Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych"

Transkrypt

1 1 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych 24 marca 29r. Wig2 Opór 9; 165; 17; 175; 177; 18; 185; 19; 1918; 195; ; 1984; 1996; 21; 8; 268; 29; 2; 2121; 2129; 2141; 24; ; 2; 227; 2344; 2363; 244; 2; 2475; ; 75; 261; 265; 27; 276; 28; 285; 289; 2922; 2985; 3; 3; 375; 3116; 3; 3183; 3267; 3291; 33; ; 61; 36; 365; 37; 3734; 3864; 39; 3919; 4; Wsparcie 34; ; 144; 1412; 139; 134; 1288; 126; 1232; 193; 128; 971 Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy, Prognoza ruchu średnioterminowa: trend spadkowy, W układzie 6 minutowym: poniedziałkowe otwarcie sesji poza zakresem luki sprzed tygodnia () pokazało, Ŝe aspiracje popytu sięgają wysoko. Po jej domknięciu, przełamanie poziomu maksimum z 13 marca było juŝ tylko formalnością. Popołudniowa realizacja zysków rozpoczęta z poziomu 5 pkt. nie miała większego wpływu na końcowy wynik sesji, ale zdecydowała o przebiegach szybkich wskaźników, które wygenerowały sygnały sprzedaŝy. Dystans dzielący indeks od 5 % zniesienia całej tegorocznej bessy jest coraz mniejszy, a wskaźniki takie jak RSI i MACD zbliŝają się do swoich maksimów. NaleŜy zatem liczyć się z wyhamowaniem tempa zwyŝki, aczkolwiek brak negatywnych dywergencji sprawia, Ŝe na horyzoncie nie widać jeszcze głębszej korekty. Otwarta wczoraj luka hossy stanowi swoistą polisę ubezpieczeniową dla grających na wzrost rynku. W układzie dziennym: piątkowa kontynuacja zwyŝki po odbiciu od linii miesięcznego trendu wzrostowego sprawiła, Ŝe w poniedziałek pojawiły się jeszcze wyraźniejsze przejawy rosnącej siły popytu. NaleŜy tu wskazać przede wszystkim na lukę hossy oraz powstanie nowych maksimów impulsu. Część inwestorów zauwaŝyła zapewne, iŝ po sesji poniedziałkowej doszło do przełamania linii łączącej szczyt z 1 lutego i 13 marca, która uchodzić moŝe za szyję odwróconego RGR-a. Koncepcja ta, choć bardzo kusząca, ma jedną istotną wadę wygenerowany wczoraj obrót był bardzo niski. Część graczy z kolei moŝe jeszcze czuć niedosyt gdyŝ wczorajsza zwyŝka, która spenetrowała linię półrocznego trendu spadkowego, nie poradziła sobie z średnioterminową EMA-55. Nastroje wciąŝ zatem powinny być dalekie od euforii, a nic tak dobrze nie słuŝy dalszym wzrostom jak niepewność. Wskaźniki zarówno te szybkie jak i wolniejsze wieszczą dalszą zwyŝkę. MACD powrócił wczoraj ponad poziom równowagi, a ADX przestał spadać. DM BOŚ Spółka Akcyjna w Warszawie dołoŝyła naleŝytej staranności w celu zapewnienia, iŝ zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak równieŝ za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

2 5.% 38.2% 23.6%.% MACD ( ), PS MACD Histogram (4.433,.) WIG2 (1,551.93, 1,555.53, 1,55.43, 1,55.43, ) Chande Momentum Oscillator (53.179) 5-5 Williams' %R ( ) Stochastic Oscillator ( ) CCI-Standard (8.4379) WIG2 (1,551.93, 1,555.53, 1,55.43, 1,55.43, ) Średnie SK- i godzinne Wig2 6-minutowy

3 Directnl Movement ADX (27.) Ultimate Oscillator ( ) Price ROC ( ) Relative Strength Index (71.77) WIG2 (1,551.93, 1,555.53, 1,55.43, 1,55.43, ), Parabolic SAR (1,536.18) WIG2 (4 Ln Brk) (1,551.93, 1,555.53, 1,55.43, 1,55.43, ) WIG-2 (6-min) przełamanie 4-ch linii sygnał k h h F 13h 3 14h h 17 14h 18 M 16h h h 19h

4 WIG2 (1,526.93, 1,555.53, 1,524.44, 1,55.43, ) linia szyi??? R R G x1 Ease of Movement (4.3897) Chande Momentum Oscillator (38.) Williams' %R ( ) -5 Stochastic Oscillator (75.483) CCI-Standard (183.42) WIG2 (1,526.93, 1,555.53, 1,524.44, 1,55.43, ), Price Channel (1,537.46), Price Channel (1,43.85) April May June July August September October

5 Directnl Movement ADX (16.) MACD ( ) Relative Strength Index (59.148) Price ROC (12.982) Ultimate Oscillator (54.1) WIG2 (1,526.93, 1,555.53, 1,524.44, 1,55.43, ) April May June July August September October Directnl Movement ADX (51.) Stochastic Oscillator (73.62) Relative Strength Index ( ) MACD (-2.175) Price ROC (.95764) WIG2 (1,54.67, 1,523.63, 1,441.2, 1,56.5, +17.7), Parabolic SAR (1,734.75) Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 26 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 27 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Nov Dec 28 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 29 Mar Apr

6 Directnl Movement ADX (48.) Stochastic Oscillator (.666) Relative Strength Index (27.332) 5 5 MACD ( ) 5 Price ROC (-18.94) x1 WIG2 (1,346.52, 1,537.46, 1,337.32, 1,488.8, ), Parabolic SAR (2,393.88) x1

7 7 Kontrakty Opór 8; 16; 165; 167; 17; 175; 18; 185; 19; 193; 1968; 1982; ; 233; 246; 7; 279; 21; 2118; 2124; 217-8; 22; 2217; 25; 23; 234; 2373; 2396; 24; ; 3; 26; 2627; 2664; 5; 27; 28; 285; 2875; 294; 298; 3; 37; 3124; 3161; 3179; 32; 3; 3265; 337; 3; 34-; 55; 36; 365; 369; 378; 385; 39; 392; 396; 4; 41 Wsparcie ; 147; 143; 139; 134; 1283; 1238; 119; 11 Pozycja krótkoterminowa: Długa Pozycja średnioterminowa: Krótka Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny Prognoza ruchu średnioterminowa: trend spadkowy Opis: W układzie 6 minutowym piątkowe przełamanie tygodniowego trendu spadkowego, okazało się sygnałem bardzo trafnym. JuŜ na poniedziałkowym otwarciu popyt dał znać o sobie w sposób zdecydowany. Poranna luka hossy zamknęła okno z połowy marca stanowiące do tej pory obszar oporu. Konsekwencją były nowe maksima impulsu. MACD dzieli od poziomów uznawanych historycznie za bardzo wysokie stosunkowo niewielka odległość. MoŜna więc oczekiwać wytracania impetu przez rynek. Swój udział w tym powinna mieć równieŝ luka bessy z 11 lutego, w którą wszedł wczoraj wykres kontraktu. Nie mniej jednak brak negatywnych dywergencji oznacza, Ŝe pochodna moŝe kontynuować marsz na północ. W układzie dziennym warunkiem postawionej powyŝej tezy jest jednak trwałe pokonanie EMA-55, zaś dla tych graczy, którzy w swoich decyzjach podpierają się skalą logarytmiczną - pokonanie 6 pkt. gdzie na wykresie w tej skali przebiega linia półrocznego trendu spadkowego. Pytanie co dalej naleŝy odnieść do kształtującego się odwróconego RGRa. Warunkiem jego powstania jest jednak znaczący skok obrotów na rynku kasowym. Bez tego formacja będzie martwa, a ewentualne korzyści z wybicia będą ograniczone do poziomu 16 pkt. znoszącego 5 % tegorocznej bessy. Jeśli jednak w najbliŝszym czasie w rejonie szyi dojdzie do znaczącej zmiany akcjonariatu moŝna będzie liczyć na zwyŝkę nawet w rejon 19 pkt. W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 1 pkt. W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 16 pkt. MACD (18.62) % 38.2% 23.6%.% FW2M9 (1,54., 1,546., 1,54., 1,541., +.) Volume (3,613)

8 Stochastic Oscillator (57.377) CCI-Standard (71.754) Directnl Movement ADX (31.) Average True Range ( ) 3 2 FW2M9 (1,54., 1,546., 1,54., 1,541., +.) Chande Momentum Oscillator (52.381) 5-5 Relative Strength Index (71.57) Price ROC (.52185) Ultimate Oscillator ( ) FW2M9 (1,54., 1,546., 1,54., 1,541., +.), Parabolic SAR (1,53.6) minutowy PARABOLIC obowiązuje sygnał - k

9 FW2M9 (4 Ln Brk) (1,54., 1,546., 1,54., 1,541., +.) Wykres przełamania 4 linii Obowiązuje sygnał - k h 8 12h 16h 12 16h 13 12h 14 16h 2 13h F 3 16h 4 h h 16 14h 17 12h h 18 14h M h h h 19 13h 2 16h 23 11h 18h FW2 (1,511., 1,55., 1,58., 1,541., +56.) Volume (39,43), Open Interest (71,38)

10 baza (-9.4, -9.4, -9.4, -9.4, ) FW2 (1,511., 1,55., 1,58., 1,541., +56.) 1.% 61.8% 5.% 38.2% 23.6%.% September October 28 April May June July August September October Directnl Movement ADX (16.) Williams' %R ( ) July August September October Stochastic Oscillator (7.24) CCI-Standard ( ) FW2M9 (1,511., 1,55., 1,58., 1,541., +56.) SZYBKI STOCHASTIC FW-2 16 seria 23 bieŝąca

11 Chande Momentum Oscillator ( ) Price ROC ( ) July August September FW2M9 (1,511., 1,55., 1,58., 1,541., +56.), Parabolic SAR (1,431.) October Relative Strength Index ( ) MACD (3.9178) Ultimate Oscillator (55.67) Volume 3(38,691) FW-2 dzienny Stochastic Oscillator ( ) 5 Relative Strength Index ( ) MACD (-21.7) FW2 (1,497., 1,527., 1,424., 1,485., -5.), Parabolic SAR (1,738.29) x1 Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 26 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 27 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 28 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 29 Mar Apr

12 12 cena Opór 22,9; 24,5 POLISH ENERGY PARTNERS (PEP) Wsparcie 22,; 21, Prognoza ruchu krótkoterminowa: Trend boczny Prognoza ruchu średnioterminowa: Trend spadkowy Prognoza ruchu długoterminowa: Trend spadkowy Opis: Od początku listopada ub.r. akcjogram PEP poruszał się w trendzie bocznym ograniczonym poziomami 18 i 22 zł. Miniony tydzień upłynął w atmosferze rosnącego parcia na opór, którego przejawem było pokonanie EMA-55 oraz piątkowe zebranie podaŝy wiszącej nad rynkiem PEP w okolicy 21 zł. Bardzo duŝe obroty zanotowane podczas przełamywania oporu na 21 zł. dobrze rokowały na nowy tydzień. Istotnie poniedziałkowa sesja przyniosła wyraźne przyspieszenie zwyŝki i wybicie z horyzontu. Tym sposobem PEP znalazł się na najlepszej drodze do zwyŝki w rejon średnioterminowej linii trendu spadkowego połoŝonej na 26 zł. Wysokość konsolidacji z miesięcy zimowych wskazuje na realne moŝliwości zwyŝki w ten rejon MACD (.37363) Ease of Movement (.2891) PEP Polish Energy Partners (21.5, 22.8, 21.5, 22.78, +1.28), Parabolic SAR (19.612), FW2Z x1 June July August September October Volume (6,286) x

13 Stochastic Oscillator ( ) CCI-Standard ( ) Williams' %R ( ) Directnl Movement ADX (24.) Relative Strength Index (7.84) PEP Polish Energy Partners (21.5, 22.8, 21.5, 22.78, +1.28) April May June July August September October Moving Average (.14693)(Relative Strength Comparative) PEP Polish Energy Partners (21.5, 22.8, 21.5, 22.78, +1.28) 27 May June July August September 28 April May June July August September October 29 April

14 Relative Strength Index (53.9) Stochastic Oscillator ( ) CCI-Standard ( ) PEP Polish Energy Partners (21.5, 22.8, 21.5, 22.78, +1.28) April May June July August September 28 Volume (6,286) April May June July August September 29 April Opracował: Benedykt Niemiec

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Wydział oradztwa i Analiz ynkowych Techniczna analiza sektorowa 14 marca 8r. godz.15. L / UTS BranŜe: Budownictwo, Handel detaliczny, Przemysł nne, Przemysł elektromaszynowy. pracowanie: Kontakt: Michał

Bardziej szczegółowo

Walory miesiąca. Wykres dzienny WIG WIG - Daily 2015-08-27 Open 49931.5, Hi 50264.9, Lo 49905.3, Close 50144.4 (1.7%) PREZENTOWANE SPÓŁKI PKN ORLEN

Walory miesiąca. Wykres dzienny WIG WIG - Daily 2015-08-27 Open 49931.5, Hi 50264.9, Lo 49905.3, Close 50144.4 (1.7%) PREZENTOWANE SPÓŁKI PKN ORLEN czwartek, 27 sierpnia 1 r. Wykres dzienny WIG WIG - Daily 1-8-27 Open 49931., Hi 264.9, Lo 499.3, Close 144.4 (1.7%) 7, 6, PREZENTOWANE SPÓŁKI, 4, 3, PKN ORLEN 2, 1,, KRUK 49, WIG - Volume = 81,41,944.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA ETF

ANALIZA TECHNICZNA ETF ETF TYGODNIA 12 kwietnia 2011 Z technicznego punktu widzenia Interesująco przedstawia się sytuacja funduszu Market Vectors Russia ETF (str.9). Kurs po ustanowieniu nowego lokalnego maksimum cofnął się

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie BReTRADER... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION (A/D)... 4 1.3 ALLIGATOR...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna. October November December 2005 February March April May

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna. October November December 2005 February March April May 18 kwietnia 2005 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Numer 31 Analiza Techniczna Rys. nr 1 Wig20 - wykres dzienny słupkowy Byki mówią : pas... WIG20 x1005000 October November December

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna. September October November December 2006 February March April May June

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna. September October November December 2006 February March April May June 22 maja 2006 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Numer 86 Analiza Techniczna WIG20 September October November December 2006 February Rys. nr 1 Wig20 - wykres dzienny słupkowy...red Bull

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ WEEKENDOWY 26.03.2006. Witam.

KOMENTARZ WEEKENDOWY 26.03.2006. Witam. KOMENTARZ WEEKENDOWY 26.03.2006 Witam. W ubiegłym tygodniu giełda dostarczyła inwestorom dość dużą dawkę emocji. Początek tygodnia to umiarkowany spadek indeksu od 2830 do 2763pkt, ale znaczny spadek kontraktów

Bardziej szczegółowo

Narzędzia analizy technicznej

Narzędzia analizy technicznej II. Narzędzia analizy technicznej II.1. Analiza trendu jako podstawa analizy technicznej II.1.1 Pojęcie trendu Trend jest podstawowym pojęciem analizy technicznej. Bez określenia aktualnego trendu nie

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna 1

Analiza techniczna 1 Analiza techniczna 1 Teoria Dowa Na wstępie należy zadać pytanie: skąd bierze się tyle rozgłosu wokół teorii Dowa i dlaczego uchodzi ona za tak ważny element analizy technicznej? Zagadnienia związane ze

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta BossaFX przewodnik inwestora.

Nowa oferta BossaFX przewodnik inwestora. waluty Indeksy giełdowe Pakiet Kryzysowy Nowa oferta BossaFX przewodnik inwestora. Od 1 lipca 2012 poszerzyliśmy ofertę instrumentów notowanych na platformie BossaFX. Dodajemy czternaście nowych instrumentów,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA PROGNOZY KURSU WALUTOWEGO

ANALIZA TECHNICZNA PROGNOZY KURSU WALUTOWEGO ANALIZA TECHNICZNA PROGNOZY KURSU WALUTOWEGO DR HAB.K.KALICKI 2008 E.Chrabonszczewska, K.Kalicki Teoria i polityka kursu walutowego Technische Devisenkursprognose, Deutsche Morgan Grenfell, 1996 Francesca

Bardziej szczegółowo

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Dziś pierwszy odcinek Akademii Rynku FOREX FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Czy podobnie jak ja gdy zaczynałem interesować się FOREXEM wyobrażaliście sobie FOREX jako wielką giełdę walutową,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-01-2005r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-01-2005r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-01-2005r.) Miniony tydzień nie był zbyt pasjonujący na rynku walutowym. Rynek eurodolara nadal tkwi w krótkoterminowym trendzie horyzontalnym. Względny spokój w notowaniach

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (18-11-2005r.) Rynek zagraniczny

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (18-11-2005r.) Rynek zagraniczny FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (18-11-2005r.) Miniony tydzień na rynku walutowym był stosunkowo spokojny. Dolar, zarówno na rynku międzynarodowym, jak również względem złotego nadal zachowuje wypracowaną

Bardziej szczegółowo

QR DFL P/E* P/OP* P/BV* MC/S* EV/EBITDA*

QR DFL P/E* P/OP* P/BV* MC/S* EV/EBITDA* poniedziałek, 12 maja 2014 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Budownictwo, przemysł elektromaszynowy INTROL Alternatywa dla czystego budownictwa Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla Introlu od zalecenia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012 o BIULETYN TYGODNIOWY 2 CZERWCA 2012 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % ATMGRUPA 1,12 30,2% EMPERIA 44,75-58,4% QUANTUM 8,89 18,4% POINTGROUP 0,24-27,3%

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2362 WIG20 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Analiza fundamentalna rynku walutowego... 3 1.1. Wskaźniki makroekonomiczne... 3 1.2. Ekonomia makroekonomiczna... 9 1.3. Inwestowanie przy publikacji danych makroekonomicznych... 10 2.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (26.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (26.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (26.10.2004r.) Początek tygodnia na rynku eurodolara upłynął w spokojnej atmosferze. Kontynuowany został trend aprecjacji europejskiej waluty z ostatniego okresu. Ceny dziś

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA ETF

ANALIZA TECHNICZNA ETF ETF TYGODNIA 26 czerwca 2012 Z technicznego punktu widzenia interesująco przedstawia się sytuacja ishares MSCI Turkey Index Fund (str. 10). Fundusz utrzymuje wzrostową tendencję i jest o krok od pokonania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 20.04.2009.

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 20.04.2009. BIULETYN PORANNY 21 kwietnia r. Polska/Europa Środkowa Europa Ameryka/Japonia WIG 26,.15-2.52% DJ Euro Stoxx 50 1,156.87-4.47% DJIA 7,841.73-3.56% WIG20 1,657.28-2.42% Euronext 100 198.53-4.11% S&P 500

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006 Witam. WIG TELEKOMUNIKACJA Wykres indeksu branżowego WIG telekomunikacja jest w bardzo niebezpiecznym punkcie. Na wykresie zaznaczyłem trzyletnią linię trendu. Praktycznie jest

Bardziej szczegółowo

EBC i niemieckie wybory

EBC i niemieckie wybory 10.08.2012 EBC i niemieckie wybory Nadzieja umiera ostatnia. Tak pokrótce można opisać zachowanie rynków finansowych w ostatnich tygodniach. Nadzieja na to, że Europejski Bank Centralny utrzyma hiszpański

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 4. MQL4 - wskaźniki analizy technicznej

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 4. MQL4 - wskaźniki analizy technicznej Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 4 MQL4 - wskaźniki analizy technicznej W terminalu MetaTrader dostępny jest szereg wbudowanych wskaźników analizy technicznej, które dostępne są też z

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Borowski Jerzy Nowakowski

Krzysztof Borowski Jerzy Nowakowski Krzysztof Borowski Jerzy Nowakowski Skuteczność systemu inwestycyjnego opartego na wskazaniach kalendarza spiralnego i teorii Fischera na GW w 2002 r. Wprowadzenie do teorii okienek Carolana Do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny co ważnego zdarzyło się na rynkach towarowych, giełdowych i

Raport miesięczny co ważnego zdarzyło się na rynkach towarowych, giełdowych i Raport miesięczny co ważnego zdarzyło się na rynkach towarowych, giełdowych i walutowych. Czego nie mogliśmy nie zauważyć. O czym trzeba pamiętać. XTB. Marzec 2009 na rynkach. Marzec na globalnych rynkach

Bardziej szczegółowo