Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych."

Transkrypt

1 Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych.

2 Chmura jako koncepcja Koncepcja znana do dawna Główne powody szukania rozwiązań chmurowych Koszty infrastruktury Koszty utrzymania i administracji Centralizacja Bezpieczeństwo Skalowalność!!!!

3 Kompozycje chmury Kolokacja ktoś udostępnia pomieszczenie i jego infrastrukturę (zasilanie i dostęp do sieci) nasz sprzęt system i reszta IaaS = Infrastructure as a Service - udostępniany jest sprzęt nasz system i aplikacje PaaS = Platform as a Service dostawca udostępnia pełną platformę systemową my zajmujemy się pisaniem aplikacji Tu mieści się główna idea Windows Azure

4 Kompozycje chmury SaaS = Software as a Service dostawca dostarcza pełna usługę aplikacyjną W tym miejscu Microsoft oferuje BPOS czyli Business Productivity Online Suite, w skład którego wchodzi kilka produktów, które działają na serwerach Microsoft. Aktualnie w tym pakiecie dostępne są: Microsoft Exchange Online Microsoft SharePoint Online Microsoft Office Communications Online Microsoft Office Live Meeting

5 Kompozycje chmury Software + Services Rozwiązanie hybrydowe korzystamy z własnej infrastruktury sprzętowo programowej i z usług chmurowych

6 Rodzaje chmur Chmura współdzielona (na serwerach dostawcy), Chmura prywatna (dostawca udostępnia platformę programową która jest zainstalowana na własnej infrastrukturze sprzętowej), Chmura dedykowana (wydzielony kawałek chmury dostawcy usług )

7 Windows AZURE Debiut oficjalny : 1 lutego 2010 Platforma Windows Azure (wcześniej Azure Services Platform) platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS (Platform as a Service). Mechanizmy : (Windows Azure Compute) - przetwarzanie (Windows Azure Storage, SQL Azure) - składowanie

8 Windows AZURE Windows Azure środowisko, w którym uruchamiane są poszczególne aplikacje Azure Storage zapewniające niezawodne i skalowalne mechanizmy przechowywania informacji. Azure Table do przechowywania miliardów wierszy, Azure Blob do przechowywania danych binarnych, Azure Queue kolejki do szybkiej wymiany informacji. SQL Azure relacyjna baza danych (w dużej części zgodnej z Microsoft SQL Server). Windows Azure AppFabric (dawniej.net Services) komponent odpowiadający za połączenie chmury publicznej i usług lokalnych. Access Control umożliwia definiowanie mechanizmów kontroli dostępu, autoryzacji, uprawnień itp. Service Bus udostępnianie usług Tworzone i udostępniane są nowe elementy platformy (Projekt Dallas usługa pozwalająca sprzedawać i kupować dane przechowywane w chmurze (np. dane analityczne).)

9 Architektura Windows Azure Usługa Windows Azure to wysoce zoptymalizowany do pracy w Chmurze system operacyjny. Oferuje programistom trzy podstawowe funkcjonalności: Moc obliczeniowa Przestrzeń magazynowa Mechanizmy zarządzania

10 Architektura Windows Azure Moc obliczeniowa : dostępna w postaci prekonfigurowanych maszyn wirtualnych (instancji) zapewnia łatwą skalowalność i odporność na awarie Każda maszyna pozwala na uruchomienie jednej lub więcej ról (roles). Rola to tryb pracy środowiska Windows Azure. Web- możliwość hostowania aplikacji ASP.NET Worker - uruchomienie praktycznie dowolnego oprogramowania..net Java, PHP, Python Ruby

11 Architektura Windows Azure Przestrzeń magazynowa Windows Azure Storage Azure Table Azure Queue Azure Blob Azure Drive

12 Architektura Windows Azure Przestrzeń magazynowa Windows Azure Storage Azure Table Azure Queue Azure Blob Azuer Drive

13 Architektura Windows Azure Mechanizmy zarządzania - mechanizmy rozkładu przychodzącego ruchu (load balancing), Mechanizmy kontroli dostępności serwisów i ich okresowej aktualizacji Management API - możliwość wykorzystania części z tych funkcji do własnych celów, np. monitorowania użytkowania naszego systemu czy rejestrowania własnych zdarzeń.

14 SQL Azure Dostępna w chmurze instancja bazy danych SQL Server. Jest uzupełnieniem platformy Windows Azure Dane w strukturze relacyjnej Procedury składowane, funkcje wyzwalacze dostęp do danych za pośrednictwem ADO.NET i LINQ zarządzanie za pośrednictwem aplikacji SQL Server Management Studio odciąża administratora od konieczności instalacji i utrzymania całego środowiska serwerowego

15 Wsparcie programistyczne

16 Składowanie danych Dwie podstawowe możliwości składowania danych : Azure Storage SQL Azur

17 Azure Storage Azure Storage zapewnia niezawodne i skalowalne mechanizmy przechowywania informacji. Dostępne są trzy typy pojemników: Azure Table do przechowywania miliardów wierszy, Azure Blob do przechowywania danych binarnych, Azure Queue kolejki do szybkiej wymiany informacji.

18 Azur Storage - BLOBS Najpopularniejszymi i najczęściej wykorzystywanymi typami danych używanych w Azure są pliki typu BLOB (Binary Large Objects audio, wideo, pliki tekstowe inne dane niezawierające ściśle zdefiniowanej struktury. Istnieją dwie formy tego typu plików, z których możemy skorzystać : blokowe (Block blobs) stronicowe (Page blobs). Pliki blokowe posiadają ograniczenie wielkości do 200 GB. Pliki stronicowe posiadają ograniczenie rozmiaru, 1 TB, i dzielone są na strony rozmiaru 512 bajtów.

19 Azur Storage - BLOBS Pliki te składowane są według określonego schematu

20 Azur Storage -Table Azure Tables składa się z trzech elementów: tabeli, encji, właściwości. Tabela, tak jak w relacyjnych systemach, jest podstawowym nośnikiem danych. Encja utożsamiana z wierszem danych - nie ma z góry narzuconego schematu kolumn (właściwości). Najważniejsze właściwości encji w Azure Tables to: RowKey (string) klucz główny encji, unikalny w obrębie jednego węzła. PartitionKey (string) klucz podziału. Encje posiadające taki sam klucz podziału będą przechowywane w tym samym węźle (maszynie). Timestamp wersja encji, zarządzana przez system (readonly).

21 Azure Storage -Table Właściwości pełnią funkcję analogiczną do kolumn znanych z relacyjnych baz danych. mają elastyczną strukturę i mogą różnić się w obrębie tej samej tabeli. Każda encja może mieć maksymalnie 255 właściwości. Całkowity rozmiar encji wynosi 1 MB, limit wszystkich danych w Azure Tables w ramach jednego konta Azure Storage wynosi 100 TB. Azure wspiera następujące typy właściwości: Binary Tablica bajtów (maksymalnie 64 KB). Bool Klasyczna wartość boolowska. DateTime 64-bitowy czas UTC od 1/1/1600 do 12/31/9999. Double 64-bitowa wartość zmiennoprzecinkowa. GUID 128-bitowy globalnie unikalny identyfikator. Int 32-bitowa liczba całkowita. Int64 64-bitowa liczba całkowita. String Strumień znaków (UTF-16), maksymalnie 64 KB.

22 Schamat Azure Table

23 Azure Queue Windows Azure Queue składa się z dwóch zasadniczych komponentów: Kolejka miejsce, w którym składowane są komunikaty. Jedno konto Azure Storage może zawierać nieograniczoną liczbę kolejek. Wiadomość pojedyncza wiadomość (w architekturze opartej na kolejkach komunikat może być utożsamiany z komendą) nieprzekraczająca 8KB. Atrybuty każdego komunikatu (wiadomości): MessageID unikalny identyfikator (GUID). VisibilityTimeout czas, przez jaki komunikat po zdjęciu z kolejki nie będzie widoczny dla konsumentów. MessageTTL czas życia komunikatu, maksymalnie siedem dni. Dzięki MessageTTL mamy pewność, że niechciane komunikaty zostaną usunięte i nie będą niepotrzebnie obciążały komputera. PopReceipt każda wiadomość ma dwie właściwości identyfikujące: MessageID i PopReceipt. PopReceipt, w przeciwieństwie do MessageID, nie jest taki sam dla danego komunikatu przy każdym zdjęciu komunikatu z kolejki PopReceipt jest na nowo generowany. Dzięki temu, oprócz zidentyfikowania samej wiadomości, można również jednocześnie określić konkretną operację zdjęcia komunikatu z kolejki.

24 Cykl życia wiadomości: Producent umieszcza wiadomość w kolejce. Kolejka oczekuje na zdjęcie wiadomości. Wiadomość będzie przechowywana w kolejce dopóty, dopóki nie zostanie przekroczony czas zdefiniowany przez MessageTTL. Konsument zdejmuje wiadomość z kolejki. Wiadomość nie jest automatycznie usuwana, jednak komunikat nie będzie widoczny przez czas zdefiniowany za pomocą parametru VisibilityTimeout. Każde zdjęcie wiadomości z kolejki wiąże się z automatycznym wygenerowaniem nowego PopReceipt. Co dalej się stanie z komunikatem, zależy już od konsumenta: konsument realizuje zadanie z sukcesem i usuwa komunikat z kolejki na podstawie identyfikatora MessageTTL oraz PopReceipt, nie udało się zrealizować zadania. Komunikat będzie niewidoczny jeszcze przez pewien czas (VisibilityTimeout). Mechanizm VisibilityTimeout zapobiega usuwaniu komunikatów, które nie zostały zrealizowane. Dzięki temu mamy pewność, że w kolejce znajdują się wiadomości, które nie zostały jeszcze przetworzone. Azure Queue

25 Azure Queue Azure gwarantuje, że komunikat dotrze do przynajmniej jednego konsumenta. Nie ma gwarancji, że nie zostanie on odebrany przez kilka instancji naraz. Innymi słowy, wiadomość może zostać przetworzona kilkakrotnie. Komunikaty dodane jako pierwsze niekoniecznie będą odebrane później również w pierwszej kolejności (brak struktury FIFO). Komunikaty dodane do kolejki mogą pojawić się w niej z lekkim opóźnieniem (nie możemy zakładać, że dodana wiadomość od razu stanie się widoczna dla konsumentów).

26 Baza danych Microsoft SQL Azure jest usługą relacyjnej bazy danych opartą na rozwiązaniu chmury, zbudowaną na technologiach SQL Server. Dostarcza ona wysoce dostępną, skalowalną i wielodostępną usługę bazy danych hostowaną w chmurze przez firmę Microsoft. Baza danych SQL Azure umożliwia łatwą obsługę i wdrażanie wielu baz danych.

27 W jakim celu stosować SQL Azure: Zwiększyć możliwości biznesowe i wejść na nowe rynki poprzez szybkie i wydajne tworzenie aplikacji SaaS (oprogramowanie jako usługa) Tworzyć aplikacje web i aplikacje dla przedsiębiorstw korzystające z możliwości, jakie daje skalowalna baza danych Zwiększyć zasięg danych i skonsolidować źródła danych w chmurze, aby umożliwić lepszą współpracę pomiędzy partnerami, oddziałami firm, pracownikami zdalnymi i urządzeniami przenośnymi. Usprawnić zasoby poprzez konsolidację istniejących baz danych należących do różnych działów i szybkie tworzenie nowych baz danych Opracować rozwiązania, które umożliwiają świeże spojrzenie na wydajność i procesy biznesowe poprzez integrację wielu źródeł danych z istniejącymi narzędziami analitycznymi

28 Najważniejsze korzyści: Nie wymaga fizycznego zarządzenia, instalacji oprogramowania i aktualizacji Wysoka dostępność i wbudowana odporność na awarie Proste tworzenie i wdrażanie wielu baz danych Skalowanie baz danych w zależności od potrzeb biznesowych Wielodostępność Integracja z serwerem SQL i narzędziami, w tym z Visual Studio Obsługa znajomego modelu relacyjnych baz danych T- SQL Opłaty uzależnione od stopnia wykorzystania (ang. payas-you-go)

29 Usługi zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) Twórz, uzyskaj dostęp i modyfikuj tabele, widoki, indeksy, role, procedury składowane, triggery i funkcje Wykonuj złożone zapytania łącząc jednocześnie wiele tabel Polecenia WSTAW, AKTUALIZUJ, KASUJ Ograniczenia Transakcje Tabele tymczasowe Podstawowe funkcje (agregacje, operacje matematyczne, ciągi, data/czas) Zestaw, wbudowanych procedur składowanych SQL Server i widoków systemowych Obsługa śledzenia rozliczeń w czasie rzeczywistym

30 Obsługa programowania Zarządzanie dostępem do danych ADO.NET Natywny interfejs ODBC Obsługa PHP

31 Replikacja danych(bezpieczeństwo składowania) :

32 Elementy technologii SQL Server niedostępne w SQL Azure: CLR Zarzadzanie plikami i grupami Mirroring Rozproszone zapytania i transakcje Service Broker Full text Search Filestream Indeksy XML DBCC Backup/Restore BULK INSERT

33 Podsumowanie Windows Azure jest technologią nową Jest silnie promowana i rozwijana Powstają nowe komponenty Czy stanie się powszechna?????

34 Dziękuję za uwagę

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s.

BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. BIZNES benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. 54 Zarządzanie zespołem ludzkim i zasobami z chmury s. 6 Biuro w chmurze Google Apps dla fi rm s. 24 Cloud printing drukowanie

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 12

SUSE Linux Enterprise Server 12 Broszura informacyjna www.suse.pl SUSE Linux Enterprise Server 12 Zestawienie nowych funkcji i najważniejszych możliwości systemu S U S E L I N U X E N T E R P R I S E S E R V E R 1 2 w p r o w a d z e

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Serwer to komputer lub zestaw sprzężonych ze sobą bezpośrednio komputerów (np. w klastry), z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym współdzielenie

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Nieprze Nieprzerwana Nieprzerwana Nieprzerwana ochrona wszystkich danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek. Bez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 www.novell.pl CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Bezpieczny i niezawodny, wydajny i skalowalny Linux dla biznesu Za systemem SUSE LINUX Enterprise Server 9 stoi rozbudowana

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET OPOLSKI. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI Instytut Matematyki i Informatyki. mgr. Artur Buła

UNIWERSYTET OPOLSKI. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI Instytut Matematyki i Informatyki. mgr. Artur Buła Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim laboratorium nowoczesnych technologii IT Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo