(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP09/007052

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.10.2009, PCT/EP09/007052"

Transkrypt

1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP09/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , WO10/ (13) B1 (51) Int.Cl. B65D 77/04 ( ) B65D 19/10 ( ) (54) Pojemnik paletowy (30) Pierwszeństwo: , US, 61/102, , DE, (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 09/12 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 07/14 (73) Uprawniony z patentu: MAUSER-WERKE GMBH, Bruhl, DE (72) Twórca(y) wynalazku: DIETMAR PRZYTULLA, Kerpen, DE KLAUS-PETER SCHMIDT, Bonn, DE DETLEV WEYRAUCH, Kreuzau-Untermaubach, DE ERNST WURZER, Königswinter, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Małgorzata Grabowska

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest pojemnik paletowy do przechowywania i transportu ciekłych lub mających zdolność płynięcia zawartości. Tego rodzaju pojemniki paletowe ze spawaną obudową wspierającą w postaci kratownicy rurowej są powszechnie znane, na przykład z EP Obudowa wspierająca w postaci kratownicy rurowej znanego z tego opisu pojemnika paletowego składa się z profilu rurowego, który jest silnie ściskany w zespawywanych miejscach krzyżowania się. Z DE U1 jest znany inny pojemnik paletowy, którego pręty kratownicy mają odbiegający od przekroju kołowego profil rurowy, który jednak przez całą długość stanowczo powinien mieć niezmienny przekrój poprzeczny bez jakichkolwiek wgnieceń bądź zmniejszających przekrój zagłębień. Kolejny pojemnik paletowy z obudową wspierającą w postaci kratownicy rurowej z otwartych prętów profilowych jest znany z DE Ponadto do znanego stanu techniki należą różne pojemniki paletowe o kwadratowym przekroju prętów kratownicy. Mocowanie obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej do palety spodniej, która może być ukształtowane jako paleta płaska z tworzywa sztucznego, drewna, blachy stalowej bądź ich fragmentów z ramą z rur stalowych (paleta kompozytowa), następuje zazwyczaj za pomocą elementów mocujących jak na przykład śruby, spinki, klamry lub kły chwytające za albo poprzez dolną, obiegającą poziomo dookoła rurę ramy kratownicowej. Elementy mocujące są przybite gwoźdźmi, zakołkowane, przykręcone lub przyspawane na górnej płycie lub na górnej krawędzi zewnętrznej palety. W płytach stalowych rurowa rama kratownicowa jest bezpośrednio dospawywana. Dla przemysłowego zastosowania bądź przy użyciu pojemników paletowych w przemyśle chemicznym muszą one przejść urzędowe wzorcowanie dopuszczające i wypełnić przy tym różnorodne kryteria dopuszczające. Przeprowadzane są na przykład testy ciśnienia wewnętrznego jak próby upadku napełnionych pojemników paletowych z określonych wysokości. Pojemniki paletowe bądź kombinacje kontenerów DPPL (ang. IBC = Intermediate Bulk Container) omawianego tutaj rodzaju - w lekkim typie konstrukcji bez masywnych słupów wspierających o ciężarze własnym ok. 60 do 80 kg w zależności od rodzaju palety dla 1000-litrowego kontenera DPPL - są używane zwłaszcza do transportu cieczy. Szczególnie przy transporcie napełnionych kombinacji kontenerów DPPL samochodami ciężarowymi przez uderzanie podczas transportu i ruchy pojazdu transportującego - w szczególnej mierze na złych odcinkach dróg - powstają znaczne ruchy piętrzenia ciekłej zawartości, przez co na ścianki pojemnika wewnętrznego wywierane są stale zmieniające się siły nacisku, które natomiast przy prostokątnych pojemnikach paletowych prowadzą do promieniowych ruchów oscylacyjnych obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej (dynamiczne długotrwałe obciążenie drganiami). W zależności od wykonania obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej w czasie dłuższych transportów na złych odcinkach dróg obciążenia stają się na tyle wysokie, że części spawane w obszarach krzyżowania się, a nawet pojedyncze pręty kratownicy rurowej ulegają zmęczeniu materiału i mogą się łamać. Połączenia rurowe poziomych rur obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej po stronie obwodowej, zwłaszcza przy obciążeniach transportowych i badaniach dopuszczających (badanie wibracyjne przez 1 godzinę z następującą potem próbą ciśnienia wewnętrznego rzędu 100 kpa przez 10 min) stanowią szczególne miejsce, w którym w pierwszej kolejności mogą występować pęknięcia zmęczeniowe lub mogą nawet występować pęknięcia rur. Poziome i pionowe pręty rurowe najbardziej popularnych obecnie kombinacji kontenerów DPPL mają kołowy lub prostokątny przekrój rur. W poziomych łączeniach rur jedna strona rury jest zmniejszana i jest wsuwana na ok. 50 mm w drugi otwarty koniec rury, następnie miejsce połączenia jest poddawane różnego rodzaju obróbce wykańczającej. W znanych pojemnikach paletowych o kołowym przekroju poprzecznym prętów kratownicy (US ) ta obróbka wykańczająca następuje poziomo od wewnętrznej strony, a łączenie rur jest w ten sposób promieniowo wciskane od środka, tak że po włożeniu tylna połówka rury od strony wewnętrznej przylega ściśle do przedniej połówki rury i następnie od zewnątrz w czterech ściankach tego połączenia rurowego są zagniatane języczki/otwory ustalające. W innym znanym pojemniku paletowym o kwadratowym przekroju rurek (US ), zewnętrzny koniec rury po wprowadzeniu wewnętrznego końca rury jest zaopatrzany w wiele nacięć obwodowych, natłaczanych w kątowych obszarach narożnych przekroju rurek. Dodatkowo w najbardziej obciążanych połączeniach rur w celu wzmocnienia osadzane są śruby mocujące. W kolejnym znanym pojemniku paletowym o kwadratowym przekroju rurek (US ), zewnętrzna połówka połączenia rurowego na określonej długości jest ściskana w kierunku pionowym

3 PL B1 3 i jest faliście zagniatana względem siebie nawzajem. Wewnętrzna połówka połączenia rurowego pozostaje przy tym nieodkształcona. Aby wytrzymać występujące naprężenia rozciągające na przykład przy próbie ciśnienia wewnętrznego, zagniatanie jedna w drugiej musi jednakże być wykonane stosunkowo głęboko bądź z ostrymi krawędziami tak, że w tym miejscu leżącym na zewnątrz przy normalnym obciążeniu może występować niebezpieczeństwo przeciążenia materiału. Wszystkie znane połączenia rurowe są zazwyczaj usytuowane na środku w jednej linii nad sobą w ściankach obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej, w której znajduje się usytuowana centralnie w obszarze denka pojemnika wewnętrznego z tworzywa sztucznego armatura upustowa dla ciekłej zawartości. Celem niniejszego wynalazku jest uniknięcie wad stanu techniki i stworzenie ulepszonego połączenia rur bez dodatkowych elementów mocujących, jak na przykład śruby, które to połączenie będzie miało większą wytrzymałość zwłaszcza na dynamiczne naprężenia wywołane przez drgania (na przykład test wibracyjny z następującą potem próbą ciśnienia wewnętrznego) i utrzymujące się dłużej obciążenia pochodzące od wstrząsów przy jednoczesnym obciążeniu przez składowanie na sobie w stosie (na przykład obciążenia transportowe). Zgodny z wynalazkiem pojemnik paletowy z cienkościennym sztywnym wewnętrznym pojemnikiem z termoplastycznego tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu ciekłych lub mających zdolność płynięcia zawartości, ciasno otaczającą pojemnik z tworzywa sztucznego obudową wspierającą w postaci kratownicy rurowej oraz z paletą spodnią, na której spoczywa pojemnik z tworzywa sztucznego i z którą jest trwale połączona obudowa wspierająca, przy czym obudowa wspierająca w postaci kratownicy rurowej składa się z zespawanych ze sobą poziomych i pionowych rur, a otaczające poziome rury każdorazowo są ze sobą trwale połączone, przy czym połączenie jest utworzone przez wprowadzenie jednego końca rury, który ma zmniejszone wymiary w przekroju poprzecznym, do drugiego końca rury, którego przekrój poprzeczny jest taki sam jak w pozostałej części rury, charakteryzuje się tym, że poszczególne poziome rury są połączone złączem zagniatanym znajdującym się po tej ich stronie, która jest zwrócona w kierunku do pojemnika, a strona poziomych rur zwrócona w kierunku przeciwnym względem pojemnika jest nieodkształcona. Złącze zagniatane jest wykonane jako faliście zazębiające połączenie kształtowe tylko na wewnętrznej połówce rur poziomych przez pionowe zaprasowanie od dołu i od góry za pomocą odpowiedniego stempla prasującego. Przez będące przedmiotem wynalazku usytuowanie na wewnętrznej stronie kształtowego złącza zagniatanego poziomych rur w obszarze ich łączenia, odkształceniu podlega wyłącznie wewnętrzna połówka końcówek rur, a zewnętrzna połówka poziomych rur o kwadratowym przekroju rur pozostaje wolna od wszelkich zmian kształtu. Ponieważ każda obróbka plastyczna na zimno, jak na przykład zagniatanie, powoduje wzrost wytrzymałości struktury materiału, oznacza to również jednocześnie zmniejszenie uprzedniej sprężystości. Tworzące połączenie kształtowe spiętrzenie materiału i wzajemne podpieranie się strony górnej i dolnej rury (rura dwuścienna) również tworzy usztywnienie rury. Przy teście wibracyjnym ścianki boczne ramy kratownicowej przez ruch płynnej zawartości drgają sprężyście na zmianę do wewnątrz i na zewnątrz z normalnego płaskiego położenia. Sprężyste odkształcenie ścianek bocznych jest największe w strefie środkowej, przy czym wybrzuszenie" na zewnątrz jest mniej więcej dwukrotnie większe niż wgniecenie" do wewnątrz. Przez to przy odkształceniu na zewnątrz na zewnętrznej stronie poziomych prętów występują około dwukrotnie większe naprężenia rozciągające niż przy odkształceniu do wewnątrz na wewnętrznej stronie poziomych prętów. Naprężenia rozciągające w przeciwieństwie do naprężeń ściskających, zwłaszcza przy dynamicznych, obustronnie zmiennych obciążeniach ściskających, są nadzwyczaj groźne i od określonej wielkości mogą uszkadzać materiał. Powodują one powstawanie pęknięć przeważnie w miejscach przejściowych między zmiennymi przekrojami rurek. Przez będące przedmiotem wynalazku wykonanie połączenia rurowego, w korzystny sposób nie odkształcona zewnętrzna połówka poziomych rur leży więc w obszarze dużego wygięcia (na zewnątrz) z wysokimi naprężeniami rozciągającymi, a wewnętrzna połówka poziomych prętów z tworzącym połączenie kształtowe złączem zagniatanym (i wyższej sztywności z mniejszą sprężystością) leży w obszarze mniejszego wyginania prętów rurowych (do wewnątrz) z mniejszymi naprężeniami rozciągającymi. Przez to jest stworzone zdolne znosić obciążenia połączenie, w którym nie są potrzebne żadne dodatkowo elementy pomocnicze jak śruby, i które ma wyraźnie większą obciążalność i wytrzymałość na zginające obciążenia obustronnie zmienne, a zwłaszcza na trwające długo dynamiczne naprężenia wywoływane przez drgania. W korzystnej postaci wykonania wynalazku złącza zagniatane poziomych rur obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej przy tych samych położeniach na obwodzie mają naprzemiennie

4 4 PL B1 różne kierunki wsuwania. Przy tym w poziomym pręcie po pierwsze prawostronny koniec rury jest zmniejszony i jest włożony w lewostronny koniec rury, a po drugie w następnym poziomym pręcie lewostronny koniec rury jest zmniejszony i jest włożony w prawostronny koniec rury ltd. W ten sposób powoduje się ujednolicenie obszaru połączenia, przy czym nie jest preferowany żaden kierunek wkładania. W innej korzystnej postaci wykonania wynalazku, złącza zagniatane poziomych rur są usytuowane poza środkiem, liniowo nad sobą w ściance bocznej obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej. Ponieważ na środku ścianek kratownicy występuje największe odkształcenie, dzięki temu korzystnemu zabiegowi uzyskuje się przedłużenie złącza zagniatanego rur w obszarze niewielkich naprężeń wierzchołkowych. W innej postaci wykonania, złącza zagniatane poziomych rur znajdują się poza środkiem, naprzemiennie nad sobą w ściance bocznej obudowy. Ponieważ złącze zagniatane poziomych rur w obszarze złączenia zawsze powoduje usztywnienie tego miejsca, to dzięki temu wykonaniu uzyskano wyrównanie sprężystości całej ścianki bocznej z obszarem łączenia, w porównaniu do innych ścianek bocznych ramy kratownicowej bez obszarów połączenia poziomych prętów. Korzystnie, głębokość odkształcenia rur w złączu zagniatanym jest największa w środkowym obszarze wsunięcia jednego końca poziomej rury w drugi koniec poziomej rury i zmniejsza się od tego środkowego obszaru w kierunku wzdłużnym rury, tj. głębokość zajścia kłów narzędzia do zagniatania wzrasta do środka, a po bokach każdorazowo maleje na zewnątrz. Zaletami takiego rozwiązania są: - umieszczenie połączeń rurowych poziomych rur obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej do wnętrza w kierunku wewnętrznego pojemnika powoduje polepszoną wytrzymałość na długotrwałe obustronne naprężenia zginające, - umieszczenie połączeń rurowych poziomych rur do wnętrza w kierunku wewnętrznego pojemnika jest korzystniejsze optycznie, gdyż patrząc z zewnątrz nie widać falistych miejsc zagniatania bądź nie patrzy się na nie bezpośrednio, - zapobiega się pękaniu poziomych rur w złączach zagniatanych jako miejscu osłabienia działaniem karbu od strony zewnętrznej, gdyż połączenia rurowe leżą teraz tylko w wewnętrznym obszarze możliwych do wytrzymania naprężeń rozciągających od obustronnych naprężeń zginających, które powstają zazwyczaj przy długim transporcie lub przy badaniach wibracyjnych. W ukształtowaniu wynalazku jest przewidziane, że złącza zagniatane są usytuowane już nie w środkowym obszarze ścianki bocznej (tj. w obszarze największego wyginania), lecz w leżącym poza środkiem obszarze ścianki bocznej. Przeniesienie połączeń rurowych w leżące poza środkiem obszary ścianek bocznych obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej ma tą dużą zaletę, że występują tam już tylko niewielkie wygięcia ścianek bocznych o niewielkich wartościach maksymalnych, obustronnie zmiennych obciążeń rozciągających/ściskających. Zewnętrzne, bądź leżące na zewnętrznej stronie obszary przekroju poziomych prętów (o największych obciążeniach rozciągających) w rurach zewnętrznych (które w obszarze połączenia są wsunięte nad włożone inne końce rur) korzystnie nie są zdeformowane przez zagniatanie, i rura zewnętrzna jest na zewnątrz odkształcona jedynie w kierunku podłużnym tak, że wewnętrzne obszary rur (z odkształceniem od zagniatania) przeważnie są pod działaniem nieszkodliwych naprężeń ściskających. Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w przykładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zgodny z wynalazkiem pojemnik paletowy, fig. 2 - występujące przy obciążeniach podczas transportu odkształcenia sprężyste obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej, w częściowym widoku, fig. 3 - odkształcenia obudowy wspierającej w postaci kratownicy rurowej w widoku z góry na ściankę kratownicy, fig. 4 - obszar zagniatania poziomej rury od strony wewnętrznej, fig. 5 - obszar zagniatania poziomej rury od strony zewnętrznej, fig. 6 - obszar zagniatania poziomej rury z wewnętrznym pojemnikiem w statycznym stanie spoczynku widziany z góry, fig. 7 - obszar zagniatania poziomej rury z wewnętrznym pojemnikiem w stanie odkształcenia na zewnątrz, również widziany z góry, fig. 8 - przekrój przez obszar zagniatania według fig. 7, fig. 9 - inny wariant wykonania zgodnego z wynalazkiem pojemnika paletowego z obszarami zagniatania w różnych kierunkach rozmieszczenia. fig zasadę rozprzestrzeniania się pęknięcia przy badaniu ciśnienia wewnętrznego ze złączem zagniatanym w tym samym położeniu obwodowym, fig kolejny wariant wykonania zgodnego z wynalazkiem pojemnika paletowego z obszarami zagniatania w różnych położeniach układu, fig zasadę podpierania pęknięć w obudowie wspierającej w postaci kratownicy rurowej z obsza-

5 PL B1 5 rami zagniatania w różnych położeniach obwodowych, oraz fig kolejny wariant wykonania pojemnika paletowego z obszarami zagniatania w miejscach o najmniejszych obustronnych naprężeniach zginających. Na fig. 1 pokazano pojemnik paletowy 10 z cienkościennym, sztywnym wewnętrznym pojemnikiem z termoplastycznego tworzywa sztucznego do składowania i transportu szczególnie niebezpiecznych płynnych zawartości, z ciasno otaczającą pojemnik 12 z tworzywa sztucznego, jako rama podporowa, obudowę wspierającą 14 w postaci kratownicy rurowej oraz z paletą spodnią 16, na której spoczywa pojemnik 12 z tworzywa sztucznego, i z którą jest sztywno połączona obudowa wspierająca 14. Obudowa wspierająca 14 w postaci kratownicy rurowej (pojemnik zewnętrzny) pojemnika paletowego 10 składa się z zespawanych ze sobą poziomych i pionowych rur 18, 20. Aby otrzymać pojemnik zamknięty, znajdujące się naokoło poziome rury 18 są każdorazowo ze sobą połączone. Tutaj obszar połączenia poziomych rur 18 - jak do tej pory jest to ogólnie powszechne - leży w środku jednej z dwóch krótszych ścianek bocznych pojemnika paletowego 10, dokładnie nad armaturą upustową 22 przyłączoną na środku obszaru dna wewnętrznego pojemnika 12. W niniejszym przypadku, przez skierowane w lewo groty strzałek narysowanych na poziomych rurach 18 jest pokazane, że prawostronna końcówka rury jest ukształtowana zmniejszając się i jest wkładana w niezmienioną lewostronną końcówkę rury. Przy tym złącze zagniatane poziomych rur jest wykonane na stronie wewnętrznej, a więc nie jest widoczne z zewnątrz. Aby zmniejszyć przekrój jednej końcówki rury i móc ją wkładać w inną końcówkę rury, we wkładanych końcówkach rur są w ten sposób wgniatane na długości ok. 50 mm nie zdeformowane wcześniej, przebiegające każdorazowo parami równolegle do siebie ścianki boczne kwadratowego przekroju rury, aż powstanie nieomal X-kształtny przekrój rury, którego krawędzie naroży są przy tym trochę wyciągnięte do wewnątrz tak, że mogą one być wsuwane w nie zdeformowany kwadratowy przekrój drugiej końcówki rury. Do objaśnienia sprężystego zachowania się przy wyginaniu ścianek bocznych, przy obciążeniach transportowych pojemnika paletowego 10, na fig. 2 jest schematycznie przedstawione, że maksymalne wygięcie ścianek kratownicy występuje w miejscu punktu środka ciężkości S" napełnionego pojemnika paletowego i wynosi mniej więcej 33% wysokości - mierząc od palety spodniej 16 - ścianki bocznej, przy czym wygięcie Da" na zewnątrz jest dwukrotnie większe niż wygięcie Di" do wewnątrz. Do tego widok z góry na fig. 3 ukazuje, że maksymalne wygięcie każdorazowo leży na środku ścianki bocznej. Figura 4 ukazuje w widoku z góry, na ściankę wewnętrzną poziomej rury zgodny z wynalazkiem obszar połączenia - leżące po stronie wewnętrznej złącze zagniatane poziomej rury 18. Przy tym trzy kły narzędzia do zagniatania były wgniatane prostopadle z góry, a cztery usytuowane z przesunięciem względem nich kły były wgniatane prostopadle od dołu w wewnętrzną połówkę poziomej rury 18 w ten sposób, że powstało trwałe, nierozłączne, faliste połączenie kształtowe obu końców 26, 28 rur. Zgodnie z tym fig. 5 ukazuje ten sam obszar połączenia poziomej rury 18 z fig. 4. Jest wyraźnie widoczne, że zewnętrzna strona zewnętrznego końca 26 rury nie ma odkształcenia pochodzącego od złącza zagniatanego i przez to jest wolna od jakichkolwiek wgnieceń. Na fig. 6 jest przedstawiony półprzekrój, w widoku z góry, obszaru połączenia poziomej rury 18 z przylegającym w środku pojemnikiem 12 z tworzywa sztucznego w statycznym stanie spoczynku. Przy tym ścianka boczna pojemnika paletowego nie posiada prawie żadnego wygięcia. W przeciwieństwie do tego fig. 7 ukazuje ten sam obszar połączenia w stanie obciążenia od spiętrzenia przez przelewającą się tam i z powrotem ciekłą zawartość z odpowiednim wygięciem ścianki bocznej na zewnątrz. Zgodnie z linią przekroju VIII-VIII, na fig. 8 jest przedstawione w przekroju złącze zagniatane 24. Na lewej stronie widać wyraźnie, że oba końce 26, 28 rur są ze sobą połączone kształtowo przez zagniatanie. Przy tym ścianka zewnętrzna zewnętrznego końca 26 rury po prawej stronie rysunku jest całkowicie wolna od odkształceń. Dokładnie ta niezdeformowana ścianka zewnętrzna, która ma jeszcze swoją pierwotną większą sprężystość (w przeciwieństwie do usztywnionych obróbką plastyczną na zimno obszarów zagniatania o zmniejszonej sprężystości), przejmuje najwyższe wartości niebezpiecznych naprężeń rozciągających. Zgodny z wynalazkiem rodzaj falistego połączenia kształtowego jedynie na stronie wewnętrznej poziomych rur, w przeciwieństwie do innych połączeń rur (za pomocą śrub i otworów na śruby lub zagniatanych uch na haki), przedstawia optymalne rozwiązanie, gdyż odbywa się jedynie fałdowanie materiału, ale nie następuje odrywanie lub przełamywanie struktury materiału, bowiem są to z reguły zarodki tworzenia się pęknięć.

6 6 PL B1 Na fig. 9 jest ukazany wariant wykonania, w którym oba końce 26, 28 poziomych rur kratownicy są każdorazowo naprzemiennie włożone w siebie i połączone przez zagniatanie. Raz zmniejszony jest lewy koniec rury (p. grot strzałki) i jest włożony w prawy nie zdeformowany koniec rury, w następnej poziomej rurze połączenie rur jest ukształtowane odpowiednio odwrotnie. Figura 10 ukazuje tworzenie się pęknięć w niebezpiecznym połączeniu rur i następujące potem pękanie kolejnych sąsiednich złączy zagniatanych. W podobny sposób pękanie rozpoczyna się w miejscu największego obciążenia. Następuje to z reguły w środkowym obszarze dwóch najniższych poziomych prętów 3, pomiędzy pionowymi prętami B oraz C. Gdy złącze zagniatane w pręcie 3 jest pęknięte bądź całkiem zerwane, to przez pręty B oraz C następuje dodatkowe obciążenie na złączach zagniatanych prętów 4 i 2, które wówczas pękają w ich obszarze połączenia przez dodatkowe obciążenie wywołane przez pękanie połączeń rur. Na fig. 11 jest przedstawiony inny korzystny układ złączy zagniatanych zgodnie z niniejszym wynalazkiem, w różnych położeniach obwodowych. Przy tym połączenia rur są usytuowane w ściance kratownicy w przemieszczeniu każdorazowo odmiennie poza środkiem, raz w prawą stronę a raz w lewą stronę. Przy tego rodzaju wariancie wykonania, przy zerwaniu złącza zagniatanego nie są przenoszone na inne sąsiednie złącza zagniatane żadne siły rozciągające i nie muszą być przez nie także przejmowane. Nadto dla tego wariantu wykonania na fig. 12 zostało schematycznie przedstawione, że pęknięcie rury - nawet jeśli by tu ono wystąpiło - jest stosunkowo niegroźne, ponieważ przy pęknięciu połączenia rur inne sąsiednie połączenia rur nie są dodatkowo obciążane, a przez to przeciążane. Przyczyną tego jest to, że każde połączenie rur jest otoczone dookoła każdorazowo przez sześć trwale przyspawanych miejsc skrzyżowania pionowych i poziomych prętów kratownicy i leży w takim polu kratownicy (prostokącie siatki), w którym sąsiednie poziome rury nie mają połączeń rurowych. Połączenia rurowe sąsiednich poziomych prętów są usytuowane w przeciwieństwie do tego zawsze w znajdującym się dalej polu kratownicy i naprężenia gnące złamanego połączenia rury nie mogą się przenosić bezpośrednio na następne połączenie rur i je obciążać. W końcu fig. 13 ukazuje jeszcze jeden przykład wykonania, w którym złącza zagniatane 24 są usytuowane w przedniej ściance pojemnika paletowego 10 wprawdzie nad sobą, ale poza środkiem. Przy tym złącza zagniatane 24 mogą być przewidziane prawostronnie lub lewostronnie od środka ścianki bocznej (dokładnie nad armaturą upustową 22). Znajdują się one w obszarze niewielkiego wyginania i także nie ulegają już przez to wysokim, niebezpiecznym naprężeniom rozciągającym. Niniejszy wynalazek poucza więc, jak w prosty sposób może zostać polepszona bądź zwiększona wytrzymałość ramy kratownicowej dla pojemnika paletowego, o zespawywanych poziomych i pionowych rurach o kwadratowym przekroju, na dynamiczne długotrwałe naprężenia wywołane przez drgania. Zastrzeżenia patentowe 1. Pojemnik paletowy (10) z cienkościennym sztywnym wewnętrznym pojemnikiem (12) z termoplastycznego tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu ciekłych lub mających zdolność płynięcia zawartości, ciasno otaczającą pojemnik z tworzywa sztucznego obudową wspierającą (14) w postaci kratownicy rurowej oraz z paletą spodnią (16), na której spoczywa pojemnik (12) z tworzywa sztucznego i z którą jest trwale połączona obudowa wspierająca (14), przy czym obudowa wspierająca (14) w postaci kratownicy rurowej składa się z zespawanych ze sobą poziomych i pionowych rur (18, 20), a otaczające poziome rury (18) każdorazowo są ze sobą trwale połączone, przy czym połączenie jest utworzone przez wprowadzenie jednego końca rury, który ma zmniejszone wymiary w przekroju poprzecznym, do drugiego końca rury, którego przekrój poprzeczny jest taki sam jak w pozostałej części rury, znamienny tym, że poszczególne poziome rury (18) są połączone złączem zagniatanym (24) znajdującym się po tej ich stronie, która jest zwrócona w kierunku do pojemnika, a strona poziomych rur (18) zwrócona w kierunku przeciwnym względem pojemnika jest nieodkształcona. 2. Pojemnik paletowy według zastrz. 1, znamienny tym, że złącza zagniatane (24) poziomych rur (18) obudowy wspierającej (14) w postaci kratownicy rurowej przy tych samych położeniach na obwodzie mają naprzemiennie różne kierunki wsuwania. 3. Pojemnik paletowy według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że złącza zagniatane (24) poziomych rur (18) są usytuowane poza środkiem, liniowo nad sobą w ściance bocznej obudowy wspierającej (14) w postaci kratownicy rurowej.

7 PL B Pojemnik paletowy według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że złącza zagniatane (24) poziomych rur (18) są usytuowane poza środkiem, naprzemiennie nad sobą w ściance bocznej obudowy wspierającej (14) w postaci kratownicy rurowej. 5. Pojemnik paletowy według zastrz. 1, znamienny tym, że głębokość odkształcenia rur w złączu zagniatanym (24) jest największa w środkowym obszarze wsunięcia jednego końca poziomej rury (18) w drugi koniec poziomej rury (18), i zmniejsza się od tego środkowego obszaru w kierunku wzdłużnym rury. Rysunki

8 8 PL B1

9 PL B1 9

10 10 PL B1

11 PL B1 11

12 12 PL B1

13 PL B1 13

14 14 PL B1

15 PL B1 15

16 16 PL B1 Departament Wydawnictw UPRP Cena 4,92 zł (w tym 23% VAT)

PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat.

PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat. PL 214313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378037 (51) Int.Cl. B65G 1/02 (2006.01) A47B 96/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.1 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 1/137 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1516559 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300516 (22) Data zgłoszenia: 27.09.1993 (51) IntCl6. B41C 1/05 B23K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B62D 1/19 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Instalowanie

Razem spełniamy oczekiwania. h Instalowanie Razem spełniamy oczekiwania. h Instalowanie HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat tel.: +48.32. 639 04 50 fax:

Bardziej szczegółowo

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182796 (21 ) N um er zgłoszenia: 323675 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1996 ( 5 1 ) I n t c l7 (5 1)

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp IS 1. Idea systemu...4 III.Specjalne zastosowania systemów płaszczyznowych ZS 2. Zalety systemu...4 1. Chłodzenie płaszczyznowe...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 246726 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08. 739931.3 (97)

Bardziej szczegółowo

PROCESY KUCIA SWOBODNEGO

PROCESY KUCIA SWOBODNEGO PROCESY KUCIA SWOBODNEGO Opracowanie: prof. dr hab. inż. Jan Sińczak Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Materiały pochodzą z książki Podstawy procesów przeróbki plastycznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sufity. Ściany

Spis treści. Sufity. Ściany Spis treści Sufity Charakterystyka ogólna 2 Warunki stosowania 2 Tyczenie i mocowanie płyt g-k do rusztu. 3 Rodzaje typowych konstrukcji rusztów sufitów 5 Ruszt sufitowy jednopoziomowy pojedynczy 5 Ruszt

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują

Bardziej szczegółowo

Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP. Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U. Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów

Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP. Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U. Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów Spis treści Rury ciśnieniowe z PE Krah Rury profilowane Krah Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!!

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! Ø Wprowadzenie obróbka ręczna Ø Cel i dokładność pomiarów warsztatowych Ø Narzędzia pomiarowe: Suwmiarka Mikrometr Głębokościomierz mikrometryczny Czujniki Średnicówka mikrometryczna

Bardziej szczegółowo

Izolacje urządzeń i instalacji

Izolacje urządzeń i instalacji PRZEMYSŁ I ENERGETYKA Izolacje urządzeń i instalacji Zeszyt.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Warunki techniczno-użytkowe ROZMIARY OBIEKTU Uwzględnienie wymaganej ilości miejsca na izolację musi mieć

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA magisterska

PRACA DYPLOMOWA magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA magisterska Studia niestacjonarne zaoczne Tytuł pracy dyplomowej Statyczna analiza wytrzymałości przestrzennej ramy dwumiejscowego,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Krzysztof Jóźwik, Damian Obidowski, Piotr Reorowicz, Przemysław Kłosiński, Dariusz

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Katedra Mechaniki, Konstrukcji i Wytrzymałości Okrętu Praca Badawcza nr 01/08/DS Analiza nośności granicznej użebrowanych paneli

Bardziej szczegółowo

Projekt parapodium dynamicznego

Projekt parapodium dynamicznego Tytuł artykułu: Projekt parapodium dynamicznego Autor: Niedoskonali Białystok 2015 2 Spis treści Wizualizacja modelu parapodium dynamicznego w programie SolidWorks 2013.... 4 WSTĘP... 5 Rozdział 1. Przybliżenie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146.0

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA

INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA Instalacji kanalizacji zewnętrznej z PVC-U Instalacji kanalizacji wewnętrznej z PP Instalacji sieci wodociągowych z PVC-U POLIPLAST Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica Spalice

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH

PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH Kazimierz CZAPLIŃSKI, Jan SUWALSKI PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH Duże znaczenie w projektowaniu technicznym, a także w koncepcjach napraw przedstawionych w ekspertyzach, odgrywa

Bardziej szczegółowo