvironment OnStart() Wołane przez Fabric przy starcie, pozwala zainicjalizować instancję roli. Do Fabric / LB zwracany jest status Busy aż metoda zwróci true. False - restart OnStop() Method Wołane gdy rola jest zamykana. Run() Główna logika; zwykle pętla w Worker Role W WebRole rzadko używana, ale.

16 Konfiguracja Konfiguracja usługi Serviceconfiguration.csdef Model ServiceConfiguration.cscfg Dane przekazywane do instancji RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue() Nie używać web.config jego aktualizacja wymaga wgrania nowej wersji Nie można podmienić jednego pliku

17 Czy kod działa w ramach Fabric?

18 01 Jak wygląda API Azure ze strony ról

19 Wewnętrzna komunikacja w Azure i typy końcówek Input endpoints Udostępniają usługę WCF publicznie. Rejestrowany w Azure load balancer. On nie jest Sticky! Dowolna liczba HTTP, HTTPS, i TCP. UDP na razie nie Internal endpoints Udostępnia usługę WCF innym wewnętrznym instancjom. NIE są obsługiwane przez Azure load balancer. Dowolna liczba HTTP, HTTPS, TCP. Zwykle używane jako P2P. Uwaga na Zmieniające się adresy / restarty ról

20 Model końcówek Internet LB SVC Worker Role 0 Instance 0 SVC Worker Role 0 Instance 1 SVC Worker Role 0 Instance 2 SVC Worker Role 1 Instance 0 SVC Worker Role 1 Instance 1 SVC Worker Role 1 Instance 2

21 02 Komunikacja między instancjami

22 Kilka uwag o Load Balancer Stateless, ale Do 1 minuty jest stałe połączenie z określoną rolą Czyli jeżeli uda nam się zapewnić podtrzymywanie połączenia klient Azure częściej niż 1 minuta, to: Można używać concurency, sesji itp.. Nie można np. Singletona w WCF! Nowi klienci będą rozkładani zgodnie z LB Podtrzymywanie Operacja typu ping Zwykle ładnie zamykane we własnym zachowaniu w WCF Przyszłość Prawdopodobnie ten czas będzie konfigurowalny

23 Zarządzanie

24 Service Management API Pozwala zrobić prawie to samo co portal https://windows.azure.com/ Ograniczenia Nie ma danych billingowych one są poza Azure Nie da się tworzyć subskrypcji Nie da się wgrać certyfikatu do Management API Nie da się tworzyć projektów storage/compute Da się wgrać kod do istniejącego projektu

25 API bazuje na REST <HostedServices xmlns="http://schemas.microsoft.com/windowsazure" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> Ograniczona ClientLibrary <HostedService> Ale jest przykład do użycia patrz też demo dalej var <Url>https://management.core.windows.net/7212af99-206f-dem request = (HttpWebRequest)WebRequest 380d0f841d0b/services/hostedservices/Svc1</Url>.Create("https://management.core.windows.net/7212af99-206f-dem d0f841d0b/ <ServiceName>Svc1</ServiceName> services/hostedservices"); </HostedService> <HostedService> request.headers.add("x-ms-version: "); <Url>https://management.core.windows.net/7212af99-206f-dem request.clientcertificates.add 380d0f841d0b/services/hostedservices/HelloWorld</Url> \awesomedev.cer")); <ServiceName>HelloWorld</ServiceName> var responsestream = request.getresponse().getresponsestream(); </HostedService> <HostedService> var services = XDocument.Parse(new StreamReader(responseStream).ReadToEnd()); <Url>https://management.core.windows.net/72 41d0b/services/hostedservices/TaxEva sionplanningtool</url> <ServiceName>TaxEvasionPlanningTool</ServiceName> </HostedService> </HostedServices>

26 Możliwości (skrót) Usuwanie / wgrywanie nowego pakietu Zmiana konfiguracji (pliku cscfg). W tym liczby instancji Lista projektów hostowanych Lista projektów storage Zdrowie poszczególnych instancji Krótka historia zdrowia instancji Śledzenie operacji asynchronicznych po stronie Azure Management Services Konfiguracja diagnostyki (zdalna!)

27 03 Management API - strona WWW

28 Kilka ciekawych pomysłów

29 Tomcat w Worker Role newproc.startinfo.useshellexecute = false; newproc.startinfo.redirectstandardoutput = true; newproc.startinfo.environmentvariables.remove("catalina_home"); newproc.startinfo.environmentvariables.add("catalina_home", tomcatlocation.substring(0, tomcatlocation.length - 1)); newproc.startinfo.environmentvariables.remove("jre_home"); newproc.startinfo.environmentvariables.add("jre_home", tomcatlocation.substring(0, tomcatlocation.length - 1) newproc.startinfo.filename = tomcatlocation newproc.enableraisingevents = false; newproc.start(); sr = newproc.standardoutput; returndetails = sr.readtoend(); Trace.TraceInformation("Information", returndetails);

30 04 Króciutkie demo - TOMCAT

31 Azure Drive

32 Azure Drive + Rola Azure Drive = PAGE BLOB sformatowany jako NTFS Montowany w roli i widziany jako dysk! Czyli Wgrywamy aplikację i plik EXE Mówimy roli uruchom EXE Warto pamiętać: Nie można zapisać stanu w VM Role / Web Role / Worker Role. Ale jeżeli aplikacja zapisze stan serwisu na zewnątrz (np. do dysku VHD) będzie on przechowany pomiędzy ew. aplikacjami

33 05 VHD i okolice

34 Windows HPC + Azure

35 Klasyczne Windows HPC

36 Windows HPC + Windows Azure

37 2 przykładowe tryby pracy Aplikacja WCF SOA Klasyczne uruchamianie zadań

38 Zarządzanie spójne z poziomu jednej konsoli

39 Windows HPC + Azure Microsoft HPC Pack 2008 R2 SP1 VM Role z zainstalowanym HPC Pack (do uruchamiania aplikacji MPI) Albo odpowiednie skrypty do normalnych ról Pootwierane porty do działania MPI, nadzoru itp. (reszta działa) Więcej informacji: Tutaj (przegląd możliwości; beletrystyka) Tutaj technicznie (krok po kroku jak skonfigurować)

40 Skalowanie

41 Kolejki - koncepcja Skalowanie = dodanie więcej 1) Otrzymanie zadania Web Role ASP.NET, WCF, itp. Worker Role main() { } 4) Prac a 2) Zadanie do kolejki 3) Pobranie zadania do wykonania Kolejka

42 Pooling klasyczny Większość kolejek odpytywana w pętli Proces niezawodny (idempotent)

43 Pooling z back-off Back-off Pusty przebieg zmniejsza częstotliwość odpytywania Sukces z powrotem na 1.

44 08 Prawie klasyczna kolejka

45 Blokady w Windows Azure

46 Wyzwanie skalowalny licznik Problem: jeden fragment kodu na raz w wielu wątkach i instancjach. Przykład: Licznik który można zwiększać z dowolnej liczby instancji (Myśleć o przycisku Like ) Strona pokazująca aktualną wartość licznika Przycisk zwiększ Pierwsza idea: (lock jest w ramach jednej instancji) Własne blokady Na Azure Table (np. Primary Key, Row Key określają nazwę blokady) W Azure Blob (może być jeden blob o danej nazwie w pojemniku) SQL Azure normalnie jak w bazie relacyjnej Auuu Wydajnośc boli (no bo serializujemy de facto wszystkie operacje)

47 Rozwiązanie Każda instancja ma własny wiersz w którym zapisuje licznik Count to suma wszystkich składników Zaleta: brak blokad Wada wolniej Count Ale nieznacznie wolniej!!!

48 09 Blokady Globalny, skalowalny licznik

49 Hmm. Wymiana logiki

50 Dynamiczne wczytywanie typów.net zawiera rozbudowany mechanizm refleksji Można: Do BLOBa zapisać assembly (plik DLL) z klasą o znanym interfejsie Rola znając interfejs, wczytuje takie assembly Tworzy nowy obiekt I wywołuje odpowiednie funkcje Skrót postepowania z kawałkami kodu: byte[] rawassembly = assemblyblob.downloadbytearra(); Assembly pluginassembly = Assembly.Load(rawAssembly); AppDomain.CurrentDomain.SetData(PLUGIN_ASSEMBLYNAME, pluginassem bly);

51 06 Dynamiczne wczytywanie typów

52 Komunikaty powodujące wyjątki Wyzwanie co robić gdy obsługa komunikatu powoduje wyjątek Zwykle dla danej kombinacji wartości algorytm uruchamiany powoduje wyjątek (Np. dzielenie przez zero) W naturalny sposób komunikat za jakiś czas ponownie pojawi się w kolejce (natura Azure Queue) Przypomnienie, prawidłowa obsługa komunikatu: Wyjmij Wykonaj (jeżeli wyjątek komunikat nie będzie skasowany i za chwilę ponownie będzie widoczny) Skasuj Rozwiązanie: Śledzenie komunikatów powodujących wyjątek. Po wyjęciu, patrzymy na msg.dequeuecount Jak większe niż xxx, do innej kolejki / innego pojemnika bo wiadomo że kilka razy worker obsługując dany komunikat padł.

53 07 Obsługa Poison Message

54 Szybsza kolejka

55 Idea szybka i oszczędna kolejka Azure Queue zapewnia odporność na awarie Ale wymaga poolingu Który troszkę kosztuje Np. co 1 sekunda = $ (kolejkę * worker * wątek) / miesiąc WCF Szybka komunikacja pomiędzy endpointami poszczególnych instancji Ale nie wiemy czy na pewno instancja Odbierze Nie padnie (awaria sprzętu) Połączenie WCF wysyła komunikat że warto sprawdzić kolejkę Kolejka jest wtedy odpytywana np. co minutę Koszt: $ na (kolejkę * worker) / miesiąc (dodatkowo zwrotnie komunikat WCF o zakończeniu operacji)

56 Co z naprawdę długimi operacjami? Kolejka przechowuje informacje do 7 dni Ale, komunikat może być niewidoczny przez maksimum 2 godziny I to też za długo bo w przypadku prawdziwej awarii, komunikat ponownie będzie przetworzony po 2 godzinach Jeżeli proces liczony powyżej tego terminu, to należy: Wyjąć wiadomość z kolejki Włożyć do tabeli (na przykład) Przy przetwarzaniu, w pętli sprawdzać czy w tabeli jest wartość Lepiej NIE MIEĆ OPERACJI JEDNOSTKOWYCH TRWAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 7 DNI

57 Uproszczony diagram sekwencji

58 10 Szybka i oszczędna kolejka

59 Trochę slajdów i pomysłów

60 Kolejka przy zakupach online db BE server BE server server server server server DNS

61 Długie kolejki Kolejka zbiera komunikaty podczas gdy konsument jest offline. Raz dziennie konsument się uruchamia i idzie spać po przetworzeniu komunikatów. Użyteczne do budowania systemów ESB z zewnętrznymi dostawcami Jedna duża paczka a nie wiele małych

62 Kolejki sterowane stanami Rozbić złożony proces na stany Każdy stan to oddzielny proces, z oddzielną kolejką. Tak samo wieloetapowe czynności Różne kolejki ID ciągu operacji

63 Kolejka i długa operacja Big Worker Verify Ship Notify new Producent (Web Site) Completed

64 Lepiej rozbić na podetapy Verify Ship Notify new validated shipped Producer Msg1 (Web Site) Completed

65 Samoskalowanie

66 13 Samoskalująca się aplikacja Web (BUG = KOSZTOWNE)

67 Co się naprawdę dzieje: Klient, load test

68 Co się naprawdę dzieje Azure ServiceWatcher (zwiększamy o 3)

69 A jak się uspokoi Zmniejszamy o jeden

70 Warto zerknąć też: pl/library/windows-azure-- automatycznie-skalujaca-sieaplikacja-w-chmurze (dokładnie, krok po kroku opisane jak taki system można pisać)

71 Inne tematy Sesja i stan Windows Azure AppFabric Cache Współdzielony ramdysk do wynajęcia Chmura hybrydowa Windows Azure Access Control Services Autoryzacja + federacja Windows Azure Access Service Bus Komunikacja z pośrednikiem + biblioteka kliencka Scenariusze» udostępnianie usługi zza NAT» przechowywanie komunikatów w chmurze Windows Azure Connect = VPN over HTTP (Technicznie: połączenie chmury z własnymi serwerami) Scenariusz: lokalne usługi infrastrukturalne do chmury» Np.- dołączenie instancji do domeny

72 Podsumowanie Azure to platforma programistyczna w chmurze Platform as a Service Jak każda platforma ma swoje cechy Ich poznanie pozwala budować dowolnie skalowalne aplikacje Tak naprawdę niewiele się to różni od pisania zwykłych skalowalnych aplikacji A na pewno nie da się pisać inaczej aplikacji które mają działać w skali Internetu Myśleć o systemach o obciążeniu Twitter / Facebook / Digg itp.

73 PYTANIA? Też mailem:

Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych.

Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych. Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych. Chmura jako koncepcja Koncepcja znana do dawna Główne powody szukania rozwiązań chmurowych Koszty infrastruktury Koszty utrzymania i administracji

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved.

Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved. Tytuł oryginalny: Windows Azure Platform Tłumaczenie: Radosław Meryk Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved. Polish edition copyright 2013 by HELION SA.

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Platforma Microsoft Azure. www.microsoft.com/poland/windowsazure/

COMPUTERWORLDGUiDE. Platforma Microsoft Azure. www.microsoft.com/poland/windowsazure/ COMPUTERWORLDGUiDE Platforma Microsoft Azure Platforma Microsoft Azure Computerworld Guide Cloud usuwa bariery Dotychczas tworzenie oprogramowania dla dużych instytucji wymagało solidnych nakładów finansowych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. IBM Portlet Factory. IBM Load Balancer sprawne zarządzanie żądaniami klientów w sieci

IIC MAGAZINE. IBM Portlet Factory. IBM Load Balancer sprawne zarządzanie żądaniami klientów w sieci IBM IIC Magazine Q4 1/16/07 11:55 AM Page 1 IIC MAGAZINE IV kwartał 2006 nr 11 IBM Portlet Factory IBM Load Balancer sprawne zarządzanie żądaniami klientów w sieci Zarządzanie serwerami IBM System x. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Webinarium Microsoft. Prelegenci. Cykl webinariów. Agenda spotkania. Windows Azure. Spotkanie piąte: Aplikacje i serwisy internetowe

Webinarium Microsoft. Prelegenci. Cykl webinariów. Agenda spotkania. Windows Azure. Spotkanie piąte: Aplikacje i serwisy internetowe Prelegenci Maciej Wrzód, Kierownik zespołu wsparcia sprzedaży w Atena S.A. Marcin Kosiedowski, Kierownik zespołu rozwoju oprogramowania, Atena S.A.. Atena od 20 lat produkuje oprogramowanie dostosowane

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

DHCP w Windows Server 2000/2003

DHCP w Windows Server 2000/2003 Praktyczne wykorzystanie usługi DHCP DHCP w Windows Server 2000/2003 Arkadiusz Iskra arek@it-faq.pl Od dzieciństwa pasjonował się komputerami, choć wiele wody upłynęło w Wiśle zanim w domu pojawiła się

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft 1. Prelegenci Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft Paweł Kowalski, Integrity Solutions, główny inżynier ds. chmury, serwerów Exchange i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI

PODRĘCZNIK INSTALACJI PODRĘCZNIK INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT systemu Vario. PRZYGOTOWAŁ DocuSoft Sp. z o. o. ZATWIERDZIŁ DocuSoft Sp. z o. o. WERSJA 3.3 / 29.10.2014 KLAUZULA Wygląd poszczególnych okien, formatek, ikony,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Hierarchia nazw, rejestracja domen,

Hierarchia nazw, rejestracja domen, Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, 09.12.2014 r. Plan wykładu Windows

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia PO MODYFIKACJI W DNIU 6 SIERPNIA 2014 r. 1. Plany Kontekst wdrożenia Załącznik nr 1 do SIWZ Prowadzone postępowanie przetargowe jest częścią

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo