(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP09/007052

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.10.2009, PCT/EP09/007052"

Transkrypt

1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP09/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , WO10/ (13) B1 (51) Int.Cl. B65D 77/04 ( ) B65D 19/10 ( ) (54) Pojemnik paletowy (30) Pierwszeństwo: , US, 61/102, , DE, (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 09/12 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 07/14 (73) Uprawniony z patentu: MAUSER-WERKE GMBH, Bruhl, DE (72) Twórca(y) wynalazku: DIETMAR PRZYTULLA, Kerpen, DE KLAUS-PETER SCHMIDT, Bonn, DE DETLEV WEYRAUCH, Kreuzau-Untermaubach, DE ERNST WURZER, Königswinter, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Małgorzata Grabowska

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest pojemnik paletowy do przechowywania i transportu ciekłych lub mających zdolność płynięcia zawartości. Tego rodzaju pojemniki paletowe ze spawaną obudową wspierającą w postaci kratownicy rurowej są powszechnie znane, na przykład z EP Obudowa wspierająca w postaci kratownicy rurowej znanego z tego opisu pojemnika paletowego składa się z profilu rurowego, który jest silnie ściskany w zespawywanych miejscach krzyżowania się. Z DE U1 jest znany inny pojemnik paletowy, którego pręty kratownicy mają odbiegający od przekroju kołowego profil rurowy, który jednak przez całą długość stanowczo powinien mieć niezmienny przekrój poprzeczny bez jakichkolwiek wgnieceń bądź zmniejszających przekrój zagłębień. Kolejny pojemnik paletowy z obudową wspierającą w postaci kratownicy rurowej z otwartych prętów profilowych jest znany z DE Ponadto do znanego stanu techniki należą różne pojemniki paletowe o kwadratowym przekroju prętów kratownicy. Mocowanie obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej do palety spodniej, która może być ukształtowane jako paleta płaska z tworzywa sztucznego, drewna, blachy stalowej bądź ich fragmentów z ramą z rur stalowych (paleta kompozytowa), następuje zazwyczaj za pomocą elementów mocujących jak na przykład śruby, spinki, klamry lub kły chwytające za albo poprzez dolną, obiegającą poziomo dookoła rurę ramy kratownicowej. Elementy mocujące są przybite gwoźdźmi, zakołkowane, przykręcone lub przyspawane na górnej płycie lub na górnej krawędzi zewnętrznej palety. W płytach stalowych rurowa rama kratownicowa jest bezpośrednio dospawywana. Dla przemysłowego zastosowania bądź przy użyciu pojemników paletowych w przemyśle chemicznym muszą one przejść urzędowe wzorcowanie dopuszczające i wypełnić przy tym różnorodne kryteria dopuszczające. Przeprowadzane są na przykład testy ciśnienia wewnętrznego jak próby upadku napełnionych pojemników paletowych z określonych wysokości. Pojemniki paletowe bądź kombinacje kontenerów DPPL (ang. IBC = Intermediate Bulk Container) omawianego tutaj rodzaju - w lekkim typie konstrukcji bez masywnych słupów wspierających o ciężarze własnym ok. 60 do 80 kg w zależności od rodzaju palety dla 1000-litrowego kontenera DPPL - są używane zwłaszcza do transportu cieczy. Szczególnie przy transporcie napełnionych kombinacji kontenerów DPPL samochodami ciężarowymi przez uderzanie podczas transportu i ruchy pojazdu transportującego - w szczególnej mierze na złych odcinkach dróg - powstają znaczne ruchy piętrzenia ciekłej zawartości, przez co na ścianki pojemnika wewnętrznego wywierane są stale zmieniające się siły nacisku, które natomiast przy prostokątnych pojemnikach paletowych prowadzą do promieniowych ruchów oscylacyjnych obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej (dynamiczne długotrwałe obciążenie drganiami). W zależności od wykonania obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej w czasie dłuższych transportów na złych odcinkach dróg obciążenia stają się na tyle wysokie, że części spawane w obszarach krzyżowania się, a nawet pojedyncze pręty kratownicy rurowej ulegają zmęczeniu materiału i mogą się łamać. Połączenia rurowe poziomych rur obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej po stronie obwodowej, zwłaszcza przy obciążeniach transportowych i badaniach dopuszczających (badanie wibracyjne przez 1 godzinę z następującą potem próbą ciśnienia wewnętrznego rzędu 100 kpa przez 10 min) stanowią szczególne miejsce, w którym w pierwszej kolejności mogą występować pęknięcia zmęczeniowe lub mogą nawet występować pęknięcia rur. Poziome i pionowe pręty rurowe najbardziej popularnych obecnie kombinacji kontenerów DPPL mają kołowy lub prostokątny przekrój rur. W poziomych łączeniach rur jedna strona rury jest zmniejszana i jest wsuwana na ok. 50 mm w drugi otwarty koniec rury, następnie miejsce połączenia jest poddawane różnego rodzaju obróbce wykańczającej. W znanych pojemnikach paletowych o kołowym przekroju poprzecznym prętów kratownicy (US ) ta obróbka wykańczająca następuje poziomo od wewnętrznej strony, a łączenie rur jest w ten sposób promieniowo wciskane od środka, tak że po włożeniu tylna połówka rury od strony wewnętrznej przylega ściśle do przedniej połówki rury i następnie od zewnątrz w czterech ściankach tego połączenia rurowego są zagniatane języczki/otwory ustalające. W innym znanym pojemniku paletowym o kwadratowym przekroju rurek (US ), zewnętrzny koniec rury po wprowadzeniu wewnętrznego końca rury jest zaopatrzany w wiele nacięć obwodowych, natłaczanych w kątowych obszarach narożnych przekroju rurek. Dodatkowo w najbardziej obciążanych połączeniach rur w celu wzmocnienia osadzane są śruby mocujące. W kolejnym znanym pojemniku paletowym o kwadratowym przekroju rurek (US ), zewnętrzna połówka połączenia rurowego na określonej długości jest ściskana w kierunku pionowym

3 PL B1 3 i jest faliście zagniatana względem siebie nawzajem. Wewnętrzna połówka połączenia rurowego pozostaje przy tym nieodkształcona. Aby wytrzymać występujące naprężenia rozciągające na przykład przy próbie ciśnienia wewnętrznego, zagniatanie jedna w drugiej musi jednakże być wykonane stosunkowo głęboko bądź z ostrymi krawędziami tak, że w tym miejscu leżącym na zewnątrz przy normalnym obciążeniu może występować niebezpieczeństwo przeciążenia materiału. Wszystkie znane połączenia rurowe są zazwyczaj usytuowane na środku w jednej linii nad sobą w ściankach obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej, w której znajduje się usytuowana centralnie w obszarze denka pojemnika wewnętrznego z tworzywa sztucznego armatura upustowa dla ciekłej zawartości. Celem niniejszego wynalazku jest uniknięcie wad stanu techniki i stworzenie ulepszonego połączenia rur bez dodatkowych elementów mocujących, jak na przykład śruby, które to połączenie będzie miało większą wytrzymałość zwłaszcza na dynamiczne naprężenia wywołane przez drgania (na przykład test wibracyjny z następującą potem próbą ciśnienia wewnętrznego) i utrzymujące się dłużej obciążenia pochodzące od wstrząsów przy jednoczesnym obciążeniu przez składowanie na sobie w stosie (na przykład obciążenia transportowe). Zgodny z wynalazkiem pojemnik paletowy z cienkościennym sztywnym wewnętrznym pojemnikiem z termoplastycznego tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu ciekłych lub mających zdolność płynięcia zawartości, ciasno otaczającą pojemnik z tworzywa sztucznego obudową wspierającą w postaci kratownicy rurowej oraz z paletą spodnią, na której spoczywa pojemnik z tworzywa sztucznego i z którą jest trwale połączona obudowa wspierająca, przy czym obudowa wspierająca w postaci kratownicy rurowej składa się z zespawanych ze sobą poziomych i pionowych rur, a otaczające poziome rury każdorazowo są ze sobą trwale połączone, przy czym połączenie jest utworzone przez wprowadzenie jednego końca rury, który ma zmniejszone wymiary w przekroju poprzecznym, do drugiego końca rury, którego przekrój poprzeczny jest taki sam jak w pozostałej części rury, charakteryzuje się tym, że poszczególne poziome rury są połączone złączem zagniatanym znajdującym się po tej ich stronie, która jest zwrócona w kierunku do pojemnika, a strona poziomych rur zwrócona w kierunku przeciwnym względem pojemnika jest nieodkształcona. Złącze zagniatane jest wykonane jako faliście zazębiające połączenie kształtowe tylko na wewnętrznej połówce rur poziomych przez pionowe zaprasowanie od dołu i od góry za pomocą odpowiedniego stempla prasującego. Przez będące przedmiotem wynalazku usytuowanie na wewnętrznej stronie kształtowego złącza zagniatanego poziomych rur w obszarze ich łączenia, odkształceniu podlega wyłącznie wewnętrzna połówka końcówek rur, a zewnętrzna połówka poziomych rur o kwadratowym przekroju rur pozostaje wolna od wszelkich zmian kształtu. Ponieważ każda obróbka plastyczna na zimno, jak na przykład zagniatanie, powoduje wzrost wytrzymałości struktury materiału, oznacza to również jednocześnie zmniejszenie uprzedniej sprężystości. Tworzące połączenie kształtowe spiętrzenie materiału i wzajemne podpieranie się strony górnej i dolnej rury (rura dwuścienna) również tworzy usztywnienie rury. Przy teście wibracyjnym ścianki boczne ramy kratownicowej przez ruch płynnej zawartości drgają sprężyście na zmianę do wewnątrz i na zewnątrz z normalnego płaskiego położenia. Sprężyste odkształcenie ścianek bocznych jest największe w strefie środkowej, przy czym wybrzuszenie" na zewnątrz jest mniej więcej dwukrotnie większe niż wgniecenie" do wewnątrz. Przez to przy odkształceniu na zewnątrz na zewnętrznej stronie poziomych prętów występują około dwukrotnie większe naprężenia rozciągające niż przy odkształceniu do wewnątrz na wewnętrznej stronie poziomych prętów. Naprężenia rozciągające w przeciwieństwie do naprężeń ściskających, zwłaszcza przy dynamicznych, obustronnie zmiennych obciążeniach ściskających, są nadzwyczaj groźne i od określonej wielkości mogą uszkadzać materiał. Powodują one powstawanie pęknięć przeważnie w miejscach przejściowych między zmiennymi przekrojami rurek. Przez będące przedmiotem wynalazku wykonanie połączenia rurowego, w korzystny sposób nie odkształcona zewnętrzna połówka poziomych rur leży więc w obszarze dużego wygięcia (na zewnątrz) z wysokimi naprężeniami rozciągającymi, a wewnętrzna połówka poziomych prętów z tworzącym połączenie kształtowe złączem zagniatanym (i wyższej sztywności z mniejszą sprężystością) leży w obszarze mniejszego wyginania prętów rurowych (do wewnątrz) z mniejszymi naprężeniami rozciągającymi. Przez to jest stworzone zdolne znosić obciążenia połączenie, w którym nie są potrzebne żadne dodatkowo elementy pomocnicze jak śruby, i które ma wyraźnie większą obciążalność i wytrzymałość na zginające obciążenia obustronnie zmienne, a zwłaszcza na trwające długo dynamiczne naprężenia wywoływane przez drgania. W korzystnej postaci wykonania wynalazku złącza zagniatane poziomych rur obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej przy tych samych położeniach na obwodzie mają naprzemiennie

4 4 PL B1 różne kierunki wsuwania. Przy tym w poziomym pręcie po pierwsze prawostronny koniec rury jest zmniejszony i jest włożony w lewostronny koniec rury, a po drugie w następnym poziomym pręcie lewostronny koniec rury jest zmniejszony i jest włożony w prawostronny koniec rury ltd. W ten sposób powoduje się ujednolicenie obszaru połączenia, przy czym nie jest preferowany żaden kierunek wkładania. W innej korzystnej postaci wykonania wynalazku, złącza zagniatane poziomych rur są usytuowane poza środkiem, liniowo nad sobą w ściance bocznej obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej. Ponieważ na środku ścianek kratownicy występuje największe odkształcenie, dzięki temu korzystnemu zabiegowi uzyskuje się przedłużenie złącza zagniatanego rur w obszarze niewielkich naprężeń wierzchołkowych. W innej postaci wykonania, złącza zagniatane poziomych rur znajdują się poza środkiem, naprzemiennie nad sobą w ściance bocznej obudowy. Ponieważ złącze zagniatane poziomych rur w obszarze złączenia zawsze powoduje usztywnienie tego miejsca, to dzięki temu wykonaniu uzyskano wyrównanie sprężystości całej ścianki bocznej z obszarem łączenia, w porównaniu do innych ścianek bocznych ramy kratownicowej bez obszarów połączenia poziomych prętów. Korzystnie, głębokość odkształcenia rur w złączu zagniatanym jest największa w środkowym obszarze wsunięcia jednego końca poziomej rury w drugi koniec poziomej rury i zmniejsza się od tego środkowego obszaru w kierunku wzdłużnym rury, tj. głębokość zajścia kłów narzędzia do zagniatania wzrasta do środka, a po bokach każdorazowo maleje na zewnątrz. Zaletami takiego rozwiązania są: - umieszczenie połączeń rurowych poziomych rur obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej do wnętrza w kierunku wewnętrznego pojemnika powoduje polepszoną wytrzymałość na długotrwałe obustronne naprężenia zginające, - umieszczenie połączeń rurowych poziomych rur do wnętrza w kierunku wewnętrznego pojemnika jest korzystniejsze optycznie, gdyż patrząc z zewnątrz nie widać falistych miejsc zagniatania bądź nie patrzy się na nie bezpośrednio, - zapobiega się pękaniu poziomych rur w złączach zagniatanych jako miejscu osłabienia działaniem karbu od strony zewnętrznej, gdyż połączenia rurowe leżą teraz tylko w wewnętrznym obszarze możliwych do wytrzymania naprężeń rozciągających od obustronnych naprężeń zginających, które powstają zazwyczaj przy długim transporcie lub przy badaniach wibracyjnych. W ukształtowaniu wynalazku jest przewidziane, że złącza zagniatane są usytuowane już nie w środkowym obszarze ścianki bocznej (tj. w obszarze największego wyginania), lecz w leżącym poza środkiem obszarze ścianki bocznej. Przeniesienie połączeń rurowych w leżące poza środkiem obszary ścianek bocznych obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej ma tą dużą zaletę, że występują tam już tylko niewielkie wygięcia ścianek bocznych o niewielkich wartościach maksymalnych, obustronnie zmiennych obciążeń rozciągających/ściskających. Zewnętrzne, bądź leżące na zewnętrznej stronie obszary przekroju poziomych prętów (o największych obciążeniach rozciągających) w rurach zewnętrznych (które w obszarze połączenia są wsunięte nad włożone inne końce rur) korzystnie nie są zdeformowane przez zagniatanie, i rura zewnętrzna jest na zewnątrz odkształcona jedynie w kierunku podłużnym tak, że wewnętrzne obszary rur (z odkształceniem od zagniatania) przeważnie są pod działaniem nieszkodliwych naprężeń ściskających. Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w przykładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zgodny z wynalazkiem pojemnik paletowy, fig. 2 - występujące przy obciążeniach podczas transportu odkształcenia sprężyste obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej, w częściowym widoku, fig. 3 - odkształcenia obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej w widoku z góry na ściankę kratownicy, fig. 4 - obszar zagniatania poziomej rury od strony wewnętrznej, fig. 5 - obszar zagniatania poziomej rury od strony zewnętrznej, fig. 6 - obszar zagniatania poziomej rury z wewnętrznym pojemnikiem w statycznym stanie spoczynku widziany z góry, fig. 7 - obszar zagniatania poziomej rury z wewnętrznym pojemnikiem w stanie odkształcenia na zewnątrz, również widziany z góry, fig. 8 - przekrój przez obszar zagniatania według fig. 7, fig. 9 - inny wariant wykonania zgodnego z wynalazkiem pojemnika paletowego z obszarami zagniatania w różnych kierunkach rozmieszczenia. fig zasadę rozprzestrzeniania się pęknięcia przy badaniu ciśnienia wewnętrznego ze złączem zagniatanym w tym samym położeniu obwodowym, fig kolejny wariant wykonania zgodnego z wynalazkiem pojemnika paletowego z obszarami zagniatania w różnych położeniach układu, fig zasadę podpierania pęknięć w obudowie wspierającej w postaci kratownicy rurowej z obsza-

5 PL B1 5 rami zagniatania w różnych położeniach obwodowych, oraz fig kolejny wariant wykonania pojemnika paletowego z obszarami zagniatania w miejscach o najmniejszych obustronnych naprężeniach zginających. Na fig. 1 pokazano pojemnik paletowy 10 z cienkościennym, sztywnym wewnętrznym pojemnikiem z termoplastycznego tworzywa sztucznego do składowania i transportu szczególnie niebezpiecznych płynnych zawartości, z ciasno otaczającą pojemnik 12 z tworzywa sztucznego, jako rama podporowa, obudowę wspierającą 14 w postaci kratownicy rurowej oraz z paletą spodnią 16, na której spoczywa pojemnik 12 z tworzywa sztucznego, i z którą jest sztywno połączona obudowa wspierająca 14. Obudowa wspierająca 14 w postaci kratownicy rurowej (pojemnik zewnętrzny) pojemnika paletowego 10 składa się z zespawanych ze sobą poziomych i pionowych rur 18, 20. Aby otrzymać pojemnik zamknięty, znajdujące się naokoło poziome rury 18 są każdorazowo ze sobą połączone. Tutaj obszar połączenia poziomych rur 18 - jak do tej pory jest to ogólnie powszechne - leży w środku jednej z dwóch krótszych ścianek bocznych pojemnika paletowego 10, dokładnie nad armaturą upustową 22 przyłączoną na środku obszaru dna wewnętrznego pojemnika 12. W niniejszym przypadku, przez skierowane w lewo groty strzałek narysowanych na poziomych rurach 18 jest pokazane, że prawostronna końcówka rury jest ukształtowana zmniejszając się i jest wkładana w niezmienioną lewostronną końcówkę rury. Przy tym złącze zagniatane poziomych rur jest wykonane na stronie wewnętrznej, a więc nie jest widoczne z zewnątrz. Aby zmniejszyć przekrój jednej końcówki rury i móc ją wkładać w inną końcówkę rury, we wkładanych końcówkach rur są w ten sposób wgniatane na długości ok. 50 mm nie zdeformowane wcześniej, przebiegające każdorazowo parami równolegle do siebie ścianki boczne kwadratowego przekroju rury, aż powstanie nieomal X-kształtny przekrój rury, którego krawędzie naroży są przy tym trochę wyciągnięte do wewnątrz tak, że mogą one być wsuwane w nie zdeformowany kwadratowy przekrój drugiej końcówki rury. Do objaśnienia sprężystego zachowania się przy wyginaniu ścianek bocznych, przy obciążeniach transportowych pojemnika paletowego 10, na fig. 2 jest schematycznie przedstawione, że maksymalne wygięcie ścianek kratownicy występuje w miejscu punktu środka ciężkości S" napełnionego pojemnika paletowego i wynosi mniej więcej 33% wysokości - mierząc od palety spodniej 16 - ścianki bocznej, przy czym wygięcie Da" na zewnątrz jest dwukrotnie większe niż wygięcie Di" do wewnątrz. Do tego widok z góry na fig. 3 ukazuje, że maksymalne wygięcie każdorazowo leży na środku ścianki bocznej. Figura 4 ukazuje w widoku z góry, na ściankę wewnętrzną poziomej rury zgodny z wynalazkiem obszar połączenia - leżące po stronie wewnętrznej złącze zagniatane poziomej rury 18. Przy tym trzy kły narzędzia do zagniatania były wgniatane prostopadle z góry, a cztery usytuowane z przesunięciem względem nich kły były wgniatane prostopadle od dołu w wewnętrzną połówkę poziomej rury 18 w ten sposób, że powstało trwałe, nierozłączne, faliste połączenie kształtowe obu końców 26, 28 rur. Zgodnie z tym fig. 5 ukazuje ten sam obszar połączenia poziomej rury 18 z fig. 4. Jest wyraźnie widoczne, że zewnętrzna strona zewnętrznego końca 26 rury nie ma odkształcenia pochodzącego od złącza zagniatanego i przez to jest wolna od jakichkolwiek wgnieceń. Na fig. 6 jest przedstawiony półprzekrój, w widoku z góry, obszaru połączenia poziomej rury 18 z przylegającym w środku pojemnikiem 12 z tworzywa sztucznego w statycznym stanie spoczynku. Przy tym ścianka boczna pojemnika paletowego nie posiada prawie żadnego wygięcia. W przeciwieństwie do tego fig. 7 ukazuje ten sam obszar połączenia w stanie obciążenia od spiętrzenia przez przelewającą się tam i z powrotem ciekłą zawartość z odpowiednim wygięciem ścianki bocznej na zewnątrz. Zgodnie z linią przekroju VIII-VIII, na fig. 8 jest przedstawione w przekroju złącze zagniatane 24. Na lewej stronie widać wyraźnie, że oba końce 26, 28 rur są ze sobą połączone kształtowo przez zagniatanie. Przy tym ścianka zewnętrzna zewnętrznego końca 26 rury po prawej stronie rysunku jest całkowicie wolna od odkształceń. Dokładnie ta niezdeformowana ścianka zewnętrzna, która ma jeszcze swoją pierwotną większą sprężystość (w przeciwieństwie do usztywnionych obróbką plastyczną na zimno obszarów zagniatania o zmniejszonej sprężystości), przejmuje najwyższe wartości niebezpiecznych naprężeń rozciągających. Zgodny z wynalazkiem rodzaj falistego połączenia kształtowego jedynie na stronie wewnętrznej poziomych rur, w przeciwieństwie do innych połączeń rur (za pomocą śrub i otworów na śruby lub zagniatanych uch na haki), przedstawia optymalne rozwiązanie, gdyż odbywa się jedynie fałdowanie materiału, ale nie następuje odrywanie lub przełamywanie struktury materiału, bowiem są to z reguły zarodki tworzenia się pęknięć.

6 6 PL B1 Na fig. 9 jest ukazany wariant wykonania, w którym oba końce 26, 28 poziomych rur kratownicy są każdorazowo naprzemiennie włożone w siebie i połączone przez zagniatanie. Raz zmniejszony jest lewy koniec rury (p. grot strzałki) i jest włożony w prawy nie zdeformowany koniec rury, w następnej poziomej rurze połączenie rur jest ukształtowane odpowiednio odwrotnie. Figura 10 ukazuje tworzenie się pęknięć w niebezpiecznym połączeniu rur i następujące potem pękanie kolejnych sąsiednich złączy zagniatanych. W podobny sposób pękanie rozpoczyna się w miejscu największego obciążenia. Następuje to z reguły w środkowym obszarze dwóch najniższych poziomych prętów 3, pomiędzy pionowymi prętami B oraz C. Gdy złącze zagniatane w pręcie 3 jest pęknięte bądź całkiem zerwane, to przez pręty B oraz C następuje dodatkowe obciążenie na złączach zagniatanych prętów 4 i 2, które wówczas pękają w ich obszarze połączenia przez dodatkowe obciążenie wywołane przez pękanie połączeń rur. Na fig. 11 jest przedstawiony inny korzystny układ złączy zagniatanych zgodnie z niniejszym wynalazkiem, w różnych położeniach obwodowych. Przy tym połączenia rur są usytuowane w ściance kratownicy w przemieszczeniu każdorazowo odmiennie poza środkiem, raz w prawą stronę a raz w lewą stronę. Przy tego rodzaju wariancie wykonania, przy zerwaniu złącza zagniatanego nie są przenoszone na inne sąsiednie złącza zagniatane żadne siły rozciągające i nie muszą być przez nie także przejmowane. Nadto dla tego wariantu wykonania na fig. 12 zostało schematycznie przedstawione, że pęknięcie rury - nawet jeśli by tu ono wystąpiło - jest stosunkowo niegroźne, ponieważ przy pęknięciu połączenia rur inne sąsiednie połączenia rur nie są dodatkowo obciążane, a przez to przeciążane. Przyczyną tego jest to, że każde połączenie rur jest otoczone dookoła każdorazowo przez sześć trwale przyspawanych miejsc skrzyżowania pionowych i poziomych prętów kratownicy i leży w takim polu kratownicy (prostokącie siatki), w którym sąsiednie poziome rury nie mają połączeń rurowych. Połączenia rurowe sąsiednich poziomych prętów są usytuowane w przeciwieństwie do tego zawsze w znajdującym się dalej polu kratownicy i naprężenia gnące złamanego połączenia rury nie mogą się przenosić bezpośrednio na następne połączenie rur i je obciążać. W końcu fig. 13 ukazuje jeszcze jeden przykład wykonania, w którym złącza zagniatane 24 są usytuowane w przedniej ściance pojemnika paletowego 10 wprawdzie nad sobą, ale poza środkiem. Przy tym złącza zagniatane 24 mogą być przewidziane prawostronnie lub lewostronnie od środka ścianki bocznej (dokładnie nad armaturą upustową 22). Znajdują się one w obszarze niewielkiego wyginania i także nie ulegają już przez to wysokim, niebezpiecznym naprężeniom rozciągającym. Niniejszy wynalazek poucza więc, jak w prosty sposób może zostać polepszona bądź zwiększona wytrzymałość ramy kratownicowej dla pojemnika paletowego, o zespawywanych poziomych i pionowych rurach o kwadratowym przekroju, na dynamiczne długotrwałe naprężenia wywołane przez drgania. Zastrzeżenia patentowe 1. Pojemnik paletowy (10) z cienkościennym sztywnym wewnętrznym pojemnikiem (12) z termoplastycznego tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu ciekłych lub mających zdolność płynięcia zawartości, ciasno otaczającą pojemnik z tworzywa sztucznego obudową wspierającą (14) w postaci kratownicy rurowej oraz z paletą spodnią (16), na której spoczywa pojemnik (12) z tworzywa sztucznego i z którą jest trwale połączona obudowa wspierająca (14), przy czym obudowa wspierająca (14) w postaci kratownicy rurowej składa się z zespawanych ze sobą poziomych i pionowych rur (18, 20), a otaczające poziome rury (18) każdorazowo są ze sobą trwale połączone, przy czym połączenie jest utworzone przez wprowadzenie jednego końca rury, który ma zmniejszone wymiary w przekroju poprzecznym, do drugiego końca rury, którego przekrój poprzeczny jest taki sam jak w pozostałej części rury, znamienny tym, że poszczególne poziome rury (18) są połączone złączem zagniatanym (24) znajdującym się po tej ich stronie, która jest zwrócona w kierunku do pojemnika, a strona poziomych rur (18) zwrócona w kierunku przeciwnym względem pojemnika jest nieodkształcona. 2. Pojemnik paletowy według zastrz. 1, znamienny tym, że złącza zagniatane (24) poziomych rur (18) obudowy wspierającej (14) w postaci kratownicy rurowej przy tych samych położeniach na obwodzie mają naprzemiennie różne kierunki wsuwania. 3. Pojemnik paletowy według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że złącza zagniatane (24) poziomych rur (18) są usytuowane poza środkiem, liniowo nad sobą w ściance bocznej obudowy wspierającej (14) w postaci kratownicy rurowej.

7 PL B Pojemnik paletowy według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że złącza zagniatane (24) poziomych rur (18) są usytuowane poza środkiem, naprzemiennie nad sobą w ściance bocznej obudowy wspierającej (14) w postaci kratownicy rurowej. 5. Pojemnik paletowy według zastrz. 1, znamienny tym, że głębokość odkształcenia rur w złączu zagniatanym (24) jest największa w środkowym obszarze wsunięcia jednego końca poziomej rury (18) w drugi koniec poziomej rury (18), i zmniejsza się od tego środkowego obszaru w kierunku wzdłużnym rury. Rysunki

8 8 PL B1

9 PL B1 9

10 10 PL B1

11 PL B1 11

12 12 PL B1

13 PL B1 13

14 14 PL B1

15 PL B1 15

16 16 PL B1 Departament Wydawnictw UPRP Cena 4,92 zł (w tym 23% VAT)

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292871 (22) Data zgłoszenia: 19.12.1991 (51) IntCl6: B65D 1/16 B21D

Bardziej szczegółowo

PL B1. AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 19/09. JANUSZ JANKIEWICZ, Warszawa, PL

PL B1. AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 19/09. JANUSZ JANKIEWICZ, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213240 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384692 (51) Int.Cl. A01K 63/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.2008

Bardziej szczegółowo

PL 215277 B1. MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, PL 26.09.2011 BUP 20/11. ZENON MAŁKOWSKI, Wiry, PL 29.11.2013 WUP 11/13. rzecz. pat. Antoni Cieszkowski

PL 215277 B1. MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, PL 26.09.2011 BUP 20/11. ZENON MAŁKOWSKI, Wiry, PL 29.11.2013 WUP 11/13. rzecz. pat. Antoni Cieszkowski PL 215277 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215277 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390713 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209287 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376523 (51) Int.Cl. E04H 17/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.08.2005

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG. 2 F28F 1/32 B60H 3/00. (57) 1. Wymiennik ciepła dla układu klimatyzacji

(19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG. 2 F28F 1/32 B60H 3/00. (57) 1. Wymiennik ciepła dla układu klimatyzacji RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 318582 (22) Data zgłoszenia: 20.02.1997 (19) PL (11)182506 (13)B1 (51) IntCl7 F28F 1/32 B60H

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BLACHPROFIL 2 SPÓŁKA JAWNA IWONA ŁACH-KUDZIA MARIUSZ ŁACH, Kraków, PL BUP 06/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BLACHPROFIL 2 SPÓŁKA JAWNA IWONA ŁACH-KUDZIA MARIUSZ ŁACH, Kraków, PL BUP 06/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117019 (22) Data zgłoszenia: 11.09.2007 (19) PL (11) 65782 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E03F 3/04

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E03F 3/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177794 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 310866 (22) Data zgłoszenia: 07.10.1995 (51) IntCl6 E03F 3/04 E03B

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B65D5/18 865D 5/3P. (57) 1. Pudełko składane w kształcie prostopadłościanu

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B65D5/18 865D 5/3P. (57) 1. Pudełko składane w kształcie prostopadłościanu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174286 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 303728 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 06.06.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B65D5/18 865D

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72)

(73) Uprawniony z patentu: (72) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179824 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 314390 (22) Data zgłoszenia: 21.05.1996 (51) IntCl7: B65F 1/06 B65D

Bardziej szczegółowo

PL B1. ŚLANDA TOMASZ ŚLANDA ADAM TIA SPÓŁKA CYWILNA PRODUKCJA-HANDEL- -USŁUGI, Przeworsk, PL BUP 05/07

PL B1. ŚLANDA TOMASZ ŚLANDA ADAM TIA SPÓŁKA CYWILNA PRODUKCJA-HANDEL- -USŁUGI, Przeworsk, PL BUP 05/07 PL 216634 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216634 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376901 (51) Int.Cl. F16L 3/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 17/16

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 17/16 PL 225356 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225356 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 413407 (51) Int.Cl. B21D 7/08 (2006.01) B21D 7/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/ PL 212472 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212472 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 359123 (22) Data zgłoszenia: 12.03.2003 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPO SPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178922 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 314655 (22) Data zgłoszenia: 05.06.1996 (51) IntCl7: A01B 51/04 A01B

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL BUP 18/09

PL B1. ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL BUP 18/09 PL 214420 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214420 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384487 (22) Data zgłoszenia: 18.02.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183358 (21) Numer zgłoszenia: 330918 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.06.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67148 Y1. UNITED PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 10.09.2012 BUP 19/12 30.05.2014 WUP 05/14. MATEUSZ PŁÓCIENNIK, Poznań, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67148 Y1. UNITED PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 10.09.2012 BUP 19/12 30.05.2014 WUP 05/14. MATEUSZ PŁÓCIENNIK, Poznań, PL PL 67148 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119796 (22) Data zgłoszenia: 01.03.2011 (19) PL (11) 67148 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL B1. MAZUR WOJCIECH, Wrocław, PL BUP 05/05. WOJCIECH MAZUR, Wrocław, PL WUP 08/10

PL B1. MAZUR WOJCIECH, Wrocław, PL BUP 05/05. WOJCIECH MAZUR, Wrocław, PL WUP 08/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206532 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370152 (51) Int.Cl. B65D 85/10 (2006.01) A24F 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ŻBIKOWSKI JERZY, Zielona Góra, PL BUP 03/06. JERZY ŻBIKOWSKI, Zielona Góra, PL WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. ŻBIKOWSKI JERZY, Zielona Góra, PL BUP 03/06. JERZY ŻBIKOWSKI, Zielona Góra, PL WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209441 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369279 (51) Int.Cl. F16H 7/06 (2006.01) F16G 13/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184161 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 322435 (5 1) IntCl7 B60N 2/12 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03.10.1997 B60N 2/24 Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197824 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 336780 (51) Int.Cl. F16B 45/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 26.11.1999

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/ WUP 09/17

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/ WUP 09/17 PL 226776 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226776 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 409761 (51) Int.Cl. F16F 1/02 (2006.01) F16F 1/46 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G09F 15/00 ( ) Wasilewski Sławomir, Brzeziny, PL BUP 23/07. Sławomir Wasilewski, Brzeziny, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G09F 15/00 ( ) Wasilewski Sławomir, Brzeziny, PL BUP 23/07. Sławomir Wasilewski, Brzeziny, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116108 (22) Data zgłoszenia: 05.05.2006 (19) PL (11) 64050 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. RAUHUT JACEK, Pleszew, PL SZKUDLAREK DARIUSZ, Pleszew, PL BUP 16/ WUP 07/14

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. RAUHUT JACEK, Pleszew, PL SZKUDLAREK DARIUSZ, Pleszew, PL BUP 16/ WUP 07/14 PL 67279 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120722 (22) Data zgłoszenia: 02.02.2012 (19) PL (11) 67279 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1. Fig. 1. (57) 1. Obudowa skrzyżowań górniczych wyrobisk

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1. Fig. 1. (57) 1. Obudowa skrzyżowań górniczych wyrobisk RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1) Numer zgłoszenia: 321922 (22) Data zgłoszenia: 02.09.1997 (19) PL (11) 185874 (13) B1 (51) IntCl7 E21D 11/36 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51)IntCl6: A47J 43/04 A47J 44/00. (2) Data zgłoszenia:

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51)IntCl6: A47J 43/04 A47J 44/00. (2) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 293578 (2) Data zgłoszenia: 21.02.1992 (51)IntCl6: A47J 43/04 A47J

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1986928 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2006 06846981.6 (13) (51) T3 Int.Cl. B65D 77/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL BUP 19/11

PL B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL BUP 19/11 PL 223474 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223474 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390672 (22) Data zgłoszenia: 10.03.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 214401 B1. Kontener zawierający co najmniej jeden wzmacniający profil oraz sposób wytwarzania takiego profilu

PL 214401 B1. Kontener zawierający co najmniej jeden wzmacniający profil oraz sposób wytwarzania takiego profilu PL 214401 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214401 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378396 (51) Int.Cl. B65F 1/00 (2006.01) B65D 88/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, PL 216377 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216377 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384643 (51) Int.Cl. B62K 21/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. KOSIDŁO ANDRZEJ, Lubrza, PL BUP 02/10. ANDRZEJ KOSIDŁO, Lubrza, PL WUP 10/13. rzecz. pat.

PL B1. KOSIDŁO ANDRZEJ, Lubrza, PL BUP 02/10. ANDRZEJ KOSIDŁO, Lubrza, PL WUP 10/13. rzecz. pat. PL 214994 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214994 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 385637 (22) Data zgłoszenia: 10.07.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19)PL {1)61985

WZORU UŻYTKOWEGO (19)PL {1)61985 RZECZPOSPOLITA POLSKA W OPIS OCHRONNY EGZEMPLARZ ARCHMŁNF WZORU UŻYTKOWEGO (19)PL {1)61985 (13) Y1 (21) Numer zgłoszenia: 112380 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 18.07.2001 Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184035 (21 ) Numer zgłoszenia: 322833 (22) Data zgłoszenia: 23.10.1997 (13) B1 (51) IntCl7: A47B 57/48 A47B

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 B23D 15/04. (54)Nożyce, zwłaszcza hydrauliczne RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(13) B1 PL B1 B23D 15/04. (54)Nożyce, zwłaszcza hydrauliczne RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165304 (13) B1 (21) Num er zgłoszenia: 289293 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 26.02.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51)Int.Cl.5: B23D 15/04

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166185 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 291821 (22) Data zgłoszenia: 25.09.1991 (51) Int.Cl.5: B21D 53/88

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wykonania ogrodzeniowego słupka metalowego z zastosowaniem kotwy mocującej oraz słupek ogrodzeniowy według tego sposobu

PL B1. Sposób wykonania ogrodzeniowego słupka metalowego z zastosowaniem kotwy mocującej oraz słupek ogrodzeniowy według tego sposobu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209023 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 376668 (22) Data zgłoszenia: 18.08.2005 (51) Int.Cl. E04H 17/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

^ OPIS OCHRONNY PL 60786

^ OPIS OCHRONNY PL 60786 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA ^ OPIS OCHRONNY PL 60786 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2l) Numer zgłoszenia: 109400 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 13.03.1999

Bardziej szczegółowo

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208257 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 357658 (22) Data zgłoszenia: 10.12.2002 (51) Int.Cl. B60C 3/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190464 (21) Numer zgłoszenia: 334567 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259 (21) Numer zgłoszenia: 324542 (22) Data zgłoszenia: 28.01.1998 (13) B1 (51) IntCl7 E05B 41/00 E05C

Bardziej szczegółowo

, PCT/ES92/00037

, PCT/ES92/00037 RZECZPOSPOLITA POLSKA (1 2 ) OPIS PATENTOWY ( 1 9 ) PL ( 1 1 ) 169044 (21) Numer zgłoszenia: 297593 (1 3 ) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 1 2.0 5.1 9 9 2 (86) Data i

Bardziej szczegółowo

PL B1 (13) B1 A47G 21/06. DE STER NV, Hoogstraten, BE. Jef De Schütter, Brecht, BE. Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL Spółka z 0.0.

PL B1 (13) B1 A47G 21/06. DE STER NV, Hoogstraten, BE. Jef De Schütter, Brecht, BE. Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL Spółka z 0.0. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174701 (21) Numer zgłoszenia: 314130 (22) Data zgłoszenia: 02.09.1994 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2192056. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2009 09014787.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2192056. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2009 09014787. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 219206 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2009 09014787.7 (13) (1) T3 Int.Cl. B6G 1/02 (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16234 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18..0 0022716.4 (1) Int. Cl. B6D71/00 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

PL B1. MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, PL BUP 13/15. ZENON MAŁKOWSKI, Wiry, PL WUP 10/16. rzecz. pat. Antoni Cieszkowski

PL B1. MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, PL BUP 13/15. ZENON MAŁKOWSKI, Wiry, PL WUP 10/16. rzecz. pat. Antoni Cieszkowski PL 223731 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223731 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 406591 (51) Int.Cl. E05F 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B65D 5/26 ( ) B65D 85/34 ( ) WERNER KENKEL Sp. z o.o., Krzycko Wielkie, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B65D 5/26 ( ) B65D 85/34 ( ) WERNER KENKEL Sp. z o.o., Krzycko Wielkie, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116703 (22) Data zgłoszenia: 13.03.2007 (19) PL (11) 64526 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Element obróbki blacharskiej mocowany w pochyłym dachu dla konstrukcji przenikających przez dach

PL B1. Element obróbki blacharskiej mocowany w pochyłym dachu dla konstrukcji przenikających przez dach PL 217418 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217418 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382913 (51) Int.Cl. E04D 13/147 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 A47L 9/24. (54)Teleskopowa rura ssąca do odkurzacza

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 A47L 9/24. (54)Teleskopowa rura ssąca do odkurzacza RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181955 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 316742 (22) Data zgłoszenia: 28.10.1996 (51) IntCl7 A47L 9/24 (54)Teleskopowa

Bardziej szczegółowo

PL B1. Rama maszyny rolniczej oraz obcinacz naci, zwłaszcza obcinacz szczypioru z taką ramą

PL B1. Rama maszyny rolniczej oraz obcinacz naci, zwłaszcza obcinacz szczypioru z taką ramą RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209719 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380344 (51) Int.Cl. A23N 15/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 31.07.2006

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 239643 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.12.09 0980999.1 (13) (1) T3 Int.Cl. F03D 11/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115940 (22) Data zgłoszenia: 24.12.2001 (19) PL (n)62954 (13)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179630 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 314202 (22) Data zgłoszenia: 10.05.1996 (51) IntCl7: B60K 15/077 B60K

Bardziej szczegółowo

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114144 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2003 (19) PL (n)62109 (13)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1817186 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 (13) T3 (51) Int. Cl. B60G21/055 F16D1/06

Bardziej szczegółowo

PL B1. ANEW INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL BUP 22/14. ANATOLIY NAUMENKO, Kraków, PL

PL B1. ANEW INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL BUP 22/14. ANATOLIY NAUMENKO, Kraków, PL PL 222405 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222405 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 403693 (22) Data zgłoszenia: 26.04.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) F16B 5/02 F16B 43/00 (13) B 1. (54) Maszt linii napowietrznej dla przewodów wysokiego napięcia

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) F16B 5/02 F16B 43/00 (13) B 1. (54) Maszt linii napowietrznej dla przewodów wysokiego napięcia RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188590 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 317696 ( 2 2) Data zgłoszenia: 23.12.1996 (13) B 1 (5 1) Int.Cl.7 E04H 12/10

Bardziej szczegółowo

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 219451 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219451 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398538 (22) Data zgłoszenia: 21.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 FIG.2 B65D 1/16. (54) Puszka na napoje

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 FIG.2 B65D 1/16. (54) Puszka na napoje RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183969 (21) Numer zgłoszenia: 322941 (22) Data zgłoszenia: 31.10.1997 (13) B1 (51) IntCl7 B65D 1/16 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL BUP 16/11. DARIUSZ RUŚNIOK, Bielsko-Biała, PL JAROSŁAW TOMASIK, Łodygowice, PL

PL B1. ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL BUP 16/11. DARIUSZ RUŚNIOK, Bielsko-Biała, PL JAROSŁAW TOMASIK, Łodygowice, PL PL 218222 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218222 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390232 (51) Int.Cl. E04B 2/96 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/ PL 212178 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212178 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359124 (51) Int.Cl. G02C 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ŚCISŁOWICZ FRANCISZEK, Nowy Targ, PL BUP 04/10. FRANCISZEK ŚCISŁOWICZ, Nowy Targ, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ŚCISŁOWICZ FRANCISZEK, Nowy Targ, PL BUP 04/10. FRANCISZEK ŚCISŁOWICZ, Nowy Targ, PL PL 67304 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 121930 (22) Data zgłoszenia: 07.08.2008 (19) PL (11) 67304 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL B1. (74) Pełnomocnik: FIG.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer znoszenia:

PL B1. (74) Pełnomocnik: FIG.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer znoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)164751 (1 3 )B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer znoszenia: 286303 (22) Data zgłoszenia: 01.08.1990 (51) IntCl5: B65D 19/44 B65D

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1 ) Nu m e r z g ł o s z e n i a : 3 0 0 5 8 4 (51) B65D 85/42 B65D 5/50 (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B65D 19/10 ( ) B62B 3/02 ( ) Klimkowski Jan, Lublin, PL BUP 13/09

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B65D 19/10 ( ) B62B 3/02 ( ) Klimkowski Jan, Lublin, PL BUP 13/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117177 (22) Data zgłoszenia: 20.12.2007 (19) PL (11) 64796 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 319401 (22) Data zgłoszenia: 28.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 05/11. WÓJCIK BEATA, Chorzów, PL WUP 06/13. BEATA WÓJCIK, Chorzów, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 05/11. WÓJCIK BEATA, Chorzów, PL WUP 06/13. BEATA WÓJCIK, Chorzów, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 66567 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119314 (22) Data zgłoszenia: 07.09.2010 (19) PL (11) 66567 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 07/ WUP 06/16

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 07/ WUP 06/16 PL 221950 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221950 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400725 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64560 Y1 B65D 41/32 (2006.01) B65D 39/08 (2006.01) SUWARY S.A., Pabianice, PL 15.09.2008 BUP 19/08

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64560 Y1 B65D 41/32 (2006.01) B65D 39/08 (2006.01) SUWARY S.A., Pabianice, PL 15.09.2008 BUP 19/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116661 (22) Data zgłoszenia: 05.03.2007 (19) PL (11) 64560 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA PO LSKA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174709 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1) Numer zgłoszenia: 306651 (22) Data zgłoszenia: 30.12.1994 (51) IntCl6: A01D1/00 A01B

Bardziej szczegółowo

(57) Przyczepa kempingowa składana w kształcie prostopadłościanu (13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(57) Przyczepa kempingowa składana w kształcie prostopadłościanu (13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165883 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 288197 (51) IntCl5: B60P 3/32 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 11.12.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 317484 (22) Data zgłoszenia: 12.05.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL BUP 14/11

PL B1. ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL BUP 14/11 PL 215104 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215104 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390045 (22) Data zgłoszenia: 28.12.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. STORA ENSO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrołęka, PL BUP 23/ WUP 11/11

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. STORA ENSO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrołęka, PL BUP 23/ WUP 11/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118193 (22) Data zgłoszenia: 29.04.2009 (19) PL (11) 65659 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1449961 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2004 04405227.2 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B9/14 F16B13/00

Bardziej szczegółowo

PL 207433 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL 26.06.2006 BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL 31.12.

PL 207433 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL 26.06.2006 BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL 31.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207433 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371716 (51) Int.Cl. G01N 27/82 (2006.01) B25J 15/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. Złącze mocująco-regulacyjne skrzydłowej części zawiasu z profilem drzwiowym lub okiennym

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. Złącze mocująco-regulacyjne skrzydłowej części zawiasu z profilem drzwiowym lub okiennym PL 67357 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 121169 (22) Data zgłoszenia: 05.07.2012 (19) PL (11) 67357 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL B1. LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin, PL BUP 17/16. JANUSZ LISICKI, Pukinin, PL

PL B1. LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin, PL BUP 17/16. JANUSZ LISICKI, Pukinin, PL PL 226242 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226242 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 411231 (51) Int.Cl. A01D 46/26 (2006.01) A01D 46/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. d9) PL (11)63056 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Królik Wiesław, Warka, PL. Wiesław Królik, Warka, PL

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. d9) PL (11)63056 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Królik Wiesław, Warka, PL. Wiesław Królik, Warka, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114996 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d9) PL (11)63056 (13)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. NR EGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. NR EGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL PL 68070 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 121953 (22) Data zgłoszenia: 16.04.2013 (19) PL (11) 68070 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19341 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.06 06783960. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186040 (21) Numer zgłoszenia: 326188 (22) Data zgłoszenia: 05.05.1998 (13) B1 (5 1) IntCl7 B61F 5/52 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11 PL 215021 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215021 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389150 (22) Data zgłoszenia: 30.09.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n) Witt Władysław, Puszczykowo, PL Stanicki Paweł, Kostrzyn WIkp.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n) Witt Władysław, Puszczykowo, PL Stanicki Paweł, Kostrzyn WIkp. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115941 (22) Data zgłoszenia: 24.12.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62959 (13)

Bardziej szczegółowo

(12) O P IS O C H R O N N Y W Z O R U P R Z E M Y S Ł O W E G O

(12) O P IS O C H R O N N Y W Z O R U P R Z E M Y S Ł O W E G O RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) O P IS O C H R O N N Y W Z O R U P R Z E M Y S Ł O W E G O (19) P L (11) 1 6 0 2 4 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia' 15320 (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)166520 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 291923 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 02.10.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: A01B 49/02 (54)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67536

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67536 PL 67536 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67536 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 121427 (22) Data zgłoszenia: 16.10.2012 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169204 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia. 297226 ( 2 2) Data zgłoszenia 29.12.1992 (51) IntCl6 B27B 5/36 B23D

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL PL 215934 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215934 (21) Numer zgłoszenia: 393536 (22) Data zgłoszenia: 31.12.2010 (13) B1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203740 (21) Numer zgłoszenia: 371431 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 25.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178740 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 312095 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 29.12.1995 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: F24C 3/00 F24C

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY (19) PL

OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181056 POLSKA (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 315605 (51) IntCl7 E04B 9/22 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 09.08.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200888 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 355081 (51) Int.Cl. B21D 28/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.07.2002

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 321888 (22) Data zgłoszenia: 15.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.12.1996,

Bardziej szczegółowo

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03.

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201250 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360458 (51) Int.Cl. E04G 1/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.06.2003

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 \2lj Numer zgłoszenia: s~\ T.7

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 \2lj Numer zgłoszenia: s~\ T.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPURZARCHMLNY 3 OPIS OCHRONNY PL 58498 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 \2lj Numer zgłoszenia: 105569 s~\ T.7 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.11.1996 B65G

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1. (51) IntCl6: F16L3/00 F16L 55/00

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1. (51) IntCl6: F16L3/00 F16L 55/00 R Z E C Z P O S P O L IT A PO LSK A (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 173712 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 303270 (22) Data zgłoszenia: 29.04.1994 (51) IntCl6:

Bardziej szczegółowo

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia:

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 325504 (22) Data zgłoszenia: 24.03.1998 (19) PL (11)187508 (13)B1 (5 1) IntCl7 G09F 13/16 B60Q

Bardziej szczegółowo

PL 210299 B1. MICHALCZEWSKI LECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PLEXIFORM, Bojano, PL 16.03.2009 BUP 06/09 30.12.

PL 210299 B1. MICHALCZEWSKI LECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PLEXIFORM, Bojano, PL 16.03.2009 BUP 06/09 30.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210299 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383355 (51) Int.Cl. B65B 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.09.2007

Bardziej szczegółowo

m OPIS OCHRONNY PL 61793

m OPIS OCHRONNY PL 61793 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej m OPIS OCHRONNY PL 61793 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2lJ Numer zgłoszenia: 112485 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 @ Intel7: B62B 1/06 B62D 33/02

Bardziej szczegółowo