Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl"

Transkrypt

1 Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN

2 Co powinieneś znać? Podstawy HTML i XML Programowanie obiektowe w Javie Serwery aplikacji (JSP i Servlety) Obsługa baz danych (SQL) 2

3 Cel! Tworzenie aplikacji rozproszonych w oparciu o technologię J2EE Instalowanie i obsługa aplikacji enterprise na wzorcowym serwerze J2EE server Tworzenie rozproszonych systemów wykorzystujących: komponenty rozproszone, systemy katalogowe, przetwarzanie komunikatów, wywoływanie metod usług webowych. 3

4 4 Zagadnienia poruszane na zajęciach Serwery WWW i serwery aplikacji Technologia Java 2 Enterprise Edition Enterprise Java Bean Transakcje i bezpieczeństwo Wzorce Projektowe Serwery nazewnicze JNDI i systemy katalogów LDAP Java Message Services (komunikaty) JavaMail (poczta) Web Services (usługi webowe)

5 Literatura The J2EE Tutorial Sun Microsystems Enterprise JavaBean Specification ver2.1 Sun Microsystems Mastering Enterprise JavaBeans second edition Ed Roman The Java Web Services Tutorial Sun Microsystems Thinking in Java - edycja polska Bruce Eckel, Helion 2001 Design Enterprise Application with the J2EE Nicholas Kassen and Enterprise Team EJB Designe Patterns Floyd Marinescu, Wiley Computer Publishing J2EE and XML development Kurt A. Gabrick, David B. Weiss, Mmanning Bitter Java Bruce A. Tade, Mmanning Sun Microsystems - 5

6 Ewolucja J2EE J2EE Serwery komunikatów Serwery pocztowe Transakcje Bazy danych Serwery nazw Systemy Katalogowe EJB Architektura komponentowa Autoryzacja użytkowników Programowanie obiektowe Kontenery JAVA Serwery aplikacji Programowanie strukturalne Page Engine CGI Web Serwices SSL HTTPS HTTP XML HTML 6

7 7 N-Tier Przeglądarka internetowa Serwer webowy Serwer aplikacji Dane Warstwa prezentacji Warstwa logiki biznesowej Warstwa danych

8 N-Tier Technologia obiektów rozproszonych: rozbicie aplikacji na samozarządzalne komponenty współdziałanie komponentów pomiędzy różnymi sieciami i systemami operacyjnymi Integracja ze starszymi technologiami - technologia konektorów 8

9 Enterprise API Enterprise Java Beans (EJB) komponenty działające w warstwie logiki biznesowej, zarządzane i wykonywane na serwerze w kontenerze EJB Java Naming and Directory Interface (JNDI) usługa katalogowania pełniąca rolę zapamiętywania informacji o położeniu zasobów, scalania i zarządzania aplikacji J2EE 9

10 10 Platforma J2EE HTML Serwer Aplikacji Kontener WEB JDBC DBMS XHTML XML APPLET Servlets JSP TAG Lib JAF JAVAMAIL JMS JDBC JTA JNDI RMI/IIOP JavaMail RMI Mail Server Aplikacja JAVA Kontener EJB IIOP CORBA Server Aplikacja klienta RMI/IIOP JNDI Session Beans JTA JDBC JMS Message Beans JAVAMAIL JAF Entity Beans JNDI JMS Directory Service Message queue

11 Serwlety DBMS Przeglądarka internetowa Klient HTTP HTML Kontener WEB Servlety i strony JSP EJB Baza Danych Kontener EJB Serwer aplikacji - ograniczenia przy rozbudowie systemu 11

12 Serwlety JavaBean DBMS Przeglądarka internetowa Klient HTTP HTML Kontener WEB Servlety i strony JSP Java Bean EJB Baza Danych Kontener EJB Serwer aplikacji + oddzielenie widoku od logiki biznesowej 12

13 Serwlety EJB DBMS Przeglądarka internetowa Klient HTTP HTML Kontener WEB Servlety i strony JSP Java Bean EJB Baza Danych Kontener EJB Serwer aplikacji + transakcyjność, trwałość i bezpieczeństwo 13

14 Heterogeniczny dostęp do danych LDAP JMS BEAN EJB KLIENT JSP Custom Tag XML JDBC DBMS Korzystanie z danych z różnorodnych źródeł (transformacje po stronie serwera, abstrakcyjność danych) 14

15 EJB 15

16 Warstwa logiki biznesowej Logika biznesowa jest odpowiedzialna za wykonywanie głównych zadań aplikacji: dostępu do źródeł danych integracji systemu z nowymi funkcjami Odwzorowanie metod za pomocą komponentów biznesowych: session bean i wielu entity beans. Warstwa obsługiwana jest przez serwer aplikacji zgodny z architekturą J2EE 16

17 17 Enterprise Java Bean Architektura EJB jest przeznaczona do tworzenia aplikacji bazujących na rozproszonych komponentach wsparcie transakcji bezpieczeństwo Kontakt z innymi komponentami biznesowymi Kontakt z klientem Komponenty biznesowe Administracja Bezpieczeństwo Kontakt z danymi Transakcje

18 Enterprise Java Bean Specyfikacja EJB określa strukturę usług działajcych po stronie serwera producenci serwerów aplikacji webowch tworzą kontenery EJB Serwer Kontener WEB Servlet Java Server Pages Kontener EJB EJB EJB EJB EJB EJB EJB Komponenty rozproszone Komponenty lokalne 18

19 Zalety komponentów EJB otwartość standardu wieloplatformowość javy izolacja od problemów połączeń oraz transakcji dystrybucja EJB w sieci serwerów wielokrotne użycie komponentów 19

20 20 EJB EJB architektura do dystrybucji komponentów transakcyjnych po stronie serwera Zdefiniowanie standardowych interfejsów i ich implementacja w serwerach aplikacji (kontenerach EJB)

21 21 EJB <<Interface>> java.rmi.remote <<Interface>> java.io.serializable jdk API <<Interface>> EJBHome <<Interface>> EJBObject <<Interface>> EnterpriseBean javax.ejb API <<Interface>> SessionBean Projektant Komponentu EJB

22 Architektura EJB Kontener EJB EJBHome (interfejs) EJBHome (implementacja) KLIENT EJB EJBObject (interfejs) EJBObject (implementacja) Dostęp do komponentów EJB za pomocą zdefiniowanych interfejsów (HOME i REMOTE) 22

23 Architektura EJB Kontener EJB EJBHome KLIENT EJBObject EJB Dostęp do komponentów EJB za pomocą zdefiniowanych interfejsów (HOME i REMOTE) 23

24 24 Przykład: Witaj public class Witaj { public String witaj() { return "Witaj!!!"; } } Przykładowa klasa przeznaczona do implementacji jako komponent EJB Należy stworzyć: klasę dziedziczącą z EnterpriseBean Interfejs EJBHome Interfejs EJBObject

25 Klasa SessionBean WitajBean.java import javax.ejb.*; public class WitajBean implements SessionBean { <<Interface>> java.io.serializable public String witaj() { return "Witaj!!!"; } public WitajBean(){} public void ejbcreate(){} public void ejbremove(){} <<Interface>> EnterpriseBean <<Interface>> SessionBean public void ejbactivate(){} public void ejbpassivate(){} public void setsessioncontext(sessioncontext ctx) { } WitajBean } 25

26 Interfejs EJBHome WitajHome.java import javax.ejb.*; import java.rmi.remoteexception; <<Interface>> java.rmi.remote public interface WitajHome extends EJBHome { } Witaj create() throws RemoteException,CreateException; <<Interface>> EJBHome <<Interface>> WitajHome 26

27 Interfejs EJBObject Witaj.java import javax.ejb.*; import java.rmi.remoteexception; <<Interface>> java.rmi.remote public interface Witaj extends EJBObject { } public String witaj() throws RemoteException; <<Interface>> EJBObject <<Interface>> Witaj 27

28 28 Witaj EJB <<Interface>> java.rmi.remote <<Interface>> java.io.serializable jdk API <<Interface>> EJBHome <<Interface>> EJBObject <<Interface>> EnterpriseBean javax.ejb API <<Interface>> SessionBean <<Interface>> WitajHome <<Interface>> Witaj WitajEJB Projektant Komponentu EJB

29 29 Witaj EJB Diagram klas komponentu WitajBean (Power Desinger - Sybase) interfejs klasa

30 Witaj EJB <<Interface>> java.rmi.remote <<Interface>> java.io.serializable jdk API <<Interface>> EJBHome <<Interface>> EJBObject <<Interface>> EnterpriseBean javax.ejb API <<Interface>> SessionBean <<Interface>> WitajHome <<Interface>> Witaj WitajEJB Projektant Komponentu EJB xxxwitaj EJBHome xxxwitaj EJBObject xxx WitajBean Kontener EJB 30

31 Klienci komponentów EJB Klient Biznesowy (web service) SOAP Kontener WEB Przeglądarka HTML Aplikacja Javy HTTP RMI-IIOP JSP i servlety RMI-IIOP Kontener EJB EJB Applet Klient C++ Klient JMS RMI-IIOP CORBA-IIOP JMS EJB RMI-IIOP EJB 31

32 32 Klient (strona JSP) Kontener WEB Kontener EJB Przeglądarka HTML HTTP JSP EJB

33 Klient EJB KLIENT try { Context initial = new InitialContext(); Object objref = initial.lookup("java:comp/env/ejb/witaj"); WitajHome home = (WitajHome)PortableRemoteObject. narrow(objref,witajhome.class); 1 1 Serwer Nazw JNDI Witaj witaj = home.create(); out.println(witaj.witaj()); } catch (Exception ex) { } Klient przesyła do Serwera JNDI nazwę obiektu java:comp/env/ejb/witaj 33

34 Klient EJB KLIENT try { Context initial = new InitialContext(); Object objref = initial.lookup("java:comp/env/ejb/witaj"); WitajHome home = (WitajHome)PortableRemoteObject. narrow(objref,witajhome.class); Witaj witaj = home.create(); out.println(witaj.witaj()); 1 2 } catch (Exception ex) { } 2 Serwer Nazw JNDI Serwer JNDI odsyła do Klienta referencję do obiektu o określonej nazwie 34

35 Klient EJB Interfejs domowy HOME 3 4 EJBHome Kontener EJB KLIENT EJB EJB EJB 1 2 Serwer Nazw JNDI Referencja zostaje wykorzystana przez Klienta do pobrania nowej referencji wskazującej na obiekt domowy Home kontenera EJB 35

36 Klient EJB try { Context initial = new InitialContext(); Object objref = initial.lookup("java:comp/env/ejb/witaj"); WitajHome home = 3 (WitajHome)PortableRemoteObject. narrow(objref,witajhome.class); Witaj witaj = home.create(); out.println(witaj.witaj()); } catch (Exception ex) { } Klient otrzymuje dostęp do obiektu home stworzonego przez Kontener na podstawie klasy wygenerowanej z interfejsu domowego Home 4 EJBHome 36

37 WitajHome & WitajBean_RemoteHomeImpl Klasa WitajBean_RemoteHomeImpl.java <<Interface>> WitajHome Metoda create() Interfejs Witaj.java xxxwitaj EJBHome 37

38 Klient EJB Interfejs domowy HOME 3 4 EJBHome Kontener EJB KLIENT Interfejs zdalny REMOTE 5 create() EJB EJB EJBObject EJB 1 2 Serwer Nazw JNDI Klient posiadając referencję na obiekt domowy HOME wywołuje jego metodę create() tworzącą obiekt zdalny EJBObject 38

39 Klient EJB 5 try { Context initial = new InitialContext(); Object objref = initial.lookup("java:comp/env/ejb/witaj"); WitajHome home = (WitajHome)PortableRemoteObject. narrow(objref,witajhome.class); Witaj witaj = home.create(); out.println(witaj.witaj()); } catch (Exception ex) { } Klient otrzymuje dostęp do obiektu zdalnego witaj stworzonego przez Kontener na podstawie klasy wygenerowanej z interfejsu zdalnego Remote EJBObject 39

40 Witaj & WitajBean_EJBObjectImpl Metoda witaj() Interfejs Witaj.java <<Interface>> Witaj Klasa WitajBean_EJBObjectImpl.java xxxwitaj EJBObject 40

41 41 Instancje EJB & Kontener Kontener (nie klient) decyduje o tworzeniu i usuwaniu instancji komponentów EJB Kontener EJB EJB możliwość wykorzystania wolnych instancji przez innych klientów (tworzenie puli komponentów już przy starcie serwera wzrost wydajności) EJB EJB

42 Klient EJB Interfejs domowy HOME 3 4 EJBHome Kontener EJB KLIENT Interfejs zdalny REMOTE 5 Create() EJB EJB 6 witaj() EJBObject EJB 1 2 Serwer Nazw JNDI Klient ma teraz pełny dostęp do komponentu EJB i może wykonywać jego metody biznesowe np. metodę witaj() 42

43 43 Klient EJB try { Context initial = new InitialContext(); Object objref = initial.lookup("java:comp/env/ejb/witaj"); WitajHome home = (WitajHome)PortableRemoteObject. narrow(objref,witajhome.class); Witaj witaj = home.create(); out.println(witaj.witaj()); } catch (Exception ex) { } 6 Klient wywołuje metodę biznesową witaj() obiektu witaj komponentu EJB w taki sam sposób jak w przypadku komponentów lokalnych

44 Klient EJB Interfejs domowy HOME 3 4 EJBHome Kontener EJB KLIENT Interfejs zdalny REMOTE 5 Create() EJB EJB 6 EJBObject witaj() 7 EJB 1 2 Serwer Nazw JNDI Obiekt zdalny po otrzymaniu od Klienta nakazu wykonania metody witaj() wywołuje metodę na określonej instancji komponentu EJB 44

45 Klient(Przeglądarka) 45 Klient Serwer Serwer(Kontener WEB) Serwer(Kontener EJB) Przeglądarka HTML Kontener WEB JSP Kontener EJB EJB

46 Serwer J2EE 46

47 47 Instalacja i uruchomienie instalacja serwera np. do katalogu c:\java\j2ee ustawienie zmiennych środowiskowych JAVA_HOME=c:\java\jdk j2ee_home=c:\java\j2ee start serwera c:\java\j2ee\bin\j2ee -verbose test serwera zatrzymanie serwera c:\java\j2ee\bin\j2ee -stop

48 Uruchomienie i zatrzymanie serwera j2ee -stop j2ee -verbose W celu uruchomienia serwera w środowisku Windows 9x należy dokonać modyfikacji plików startowych 48

49 49

50 50 Cloudscape (baza danych pakietu J2EE) cloudview.bat cloudscape.bat -start cloudscape.bat -stop

51 51 Dystrybuja komponentów EJB Tworzenie Komponentów EJB Budowa aplikacji Instalacja aplikacji Projektant komponentów EJB Projektant aplikacji Instalator aplikacji Instalacja serwera Administrator Instalator kontenera EJB (serwera aplikacji)

52 Program zarządza archiwami aplikacji Enterprise (EAR) oraz ich instalacją na serwerze aplikacyjnym 52 Application Deployment Tool deployment

53 Deskryptory rozmieszczenia (Deployment Descriptions) EAR (Enterprise Application Resource) WAR (Web Application Resource) RAR (Resource Adapters) EJB Klient JAR Deskryptory DD opisują wewnętrzną strukturą archiwum aplikacji 53

54 DD deployment descriptor (desktyptor rozmieszczenia w formacie XML) 54 Deployment Tool Klasa i interfejsy komponentu EJB EJB home EJB object EJB DD EJB home EJB object EJB DeployTool DD jar Archiwum ejb-jar

55 55 Deployment Tool Archiwa komponentów EJB jar Archiwa komponentów webowych war jar DD ear Archiwa aplikacji klientów jar war jar Archiwum aplikacji (plik ear) Deskryptor rozmieszczenia DD DeployTool

56 56 Mapowanie klas Komponent Session Stateless Klasa WitajBean Interfejs domowy WitajHome Interfejs zdalny Witaj

57 57 Komponent EJB WitajBean Nowy komponent WitajBean znajdujący się w archiwum WitajEJB Zamapowane klasy komponentu

58 58 Mapowanie nazw JNDI Dla komponentów należy przypisać nazwy za pomocą których będą rozpoznawane przez inne komponenty, czy też przez kod klienta (jsp, servlety) Wprowadzenie nazwy ejb/witaj dla komponentu WitajBean

59 59 Archiwum webowe WAR Nowe archiwum WAR Plik witaj.jsp

60 60 Web Context Nazwa w Context Root określa lokalizator dostępu URL aplikacji do archiwum WitajWAR

61 Referencja do komponentu EJB 61

62 Deployment 62

63 Serwer Nazw JNDI Przeglądarka internetowa 1 Kontener WEB Strona JSP 4 Kontener EJB EJB Klient 2 3 Serwer JNDI Serwer Aplikacji 63

64 Test komponentu EJB Przeglądarka internetowa Klient HTTP HTML Kontener WEB Servlety i strony JSP Kontener EJB EJB W konsoli serwera można podglądać informacje o poprawności lub ewentualnych błędach publikowania aplikacji 64

65 Wzorcowa aplikacja J2EE 65

66 66 Petstore (deployment) Archiwum EAR zawierające komponenty aplikacji Enterprise (archiwa jar, war, rar)

67 Cykl tworzenia aplikacji Projekt logiki biznesowej oraz kontrolera UML (Rational Rose) Tworzenie i debugowanie klas javy (servlety, java beans, EJB) Java IDE Tworzenie archiwum EAR Deployment PUBLIKOWANIE Umieszczenie codu logiki biznesowej, kontrolera oraz widoku Serwer Aplikacji (J2EE Server) Edytory JSP i HTML (notepad ) Tworzenie stron HTML i JSP (widoki) 67

68 Platforma Eclipse 68

69 Session Bean 69

70 Ziarenka EJB J2EE Message-Driven EJB Session EJB BMP Entity EJB CMT (Container-Managed Transactions) BMT (Bean-Managed Transactions) Stateless Stateful CMT (Container-Managed Transactions) BMT (Bean-Managed Transactions) Interfejsy Remote i Local Interfejsy Remote i Local CMP Entity EJB Powiązane komponenty CMP Entity EJB Obsługa tabeli z podłączonej bazy danych Obsługa EJB-QL Interfejsy Remote i Local Obsługa tabel z podłączonej bazy danych CMR (Container-Managed Relationships) Interfejsy Remote i Local 70

71 Session Bean Reprezentacja przypadków użycia (Use Cases) lub procesów biznesowych realzowanych w imieniu klienta Wypłata gotówki Klient Dokonanie przelewu System Bankowy Złożenie depozytu BANKOMAT Komponenty Session reprezentują działanie na danych (nie reprezentują samych danych) 71

72 72 Session Bean klient klient klient Session Bean Session Bean Session Bean Komponent typu Session (reprezentacja klienta po stronie serwera) Komponenty Session Bean charakteryzują się: - reprezentacja procesów biznesowych - krótki żywot komponentu (podobie jak sesje w jsp) - osobna instancja komponentu dla klientów - komponent ma charakter pośrednika (TRANSIENT)

73 Przeznaczenie komponentów SessionBean Użycie komponentu do modelowania procesów i kontroli Przenoszenie logiki biznesowej z aplikacji klienckich (client-serwer) na serwery aplikacji Kontrolowanie interakcji pomiędzy komponentami EJB 73

74 74 Rodzaje komponentów Session Session Bean Stateless Komponent nie utrzymuje żadnych stanów wewnętrznych, które można wykorzystać przy ponownym wywołaniu komponentu przez klienta (bezstanowość) Stateful Komponent ma możliwość utrzymania stanów wewnętrznych pomiędzy wywołaniami komponentu przez klienta (mapowanie jednego komponentu na jednego klienta)

75 75 Session Stateless Bean

76 76 Cykl życia komponentu Stateless Bean Komponent nie istnieje Class.newInstance() setsessioncontext() ejbcreate() ejbremove() Wywoływanie metod biznesowych Komponent istnieje

77 Diagram sekwencji Stateless Session Bean Klient Kontener Bean Baza Danych newinstance() setsessioncontext() ejbcreate() Dodanie nowej instancji komponentu bean do puli komponentów 77

78 Diagram sekwencji Stateless Session Bean Klient Kontener Bean Baza Danych newinstance() setsessioncontext() ejbcreate() Dodanie nowej instancji komponentu bean do puli komponentów home.create() new EJB object Obsługa metody create 78

79 Diagram sekwencji Stateless Session Bean Klient Kontener Bean Baza Danych newinstance() setsessioncontext() ejbcreate() Dodanie nowej instancji komponentu bean do puli komponentów home.create() new EJB object ejbobject.method(arg) Obsługa metody create method(arg) read or update data register resource manager with transaction Obsługa metod biznesowych 79

80 Diagram sekwencji Stateless Session Bean Klient Kontener Bean Baza Danych newinstance() setsessioncontext() ejbcreate() Dodanie nowej instancji komponentu bean do puli komponentów home.create() new EJB object ejbobject.method(arg) Obsługa metody create method(arg) read or update data register resource manager with transaction Obsługa metod biznesowych ejbobject.remove() or home.remove(...) Obsługa metody remove 80

81 Diagram sekwencji Stateless Session Bean Klient Kontener Bean Baza Danych newinstance() setsessioncontext() ejbcreate() Dodanie nowej instancji komponentu bean do puli komponentów home.create() new EJB object ejbobject.method(arg) Obsługa metody create method(arg) read or update data register resource manager with transaction Obsługa metod biznesowych ejbobject.remove() or home.remove(...) Obsługa metody remove ejbremove() Usunięcie instancji komponentu bean z puli komponentów 81

82 Interfejsy i klasa bean a Interfejs CalculatorHome Klasa CalculatorBean Interfejs Calculator W klasie komponentu CalculatorBean zdefiniowano dwie metody biznesowe: add oraz substract 82

83 Strona JSP (metody init i destroy) 83 Kalkulator klient (jsp) Komunikacja z komponentem EJB poprzez JNDI

84 84 Aplikacja klienta cd.. Strona JSP (wywołanie metody biznesowej)

85 85 Session Stateful Bean

86 86 Session Stateful Zalety Łatwość użycia Obiektowość Skalowalność Określanie logiki biznesowej dla pojedynczego klienta Komponent Session Stateful pełni rolę komunikatora serwera aplikacji z klientem przechowującego stany konwersacji (typowe zastosowanie to wózek na zakupy)

87 Ciasteczka (cookies) HTTP Session Stateful Session Wpisy w bazie danych 87 Sesyjność N-tier Serwer aplikacji Przeglądarka internetowa Klient HTTP HTML Kontener WEB Servlety i strony JSP EJB Baza Danych Kontener EJB

88 88 Metody sterujące cyklem życia Stateful Session Bean 2 3 Pasywność komponentu EJB Aktywacja komponentu EJB 1 Aktywacja komponentu EJB ej bcreat e() ejbpasivate() ejbactivate() ejbremove() 4 Niszczenie komponentu EJB Kontener EJB

89 89 Cykl życia komponentu Stateful Bean Komponent nie istnieje Class.newInstance() setsessioncontext() ejbcreate() ejbremove() Upłynięcie czasu obsługi klienta Wywoływanie metod biznesowych Komponent istnieje ejbpasivate() ejbactivate() Uśpienie komponentu (serializacja)

90 90 Diagram sekwencji Stateful Session Bean Klient Kontener Bean Baza Danych home.create(arg) new EJB object newinstance() setsessioncontext() ejbcreate(arg) Obsługa metody create

91 91 Diagram sekwencji Stateful Session Bean Klient Kontener Bean Baza Danych home.create(arg) new EJB object ejbobject.method(arg) newinstance() setsessioncontext() ejbcreate(arg) Obsługa metody create method(arg) Obsługa metod biznesowych

92 92 Diagram sekwencji Stateful Session Bean Klient Kontener Bean Baza Danych home.create(arg) new EJB object ejbobject.method(arg) newinstance() setsessioncontext() ejbcreate(arg) Obsługa metody create method(arg) Obsługa metod biznesowych ejbpasivate() Serializacja instancji komponentu i utrwalenie w magazynie Uśpienie instancji komponentu

93 Diagram sekwencji Stateful Session Bean Klient Kontener Bean Baza Danych home.create(arg) new EJB object ejbobject.method(arg) newinstance() setsessioncontext() ejbcreate(arg) Obsługa metody create method(arg) Obsługa metod biznesowych ejbpasivate() Serializacja instancji komponentu i utrwalenie w magazynie Uśpienie instancji komponentu Odczyt serialozowanego komponentu z magazynu i deserializacja komponentu ejbobject.method(arg) ejbactivate() method(arg) Aktywacja instancji komponentu i obsługa metod biznesowych 93

94 Metoda ejbpasivate() Kontener 1 ejbpasivate() Instancja komponentu EJB 2 Przed uśpieniem komponentu (utrwaleniem komponentu) 2 kontener wywołuje metodę ejbpasivate() 1. Projektant komponentu EJB ma możliwość zdefiniowania własnego kodu wywoływanego podczas zasypiania 94

95 Metoda ejbactivate() Kontener 1 4 ejbpasivate() ejbactivate() Instancja komponentu EJB 2 3 Kontener ożywia utrwalony komponent wywołująć metodę ejbactivate() 4. 3 Projektant komponentu EJB ma możliwość zdefiniowania własnego kodu wywoływanego po uaktywnieniu komponentu 95

96 Diagram sekwencji Stateful Session Bean Klient Kontener Bean Baza Danych home.create(arg) new EJB object ejbobject.method(arg) newinstance() setsessioncontext() ejbcreate(arg) Obsługa metody create method(arg) Obsługa metod biznesowych ejbpasivate() Serializacja instancji komponentu i utrwalenie w magazynie Uśpienie instancji komponentu Odczyt serialozowanego komponentu z magazynu i deserializacja komponentu ejbobject.method(arg) ejbactivate() method(arg) Aktywacja instancji komponentu i obsługa metod biznesowych 96

97 97 Diagram sekwencji Stateful Session Bean Klient Kontener Bean Baza Danych ejbobject.transactional method(arg) afterbegin() read database data register resource manager with transaction Obsługa sekwencji transakcji (w przypadku implementacji javax.ejb.sessionsynchronization)

98 98 Diagram sekwencji Stateful Session Bean Klient Kontener Bean Baza Danych ejbobject.transactional method(arg) afterbegin() read database data register resource manager with transaction Obsługa sekwencji transakcji (w przypadku implementacji javax.ejb.sessionsynchronization) beforecompletion() prepare commit write database data If commit = true then aftercommpletion(true) If commit = false then aftercommpletion(false) Zatwierdzenie sekwencji transakcji (w przypadku implementacji javax.ejb.sessionsynchronization)

99 Diagram sekwencji Stateful Session Bean Klient Kontener Bean Baza Danych ejbobject.transactional method(arg) afterbegin() read database data register resource manager with transaction Obsługa sekwencji transakcji (w przypadku implementacji javax.ejb.sessionsynchronization) beforecompletion() prepare commit write database data If commit = true then aftercommpletion(true) If commit = false then aftercommpletion(false) Zatwierdzenie sekwencji transakcji (w przypadku implementacji javax.ejb.sessionsynchronization) ejbobject.remove() or home.remove(...) ejbremove() Obsługa metody remove 99

100 100 Interfejsy i klasa bean a Interfejs WozekHome Interfejs Wozek Klasa WozekBean

101 DeployTool 101

102 102 Wózek na zakupy klient (jsp) Inicjalizacja komponentu za pomocą JNDI tak samo jak przy WitajBean

103 Interfejsy lokalne (LocalHome i LocalObject) 103

104 Lokalny dostęp do komponentu Klient JVM 1 JVM Komponent W przypadku dystrybucji komponentu na inną maszynę Javy korzystamy z metod wywoływane zdalnie 1 Klient 2 1 JVM Komponent W przypadku dystrybucji komponentu na tej samej maszynie Javy można stosować także metody 2 wywoływane lokalnie 104

105 Interfejsy zdalne Zalety Niezależność od lokacji komponentu Elastyczność w dystrybucji Izolacja komponentów Wady Większa złożoność Możliwość występowania wyjątków RemoteException 105

106 Interfejsy lokalne Zalety Lepsza wydajność Wady Trudności w dystrybucji obiektu Klient i komponent korzystają z tej samej maszyny wirtualnej JAVA 106

107 Interfejs EJBLocalHome WitajLocalHome.java import javax.ejb.*; public interface WitajLocalHome extends EJBLocalHome { <<Interface>> EJBLocalHome WitajLocal create() throws CreateException;; } <<Interface>> WitajLocalHome WitajHome.java import javax.ejb.*; import java.rmi.remoteexception; public interface WitajHome extends EJBHome { } Witaj create() throws RemoteException,CreateException; 107

108 Interfejs EJBLocalObject WitajLocal.java import javax.ejb.*; public interface WitajLocal extends EJBLocalObject { <<Interface>> EJBLocalObject public String witaj(); } <<Interface>> WitajLocal Witaj.java import javax.ejb.*; import java.rmi.remoteexception; public interface Witaj extends EJBObject { } public String witaj() throws RemoteException; 108

109 109 Witaj EJB <<Interface>> java.rmi.remote <<Interface>> java.io.serializable jdk <<Interface>> EnterpriseBean javax.ejb <<Interface>> EJBLocalHome <<Interface>> EJBLocalObject <<Interface>> EJBHome <<Interface>> EJBObject <<Interface>> SessionBean <<Interface>> WitajLocalHome <<Interface>> WitajLocal <<Interface>> WitajHome <<Interface>> Witaj WitajBean Projektant Komponentu EJB xxxwitaj EJBLocalHome xxxwitaj EJBLocalObject xxxwitaj EJBHome xxxwitaj EJBObject xxx WitajBean Kontener EJB

110 Deploytool 110

111 111 Interfejsy lokalne Local EJBHome EJBHome klient EJBObject A Bean Local EJBObject B Bean Local EJBObject B Bean Komponent B Bean posiada zdefiniowane interfejsy lokalne LocalEJBHome oraz LocalEJBObject

112 112 Klasa adaptacyjna

113 113 Klasa Adaptera - dziedziczenie StatelessSessionAdapter <<Interface>> SessionBean WitajBean Do klasy Adaptera można przenieść puste metody, których definiowanie wymusza specyfikacja EJB

114 114 Klasa Adaptera - dziedziczenie <<Interface>> SessionBean StatelessSessionAdapter WitajBean Klasa WitajBean definiuje wyłącznie metody biznesowe

115 Klasa Adaptera - dziedziczenie Z klasy Adaptera mogą teraz korzystać inne klasy komponentów biznesowych tworzonej aplikacji <<Interface>> SessionBean StatelessSessionAdapter CalculatorBean Zalety: W klasie adaptera można definiować metody, które będą widziane przez inne klasy z niej dziedziczące ConverterBean WitajBean 115

116 Entity Beans 116

117 Ziarenka EJB J2EE Message-Driven EJB Session EJB BMP Entity EJB CMT (Container-Managed Transactions) BMT (Bean-Managed Transactions) Stateless Stateful CMT (Container-Managed Transactions) BMT (Bean-Managed Transactions) Interfejsy Remote i Local Interfejsy Remote i Local CMP Entity EJB Powiązane komponenty CMP Entity EJB Obsługa tabeli z podłączonej bazy danych Obsługa EJB-QL Interfejsy Remote i Local Obsługa tabel z podłączonej bazy danych CMR (Container-Managed Relationships) Interfejsy Remote i Local 117

118 118 Rodzaje komponentów EJB klient klient Entity Bean Komponent typu Entity (obiekt biznesowy reprezentujący przechowywanie danych) klient Komponenty Entity Bean charakteryzują się: - reprezentacja danych biznesowych -długi okes życia komponentu (dane baz danych) - wspólna (dzielona) instancja komponentu dla klientów - komponent ma charakter trwałości (PERSISTENT)

119 Komponety EJB klient Komponent SessionBean reprezentuje klienta na serwerze Entity Bean Entity Bean - redukcja liczby odwołań do serwera klient - komponent session pełni rolę osłony oddzielającej klienta od wewnętrznych relacji pomiędzy komponentami entity Session Bean Entity Bean Entity Bean Wzorzec projektowy FASADY 119

120 120 Komponety EJB klient klient klient Session Session Bean Session Bean Bean Entity Entity Bean Entity Bean Bean Message Queue Session Session Bean Session Bean Bean Entity Entity Bean Entity Bean Bean klient Message Driven Bean Entity Entity Bean Entity Bean Bean

121 ANT 121

122 122 ANT make dla javy?! ANT narzędzie do tworzenia skryptów opartych o XML a przeznaczonych do automatyzacji kompilacji projektów Niektóre zalety: przenośność (niezależność od systemu) Automatyzacja pracy poprzez kompilacje projektów i ich automatyczne publikowanie na serwerach aplikacji, wywoływanie skryptów SQL, tworzenie dokumentacji JDK itd...

123 Skrtypt build.xml 123

124 124 ant build.xml deploy Inicjalizacja i tworzenie katalogów Kompilacja plików java Tworzenie archiwów jar, war i ear Publikowanie aplikacji ear na serwerze J2EE

125 125 ant build.xml undeploy Inicjalizacja Usunięcie publikowanej aplikacji z serwera J2EE Usunięcie tumczasowych plików i katalogów

126 JNLP 126

127 JNLP JNLP Java Network Launching Protocol Archiwum JAR aplikacji klienta Lokalizacja archiwum wskazywana jest przez lokalizator URI lub file:/// Aplikacja klienta Komputer Klienta Java Web Start 127

128 JNLP - przykład <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <jnlp spec="1.0+" codebase="http://localhost:8080/jnlp/" href="baner.jnlp"> <information> <title>systemy Rozproszone - BANER</title> <vendor>technical University of Koszalin</vendor> <homepage href="http://kik.ie.tu.koszalin.pl/systemy"/> <description>przykład</description> <description kind="short">baner</description> <description kind="tooltip">baner</description> <icon href="gfx/icon.gif"/> <offline-allowed/> </information> <resources> <j2se version="1.3+"/> <jar href="baner.jar"/> </resources> <application-desc main-class="systemy.rozproszone.baner"/> </jnlp> Lokalizacja plików: 128

129 JNLP - przykład <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <jnlp spec="1.0+" codebase="http://localhost:8080/jnlp/" href="baner.jnlp"> <information> <title>systemy Rozproszone - BANER</title> <vendor>technical University of Koszalin</vendor> <homepage href="http://kik.ie.tu.koszalin.pl/systemy"/> <description>przykład</description> <description kind="short">baner</description> <description kind="tooltip">baner</description> <icon href="gfx/icon.gif"/> <offline-allowed/> </information> <resources> <j2se version="1.3+"/> <jar href="baner.jar"/> </resources> <application-desc main-class="systemy.rozproszone.baner"/> </jnlp> 129

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Dział anie 1.3.1 Projekt: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Raport częściowy

Bardziej szczegółowo

Serwer Aplikacji Netscape (iplanet) v. 4.0 i 6.0

Serwer Aplikacji Netscape (iplanet) v. 4.0 i 6.0 Serwer Aplikacji Netscape (iplanet) v. 4.0 i 6.0 Grzegorz Blinowski "CC" - Otwarte Systemy Komputerowe Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-6873; faks (22) 606-3780 Aplikacje

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Mobilny klient Web Serwisów dla urządzeń ipaq Kierunek, rok studiów: Wersja 0.1-9 z dnia 27.05.2008

Bardziej szczegółowo

Administracja Microsoft Active Directory

Administracja Microsoft Active Directory IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

LDAP. Cezary Sobaniec

LDAP. Cezary Sobaniec LDAP Cezary Sobaniec 1 X.500 Globalna usługa katalogowa Przechowuje dane zorganizowane jako atrybuty obiektów Obiekty identyfikowane przez nazwy wyróżnione (ang. distinguished name DN) Pobieranie informacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz, PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Streszczenie Web Services to technologia implementacji rozproszonych komponentów programowych

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC85-0410-00 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Dział anie 1.3.1 Projekt: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Raport częściowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Algorytmów i Modelowania Systemów Imię i nazwisko dyplomanta: Michał Piątek Nr albumu: 102145 Forma i poziom studiów: Dzienne,

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Hierarchia nazw, rejestracja domen,

Hierarchia nazw, rejestracja domen, Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, 09.12.2014 r. Plan wykładu Windows

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo